Tag: Ličko-senjska

Obavijest proizvođačima krumpira

Vrijeme je pripreme tla za sadnju krumpira. Kako bi utvrdili prisutnost zemljišnih štetnikažičnjaci, grčice hrušta, gusjenice sovica, rovac preporučamo da se izvrši pregled tla. Navedeni štetnici na krumpiru mogu napraviti velike štete bušenjem odnosno izgrizanjem gomolja.

Pregled tla na zemljišne štetnike obavlja se kopanjem jama dimenzija 25×25, a dubina jame odgovara jednoj duljini lopate (25 cm). Sva zemlja iz jame se stavi na prostirku, mrvi te detaljno pregleda na prisutnost štetnika. Prosječan broj jama za male parcele iznosi 5-8 jama, a za parcele od 1-5 ha iznosi 8-14 jama. Da bi se dobio broj pojedinog štetnika po m² treba izbrojiti pojedinačno svakog štetnika, pomnožiti dobiveni broj sa 16 te podijeliti s brojem jama.

Zaštita od štetnika u tlu može se provesti primjenom insekticida u trake uz inkorporaciju, ovisno o visini populacije štetnika (kritičan broj – 3-5 štetnika/ m²).

Za suzbijanje mogu se koristiti pripravci:

Trika Expert – primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka (Agriotes sp.), gusjenica sovica pozemljuša (Agrotis sp.) tretiranjem u redove tijekom sadnje, uz inkorporaciju u tlo, u količini 10-15 kg/ha.

Force Evo – primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka (Agriotes sp.), gusjenica sovica pozemljuša (Agrotis sp.) i ličinki vrsta iz roda Diabrotica u dozi od 12-16 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sadnje.

Lerbon 0,5 G – koristi se za suzbijanje žičnjaka u količini 12-15 kg/ha. Sredstvo se     primjenjuje tretiranjem u redove tijekom sjetve, uz inkorporaciju na 10 cm dubine.

 Columbo  0,8 MG – primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka u količini 24 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje tijekom sadnje, tretiranjem u brazdu uz gomolj na dubinu 8 cm, pomoću depozitora za granulirane insekticide s difuzorom FISHTAIL DXP.

Picador 1,6 MG – primjenjuje se za suzbijanje žičnjaka i sovica pozemljuša. Koristi se u količini 12 kg/ha pomoću depozitora za granulirani insekticid postavljen na uređaj za sadnju. Primjenjuje se direktno u tlo u vrijeme sadnje u redove.

Laser GR – namijenjen smanjenju brojnosti žičnjaka u količini od 12 kg/ha. Sredstvo se primjenjuje izravno u tlo, istodobno sa sjetvom/sadnjom u redove, pomoću dodatne jedinice (depozitora) za granulirane insekticide koji se montira na sijačicu ili na uređaj za sjetvu/sadnju. Granule se inkorporiraju u redove (brazde) u tlu u zoni gomolja s plastičnim dodatkom (difuzor) FISHTAIL DXP koji dolazi zajedno sa sredstvom.

Primjena navedenih preparata na mladom krumpiru je zabranjena!

Prije ili prilikom sadnje gomolja može se provesti zaštita od bolesti bijele noge   (Rizoctonia solani) i antraknoze (Colletotrichum coccodes).

Zaštita od navedenih bolesti provodi se u vrijeme sadnje krumpira i to tako da se tretira samo brazda (tlo), a gomolji ostaju netretirani pripravkom Ortiva, Zakeo 250 SC,  Zafra Azt 250 SC , u količini 3 l/ha.

Moncut – primjenjuje se za zaštitu od bijele noge prije ili tijekom sadnje sjemenskog krumpira.

  1. a) Prije sadnje – tretiranjem gomolja pomoću konvencionalne prekrivene hidrauličke opreme ili opremom s rotirajućim diskom (sa ili bez elektrostatike), postavljenom na pokretnoj traci u količini od 200 ml/t gomolja uz utrošak vode 2 l/t gomolja;
  2. b) Tijekom sadnje – tretiranjem gomolja unutar odgovarajuće prilagođene sadilice u količini od 200 ml/t gomolja. Za jednu tonu gomolja potrebno je razrijediti 200 ml sredstva sa 60-80 l vode. Primjenjuje se posebnim strojevima za tretiranje gomolja krumpira prije sadnje ili tijekom sadnje sukladno tehnološkim postupcima koji vrijede za dani tip aplikacijskog stroja.

Serenade Aso – je biološki fungicid i baktericid koji se registriran za suzbijanje bijele noge krumpira. Primjenjuje se tretiranjem gomolja prije sadnje u količini 1 l/t gomolja (uz utrošak vode 2 l/t), ili tretiranjem tijekom sadnje u količini 5 l/ha (uz utrošak vode 10 l/ha). Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom vegetacije.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Zbog nadprosječnih temperatura za ovaj dio godine u narednim danima očekuje se početak cvatnje šljiva što je i do 15-stak dana ranije nego inače.

Upravo je početak cvatnje pravo vrijeme za postavljanje bijelih ljepljivih ploča u nasade šljiva radi praćenja početka i intenziteta pojave šljivinih osica – crne šljivine osice (Hoplocampa minuta) i žute šljivine osice (Hoplocampa flava ).

Ovaj štetnik uzrokuje opadanje tek zametnutih plodova šljiva. Ukoliko je cvatnja šljiva slaba štete mogu biti veće od 50 %.

Kritičnim brojem smatra se ulov od 30 osica po jednoj ploči.

Šljivina osica odlaže jaja na čašku cvijeta iz kojih izlaze ličinke koje se ubušuju u plodić i izgrizaju njegovu unutrašnjost. Napadnuti plodići otpadaju, a na njima se može primijeniti rupica – mjesto na kojem je ličinka izašla i preselila na susjedni plodić.

Mjere zaštite dozvoljenim insekticidima protiv ovog štetnika provode se u fazi precvjetavanja, kada opadne 2/3 cvijeta, na što ćemo podsjetiti u narednim preporukama.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest ratarima

Zbog blage zime i nadprosječnih temperatura za ovaj dio godine većina usjeva ozimih žitrica nalaze se već u fazi busanja. Određenie vrsta korova – širokolisni (bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak,…) i travni (mišji repak, slakoperka, vlasnjača, divlja zob,…) mogu prezimiti u usjevu žitarice te mu u proljeće biti konkurent i oduzimati mu prostor, svijetlo, hranu i vodu. Preporuka je pregledati usjeve i po potrebi izvršiti zaštitu ozimih žitarica od korova.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Izabrati herbicid ovisno o vrsti žitarice, vrsti korova, te fenofazi razvoja žitarice.

Za suzbijanje širokolisnih korova mogu se koristiti Starane 250, Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Hurler, Starline, Biathlon 4D, Nuance, Tribe 75 WG, Trailer,  Tridente, Trick, Grody.

Jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove suzbijaju: Tornado forte, Carmina forte, Legacy plus Pallas 75 WG, Hussar OD, Sekator OD, Corello Duo i dr.

Ukoliko su u usjevu prisutni uskolisni korovi, mogu se upotrijebiti Axial 50 EC, Foxtrot ili Sunda.

Najbolji učinak u suzbijanju korova postiže se kad su travni korovi u fazi 1-3 lista, a širokolisni u fazi 2-6 listova.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

U narednim danima očekuje se povećanje dnevnih temperatura (iznad 12 °C), dok bi noćne također trebale biti iznad nule. Stoga je za očekivati buđenje vegetacije koštićavog voća.

Na koštičavom voću (šljiva, trešnja, višnja, breskva) bilo da se radi o nasadima ili voćkama uz okućnice potrebno je prije samog kretanja vegetacije (najkasnije do faze bubrenja pupa) izvršiti ”plavo prskanje”. Ova mjera preporuča se provesti i u mješovitim voćnjacima uz okućnice.

Prije tretiranja potrebno je s voćaka ukloniti sve suhe, polomljene grane, prorijediti krošnju, ukloniti staru koru, lišajeve i mahovine. Rane i mjesta orezivanja treba premazati s voćarskim voskom.

Voćku treba poprskati sa svih strana, od najviše grančice do vrata korijena, uz veći utrošak škropiva, po mirnom vremenu bez oborina, pri temperaturi iznad 5°C.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Radi suzbijanja prezimljujućih oblika uzročnika bolesti (kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophilla)paleži cvijeta i mladica (Monilinia laxa) te bakterijskog raka koštičavog voća) preporučuje se primjena pripravaka na bazi bakra. Tim pripravcima mogu se dodati mineralna ulja: Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Promanal Neu, Ovipron Top, Ovitex, Laincoil, Insectoil key, Estiuoil zbog istovremenog suzbijanja prezimljujućih oblika štetnika (jaja crvenog voćnog pauka, lisne uši, štitaste uši).

Mogu se koristiti i pripravci koji su gotova kombinacija bakra i mineralnog ulja npr. Modro ulje ili Red fox.

Bakreni pripravci na koštićavom voću smiju se koristiti samo do kretanja vegetacije! Kada se pupovi otvore bakreni pripravci na koštičavom voću mogu izazvati fitotoksičnost pa tada njihovu primjenu ne preporučamo.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

U cilju smanjenja širenja bolesti drva, vinogradarima skrećemo pozornost na potrebu sustavnog i redovitog provođenja svih raspoloživih mjera, a u vrijeme i nakon rezidbe posebno povesti računa o:

– mogućoj prilagođenoj rezidbi (manji broj rezova, manji promjer rezova, odmicanje rezova od centralne osi, izbjegavati rezove do baze, prilagodba uzgojnog oblika);

– smanjenje infekcijskog potencijala u nasadu (redovito uklanjanje odumrlih trsova,  dijelova trsova, ostataka od rezidbe);

– moguće odstranjivanje nekrotiziranih dijelova na označenim trsovima i/ili vraćanje trsa na 45 cm (po mogućnosti odraditi s vremenskim odmakom, nakon završene rezidbe a prije vezivanja);

– u nasadima nakon rezidbe preporučamo primjenu biološkog fungicida na osnovi Trichoderma atroviride soj SC1  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/pregled/1207 za prevenciju ESCE (Phaeomoniella chlamydospora), EUTIPOZE (Eutypa lata) i PETRIJEVE BOLESTI (Phaeoacremonium aleophilum).

Sredstvo se primjenjuje nakon rezidbe na mjestima reza u razdoblju mirovanja vinove loze (BBCH 00) u danima s temperaturom iznad 10°C i RVZ većoj od 70% te da u danima nakon primjene (48 h) nema opasnosti od mraza ili kiše.

Redovito pratiti novosti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS).

Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

Prije primjene SZB obvezno pažljivo pročitati uputu za uporabu i pridržavati se svih navedenih uputstava, ograničenja, upozorenja te mjera zaštite zdravlja i okoliša!

 

Korisne stranice:

https://meteo.hr/

https://crocpa.hr/eko-model/.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest ratarima

Jesensku zaštitu protiv korova u ozimim žitaricama moguće je provesti nakon sjetve prije nicanja ili nakon nicanja žitarica.

U ozimim žitaricama (ječam, pšenica, raž, tritikale) započinje već u jesen rast nekih korova (jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi): vlasnjače (Poa spp.), ljuljevi (Lolium spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides), obična slakoperka (Apera spica-venti),  poljska gorušica (Sinapis arvensis), ljepljiva broćika (Galium aparine), mak turčinak (Papaver rhoeas), perzijska čestoslavica (Veronica persica), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia), prava kamilica (Matricaria chamomilla), poljska vrkutka (Aphanes arvensis), srednja mišjakinja (Stellaria media) i dr).

Za navedenu zaštitu u jesenskom roku primjene i dozvole na pojedinim vrstama strnih žitarica mogu se koristiti slijedeći herbicidi: Alister New, Pendus 330 EC, Jura EC, Legacy Plus, Tornado forte, Filon EC, Lector Delta i drugi.

Za dobru aktivnost ovih herbicida neophodne su oborine pa ih treba primijeniti prije ili nakon kiše. Pri suzbijanju korova u jesenskom roku potrebno je voditi računa i o dnevnim i noćnim temperaturama zraka. Pri aplikaciji sredstva poželjno je da dnevne temperature ne budu ispod 5 °C, a noćne bi trebale biti iznad 0 °C. Također radi moguće fitotoksičnosti u fazi klijanja i nicanja žitarica ne preporučuje se primjena herbicida.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest uzgajivačima lijeske

Većina bolesti voćaka suzbija se od ranog proljeća tijekom većeg dijela vegetacije, no za neke je bolesti neophodno i tretiranje u jesen, nakon opadanja lišća. Vlažno vrijeme tijekom jeseni bitan je čimbenik razvoja i širenja biljnih bolesti.

U nasadima lijeske nakon opadanja lišća potrebno je  provesti jesensku zaštitu protiv bakterijskih oboljenja – bakterijske paleži (Xanthomonas arbicola pv. corylina) i  bakterijskog raka (Pseudomonas syringae pv. avellaneae), te raka kore (Nectria galligena).

Kao preventivna mjera zaštite od navedenih bolesti preporuča se prskanje fungicidima na osnovi bakra: Bordoška juha caffaro 20 WP, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG.

Jesensko tretiranje potrebno je obaviti za mirna vremena kada je temperatura zraka iznad 5°C.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju korisnik mora čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad propisno zbrinjavati.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

 

 

Obavijest maslinarima

Nastavno na ranije obavijesti i dalje upućujemo na pojačan oprez uz redovitije preglede nasada i provođenje i/ili nastavak provođenja mjera zaštite:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASLININA MUHA

(Bactrocera oleae)

-I DALJE REDOVITO PRAĆENJE POPULACIJE VIZUALNIM I/ILI FEROMONSKIM I/ILI HRANIDBENIM LOVKAMA;

-redovita očitanja najmanje dva puta tjedno i prema potrebi zamjena vizualnih lovki radi lakše detekcije;

-UZ PRAĆENJE LOVKAMA PREPORUČAMO PREGLED PLODOVA NA POSTOTAK ZARAZE;

I DALJE ULOVI IMAGA IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI!!!

 –PREPORUČAMO REDOVNO PROVOĐENJE POTREBNIH TRETMANA SUKLADNO STANJU U NASADIMA;

-nastavno na prethodne obavijesti u nasadima u kojima se prakticira  MASOVNI ULOV feromonskim i/ili hranidbenim lovkama i/ili insekticidnim gotovim lovkama NASTAVITI S ISTIM; moguća potreba za korektivnim mjerama;

– u nasadima u kojima se prakticira tretman dijelova krošnji i/ili dijelova nasada insekticidnim mamacem s atraktantom na osnovi spinosada NASTAVITI S ISTIM;

– u nasadima u kojim se prakticiraju proizvodi repelentnog učinka NASTAVITI S ISTIM  ili primijeniti kao dopunu drugim metodama;

u nasadima bez preventivnih mjera a nastavno na preporuku od 28.08. i dalje preporučamo provedbu i/ili prema potrebi ponavljanje kurativne zaštite pripravcima na osnovi flupiradifurona ili deltametrina vodeći računa o planiranim rokovima berbe i broju primjena pojedinog pripravka (u slučaju ponavljanja apeliramo na izmjenu aktivne tvari!!!)

(pregled registriranih pripravaka u tablici niže i/ili https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/. )

 

Pregled registriranih insekticida i mamaca/lovki  za suzbijanje maslinine muhe na dan 20.09.2023. (izvor FIS):

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM I NAPOMENE
 

flupiradifuron

 

SIVANTO PRIME

 

sistemično

m.muha;

primjena 1x godišnje; K-14

 

deltametrin

DECIS 2,5 EC;

DECIS 100 EC; POLECI PLUS; SCATTO;

ROTOR SUPER; DEMETRINA 25 EC; DELTAGRI

 

 

kontaktno, želučano

maslinina muha;

broj primjena ovisno o odabranom pripravku 1-3x godišnje;

K-7

 

 

spinosad

 

SUCCESS BAIT

insekticidni mamac s atraktantom

 

m.muha;

tretirati u razmacima 14-21 dan;

K-14

 

lambda-cihalotrin

CONETRAP BACTROCERA; KARATETRAP B GOTOVI MAMAC/LOVKA

kontaktno, želučano

m.muha

K-nije primjenjivo

 

 

 

deltametrin

 

ECO-TRAP;

DELMUR TRAP DACUS

 

GOTOVI MAMAC/LOVKA

kontaktno, želučano

m.muha;

K za EKO TRAP– mamce ukloniti 7 dana prije berbe

K za DELMUR TRAP DACUS -nije primjenjivo

 

Pregled registriranih insekticida i mamaca/lovki  za suzbijanje maslinine muhe dozvoljenih u ekološkoj proizvodnji na dan 20.09.2023. (izvor FIS):

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM I NAPOMENE
 

spinosad

 

SUCCESS BAIT

insekticidni mamac s atraktantom

 

m.muha;

tretirati u razmacima 14-21 dan;

K-14

 

lambda-cihalotrin

CONETRAP BACTROCERA; KARATETRAP B GOTOVI MAMAC/LOVKA

kontaktno, želučano

m.muha;

K-nije primjenjivo

 

 

 

deltametrin

 

ECO-TRAP;

DELMUR TRAP DACUS

 

 

GOTOVI MAMAC/LOVKA

kontaktno, želučano

m.muha;

K za EKO TRAP– mamce ukloniti 7 dana prije berbe

K za DELMUR TRAP DACUS -nije primjenjivo

 

Novosti i promjene redovito pratiti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS). Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Korisne stranice:

https://meteo.hr/

https://crocpa.hr/eko-model/

https://rezistentnost-szb.hr/.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Nastavno na prethodnu obavijest od 28.08.:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

 

 

 

 

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

 

 

 

 

 

voditi računa o ponovnoj aktivaciji bolesti i velikoj vjerojatnosti ispiranja prethodno primijenjene zaštite!!!

PREMA PROGNOZNOM MODELU:

velika vjerojatnost ostvarenja uvjeta za infekciju:

dana 30.08. za područje otoka Krka i Cresa

– dana 28/30.08. za područje otoka Raba

– dana 30/31.08. za područje Luna (otok Pag)

– dana 29/30.08. za područje otoka Lošinja

inkubacija u tijeku!!!

preporučamo što prije ponoviti zaštitu (izbor pripravaka u tablici niže i/ili https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.)

MASLININA MUHA

(Bactrocera oleae)

 

-I DALJE SUKLADNO PREPORUCI IZ OBAVIJESTI OD 28.08.

 

 

Izbor fungicida prikladan za primjenu u vrijeme objave obavijesti (izvor FIS-baza na dan 01.09.2023.):

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko
Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713  

SERENADE ASO

biološki fungicid i baktericid  

paunovo oko,

rak masline

bakarni oksiklorid  

NEORAM WG

 

kontaktno

paunovo oko,

rak masline

 

bakarni hidroksid+ bakarni oksiklorid  

AIRONE SC

 

kontaktno

paunovo oko,

rak masline,

olovna bolest

 

kalijevi fosfonati

MIKONOS EVO; FOSIKA; SAVIAL FORTE; PHYTO SARCAN  

sistemično

 

paunovo oko

 

Novosti i promjene redovito pratiti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS). Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Korisne stranice:

https://meteo.hr/

https://crocpa.hr/eko-model/

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest maslinarima

U narednom razdoblju maslinare i dalje upućujemo na pojačan oprez uz redovitije preglede nasada, a nastavno na prethodnu obavijest od 22.08.:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA/PREPORUKA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASLININA MUHA

(Bactrocera oleae)

-I DALJE REDOVITO PRAĆENJE POPULACIJE VIZUALNIM I/ILI FEROMONSKIM I/ILI HRANIDBENIM LOVKAMA;

-redovita očitanja najmanje dva puta tjedno i prema potrebi zamjena vizualnih lovki radi lakše detekcije;

NA VEĆINI KONTROLNIH PUNKTOVA ULOVI IMAGA IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI!!!

 –PREPORUČAMO REDOVNO PROVOĐENJE POTREBNIH TRETMANA SUKLADNO STANJU U NASADIMA;

-nastavno na prethodne obavijesti u nasadima u kojima se prakticira  MASOVNI ULOV feromonskim i/ili hranidbenim lovkama i/ili insekticidnim gotovim lovkama NASTAVITI S ISTIM;

– u nasadima u kojima se prakticira tretman dijelova krošnji i/ili dijelova nasada insekticidnim mamacem s atraktantom na osnovi spinosada NASTAVITI S ISTIM;

– u nasadima u kojim se prakticiraju proizvodi repelentnog učinka NASTAVITI S ISTIM  ili primijeniti kao dopunu drugim metodama;

UZ PRAĆENJE LOVKAMA PREPORUČAMO PREGLED PLODOVA NA POSTOTAK ZARAZE;

u nasadima u kojima do sada nisu primjenjivanje preventivne mjere preporučamo provođenje kurativne zaštite pripravcima na osnovi flupiradifuron ili deltametrina; tretiranje provesti u drugom djelu tjedna po prolasku najavljenih oborina

(pregled registriranih pripravaka u tablici niže i/ili https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/. )

MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

– u netretiranim nasadima moguć početak opadanja zaraženih plodova
 

OŠTEĆENJA

u slučaju oštećenja od jakog vjetra i/ili tuče su što kraćem vremenu (24-72 sata) primijeniti pripravke na osnovi bakra vodeći računa o K odabranog pripravka

 

Pregled registriranih insekticida i mamaca/lovki  za suzbijanje maslinine muhe na dan 28.08.2023. (izvor FIS):

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM I NAPOMENE
 

flupiradifuron

 

SIVANTO PRIME

 

sistemično

m.muha;

primjena 1x godišnje; K-14

 

deltametrin

DECIS 2,5 EC;

DECIS 100 EC; POLECI PLUS; SCATTO;

ROTOR SUPER; DEMETRINA 25 EC; DELTAGRI

 

 

kontaktno, želučano

maslinina muha;

broj primjena ovisno o odabranom pripravku 1-3x godišnje;

K-7

 

 

spinosad

 

SUCCESS BAIT

insekticidni mamac s atraktantom

 

m.muha;

tretirati u razmacima 14-21 dan;

K-14

 

lambda-cihalotrin

CONETRAP BACTROCERA; KARATETRAP B GOTOVI MAMAC/LOVKA

kontaktno, želučano

m.muha

K-nije primjenjivo

 

 

 

deltametrin

 

ECO-TRAP;

DELMUR TRAP DACUS

 

GOTOVI MAMAC/LOVKA

kontaktno, želučano

m.muha;

K za EKO TRAP– mamce ukloniti 7 dana prije berbe

K za DELMUR TRAP DACUS -nije primjenjivo

 

Pregled registriranih insekticida i mamaca/lovki  za suzbijanje maslinine muhe dozvoljenih u ekološkoj proizvodnji na dan 28.08.2023. (izvor FIS):

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM I NAPOMENE
 

spinosad

 

SUCCESS BAIT

insekticidni mamac s atraktantom

 

m.muha;

tretirati u razmacima 14-21 dan;

K-14

 

lambda-cihalotrin

CONETRAP BACTROCERA; KARATETRAP B GOTOVI MAMAC/LOVKA

kontaktno, želučano

m.muha;

K-nije primjenjivo

 

 

 

deltametrin

 

ECO-TRAP;

DELMUR TRAP DACUS

 

 

GOTOVI MAMAC/LOVKA

kontaktno, želučano

m.muha;

K za EKO TRAP– mamce ukloniti 7 dana prije berbe

K za DELMUR TRAP DACUS -nije primjenjivo

 

Novosti i promjene redovito pratiti u Fitosanitarnom Informacijskom Sustavu (FIS). Popis i pretraživanje svih registriranih sredstava za zaštitu bilja u RH dostupan na  https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

 

Korisne stranice:

https://meteo.hr/

https://crocpa.hr/eko-model/

https://rezistentnost-szb.hr/.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr