MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Ličko-senjska

Obavijest proizvođačima krumpira

Površine zasađene krumpirima su u fazi nicanja. Nakon nicanja krumpira, pri visini rasta 5-20 cm, još uvijek možete provesti zaštitu krumpira od korova. Izbor herbicida ovisi o vrsti korova koje imate na proizvodnoj parceli.

Suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u nasadu krumpira visine 5 – 10 cm može se provesti herbicidima: Sencor WG 70, Sencor SC 600, Scorpio 70 WG, Senat WG, Metro, Mistral 70 WG, Metrex u količini 0,5 – 0,75 kg/ha. Navedeni pripravci ne smiju se koristiti na ranim sortama krumpira (Jerla i dr.).

Za suzbijanje širokolisnih korova do 4 lista krumpira može se koristiti Basagran 480. Nakon primjene ovog pripravaka ne smije padati kiša barem 6 sati, također je preporuka ne tretirati pri jakim rosama. Kod primjene pri višim temperaturama od 25 ⁰C može doći do prolazne fitotoksičnosti.

U nasadu krumpira visine 10-20 cm može se primijeniti pripravak Tarot 25 DF, Plaza, Trawel, Magnum WG uz dodatak okvašivača Trenda za suzbijanje jedno i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova. Kako bi se proširio spektar djelovanja na veći broj korova moguća je primjena Trawela u kombinaciji sa sredstvima na osnovi metribuzina npr. Sencor WG 70, Senco 600, Scorpio 70 WG i dr. (u kombinaciji herbicida preporuka je ne koristiti okvašivač). Ne koristiti u ranim sortama krumpira.

Za suzbijanje travnih korova djelotvorni su pripravci: Focus Ultra, Select super, Fusilade forte, Fusilade Max, Secure, Wish Top, Pantera QT, Leopard 5, Targa, Graminis 05 EC. Ne primjenjivati u usjevima mladog i sjemenskog krumpira. Preporuča se uz ove herbicide koristiti okvašivač.

Pripravci su djelotvorniji ako su jednogodišnji travni korovi u fazi 3-5 listova, a višegodišnji u visini 15-30 cm.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Zabilježena je pojava lisnih ušiju, očekivanim zatopljenjem njihova aktivnost biti će povećana. Savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada i po potrebi  primijene insekticid.

Na koštičavom voću (šljiva, trešnja, višnja) kritičan broj lisnih ušiju iznosi 5 kolonija na 100 pregledanih izboja.

Za suzbijanje može se upotrijebiti jedan od sljedećih pripravaka: Mospilan 20 SG (trešnja, višnja, šljiva), Movento (šljiva), Pirimor 50 WG (šljiva, višnja), Closer (trešnja i višnja).

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

U nasadima šljive treba pratiti let leptira šljivinog savijača (Cydia funebrana) postavljanjem feromonskih klopki. Šljivin savijač radi štete na plodovima. Plodovi su crvljivi i nisu za konzumnu upotrebu. Izaziva opadanje plodova i velike gubitke.

U narednim preporukama dati ćemo smjernice o mjerama tretiranja protiv ovog štetnika.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest uzgajivačima jabuke

Zabilježena je pojava lisnih ušiju, očekivanim zatopljenjem njihova aktivnost biti će povećana. Savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada i po potrebi  primijene insekticid.

Na jabukama prema potrebi može se koristiti jedan od insekticida: Mospilan 20 SG, Pirimor 50 WG i Closer.

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

U nasadima jabuka treba započeti pratiti let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) i minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) postavljanjem feromonskih klopki.

Jabučni savijač najopasniji je štetnik jabuke čije ličinke oštećuju plodove uzrokujući crvljivost ploda dok miner okruglih mina može napraviti velike štete na listu jabuke. Oštećenja su vidljiva kao kružne mine koje pri jačem napadu pokriju velik dio lisne površine te takav list može otpasti.

U narednim preporukama dati ćemo smjernice o mjerama tretiranja protiv ovih štetnika.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima

Pregledom usjeva žitarica na pojedinim lokalitetima primijećena je pojava bolesti.

Povećanjem dnevnih temparatura zraka i uz količine kiše koja je pala prethodnih dana  javljaju se povoljni uvjeti za daljnjim širenjem bolesti.

Najčešće bolesti su pepelnica (Blumeria graminis) na pšenici i ječmu, hrđa (Puccinia graminis) na pšenici, ječmu i zobi, siva i mrežasta pjegavost ječma (Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres), te smeđa lisna pjegavost (Septoria tritici) i žuto smeđa pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) na pšenici.

Zaštita protiv ovih bolesti preporuča se provesti i prije nego se uoče simptomi ili u vrijeme prvih znakova bolesti.

Zaštitu je moguće obaviti jednim od navedenih fungicida ovisno o vrsti žitarice i njezinoj fenofazi razvoja: Elatus Plus, Elatus Era, Priaxor EC, Amistar 250 SC, Mirador 250 SC, Legado, Diagonal, Sinstar, Azaka, Tazer, Aztek 250 SL, Custodia, Retengo, Ascra Xpro, Seguris Era, Proline, Cerbatur 250 EC, Pevari 300 EC, Protendo 33 EC, Caramba, Folicur EW 250, Zantara, Tebusha 25% EW, Tebkin 250 EW, Tebucol, Riza, Ilysses, Magnello, Prosaro 250 EC, Domark 40 ME, Yamato, Revystar, Falcon Forte, Delaro Forte, Mirage 45 EC*, Faxer*, Zamir*. 

*krajnji rok za prodaju zaliha je 30.06.2022., a krajnji rok za primjenu zaliha je 30.06.2023.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

U tijeku je sjetva kukuruza. Nakon sadnje, a prije nicanja kukuruza mogu se primijeniti zemljišni herbicidi kako bi se omogućilo rast kukuruza bez prisutnosti korova. Neki od navedenih herbicida mogu se primijeniti i u ranoj fazi poslije nicanja kukuruza (do faze 3 lista – BBCH 13). 

Jednogodišnje uskolisne i neke širokolisne korove u fazi prije nicanja kukuruza suzbijaju herbicidi: Dual gold 960 EC, Dost 330 EC, Stomp aqua CS, Pendus 330EC, Sharpen 330 EC, Wing P, Frontier X2.

Herbicidi koji suzbijaju širokolisne i uskolisne korove prije ili u ranoj fazi poslije nicanja  su:  Camix 560 SE, Lumax, Lumax H 537.5 SE,  Primextra TZ gold 500 SC, Akris, Merlin WG*, Adengo, Koban 600,  Koban T, Koban TX.

Jednogodišnje širokolisne korove nakon sjetve, prije nicanja i (ili) u ranoj fazi poslije nicanja  suzbijaju herbicidi: Click 50 FL, Harmony SX, Callisto 480 SC, Pledge 50 WP, Tonale.

*krajnji rok za primjenu zaliha 22. 05. 2022.

Dozacija herbicida koji se mogu koristiti u oba roka primjene (nakon sjetve, a prije nicanja te rana faza nakon nicanja kulture) je različita.

Izbor herbicida ovisi o vrsti korova koji dominiraju na zasađenoj parceli odnosno potrebno je poznavati sastav korovne flore koja se prethodnih godina pojavljivala na parceli. Djelotvornost zemljišnih herbicida ovisna je o oborinama koje će premjestiti herbicid u donje slojeve tla bliže korijenju korova.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Od zadnje preporuke za zaštitu koštićavog voća (šljiva, trešnja, višnja) prošlo je 12 dana.

U tom periodu pale su na području Ličko-senjske županije prema podacima agroklimatskih stanica različite količine oborina navedene u tablici 1.

Tablica 1.

Lokalitet Količina oborina (l/m² ) 28.04.-08.05.2022.
Gospić 43,8
Prvan Selo 31,5
Otočac (Glavace) 17,8
Brinje 17,1

 

Zbog najave i dalje promjenjivog vremena sa mogućnošću oborina preporuka je ponoviti mjere zaštite koštićavog voća.

Ako su koštićave voćke još u stadiju cvatnje odnosno procvjetavanja bilo bi potrebno ponoviti zaštitu protiv monilije (Monilinija laxa)  prema preporuci od 27. travnja ove godine. Zaraza uzročnikom sušenja cvijetova  i rodnih grančica (Monilinia laxa) moguća je sve do kraja cvatnje.

U fazi procvjetavanja šljiva (opadanja latica) provede se mjere zaštite protiv Crne šljivine osice (Hoplocampa minuta) i Žute šljivine osice (Hoplocampa flava ). Može se koristiti jedan od dozvoljenih pripravaka: Decis 2,5 EC, Mospilan 20 SG.

Koštićave voćke koje su završile cvatnju preporučamo provesti zaštitu protiv bolesti lista.

U nasadima šljiva mogu se koristiti fungicidi: Captan WP 50, Kastor, Futura 50 WP.

Na trešnji može se upotrijebiti Delan 700 WDG protiv šupljikavosti lista i kozičavosti lista.

Protiv kozičavosti lista na višnji i trešnji (Blumeriella jaapii) može se upotrijebiti fungicid Chromodin S-65, Syllit 544 SC.  Na višnji protiv kozičavosti lista dozvoljen je i Luna experience.

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest uzgajivačima jabuke

Od zadnje preporuke za zaštitu jabuke prošlo je 12 dana. U tom periodu pale su na području Ličko-senjske županije prema podacima agroklimatskih stanica različite količine oborina navedene u tablici 1.

Tablica 1.

Lokalitet Količina oborina (l/m² ) 28.04.-08.05.2022.
Gospić 43,8
Prvan Selo 31,5
Otočac (Glavace) 15,8
Brinje 17,1

Takve vremenske prilike pogodovale su razvoju zaraze uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) te su zabilježene blage zaraze.

Zbog daljnje najave promjenjivog vremena sa mogućnošću oborina preporuka je da se ponovi zaštita protiv  navedene bolesti.

Izvršiti zaštitu sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak. Predlažemo primjenu sistemičnih fungicida: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus. Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja: Delan 700 WDG, Delan pro, Delan SC, Alcoban, Dynamo.

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu (Podosphaera leucotricha) jabuke.

Većina stabala jabuke nalaze se u punoj cvatnji te stoga nije dopuštena primjena insekticida.

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Da bi biljci krumpira osigurali nesmetano klijanje i rast bez prisutnosti korova, nakon sadnje, a prije nicanja krumpira može se koristiti nekoliko vrsta herbicida.

Za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova koriste se: Sencor WG 70, Sharmetrin, Metriphar WG, Scorpio 70 WG, Senat WG, Metro, Mistral 70 WG, Metrex. Svi ovi navedeni pripravci koriste se u dozi 0,75-1,5 kg/ha ovisno o tipu tla, a mogu se  koristiti i nakon nicanja krumpira (ne u ranim sortama krumpira – Jerla i dr.) ali u smanjenim dozama.

Također za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova mogu se koristiti Racer 25 EC, Racer 25 EC u dozi 2 l/ha, Proman u dozi 4 l/ha.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova koriste se: Plateen WG 41,5 (2-2,5 kg/ha), Filon 80 EC, Dost 330 EC, Stomp Aqua SC, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC, u dozi od 4-6 l/ha ovisno o preparatu, Challange 600 (4 l/ha).

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova mogu se koristiti Reactor 360 CS, Kalif 360 CS, Clematis, Clomate, Sirtaki u dozi 0,25 l/ha. Zbog naglašene perzistentnosti treba u uputstvu obratiti pažnju na sjetvu naredne kulture. Zbog naglašene hlapljivosti treba paziti na udaljenost nasada voćaka od mjesta tretiranja (minimalno 50 m). Za proširenje spektra djelovanja na jednogodišnje uskolisne korove, može se kombinirati sa herbicidima na osnovi linurona, napropamida i metribuzina.

Izbor herbicida ovisi o vrsti korova koji dominiraju na zasađenoj parceli, a njihova djelotvornost ovisna je o oborinama koje će premjestiti herbicid u donje slojeve tla bliže korijenju korova.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima

Usjevi jarih žitarica nalaze se u fazi nicanja do početaka busanja. Zajedno s usjevima rastu i  korovne vrste koje usjevu oduzimaju hranjiva, vodu, svijetlo.

U žitaricama se herbicidi mogu primijeniti od sjetve pa do fenofaze vidljivog jezičca zastavice. Prilikom izbora herbicida treba paziti na vrstu žitarice, fenofazu razvoja žitarica i vrste korova koji zakorovljuju parcelu.

Primijeniti se mogu slijedeći herbicidi: Arrat, Grodyl, Hussar OD, Sekator OD,  Biathlon 4D, Accurate 200 WG, Lancelot 450 WG, Lancelot Super, Mustang, Lontrel 300, Logo 300 SL, Boss, Starane 250, Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline, Vega i dr.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Obavijest uzgajivačima jabuke

Od zadnje preporuke za zaštitu jabuke prošlo je 7 dana. U tom periodu pale su na području Ličko-senjske županije prema podacima agroklimatskih stanica različite količine oborina navedene u tablici 1.

Tablica 1.

Lokalitet Količina oborina (l/m² ) 20.04.-26.04.2022.
Gospić 41,8
Prvan Selo 34,04
Otočac (Glavace) 26,8
Brinje 42,6

Zbog daljnje najave promjenjivog vremena sa mogućnošću oborina preporuka je da se ponovi zaštita protiv fuzikladija ili krastavosti jabuke (Venturia inequalis).

Dozvoljeni pripravci su: Delan pro, Delan 700 WDG, Scala, Polyram DF, Chorus 50 WG i dr.

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporuča se primjena pripravaka: Stroby WG ili Zato 50 WG ili Tercel WG*. Navedeni pripravci preventivno suzbijaju krastavost i pepelnicu. Za preventivno suzbijanje fuzikladija i pepelnice može se primijeniti i pripravak Sercadis.

* rok za prodaju zaliha 31.07.2022, rok za primjenu zaliha 31.07.2023.

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr