Obavijest proizvođačima krumpira

U narednih par dana najava je promjenjivog vremena uz oborine i temperature koje odgovaraju pojavi i širenju bolesti krumpira. Preporuka je provesti zaštitu cime krumpira fungicidima prije mogućih oborina.

Podaci o registriranim SZB za ovu svrhu u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb

Upotrijebiti se može jedan od slijedeći fungicidi: Proxanil 450 SC, Fantic C, Armetil 25, Carial Flex, Reboot, Zignal Super, Phyto Sarcan, Copforce Extra, Ortiva, Zorvec Enicade i dr.

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju    tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS). Pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja koju je potrebno čuvati u razdoblju od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Ambalažni otpad od sredstava za zaštitu bilja također treba propisno zbrinjavati. 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis