MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Požeško-slavonska

Obavijest vinogradarima

Vinogradare savjetujemo da izvrše zaštitu  bez obzira što je počela cvatnja sistemičnim fungicidima  protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i primijeniti jedan od fungicida: Mikal Premium F, Forum Star Ampexio, Cursate F, Pergado F.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) isto upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience,  Dynali,  Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Systhane 24 E, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji  

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest voćarima

U nasadima višnje  još uvijek  traje let trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Upotrijebiti jedan od  dozvoljenih insekticida: Rotor super, Decis 100 EC, Scatto, (karence 7 dana),  Imidan 50 WG i Mospilan 20 SG, (karence 14 dana). Svi navedeni pripravci imaju primjenu jedan put u vegetaciji. Zaštitu protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) ponoviti  s Luna expirience (karenca 3 dana), djeluje i na trulež ploda.

Proizvođačima bresaka, nektarina preporučamo ponoviti tretiranje  protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan  WP 50, Kastor, Delan. 

Protiv pepelnice (Podosphaera panosa) na breskvama i nektarinama primijeniti:  Nativo ili Luna experience (djeluju i protiv truleži).

Protiv breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca ( Anarsia lineatella) upotrijebiti:  Imidan  50 WG, Affirm, Runner 240 SC, Avaunt EC, Coragen 20 SC.

Na ranijim sortama bresaka voditi brigu o karenci pripravka.

U nasadima lijeske protiv lisnih uši (Hyalopterus spp.) upotrijebiti: Rotor super, Decis 100, Demetrina.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest za povrtlare

Zabilježene su  značajne kolonije lisnih uši  na povrtnim kulturama na otvorenom: rajčici, paprici, krastavcima, mahunama, tikvama,  grahu i dr.

Za masovni ulov mogu se postaviti i žute ljepljive ploče iznad povrtnih kultura koje značajno smanje napad  ili  nema potrebe tretiranja.

Povrtlarima  koji imaju napad  lisnih uši mogu izvrše zaštitu koristeći se jednim od dozvoljenih insekticida: Closer, Movento, Teppeki 500 WG, Rotor Super, Karate Zeon.

Proizvođače krumpira upozoravamo na  pregled njiva i izlazak ličinki iz jaja krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Za suzbijanje može se koristiti : Ampiligo, Alverde, Lasser, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SG, Cythrin Max, dr.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps

 

Obavijest proizvođačima suncokreta

Proizvođačima suncokreta preporučujemo u fazi butonizacije protiv mnogobrojnih uzročnika bolesti: alternarie (Alternaria spp.), sive plijesni (Botritys cinerea), crne pjegavosti (Phoma macdonaldii), sklerotinie (Sclerotinia sclerotiorum), sive pjegavosti stabljike (Phomopsis helianthi), plamenjače (Plasmopara halstedii) primijeniti jedan od fungicida: Pictor,  Amistar Gold, Folicur EW 250, Retengo, Mistic EC.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.

 E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Upozoravamo voćare,  svi koji su uz obilnu  kišu (30 -70 l m²)  imali i tuču, primijeniti pripravak Captan  80 WDG u kombinaciji s pripravkom na bazi aminokiselina.

Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo  izvršiti  zaštitu protiv  uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) s  preventivnim ili kontaktnim fungicidom: Captan 80 WG,  Delan 700 WDG, Delan SC, Polyram DF, Pinozeb.

U voćnjacima jabuka  protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha), preporučuje primijeniti fungicid Luna experience ili  Stroby WG.

U nasadima višnje  ulovljene su  trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Upotrijebiti dozvoljene insekticide: Rotor super, Decis 100 EC, Imidan 50 WG i Mospilan 20 SG,  (dozvolu imaju jednom u vegetaciji). Zaštitu protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) izvršiti s : Luna expirience karenca 3 dana, (djeluje i na trulež ploda)

Chromodin S-65, K 21 dan,  Delan 700 WG,  K 21 dan.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

 

Obavijest za povrtlare

Povrtlare upozoravamo kako je nakon obilnih oborina potrebno izvršiti zaštite od plamenjače i drugih uzročnika bolesti. Oni proizvođači povrća koji su pretrpili i tuču dodati uz fungicid i pripravak na bazi aminokiselina.

Nasade češnjaka  i luka  potrebno je zaštiti od uročnika bolesti plamenjače (Peronospora destructor), hrđe (Puccinia allii), bijele truleži (Sclerotinia spp.) i sive plijesni (Botrytis spp.) koristeći se jednim od dozvoljenih  pripravaka.

Protiv plamenjače : Ridomil Gold MZ Pepite, Acrobat MZ WG, Ortiva, Fantic M i dr.

Protiv hrđe: Score 250 EC, Difcor EC, Ortiva, Luna experience te Signum koji ima djelovanje na hrđu i bijelu plijesan.

Fungicidima dodati okvašivač.

Zabilježene su  kolonije lisnih uši  na povrtnim kulturama na otvorenom: rajčici, paprici, krastavcima, mahunama, tikvama,  grahu i dr. Za masovni ulov mogu se postaviti i žute ljepljive ploče iznad povrtnih kultura koje značajno smanje napad  ili  nema potrebe tretiranja.

Preporučujemo povrtlarima  koji imaju napad  lisnih uši da izvrše zaštitu koristeći se jednim od dozvoljenih insekticida:  Closer, Movento, Teppeki 500 WG, Rotor Super, Karate Zeon.

Potrebno je izvršiti i zaštitu od plamenjače, koncentrične pjegavosti, hrđa i antraknoza koristeći se jednim od fungicida: Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer.

Nasad krumpira potrebno je zaštititi od plamenjače (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) jednim od fungicida: Profilux, Electis WG, Zakeo 250 SC, Zafra AZT 250 SC, Acrobat MZ WG.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps

 

 

Obavijest vinogradarima

Upozoravamo vinogradare  da izvrše zaštitu sistemičnim fungicidima  protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i primijeniti jedan od fungicida: Forum Star, Mikal Premium F, Ampexio, Cursate F, Pergado F.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience,  Dynali,  Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Systhane 24 E, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji  

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest ratarima

Proizvođače jarog  ječma upućujemo na pregled njiva na  pojavnost pjega sive pjegavosti lista (Rinchosporium secalis) i mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres) u fazi izrasta zastavice i prvih klasova.

Preporučujemo primjenu jednog od fungicida: Elatus Era,  Amistar 250 SC,   Prosaro 250 EC.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest voćarima

Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo   izvršiti  zaštitu protiv  uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis). Preporučuje  se kombinacija pripravka: Score 250 EC, Difcor,  Indar 5 EW, Scala, Faban (Ove navedene pripravke primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!) u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Delan 700 WDG, Delan SC, Captan 80 WG, Polyram DF, Pinozeb.

U voćnjacima jabuka  protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha), preporučuje primijeniti fungicid Luna experience ili  Stroby WG.

Protiv jabučnog savijača u nasadima jabuka i krušaka (Cydia pomonella) primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Insegar 25 WP, Insegar 25 WG, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG.

U nasadima šljiva protiv  šljivinog savijača (Cydia funebrane)  primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Insegar 25 WG,Affirm opti, Delegate 250 WG,  Decis100.

U nasadima višnje  pratiti crnu trešnjinu uš (Myzus cerasi), primijenite jedan od insekticida: Closer,  Mospilan 20 SG, Movento, Pirimor. Postaviti žute ploče za praćenje ulova trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi).

Nasade breskve i nektarine zaštitite protiv  breskvinog savijača (Cydia molesta) upotrijebiti:  Imidan  50 WG, Affirm, Runner 240 SC, Avaunt EC, Coragen 20 SC.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Obavijest povrtlarima

Upozoravamo proizvođače  ranije posađenog krumpira, ranijih sorti i osjetljivih sorti krumpira,  da zaštite nasade od  dvije  najvažnije  bolesti: plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani), upotrijebiti jednim od fungicida koji imaju djelovanje na obje bolesti: Polyram DF, Electis WG, Profilux, Nordox 75 WG, Cuprablau Z 35 WG,  Cupracaffaro 50 WP, Champion  50 WG 50, Bordoška juha 20 WP Manica i dr.

Krumpirovu zlaticu (Leptinotarsa decemlineata), kontrolirati izlazak ličinke iz jaja i  provesti tretman insekticidom. Upotrijebiti jedan: Ampligo, Coragen 20, Alverde, Laser, Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, i dr.

Nasade luka zaštiti od  plamenjače luka (Peronospora dertructor), sive plijesni (Botrytis  spp.), hrđe (Puccinia allii). Koristiti jedan od fungicida: Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha Caffaro 20 WP, Champiom 50 WG, Ortiva, Ortiva top, Folicur EW 250, Score 250 EC, Signum , Quadris, Ridomil Gold MZ Pepite i dr,,

Za bolje prianjanje obavezno dodati okvašivač.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr