Tag: Dubrovačko-neretvanska

Obavijest vinogradarima

S obzirom na najavljene oborine koje će pogodovati infekciji i razvoju bolesti crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), za zaštitu mladih listića moguće je upotrijebiti jedan od pripravak – SOLOFOL, POLYRAM DF (registracija vrijedi do 28.05.2024.g.), DELAN PRO, kojima je moguće dodati sumporne pripravke radi smanjenja populacije štetnih grinja (akarinoza, erinoza) i preventivnog djelovanja na uzročnika pepelnice (Erysiphe necator) https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

A na lokalitetima gdje je vinova loza u razvojnom stadiju intenzivnog porasta listova i mladica potrebno je provesti zaštitu od plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), za čiju pojavu i razvoj vrijedi pravilo „ 3 x 10 “, a to znači da je srednja dnevna temperatura zraka oko 10 °C, da tijekom dva do tri dana padne više od 10 mm kiše dnevno, te je mladica veća od 10 cm. Zaštitu od plamenjače provesti jednim od pripravaka: MIKAL PREMIUM, POLYRAM DF (registracija vrijedi 28.05.2024.g.), PERGADO F, MIKAL FLASH, SOLOFOL, UNIVERSALIS.

Zaštitu od pepelnice moguće je napraviti jednim od pripravaka: STROBY, DOMARK 40 ME, NATIVO 75 WG, TALENDO, COLLIS I dr.

 Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu

 

Srećko Bošković mag.ing.agr.

srecko.boskovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Najavljene oborine pogodovati će razvoju uzročnika  monilijske paleži cvijeta i truleži ploda (Monilinia spp. ) šupljikavosti lista  ( Stigmina carpophila) , kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) i  narančaste pjegavosti ( Polystigma rubrum) na koštunjavim voćkama  u razvojnim stadijima otpadanja latica i rasta ploda . Prije najavljenih oborina uputno je provesti mjere usmjerene zaštite od navedenih uzročnika  jednim od registriranih i dozvoljenih pripravaka prema FIS-u:

Aktivna tvar Pripravak Kultura Bolest
Ditianon Delan 700 WDG marelica, breskva, nektarina,

 

trešnja

šupljikavost, pjegavost lišća i sušenje pupova

šupljikavost,kozičavost, uvijenost lista

Kaptan Captan WP 50

 

Merpan 80 WDG

Kastor

koštičavo ,osim višnje

 

marelica, višnja

šjiva,

koštičavo voće, višnja iza

berbe

šupljikavost,narančasta pjegavost šljive

šupljikavost

narančasta pjegavost šljive,

šupljikavost

Folpet Futura 50 WP šljiva narančasta pjegavost, hrđe
Dodin Syllit 544 SC

Chromodin S-65

trešnja,višnja kozičavost i uvijenost lista

kozičavost

Fluopiram,

tebukonazol

 

Luna experience

 

višnja

 

kozičavost

 

U voćnjacima pratiti pojavu lisnih uši vizualnim pregledom izboja ili vršnih dijelova grana voćaka. Ukoliko je potrebno primijeniti jedan od registriranih insekticida prema FIS-u: –

–             Mospilan  20 SP (trešnja, višnja, šljiva, breskva, nektarina)

–             Pirimor 50 WG ( višnja, breskva, šljiva)

–             Teppeki 500 WG (šljiva, breskva)

–             Movento ( breskva, nektarina, marelica, trešnja, šljiva )

 

Radi mjera dodatne zaštite pčela potrebno je sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete ( u kasnim večernjim satima ) , voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestiti najbližu udrugu pčelara!

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest voćarima

Nestabilne vremenske prilike s povremenim oborinama pogoduju infekcijama  uzročnikom sušenja grančica i grana i paleža cvjetova  (Monilinia spp)  na koštunjavim voćkama koje se nalaze u razvojnom stadiju cvatnje. Kemijsku zaštitu nasada moguće je napraviti jednim od pripravaka registraciji:

Breskva – Chorus 50 WG , Luna experience SC, Signum DF (koštičave voćke), Switch 62,5 WG , Teldor SC 500, Difcor,  Nativo 75 WG

Nektarina – Chorus 50 WG, Signum DF ,Switch 62,5 WG, Nativo 75 WG

Šljiva – Chorus 50 WG, Signum DF ,Difcor, Nativo, Teldor SC 500 , Swich 62,5 SC

Trešnja -Chorus 50WG, Nativo 75 WG, Signum  DF, Switch 62,5 SC, Teldor SC 500

Višnja-Signum DF, Chorus 50 WG, Luna experience

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

S obzirom da su u najavi kišni dani sa povišenim dnevnim temperaturama, i da su upravo takvi uvjeti pogodni za razvoj i infekciju uzročnika crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola). Simptomi ove bolesti mogu se uočiti tijekom vegetacije na vegetativnim i generativnim organima vinove loze:

             rozgva – poprima srebrenkasti izgled s vidljivim crnim točkicama (piknidi)

             peteljka cvata – tamnosmeđe zone okružene svijetlim rubom

             list – uz glavnu žilu vidljive nekroze promjera 2-3 mm

            mladice – već tijekom svibnja na donjim internodijima moguće je vidjeti  tamno  plave nekroze.

            bobice – rijetka zaraza

Preventivne mjere suzbijanja u razvojnom stadiju mirovanja pupa moguće je provesti s primjenom pripravaka na bazi na bakra ( Nordox 75 WG, Cuprablau Z 35 WG). Na sortama vinove loze ranije dekade dozrijevanja koje se nalaze u razvojnom stadiju pojave i rasta mladih listića zaštitu je moguće napraviti s jednim od organskih fungicida: DELAN PRO, POLYRAM DF (registracija vrijedi do 28.05.2025.), UNIVERSALIS, SOLOFOL. Navedenim pripravcima moguće je dodati sumporne pripravke https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/ radi smanjenja populacije štetnih lozinih grinja, a koji će preventivno djelovati na uzročnika pepelnice.

Vinogradi koji se nalaze u razvojnom stadiju vunastog pupa zaštita od prezimljujućih oblika štitastih uši i štetnih grinja može se odradit s jednim od bakrenih pripravka u kombinacijama sa mineralnim uljima (BIJELO ULJI ili MINERALNO SVIJETLO ULJE) ili koristiti već gotovu tvorničku kombinaciju.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu

 

Srećko Bošković mag.ing.agr.

srecko.boskovic@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Najavljene oborine za Dubrovačko-neretvansku županiju u dane vikenda omogućiti će zaraze uzročnikom sušenja grančica i grana i paleža cvjetova  (Monilinia spp) na koštunjavim voćkama koje se nalaze u razvojnom stadiju cvatnje. Kemijsku zaštitu nasada moguće je napraviti jednim od pripravaka registraciji:

Marelica – Chorus 50 WG, Switch 62,5 WG, Nativo 75 WG, Difcor, Signum DF

Breskva – Chorus 50 WG , Luna experience SC, Signum DF (koštičave voćke), Switch 62,5 WG , Teldor SC 500, Difcor,  Nativo 75 WG

Nektarina – Chorus 50 WG, Signum DF ,Switch 62,5 WG, Nativo 75 WG

Šljiva – Chorus 50 WG, Signum DF ,Difcor, Nativo, Teldor SC 500 , Swich 62,5 SC

Trešnje i  višnje koje se nalaze u razvojnom stadiju bubrenja pupova  mogu se još uvijek  zaštititi od gljivičnih i bakterijskih oboljenja pripravcima na osnovi bakra.

Pripravci na osnovi bakra smiju se koristiti do otvaranja pupova!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

 

Obavijest maslinarima

Na većini lokaliteta  u tijeku je rezidba maslinika. Glavni i osnovni ciljevi rezidbe jesu oblikovanje krošnje, postizanje ravnoteže između krošnje i korijenovog sustava, ravnoteže između prirasta i roda, te bolji raspored grana u odnosno na svijetlo i zrak i održavanje stalne rodnosti.

Također rezidbom omogućavamo veću i bolju prozračnost krošnje te nižu relativnu vlagu zraka i višu temperaturu koja pridonosi smanjenju pojave bolesti i štetnika.

U maslinicima nakon rezidbe potrebno je napraviti preventivnu zaštitu od uzročnika bakterijskog raka (Pseudomonas syringae pv. savastonoi) te paunova oka (Spilocea oleagina) pripravcima na osnovi bakra ( NEORAM WG, COPPER KEY, CUPRABLAU Z 35 WG, NORDOX, CODIMUR SC)

Primjenom bakrenih sredstava za zaštiti bilja u maslinicima koji imaju veću zarazu paunovim okom  može doći do tkz. „bakrenog šoka“ odbacivanja zaraženih listova, zbog čega stablo masline ostaje bez većeg dijela lisne mase.

Na lokacijama u udolinama ili gdje su vidljivi simptomi zaraze paunovim okom preporučujemo koristiti fungicide sistemičnog djelovanja: NATIVO 75 WG, SUGOBY, QUIMERA,  SYLLIT 544 SC, STROBY WG, ORTIVA TOP.

Za djelovanje na uzročnika bakterijskog raka i paunova oka na tržištu RH registriran je biološki baktericid i fungicid trgovačkog naziva SERENADE ASO ( Bacillus amyloLiquafaciens soj QST 713).

U nasadima gdje je zabilježena prisutnost štitastih uši ( maslinine štitaste uši, maslinin medić ) tijekom rezidbe potrebno je ukloniti zaražene grane i odraditi tretiranje mineralnim uljima (BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE ).

Napominjemo maslinare koji su se za suzbijanje maslinine muhe (Bactrocera oleae) odlučili  koristiti metodu masovnog ulova da je tijekom mjeseca ožujka i travnja vrijeme postavljanja lovki KARATE TRAP B u svoje nasade, čija je namjena suzbijanje odraslih oblika maslinine muhe.

 

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

 

Srećko Bošković mag.ing.agr.

srecko.boskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima agruma

U razvojnom stadiju mirovanja pupa nakon obavljene rezidbe a prije kretanja vegetacije uputno je provesti preventivne mjere zaštite nasada agruma od  uzročnika bakterijskih i gljivičnih oboljenja nekim od pripravaka na osnovi bakra : Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuprablau Z 35 WG, Bordoška juha , Cuprocaffaro 50 WP, Bordoška Juha 20 WP Airone SC dr.

Kako bi se učinkovito suzbili prezimljujući oblici štitastih uši, lisnih uši i grinja bakrenom pripravku je uputno dodati pripravak na osnovi mineralnog ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Promanal neu , Oviprom  top i dr.)

Prije obavljanja zaštite uputno je ukloniti sve bolesne i oštećene grančice ili grane, odstraniti mumificirane plodove unutar krošnje te ih uništiti spaljivanjem ili zakopavanjem.

Mjere zaštite provesti za mirna vremena uz povećani utrošak škropiva. Važno je  voćke „okupati“ sa svih strana, jer uzročnici bolesti i štetnika prezimljuju na kori, pukotinama i ljuskicama pupova.

Pripravci na osnovi bakra smiju se koristiti do otvaranja pupova!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest voćarima

Najavljene oborine u dane vikenda  omogućiti će infekcije uzročnikom kovrčavosti lista (Taphrina deformans) u nasadima bresaka, nektarina i marelica. U razvojnim stadijima bubrenja pupa zaštitu je moguće napraviti pripravcima na osnovi bakra. Radi suzbijanja prezimljujućih oblika štitastih uši, jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka bakrenom pripravku je moguće dodati mineralno ulje ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja: Modro ulje, Red fox i dr.

Pripravci na osnovi bakra smiju se koristiti do otvaranja pupova!

Ranije sorte ulaze u razvojni stadij otvaranja pupa te se preporučuje zaštita jednim od organskih pripravaka: Ziram 76 WG Scab 480 SC Scab 80 WG i dr.

Šljive, trešnje i  višnje koje se nalaze u razvojnom stadiju bubrenja pupova  mogu se još uvijek  zaštititi od gljivičnih i bakterijskih oboljenja pripravcima na osnovi bakra http://fis.mps.hr/trazilicasz/

Ranije sorte šljiva nalaze se u razvojnom stadiju cvatnje te se preporuča zaštita od uzročnika paleža cvijeta i rodnih grančica (Monilinia spp.) jednim od pripravaka: Difcor, Nativo 75 WG, Chorus 50 WG, Geoxe i dr.

Radi mjera dodatne zaštite pčela potrebno je sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete  te voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Bolesti drva vinove loze (Grapevine Trunk Diseases) predstavljaju skupinu gljivičnih bolesti koje uzrokuju sušenje i propadanje trsova. Najznačajnije bolesti iz ove skupine su eska, petrijeva bolest, eutipoza. Uzročnici bolesti drva su različite fitopatogene gljive koje vrše zarazu putem rana koje su nastale prilikom rezidbe. U cilju smanjenja širenja bolesti drva vinove loze skrećemo pozornost vinogradarima na potrebno provođenje svih raspoloživih mjera tijekom i nakon same rezidbe:

  • rezidbu provodit tijekom suhoga vremena, izbjegavati rezove do baze i prilagodba uzgojnog oblik
  • dezinfekcija alata i drugog pribora 70%-tnim alkoholom
  • neposredno nakon rezidbe primjena voskova za premazivanje svih većih rana na trsu
  • uklanjanje zaraženih trsova i ostataka od rezidbe ( smanjenje infektivnog inokuluma u nasadu)
  • nakon rezidbe preporuka je primjena bioloških fungicida na osnovi gljivice Trichoderma spp.

Sredstvo registrirano za ovu namjenu je VINTEC (Trichoderma atroviride SC1) koji se primjenjuje u fazi mirovanja vinove loze, prije početka pupanja. Za postizanje maksimalne učinkovitosti sredstvo je potrebno primijeniti na temperaturama od minimalno 10 °C, relativna vlaga zraka najmanje 70%, te bez kiše i mraza 24 h od primjene. Dozvoljeno su maksimalno dvije primjene tijekom vegetacije.

Također u vrijeme rezidbe moguće je na orezanoj rozgvi uočiti simptome CRNE PJEGAVOSTI (Phomopsis viticola). Karakteristični simptomi ove bolesti su da rozgva poprima srebrenkasti izgled gdje su vidljive crne točkice (piknidi). Mjere zaštite od crne pjegavosti započinju upravo rezidbom gdje je potrebno odstraniti oboljele lucnjeve te zaraženu rozgvu iznijeti iz vinograda i spaliti.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu

Srećko Bošković mag.ing.agr.

srecko.boskovic@mps.hr

 

 

 

Obavijest voćarima

Porastom dnevnih temperatura koštunjave voćke  (breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja, višnja) ući će u razvojni stadij  bubrenja pupova. Preporučujemo napraviti tretiranje pripravcima na osnovi bakra tzv. „Plavo prskanje“ zbog  djelovanja  na uzročnike gljivičnih i bakterijskih oboljenja: kovrčavost lista breskve i nektarine (Taphrina deformans),  šupljikavost lista (Stigmina carpophilla), palež cvijeta i grančica (Monilinia spp.) i bakterijskog raka koštunjavog voća.

Prije obavljanja zaštite uputno je ukloniti sve bolesne i oštećene grančice ili grane, odstraniti mumificirane plodove unutar krošnje te ih uništiti spaljivanjem ili zakopavanjem.

Mjere zaštite provesti za mirna vremena uz povećani utrošak škropiva. Važno je  voćke „okupati“ sa svih strana, jer uzročnici bolesti i štetnika prezimljuju na kori, pukotinama i ljuskicama pupova.

Radi suzbijanja prezimljujućih oblika štitastih uši, jaja lisnih uši i crvenog voćnog pauka bakrenom pripravku je moguće dodati mineralno ulje ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja  ( Modro ulje, Red fox i dr.)

Pripravci na osnovi bakra smiju se koristiti do otvaranja pupova!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr