MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Požeško-slavonska

Obavijest voćarima

Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo  izvršiti  zaštitu protiv  jabučnog savijača u nasadima jabuka i krušaka (Cydia pomonella), primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Insegar 25 WP, Insegar 25 WG, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG, Delegate 250 WG.

Potrebno je pratiti populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).

U nasadima šljiva protiv  šljivinog savijača (Cydia funebrane)  primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Insegar 25 WG,Affirm opti, Delegate 250 WG,  Decis100.

Nasade breskve i nektarine  kasnije epohe dozrijevanja, zaštitite protiv  breskvinog savijača (Cydia molesta)  i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) upotrijebiti:  Imidan  50 WG, Affirm, Runner 240 SC, Avaunt EC, Coragen 20 SC.

U svim  gore navedenim nasadima voćnih vrsta,  prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov radi zaštite pčela.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

 

Obavijest voćarima

Proizvođačima višnje i trešnje koji su imali berbu, savjetujemo izvršiti kombiniranu  zaštitu  i to: protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii)  fungicidom na bazi mankozeba:  Dithane  DG Neotec, Dithane M-45, Pinozeb M-45  ili fungicidom Delan 700 WDG, Chromodin S-65.  Uz navedeni fungicid dodati pripravak na bazi aminokiselina.

Proizvođačima bresaka i nektarina preporučamo protiv pepelnice (Podosphaera panosa) i truleži ploda ( Monilinia spp.) primijeniti  fungicid:  Nativo (karenca 7 dana) ili Luna experience (karenca 3 dana) djeluju na obje bolesti.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest voćarima

Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka koji nisu imali tuču u nasadima, savjetujemo izvršiti zaštitu protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) s  preventivnim ili kontaktnim fungicidom: Captan 80 WG, Delan 700 WDG, Delan SC, Polyram DF, Pinozeb.

Protiv minera kružnih mina (Leucoptera  malifoliella) u nasadima jabuka, primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospilan 20 SP, Runner 240 SC.

Protiv kruškine buhe (Psylla piri) u nasadima krušaka primijeniti: Movento, Vertimec  018 EC ili Kraft u kombinaciji s bijelim uljem.

U nasadima šljiva protiv  šljivinog savijača (Cydia funebrane) primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Insegar 25 WG,Affirm opti, Delegate 250 WG,  Decis100.

Nasade breskve i nektarine zaštitite protiv  breskvinog savijača (Cydia molesta)  i breskvinog moljca  (Anarsia lineatella), upotrijebiti:  Imidan  50 WG, Affirm, Runner 240 SC, Avaunt EC, Coragen 20 SC. Paziti na karencu!

U nasadima lijeske protiv lisnih uši (Hyalopterus spp.) upotrijebiti: Rotor super, Decis 100, Demetrina

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest povrtlarima

U povrću, nakon olujnog nevremena savjetujemo  dezinfekciju rana. Koristiti pripravke na bazi bakra, pod uvjetom da fenofaza to dopušta. Kod krumpira, rajčice i luka upotrijebite: Ridomil gold R, a kod kupusa Neoram WG.

Nakon zaštite bakrom preporučujemo tretiranje  nekim od fizioloških biostimulatora kao što su Drin, Amino Vital, Poly-Amin.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest voćarima

Olujno nevrijeme s tučom i obilnom kišom (zabilježeno više od 30 l/ m²)  koje je pogodilo Požeštinu, uzrokovalo je na biljkama velike  rane, lomove grana, gubitak uroda i lisne mase.  Rane postaju mjesta ulaska potencijalnim patogenima.

U nasadima jabuka i krušaka koji su pretrpili  najjača oštećenja (nasadi ostali bez lista, ploda, mladica i jako oguljenom korom) savjetujemo  dezinfekciju nasada  bakrenim pripravcima koji imaju baktericidno djelovanje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Preporučamo primjenu: Nordox 75 WG 0,03%, Cuprablau Z 35 WG 0,48-075 kg /ha.

Oni nasadi koji imaju lisnu masu i imaju oštećenja na plodovima savjetujemo primjenu pripravaka na osnovu kaptana, primjerice, Captan 80 WDG, Merpan 80 WDG ili Kastor  u kombinaciji s biostimulatorima.

Svim  fungicidima osim na bazi bakra preporučujemo dodavanje nekog od fizioloških biostimulatora kao što su Drin, Amino Vital, Poly-Amin.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

U vinogradima  bez lisne mase  nakon olujnog nevremena i tuče, savjetujemo dezinfekciju rana i  primjenu bakrenih pripravaka: Nordox 75 WG, Cuprablau Z 35 WG, Champion, Neoram WG, Bordoška juha Caffaro 20 WP. Manje oštećenim nasadima preporučujemo pripravke na bazi folpeta kao što su: Mikal Premium F, Cursejt F, Pergado F. Navedeni pripravci dobro djeluju na zacjeljivanje rana.

Svim  fungicidima osim na bazi bakra preporučujemo dodavanje nekog od fizioloških biostimulatora kao što su Drin, Amino Vital, Poly-Amin ili Bioplex.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji  

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima kojima je od prošle zaštite od bolesti  prošlo 12 do 14 dana, a cvatnja je završila, savjetujemo da u ovu zaštitu protiv plamenjače i pepelnice primjene i insekticid protiv američkog cvrčka  ( Scaphoideus  titanus).

Protiv   plamenjače (Plasmopara viticola) nakon cvatnje  primijeniti : Forum Star, Mikal Premium F Mikal Flash, Ampexio, Ridomil Gold MZ Pepite, Cursate F, Pergado F, Acrobat MZ WG.

Protiv pepelnice(Uncinula necator) upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience, Systhane 24 E,   Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG.

Praćenjem u vinogradima naše županije utvrđene  su ličinke  američkog cvrčka ( Scaphoideus  titanus) trećeg razvojnog stadija te je vrijeme obveznog  suzbijanja  vektora, uzročnika širenja zlatne žutice vinove loze- Flavescence doree (FD).

Požeško slavonska županija nalazi u demarkiranom području što znači da  su obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka donesene  „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/18. , NN 63/2019.“

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu radi zaštite pčela!

Svi posjednici vinove loze dužni  su  izvršiti obvezna dva tretmana insekticidima protiv američkog cvrčka :  vinogradari, rasadničari, hobisti i  ostali građani naše Županije, kako bi smanjili njegovu brojnost i umanjili opasnost od širenja ove najopasnije bolesti vinove loze po našoj Županiji.

Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika američkog cvrčka u Hrvatskoj dozvolu za tu namjenu imaju insekticidi: Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Abanto, Kristan EC i Pyregard i Asset Five .

 U vinogradima u kojima cvatnja traje primjenu insekticida protiv cvrčka primijeniti nakon cvatnje vinograda ali i poslije košnje cvatućeg pokrova u vinogradu radi zaštite pčela!

 VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Vinogradare savjetujemo da izvrše zaštitu  bez obzira što je počela cvatnja sistemičnim fungicidima  protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i primijeniti jedan od fungicida: Mikal Premium F, Forum Star Ampexio, Cursate F, Pergado F.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) isto upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience,  Dynali,  Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Systhane 24 E, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji  

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest voćarima

U nasadima višnje  još uvijek  traje let trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi). Upotrijebiti jedan od  dozvoljenih insekticida: Rotor super, Decis 100 EC, Scatto, (karence 7 dana),  Imidan 50 WG i Mospilan 20 SG, (karence 14 dana). Svi navedeni pripravci imaju primjenu jedan put u vegetaciji. Zaštitu protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) ponoviti  s Luna expirience (karenca 3 dana), djeluje i na trulež ploda.

Proizvođačima bresaka, nektarina preporučamo ponoviti tretiranje  protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan  WP 50, Kastor, Delan. 

Protiv pepelnice (Podosphaera panosa) na breskvama i nektarinama primijeniti:  Nativo ili Luna experience (djeluju i protiv truleži).

Protiv breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca ( Anarsia lineatella) upotrijebiti:  Imidan  50 WG, Affirm, Runner 240 SC, Avaunt EC, Coragen 20 SC.

Na ranijim sortama bresaka voditi brigu o karenci pripravka.

U nasadima lijeske protiv lisnih uši (Hyalopterus spp.) upotrijebiti: Rotor super, Decis 100, Demetrina.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Obavijest za povrtlare

Zabilježene su  značajne kolonije lisnih uši  na povrtnim kulturama na otvorenom: rajčici, paprici, krastavcima, mahunama, tikvama,  grahu i dr.

Za masovni ulov mogu se postaviti i žute ljepljive ploče iznad povrtnih kultura koje značajno smanje napad  ili  nema potrebe tretiranja.

Povrtlarima  koji imaju napad  lisnih uši mogu izvrše zaštitu koristeći se jednim od dozvoljenih insekticida: Closer, Movento, Teppeki 500 WG, Rotor Super, Karate Zeon.

Proizvođače krumpira upozoravamo na  pregled njiva i izlazak ličinki iz jaja krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Za suzbijanje može se koristiti : Ampiligo, Alverde, Lasser, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SG, Cythrin Max, dr.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps