MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Požeško-slavonska

Obavijest voćarima

U proteklih nekoliko dana zabilježen je  masovan ulov orahove muhe (Rhagoletis completa) na žute ljepljive ploče.

Savjetujemo ponovni tretman protiv navedenog štetnika, dozvolu ima insekticid Imidan 50 WG . Dozvoljena su  dva tretiranja s razmakom od 14 dana. Osim navedenog insekticida, na orahu se može koristiti pripravak Laser koji je registriran za suzbijanje jabučnog savijača, ali postrano djeluje i na orahovu muhu. Zbog visine stabala i velikog volumena krošnje oraha, najčešće je teško obaviti kvalitetnu aplikaciju cijelog stabla. Savjetujemo uz insekticid dodati biljni proteinski mamac Buminal i tretirati  samo donji dio krošnje jer proteinski mamac privlači orahovu muhu.

Za pojedinačna – solitarna stabla na okućnicama  savjetujemo metodu masovnog ulova tako da se na stablo postavi dvije žute ljepljive ploče i hranidbeni atraktant na bazi amonijeva karbonata, povećavaju efekt privlačenja imaga 3-5 puta. Žute ljepljive ploče postavljati samo u donjem dijelu s obje strane krošnje. Žute ljepljive ploče se izmjenjuju jednom tjedno ili češće u ovisnosti od količine uhvaćenih ostalih vrsta kukaca. Hranidbeni atraktant se izmjenjuje svakih 30-40 dana. Ulovom muha na postavljene žute ljepljive ploče smanjit će se štete na plodovima oraha do 80 %. 

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov radi zaštite pčela.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Obavijest voćarima

Vlasnike plantažnih nasada jabuka i krušaka informiramo da  zbog intenzivnog leta i ulova jabučnog savijača(Cydia pomonella) i savijača kožice ploda (Archips podana), savjetujemo izvršiti zaštitu početkom idućeg tjedna  i primijeniti: Imidan 50 WG (karenca 28 dana), Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Voliam targo (karenca 14 dana), Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Carpovirusine EVO 2 (karenca 3 dana). 

Zabilježen je  masovan ulov orahove muhe (Rhagoletis completa) na žute ljepljive ploče.

Savjetujemo ponovni tretman protiv navedenog štetnika, dozvolu ima insekticid Imidan 50 WG. Dozvoljena su dva tretiranja s razmakom od 14 dana. Osim navedenog insekticida, na orahu se može koristiti pripravak Laser koji je registriran za suzbijanje jabučnog savijača, ali postrano djeluje i na orahovu muhu. Zbog visine stabala i velikog volumena krošnje oraha, najčešće je teško obaviti kvalitetnu aplikaciju cijelog stabla. Savjetujemo uz insekticid dodati biljni proteinski mamac Buminal i tretirati  samo donji dio krošnje jer proteinski mamac privlači orahovu muhu.

Za pojedinačna – solitarna stabla na okućnicama  savjetujemo metodu masovnog ulova tako da se na stablo postavi dvije žute ljepljive ploče i hranidbeni atraktant na bazi amonijeva karbonata, povećavaju efekt privlačenja imaga 3-5 puta. Žute ljepljive ploče postavljati samo u donjem dijelu s obje strane krošnje. Žute ljepljive ploče se izmjenjuju jednom tjedno ili češće u ovisnosti od količine uhvaćenih ostalih vrsta kukaca. Hranidbeni atraktant se izmjenjuje svakih 30-40 dana. Ulovom muha na postavljene žute ljepljive ploče smanjit će se štete na plodovima oraha do 80 %.

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov radi zaštite pčela.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest povrtlarima

Lokalni pljuskovi 27. srpnja  uzrokovali su pad temperature zraka, a i u narednih nekoliko dana najava je promjenjiva vremena s mogućnošću novih oborina.

Proizvođače  kasnog kupusa upozoravamo na opasnost od pojave bolesti nakon oborina: plamenjače kupusa (Peronospora parasitica), prstenaste pjegavosti (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suhe truleži (Phoma lingam), bakterioza. Koristiti jedan od preparata: Zaftra Azt 250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva, Ortiva Top, Nativo 75 WG, Difcor, Signum.

Savjetujemo obilazak i praćenje štetnika koji su prisutni na kupusu i prave štete sisanjem ili žderanjem lista, a to su: buhači (Phyllotreta spp.), lisne uši (Brevicoryne brassicae), stjenice (Euryderma spp.), tripsi (Thrips tabaci), kupusni štitasti moljac ili bijela mušica (Aleyrodes proletella) koristiti dozvoljene pripravke: Cythrin Maks, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Rotor Super. Tu su i  kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusni bijelac( Eurydema ventrale) i   mali kupusar (Eurydema oleraceum). S toga pregledajte biljke kupusa na prisutnost gusjenica i u slučaju jačeg napada provedite zaštitu primjenom jednog od insekticida: Alvarede, Affirm, Direkt, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Rotor Super, Scatto, Sumialfa 5 FL, Cythtrin max, Demertina 25 EC i dr.

 Zaštitu od plamenjače na rajčici i paprici izvršiti jednim od  fungicida koji imaju karencu tri dana: Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer, i dr.

Protiv plamenjače na krastavcima (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti: Alliete Flash, Avi WG– K 4 dana, Revus– K 3 dana, Ranman Top i Ranman 400– k 3 dana.

Fungicidima na kupusnjačama dodati okvašivač.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima savjetujemo zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Protiv plamenjače primijeniti: Profiler, Magma Triple WG, Ampexio, Orvego, Myldicut 25 SC, Quadris.

Protiv pepelnice: Kusabi, Dynali, Folicur EW 250, Colis, Vivando, Talendo, Nativo 75 WG +  kontaktni na bazi sumpora.

Zaštitu izvršiti u ranim jutarnjim satima.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

 

 Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.

 E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest voćarima

U nasadima kasnijih  sorti šljiva, savjetujemo  protiv produženog leta  šljivinog savijača (Cydia funebrane)  primijeniti jedan od navedenih insekticida: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospoilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG.   

 

U nasadima voćnih vrsta,  prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov radi zaštite pčela.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

 

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednicima

Nakon žetve žitarica pogodno je vrijeme za suzbijanje  višegodišnjih korova koji počinju intenzivno rasti na strništima. Primijeniti totalni herbicidi koji kod korovnih biljaka uništavaju nadzemni i podzemni dio i sprečavaju daljnje vegetativno širenje višegodišnjih korova. Na taj način je očišćena njiva za uzgoj slijedeće kulture i  lakšu borbu s korovima.

Za ove namjene koriste se herbicidi na osnovi aktivne tvari glifosata:

CATAMARAN 360 ,CIDOKOR MAX* , CIDOKOR PLUS, ROUNDUP BIACTIVE , ROUNDUP RAPID, TOTAL T, TOTAL UP, GLYPHOGAN, OURAGAN SYSTEM  4, SATELITE, BOOM EFFECT, GLIFOKOR 360 TF, HERKULES.

Utrošiti vode 200-400 l/ha, primjenom u stadiju intenzivnog porasta korova. Površine na kojima je primijenjeno sredstvo ne smiju se obrađivati najmanje 14 dana nakon suzbijanja višegodišnjih korova.

Herbicid primijeniti prema preporukama proizvođača.

Nakon aplikacije temeljito oprati prskalicu!!!

 

 

Ukazujemo poljoprivrednicima na opasnost od ambrozije (Ambrosia artemisifolia) korova prisutnog u našoj okolici gdje je  Ministarstvo poljoprivrede, donijelo Naredbu o obaveznom uklanjanju ambrozije,

Narodne novine broj 72/07.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi korisnici državnih potpora jer je isto propisano Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (točnije GAEC-om 6).

Biljka je jednogodišnja, što znači da se širi sjemenom. Dug joj je period klijanja –niče tijekom cijelog ljeta, cvijeta od  srpnja do listopada i prilikom cvatnje obilno izlučuje polen.Time izaziva kod osjetljivih ljudi alergijske reakcije, a može uzrokovati i tešku kroničnu bronhijalnu astmu.

Stoga apeliramo na poljoprivrednike ali i sve ostale građane vlasnike i korisnike voćnjaka, vrtova, vikendica i sličnih površina koje su omeđene kanalima i putovima da unište ovaj opasan korov košnjom, čupanjem ili kemijskim uništavanjem-korištenjem herbicida na bazi glifosata, te mu ne dozvoliti da se rascvjeta i stvori  sjeme te tako nastavi širenje i u slijedećoj godini.

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.

 e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

 

 

 

Obavijest proizvođačima oraha

Zabilježen nje ulov orahove muhe (Rhagoletis completa) na području Kaptola na žute ljepljive ploče početkom ovog tjedna  u nasadu oraha.

U Hrvatskoj za suzbijanje navedenog štetnika dozvolu ima insekticid Imidan 50 WG . Dozvoljena su  dva tretiranja s razmakom od 14 dana. Zbog visine stabala i velikog volumena krošnje oraha, najčešće je teško obaviti kvalitetnu aplikaciju cijelog stabla. Savjetujemo uz insekticid dodati biljni proteinski mamac Buminal i tretirati  samo donji dio krošnje jer proteinski mamac privlači orahovu muhu.

