Obavijest proizvođačima kupusa

Preporučuje se u usjeve postaviti žute ljepljive ploče zbog praćenja pojave i suzbijanja odraslih oblika kupusne muhe (Delia radicum). Ženke kupusne muhe odlažu jaja (jaja su bijela, dugoljasta, odložena u skupinama) na vrat korijena kupusa iz kojih se razvijaju ličinke koje rade štete na presadnicama. Postavljanjem žutih ljepljivih ploča mogu se očekivati  manje štete od ličinki, jer će se odrasli oblici nalijepiti na njih i neće biti odlaganja jaja.

U ranim razvojnim fazama kupusa štete na kupusu mogu raditi buhači (Phyllotreta spp.). Simptomi napada su vidljivi na listovima u obliku sitnih rupica. Kad nastupi uništenje više od 10 % lisne površine potrebno je provesti suzbijanje primjenom jednog od insekticida: Cythrin Max, Decis 2,5 EC, Mospilan 20 SG.

Štetnici koji tijekom vegetacije mogu raditi štete u kupusu su kupusni moljc (Plutella xylostella), lisne ušiji, stjenice, tripsi, kupusne sovice, kupusni bijelac, kupusni štitasti moljac (Aleyrodes proletella).

Neki od gore navedenih insekticida imaju dozvole i za suzbijanje nekih od navedenih štetnika.

Na kupusu se može javiti nekoliko bolesti: bakterijska tamna trulež žilnog staničja  (Xanthomonas campestris pv. campestris), plamenjača kupusa (Peronospora parasitica), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suha trulež (Phoma lingam), rizoktonija  (Rhizoctonia spp.) i trulež korijena (Fusarium spp).

U zaštiti protiv bolesti moguće je koristit neki od slijedećih pripravaka ovisno o dozvoli za pojedinu bolest: Bordoška juha caffaro, Neoram WG, Ortiva, Ortiva Top,  Zakeo 250 SC, Zaftra AZT 250 SC, Infinito,  Difcor,  Score,  Signum, Proradix  i dr.

Podaci o registriranim SZB u RH za ovu svrhu vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis