Obavijest vinogradarima

U vinogradima koji su pretpili štete od tuče, savjetujemo primjenu sistemičnih fungicida  protiv plamenjače (Plasmopara viticola): Forum Star, Ampexio, Fantic F, Pergado F, Folpan Gold, Zorvec Vinabel.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience, Dynali,  Folicur EW 250,  Collis, Vivando, Talendo,  Stroby WG, Nativo, Topas 100 EC + pripravak na bazi močivog sumpora.

Protiv uzročnika  truleži (Botrytis cinerea) na oštećenim bobicama primijeniti jedan od fungicida: Switch 62,5, Teldor SC 500, Cantus, Pyrus 400 SC.

Zbog oštećenja bobica i mladica savjetujemo i primjenu aminokiselina.

U vinogradima u kojima nije bilo  tuče mogu izostaviti primjenu aminokiselina i  fungicida protiv uzročnika truleži.

Po  završetka cvatnje vinove loze potrebno je provesti tretiranje protiv  američkog cvrčka (Scaphoideus titanus). Dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sivanto Prime, Chythrin max, Cypgold, Sumialfa 5FL, Mavrik FLO, Abanto, Krisant i dr.

Radi sprečavanja širenja zlatne žutice vinove loze, podsjećamo na važnost praćenja brojnosti populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), postavljanjem žutih ljepljivih ploča. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

VAŽNA NAPOMENA:Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Pripremi za ispis