Obavijest proizvođačima kupusa

Na žutim ljepljivim pločama bilježi se pojava leptira kupusnog moljca (Plutella xylostella). Odrasli leptir odlaže jaja na naličje lista, najčešće uz glavne žile. Gusjenica prvo radi mine u listu, te na kraju izgriza cijelo lisno tkivo. Gusjenice su zelene boje, sitne zašiljenog tijela na oba kraja. Štete prave izgrizanjem najmlađih listova. U jednoj sezoni kupusni moljac može imati 3 do 4 generacije. Moguće je pratiti let odraslih leptira pomoću žutih ljepljivih pločama, a kad se utvrdi masovna pojava leptira potrebno je pregledavati biljke na prisutnost gusjenica.

Kada se utvrde prve gusjenice može se primijeniti jedan  od insekticida uz okvašivač za bolje prianjanje na list.

Podaci o registriranim SZB u RH za ovu svrhu vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Za suzbijanje kupusnog moljca registrirani su sredstva: Neemazal T/S, Azatin EC, Lepinox Plus, Affirm, Alverde, Exalt 25 SC, Laser, Cythrin Max, Cypgold, Sherpa 100 EW, Decis 2,5, Decis 100, Scatto, Demetrina 25 EC, Deltagri, Rotor Super, Sumialfa.

 Navedeni insekticidi pružaju dobru zaštitu i od drugih insekata koji grizu lisno tkivo kupusa (sovice pozemljuše, buhač, ostale štetne gusjenice…).

 Preparati na bazi sintetskih piretroida (navedeni preparati: Cytrin Max i ostali u nizu poslije njega) su širokog spektra djelovanja te mogu negativno utjecati na prirodne neprijatelje štetnika. Također postoji mogućnost brze pojave rezistentnosti pa se preporuča koristiti ih naizmjenično s drugim insekticidima. Izbjegavati primjenu na temperaturama iznad 28 °C.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis