MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Požeško-slavonska

Preporuka proizvođačima ozimih žitarica

Vrijeme je sjetve i nicanja  ozimih žitarica pa  treba voditi brigu o  uskolisnim i širokolisnim korovima koji niču sada u jesen zajedno sa kulturama.

Preporuča se primjena herbicida protiv uskolisnih i širokolisnih korova:

FILON 8 EC ,  prije nicanja kulture i nakon nicanja  1 lista do početka busanja (ozima pšenica, ozima ječam, ozima raž i pšenoraž),

FUGA DELTA, prije nicanja i  nakon nicanja do 3 lista (ozima pšenica, oz. ječam i ozima raž)

LEGACY PLUS prije nicanja ili nakon nicanja od 2 lista do završetka busanja (ozima pšenica, ozimi ječam, i pšenoraž).

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom i evidentirati tretiranje!

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.

E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Obavještavamo proizvođače intenzivnih nasada  koštičavog voća i nasada lijeske kako je faza opadanja lista i pravo je vrijeme za obaviti tretiranje protiv različitih gljivičnih i bakterijskih uzročnika biljnih bolesti. Nasade višnje, trešnje, šljive, breskve, nektarine, marelice treba zaštiti bakrenim pripravcima. Prije aplikacije, sasušene tzv „ mumije“ skinuti sa stabla i iznijeti iz voćnjaka.

Primijenite jedan od pripravaka: Nordox 75 WG, Champion WG 50, Neoran WG, Bordoška juha 20 WP Manica, Cuprablau Z 35 EW.

Nasade lijeske zaštiti jednim od fungicida: Cuprablau Z 35 EW, Champion WG 50, Neoram  WG.

Zaštitu obaviti po mirnom vremenu i sa svih strana oprskati kako krošnje tako i debla voćaka i utrošiti što više škropiva.

VAŽNO UPOZORENJE: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest voćarima

U proteklih nekoliko dana zabilježen je  masovan ulov orahove muhe (Rhagoletis completa) na žute ljepljive ploče.

Savjetujemo ponovni tretman protiv navedenog štetnika, dozvolu ima insekticid Imidan 50 WG . Dozvoljena su  dva tretiranja s razmakom od 14 dana. Osim navedenog insekticida, na orahu se može koristiti pripravak Laser koji je registriran za suzbijanje jabučnog savijača, ali postrano djeluje i na orahovu muhu. Zbog visine stabala i velikog volumena krošnje oraha, najčešće je teško obaviti kvalitetnu aplikaciju cijelog stabla. Savjetujemo uz insekticid dodati biljni proteinski mamac Buminal i tretirati  samo donji dio krošnje jer proteinski mamac privlači orahovu muhu.

Za pojedinačna – solitarna stabla na okućnicama  savjetujemo metodu masovnog ulova tako da se na stablo postavi dvije žute ljepljive ploče i hranidbeni atraktant na bazi amonijeva karbonata, povećavaju efekt privlačenja imaga 3-5 puta. Žute ljepljive ploče postavljati samo u donjem dijelu s obje strane krošnje. Žute ljepljive ploče se izmjenjuju jednom tjedno ili češće u ovisnosti od količine uhvaćenih ostalih vrsta kukaca. Hranidbeni atraktant se izmjenjuje svakih 30-40 dana. Ulovom muha na postavljene žute ljepljive ploče smanjit će se štete na plodovima oraha do 80 %. 

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov radi zaštite pčela.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Vlasnike plantažnih nasada jabuka i krušaka informiramo da  zbog intenzivnog leta i ulova jabučnog savijača(Cydia pomonella) i savijača kožice ploda (Archips podana), savjetujemo izvršiti zaštitu početkom idućeg tjedna  i primijeniti: Imidan 50 WG (karenca 28 dana), Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Voliam targo (karenca 14 dana), Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Carpovirusine EVO 2 (karenca 3 dana). 

Zabilježen je  masovan ulov orahove muhe (Rhagoletis completa) na žute ljepljive ploče.

Savjetujemo ponovni tretman protiv navedenog štetnika, dozvolu ima insekticid Imidan 50 WG. Dozvoljena su dva tretiranja s razmakom od 14 dana. Osim navedenog insekticida, na orahu se može koristiti pripravak Laser koji je registriran za suzbijanje jabučnog savijača, ali postrano djeluje i na orahovu muhu. Zbog visine stabala i velikog volumena krošnje oraha, najčešće je teško obaviti kvalitetnu aplikaciju cijelog stabla. Savjetujemo uz insekticid dodati biljni proteinski mamac Buminal i tretirati  samo donji dio krošnje jer proteinski mamac privlači orahovu muhu.

Za pojedinačna – solitarna stabla na okućnicama  savjetujemo metodu masovnog ulova tako da se na stablo postavi dvije žute ljepljive ploče i hranidbeni atraktant na bazi amonijeva karbonata, povećavaju efekt privlačenja imaga 3-5 puta. Žute ljepljive ploče postavljati samo u donjem dijelu s obje strane krošnje. Žute ljepljive ploče se izmjenjuju jednom tjedno ili češće u ovisnosti od količine uhvaćenih ostalih vrsta kukaca. Hranidbeni atraktant se izmjenjuje svakih 30-40 dana. Ulovom muha na postavljene žute ljepljive ploče smanjit će se štete na plodovima oraha do 80 %.

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov radi zaštite pčela.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest povrtlarima

Lokalni pljuskovi 27. srpnja  uzrokovali su pad temperature zraka, a i u narednih nekoliko dana najava je promjenjiva vremena s mogućnošću novih oborina.

Proizvođače  kasnog kupusa upozoravamo na opasnost od pojave bolesti nakon oborina: plamenjače kupusa (Peronospora parasitica), prstenaste pjegavosti (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suhe truleži (Phoma lingam), bakterioza. Koristiti jedan od preparata: Zaftra Azt 250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva, Ortiva Top, Nativo 75 WG, Difcor, Signum.

Savjetujemo obilazak i praćenje štetnika koji su prisutni na kupusu i prave štete sisanjem ili žderanjem lista, a to su: buhači (Phyllotreta spp.), lisne uši (Brevicoryne brassicae), stjenice (Euryderma spp.), tripsi (Thrips tabaci), kupusni štitasti moljac ili bijela mušica (Aleyrodes proletella) koristiti dozvoljene pripravke: Cythrin Maks, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Rotor Super. Tu su i  kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusni bijelac( Eurydema ventrale) i   mali kupusar (Eurydema oleraceum). S toga pregledajte biljke kupusa na prisutnost gusjenica i u slučaju jačeg napada provedite zaštitu primjenom jednog od insekticida: Alvarede, Affirm, Direkt, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Rotor Super, Scatto, Sumialfa 5 FL, Cythtrin max, Demertina 25 EC i dr.

 Zaštitu od plamenjače na rajčici i paprici izvršiti jednim od  fungicida koji imaju karencu tri dana: Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer, i dr.

Protiv plamenjače na krastavcima (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti: Alliete Flash, Avi WG– K 4 dana, Revus– K 3 dana, Ranman Top i Ranman 400– k 3 dana.

Fungicidima na kupusnjačama dodati okvašivač.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima savjetujemo zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Protiv plamenjače primijeniti: Profiler, Magma Triple WG, Ampexio, Orvego, Myldicut 25 SC, Quadris.

Protiv pepelnice: Kusabi, Dynali, Folicur EW 250, Colis, Vivando, Talendo, Nativo 75 WG +  kontaktni na bazi sumpora.

Zaštitu izvršiti u ranim jutarnjim satima.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

 

 Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.

 E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest voćarima

U nasadima kasnijih  sorti šljiva, savjetujemo  protiv produženog leta  šljivinog savijača (Cydia funebrane)  primijeniti jedan od navedenih insekticida: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospoilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG.   

 

U nasadima voćnih vrsta,  prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov radi zaštite pčela.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

 

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednicima

Nakon žetve žitarica pogodno je vrijeme za suzbijanje  višegodišnjih korova koji počinju intenzivno rasti na strništima. Primijeniti totalni herbicidi koji kod korovnih biljaka uništavaju nadzemni i podzemni dio i sprečavaju daljnje vegetativno širenje višegodišnjih korova. Na taj način je očišćena njiva za uzgoj slijedeće kulture i  lakšu borbu s korovima.

Za ove namjene koriste se herbicidi na osnovi aktivne tvari glifosata:

CATAMARAN 360 ,CIDOKOR MAX* , CIDOKOR PLUS, ROUNDUP BIACTIVE , ROUNDUP RAPID, TOTAL T, TOTAL UP, GLYPHOGAN, OURAGAN SYSTEM  4, SATELITE, BOOM EFFECT, GLIFOKOR 360 TF, HERKULES.

Utrošiti vode 200-400 l/ha, primjenom u stadiju intenzivnog porasta korova. Površine na kojima je primijenjeno sredstvo ne smiju se obrađivati najmanje 14 dana nakon suzbijanja višegodišnjih korova.

Herbicid primijeniti prema preporukama proizvođača.

Nakon aplikacije temeljito oprati prskalicu!!!

 

 

Ukazujemo poljoprivrednicima na opasnost od ambrozije (Ambrosia artemisifolia) korova prisutnog u našoj okolici gdje je  Ministarstvo poljoprivrede, donijelo Naredbu o obaveznom uklanjanju ambrozije,

Narodne novine broj 72/07.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi korisnici državnih potpora jer je isto propisano Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (točnije GAEC-om 6).

Biljka je jednogodišnja, što znači da se širi sjemenom. Dug joj je period klijanja –niče tijekom cijelog ljeta, cvijeta od  srpnja do listopada i prilikom cvatnje obilno izlučuje polen.Time izaziva kod osjetljivih ljudi alergijske reakcije, a može uzrokovati i tešku kroničnu bronhijalnu astmu.

Stoga apeliramo na poljoprivrednike ali i sve ostale građane vlasnike i korisnike voćnjaka, vrtova, vikendica i sličnih površina koje su omeđene kanalima i putovima da unište ovaj opasan korov košnjom, čupanjem ili kemijskim uništavanjem-korištenjem herbicida na bazi glifosata, te mu ne dozvoliti da se rascvjeta i stvori  sjeme te tako nastavi širenje i u slijedećoj godini.

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.

 e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

 

 

 

Obavijest proizvođačima oraha

Zabilježen nje ulov orahove muhe (Rhagoletis completa) na području Kaptola na žute ljepljive ploče početkom ovog tjedna  u nasadu oraha.

U Hrvatskoj za suzbijanje navedenog štetnika dozvolu ima insekticid Imidan 50 WG . Dozvoljena su  dva tretiranja s razmakom od 14 dana. Zbog visine stabala i velikog volumena krošnje oraha, najčešće je teško obaviti kvalitetnu aplikaciju cijelog stabla. Savjetujemo uz insekticid dodati biljni proteinski mamac Buminal i tretirati  samo donji dio krošnje jer proteinski mamac privlači orahovu muhu.

Za pojedinačna – solitarna stabla na okućnicama  savjetujemo metodu masovnog ulova tako da se na stablo postavi dvije žute ljepljive ploče i hranidbeni atraktant na bazi amonijeva karbonata, povećavaju efekt privlačenja imaga 3-5 puta. Žute ljepljive ploče postavljati samo u donjem dijelu s obje strane krošnje. Žute ljepljive ploče se izmjenjuju jednom tjedno ili češće u ovisnosti od količine uhvaćenih ostalih vrsta kukaca. Hranidbeni atraktant se izmjenjuje svakih 30-40 dana. Ulovom muha na postavljene žute ljepljive ploče smanjit će se štete na plodovima oraha do 80 %.

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail:durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Vlasnike plantažnih nasada jabuka i krušaka informiramo da  zbog intenzivnog leta i ulova jabučnog savijača(Cydia pomonella) savjetujemo izvršiti zaštitu i primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG. Navedeni pripravci djeluju i protiv minera kružnih mina (Leucoptera malifolella) i  savijača kožice ploda (Archips podana), čiji je let zabilježen.

 

U nasadima kasnijih  sorti šljiva, savjetujemo  protiv šljivinog savijača (Cydia funebrane)  primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospoilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG.   

 

Nasade breskve i nektarine zaštitite protiv  breskvinog savijača (Cydia molesta)  i breskvinog moljca  (Anarsia lineatellau), upotrijebiti:  Imidan  50 WG ( K 14 dana), Affirm ( K 14 dana), Runner 240 SC ( K 7 dana), Avaunt EC ( K 7 dana), Coragen 20 SC ( K 14 dana). Voditi brigu o karenci pripravka.

 

 

U svim  gore navedenim nasadima voćnih vrsta,  prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov radi zaštite pčela.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

 

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr