Tag: Ličko-senjska

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Zabilježena je pojava lisnih ušiju, savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada i po potrebi primijene insekticid.

Na koštičavom voću (šljiva, trešnja, višnja) kritičan broj lisnih ušiju iznosi 5 kolonija na 100 pregledanih izboja.

Za suzbijanje može se upotrijebiti jedan od sljedećih pripravaka: Mospilan 20 SG (trešnja, višnja, šljiva), Movento (šljiva, trešnja), Pirimor 50 WG (šljiva, višnja), Teppeki 500 WG (šljiva).

 

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

 

Za naredni tjedan i dalje je najavljeno nestabilno vrijeme s povremenim oborinama što će pogodovati razvoju uzročnika šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) i narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) na koštunjavim voćkama.

Proizvođačima koji nisu obavili mjere usmjerene zaštite u proteklih 7 dana savjetujemo da to učine prije oborina.

 

U nasadima šljiva protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) može se koristiti Captan WP ili Kastor, a za zaštitu od uzročnika narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) registrirani su pripravci: Futura 50 W i  Kastor.

Na trešnji može se upotrijebiti Delan 700 WDG protiv šupljikavosti lista i kozičavosti lista.

Protiv kozičavosti lista na višnji i trešnji (Blumeriella jaapii) može se upotrijebiti fungicid Chromodin S-65, Syllit 544 SC. Na višnji protiv kozičavosti lista dozvoljen je i Luna experience. Kod ranijih sorti trešnje voditi brigu o karenci.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

 

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Maslinarima u osjetljivim fazama razvoja preporučamo redovno pratiti zdravstveno stanje u nasadima a nastavno na obavijest od 12.05.

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

 

 

 

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

voditi računa o prisutnom značajnom infekcijskom potencijalu!!!

PREMA PROGNOZNOM MODELU:

velika vjerojatnost ostvarenja uvjeta za infekciju

dana 11/12.05. i 14/15.05. područje otoka Krka

– dana 11/12.05. i 15.05. za područje otoka Cresa

– dana 10/11., 14., i 16/17.05. za područje otoka Lošinja

– dana 10/11.,14/15. i 17.05. za područje otoka Raba

UKOLIKO TO RANIJE NIJE BILO MOGUĆE OBAVITI  I DALJE DO POČETKA CVATNJE PREPORUČAMO ZAŠTITITI NOVI OSJETLJIVI PORAST (izbor pripravaka u tablici niže)

 

 

 

 

 

MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

-od sredine travnja praćenje pojave imaga (feromonske lovke)

-upozoravamo da na pojedinim kontrolnim punktovima bilježimo i visoke ulove imaga filofagne generacije (Lun, Cres)

-ubrzo se može očekivati i pojava gusjenica antofagne generacije za područje otoka Cresa i Krka

PREPORUČAMO PREGLED CVJETNIH RESA

-u vegetacijskim sezonama kad je to moguće izbjeći tretiranje antofagne generacije uz napomenu da više populacije moljca mogu napraviti štetu u nasadima sa nižim i srednjim obimom resanja

– u nasadima u kojima je to potrebno primijeniti jedan od pripravaka na osnovi Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (pregled pripravaka u tablici niže)

 

MASLININ RESIČAR

(Liothrips oleae)

-od sredine travnja praćenje štetnika vizualnim lovkama

-obaviti pregled vrhova izboja na tipične simptome

-detektiranje prisutnosti korištenjem metoda otresanja na prisutnost štetnika

MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

-od sredine travnja početak praćenja pojave imaga metodom otresanja

– kod visoke populacije štetnika mogu se detektirati i na vizualnim lovkama

MASLININA BUHA

(E. olivina )

-u fazi ličinke

-nisu potrebne mjere suzbijanja

 

MASLININA MUHA

(Bactrocera oleae)

početak praćenja populacije vizualnim i/ili feromonskim i/ili hranidbenim lovkama (administrativni rok 01.06.);

-za održavanje niske populacije preporučamo masovni ulov feromonskim i/ili hranidbenim lovkama i/ili insekticidnim gotovim lovkama pravodobnim postavljanjem

 

 

IZBOR SZB REGISTRIRANIH NA MASLINI PRIKLADAN ZA PRIMJENU U VRIJEME OBJAVE OBAVIJETI: (izvor FIS-baza na dan 23.05.2022.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
krezoksim-metil STROBY WG;

QUIMERA; SUGOBY; DECIBEL MAX

 

sistemično

paunovo oko
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko
Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713  

SERENADE ASO

biološki fungicid i baktericid  

paunovo oko,

rak masline

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BELTHIRUL,

BIOBIT WP,

DIPEL DF

želučano (biološki, selektivni)  

m. moljac

 

Novosti i promjene redovito pratiti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS). Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Korisne stranice:

https://meteo.hr/

https://crocpa.hr/eko-model/

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Površine zasađene krumpirima su u fazi nicanja. Nakon nicanja krumpira, pri visini rasta 5-20 cm, još uvijek možete provesti zaštitu krumpira od korova. Izbor herbicida ovisi o vrsti korova koje imate na proizvodnoj parceli.

Suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u nasadu krumpira visine 5 – 10 cm može se provesti herbicidima: Sencor WG 70, Sharmetrin, Scorpio 70 WG, Senat WG, Metro, Mistral 70 WG, Metrex u količini 0,5 – 0,75 kg/ha, Sencor SC 600 u količini 0,55 l/ha. Navedeni pripravci ne smiju se koristiti na ranim sortama krumpira (Jerla i dr.).

Za suzbijanje širokolisnih korova do 4 lista krumpira može se koristiti Basagran 480. Nakon primjene ovog pripravaka ne smije padati kiša barem 6 sati, također je preporuka ne tretirati pri jakim rosama. Kod primjene pri višim temperaturama od 25 ⁰C može doći do prolazne fitotoksičnosti.

U nasadu krumpira visine od 5 cm pa do zatvaranja redova može se primijeniti pripravak Tarot 25 DF, Plaza, Trawel, Magnum WG, Rincon 25 SG uz dodatak 0,1% neionskog okvašivača (Trend ili neki drugi okvašivač) za suzbijanje jedno i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova.

Kako bi se proširio spektar djelovanja na veći broj korova moguća je primjena Trawela u kombinaciji sa sredstvima na osnovi metribuzina npr. Sencor WG 70, Senco 600, Scorpio 70 WG i dr. (u kombinaciji herbicida preporuka je ne koristiti okvašivač). Ne koristiti u ranim sortama krumpira.

Za suzbijanje travnih korova djelotvorni su pripravci: Focus Ultra, Select super, Fusilade forte, Fusilade Max, Dipol, Secure, Wish Top, Pantera QT, Quick 5 EC, Leopard 5, Targa, Graminis 05 EC. Ne primjenjivati u usjevima mladog i sjemenskog krumpira. Preporuča se uz ove herbicide koristiti okvašivač.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

 

Pripravci su djelotvorniji ako su jednogodišnji travni korovi u aktivnom porastu, do stadija razvoja 5 listova, a višegodišnji u visini 15-20 cm.

 

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

 

Nastavno na obavijest od 12.05. vinogradarima u osjetljivim fazama razvoja preporučamo redovno pratiti zdravstveno stanje u nasadima. Od 09.05. bilježili smo i mogućnost porasta od 2 lista tjedno dok od 13.05. ponovo porast od 1 lista tjedno.

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

 

 

PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

-20.05. ZAVRŠENA INKUBACIJA PRIMARNE INFEKCIJE ZAPOČETE 11.05.

-21.05. VELIKA VJEROJATNOST ZAVRŠETKA INKUBACIJE PRIMARNE INFEKCIJE ZAPOČETE 13.05.

-INKUBACIJA PRIMARNE INFEKCIJE ZAPOČETE 17.05. DOSEGLA 22.05. U 12.00 SATI 67 %

mogućnost pronalaska prvih aktivnih pjega!!!

– u narednim tretiranjima paziti na razmake između 2 tretiranja a tretiranje obaviti čim to uvjeti ulaska u nasad dopuste (pregled pripravaka u tablici niže)

 

CRNA PJEGAVOST

(Phomopsis viticola)

-10/11.05. velika vjerojatnost ostvarenja uvjeta za infekciju

-14/15.velika vjerojatnost za ostvarenje blage do umjerene infekcije

-ovisno o najavljenim većim količinama oborina voditi računa o mogućem ispiranje i potrebi ponavljanja tretmana (pregled pripravaka u tablici niže)

CRNA TRULEŽ

(Guignardia bidwellii)

-14/15.05. velika vjerojatnost ostvarenja uvjeta za infekciju

– nadalje provoditi redovnu zaštitu vodeći računa o razmacima između tretiranja (pregled pripravaka u tablici niže)

AKARINOZA (Calepitrimerus vitis) -aktivnost u nasadu od travnja do listopada

pregled listića pod povećanjem;

-smanjivanje populacije primjenom pripravaka na osnovi sumpora

 

 

ERINOZA (Eriophyes vitis)

 

-aktivnost u nasadu od travnja do listopada

preporučamo pregled listića na prisutnost i simptome

– jasno vidljivi i prepoznatljivi simptomi napada

– na licu donjih listova mjehuraste izrasline

– na naličju udubljenja sa bjelkastom prevlakom

– grinje vidljive na naličju u udubljenjima lista pod povećanjem

– smanjivanje populacije primjenom pripravaka na osnovi sumpora

PEPELJASTI GROZDOV MOLJAC

(L. botrana)

-praćenje imaga (feromonske lovke)

-na praćenim lokalitetima bilježimo prisutnost ispod praga štetnosti

ŽUTI GROZDOV MOLJAC

(E. ambiquella)

-praćenja imaga (feromonske lovke)

-na praćenim lokalitetima bilježimo prisutnost ispod praga štetnosti

 

 

 

Izbor fungicida prikladan za primjenu (izvor FIS-baza na dan 22.05.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA BOLESTI
 

metiram

 

POLYRAM DF

 

kontaktno

crna pjegavost rozgve, crvena palež,

plamenjača,

crna trulež

folpet FOLPAN 80 WDG, FUTURA 50 WP kontaktno  

plamenjača

folpet+azoksistobin UNIVERSALIS plamenjača,

pepelnica,

crna pjegavost rozgve, crvena palež

ditianon+kalijevi fofonati DELAN PRO sistemično crna pjegavost rozgve,

plamenjača,

crna trulež

bakarni oksid NORDOX 75 WG kontaktno crna pjegavost rozgve,

plamenjača

 

 

bakarni oksiklorid

CUPRABLAU Z 35 WG, NEORAM WG, CUPROCAFFARO 50 WP  

 

kontaktno

 

crna trulež,

crvena palež,

plamenjača

 

bakarni oksiklorid+ bakarni

hidroksid

 

AIRONE SC

 

kontaktno

crna trulež,

crvena palež,

plamenjača

 

 

 

bordoška juha

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA, BORDOFLOW  

 

kontaktno

 

crna trulež,

crvena palež,

plamenjača

 

 

bakarni

hidroksid

CHAMPION WG 50, CHAMPION FLOW SC(krajnji rok za primjenu zaliha 01.09.2023.)  

kontaktno

crna trulež,

crvena palež,

plamenjača

 

 

 

 

 

 

 

sumpor

CHROMOSUL 80, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, KUMULUS DF, SULFOLAC 80 WG,SUMPOR SC-80,BRIMFLO, THIOVIT JET, SULGRAN, SUMPOR WG 80, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS  

 

 

 

 

 

 

kontaktno

 

 

 

 

 

 

 

pepelnica, grinje

 

Novosti i promjene redovno pratiti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS). Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na  linku: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Korisne stranice:

https://meteo.hr/

https://crocpa.hr/eko-model/

 

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Od zadnje preporuke za zaštitu koštičavog voća (šljiva, trešnja, višnja) prošlo je 10 dana.

Zbog vrlo velikih količina oborina koje su pale u tom razdoblju ali i zbog daljnjeg nestabilnog vremena preporuka je ponoviti zaštitu protiv bolesti lista.

U nasadima šljiva protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) može se koristiti Merpan 80bWDG ili Kastor.

Na trešnji može se upotrijebiti Delan 700 WDG protiv šupljikavosti lista i kozičavosti lista.

Protiv kozičavosti lista na višnji i trešnji (Blumeriella jaapii) može se upotrijebiti fungicid Chromodin S-65, Syllit 544 SC. Na višnji protiv kozičavosti lista dozvoljen je i Luna experience. Kod ranijih sorti trešnje voditi brigu o karenci.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb.

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

 

U nasadima šljive treba pratiti let leptira šljivinog savijača (Cydia funebrana) postavljanjem feromonskih klopki. Šljivin savijač radi štete na plodovima. Plodovi su crvljivi i nisu za konzumnu upotrebu. Izaziva opadanje plodova i velike gubitke.

U narednim preporukama dati ćemo smjernice o mjerama tretiranja protiv ovog štetnika.

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima

Od zadnje preporuke za zaštitu žitarica od bolesti prošlo je tri tjedna. U tom razdoblju vladale su izrazito nestabilne vremenske prilike uz vrlo velike količine oborina što može uzrokovati pojavu i širenje bolesti u usjevima.

Stoga je preporuka što prije izvršiti pregled usjeva žitarica i po potrebi kad bude omogućen ulaz mehanizacije u usjev izvršiti zaštitu fungicidima kako bi spriječili širenje zaraze i umanjili štete od najčešćih bolesti: mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sive pjegavosti lista ječma (Rynchosporium secalis), hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), žuto-smeđe pjegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis), pepelnice (Erysiphe graminis) i dr. Zaštita protiv ovih bolesti provodi se u vrijeme prvih znakova bolesti.

Također početkom klasanja i cvatnje žitarica potrebno je provesti zaštitu protiv uzročnika paleži klasa (Fusarium spp.) koji uzrokuje smanjenje i kvalitetu prinosa. Razvoju bolesti pogoduje kišovito vrijeme tijekom cvatnje žitarica.

 

Ovisno o registraciji u određenoj žitarici zaštitu je moguće obaviti jednim od navedenih fungicida: Amistar 250 SC, Mirador 250 SC, Zoxis 250 SC, Legado, Diagonal, Sinstar, Tazer, Azaka, Sivar, Aztek 250 SL, Folicur EW 250, Tebusha 25% EW, Tebkin 250 EW, Tebucol, Tebu Super 250 EW, Riza, Ulysses, Prosaro 250 EC, Zantara, Curbatur 250 EC, Proline, Pecari 300 EC, Protendo 300 EC, Ascra Xpro, Seguris Era, Elatus Era, Revystar XL, Revycare.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb.

 

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

                                                        E- mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Maslinarima u osjetljivim fazama razvoja preporučamo redovno pratiti zdravstveno stanje u nasadima:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

-voditi računa o infekcijskom potencijalu u nasadu

velika vjerojatnost ostvarenja uvjeta za infekciju

PREMA PROGNOZNOM MODELU:

dana 11.05. u 02.00 sati ostvarena infekcija (Krk)

– dana 11.05. u 01.00 sati ostvarena infekcija (Cres)

– preporučamo zaštititi novi osjetljivi porast

 

 

MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

-od sredine travnja početak praćenja pojave imaga (feromonske lovke)

-upozoravamo da na pojedinim kontrolnim punktovima bilježimo i visoke tjedne ulove imaga filofagne generacije

-ubrzo se može očekivati i pojava gusjenica antofagne generacije za područje otoka Lošinja, Raba i sjevernog dijela Paga (Lun) (upućujemo da daljnje praćenje obavijesti)

– preporučamo pregled cvjetnih resa

 

MASLININ RESIČAR

(Liothrips oleae)

-od sredine travnja praćenje štetnika vizualnim lovkama

-obaviti pregled vrhova izboja na tipične simptome

-detektiranje prisutnosti korištenjem metoda otresanja na prisutnost štetnika

MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

-od sredine travnja početak praćenja pojave imaga metodom otresanja

– kod visoke populacije štetnika mogu se detektirati i na vizualnim lovkama

MASLININA BUHA

(Euphyllura olivina )

-u fazi ličinke

-nisu potrebne mjere suzbijanja

 

 

IZBOR SZB REGISTRIRANIH NA MASLINI PRIKLADAN ZA PRIMJENU U VRIJEME OBJAVE OBAVIJETI: (izvor FIS-baza na dan 12.05.2022.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
krezoksim-metil STROBY WG;

QUIMERA; SUGOBY; DECIBEL MAX

sistemično paunovo oko
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko
Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713  

SERENADE ASO

biološki fungicid i baktericid  

paunovo oko,

rak masline

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BELTHIRUL,

BIOBIT WP,

DIPEL DF

 

 

m. moljac

 

 

Novosti i promjene redovito pratiti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS). Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Korisne stranice:

https://meteo.hr/

https://crocpa.hr/eko-model/

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinogradarima u osjetljivim fazama razvoja preporučamo redovno pratiti zdravstveno stanje u nasadima. Od 09.05. bilježimo i mogućnost porasta od 2 lista tjedno.

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
CRNA PJEGAVOST

(Phomopsis viticola)

10/11.05. velika vjerojatnost ostvarenja uvjeta za infekciju

-ovisno o najavljenim većim količinama oborina voditi računa o mogućem ispiranje i potrebi ponavljanja tretmana

 

CRNA TRULEŽ

(Guignardia bidwellii)

-10/11.05. velika vjerojatnost ostvarenja uvjeta za infekciju

– nadalje provoditi redovnu zaštitu vodeći računa o razmacima između tretiranja (pregled pripravaka u tablici niže)

 

 

PLAMENJAČA VINOVE LOZE

(Plasmopara viticola)

-10/11.05. velika vjerojatnost prisutnosti makrospora

-10/11.05. velika vjerojatnost za ostvarenje primarne infekcije

PREMA PROGNOZNOM MODELU NA DAN 12.05. U 7.00 SATI DOSEGLA 12% INKUBACIJE O ČEMU NADALJE TREBA POVESTI RAČUNA POSEBNO U NASADIMA RANIJEG SORTIMENTA I ZAŠTIĆENIM LOKALITETIMA S MOGUĆIM VEĆIM PORASTOM MLADICA (RAB, LOŠINJ)

– u dominantnim nasadima u poljima (zbog niže fenofaze razvoja uglavnom manja mogućnost ostvarenja primarne infekcije) preporučamo i dalje preventivnu primjenu fungicida kontaktnog načina djelovanja

AKARINOZA (Calepitrimerus vitis) -aktivnost u nasadu od travnja do listopada

pregled listića pod povećanjem;

-smanjivanje populacije primjenom pripravaka na osnovi sumpora

 

 

ERINOZA (Eriophyes vitis)

 

-aktivnost u nasadu od travnja do listopada

preporučamo pregled listića na prisutnost i simptome

– jasno vidljivi i prepoznatljivi simptomi napada

– na licu donjih listova mjehuraste izrasline

– na naličju udubljenja sa bjelkastom prevlakom

– grinje vidljive na naličju u udubljenjima lista pod povećanjem

– smanjivanje populacije primjenom pripravaka na osnovi sumpora

PEPELJASTI GROZDOV MOLJAC (Lobesia botrana)  

-od sredine travnja početak praćenja pojave imaga (feromonske lovke)

ŽUTI GROZDOV MOLJAC (Eupoecilia ambiquella)  

-od sredine travnja početak praćenja pojave imaga (feromonske lovke)

 

 

Izbor fungicida prikladan za primjenu u vrijeme objave ove obavijesti dana 12.05.2023.godine (izvor FIS-baza).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA BOLESTI
 

metiram

 

POLYRAM DF

 

kontaktno

crna pjegavost rozgve, crvena palež,

plamenjača,

crna trulež

kaptan CAPTAN WP 50,

KASTOR

kontaktno crna trulež,

plamenjača

bakarni oksid NORDOX 75 WG kontaktno crna pjegavost rozgve,

plamenjača

 

 

bakarni oksiklorid

CUPRABLAU Z 35 WG, NEORAM WG, CUPROCAFFARO 50 WP  

 

kontaktno

 

crna trulež,

crvena palež,

plamenjača

 

bakarni oksiklorid+ bakarni

hidroksid

 

AIRONE SC

 

kontaktno

crna trulež,

crvena palež,

plamenjača

 

 

 

bordoška juha

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA, BORDOFLOW  

 

kontaktno

 

crna trulež,

crvena palež,

plamenjača

 

 

bakarni

hidroksid

CHAMPION WG 50, CHAMPION FLOW SC(krajnji rok za primjenu zaliha 01.09.2023.)  

kontaktno

crna trulež,

crvena palež,

plamenjača

 

 

 

 

 

 

 

sumpor

CHROMOSUL 80, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, KUMULUS DF, SULFOLAC 80 WG,SUMPOR SC-80,BRIMFLO, THIOVIT JET, SULGRAN, SUMPOR WG 80, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS  

 

 

 

 

 

 

kontaktno

 

 

 

 

 

 

 

pepelnica, grinje

 

folpet+azoksistobin

 

UNIVERSALIS

plamenjača,

pepelnica,

crna pjegavost rozgve, crvena palež

ditianon+kalijevi fofonati  

DELAN PRO

 

sistemično

crna pjegavost rozgve,

plamenjača,

crna trulež

 

Novosti i promjene redovno pratiti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS). Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na  linku: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Korisne stranice:

https://meteo.hr/

https://crocpa.hr/eko-model/

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Od zadnje preporuke za zaštitu koštićavog voća (šljiva, trešnja, višnja) prošlo je 10 dana.

U tom periodu pale su na području Ličko-senjske županije prema podacima agroklimatskih stanica različite količine oborina navedene u tablici 1.

Tablica 1.

 

Lokalitet Količina oborina (l/m² ) 28.04.-07.05.2023.
Gospić 29,40
Prvan Selo 25,0
Otočac (Glavace) 19,7
Brinje 30,9

 

Zbog najave novih oborina za središnne dane ovoga tjedna preporuka je ponoviti mjere zaštite koštićavog voća.

 

Ako su koštićave voćke još u stadiju cvatnje odnosno procvjetavanja bilo bi potrebno ponoviti zaštitu protiv monilije (Monilinija laxa)  prema preporuci od 28. travnja ove godine. Zaraza uzročnikom sušenja cvijetova  i rodnih grančica (Monilinia laxa) moguća je sve do kraja cvatnje.

 

U fazi procvjetavanja šljiva (opadanja latica) provede se mjere zaštite protiv Crne šljivine osice (Hoplocampa minuta) i Žute šljivine osice (Hoplocampa flava ). Može se koristiti jedan od dozvoljenih pripravaka: Decis 2,5 EC, Mospilan 20 SG.

 

Koštićave voćke koje su završile cvatnju preporučamo provesti zaštitu protiv bolesti lista.

U nasadima šljiva mogu se koristiti fungicidi: Captan WP 50, Kastor, Futura 50 WP.

Na trešnji može se upotrijebiti Delan 700 WDG protiv šupljikavosti lista i kozičavosti lista.

Protiv kozičavosti lista na višnji i trešnji (Blumeriella jaapii) može se upotrijebiti fungicid Chromodin S-65, Syllit 544 SC.  Na višnji protiv kozičavosti lista dozvoljen je i Luna experience.

 

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

 

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

U tijeku su pripreme za sjetvu kukuruza.

 

Prilikom sjetve može se provesti zaštita od zemljišnih štetnika (žičnjaci, gusjenice sovica pozemljuša, ličinke krumpirove zlatice..) primjenom zemljišnih insekticida. U tu svrhu mogu se primijeniti: Force 1,5 G (10 kg/ha); Fore Evo (12-16 kg/ha); Soilguard 1,5 GR (12,2 kg/ha); Soilguard 0,5 GR (15 kg/ha); Lebron 0,5 G (12-15 kg/ha); Teflix (7-12 kg/ha). Primjenjuju se u redove za vrijeme sjetve pomoću depozitora za granulirane insekticide.

 

Nakon sadnje, a prije nicanja kukuruza mogu se primijeniti zemljišni herbicidi kako bi se omogućilo rast kukuruza bez prisutnosti korova. Neki od navedenih herbicida mogu se primijeniti i u ranoj fazi poslije nicanja kukuruza (do faze 3 lista – BBCH 13).

 

Jednogodišnje uskolisne i neke širokolisne korove u fazi prije nicanja kukuruza suzbijaju herbicidi: Dual gold 960 EC, Deluge 960 EC, Efica 960 EC, Dost 330 EC, Stomp aqua, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC, Wing P, Frontier X2.

 

Herbicidi koji suzbijaju širokolisne i uskolisne korove prije ili u ranoj fazi poslije nicanja  su:  Camix 560 SE, Lumax, Lumax H 537.5 SE,  Primextra TZ gold 500 SC, Akris, Adengo, Koban 600,  Koban T, Koban TX.

 

Jednogodišnje širokolisne korove nakon sjetve, prije nicanja i (ili) u ranoj fazi poslije nicanja  suzbijaju herbicidi: Click 50 FL, Harmony SX, Callisto 480 SC, Pledge 50 WP, Tonale.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

 

Dozacija herbicida koji se mogu koristiti u oba roka primjene (nakon sjetve, a prije nicanja te rana faza nakon nicanja kulture) je različita.

 

Izbor herbicida ovisi o vrsti korova koji dominiraju na zasađenoj parceli odnosno potrebno je poznavati sastav korovne flore koja se prethodnih godina pojavljivala na parceli. Djelotvornost zemljišnih herbicida ovisna je o oborinama koje će premjestiti herbicid u donje slojeve tla bliže korijenju korova.

 

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr