MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Požeško-slavonska

Obavijest voćarima koštičavog voća i nasada lijeske

Obavještavamo voćare intenzivnih nasada  koštičavog voća i nasada lijeske kako je faza opadanja lista i pravo je  vrijeme za  obaviti  tretiranje protiv  različitih  gljivičnih i bakterijskih uzročnika biljnih bolesti. Nasade višnje, trešnje, šljive, breskve, nektarine, marelice treba  zaštiti bakrenim pripravcima. Prije aplikacije, sasušene tzv „ mumije“ skinuti sa stabla i iznijeti iz voćnjaka.

Primijenite jedan  od pripravaka: Champion WG, Champion Flow SC, Neoran WG, Bordoška juha 20 WP Manica, Cuprablau Z 35 EW.

Nasade lijeske zaštiti jednim od  fungicida: Cuprablau Z 35 EW ili Neoram  WG.

Zaštitu obaviti po mirnom vremenu i sa svih strana oprskati kako krošnje tako i debla voćaka i utrošiti što više škropiva.

VAŽNO UPOZORENJE: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

E-mail: durdica.ksenek@savjetodavna.hr

Obavijest proizvođačima uljane repice

Uljana repica nalazi se u fazi nicanja kotiledona, i fazi  do dva lista (ovisno o vremenu sjetve).

Upozoravamo proizvođače uljane repice na mogućnost suzbijanja korova u pre-em roku, odnosno nakon sjetve, a prije nicanja. Zemljišni herbicidi suzbijaju jednogodišnje travne i jednogodišnje širokolisne korove. Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Butisan S, Sultan 50 SC, Teridox 500 EC (može i nakon nicanja u fazi 2-4 lista uljane repice), Koban 600 (može i nakon nicanja do faze 4 lista uljane repice), Clomate, Clematis, Kalif Mega i dr.

Samo za  suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Reactor 360 SC, Kalif 480 EC i dr.

Protiv jednogodišnjih travnih korova koristi se Dual Gold 960 EC.

Potrebno je izvršiti pregled usjeva na prisutne štetnike i provesti zaštitu insekticidima protiv štetnika na uljanoj repici (od razvijenog prvog para pravih listova) koji mogu uzrokovati ekonomski značajne štete. Štetnici koji  u ovoj fazi ugrožavaju usjev su repičina osa listarica, pipe i buhači.

Insekticidi dopušteni za primjenu na uljanoj repici su: Decis 100 EC, Decis 2,5 EC, Direkt, Fastac10 EC, Karate Zeon, Sumialfa 5 FL, Mospilan 20 SG, Poleci , Poleci Plus, Fasthrin15 WG, Sindoxa, Trika Expert, Cythrin  Max.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Ukazujemo poljoprivrednicima na opasnost od ambrozije (Ambrosia artemisifolia) korova prisutnog u našoj okolici gdje je  Ministarstvo poljoprivrede, donijelo Naredbu o obaveznom uklanjanju ambrozije,

Narodne novine broj 72/07.

 

Biljka je jednogodišnja, što znači da se širi sjemenom. Dug joj je period klijanja –niče tijekom cijelog ljeta, cvijeta od  srpnja do listopada i prilikom cvatnje obilno izlučuje polen.Time izaziva kod osjetljivih ljudi alergijske reakcije, a može uzrokovati i tešku kroničnu bronhijalnu astmu.

Stoga apeliramo na poljoprivrednike ali i sve ostale građane vlasnike i korisnike voćnjaka, vrtova, vikendica i sličnih površina koje su omeđene kanalima i putovima da unište ovaj opasan korov košnjom, čupanjem ili kemijskim uništavanjem-korištenjem herbicida na bazi glifosata, te mu ne dozvoliti da se rascvjeta i stvori  sjeme te tako nastavi širenje i u slijedećoj godini.

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.

 E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Zabilježeni su ulovi orahove muhe (Rhagoletis completa) na području Kaptola na žute ljepljive ploče u nasadu oraha.

U Hrvatskoj za suzbijanje navedenog štetnika dozvolu ima insekticid Imidan 50 WG . Dozvoljena su  dva tretiranja s razmakom od 14 dana.

Zbog visine stabala i velikog volumena krošnje oraha, najčešće je teško obaviti kvalitetnu aplikaciju cijelog stabla. Savjetujemo uz insekticid dodati biljni proteinski mamac Buminal i tretirati  samo donji dio krošnje jer proteinski mamac privlači orahovu muhu.

Za pojedinačna stabla na okućnicama  savjetujemo metodu masovnog ulova tako da se na stablo postavi veći broj žutih ljepljivih ploča. Ulovom muha na žute ljepljive ploče smanjit će se štete na plodovima oraha.

Proizvođače jabuka upozoravamo da je  i dalje značajan  let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je potrebno redovito obavljati zaštitu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm K 7 dana, Affirm opti K 7 dana , Coragen 20 SC K 14 dana, Imidan 50 WG K 28 dana, Mospilan 20 SP, K 14 dana, Delegate 250 WG, K 7 dana,  i dr.

Potrebno je pratiti i populaciju crvenog voćnog pauka( Panonychus ulmi)u nasadu.

Vodite računa o karenci pripravaka na ljetnim sortama jabuka!

 

Zbog velikog ulova  šljivinog (Cydia funebrane) u nasadima šljiva, primijeniti jedan od navedenih insekticida na kasnijim sortama dozrijevanja: Coragen 20 SC, K 14 dana Affirm opti, K 7 dana, Delegate 250 WG, K 7 dana  Decis 100 EC , K 7 dana.

 

Nasade breskve i nektarine  kasnije epohe dozrijevanja, zaštitite protiv  breskvinog savijača   i breskvinog moljca upotrijebiti:  Imidan  50 WG, K 14 dana, Affirm, K  14 dana, Coragen 20 SC, K 14 dana, Runner 240 SC, K 7 dana, Avaunt EC, K 7 dana.

 

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail:durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima povrća

Kupusnjače ljetne sadnje; kelj, cvjetača u uzgoju na otvorenom, nakon obilnih oborina i uvjeta za razvoj  najčešćih gljivičnih bolesti i štetnika, savjetujemo  provesti zaštitu dozvoljenim pripravcima :

Na kupusu je bila preporuka 16.07.

Štetnici koji se mogu pojaviti tijekom uzgoja: kupusni buhači (Phyllotreta spp) , kupusni moljac(Plutella xylostella) , kupusne stjenice ( Eurydema ),  kupusne lisne uši ( Brevicoryne brassicae ). 

Na kelju od insekticida  dozvolu  imaju:  Fastac 10 EC, Force 1,5 G.

Od  fungicida u kelju : Nativo 75 WG, Ortiva Top, Proplant, Proradix.

Fungicidi u cvjetači: Argo, Difcor, Infinito, Nativo 75 WG, Ortiva, Previcur Energy, Signum, Ortiva Top, Tazer, Proplant, Ridomil Gold R.

Dozvoljeni insekticidi u cvjetači: Closer, Fastac 10 EC, Force 1,5 G, Laser, Cythrin Max, Decis 100 EC, Rotor Super,  Ritmus.

Za bolje prianjanje obavezno dodati okvašivač.

Protiv plamenjače (Phytophthora infestans) na rajčici , krastavcima (Pseudoperonospora cubensis) na otvorenom primijeniti jedan od fungicida kraće karence:

Equasion Pro, Difcor, Ranman 400 SC, Ranman Top, Revus, Ridomil Gold R, Electis.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima  nakon obilnih oborina prošlog vikenda (preko 60 pa do 116 l/m² ), te zabilježenih infekcija  na agroklimatskim stanicama u vinogradima, savjetujemo zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Protiv plamenjače: Profiler, Ampexio, Orvego, Ridomil gold R, Myldicut 25 SC, Quadris, Equasion Pro.

Protiv pepelnice: Kusabi,  Dynali, Folicur EW 250, Colis, Vivando, Talendo, Nativo 75 WG,+ Chromosul 80, Luna expirince.

 VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

 

 Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.

 E-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Voćare intenzivnih nasada, nakon obilnih oborina od 20-ak pa do više od 100 l/m ² savjetujemo primjenu fungicida protiv uzročnika bolesti.

Nasade  jabuka i krušaka zaštiti protiv  uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) s  preventivnim ili kontaktnim fungicidom: Captan 80 WG,  Delan 700 WDG, Delan SC, Polyram DF, Pinozeb, Scala.

Kontrolirati crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), krvavau uš ( Eriosoma lanigerum) u nasadima jabuka i kruškinu buhu ( Psylla spp.) u  nasadima krušaka.

Proizvođačima višnje   i trešnje  savjetujemo ponoviti zaštitu   protiv  kozičavosti (Blumeriella jaapii)  fungicidom na bazi mankozeba:  Dithane  DG Neotec, Dithane M-45, Pinozeb M-45  ili fungicidom, Chromodin S-65.  Delan 700 WDG ima dozvolu u trešnjama.

Proizvođačima bresaka i nektarina  kasnije epohe dozrijevanja, preporučamo protiv pepelnice  (Podosphaera panosa)  i truleži ploda ( Monilinia spp.) primijeniti  fungicid:  Nativo ( karenca 7 dana) ili Luna experience ( karenca 3 dana) djeluju na obje bolesti.

U nasadima šljiva protiv truleži ploda (Monilinia spp.), primjenite:  Nativo, Signum, karence 7 dana ili Teldor SC 500, karence 3 dana.

Nasade lijeske zaštititi od uzročnika bolesti : pjegavosti lista ( Piggotia corylii) i sive pjegavosti ( Gnomnia leptostyla) jednim od pripravaka : Signum ili Systhane 20 EW.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

 

 Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Zbog kontinuiranog velikog ulova  šljivinog (Cydia funebrane) i breskvinog savijača(Cydia molesta) i breskvinog moljca(Anarsia lineatella) savjetujemo primjenu insekticida.

U nasadima šljiva protiv  šljivinog savijača primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Insegar 25 WG, Affirm opti, Delegate 250 WG,  Decis100.

Nasade breskve i nektarine  kasnije epohe dozrijevanja, zaštitite protiv  breskvinog savijača i breskvinog moljca upotrijebiti:  Imidan  50 WG, Affirm, Runner 240 SC, Avaunt EC, Coragen 20 SC.

U svim  gore navedenim nasadima voćnih vrsta,  prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov radi zaštite pčela.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

 

Obavijest za povrtlare

Proizvođačima  kasnog kupusa savjetujemo obilazak i praćenje štetnika koji su prisutni na kupusu i prave štete sisanjem ili žderanjem lista  a to su: buhači (Phyllotreta spp.), lisne uši (Brevicoryne brassicae), stjenice (Euryderma spp.), tripsi (Thrips tabaci), kupusni štitasti moljac ili bijela mušica (Aleyrodes proletella) koristiti dozvoljene pripravke: Cythrin Maks, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Rotor Super.

Tu su i  kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusni bijelac( Eurydema ventrale) i mali kupusar (Eurydema oleraceum). S toga pregledajte biljke kupusa na prisutnost gusjenica i u slučaju jačeg napada provedite zaštitu primjenom jednog od insekticida: Alvarede, Affirm, Direkt, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Rotor Super, Scatto, Sumialfa 5 FL, Cythtrin max, Demertina 25 EC i dr.

Opasnost je i od pojave bolesti nakon najavljenih oborina: plamenjače kupusa (Peronospora parasitica), prstenaste pjegavost (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suhe trulež (Phoma lingam), bakterioza. koristiti jedan od preparata: Zaftra Azt  250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva, Ortiva Top, Nativo 75 WG, Difcor, Signum.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji

 

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima kojima je od prošle zaštite od bolesti  prošlo 14 dana kao i od primjene insekticida protiv američkog cvrčka  (Scaphoideus  titanus), savjetujemo i dalje  zaštitu sistemičnim fungicidima protiv plamenjače (Plasmopara viticola) primijeniti: Forum Star, Mikal Premium F Mikal Flash, Ampexio, Ridomil Gold MZ Pepite, Cursate F, Pergado F, Acrobat MZ WG.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) upotrijebiti: Luna expirience, Systhane 24 E,   Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG.

Izvršiti i drugi tretman  protiv američkog cvrčka (Scaphoideus  titanus) vektora, širenja zlatne žutice vinove loze- Flavescence doree (FD).

Požeško slavonska županija nalazi u demarkiranom području što znači da  su obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka donesene  „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/18. , NN 63/2019., NN 75/21“

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu radi zaštite pčela!

Svi posjednici vinove loze dužni  su  izvršiti obvezna dva tretmana insekticidima protiv američkog cvrčka :  vinogradari, rasadničari, hobisti i  ostali građani naše Županije, kako bi smanjili njegovu brojnost i umanjili opasnost od širenja ove najopasnije bolesti vinove loze u našoj Županiji.

Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika američkog cvrčka u Hrvatskoj dozvolu za tu namjenu imaju insekticidi: Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Abanto, Kristan EC i Pyregard i Asset Five .

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr