Tag: Požeško-slavonska

Obavijest vinogradarima

Vinogradare savjetujemo da izvrše zaštitu čim mogu ući u vinograd, sistemičnim fungicidima protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i primijeniti jedan od fungicida: Mikal Premium F, Forum Star Ampexio, Pergado F. Protiv pepelnice (Uncinula necator) isto upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience, Dynali, Folicur EW 250, Collis, Vivando, Talendo, Stroby WG, Nativo ili  Topas 100 EC u kombinaciji s Chromosul 80.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji  

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest voćarima

Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo nakon oborina izvršiti  zaštitu protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) čije su infekcije zabilježene. Preporučuje se kombinacija pripravka: Score 250 EC, Difcor,  Scala, Faban (Ove navedene pripravke primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!) u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Delan 700 WDG, Delan SC, Captan 80 WG, Polyram DF Alcoban.

U voćnjacima jabuka protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha), preporučuje primijeniti fungicid Luna experience ili  Stroby WG.

Ove godine su u isto vrijeme letjeli leptiri minera kružnih mina (Leucoptera  malifoliella) i jabučnog savijača (Cydia pomonella), primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospilan 20 SP.

 U nasadima prije primjene insekticida pokositi cvatući pokrov!

Proizvođače  šljiva, savjetujemo o potrebi izvršenja zaštite protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) nakon obilnih oborina i primijeniti Merpan 80 WDG ili Kastor.

 Proizvođačima bresaka, nektarina preporučamo ponoviti tretiranje protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan  WP 50, Kastor, Delan 

Protiv pepelnice (Podosphaera panosa) na breskvama i nektarinama: Nativo i Luna experience (djeluju i protiv truleži) ili Chromoslul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG.

Protiv breskvinog savijača (Cydia molesta) upotrijebiti Affirm, Avaunt EC, Coragen 20 SC.

 

Proizvođačima višanja savjetujemo primjenu fungicida protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) upotrijebiti: Luna experience, sredstvo djeluje i protiv truleži ploda (Monilia fructigena), K 3 dana ili Syllit 544 SC, K 21 dan.

U nasadima višnje  ulovljene su prve trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Postaviti žute ploče  i ako se ulovi  trešnjina muha  upotrijebiti dozvoljene insekticide: Rotor super, Decis 100 EC ili Mospilan 20 SG (dozvolu imaju jednom u vegetaciji).

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest za povrtlare

Povrtlare upozoravamo kako je nakon obilnih oborina potrebno izvršiti zaštite od plamenjače i drugih uzročnika bolesti.

Nasade luka potrebno je zaštiti od uročnika bolesti plamenjač(Peronospora destructor), hrđe (Puccinia allii), bijele truleži (Sclerotinia spp.) i sive plijesni (Botrytis spp.) koristeći se jednim od dozvoljenih  pripravaka.

Protiv plamenjače: Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer, i dr.

Protiv hrđe: Score 250 EC, Difcor EC, Ortiva, Luna experience te Signum koji ima djelovanje na hrđu i bijelu plijesan.

Na kupusnjačama, krastavcima, mahunama i grahu potrebno je izvršiti  zaštitu od plamenjače, koncentrične pjegavosti, hrđa i antraknoza koristeći se jednim od fungicida: Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC, Tazer.

Fungicidima na kupusnjačama i luku dodati okvašivač.

Rane nasade krumpira potrebno je zaštititi od plamenjače (Phytophthora infestans) jednim od fungicida: Zignal super, Ranman Top, Ranman 400 SC, Proxanil 450 SC, Revus SC, Zakeo, Zafrta.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps

Obavijest ratarima

Proizvođače jarog ječma upućujemo na pregled njiva na pojavnost pjega sive pjegavosti lista (Rinchosporium secalis) i mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres).

Preporučujemo primjenu jednog od fungicida: Elatus Era, Amistar 250 SC, Prosaro 250 EC, Azaka, Zantara, Riza.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest voćarima

Proizvođači šljiva koji imaju veći urod, preporučujemo napraviti zaštitu protiv truleži ploda (Monilia fructigena) prije dodirivanja plodova jednim od fungicida: Switch 62,5, Signum, Nativo 75 WG,  Teldor SC 500, WG.

Upozoravaju  se voćari, proizvođači višanja i trešanja da postave žute ljepljive ploče za praćenje leta trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Kontrolirati i napad trešnjine crne uši (Myzus cerasi) u nasadima višnje i trešnje po vrhovima mladica, primijenite jedan od  dozvoljenih insekticida: Mospilan 20 SG ili Movento, Closer. U nasadima trešnje voditi brigu o karenci pripravka.

 

 VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps

 

Obavijest proizvođačima krumpira

Proizvođači krumpira koji su koristili: Sencor WG 70, Scorpio 70 WG, Senat WG, Mistral 70 WG, Metrex, Metro, Sencor SC 600 u smanjenim dozama prije nicanja, mogu ga  koristiti višekratno i nakon nicanja korova do pune doze.

U njivama krumpira nakon ponika širokolisnog korova može se primijeniti: Basagran 480.

Protiv uskolisnih korova u poniku krumpira primijeniti: Focus ultra, Selekt Super, Fusilade forte.

Obavezno pročitati uputu proizvođača pripravka o mogućoj fitotoksičnosti ili zabrani za pojedine sorte krumpira.

Proizvođačima graha savjetujemo nakon nicanja korova i graha protiv širokolisnih korova: Pulsar 40, Corum, Basagran 480, Bentarroz, Benta 480, Benta super.

Protiv uskolisnih korova nakon nicanja: Focus ultra, Agil 100 EC, Selekt Super.

 

Tretiranje ne vršiti  po visokoj temperaturi!

 

 VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest ratarima

Proizvođače soje upozoravamo da je soja u fazi nicanja, preporučamo protiv širokolisnih i uskolisnih korova kombinacija pripravaka Pulsar 40 + Harmony SX   uz dodatak okvašivača u split aplikaciji.

Pripravak Corum primijeniti isto u split aplikaciji protiv širokolisnih korova kao i protiv sirka iz sjemena i koštana.  Ponoviti tretman za osam do deset dana nakon novog ponika korova.

Može se primijeniti protiv širokolisnih korova: Basagran 480, Benta 480 SL, Bentarroz, Benta super.

Samo protiv uskolisnih korova ako je potrebno, upotrijebiti jedan od navedenih: Focus ultra, Agil 100 EC, Fusilade forte, Leopard 5 EC, Graminis 05 EC i dr.

 

 

Upozoravamo proizvođače kukuruza koji nisu koristili zemljišne herbicide na pregled svojih  njiva  na  prisutnost i ponik korova nakon nicanja.

U kukuruzu u fazi nakon nicanja protiv jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u fazi 2-6 listova kukuruza, upotrijebiti jedan od pripravaka: Task 64 WG, Motivell,  Motivell extra 6 OD, Talisman, Victus OD, Nicogan 40 OD, Tarot 25 DF, Principal 53,6 WG i Principal plus 66,5 WG , Elumis,  Laudis WG i Callisto  480 SC uz dodatak okvašivača.

Samo protiv širokolisnih korova: Banvel 480 S, Motikan, Basagran 480, Deherban A Extra, Dikopur max,  do 25 cm visine kukuruza.

 

U proizvonji kukuruza šećerca primijeniti Laudis WG.

 

Tretiranje herbicidima  ne vršiti  po visokoj temperaturi!

 

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Upozoravamo vinogradare da su zabilježene brojne infekcije plamenjače  na agroklimatskim stanicama .

Od zadnje preporuke (od 03. svibnja) palo su različite količine oborina, Kaptol 70 l, Mitrovac 90, Pleternica 22 l / m². Savjetujemo da čim mogu ući u nasade, izvrše zaštitu sistemičnim fungicidima proti plamenjače (Plasmopara viticola) i primijeniti jedan od fungicida: Forum Star, Mikal Premium F, Magma Triple, Mikal Flash, Ampexio, Pergado F.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) upotrijebiti  jedan od  fungicida: Nativo, Vivando, Talendo,  Stroby WG, Chromosul 80.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo da nakon obilnih oborina izvrše zaštitu protiv  uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis).Preporučuje  se kombinacija pripravka: Score 250 EC, Difcor,  Chorus 75 WG , Domark 40 ME Scala, Faban u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Delan 700 WDG, Delan SC, Captan 80 WG, Polyram DF, Pinozeb.

U voćnjacima jabuka  protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha), preporučuje primijeniti fungicid Luna experience ili  Stroby WG.

 

Proizvođače  koštičavog voća: šljiva, bresaka i nektarina , marelica i trešanja, savjetujemo o  potrebi ponavljanja zaštite protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) nakon obilnih oborina i primijeniti Merpan 80 WDG ili Kastor, u nasadima  bresaka, nektarina i trešanja i  Delan 700 WDG. Kod ranijih sorti trešnje voditi brigu o karenci.

U nasadima višnje primijeniti Syllit, Chromodin  S-65 ili Luna experience.

U nasadima šljiva protiv  šljivinog savijača primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Affirm opti, Delegate 250 WG,  Decis100.

 

 

U nasadima lijeske  ponoviti zaštitu od uzročnika bolesti : pjegavosti lista ( Piggotia corylii) i sive pjegavosti

(Gnomnia leptostyla) pripravak : Signum. Protiv lisnih uši primijeniti  pripravak Scatto.

 

Jagode na otvorenom, nakon ovih oborina zaštiti protiv  truleži ploda ( Botrytis cinerea) fungicidom: Teldor SC 500, Pyrus 400 SC, Switch 62,5.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Proizvođače nasada jabuka i krušaka savjetujemo da izvrše zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha). Preporučuje se protiv čađave krastavosti kombinacija sistemičnog i kontaktnog fungicida. Od sistemika primijeniti: Score 250, Difcor, a od kontaktnih fungicida: Delan 700 WDG, Captan 80 WG, Poliram DF, Alcoban.

U nasadima jabuka sa izraženim simptomima pepelnice, primijeniti fungicid Luna experience ili Stroby WG.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

 

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr