Obavijest vinogradarima

Vinogradari koji su pretrpili tuču a loza im je bujna, savjetujemo primjenu bakrenih pripravaka ili fungicida  kombinacija bakra i metalaksila: Fantic A ili Cyclo R Liquido.

Vinogradari koji su prije tri ili četiri  dana izvršili zaštitu vinograda sistemičnim fungicidima a sada imaju štete po grožđu od tuče savjetujemo  primjenu fungicida Captan WP 50 u kombinaciji s fungicidom protiv truleži (Botrytis  cinerea): Switch 62,5, Teldor SC 500, Cantus, Pxrus 400 SC.

 VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Pripremi za ispis