Obavijest vinogradarima

Prošlo je 11 dana od zadnje preporuke a  meteorolozi  kroz cijeli tjedan prognoziraju lokalne pljuskove, stoga vinogradarima   savjetujemo da   izvrše zaštitu sistemičnim fungicidima  protiv   plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator). Primijeniti protiv plamenjače: Mikal Premium F, Fantic F, Magma Triple WG, Pergado F,  Folpan Gold, Forum Star Ampexio, Zorvec Vinabel. Protiv pepelnice (Uncinula necator)  isto upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience,  Dynali,  Folicur EW 250, Collis, Vivando, Talendo,  Stroby WG, Nativo ili  Topas 100 EC u kombinaciji s močivim sumporom.

U vinogradima kasnih sorti grožđa gdje nije zatvoren grozd, primijeniti  i protiv truleži (Botrytis  cinerea) jedan od fungicida: Switch 62,5, Teldor SC 500, Cantus, Pxrus 400 SC.

 VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis