Obavijest za povrtlare

Nasade krumpira srednje kasnih sorata, čiji se urodi namjeravaju skladištiti  potrebno je zaštititi od plamenjače (Phytophthora infestans), meteorolozi najavljuju ovaj tjedan promjenjivo vrijeme s oborinama pa je  potrebno izvršiti zaštitu jednim od fungicida:  Propulse, Proxanil 450 SC, Reboot, Fantic A, Carial flex, Copforce extra, Cymbal FlowZignal super, Ranman Top, Revus SC, Zakeo, Zafrta.

U nasadima rajčice protiv plamenjače (Phytophthora infestans) primijeniti: Proxanil 450 SC, Ranman Top.

VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps

 

 

Pripremi za ispis