MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Ličko-senjska

Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka prošlo je 14 dana. Za početak tjedna najavljeno je promjenjivo vrijeme uz pad temperature zraka.

Kako bi zaštitili novi porast mladica na stablima jabuka od krastavosti ili fuzikladija potrebno je ponoviti tretiranje kombinacijom sistemičnih i kontaktnih fungicida.

Od fungicida koristiti sistemike:  Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Indar 5 EW, Pyrus 400 SC, Scala SC i sl. i kontaktnih fungicida npr. Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG,  Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Chorus 75 WG i sl.

Izbojke zaražene pepelnicom (Podospharea leucotricha) potrebno je mehanički odstranjivati i iznijeti iz nasada (spaliti), i izvršiti tretiranje pripravkom na bazi sumpora ili koristiti pripravak Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna experience.

Koristite one preparate koji ste do sada najmanje puta koristili.

Proizvođačima šljiva savjetujemo izvršiti zaštitu protiv narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) primijeniti: Kastor , Dithan M-45, Pinozeb M-45, Futura 50 WP.

Također je potrebno je pratiti populaciju lisnih uši te prema potrebi obaviti tretiranje.

Za suzbijanje lisnih uši na voćkama može se koristiti jedan od sljedećih insekticida: Mospilan 20 SG, Movento, Pirimor 50 WG, Teppeki i sl

Kako bi zaštitili pčele tretiranje insekticidima obavite u vrijeme kada pčele ne lete, a prije same primjene obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Usjevi krumpira nalaze se u različitim fazama razvoja. Za početak idućeg tjedna najava je promjenjiva vremena uz pad temperature zraka. S toga je preporuka da se prije najavljenih oborina izvrši zaštitita protiv plamenjače krumpira (Phytophtora infestans).

Na površinama na kojima se iz godine na godinu za redom uzgaja krumpir povećana je opasnost od pojave navedene bolesti.

U usjevima koji još nisu zatvorili redove za preventivnu zaštitu krumpira protiv bolesti može se koristiti jedan od slijedećih fungicida na bazi bakra: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Cuprablau-Z, Neoram WG, Nordox 75 WG i sl. 

U usjevima koji su u fazi pred zatvaranje redova ili u fazi zatvorenog reda preporuka je koristiti jedan od preparata: Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Equation PRO, Pergado MZ, Ridomil Gold MZ PepitePolyram DF, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Zaštita od korova nakon presađivanja presadnica kupusa može se provesti jednim od herbicida ovisno o vrsti korova:

Focus ultra EC (jednogodišnje trave kada je korov u fazi 3-5 listova do punog razvoja korova; višegodišnje trave, kada je korov visok 20-30 cm ili pred cvatnju korova),

Butisan S (jednogodišnje travne i širokolisne korove),

Sultan 50 SC (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, 7-10 dana nakon  presađivanja presadnica kad se kupus nalazi u fazi razvoja 3-6 listova, a prije nicanja korova tj. u nicanju),

Lantagran 45 WP (suzbija širokolisne i neke uskolisne korove u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka – između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista).

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Obilaskom usjeva krumpira primijećena je pojava ličinki krumpirove zlatice.

Upozoravamo proizvođače da redovito obilaze usjeve i obrate pozornost na pojavu ličinki krumpirove zlatice.

Na mlade ličinke (do 4mm veličine) djeluju insekticid – regulator razvoja kukaca: Novodor 3 %.

Insekticidi koji djeluju na ličinke i odrasle oblike zlatice, a primjenjuju se kad je 20 – 40 % ličinki izašlo iz jaja, su: Calypso SC 480, Biscaya, Laser, Proteus 110 OD, Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG, Coragen 20 SC, Ampligo.

Mogu se koristiti i insekticidi iz skupine piretroida za suzbijanje krumpirove zlatice ali samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost na piretroide:

Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Direkt, Fastac 10 EC

Sumialfa 5 FL, Cytrin Max, Afratrin, Ascot, Estrella.

Kemijska zaštita je opravdana ako je na svakom šestom busu prisutno 10 – 15 ličinki. Na manjim površinama preporučamo, kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša ručno pobiranje svih stadija krumpirove zlatice.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Od 14. 05. zabilježena je pojava leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) na području grada Otočca, a tijekom jučerašnjeg dana zabilježena je pojava populacije jabučnog savijača u kritičnom broju.

Jabučni savijač uzrokuje crvljivost plodova jabuke, te se preporuča provesti tretiranje jednim od insekticida kao što su: Runner 240 SC, Insegar 25 WP, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Reldan 22 EC i sl.

U nasadima gdje su prisutne lisne uši u kritičnom broju savjetujemo protiv jabučnog savijača i lisnih uši upotrijebiti Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Usjevi kukuruza ovisno o lokalitetu nalazi se u fazi nicanja pa do faze nekoliko lista. Ovisno o sastavu korovne flore na proizvodnoj parceli i faze razvoja (broj listova) kukuruza moguće je odabrati odgovarajući herbicid za suzbijanje.

Jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u fazi 3-5 razvijenih listova kukuruza suzbijaju: Deherban A extra, Dikopur Max, Esteron extra 600 EC;  Starane 250, Tomigan 250 EC, Pluss, Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline, Vega; Banvel 480 S, Kolo 480 S, Faraon, Callam, Motikan, Dimbo 480 SL; Lontrel 300, Clap 300, Boss; Mustang.

Jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove i jednogodišnje širokolisne korove suzbijaju u fazi 2-6 listova kukuruza Motivell, Kelvin  OD, Kelvin 40 SC, Nicogan 40 SC, Nisoch, Nisha, Talon, Nic 4 OD, Nico  4 SC, Chaman 40 OD,  Innovate 240 SC, Marvel, Milagro, Motivell extra  6 OD.

Da bi se proširio spektar djelovanja na širokolisne korove mogu se miješati s herbicidima: Banvel 480 S, Kolo 480, Motikan, Callam, Basagran super, Cambio.

Uskolisne korove suzbijaju herbicidi: Tarot 25 DF, Trawel, Magnum, Task 64 WG, Principal 53,6 WG, Principal plus 66,5 WG. Zbog proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove mogu se kombinirati sa herbicidima Banvel 480 S, Kolo 480 S, Motikan Callam.

Jednogodišnje širokolisne korove u fazi 2-8 razvijenih listova kukuruza mogu se primijeniti:

Callisto  480 SC, Mezmer*, Elumis, Temsa SC, Nikita, Cyntel 51 WGCambio, Basagran 480, Basagran superPeak 75 WG, Casper 55 WG; Harass 75 WG; Harmony SX. (* krajnji rok za primjenu zaliha 30.11.2019.)

Kombinirani pripravci za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova su: Equip, Monsoon active, Peak 75 WG,  Casper 55, Spandis, Laudis OD, Capreno.   

Kako bi se herbicid što bolje prihvatio za korovnu biljku i kako bi njegovo djelovanje bilo što učinkovitije, preporuča se herbicidu dodati preporučeno sredstvo za poboljšanje učinka.

Na parcelama na kojima korovi nejednako niču preporuka je da se primjena herbicida obavi u split aplikaciji – preporučena doza se podjeli na pola i tretiranje se obavi u dva navrata u razmaku od tjedan dana.

Tretiranje obavite po mirnom vremenu bez vjetra kako ne bi došlo do zanošenja na susjedne parcele.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

U 2019. godini akcije prikupljanja prazne ambalaže na području Ličko-senjske županije biti će 12. lipnja i to na dvije lokacije.

OTOČAC,

KRALJA ZVONIMIRA 131

Prodavaonica

Madig-Mrežnica d.o.o.

 

 

od 8:00 do 10:00 sati

LIČKI OSIK,

STARI LIČKI OSIK 81

 

Prodavaonica

Poljopromet d.o.o.

 

od 11:00 do 13:00 sati

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Čim vremenske prilike dopuste ulazak mehanizacije na polje započeti će sadnja kasnog kupusa. Prije presađivanja moguće je provesti određene mjere zaštite od nametnika.

Štetu na presadnicama prije presađivanja može napraviti kupusni buhač (Phyllotreta spp.). Ukoliko se utvrdi oštećenje lisne površine više od 10 % za zaštitu se može upotrijebiti jedan od insekticida: Rogor 40, Fastac 10 EC, Cythrin Max, Decis 2,5 EC.

Prije presađivanja presadnica kupusa moguće je provesti preventivnu mjeru zaštite od plamenjače (Peronospora parasitica) primjenom jednog od preparata na  bazi bakra, kao što su: Rame Caffaro 32 WP, Neoram WG, Bordoška juha Caffaro 20 WP.

 

Zaštita od korova može se provesti prije presađivanja primjenom jednog od herbicida:
Dervinom 45 FL –  namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. Zbog hlapljivosti treba ga plitko unijeti u tlo (2-5 cm).
Stomp 330 E, Pendigan 330 EC, Stomp Aqua (uz inkorporaciju), Sharpen 330 EC, Pendus 330 EC –  namijenjeni su za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu    bilja,  obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

U 2019. godini akcije prikupljanja prazne ambalaže na području Ličko-senjske županije biti će 12. lipnja i to na dvije lokacije.

OTOČAC,

KRALJA ZVONIMIRA 131

Prodavaonica

Madig-Mrežnica d.o.o.

 

 

od 8:00 do 10:00 sati

LIČKI OSIK,

STARI LIČKI OSIK 81

 

Prodavaonica

Poljopromet d.o.o.

 

od 11:00 do 13:00 sati

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke prošlo je 10 dana. U tom peroidu pale su veće količine oborina (70-110 l/m²) koje su isprale sredstva kojima se provela zaštita te je stoga potrebno ponoviti mjere zaštite čim to vremenske prilike dopuste.

Protiv fuzikladija ili krastavosti (Venturia ineaqvalis) koristiti kombinaciju sistemičnog i kontaktnog fungicida. Možete koristiti Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Indar 5 EW, Pyrus 400 SC, Scala SC sl. u kombinaciji s Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG,  Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Chorus 75 WG i sl.

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu (Podosphaera leucotricha) jabuke.

Grančice zaražene pepelnicom mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Koristite one preparate koji ste do sada najmanje puta koristili.

Zabilježen je let jabučnog savijača (Cydia pomonella) koji se zbog nižih temperatura i kiše javlja u manjem broju te ćemo u narednim preporukama dati smjernice o mjerama tretiranja.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

U 2019. godini akcije prikupljanja prazne ambalaže na području Ličko-senjske županije biti će 12. lipnja i to na dvije lokacije.

OTOČAC,

KRALJA ZVONIMIRA 131

Prodavaonica

Madig-Mrežnica d.o.o.

 

 

od 8:00 do 10:00 sati

LIČKI OSIK,

STARI LIČKI OSIK 81

 

Prodavaonica

Poljopromet d.o.o.

 

od 11:00 do 13:00 sati

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Zbog vladanja povoljnih uvjeta za razvoj bolesti potrebno je izvršiti mjere zaštite čim to vremenske prilike dopuste.

Na koštićavom voću potrebno je izvršiti zaštitu fungicidom protiv bolesti lista.

Na šljivama za zaštitu od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i narančaste pjegavosti lista šljive (Polystigma rubrum) može se koristiti Captan WP 50, Kositar.

Protiv hrđe (Tranzchhelia discolor), a ujedno i protiv narančaste pjegavosti lista može se koristiti Futura 50 WP.

Pripravak Pinozeb M 45 može se koristiti protiv narančaste pjegavosti lista šljive (Polystigma rubrum).

Na trešnji protiv kozičavosti lista mogu se upotrijebiti fungicidi: Delan 700 WDG, Chromodin S-65.

Na višnji također protiv kozičavosti lista dozvolu imaju preparati: Chromodin S-65, Topsin M 500 SC, Luna Expirience.

Velika je opasnost od pojave bolesti na plodovimatrulež ploda (Monilinia spp.).

Na šljivi, trešnji i višnji dozvolu ima preparat Chorus 50 WG te preparat Swich 62,5 WG na šljivi i trešnji.

Ukoliko posjedujete ranije sorte pazite na poštivanje karence odabranih preparata.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu    bilja,  obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

U 2019. godini akcije prikupljanja prazne ambalaže na području Ličko-senjske županije biti će 12. lipnja i to na dvije lokacije.

OTOČAC,

KRALJA ZVONIMIRA 131

Prodavaonica

Madig-Mrežnica d.o.o.

 

 

od 8:00 do 10:00 sati

LIČKI OSIK,

STARI LIČKI OSIK 81

 

Prodavaonica

Poljopromet d.o.o.

 

od 11:00 do 13:00 sati

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Zbrinjavanje ambalaže od utrošenih sredstava za zaštitu bilja

Nakon uporabe sredstva za zaštitu bilja njegova ambalaža postaje otpad  i treba je zbrinuti na zakonom propisani način.

U 2019. godini akcije prikupljanja ambalaže na području Ličko-senjske županije biti će 12. lipnja i to na dvije lokacije.

OTOČAC,

KRALJA ZVONIMIRA 131

Prodavaonica

Madig-Mrežnica d.o.o.

od 8:00 do 10:00 sati
LIČKI OSIK,

STARI LIČKI OSIK 81

Prodavaonica

Poljopromet d.o.o.

 

od 11:00 do 13:00 sati

Ovim projektom CROCPA EKO MODEL skuplja se isključivo ambalaža tvrtki koje financiraju projekt i omogućavaju vam besplatan povrat ambalaže njihovih proizvoda: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

Ambalaža ostalih tvrtki, transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Skuplja se isključivo prazna ambalaža sredstava za zaštitu bilja.

Prateći list dužni su imati korisnici državnih potpora u poljoprivredi!

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr