MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Požeško-slavonska

Obavijest vinogradarima

Početkom tjedna, 14 dana je od preporuke vinogradarima  protiv plamenjače, pepelnice i američkog cvrčka. Stoga protiv plamenjače (Plasmopara viticola) primijeniti: Forum Star, Mikal Premium F Mikal Flash, Ampexio, Cursate F, Pergado F. Protiv pepelnice(Uncinula necator) upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience, Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG Systhane 24 E.

U vinogradima  kasnih sorti dozrijevanja feno faza je  pred  zatvaranja grozda, potrebno je izvršiti zaštitu  protiv uzročnika  truleži( Botrytis cinerea) i primijeniti jedan od fungicida: Switch 62,5, Teldor SC 500, Cantus, Pyrus 400 SC.

 Požeško slavonska županija nalazi u demarkiranom području što znači da  su obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka donesene su „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/18., NN 63/2019.“Potrebno je suzbijati ličinke trećeg razvojnog stadija američkog cvrčka  ( Scaphoideus  titanus) i odraslih jedinki  kao vektora širenja zlatne žutice vinove loze- Flavescence doree (FD).

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu radi zaštite pčela!

Svi posjednici vinove loze dužni  su  izvršiti obvezna dva tretmana insekticidima protiv američkog cvrčka:  vinogradari, rasadničari, hobisti i  ostali građani naše Županije, kako bi smanjili njegovu brojnost i umanjili opasnost od širenja ove najopasnije bolesti vinove loze po našoj Županiji.

Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika američkog cvrčka u drugom tretmanu  u Hrvatskoj dozvolu za tu namjenu imaju insekticidi: Sivanto  Prime, Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Abanto, Kristan EC , Pyregard,A sset Five Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren.

 VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest voćarima

Vlasnike plantažnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo da izvrše zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis)  kontaktnim fungicidom : Delan 700 WDG, Delan Pro, Delan SC, Captan 80 WG, Poliram DF, Alcoban. Upozoravamo na potrebu tretiranja protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella), primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG. Navedeni pripravci djeluju i protiv minera kružnih mina ( Laucoptera malifolella).

U nasadima krušaka protiv kruškine buhe (Psylla piri) koja se nalazi  u fazi izlijeganja iz jaja primijeniti Movento, ako se ličinke nalaze u različitim razvojnim stadijima primijeniti: Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC uz dodatak mineralnog ulja.

Proizvođačima višnje   i trešnje  koji su imali berbu, savjetujemo izvršiti kombiniranu  zaštitu  i to: protiv  kozičavosti (Blumeriella jaapii)  jednim od fungicida:  Delan 700 WDG,  Syllit 544 SC, Chromodin S-65 .  Uz navedeni fungicid dodati pripravak na bazi aminokiselina.

 U nasadima šljiva protiv produženog, intenzivnog  leta  šljivinog savijača (Cydia funebrane)  primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospoilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG. 

Nasade breskve i nektarine zaštitite protiv  breskvinog savijača (Cydia molesta)  i breskvinog moljca  (Anarsia lineatellau), upotrijebiti:  Imidan  50 WG ( K 14 dana), Affirm ( K 14 dana), Runner 240 SC ( K 7 dana), Avaunt EC ( K 7 dana), Coragen 20 SC ( K 14 dana). Voditi brigu o karenci pripravka.

 U nasadima lijeske  ponoviti zaštitu od uzročnika bolesti : pjegavosti lista ( Piggotia corylii) i sive pjegavosti

(Gnomnia leptostyla) jednim od pripravaka : Signum ( 2 puta u vegetaciji) ili Systhane 20 EW ( 3 puta u vegetaciji). Protiv pepelnice (Phylactinia guttata) na lijesci primijeniti: Chromosul 80, Kumulus DF ili Microtiol special disperss. Protiv lisnih uši ( Hyalopterus spp.) upotrijebiti: Rotor super, Decis 100, Demetrina. Ovi pripravci djeluju i protiv ljeskotoča ( Curculio nucum).

U svim  gore navedenim nasadima voćnih vrsta,  prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov radi zaštite pčela.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

 Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Iako je  od preporuke protiv plamenjače (Plasmopara viticola ) i pepelnice (Uncinula necator) prošlo samo 4 dana, zbog feno faze pred  zatvaranja grozda u vinogradima ranijih sorti cvatnje, potrebno je izvršiti zaštitu  protiv uzročnika  truleži( Botrytis cinerea) i primijeniti jedan od fungicida: Switch 62,5, Teldor SC 500, Cantus, Pyrus 400 SC.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U prošlom vikendu na Kutjevačkom vinogorju ali i na dr lokacijama  palo je od 40 do 160 l kiše po m². Vinogradarima savjetujemo da  ponove prošlu zaštitu protiv plamenjače i pepelnice  te primjene i insekticid protiv američkog cvrčka (Scaphoideus  titanus).

Protiv plamenjače (Plasmopara viticola) nakon cvatnje  primijeniti: Forum Star, Mikal Premium F Mikal Flash, Ampexio, Cursate F, Pergado F.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience, Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG Systhane 24 E.

Požeško slavonska županija nalazi u demarkiranom području što znači da  su obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka donesene su „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/18., NN 63/2019.“Potrebno je suzbijati ličinke trećeg razvojnog stadija američkog cvrčka  ( Scaphoideus  titanus) kao vektora širenja zlatne žutice vinove loze- Flavescence doree (FD).

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu radi zaštite pčela!

Svi posjednici vinove loze dužni  su  izvršiti obvezna dva tretmana insekticidima protiv američkog cvrčka :  vinogradari, rasadničari, hobisti i  ostali građani naše Županije, kako bi smanjili njegovu brojnost i umanjili opasnost od širenja ove najopasnije bolesti vinove loze po našoj Županiji.

Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika američkog cvrčka u Hrvatskoj dozvolu za tu namjenu imaju insekticidi: Sivanto  Prime, Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Abanto, Kristan EC i Pyregard i Asset Five

Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren.

U vinogradima u kojima cvatnja traje primjenu insekticida protiv cvrčka primijeniti nakon cvatnje vinograda ali i poslije košnje cvatućeg pokrova u vinogradu radi zaštite pčela!

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest voćarima

Nakon obilnih oborina koje su jučer pale, (na našim agrometeorološkim stanicama zabilježene su oborine od preko 40 pa do 60 l/m² -Bertelovci), savjetujemo zaštiti voćnjake jabuka i krušaka od krastavosti (zabilježene infekcije na svim lokacijama sa stanicom) i ostale nasade voćnih vrsta od uzročnika bolesti.

Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo izvršiti zaštitu protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis). Preporučuje  se kombinacija pripravka: Score 250 EC, Difcor,  Scala, Faban (Ove navedene pripravke primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!) u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Delan 700 WDG, Delan SC, Captan 80 WG, Polyram DF Alcoban.

Proizvođače  koštičavog voća: šljiva, bresaka i nektarina , marelica savjetujemo o  potrebi izvršenja zaštite protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i primijeniti Merpan 80 WDG ili Kastor ( karenca 21 dan.

U nasadima breskve i nektarine protiv pepelnice (Sphaerotheca pannosa) primijeniti: Chromosul 80 (K 14 dana), Domark 40 ME ( K 14 dana) Nativo 75 WG ( K 7 dana), Lune experience (K 3 dana) zadnja dva djeluju i protiv truleži ploda.

Protiv truleži ploda (Sclerotinia fructigena) primijeniti :Argo, Difcor, Embrelia , Switch 62, 5 i li Teldor SC 500.

U nasadima višnje  lovi se trešnjina muha (Rhagoletis cerasi). Upotrijebiti dozvoljene insekticide: Rotor super, Decis 100 EC ( karenca 7 dana).  Zaštitu protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) izvršiti s : Luna expirience karenca 3 dana, (djeluje i na trulež ploda).

 

U nasadima lijeske  ponoviti zaštitu od uzročnika bolesti pjegavosti lista (Piggotia corylii) i sive pjegavosti (Gnomnia leptostyla) jednim od pripravaka: Signum (2 puta u vegetaciji) ili Systhane 20 EW (3 puta u vegetaciji).

Protiv pepelnice (Phylactinia guttata) na lijesci primijeniti: Chromosul 80, Kumulus DF ili Microtiol special disperss.

Protiv lisnih uši ( Hyalopterus spp.) upotrijebiti: Rotor super, Decis 100, Demetrina, djeluju i protiv ljeskotoča (Curculio nucum).

 

Jagode i maline na otvorenom zaštiti protiv  truleži ploda ( Botrytis cinerea) fungicidom: Teldor SC 500, Pyrus 400 SC, Switch 62,5.

Paziti na karencu pripravka.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest za povrtlare

Povrtlare upozoravamo kako je nakon obilnih oborina potrebno izvršiti zaštite od plamenjače i drugih uzročnika bolesti kad se može ući u njivu.

Nasade  luka potrebno je zaštiti od uročnika bolesti plamenjače (Peronospora destructor), hrđe (Puccinia allii), bijele truleži (Sclerotinia spp.) i sive plijesni (Botrytis spp.) koristeći se jednim od dozvoljenih  pripravaka.

Protiv plamenjače: Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer, i dr.

Protiv hrđe: Score 250 EC, Difcor EC, Ortiva, Luna experience te Signum koji ima djelovanje na hrđu i bijelu plijesan.

Na kupusnjačama, krastavcima, mahunama i grahu potrebno je izvršiti  zaštitu od plamenjače , koncentrične pjegavosti, hrđa i antraknoza koristeći se jednim od fungicida: Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer.

Fungicidima na kupusnjačama i luku  dodati okvašivač.

Nasad krumpira potrebno je zaštititi od plamenjače (Phytophthora infestans) jednim od fungicida: Zignal super, Equation  Pro, Ranman Top, Ranman 400 SC, Proxanil 450 SC, Reboot, Revus SC, Shirlan SC, Zakeo, Zafrta.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps

 

 

Obavijest voćarima

Proizvođačima bresaka, nektarina preporučamo ponoviti tretiranje  protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan  80 WG, Kastor, Delan 700 WDG. 

Protiv pepelnice (Podosphaera panosa) na breskvama i nektarinama primijeniti: Nativo ili Luna experience (djeluju i protiv truleži).

Protiv breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) upotrijebiti: Imidan  50 WG, Affirm, Avaunt EC, Coragen 20 SC.

Na ranijim sortama bresaka voditi brigu o karenci pripravka.

 VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Vinogradare savjetujemo da izvrše zaštitu  bez obzira što je počela cvatnja, sistemičnim fungicidima  protiv  plamenjače (Plasmopara viticola) i primijeniti jedan od fungicida: Mikal Premium F, Forum Star Ampexio, Cursate F, Pergado F. Protiv pepelnice (Uncinula necator)  isto upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience,  Dynali,  Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Systhane 24 E, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji  

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest ratarima

Proizvođače jarog  ječma upućujemo na pregled njiva na  pojavnost pjega sive pjegavosti lista (Rinchosporium secalis)i  mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres) u fazi izrasta zastavice a negdje i klasanja.

Preporučujemo primjenu jednog od fungicida: Elatus Era,  Amistar 250 SC,   Prosaro 250 EC.

Zakeo Xtra,  Zantara, Riza.

Obavijest proizvođačima suncokreta!

Proizvođačima suncokreta preporučujemo u fazi butonizacije protiv mnogobrojnih uzročnika bolesti: alternarie ( Alternaria spp.), sive plijesni ( Botritys cinerea), crne pjegavosti ( Phoma macdonaldii) sklerotinie ( Sclerotinia sclerotiorum), sive pjegavosti  stabljike( Phomopsis helianthi) plamenjače (Plasmopara halstedii) primijeniti jedan od fungicida: Pictor,  Amistar Gold, Folicur EW 250, Retengo.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Proizvođače trajnih nasada  jabuka upozoravamo na potrebu tretiranja protiv jabučnog savijača u nasadima jabuka i krušaka (Cydia pomonella), primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr