MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Dubrovačko-neretvanska

Obavijest vinogradarima

Toplo i sparno vrijeme osobito pogoduje razvoju uzročnika pepelnice ( Erysiphe necator ) na vinovoj lozi koja se nalazi u razvojnom stadiju intenzivnog rasta i razvoja bobica.

Zaštitu od pepelnice vinove loze moguće je  napraviti jednim od pripravaka: Stroby DF , Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Luna Experience, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF.

Na feromonskim lovkama za praćenje populacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana ) u općinama  Pojezerje i Konavle ( Gruda)   bilježi se  ulov  štetnika iznad gospodarskog praga štetnosti te se preporuča provesti zaštitu  jednim od pripravaka: Laser KS, Coragen SC, Runner 240 SC, Avaunt  EC, Affirm, Mimic, Radiant . Upućujemo vinogradare na redovito pregledavanje grozdića te ukoliko se na pregledanih 100 grozdića pronađe 30 ili više gusjenica ovih štetnika suzbijanje je opravdano.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

 

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest voćarima

Toplo i sparno vrijeme pogoduje razvoju uzročnika pepelnice (Sphaerotheca pannosa) breskvama i nektarinama. Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka: Luna experience,  Indar 5 EW  , Nativo WG, Systhane 20 EW .

Vremenske prilike pogoduju razvoju štetnika , upućujemo voćare da redovito pregledavaju voćnjake na prisutnost populacije lisnih uši i crvenog voćnog pauka te ukoliko je potrebno naprave ciljano suzbijanje.

Za suzbijanje populacije lisnih uši prema FIS-u dozvoljeni su pripravci:

Pirimor 50 WG – dozvoljen za višnju, šljivu, breskvu i marelicu ( 1 x u vegetaciji)

Mospilan SG 20 –  dozvoljen za višnju, trešnju, šljivu, breskvu, nektarina

Movento  – dozvoljen  za breskvu, marelicu, šljivu i trešnju (2 primjene u razmaku 7 -14 dana (Suzbija i dudovu štitastu uš)

Closer – dozvoljen za breskvu, nektarinu, trešnju i višnju (suzbija i jabučnu krvavu uš (Eriosoma lanigerum)

Teppeki 500 WG – dozvola na šljivi i breskvi ( 2x u vegetaciji)

U nasadima bresaka i nektarina bilježimo leptira breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella ) iznad gospodarskog praga štetnosti. Za suzbijanje prema FIS-u registrirani su  pripravci:

Runner 240 SC ( b. moljac, b.savijač )

Lepinox plus ( b. moljac, b.savijač )

Insegar 25 WG ( b. moljac, b.savijač )

Voliam targo (b.moljac, b.savijač)

Delegate 250 WG (b. moljac, b. savijač)

Coragen 20 SC (b.savijač, istekla registracija krajnji rok za primjenu zaliha 31.12.2022.)

Imidan 50 WG (b.moljac ,istekla registracija Krajnji rok za primjenu zaliha 1.11.2022.)

Za suzbijanje crvenog voćnog pauka na koštunjavom voću u RH registrirani su pripravci: Zoom 11 SC (breskva, nektarina, marelica) , Vertimec 018 EC (breskva )  Vertimec  Pro ( breskva, nektarina ,marelica šljiva), Voliam targo (breskva ,nektarina), Apache (breskva )

Prilikom odabira sredstva za zaštitu bilja voditi računa o karenci.

Radi mjera dodatne zaštite pčela potrebno je sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete ( u kasnim večernjim satima ) te voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na poveznici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Nasade jagoda treba redovito pregledati i pratiti pojavu štetnika i bolesti. Ukoliko je berba završila onda se mogu koristiti opet sredstva sa dužim karencama da se biljke očuvaju bez bolesti i štetnika za iduću proizvodnu sezonu i svakako treba prilagoditi tehnologiju prema ljetnim vrućinama.

Poželjno je postaviti ljepljive žute i plave ploče malo iznad listova i redovito pratiti promjene ulova štetnika na pločama te tako možemo uočiti ako dolaze novi štetnici u nasad.

Obratiti pažnju na razvoj crvenog pauka (Tetranychus urticae) kod pojave odabrati pripravke kraće karence kao što je Milbeknock, kao i Vertimec 18 EC (na otvorenom) ili Vertimec pro (u zaštićenom), Kraft 18 EC, s tim da je ova zadnja 3 pripravka poželjno primijeniti u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo umanji djelovanje.

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za oba pripravka samo u večernjim satima) ili Poleci plus.

Protiv pepelnice jagode (Podosphaera aphanis syn. Oidium sp.,  Sphaerotheca macularis) preventivno primijeniti Ortiva, Karathane gold 350EC, Quadris ili Pointer ili dr registrirane pripravke sa kraćom karencom.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Pyrus 400 SC, Signum, ili Geoxe, ako su još u cvijetu Serenade aso i dr. Zaražene plodove je poželjno obrati i zbrinuti.

Kod pojave lisnih ušiju (Aphis spp.) po potrebi primijeniti: Decis EC 100, Poleci plus, Rotor super, Demetrina 25 EC, Laser i druge registrirane pripravke.

Svakako je uputno primijeniti pripravke za jačanje imuniteta i kondicije biljaka (aminokiseline, ojačivači, biljni ekstrakti ) i nešto iz programa korisnih mikroorganizama koji se koriste u ekološkoj proizvodnji, a pogodni su za primjenu sustavima kap po kap kao trichoderma vrste ili bacillus vrste ili Pseudomonas spp. i druge koji mogu svojim antagonističkim djelovanjem doprinijeti očuvanju korijena za iduću sezonu (osobito u ljetnim natapanjima nasada).

Na malim površinama za sve bolesti lista korisna je mjera sakupljanja i spaljivanja zaraženih listova. Zaštitu kemijskim sredstvima treba započeti čim se primijete prvi simptomi, pazeći na registracije sredstava i na karence.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Za pepelnicu tikvenjača (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Podosphaera xanthii) primijeniti Nativo 75 WG,  Karathane gold 350 EC, pepelnicu rajčice i paprike (Leveillula taurica) primijeniti Nativo 75 WG, Signum i dr. pazeći na registracije.

Za Plamenjaču rajčice i krumpira (Phytophthora infestans) ,Plamenjaču krastavca (Pseudoperonospora cubensis)  primijeniti pripravke kao što su: Revus, Ranman top, Equation pro, Ortiva, Ridomil gold R, Previcur Energy, Proplant, Polyram DF, Neoram WG, Champion WG 50, i dr., pazeći na registracije po kulturama i karence.

Kod pojave Sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke: Teldor, Geoxe, Signum, Switch 62,5 WG, Pyrus, Ortiva, Serenade aso, Polyversum i dr. pazeći na karencu.

Za prevenciju bolesti žilnog sustava primijeniti pripravke kao što su: Proradix, Proplant i sl.

Kod bakterijskih bolesti primijeniti jedan od registriranih bakrenih pripravaka, pazeći na karencu.

Za Lisne uši (Aphididae) primijeniti pripravke: Closer, Pirimor 50 WG, Teppeki 500 WG, Mospilan 20 SG, Karate zeon, Neemazal-T/S, Poleci plus, i sl.

Za Stakleničkog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum) primijeniti pripravke kao: Closer, Abanto, Requiem prime, Movento, Harpun i sl. pazeći na registracije po kulturama.

Kod pojave Koprivine grinje (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Voliam Targo, Requiem prime, dok Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, treba primijeniti u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju.

Za slučaj pojave Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis)  primijeniti neki od dopuštenih pripravaka: Requiem prime, Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Laser i sl. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari. Asset Five, Exalt 25SC,   Neemazal-T/S, primijeniti dok su ličinke u mlađim stadijima.

Za Južnoameričkog moljca rajčice (Tuta absoluta), neke sovice (Noctuidae) primijeniti: Alverde, Ampligo, Voliam targo, Neemazal-T/S, Lepinox plus i druge registrirane po kulturi.

Primjena bio-stimulatora na osnovi aminokiselina ili algi znatno doprinosi jačanju i oporavku od nastalih šokova te pomaže u jačanju obrambenih mehanizama biljaka.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest voćarima

Agroklimatske stanice u protekla dva dana zabilježile količine oborina ovisno o lokalitetima :

Koševo  (Metković )  28, 3 mm
Konavle 56 mm
Babino polje 118 mm
Korčula (Blato ) 21 mm
Korčula (Čara) 28 mm
Slivno 25 mm
Ston 106,2 mm
Ušće 59 mm

Preporučujemo ponoviti tretiranje usmjereno na zaštitu od uzročnika truleži ploda (Monilinia fructigena)  na koštunjavim voćkama. Za suzbijanje na breskvama, nektarinama, trešnjama i šljivama primijeniti  jedan od pripravaka:  Switch 62,5 WG, Indar 5 EW, Nativo WG, Chorus 50 WG, Teldor  SC 500, Luna experience (dozvola na trešnji, višnji i breskvi)

Za zaštitu od uzročnika truleži ploda i pepelnice  na koštunjavim voćkama moguće je primijeniti jedan od pripravaka: Indar 5 EW, Nativo WG, Systhane 20 EW  (dozvola na breskvi, nektarini, šljivi. marelice).

Prilikom odabira sredstva za zaštitu bilja voditi računa o karenci.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na poveznici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Agroklimatske stanice u protekla dva dana zabilježile količine oborina ovisno o lokalitetima :

Koševo  (Metković )  28, 3 mm
Konavle 56 mm
Babino polje 118 mm
Korčula (Blato ) 21 mm
Korčula (Čara) 28 mm
Slivno 25 mm
Ston 106,2 mm
Ušće 59 mm

Upućujemo vinogradare da ponove zaštitu usmjerenu na: plamenjaču vinove loze, pepelnicu i sivu plijesan. Za zaštitu od navedenih uzročnika preporučujemo pripravke sistemičnog  djelovanja, uz napomenu da pripravci koji u sebi imaju djelatnu tvar folpet postrano djeluju i na uzročnika sive plijesni.

Zaštitu od plamenjače vinove loze  moguće je napraviti jednim od pripravaka: Mikal premium F, Mikal flash, Momentum trio,  Curzate F, Pergado F, Vincare, Forum star , Ampexio, Actlet F i dr.

Vremenske prilike osobito pogoduju infekcijama uzročnikom  pepelnice ( Erysiphe necator).

Zaštitu od pepelnice vinove loze moguće je  napraviti jednim od pripravaka: Stroby DF , Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Luna Experience, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF.

Osjetljive sorte na razvoj sive pljesni ili botritisa  zaštititi jednim od botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Na opažačkim mjestima bilježi se  ulov pepeljastog grožđanog moljca. Suzbijanje je opravdano ako se na pregledanih 100 grozdića pronađe 30 ili više gusjenica ovih štetnika jednim od pripravaka: Laser KS, Coragen SC, Avaunt  EC, Affirm, Radiant

Mjere zaštite planirati prema razvojnom stadiju vinove loze, vremenskim prilikama  te razmacima između mjera zaštite 10-12 dana.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Na opažačkim lokalitetima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji proteklih dana bilježimo let 2.generacije  maslinina moljca (Prays oleae) od srednjeg do jakog intenziteta.

Razvojni stadij maslina na južnim položajima uz more, zaobalju  i otocima variraju ovisno o položaju i sortama  od završetka cvatnje do veličine plodova od 3-5 mm.

U cilju očuvanja plodova i sprječavanja  šteta koje se manifestiraju  tijekom rujna u vidu opadanja prividno zdravih plodova, upućujemo maslinare na mjere  usmjerene zaštite  pripravcima na osnovi djelatnih tvari koje imaju dozvolu u RH:

  • spinetoram – DELEGATE 250 WG
  • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER,

                 RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI

  • fosmet – IMIDAN 50 WG (sredstvu je ukinuta registracija, krajnji rok za primjenu zaliha je 1.11.2022.)

Za suzbijanje maslininog moljca mogu se primijeniti biološki pripravci na osnovi Bacillus thuringiensis   trgovačkog imena : BATURAD WP, BOBIT WP, DIPEL DF  koji su  dozvoljeni u sustavu  ekološke proizvodnje ili za maslinare   korisnike  plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika.

Upućujemo maslinare na redovito  pregledavanje maslinika  na prisutnost  maslinina svrdlaša (Rhynchites cribripennis) koji u ovom stadiju razvoja ploda može biti vrlo opasan, posebno na žarišnim terenima ( kameniti tereni) gdje čine redovite štete svake godine. Tjedni pregled maslinika na prisutnost maslinina svrdlaša obavljati sve do okoštavanja maslina. Pregled se obavlja trešnjom grana na bijelu podlogu te pregledom plodova u ranim jutarnjim satima.

Podaci o registriranim i dozvoljenim sredstvima za zaštitu bilja  u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/9

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jagoda

Nasade jagoda treba redovito pregledati i pratiti pojavu štetnika i bolesti i po potrebi primijeniti odgovarajuća zaštitna sredstva, pri tom paziti na karence primijenjenih sredstva za zaštitu bilja, i broj primijenjenih aktivnih tvari za one proizvođače koji trebaju zadovoljiti dodatne zahtjeve otkupljivača.

Radi lakšeg praćenja štetnika u nasadima poželjno je postaviti ljepljive žute i plave ploče malo iznad listova i redovito pratiti promjene ulova štetnika na pločama.

Protiv pepelnice jagode (Podosphaera aphanis syn. Oidium sp.,  Sphaerotheca macularis) preventivno primijeniti Ortiva, Karathane gold 350EC, Quadris ili Pointer ili dr registrirane pripravke sa kraćom karencom.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Pyrus 400 SC, Signum, ili Geoxe, ako su još u cvijetu Serenade aso i dr. Zaražene plodove je poželjno obrati i zbrinuti.

Svakako je uputno primijeniti pripravke za jačanje imuniteta i kondicije biljaka (aminokiseline, ojačivači, biljni ekstrakti ) i nešto iz programa korisnih mikroorganizama koji se koriste u ekološkoj proizvodnji, a pogodni su za primjenu sustavima kap po kap kao trichoderma vrste ili bacillus vrste ili Pseudomonas spp. i druge koji mogu doprinijeti očuvanju korijena za iduću sezonu.

Na malim površinama za sve bolesti lista korisna je mjera sakupljanja i spaljivanja zaraženih listova. Zaštitu kemijskim sredstvima treba započeti čim se primijete prvi simptomi, pazeći na registracije sredstava i na karence.

Kod pojave crvenog pauka (Tetranychus urticae) odabrati pripravke kraće karence kao što je Milbeknock, kao i Vertimec 18 EC (na otvorenom) ili Vertimec pro (u zaštićenom), Kraft 18 EC, s tim da je ova zadnja 3 pripravka poželjno primijeniti u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo umanji djelovanje.

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za oba pripravka samo u večernjim satima) ili Poleci plus.

Kod pojave lisnih ušiju (Aphis spp.) po potrebi primijeniti: Decis EC 100, Poleci plus, Rotor super, Demetrina 25 EC, Laser i druge registrirane pripravke.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima agruma

Vremenski uvjeti  pogoduju razvoju populacije štetnih organizama u nasadima agruma koji se na  većini lokaliteta nalaze u razvojnom stadiju rasta ploda .Proizvođače upućujemo na vizualne preglede nasada i  po potrebi poduzimanje mjera usmjerene zaštite u skladu s registracijama i dozvolama sredstava za zaštitu bilja .Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Koristiti se mogu samo registrirana i dozvoljena sredstva u RH .

Za suzbijanje populacije štitastih uši (lovorova štitasta uš ,siva štitasta uš agruma , narančina štitasta uš, narančin crvac na agrumima  prema FIS-u registrirani su pripravci:

  • CLOSER (naranča, mandarina, klementina ,grejp)
  • MOVENTO (mandarina, naranča, limun)
  • PYXAL (agrumi)
  • BRAI (grejp, naranča, mandarina , limun )
  • PROXIMO (grejp, naranča, limun , limeta , mandarina)

Štitaste uši mogu se suzbijati i pripravcima na osnovi mineralnog ulja ili parafinskog ulja, trgovačkog naziva : Mineralno svijetlo ulje, Bijelo ulje, Ovipron Top, Promanal neu , Ovitex, Laincoil, Insectoil Key, Estiuoil , Plantoil.

Proizvođače upućujemo da redovito pregledavaju nasade agruma na prisutnost populacije lisnih uši, crvenog pauka i koprivine grinje te po potrebi primjene insekticide prema dozvoli i registraciji.

Za suzbijanje lisnih uši  dozvolu imaju pripravci : Mospilan 20 SG, Closer, Movento, Asset Five, Decis 100 EC, Decis 2,5 EC, Scatto, Demetrina 25 EC, Rotor Super i Vydate 10 L (putem navodnjavanja).

Za suzbijanje crvenog pauka i koprivine grinje na agrumima dozvolu imaju : Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Vertimec Pro, Zoom 11 , Diablo SC, Nissorun plus , Shoshi, Shoshi 25 SC ,Milbeknock (mandarina ,naranča)

Za zaštitu od uzročnika truleži korijena i korijenova vrata (Phytophthora spp.) na agrumima  dozvolu imaju pripravci na osnovi aktivne tvari Al-fosetil : Aliette flash, , Azimut 80 WG, Allum, Golbex WG, Keyfol WG, Kilate WP.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji. Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest voćarima

Koštunjave voćke se nalaze u razvojnom stadiju intenzivnog porasta ploda i lisne mase.  U dane  vikenda najavljene su oborine koje će pogodovati će razvoju i infekcijama uzročnikom  truleži ploda (Monilinia fructigena)  na koštunjavim voćkama . Za suzbijanje na breskvama, nektarinama, trešnjama i šljivama primijeniti  jedan od pripravaka:  Switch 62,5 WG, Indar 5 EW, Nativo WG, Chorus 50 WG, Teldor  SC 500,  Luna experience (dozvola na trešnji, višnji i breskvi)

Na marelici primijeniti jedan od pripravaka : Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Indar 5 EW,  Nativo WG.

Na višnji primijeniti jedan od pripravaka : Chorus 50 WG.

Vremenske prilike pogoduju razvoju uzročnikom  pepelnice (Sphaerotheca pannosa).

Zaštitu od uzročnika truleži ploda i pepelnice  pružaju fungicidi : Indar 5 EW  , Nativo WG, Systhane 20 EW  (dozvola na breskvi, nektarini, šljivi. marelice).

U nasadima bresaka i nektarina i dalje traje let leptira breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella ) iznad gospodarskog praga štetnosti. Za suzbijanje prema FIS-u registrirani su  pripravci:

Runner 240 SC ( b. moljac, b.savijač )

Lepinox plus ( b. moljac, b.savijač )

Insegar 25 WG ( b. moljac, b.savijač )

Voliam targo (b.moljac, b.savijač)

Delegate 250 WG (b. moljac, b. savijač)

Coragen 20 SC (b.savijač, istekla registracija krajnji rok za primjenu zaliha 31.12.2022.)

Imidan 50 WG (b.moljac ,istekla registracija Krajnji rok za primjenu zaliha 1.11.2022.)

Za suzbijanje crvenog voćnog pauka na koštunjavom voću u RH registrirani su pripravci: Zoom 11 SC (breskva, nektarina, marelica) , Vertimec 018 EC (breskva )  Vertimec  Pro ( breskva, nektarina ,marelica šljiva), Voliam targo (breskva ,nektarina), Apache (breskva )

Radi mjera dodatne zaštite pčela potrebno je sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete ( u kasnim večernjim satima ) te voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na poveznici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr