Obavijest vinogradarima

Zadnja preporuka za zaštitu vinove loze objavljena je prije 10 dana , u periodu od 27.05.-04.06.2024. agroklimatske stanice Pinova i Methos zabilježile su ovisno o lokalitetima količinu oborina:

Lokalitet Količina oborina u l
Lumbarda 10
Babino polje 17
Baćina 18
Blato 8
Boljenovići 36
Čara 17
Dingač 9
Konavle 41
Kuna -Zagruda 22
Lastovo 8
Lumbarda 10
Metković-Koševo 18
Opuzen 11
Pojezerje 15
Potomje 11
Slivno-Raba 8
Smokvica 10
Trsteno 16
Vela luka 3

Zbog mogućih sekundarnih infekcija uzročnikom plamenjače (Plasmopara viticola) uputna je  primjena sistemičnih pripravaka: Mikal premium F,  Orvego, Pergado F, Fantic F, Forum Star, Orondis i dr.

Na sortama osjetljivim na sivu plijesan (Botrytis cinerea)  primijeniti neki od specifičnih botriticida u zonu grozda: Cantus,  Pyrus 400, Switch 62,5 WG  i dr.

Vremenske prilike pogoduju razvoju  uzročnika pepelnice (Uncinula necator), za usmjerenu zaštitu primijeniti jedan od pripravaka; Nativo 75 WG, Talendo,  Dynali, Mystic EC i dr.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb

Kod planiranja mjera zaštite vinove loze u narednom periodu preporučujemo da razmak između prskanja ne prelaze 10 -12 dana. Prilikom odabira voditi računa o izboru pripravaka koji se koriste, broju dozvoljenih tretiranja, odnosno koristiti pripravke različitog mehanizma djelovanja.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju  imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način planirano je u  Dubrovačko-neretvanskoj županiji :

1) 25.07.2024. ( Poljoprivredna zadruga Putniković )

2) 01.08.2024. ( ATTS , Gruda )

3) 21.08.2024. ( Opuzen -Jasenska)

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

                                                                                                       e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis