MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Ličko-senjska

Obavijest proizvođačima krumpira

Vrijeme je pripreme tla za sadnju krumpira. Preporučamo da se izvrši pregled tla na prisutnost zemljišnih štetnikažičnjaci, grčice hrušta, gusjenice sovica, rovac.

Pregled tla na zemljišne štetnike obavlja se kopanjem jama dimenzija 25×25, a dubina jame odgovara jednoj duljini lopate (25 cm). Sva zemlja iz jame se stavi na prostirku, mrvi te detaljno pregleda na prisutnost štetnika. Prosječan broj jama za male parcele iznosi 5-8 jama, a za parcele od 1-5 ha iznosi 8-14 jama. Da bi se dobio broj pojedinog štetnika po m² treba izbrojiti pojedinačno svakog štetnika, pomnožiti dobiveni broj sa 16 te podijeliti s brojem jama.

 

Zaštita od štetnika u tlu može se provesti primjenom insekticida u trake uz inkorporaciju, ovisno o visini populacije štetnika (kritičan broj – 3-5 štetnika/ m²).

 

Za suzbijanje žičnjaka  može se koristiti pripravak:

Force 1,5-G – primjenjuje se u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha. Primjena nije dozvoljen u mladom krumpiru; karenca 91 dan.

Prije ili prilikom sadnje gomolja može se provesti zaštita od bolesti bijele noge (Rizoctonia solani). U tu svrhu mogu se koristiti pripravak Monceren 250 FS – tretiranjem gomolja prije ili prilikom sadnje (tretiranje gomolja na pokretnoj traci 0.6 l/t, unutar sadilice 0,6 l/t ili u brazdu 3L/ha). Pripravcima Ortiva, Zakeo 250 SC, Zafra Azt 250 SC zaštita se provodi u vrijeme sadnje i tretira se brazda (gomolji ostaju netretirani), u količini 3 l/ha.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest voćarima!

Od zadnje preporuke (20.03.2020.) za jezgričavo voće prošlo je 17 dana. U tom periodu došlo je do zahlađenja što je utjecalo na daljnji razvoj vegetacije tj. došlo je do usporavanja razvoja do gotovo prestanka razvoja novih biljnih organa.

U tablici 1 prikazani su min i maksimalne temperature u vremenu od 18.03 do 05.04.2020 godine na području Gospića (podaci s agroklimatske stanice u voćnjaku na području Gospića).

Tablica 1

GOSPIĆ
DATUM min ⁰C max ⁰C
05.04.2020. 2,02 16,07
04.04.2020. -6,38 14,4
03.04.2020. -8,72 15,69
02.04.2020. -9,77 11,96
01.04.2020. -5,27 6,88
31.03.2020. -3,14 2,27
30.03.2020. -1,28 7,93
29.03.2020. -5,16 17,27
28.03.2020. -4,92 14,12
27.03.2020. -0,93 4,65
26.03.2020. -2,98 1,62
25.03.2020. -4,06 -0,31
24.03.2020. -4,21 -0,12
23.03.2020. -5,34 1,55
22.03.2020. -1,93 5,38
21.03.2020. -4,18 18,82
20.03.2020. -5,01 19,32
19.03.2020. -4,65 19,18
18.03.2020. -1,58 18,43

Većina stabala jabuka još uvijek se nalazi u stanju mirovanja ili fazi nabubrenog pupa. Ako do sada niste na takvim stablima obavili mjeru plavog prskanja možete je još uvijek obaviti prema preporuci od 20.03.2020.

Na stablima koštićavog voća (šljiva, trešnja, višnja) također je došlo do usporavanja vegetacije, te se većina stabala nalaze u fazi pred cvatnju odnosno bijelog pupa. Zbog vrlo niskih temperatura koje su vladale u toku noći u periodu od 31.03. pa do 04.04. 2020. (tablica 2 – podaci s agroklimatskih stanica) moguće je izmrzavanje cvjetnih pupova na ranim sortama stabala trešnje i šljive te je preporuka provjeriti da li je došlo do izmrzavanja kako bi se planirale daljnje mjere zaštite.

Za sada nije potrebno provoditi mjere zaštite jer se u narednom periodu ne očekuju oborine.

Tablica 2 – minimalne i maksimalne temperature na području Brinja, Otočca, Perušića i Gospića u periodu od 31.03.2020. do 05.04.2020.

BRINJE OTOČAC PERUŠIĆ GOSPIĆ
DATUM min ⁰C max ⁰C min ⁰C max ⁰C min ⁰C max ⁰C min ⁰C max ⁰C
05.04.2020. 4,6 16,12 3,9 17 3,5 16,2 2,02 16,07
04.04.2020. -2,6 14,7 -3,9 14,8 -1,9 14 -6,38 14,4
03.04.2020. -5,9 15,4 -7,1 16,4 -6,2 14,6 -8,72 15,69
02.04.2020. -6,9 12,5 -7,7 12,5 -7,2 12 -9,77 11,96
01.04.2020. -2,5 7,2 -3,6 8,1 -3,2 6,3 -5,27 6,88
31.03.2020. -0,7 3,9 -2,5 4,6 -0,9 3,2 -3,14 2,27

Također obratite pozornost na pojavu prvih primjeraka jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum) i na potrebu njegova praćenja. Pregled vršiti pri temperaturama iznad 12ºC.

Naročito su ugrožena stabla u blizini šuma.

Suzbijanje je potrebno ukoliko se trešnjom stabla ulovi 20-30 primjeraka po stablu ili ako se pregledom 100 pupova ustanovi 15 i više cvjetojeda. Cvjetojed nanosi štete ubodom cvjetnih pupova u koje odlaže jaja gdje se razvijaju ličinke koje ih izjedaju.

Ako se utvrdi broj štetnika veći od kritičnog broja moguće je izvršiti tretiranje pripravkom Decis 2,5 EC ili Poleci plus (nemaju dozvolu za primjenu u integriranoj proizvodnji jabuke).

U nasadima gdje je prošle godine primijećena pojava potkornjaka savjetujemo postaviti lovne mamke – crvene ljepljive ploče i bočice s alkoholom. Alkoholni mamak čini plastična boca u kojoj se nalazi 50 % etilni alkohol. Plastična boca pri vrhu treba imati izbušene rupice. Boca se pričvrsti blizu debla u visini očiju, a iznad boce se postavlja crvena ljepljiva ploča.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

 

 

 

Obavijest ratarima

Pregledom usjeva ozimog ječma na pojedinim lokalitetima  primijećena je pojava bolesti – siva i mrežasta pjegavost ječma.

U idućem dužem razdoblju najavljen je porast temperatura koje uz prisutnu vlagu mogu uzrokovati pojavu i širenje bolesti. Stoga preporučamo da pregledate usjeve ozimih žitarica (pšenica i ječam) kako bi na vrijeme spriječili štete od najčešćih bolesti: mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sive pjegavosti lista ječma (Rynchosporium secalis), hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis) i dr. Zaštita protiv ovih bolesti provodi se u vrijeme prvih znakova bolesti.

Zaštitu je moguće obaviti jednim od navedenih fungicida: Amistar 250 SC, Amistar Opti, Controlon, Duett Ultra, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Mirage 45 EC, Opus Team, Prosaro 250 EC, Sphere 535 SC, Tilt 250 EC, Archer Max, Yamato, Priaxor EC i dr.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

                                                        E- mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima o prikupljanju ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja

Tvrtka CIAK d.o.o. obavještava poljoprivredne proizvođače da radi mjera opreza zbog korona virusa nije u mogućnosti do daljnjega preuzimati otpadnu ambalažu sredstava za zaštitu bilja naših članica na skladištima tvrtke CIAK d.o.o. u Zaboku, Vojniću i Osijeku.

Za sada nije u planu niti provoditi akciju sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja na lokacijama u županijama zbog trenutne zabrane masovnih okupljanja.

O promjeni uvjeta ćemo Vas na vrijeme obavijestiti!

Poljoprivrednici mogu za sve upite direktno kontaktirati tvrtku CIAK d.o.o. na brojeve tel.: 0800 0003, 01/3463-521, ili e-mail: ekologija@ciak.hr).

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Na pojedinim lokaliteima došlo je do kretanja vegetacije na stablima jezgričavog voća (jabuka i kruška). Prije najavljenih oborina za početak idućeg tjedna preporuka je provesti

prvu preventivnu zaštitnu mjeru – ”plavo prskanje” koja se provodi u fazi nabubrenih pupova, tj. prvih listića.

Radi suzbijanja prezimljujućih oblika uzročnika bolesti preporučuje se primjena pripravaka na bazi bakra, a to su: Nordox 75, Neoram WG, Cuprocaffaro 50 WP,  Champion flow SC, Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica, Coper key flow, Cupra i dr.

Ovim pripravcima mogu se dodati i mineralna ulja: Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovipron top, Ovitex i dr zbog istovremenog suzbijanja prezimljujućih oblika štetnika.

Mogu se koristiti i pripravci koji su gotova kombinacija bakra i mineralnog ulja npr. Crveno ulje ili Modro ulje.

Tretiranje obaviti po mirnom vremenu bez oborina, pri temperaturi iznad 5°C.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima

Usjevi ozimih žitrica nalaze se u fazi busanja, odnosno početka vlatanja. Njihovim pregledom ustanovljena je prisutnost određenih vrsta korova u fazi kotiledona.

 Korovi najveće štete nanose žitaricama od početka feno faze busanja pa do kraja busanja, odnosno početka vlatanja. Preporuka je pregledati usjeve i po potrebi izvršiti zaštitu ozimih žitarica od korova. Izabrati herbicid ovisno o vrsti žitarice, vrsti korova, te fenofazi razvoja žitarice.

U rano proljetnom periodu moguće je izvršiti zaštitu primjenom slijedećih herbicida: Alister New, Hussar OD, Sekator OD Tornado Forte, Tolurex 50 SC, Axial 5 EC, Foxtrot, Granstar 75 DF, Nuance, Toscana, Trimur, Trailer, Grodyl, Biathlon 4 D, Accurate200 WG, Lancelot 450 WG, Pallas 75 WG, Deherban A Extra, Dicopur Top464 SL, Starane 250, Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline. 

Najbolji učinak u suzbijanju korova postiže se kad su travni korovi u fazi 1-3 lista, a širokolisni u fazi 2-6 listova.

 Nije preporučljiva primjena herbicida pri niskim temperaturama (2-5 ⁰C) te u usjevima koji nisu u dobroj kondiciji.

 Pri pregledu ozimog ječma i pšenice obratite pozornost na prisutnost simptoma bolesti: mrežasta pjegavost lista ječma (Pyrenophora teres), siva pjegavost lista ječma (Rynchosporium secalis), hrđa (Puccinia spp.), smeđa pjegavost lista (Septoria tritici) koji bi se mogli pojaviti ranije nego inače zbog blage zime. U narednim preporukama dat ćemo detaljne upute u svezi istog.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja.

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Kako su u veljači vladale izrazito visoke temperature za ovaj period godine za očekivati je ranije buđenje vegetacije.

Na koštičavom voću (šljiva, trešnja, višnja, breskva) bilo da se radi o nasadima ili voćkama uz okućnice potrebno je prije samog kretanja vegetacije (najkasnije do faze bubrenja pupa) izvršiti ”plavo prskanje”. Ova mjera preporuča se provesti i u mješovitim voćnjacima uz okućnice.

Prije prskanja potrebno je s voćaka ukloniti sve suhe, polomljene grane, prorijediti krošnju, ukloniti staru koru, lišajeve i mahovine. Rane i mjesta orezivanja treba premazati s voćarskim voskom.

Tretiranje obaviti po mirnom vremenu bez oborina, pri temperaturi iznad 5°C.

Radi suzbijanja prezimljujućih oblika uzročnika bolesti (kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophilla)paleži cvijeta i mladica (Monilinia laxa) te bakterijskog raka koštičavog voća) preporučuje se primjena pripravaka na bazi bakrenog oksida (Nordox 75 WG), bakrenog oksiklorida (Neoram WG, Cuprocaffaro 50 WP, Rame caffaro 32 WP, Kupropin*, Cupra), bakrenog hidroksida (Airone SC, Champion WG 50), bakrenog hidroksida-Ca sulfat  kompleks (Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP –Manica), bakrenog hidroksida-Ca-klorid kompleks + cinkov sulfid (Cuprablau Z*)  i dr.

Ovim pripravcima mogu se dodati mineralna ulja: Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovitex, Ovipron Top, Estiuoil, Insectoil Key, Laincoil zbog istovremenog suzbijanja prezimljujućih oblika štetnika (jaja crvenog voćnog pauka, lisne uši, štitaste uši).

Mogu se koristiti i pripravci koji su gotova kombinacija bakra i mineralnog ulja npr. Crveno ulje*, Modro ulje ili Red fox.

(Preparati označeni* – registracija važi do 1.1.2020.; krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020.; krajnji rok za primjenu zaliha 1.7.2021.)

Napominjemo da se bakreni pripravci na koštićavom voću smiju koristiti samo do kretanja vegetacije! Kada se pupovi otvore bakreni pripravci na koštičavom voću mogu izazvati fitotoksičnost pa tada njihovu primjenu ne preporučamo.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima

U ozimim žitaricama (ječam, pšenica, raž, tritikale) započinje već u jesen rast nekih korova, Jesensku zaštitu protiv korova moguće je provesti nakon sjetve i prije nicanja ili nakon nicanja žitarica.

Za navedenu zaštitu ovisno o roku primjene i dozvole na pojedinim vrstama strnih žitarica mogu se koristiti slijedeći herbicidi: Pendigan 330 EC, Pandus 330 EC, Sharpen 330 EC, Fuda Delta, Axial 50 EC, Aliester New, Filon 80 EC, Tornado Forte, Granstar, Toscana, Trimur, Trailer, Pallas 75 WG.

 Pri suzbijanju korova u jesenskom roku potrebno je voditi računa o dnevnim i noćnim temperaturama zraka. Pri aplikaciji sredstva poželjno je da dnevne temperature ne budu ispod 5 °C, a noćne bi trebale biti iznad 0 °C.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

Obavijest ratarima

Budući da je žetva žitarica pri kraju podsjećamo ratare na mogućnost kemijskog suzbijanja višegodišnjih korova (slak, pirika, osjak, divlji sirak, troskot) na strništima nakon žetve. Tim postupkom navedene korove na strništu moguće je suzbiti puno jednostavnije nego u kulturi.

U tu svrhu koriste se neselektivni herbicidi na bazi glifosata koji djeluju na većinu jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova: Catamaran 360, Cidokor Plus, Cidokor Max, Roundup Biactive, Roundup Rapid, Total TF, Glyphogan, Boom Efect, Cosmic, Ouragan System 4, Satelite, Glifokor 360 Tf, Herkules. 

Kako bi smanjili brojnost korova na proizvodnoj površini u slijedećoj vegetaciji potrebno je najprije na strništima provesti agrotehničku mjeru prašenja strništa čime naknadno potičemo rast i razvoj korova, a navedene herbicide treba primijeniti kada korovi razviju lisnu masu i dosegnu visinu 15-40 cm. Nakon tretiranja ne obrađivati površinu 21 dan.

 Obavezno prije primjene sredstva pročitajte priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Zbog vrućeg i sparnog vremena uz dugotrajne jutarnje rose pojavnost i aktivnost štetnih kukaca je dosta velika.

Podsjećamo proizvođače kupusa da redovito vrše pregled svojih parcela. Preporuča se postaviti žute ljepljive ploče iznad biljaka kupusa kako bi prema ulovu odraslih oblika štetnika (kupusni moljac, kupusne muhe, buhači) lakše procijenili pojavu njihovih ličinki na biljkama i na vrijeme proveli zaštitu. Prema potrebi primjeniti insekticide prema preporuci od 22.07.2019.

Također povoljni su uvjeti za pojavu bolesti na kupusu kao što su vrlo česte različite vrste pjegavosti (Alternaria, Mycospherella, Leptosphaeria), suha trulež (Phoma), bijela hrđa (Albugo), mumifikacija glave kupusa  (Sclerotinia) i dr. Za njihovo suzbijanje mogu se koristiti: Nativo WG (K-21 dan), Ortiva (K-14 dana), Ortiva Top (K-21 dan) Score 250 EC (K-21 dan), Difcor (K-21 dan), Signum (K-21 dan), Zaftra AZT 205 SC (K- 14 dana), Zakeo 250 SC (K-14 dana).

 Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju    tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu    bilja,  obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr