Obavijest za povrtlare

Proizvođače povrća  na otvorenom čije su proizvodnje pretrpile oštećenja od tuče, zaštiti čim se može ući u njivu fungicidom na bazi bakra: Champion WG 50, Cuprablau Z 35 WG, Nordox 75 WG. Parcele krumpira ili rajčice  mogu se zaštiti i fangicidom Fantic A.

VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps

Pripremi za ispis