Za pojedinačna – solitarna stabla na okućnicama  savjetujemo metodu masovnog ulova tako da se na stablo postavi dvije žute ljepljive ploče i hranidbeni atraktant na bazi amonijeva karbonata, povećavaju efekt privlačenja imaga 3-5 puta. Žute ljepljive ploče postavljati samo u donjem dijelu s obje strane krošnje. Žute ljepljive ploče se izmjenjuju jednom tjedno ili češće u ovisnosti od količine uhvaćenih ostalih vrsta kukaca. Hranidbeni atraktant se izmjenjuje svakih 30-40 dana. Ulovom muha na postavljene žute ljepljive ploče smanjit će se štete na plodovima oraha do 80 %.

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail:durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Vlasnike plantažnih nasada jabuka i krušaka informiramo da  zbog intenzivnog leta i ulova jabučnog savijača(Cydia pomonella) savjetujemo izvršiti zaštitu i primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG. Navedeni pripravci djeluju i protiv minera kružnih mina (Leucoptera malifolella) i  savijača kožice ploda (Archips podana), čiji je let zabilježen.

 

U nasadima kasnijih  sorti šljiva, savjetujemo  protiv šljivinog savijača (Cydia funebrane)  primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospoilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG.   

 

Nasade breskve i nektarine zaštitite protiv  breskvinog savijača (Cydia molesta)  i breskvinog moljca  (Anarsia lineatellau), upotrijebiti:  Imidan  50 WG ( K 14 dana), Affirm ( K 14 dana), Runner 240 SC ( K 7 dana), Avaunt EC ( K 7 dana), Coragen 20 SC ( K 14 dana). Voditi brigu o karenci pripravka.

 

 

U svim  gore navedenim nasadima voćnih vrsta,  prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov radi zaštite pčela.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

 

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Noćas je palo oko destak litara kiše  te savjetujemo vinogradarima  izvršiti  zaštitu protiv plamenjače i  pepelnice. Stoga protiv plamenjače (Plasmopara viticola) primijeniti: Mikal Premium F,  Forum Star, Ampexio, Cursate F, Pergado F. Protiv pepelnice(Uncinula necator) upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience, Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG Systhane 24 E.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest za povrtlare

Proizvođače  kasnog kupusa  upozoravamo na opasnost  od pojave bolesti nakon oborina: plamenjače kupusa (Peronospora parasitica), prstenaste pjegavosti (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suhe truleži (Phoma lingam), bakterioza. Koristiti jedan od preparata: Zaftra Azt  250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva, Ortiva Top, Nativo 75 WG, Difcor, Signum.Savjetujemo obilazak i praćenje štetnika koji su prisutni na kupusu i prave štete sisanjem ili žderanjem lista  a to su:   buhači (Phyllotreta spp.), lisne uši (Brevicoryne brassicae), stjenice (Euryderma spp.), tripsi (Thrips tabaci), kupusni štitasti moljac ili bijela mušica (Aleyrodes proletella) koristiti dozvoljene pripravke: Cythrin Maks, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Rotor Super. Tu su i  kupusni moljac ( Plutella xylostella), kupusni bijelac( Eurydema ventrale) i   mali kupusar (Eurydema oleraceum). S toga pregledajte biljke kupusa na prisutnost gusjenica i u slučaju jačeg napada provedite zaštitu primjenom jednog od insekticida: Alvarede, Affirm, Direkt, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Rotor Super, Scatto, Sumialfa 5 FL, Cythtrin max, Demertina 25 EC i dr.

Nasade  luka  potrebno je zaštiti od   uročnika bolesti plamenjačePeronospora destructor), hrđe (Puccinia allii), bijele truleži (Sclerotinia spp.) i sive plijesni (Botrytis spp.) koristeći se jednim od dozvoljenih  pripravaka.

Protiv hrđe: Score 250 EC, Difcor EC, Ortiva, Luna experience te Signum koji ima djelovanje na hrđu i bijelu plijesan.

Protiv plamenjače na  luku, rajčici i paprici : Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer, i dr.

Protiv plamenjače na krastavcima (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti: Alliete Flash, Avi WG– K 4 dana, Revus– K 3 dana, Ranman Top i Ranman 400– k 3 dana.

Fungicidima na kupusnjačama i luku  dodati okvašivač.

Nasad krumpira potrebno je zaštititi od plamenjače (Phytophthora infestans) jednim od fungicida: Zignal super, Equation  Pro, Ranman Top, Ranman 400 SC, Proxanil 450 SC, Reboot, Revus SC, Shirlan SC.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji

 

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr