MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Ličko-senjska

Obavijest maslinarima

MASLINARE UPUĆUJEMO NA PREGLED NASADA VIZUALNIM PREGLEDIMA I METODOM OTRESANJA.

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda a nastavno na obavijest od 26.05.

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
paunovo oko

(Spilocaea oleagina)

slabe uvjeti za razvoj bolesti; zadnje zabilježeni uvjeti za infekciju za područje Krka uvjeti 25.05. ; za područje Cresa 19.05.; za područje Raba 24.05. i 06.06.; za područje Malog Lošinja 19.05. i 24.05.
 

 

 

 

maslinin moljac

(Prays oleae)

PREPORUČAMO OBAVITI TRETIRANJE U SLIJEDEĆIH  TJEDAN DANA; na većini kontrolnih punktova ulovi leptira iznad praga štetnosti; štetnik se uglavnom nalazi u fazi imaga antofagne  generacije i odlaganja jaja; u toku  tjedna očekujemo pojavu gusjenica; stanje u nasadima može biti različito ovisno o učestalosti provođenja zaštite; PREPORUČENO TRETIRANJE JE JEDNO OD NAJVAŽNIJIH U PROIZVODNOJ SEZONI I NE BI GA TREBALO IZOSTAVITI; preporučamo pripravke na osnovi spinetorama ili fosmeta ili deltametrina (pregled pripravaka u tablici niže)
 

maslinin resičar

(Liothrips oleae)

obaviti pregled vrhova izboja i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem; i dalje preporučamo praćenje štetnika vizualnim lovkama
 

 

maslinin svrdlaš

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

NA DIJELU LOKALITETA BILJEŽIMO POJAVU!!!; preporučamo obaviti pregled nasada na prisutnost štetnika metodom otresanja grana na bijelu podlogu (kečer, kišobran, plahta); VODITI RAČUNA O REDOVITIM PREGLEDIMA (NAJMANJE 2 PUTA TJEDNO); do okoštavanja plodovi su najosjetljiviji na napad ovog štetnika; suzbija se zajedno sa maslinovim moljcem; prema potrebi tretiranje ponoviti
 

štitaste uši

mehanički uklanjati jače napadnute izboje; prema potrebi lokalna tretiranja napadnutog dijela nasada mineralnim uljem; bilježimo izlazak ličinki
mušica kore

(Resseliella oleisuga)

preporučamo praćenje populacije vizualnim lovkama; redovno MEHANIČKI UKLANJATI JEDNOGODIŠNJE I DVOGODIŠNJE NAPADNUTE IZBOJE; pregled kore pri bazi izboja; praćenje populacije žutim vizualnim pločama
 

 

pipe

na cijelom području bilježimo značajniju prisutnost i aktivnost pipa, preporučamo vizualni pregled listova i metoda otresanja u starijim nasadima; u mlađim nasadima i obnovljenim stablima dodatno povesti računa;  preporučamo POSTAVLJANJE LOVNIH POJASEVA ovisno o njihovoj širini  i dvostrukih (u dva niza)
 

potkornjaci

 

radi smanjenja brojnosti obnavljanje svježe odrezanih lovnih grana i lovnih svežnjeva, i/ili alkoholnih i vizualnih lovki

 

IZBOR SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA PRIKLADAN ZA PRIMJENU U VRIJEME OBJAVE OVE OBAVIJESTI 15.06.2021.(izvor FIS-baza ).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
krezoksim-metil STROBY WG;

QUIMERA

sistemično paunovo oko
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BATURAD WP,

BIOBIT WP,

DIPEL DF

 

  m. moljac
spinetoram DELEGATE 250 WG kontaktno, želučano m.moljac
fosmet IMIDAN 50 WP kontaktno,

želučano

m.moljac,

m.muha

deltametrin DECIS 2,5 EC; DECIS 100 EC; POLECI PLUS; SCATTTO; ROTOR SUPER;

RITMUS; DEMETRINA 25 EC

kontaktno, želučano m.moljac

m.muha

m.medić

m.buha

parafinsko ulje MINERALNO SVIJETLO ULJE; BIJELO ULJE kontaktno štitaste uši

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke prošlo je 13 dana. Zbog vrlo promjenjivih vremenskih prilika te vladanja povoljnih uvjeta za razvoj bolesti potrebno je izvršiti mjere zaštite. Kroz naredni vremenski period također je najava nestabilnih vremenskih prilika uz mogućnost oborina.

Protiv fuzikladija ili krastavosti (Venturia ineaqvalis) koristiti kombinaciju sistemičnog (Score 250 Ec, Difcor, Argo EC,  Indar  EW, Difenzione i dr) i kontaktnog fungicida (Delan 700 WDG, Dithane M- 45, Dithane  DG Neotec , Merpan, Kastor, Manfil 80 WP i dr.).

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu (Podosphaera leucotricha) jabuke.

Grančice zaražene pepelnicom mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Koristite one preparate koji ste do sada najmanje puta koristili.

Aktivnost lisnih ušiju je također dosta velika. Pregledajte stabla i prema potrebi može se koristiti jedan od insekticida: Pirimor 50WG, Mospilan 20 SG, Teppeki 500 WG,  Mavrik 2F i dr.

Let jabučnog savijača (Cydia pomonella) u nasadima jabuka je prisutan ali se javlja periodično i u manjem broju te ćemo u narednim preporukama dati smjernice o mjerama tretiranja.

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Zbog vrlo promjenjivih vremenskih prilika te vladanja povoljnih uvjeta za razvoj bolesti potrebno je izvršiti mjere zaštite. Kroz naredni vremenski period također je najava nestabilnih vremenskih prilika uz mogućnost oborina.

Na koštićavom voću potrebno je izvršiti zaštitu fungicidom protiv bolesti lista.

Na šljivama za zaštitu od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i narančaste pjegavosti lista šljive (Polystigma rubrum) može se koristiti Captan WP 50, Kositar.

Protiv hrđe (Tranzchhelia discolor), a ujedno i protiv narančaste pjegavosti lista može se koristiti Futura 50 WP.

Pripravak Pinozeb M 45 može se koristiti protiv narančaste pjegavosti lista šljive (Polystigma rubrum).

Na trešnji protiv kozičavosti lista (u razdoblju od završetka cvatnje do berbe) mogu se upotrijebiti fungicidi: Delan 700 WDG, Chromodin S-65.

Na višnji također protiv kozičavosti lista dozvolu imaju preparati: Chromodin S-65, Topsin M 500 SC, Luna Expirience.

Ukoliko posjedujete ranije sorte pazite na poštivanje karence odabranih preparata.

Aktivnost lisnih ušiju i dalje je dosta velika. Kritičan broj lisnih ušiju iznosi 5 kolonija na 100 pregledanih izboja.

Za suzbijanje može se upotrijebiti jedan od sljedećih pripravaka: Mospilan 20 SG (trešnja, višnja, šljiva), Movento (trešnja, šljiva), Pirimor 50 WG (šljiva, višnja), Closer (trešnja i višnja), Teppeki 500 WG (šljiva).

 

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima

Pregledom usjeva žitarica na pojedinim lokacijama primijećena je prisutnost žitnog balca (lema) (Oulema melanopus, O. lichenis). Upozoravamo proizvođače da pregledaju svoje usjeve i prate pojavu štetnika, te na vrijeme primjene mjere zaštite.

Simptomi napada balca vidljivi su po uskim bijelim prugama na lišću koje čine hraneći se lišćem.

Odrasli oblici se najčešće zadržavaju na rubovima parcela od kuda se šire na ostale dijelove parcele. Preporuka je suzbijati odrasle oblike u slučaju masovne pojave – 25 jedinki po m².

Suzbijanje ličinki se obavlja kada je 10 – 15 % ličinki izašlo iz jaja ili kad se nađe po zastavici 1 – 2 ličinke žitnog balca.

Moguće je izvršiti suzbijanje žitnog balca lokalno po parceli ukoliko se napad nije proširio po cijelom usjevu.

Za suzbijanje leme tj. žitnog balca mogu se primijeniti slijedeći pripravci: Cytrin Max, Poleci, Vantex, Karate Zeon , Decis 2,5 EC, Direkt, Fastac 10 EC i dr

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

U narednim danima započinje sadnja kasnog kupusa. Prije presađivanja moguće je provesti određene mjere zaštite od nametnika.

Štetu na presadnicama prije presađivanja može napraviti kupusni buhač (Phyllotreta spp.). Ukoliko se utvrdi oštećenje lisne površine više od 10 % za zaštitu se može upotrijebiti jedan od insekticida: Fastac 10 EC, Cythrin Max, Decis 2,5 EC.

Zaštita od korova može se provesti prije presađivanja primjenom jednog od herbicida:
Dervinom 45 FL –  namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. Zbog hlapljivosti treba ga plitko unijeti u tlo (2-5 cm).
Stomp Aqua (uz inkorporaciju), Sharpen 330 EC, Pendus 330 EC –  namijenjeni su za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova.

Zaštitu od zemljišnih štetnika – žičnjaka i grčice hrušta moguće je provesti za vrijeme sadnje primjenom granuliranog insekticida: Force 1,5 G – primjenjuje se u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide, doza 7-10 kg/ha; Force Evo – primjenjuje se tretiranjem u redove tijekom presađivanja u količimi 16-20 kg/ha.

Neposredno nakon sadnje preporuka je postaviti žute ljepljive ploče zbog suzbijanja zbog suzbijanja odraslih oblika kupusne muhe (Dalia radicum).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Obilaskom usjeva krumpira primijećena je pojava odraslih oblika krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

Upozoravamo proizvođače da redovito obilaze usjeve i obrate pozornost na pojavu ličinki krumpirove zlatice.

Na mlade ličinke (do 4mm veličine) djeluju insekticidi: Novodor 3 % (dozvola prestala   važiti, krajnji rok za primjena zaliha je 31.10.2021.), Asset Five.

Insekticidi koji djeluju na ličinke i odrasle oblike zlatice, a primjenjuju se kad je 20 – 40 % ličinki izašlo iz jaja, su: Laser, Proteus 110 OD, Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG, Coragen 20 SC, Ampligo.

Mogu se koristiti i insekticidi iz skupine piretroida za suzbijanje krumpirove zlatice ali samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost na piretroide:

Decis 2,5 EC, Direkt*, Fastac 10 EC*, Sacatto, Ascot, Rotor Super, Estrella Afratrin, Cytrin max, Ampligo i dr.

*dozvola prestala važiti, , krajnji rok za prestanak zaliha je 01.05.2022.

Kemijska zaštita je opravdana ako do cvatnje ima prosječno 2-2,5 ličinke/busu. Na manjim površinama preporučamo, kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša ručno pobiranje svih stadija krumpirove zlatice.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima

Usjevi ječma na poljima Like nalaze se u fazi klasanja, a uskoro će i pšenica. Početak cvatnje je vrijeme kada je potrebno provesti zaštitu klasa od bolesti paleži klasa (Fusarium vrste). Razvoju bolesti pogoduje kišovito vrijeme tijekom cvatnje, odnosno visoka temperatura iznad 25 ⁰C i visoka relativna vlaga,  a kao posljedica zaraze javlja se smanjenje količine i kvalitete uroda. Istovremeno se osim zaštite  klasa provodi  zaštita lista od najvažnijih bolesti: smeđe pjegavosti lista i pljevica (Septoria nodorum), pepelnica (Eryisiphe graminis), hrđe (Puccinia vrste).

Zaštita se provodi u vrijeme cvatnje primjenom jednog od fungicida: Topsin M 500 SC, Elatus Era, Legado, Diagonal, Zakeo Xtra, Custodia, Ascra Xpro, Seguris Era, Proline, Curbatur 250 EC, Zantara Tebusha 25% EW, Tebkin 250 EW, Tebucol, Tebu Super 250 EW, Riza, Ulysses, Magnello, Yamato, Falcon Forte.

Obratite pozornost na poštivanje broja dana koji mora proći od tretiranja do žetve – KARENCA.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Usjevi kukuruza ovisno o lokalitetu nalazi se u fazi nicanja pa do faze nekoliko lista. Ovisno o sastavu korovne flore na proizvodnoj parceli i faze razvoja (broj listova) kukuruza moguće je odabrati odgovarajući herbicid za suzbijanje.

Jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u fazi 3-5 razvijenih listova kukuruza suzbijaju: Deherban A extra, Dikopur Max, Esteron extra 600 EC;  Starane 250, Tomigan 250 EC, Pluss, Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline, Vega; Banvel 480 S, Kolo 480 S, Callam, Motikan, Dimbo 480 SL; Lontrel 300, Clap 300, Boss; Mustang.

Jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove i jednogodišnje širokolisne korove suzbijaju u fazi 2-6 listova kukuruza Motivell, Kelvin  OD, Kelvin 40 SC, Nicogan 40 SC, Nisoch, Talon, Nic 4 OD, Nico  4 SC, Innovate 240 SC, Marvel, Milagro, Motivell extra  6 OD.

Da bi se proširio spektar djelovanja na širokolisne korove mogu se miješati s herbicidima: Banvel 480 S, Kolo 480, Motikan, Callam.  

Uskolisne korove suzbijaju herbicidi: Tarot 25 DF, Trawel, Magnum, Task 64 WG, Principal 53,6 WG, Principal plus 66,5 WG. Zbog proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove mogu se kombinirati sa herbicidima Banvel 480 S, Kolo 480 S, Motikan Callam.

Jednogodišnje širokolisne korove u fazi 2-8 razvijenih listova kukuruza mogu se primijeniti:

Callisto  480 SC, Elumis, Temsa SC, Nikita, Cyntel 51 WGCambio, Basagran 480, Basagran superPeak 75 WG, Casper 55 WG; Harmony SX.

Kombinirani pripravci za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova su: Equip, Monsoon active, Peak 75 WG,  Casper 55, Spandis, Laudis OD, Capreno.   

Kako bi se herbicid što bolje prihvatio za korovnu biljku i kako bi njegovo djelovanje bilo što učinkovitije, preporuča se herbicidu dodati preporučeno sredstvo za poboljšanje učinka – okvašivač.

Na parcelama na kojima korovi nejednako niču preporuka je da se primjena herbicida obavi u split aplikaciji – preporučena doza se podjeli na pola i tretiranje se obavi u dva navrata u razmaku od tjedan dana.

Tretiranje obavite po mirnom vremenu bez vjetra kako ne bi došlo do zanošenja na susjedne parcele.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke vladalo je promjenjivo vrijeme s padalinama. U tom razdoblju palo je ovisno o lokalitetu 24 do 36 litra po metru kvadratnom. Zbog jačeg porasta lisne mase i količine oborina koja je pala u tom periodu preporuka je ponoviti mjere tretiranja protiv fuzikladija ili krastavosti (Venturia ineaqvalis).

Koristiti kombinaciju sistemičnog i kontaktnog fungicida.

Od sistemičnih pripravaka može se koristiti: Score 25 EC DifcorArgo ECDifenzoneSercadis plus, Indar 5 EW.

Od kontaktnih pripravaka može se koristiti:  Delan 700 WDGDelan ProDithane M-45Dithane DG NeotecPinnozeb M – 45 , Manfil 75 WGStar 80 WPPennozeb 75 DGMankozeb Indofil 80 WDChorus 75 WG Captan 80 WGCaptan WP 50Merpan 80 WDGCastorKaptan 80 WG, Scab 80 WGCaption 80 WGPolyram.

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu (Podosphaera leucotricha) jabuke.

Ako je pepelnica jače izražena tada je preporuka koristiti jedan od pripravaka: Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna expirience.

Grančice zaražene pepelnicom mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Koristite one preparate koji ste do sada najmanje puta koristili.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Zabilježena je pojava lisnih ušiju, očekivanim zatopljenjem njihova aktivnost biti će povećana. Savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada i po potrebi  primijene insekticid.

Na koštičavom voću (šljiva, trešnja, višnja) kritičan broj lisnih ušiju iznosi 5 kolonija na 100 pregledanih izboja.

Za suzbijanje može se upotrijebiti jedan od sljedećih pripravaka: Mospilan 20 SG (trešnja, višnja, šljiva), Movento (trešnja, šljiva), Pirimor 50 WG (šljiva, višnja), Closer (trešnja i višnja), Teppeki 500 WG (šljiva).

Na jabukama prema potrebi može se koristiti jedan od insekticida: Pirimor 50WG, Mospilan 20 SG, Teppeki 500 WG,  Mavrik 2F i dr.

 Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

U 2021. godini akcije prikupljanja prazne ambalaže na području Ličko-senjske županije biti će 09. lipnja i to na dvije lokacije.

OTOČAC,

KRALJA ZVONIMIRA 131

Prodavaonica

Madig-Mrežnica d.o.o.

 

 

od 8:00 do 10:00 sati

LIČKI OSIK,

STARI LIČKI OSIK 81

 

Prodavaonica

Poljopromet d.o.o.

 

od 11:00 do 13:00 sati

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr