Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Na feromonskim lovkama bilježi se povećani ulov šljivinog savijača (Cydia funebrana). Za njegovo suzbijanje dopušteni su insekticidi: Delegate 250 WG, Affirm opti, Coragen 20 SC, Demetrina 25 EC i drugi.

Vremenske prilike pogoduju pojavi lisnih ušiju, Savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada i po potrebi  primijene insekticid. Za suzbijanje može se upotrijebiti jedan od sljedećih pripravaka: Mospilan 20 SG (trešnja, višnja, šljiva), Movento (šljiva, trešnja), Pirimor 50 WG (šljiva, višnja), Teppeki 500 WG (šljiva).

Kako je kroz duže prethodno razdoblje vladalo promjenjivo vrijeme s povećanim količinama oborina, a obzirom i na sadašnju prisutnost uvjeta za za pojavu bolesti na koštićavom voću (visoka relativna vlaga zraka) preporuka je provesti tretiranje fungicidima.

Na šljivama za zaštitu od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i narančaste pjegavosti lista šljive (Polystigma rubrum) može se koristiti Captan WP 50, Kastor.

Protiv hrđe (Tranzchhelia discolor), a ujedno i protiv narančaste pjegavosti lista može se koristiti Futura 50 WP.

Za zaštitu protiv truleži ploda – monilija na šljivi može se koristiti: Teldor SC 500, Serenade aso, Signum.

Na sortama višanja i trešanja ranijeg sortimenta kod kojih je berba završena treba provesti zaštitu protiv kozičavosti lista (Blumeria jaapii) kako tijekom ljetnih mjeseci ne bi došlo do žućenja  i potpunog otpadanja lista. Dozvoljeni preparati su: Chromodin S – 65 , Delan 700 WDG (samo trešnja) i Syllit 544 SC.

Podaci o registriranim SZB u RH za ovu svrhu vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu(FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede:

https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis