MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Ličko-senjska

Obavijest o obveznom uklanjanju ambrozije

Na ruderalnim staništima uz ceste i putove, primijećena je prisutnost ambrozije (Ambrosia artemisifolia L). Na žalost ove godine primijećeno je njezino pojačano širenje na poljoprivredno zemljište, pogotovo na parcelama na kojima se uzgaja krumpir i kukuruz.

Ambrozija je jednogodišnja biljka koja naraste od 1 do 1,5 metar visine. Korijen joj je vretenast. Stablo joj je uspravno, razgranato i gusto prekriveno sitnim dlačicama. Cvatnja ambrozije započinje krajem srpnja.

Vrlo je agresivna, proizvodi velike količine peluda koji kod osjetljivih ljudi izaziva alergijsku reakciju.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donijelo je Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (NN br. 72/07), u cilju njezinog suzbijanja i sprečavanja daljnjeg širenja.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih puteva, dužni su tijekom vegetacije u više navrata redovito uklanjati ambroziju.

Preporuča se suzbijanje čupanjem biljke zajedno s korijenjem. U slučaju većih površina moguća je košnja ili tretiranje sredstvima za zaštitu bilja – herbicidima na  osnovi glifosata (u skladu s uputom priloženom uz sredstvo).

Pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine također se reducira pojava ambrozije za naredne godine.

 Obveza je svakog građanina koji na svom zemljištu pronađe  ambroziju suzbiti ju jednom od navedenih mjera suzbijanja najkasnije pred cvatnju, kako bi olakšao život alergičnim osobama i smanjio pojavu novih biljaka idućih godina.

 Kontrolori APPRRR-a kod kontroliranja parcela (kod korisnika državnih poticaja) na poštivanje mjera višestruke sukladnosti (GAEC 6) naročito obraćaju pažnju na prisutnost ambrozije (Ambrosia artemisiifolia) i mračnjaka (Abutilon theophrasti).

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Potreba je obratiti pozornost na pojavu leptira kupusnog moljca (Plutella xylostella). Odrasli leptir odlaže jaja na naličje lista, najčešće uz glavne žile. Gusjenica prvo radi mine u listu, te na kraju izgriza cijelo lisno tkivo. Gusjenice su zelene boje, sitne zašiljenog tijela na oba kraja. Štete prave izgrizanjem najmlađih listova. U jednoj sezoni kupusni moljac može imati 3 do 4 generacije. Moguće je pratiti let odraslih leptira pomoću žutih ljepljivih pločama, a kad se utvrdi masovna pojava leptira potrebno je pregledavati biljke na prisutnost gusjenica. Kada se utvrde prve gusjenice može se primijeniti jedan  od insekticida uz okvašivač za bolje prianjanje na list:

Alverde, Affirm, Cytrin Max, Direkt SC, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super, Sumialfa 5 FL.

 

Navedeni insekticidi pružaju dobru zaštitu i od drugih insekata koji grizu lisno tkivo kupusa (sovice pozemljuše, buhač, ostale štetne gusjenice…).

 

Za suzbijanje lisnih uši mogu se primijeniti insekticidi: Closer, Cythrin Max, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Karate Zeon, Chesse 50 WG. 

 

Zbog najavljenog nestabilnog vremena postoji opasnost pojave i širenja bolesti (koncentrična i prstenasta pjegavost) u kupusu. Preporuka je obaviti zaštitu fungicidima neposredno prije najavljenih oborina. Može se koristiti jedan od preparata: Zaftra Azt  250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva, Ortiva Top, Nativo 75 WG, Difcor, Signum.

 

Protiv plamenjače i bakterioza mogu se koristiti bakreni pripravci: Bordoška juha Caffaro 20 WP,  Neoram WG, Rame Caffaro 32 WP (fitiotoksičan za kupus prije formiranja glavica). Bakrene pripravke ne miješati sa drugim pripravcima.

 

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu    bilja,  obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka pale su mjestimice manje količine kiše, a zbog maglovitih jutara i zadržavanja rose na listovima, te mogućnosti pljuskova preporuka je provesti preventivnu zaštitu nasada jabuke protiv krastavosti jednim od kontaktnih pripravaka kako bi se spriječilo sekundarno širenje bolesti.

Može se koristiti: Dithane M- 45MankozebPenncozeb 75 DGManfil 75 WGIndofil 80 WPStar 80 WPDelan 700 WGDelan ProMerpan 80 WDGScab WGCaption 80 WG,Kastor, Captan 80 WG.

 

Protiv pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na osnovi sumpora (ako su temperature niže od 25 °C) ili možemo koristiti pripravke: Luna experience, Domark 40 ME, Nimrod, Sercadis i dr. Izbojke zaražene pepelnicom mehanički odstranjivati!

 

Zbog leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) preporuka je ponoviti zaštitu na jabukama jednim od sljedećih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Delegate 250 WG, Voliam targo i sl.

 

Također je potrebno je pratiti populaciju lisnih uši na voćkama te prema potrebi obaviti tretiranje. Na koštičavom voću (šljiva, trešnja, višnja) kritičan broj lisnih ušiju iznosi 5 kolonija na 100 pregledanih izboja.

Za suzbijanje može se upotrijebiti jedan od sljedećih pripravaka:  Calypso SC 480* (trešnja, višnja), Mospilan 20 SG (trešnja, višnja, šljiva), Movento (trešnja, šljiva), Pirimor 50 WG (šljiva, višnja), Closer (trešnja i višnja).

 

Na jabukama prema potrebi može se koristiti jedan od insekticida: Pirimor 50WG, Calypso SC 480*, Mospilan 20 SG, Teppeki 500 WG,  Mavrik 2F i dr.

*prodaja zaliha je dozvoljena do do 03.11.2020.

 

U nasadima šljiva prisutan je let šljivinog savijača (Cydia funebrana). Ličinke šljivinog savijača uzrokuju štete ubušujući se u plodove šljive te se hrane mesom ploda. Za suzbijanje su dozvoljeni: Scato, Rotor super, Coragen 20 SC, Delegate 250 WG, Affirm opti, Insegar 25 WG, Demetrina 25 EC.

 

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

 

Kako bi zaštitili pčele tretiranje insekticidima obavite u vrijeme kada pčele ne lete, a prije same primjene obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

 

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Od posljednje preporuke za zaštitu krumpira prošlo je 15 dana. U tom periodu pale su mjestimice manje količine kiše. Zbog maglovitih jutara i zadržavanja rose te najavljenih nestabilnih vremenskih prilika preporuka je ponoviti mjere zaštite protiv plamenjače krumpira (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).

 

Od dozvoljenih fungicida mogu se koristiti: Fantic M, Galben M; Alfil Duplo, Filal Double; Galben C, Fantic A;  Acrobat MZ WG; Equation PRO; Ridomil Gold MZ Pepite, Armetil M; Infinito; Proxanil 450 SC; Revus; Pergado MZ; Ranman 400 SC, Ranman Top; Zignal Super; Cymbal Flow; Cursate B WG i dr.

 

Fungicidi koji djeluju na koncentričnu pjegavost (Alternaria solani) su: Difcor, Narita, Ortiva, Tazer, Signum.

 

Fungicidi koji djeluju na obadvije navedene bolesti su: Acrobat MZ, Cursate B WG, Profilux, Zignal Super, Polyram DF, Electis i dr.

 

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu   bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Obilaskom usjeva krumpira primijećena je pojava ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Porastom temperature njihova brojnost i aktivnost će se povećati.

Insekticidi koji djeluju na ličinke i odrasle oblike zlatice, a primjenjuju se kad je 20 – 40 % ličinki izašlo iz jaja, su: Calypso SC 480, Biscaya, Laser, Proteus 110 OD, Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG, Coragen 20 SC, Ampligo.

 Mogu se koristiti i insekticidi iz skupine piretroida za suzbijanje krumpirove zlatice ali samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost na piretroide:

Decis 100 EC, Rotor super, Scatto, Fastac 10, Karate Zeon, Cythrin max, Sumialfa 5 FL, Estrella i dr.

Kemijska zaštita je opravdana ako do cvatnje ima prosječno 2-2,5 ličinke/busu. Na manjim površinama preporučamo, kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša ručno pobiranje svih stadija krumpirove zlatice.

 

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

U 2020. godini akcija prikupljanja ambalaže na području Ličko-senjske županije biti će 26. lipnja i to na dvije lokacije.

OTOČAC,

KRALJA ZVONIMIRA 131

Prodavaonica

Madig-Mrežnica d.o.o.

 

 

od 8:00 do 10:00 sati

LIČKI OSIK,

STARI LIČKI OSIK 81

 

Prodavaonica

Poljopromet d.o.o.

 

od 11:00 do 13:00 sati

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Zbog vrlo promjenjivih vremenskih prilika te vladanja povoljnih uvjeta za razvoj bolesti potrebno je izvršiti mjere zaštite. Kroz naredni vremenski period također je najava nestabilnih vremenskih prilika uz mogućnost oborina.

 

Na višnjama i trešnjama povoljni su uvjeti za pojavu simptoma truleži plodova i kozičavosti lista (Blumeriella japii). Zbog kozičavosti lista dolazi do opadanja lista sa stabla te pojave retrovegetacije i na kraju do iscrpljenja voćke.

 

Na trešnji protiv kozičavosti lista (u razdoblju od završetka cvatnje do berbe) mogu se upotrijebiti fungicidi: Delan 700 WDG, Chromodin S-65.

Na višnji također protiv kozičavosti lista dozvolu imaju preparati: Chromodin S-65, Topsin M 500 SC, Luna Expirience.

Protiv truleži plodova dozvolu imaju : Signum na koštićavom voću, Teldor SC 500 (šljiva, trešnja), Luna eksperience (višnja, trešnja).

 

S obzirom na termin branja plodova pazite na poštivanje karence odabranih preparata.

 

Aktivnost lisnih ušiju i dalje je dosta velika. Kritičan broj lisnih ušiju iznosi 5 kolonija na 100 pregledanih izboja.

Za suzbijanje može se upotrijebiti jedan od sljedećih pripravaka:  Calypso SC 480* (trešnja, višnja), Mospilan 20 SG (trešnja, višnja, šljiva), Movento (trešnja, šljiva), Pirimor 50 WG (šljiva, višnja), Closer (trešnja i višnja).

 

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu    bilja,  obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Od posljednje preporuke za zaštitu krumpira prošlo je 11 dana. U tom periodu palo je  ovisno o lokalitetu 44-70 l/m² kiše. Zbog najavljenih nestabilnih vremenskih prilika preporuka je ponoviti mjere zaštite protiv plamenjače krumpira (Phytophtora infestans).

U usjevima koji su bez pojave simptoma bolesti može se koristiti jedan od preventivnih preparata: Bordoška juha caffaro 20 WP, Champion, Champion Flow SC, Champion WG 50, Cuproffaro 50 WP, Cuprablau Z*, Neoram WG, Nordox 75 WG; Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Manfil 80 WG, Shirlan 500 SC, Shakal 500 SC, Electis WG, Polyram DF i dr.

Ukoliko su na krumpiru prisutni simptomi bolesti potrebno je zaštitu provesti  sistemičnim fungicidima: Fantic M, Galben M; Alfil Duplo, Filal Double; Galben C, Fantic A;  Acrobat MZ WG; Equation PRO; Ridomil Gold MZ Pepite, Armetil M; Infinito; Proxanil 450 SC; Revus; Pergado MZ; Ranman 400 SC, Ranman Top; Zignal Super; Cymbal Flow; Cursate B WG i dr.

Povoljni uvjeti su također i za pojavu još jedne bolesti na krumpiru – koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).

Fungicidi koji djeluju na tu bolest su: Difcor, Narita, Ortiva, Tazer, Signum.

Fungicidi koji djeluju na obadvije navedene bolesti su: Acrobat MZ, Cursate B WG, Profilux, Zignal Super, Polyram DF, Electis i dr.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu   bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

 

U 2020. godini akcija prikupljanja ambalaže na području Ličko-senjske županije biti će 26. lipnja i to na dvije lokacije.

 

OTOČAC,

KRALJA ZVONIMIRA 131

Prodavaonica

Madig-Mrežnica d.o.o.

 

 

od 8:00 do 10:00 sati

LIČKI OSIK,

STARI LIČKI OSIK 81

 

Prodavaonica

Poljopromet d.o.o.

 

od 11:00 do 13:00 sati

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Zaštita od korova nakon presađivanja presadnica kupusa može se provesti jednim od herbicida ovisno o vrsti korova:

Focus ultra EC (jednogodišnje trave kada je korov u fazi 3-5 listova do punog razvoja korova; višegodišnje trave, kada je korov visok 20-30 cm ili pred cvatnju korova),

Butisan S (jednogodišnje travne i širokolisne korove),

Sultan 50 SC (za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova, 7-10 dana nakon  presađivanja presadnica kad se kupus nalazi u fazi razvoja 3-6 listova, a prije nicanja korova tj. u nicanju),

Lantagran 45 WP (suzbija širokolisne i neke uskolisne korove u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka – između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista).

 

Preporučuje se u usjeve postaviti žute ljepljive ploče zbog praćenja pojave i suzbijanja odraslih oblika kupusne muhe (Delia radicum). Ženke kupusne muhe odlažu jaja (jaja su bijela, dugoljasta, odložena u skupinama) na vrat korijena kupusa iz kojih se razvijaju ličinke koje rade štete na presadnicama. Postavljanjem žutih ljepljivih ploča mogu se očekivati  manje štete od ličinki, jer će se odrasli oblici nalijepiti na njih i neće biti odlaganja jaja.

 

Primijećena je pojava buhača i vidljive su štete na listovima u obliku sitnih rupica. Kad nastupi uništenje više od 10 % lisne površine potrebno je provesti suzbijanje primjenom jednog od insekticida: Rogor 40*(primjena zaliha do 30.06.2020.), Cythrin Max, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC.

 

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

U 2020. godini akcija prikupljanja ambalaže na području Ličko-senjske županije biti će 26. lipnja i to na dvije lokacije.

 

 

OTOČAC,

KRALJA ZVONIMIRA 131

Prodavaonica

Madig-Mrežnica d.o.o.

 

 

od 8:00 do 10:00 sati

LIČKI OSIK,

STARI LIČKI OSIK 81

 

Prodavaonica

Poljopromet d.o.o.

 

od 11:00 do 13:00 sati

 

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke prošlo je 10 dana. U tom peroidu pale su veće količine oborina (44 -70 l/m²) te kako bi zaštitili novi porast mladica na stablima jabuka od krastavosti ili fuzikladija potrebno je ponoviti tretiranje kombinacijom sistemičnih i kontaktnih fungicida.

Od fungicida koristiti sistemike:  Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Indar 5 EW, Pyrus 400 SC, Scala SC i sl. i kontaktnih fungicida npr. Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG,  Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Chorus 75 WG i sl.

 Izbojke zaražene pepelnicom (Podospharea leucotricha) potrebno je mehanički odstranjivati i iznijeti iz nasada (spaliti), i izvršiti tretiranje pripravkom na bazi sumpora ili koristiti pripravak Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna experience.

Jabučni savijač uzrokuje crvljivost plodova jabuke, te se preporuča provesti tretiranje jednim od insekticida kao što su: Runner 240 SC, Insegar 25 WP, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Reldan 22 EC, Affirm, Affirm Opti i sl.

U nasadima gdje su prisutne lisne uši u kritičnom broju savjetujemo protiv jabučnog savijača i lisnih uši upotrijebiti Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP.

Kako bi zaštitili pčele tretiranje insekticidima obavite u vrijeme kada pčele ne lete, a prije same primjene obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Koristite one preparate koji ste do sada najmanje puta koristili.

 

Proizvođačima šljiva savjetujemo  izvršiti zaštitu  protiv narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) primijeniti: Kastor , Dithan M-45, Pinozeb M-45, Futura 50 WP.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

 U 2020. godini akcije prikupljanja prazne ambalaže na području Ličko-senjske županije biti će 26. lipnja i to na dvije lokacije.

 

OTOČAC,

KRALJA ZVONIMIRA 131

Prodavaonica

Madig-Mrežnica d.o.o.

 

 

od 8:00 do 10:00 sati

LIČKI OSIK,

STARI LIČKI OSIK 81

 

Prodavaonica

Poljopromet d.o.o.

 

od 11:00 do 13:00 sati

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Obilaskom usjeva krumpira primijećena je pojava odraslih oblika krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

Upozoravamo proizvođače da redovito obilaze usjeve i obrate pozornost na pojavu ličinki krumpirove zlatice.

Na mlade ličinke (do 4mm veličine) djeluju insekticidi: Novodor 3 %, Asset Five.

Insekticidi koji djeluju na ličinke i odrasle oblike zlatice, a primjenjuju se kad je 20 – 40 % ličinki izašlo iz jaja, su: Calypso SC 480, Biscaya, Laser, Proteus 110 OD, Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG, Coragen 20 SC, Ampligo.

 Mogu se koristiti i insekticidi iz skupine piretroida za suzbijanje krumpirove zlatice ali samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost na piretroide:

Decis 100 EC, Rotor super, Scatto, Fastac 10, Karate Zeon, Cythrin max, Sumialfa 5 FL, Estrella i dr.

 

Kemijska zaštita je opravdana ako do cvatnje ima prosječno 2-2,5 ličinke/busu. Na manjim površinama preporučamo, kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša ručno pobiranje svih stadija krumpirove zlatice.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

 

U 2020. godini akcija prikupljanja ambalaže na području Ličko-senjske županije biti će 26. lipnja i to na dvije lokacije.

 

OTOČAC,

KRALJA ZVONIMIRA 131

Prodavaonica

Madig-Mrežnica d.o.o.

 

 

od 8:00 do 10:00 sati

LIČKI OSIK,

STARI LIČKI OSIK 81

 

Prodavaonica

Poljopromet d.o.o.

 

od 11:00 do 13:00 sati

 

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr