Obavijest voćarima

Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka informiramo da je najavljeno promjenjivo – kišovito vrijeme u ovom tjednu te  savjetujemo izvršiti zaštitu protiv  uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Delan 700 WDG, Delan Pro, Captan 80 WG,  Captan 50 WP, Kastor, Scab 80, Alcoban, Polyram DF (dozvola važi do 28.05.2024., krajnji rok  za primjenu zaliha je 28.011.2024.).

Kontrolirati pojavnost crvenog voćnog pauka, ako se utvrdi više od 6 pauka po listu primijeniti jedan od dozvoljenih  akaricida.

 U nasadima višnjama i trešnjama  nakon berbe preporučujemo protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) i šupljikavosti lista (Stigmina carpophila)  primijeniti  fungicid Captan WP 50 ili   Kastor  u kombinaciji s aminokiselinama kao anti šok terapiju.

Proizvođače  šljiva  kasnijih sorti, savjetujemo o  potrebi izvršenja zaštite protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i primijeniti:  Captan WP 50 ili Kastor.

U nasadima šljiva protiv  šljivinog savijača ( Cydia funebrana) primijeniti jedan od  navedenih : Coragen 20  SC, Affirm opti, Delegate 250,  Decis 100 EC.

 Proizvođačima bresaka, nektarina preporučamo protiv pepelnice  (Podosphaera panosa) primijeniti:  Nativo i Luna experience (djeluju i protiv truleži).  Protiv breskvinog savijača (Cydia molesta) Coragen 20  SC, Affirm, Affirm opti, Delegate 250,  Decis 100 EC.  Paziti na karencu za sorte u dozrijevanju!

 U nasadima lijeske  izvršiti zaštitu od uzročnika bolesti: pjegavosti lista ( Piggotia corylii) i sive pjegavosti

(Gnomnia leptostyla) pripravak Signum. Protiv pepelnice  (Phyllactinia corylea) primijeniti: Chromosul 80, Cosavet DF,  Kumulus  DF. Protiv lisnih uši primijeniti  pripravak Scatto ili Decis 100 EC ili Rotor super koji djeluju i na ljeskotoča  (Curculio nucum).

 U nasadima prije primjene insekticida pokositi cvatući pokrov!

VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis