MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Ličko-senjska

Obavijest maslinarima

Maslinare upućujemo na pregled nasada i redovno praćenje zdravstvenog stanja.

Podatci o oborinama sa agroklimatskih stanica:

LOKALITET oborine 16./17.09.

mm/m²

oborine 18./19./20.09

mm/m²

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 54,0 mm 30,0 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 41,3 mm 31,1 mm
Krk-Baška-Jurandvor (Pinova) 17,4 mm 76,5 mm
Krk-Malinska-Porat (iMetos) 75,2 mm 44,4 mm
N.Vinodolski-Vinodol (Pinova) 50,1mm 33,9 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 13,2 mm 55,2 mm
Cres-Orlec (Pinova) 31,2 mm 83,9 mm
Rab-Kampor (Pinova) 66,3 mm 119,6 mm
Lošinj (Pinova) 5,1 mm 46,5 mm

 

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda:

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
 

 

 

 

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

DOSADAŠNJA ZAŠTITA ISPRANA!!! PONOVITI ZAŠTITU!!! OSTVARENI UVJETI ZA NOVE INFEKCIJE, POVOLJNI UVJETI ZA RAZVOJ BOLESTI!!!

Vrbnik- ostvareni uvjeti za nove infekcije na dane 16., 17., 18., 19. i 20.09. inkubacije u tijeku

Rab- nove infekcije na dane 16., 17., 19. i 20.09. inkubacije u tijeku

Cres-Orlec nove infekcije ostvarene na dane 17., 19. i 20.09.

Cres- nove infekcije ostvarene na dane  17., 18. i 20.09.

Malinska-Dubašnica uvjeti za nove infekcije ostvareni na dane 17., 18., 19. i 20. 09.

 

 

 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

I DALJE LET DRUGE GENERACIJE RAZLIČITOG INTENZITETA, NA VEĆINI LOKALITETA IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI; I DALJE PREPORUČAMO PRAĆENJE VIZUALNIM, FEROMONSKIM I/ILI HRANIDBENIM LOVKAMA; i dalje preporučamo redovnu primjene metode mamaca ili korištenje lovki za masovan ulov; NA TJEDNOJ BAZI POTREBNO JE PROCJENJIVATI ZARAZU PLODA (pregled 100 plodova) radi procjene postotka zaraze i izbora metode zaštite

 

IZBOR SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA PRIKLADAN ZA PRIMJENU U VRIJEME OBJAVE OVE OBAVIJESTI 20.09.2021.(izvor FIS-baza ).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM KARENCA
 

 

bakarni oksiklorid

NEORAM WG, CODIMUR SCCOPPER KEY FLOW, CUPRA, COPPER KEY, CODIMUR 50, COPPER LAINCO, kontaktno paunovo oko 15 dana
bakarni hidroksid+

bakarni oksiklorid

 

AIRONE SC

kontaktno, površinsko paunovo oko, olovna bolest, rak (bakterijski) 14 dana
krezoksim-metil STROBY WG sistemično paunovo oko 30 dana
dodin SYLLIT 544 SC sistemično paunovo oko 7 dana
spinosad SUCCESS BAIT insekticidni mamac s atraktantom m.muha 14 dana
deltametrin ECO-TRAP insekticidni mamac za privlačenje i suzbijanje m.muha  
fosmet IMIDAN 50 WP kontaktno,

želučano

m.muha,

 

 

21 dan

deltametrin DECIS 2,5 EC; DECIS 100 EC; POLECI PLUS; SCATTTO; ROTOR SUPER;

DEMETRINA 25 EC

kontaktno, želučano  

m.muha

 

 

7 dana

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Vinogradare upućujemo na pregled nasada te ovisno o predviđenim rokovima berbe, do sada poduzetim mjerama kao i mogućem ispiranju zaštite već palim i najavljenim obilnijim oborinama, ukoliko je to moguće, poduzmu odgovarajuće mjere.

Od 19.08 indeks rasta lista iznosi 3 lista/tjedno.

Podatci sa agrostanica do 9.00 sati na dan 27.08.

 

LOKALITET

oborine 17.08

mm/m²

oborine 23.08

mm/m²

oborine 26./27.08.

mm/m²

 

Krk-Vrbnik S.polje (Pinova) 3,5 mm 22,7 mm 18,1 mm
Krk-Vrbnik G.polje (Pinova) 1,7 mm 14,9 mm 14,5 mm
Krk-Baška-Jurandvor (Pinova) 2,7 mm 36,8 mm 18,0 mm
Krk-Malinska-Porat (iMetos) 0,0 mm 9,2 mm 7,2 mm
N.Vinodolski-Vinodol (Pinova) 0,4 mm 6,8 mm 12,5 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 0,0 mm 4,0  mm 7,2 mm
Cres-Orlec (Pinova) 0,0 mm 19,8 mm 26,7 mm
Rab-Kampor (Pinova) 17,7 mm 1,4 mm 15,2 mm
Lošinj (Pinova) 0,0 mm 0,4 mm 10,6 mm

 

U vinogradima povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
OCTENA MUŠICA PLODA

(Drosophila suzukii)

 

sazrijevanjem i grožđe postaje atraktivno za napad ove mušice; za smanjivanje populacije preporučamo postavljanje lovki za masovan ulov (500 ml PET boce s ulaznim, okruglim, bočnim otvorima  do pola ispunjene mješavinom jabučnog octa i vode) ili gotovih lovki za masovan ulov (tipa HEMITRAP)
SIVA PLIJESAN

(Botritis cinerea)

Krk-Malinska-na dan 24.08 rizik 24%

Cres-rizik za razvoj na dan 24.08. 24%

Rab-moguća infekcija na dane 23.,24, i 26.08.

Lošinj-moguća infekcija 24. i 25.08

Krk-Vrbnik-moguća infekcija na dane 23. i 27.08.

moguć razvoj bolesti obzirom na prognozirane meteorološke uvjete u narednom razdoblju a obzirom na predviđene rokove berbe krajnje je vrijeme za primjenu botriticida (izbor pripravaka sa KARENCOM 21 DAN u tablici niže)

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

 

OBVEZA: REDOVNO PREGLEDAVANJE VINOVE LOZE NA SIMPTOME

moguće trenutno uočljivi simptomi:

-izostanak uroda i/ili osipani, sasušeni grozdovi

-uvijanje listova kopljasto prema dolje

-izrazita promjena boje lista kod bijelih sorti u žutu, kod crvenih  sorti u tamno crvenu, promjena boje uključujući žile lista

-krtost lista, mrvi se u ruci

NEDOZRIJEVANJE MLADICA

(vidi obavijest od 16.06.2021.); MOLIMO JAVITI SUMLJIVE POJAVE

AMERIČKI CVRČAK

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: NEZARAŽENO PODRUČJE-MATIČNI NASADI;

(vidi obavijest od 16.06.2021.);

zainteresirani vinogradari koji imaju vinograde izvan navedenih praćenih područja mogu svoje postavljene ploče skinuti, omotati prozirnom kuhinjskom folijom i donijeti na pregled u Ispostavu Čavle radi utvrđivanja prisutnosti američkog cvrčka

 

ESCA

trsove koje pokazuju tipične simptome (nekroze i promjena boje koje ulaze duboko između žila počevši od sredine srpnja,  na zaraženim trsovima glavnina listova zahvaćena) preporučamo VIDLJIVO OZNAČITI kako bi bili prepoznatljivi u vrijeme rezidbe radi poduzimanja preventivnih mjera

 

IZBOR BOTRITICIDA (izvor FIS-baza na dan 27.08.2021.)

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV KARENCA OGRANIČENJA
ciprodinil CHORUS 75 WG 21 DAN broj primjena u sezoni 2X
fluopiram LUNA PRIVILEGE 21 DAN broj primjena u sezoni 2X
ciprodinil+ fludioksonil SWITCH 62,5 WG 21 DAN broj primjena u sezoni 2X
fludioksonil GEOXE      21 DAN broj primjena u sezoni 2X
fenheksamid TELDOR SC 500 21 DAN broj primjena u sezoni 2X
pirimetanil SCALA 21 DAN broj primjena u sezoni 3X

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu obvezno je poštivanje pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

U naredna dva dana najava je promjenjiva vremena s mogućnošću novih oborina te je preporuka obaviti pregled parcele i prema potrebi provesti mjere zaštite protiv uzročnika bolesti.

Na kupusu se može javiti nekoliko bolesti: bakterijska tamna trulež žilnog staničja (Xanthomonas campestris pv. campestris), plamenjača kupusa (Peronospora parasitica), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suha trulež (Phoma lingam), rizoktonija  (Rhizoctonia spp.) i trulež korijena (Fusarium spp).

U zaštiti protiv bolesti moguće je koristit neki od slijedećih pripravaka ovisno o dozvoli za pojedinu bolest: Bordoška juha caffaro, Neoram WG, Ortiva, Ortiva Top,  Zakeo 250 SC,  Difcor,  Score, Signum, Proradix  i dr.

Redovito vršiti pregled svojih parcela na prisutnost štetnika. Prema potrebi suzbijanja postupiti prema preporuci od 03.08.2021. godine.

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni, te paziti na mogućnost miješanja pripravaka!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Nasadi krumpira koji su ove godine sađeni u kasnijim rokovima potrebno je i dalje štititi od uzročnika bolesti.

U naredna dva dana najava je promjenjiva vremena sa novim oborinama te se preporuča ponoviti mjere zaštite protiv  plamenjače (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti lista (Alternaria solani) prema preporuci od 03.08.2021. godine.

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni, te paziti na mogućnost miješanja pripravaka!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)

dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

    e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

 

 

 

Obavijest ratarima

Žetva žitarica je pri kraju. Podsjećamo ratare na mogućnost kemijskog suzbijanja višegodišnjih korova (slak, pirika, osjak, divlji sirak, troskot) na strništima nakon žetve. Tim postupkom navedene korove na strništu moguće je suzbiti puno jednostavnije nego u kulturi.

U tu svrhu koriste se neselektivni herbicidi na bazi glifosata koji djeluju na većinu jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova: Catamaran 360, Cidokor Plus, Cidokor Max, Roundup Biactive, Roundup Rapid, Total TF, Total UP, Glyphogan, , Cosmic, Ouragan System 4, Satelite, Boom Efect, Glifokor 360 Tf, Herkules. 

 

Kako bi smanjili brojnost korova na proizvodnoj površini u slijedećoj vegetaciji potrebno je najprije na strništima provesti agrotehničku mjeru prašenja strništa čime naknadno potičemo rast i razvoj korova, a navedene herbicide treba primijeniti kada korovi razviju lisnu masu i dosegnu visinu 15-40 cm.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću. Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Od zadnje preporuke za zaštitu krumpira od uzročnika bolesti prošlo je 13 dana. U narednim danima najava je promjenjiva vremena sa novim oborinama te se preporuča ponoviti mjere zaštite protiv  plamenjače (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti lista (Alternaria solani).

Zaštitu provesti primjenom jednog od fungicida: Ridomil Gold MZ Pepite (K-28), Ridomil Gold R (K-14), Fantic M (K-7), Fantic A (K-14), Acrobat MZ WG (K-14), Armetil M (K-21), Reboot (K-7), Infinito (K-7), Shirlan 500 SC (K-7), Shakal 500 SC (K-7), Equation PRO (K-14), Zafra Azt 250 SC (K-7), Zakeo 250 SC (K-7), Ortiva (K-7), Tazer (K-7), Azbany (K-7), Ranman 400 SC (K-7), Ranman Top (K-7), Zignal Super (K-14), Zongruum (K-7).

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju     tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni, te paziti na mogućnost miješanja pripravaka!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)

dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

    e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

U narednim danima najava je promjenjiva vremena s mogućnošću novih oborina te je preporuka provesti mjere zaštite protiv koncentrične (Alternaria spp.) i prstenaste pjegavosti (Mycosphaerella brassicicola). Mogu se primijeniti fungicidi: Zaftra Azt  250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva, Ortiva Top, Nativo 75 WG, Difcor, Signum.

Redovito vršiti pregled svojih parcela na prisutnost štetnika. Preporuča se postaviti žute ljepljive ploče iznad biljaka kupusa kako bi prema ulovu odraslih oblika štetnika lakše procijenili pojavu njihovih ličinki na biljkama i na vrijeme proveli zaštitu.

Mogu biti prisutni: kupusni bijelac (Pieris brassicae, Pieries rapae), kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusne sovice Mamestra spp.), kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae), kupusni štitasti moljac (Aleyrodes proletella).

Gusjenice kupusnog moljca (Plutella xyilostella) su sitne, zelene boje, zašiljenog tijela na oba kraja. Štete prave izgrizanjem najmlađih listova. Gusjenice velikog kupusara (Pieris brassicae) su žućkasto zelene sa crnim pjegama i rijetkim dlakama. Nešto manje od njih su gusjenice malog kupusara (Pieris rapae) koje su zelenkaste sa žućkastom prugom. Hrane se mekim dijelovima lista, pa od listova može ostati samo glavna žila.

Gusjenice kupusnih sovica (Mamestra spp.) najčešće su zelene boje, a kako rastu boja im se mijenja od zelene do smeđe. Gusjenica može narasti i do 40 mm. Dok su gusjenice mlade nalaze su između mladih središnjih listova, a štete čine tako što izgrizaju dijelove lista između nervature u obliku manjih ili većih okruglastih rupica. Kada kupus formira glavicu,
gusjenice se zavlače u njenu unutrašnjost i prave veći broj hodnika pri čemu oštećuju unutrašnje listove.

Protiv gusjenica kupusnog moljca primijeniti jedan od insekticida:  Alverde, Affirm, Cytrin Max, Direkt SC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super, Sumialfa 5 FL, Demetrina 25 EC.

Za suzbijanje kupusnog bijelca, kupusnih sovica mogu se koristiti: Biobit, Baturad, Lepinox Plus, Avaunt, Dipel DF.

Protiv kupusnih sovica dozvoljen je i LASER.

Za suzbijanje lisnih uši mogu se primijeniti insekticidi: Closer, Cythrin Max, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Karate Zeon. 

 Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju     tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni, te paziti na mogućnost miješanja pripravaka!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

 Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest o obveznom uklanjanju ambrozije

Ambrozija (Ambrosia artemisifolia L) je jednogodišnja biljka koja naraste od 1 do 1,5 metar visine. Korijen joj je vretenast. Stablo joj je uspravno, razgranato i gusto prekriveno sitnim dlačicama. Vrlo je agresivna, proizvodi velike količine peluda koji kod osjetljivih ljudi izaziva alergijsku reakciju.

 

I ove godine primijećena je njezina pojava na ruderalnim staništima uz ceste i putove, ali i daljnje pojačano širenje na poljoprivredno zemljište, najčešće na površinama na kojemu se uzgaja krumpir i kukuruz.

 

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donijelo je 2007 godine Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (NN br. 72/07), u cilju njezinog suzbijanja i sprečavanja daljnjeg širenja.

 

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih puteva, dužni su tijekom vegetacije u više navrata redovito uklanjati ambroziju.

 

Preporuča se suzbijanje čupanjem biljke zajedno s korijenjem. U slučaju većih površina moguća je košnja ili tretiranje sredstvima za zaštitu bilja – herbicidima na  osnovi glifosata (u skladu s uputom priloženom uz sredstvo).

 

Pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine također se reducira pojava ambrozije za naredne godine.

 

Obveza je svakog građanina koji na svom zemljištu pronađe  ambroziju suzbiti ju jednom od navedenih mjera suzbijanja najkasnije pred cvatnju, kako bi olakšao život alergičnim osobama i smanjio pojavu novih biljaka idućih godina.

 

Kontrolori APPRRR-a kod kontroliranja parcela (kod korisnika državnih poticaja) na poštivanje mjera višestruke sukladnosti (GAEC 6) naročito obraćaju pažnju na prisutnost ambrozije (Ambrosia artemisiifolia) i mračnjaka (Abutilon theophrasti).

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu voćaka od uzročnika bolesti  prošlo je 7 dana. U tom periodu pale su ovisno o lokalitetu veće količine kiše (tablica 1).

Tablica 1.

Lokalitet Količina oborina (l/m² ) 12.07.-20.07.2021.
Gospić 106,2
Prvan Selo 83,5
Otočac (Glavace) 76,5
Brinje 62,1

 

Zbog ispiranja fungicida kišom te pojave magle u jutarnjim satima i zadržavanja vlage na listovima jabuke preporuka je ponoviti mjere zaštite protiv krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).  Potrebno je provesti zaštitu jednim od pripravaka: Poliram, DF, Delan pro, Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Delan 700 WG, Scab 80 WG, Kastor i sl.

Protiv pepelnice (Podosphaera leucotricha) se mogu upotrijebiti: Sercadis, Nimrod 25 SC, Luna experience ili neki od preparata na bazi sumpora.

 U nasadu jabuke i dalje je prisutan let jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je potrebno provesti tretiranje. Koristiti jedan od insekticida: Affirm opti, Affirm, Coragen 20 SC, Harpun, Voliam targo, Imidan 50 WG.

Povećanjem temperatura moguća je pojava crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).

Crveni pauk oštećuje listove, na čijoj se gornjoj strani isprva vide fine bjelkaste pjegice, zatim lišće poprimi sivo-žutu do Ijubičasto-smeđu boju, uvije se, suši i ponekad otpadne. Za zaštitu od crvenog pauka dozvoljeni su: Zoom 11 SC, Milkenknock, Kraft 18, Vertimec 018 Sc i dr. Tretiranje provesti u večernjim satima.

Protiv truleži ploda šljiva (Monilinia spp.) preporuka je ponoviti tretiranje. Dozvoljeni fungicidi su: Switch 62 WG, Teldor, Indar 5 EW, Nativo 75 WG, Chorus 50 WG.

U nasadima šljiva prisutan je i dalje let šljivinog savijača (Cydia funebrana). Ako je od zadnjeg tretiranja prošlo više od 14 dana potrebno je ponoviti zaštitu protiv navedenog štetnika. Za suzbijanje su dozvoljeni: Affirm opti, Coragen 20 SC i Delegate 250 WG i dr

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

 Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

 Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

 Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Od posljednje preporuke za zaštitu krumpira prošlo je 8 dana. U tom periodu pale su ovisno o lokalitetu veće količine kiše (tablica 1).

Tablica 1.

Lokalitet Količina oborina (l/m² ) 12.07.-20.07.2021.
Gospić 106,2
Prvan Selo 83,5
Otočac (Glavace) 76,5
Brinje 62,1

 

Zbog ispiranja fungicida kišom te pojave magle u jutarnjim satima i zadržavanja rose preporuka je ponoviti mjere zaštite protiv plamenjače krumpira (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).

Izbor fungicida prema preporuci od 12. srpnja 2021. godine.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr