MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Dubrovačko-neretvanska

Obavijest proizvođačima povrća

Nakon ukorjenjivanja presadnica povrća dobro bi bilo primijeniti jedan od registriranih fungicida na osnovi bakra da pomogne u jačanju površine lista te smanjuje razvoj biljnih bolesti.

Primijeniti pripravke kao što su: Neoram WG, Champion WG 50, Bordoška juha 20 WP Manica i dr., pazeći na registracije po kulturama.

Postaviti ljepljive žute i plave ploče iznad vršnih listova biljaka (podizati ih kako biljke rastu), da se može pratiti populacija štetnika u nasadu.

Ako ste se odlučili za biološki model suzbijanja tripsa u paprici treba pripaziti na uvjete primjene zaštitnih sredstava u nasadu, tražiti od dobavljača predatora, koji pripravci se smiju koristiti prije unosa predatora u plastenike. Obzirom na trenutne prilike sa covid 19, možda budu kasnile isporuke pošiljki biološke zaštite i pa bi bilo dobro odgoditi njihov unos do kraja travnja, a sada primijeniti neki od dopuštenih nematocida.

Za slučaj pojave Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) primijeniti neki od dopuštenih pripravaka, za rajčicu i krastavac: Laser, Vertimec 018 EC, Poleci plus, za papriku: Laser, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari (osim Poleci plus).

Kod pojave Koprivine grinje (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, i to također u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju.

U ekološkim sustavima proizvodnje koristiti registrirane pripravke za ekološku proizvodnju.

Već kod pripreme i obrade tla na okućnicama za sadnju povrća bilo bi dobro primijeniti jedan od pripravaka na osnovi korisnih mikroorganizama (korisne gljivice npr. Trichoderma sp. I korisne bakterije npr iz roda Bacillus), koji su u prirodi sastavni dio tla gdje se za stanište i hranjive tvari nadmeću s mikroorganizmima štetnim za biljke.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS baza ) Ministarstva poljoprivrede na web adresi : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka !

Visoke temperature proteklih dana potaknule su naglo kretanje vegetacije te  ovisno o položaju i sortimentu nasadi jabuka u našoj županiji nalaze u razvojnom stadiju pojave prvih listova do pojave  cvjetova . U slučaju oborina stvoriti će se uvjeti za zarazu uzročnikom čađave krastavosti  (Venturia inaequalis) . Savjetujemo proizvođačima da obave preventivnu zaštitu nasada jednim od pripravaka površinskog mehanizma djelovanja http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Obilaskom nasada uočena je populacija jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum). Suzbijanje ovog štetnika prije cvatnje  moguće je obaviti pripravkom na osnovi djelatne tvari sulfoksaflor, trgovačkog naziva  Closer.

Radi mjera dodatne zaštite pčela potrebno je sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete  te voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen.

Preporučujemo mjere kemijske zaštite pripravcima sukladno registraciji i dozvoli pripravka  koji se vode u FIS bazi Ministarstva poljoprivrede : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke primijeniti prema uputi na etiketi ! Svako tretiranje je potrebno zabilježiti  u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja  , a praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Nasade jagoda treba redovito pregledati i pratiti pojavu štetnika i bolesti da se odradi pravovremena zaštita od istih, a pazeći na karence za primijenjena sredstva za zaštitu bilja.

Radi lakšeg praćenja štetnika u nasadima poželjno je postaviti ljepljive žute i plave ploče malo iznad listova i redovito pratiti promjene na pločama.

Za jagode koje su u fazi pune cvatnje radi pojave sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Geoxe, Switch 62,5 WG ili Signum.

Kod pojave lisnih ušiju (Aphididae) primijeniti sredstva sukladno registracijama i pazeći na karence kao što su na otvorenom: Calypso SC 480, Decis 100 EC, Pirimor 50 WG i sl. U zaštićenim prostorima dozvoljeni su: Calypso SC 480 i Movento.

Kod pojave crvenog pauka (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od pripravaka registriranih za tu namjenu Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC ili Vertimec pro, i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar.

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za oba pripravka samo u večernjim satima).

Svakako je uputno primijeniti pripravke za jačanje imuniteta i kondicije biljaka (aminokiseline, ojačivači, biljni ekstrakti ) i nešto iz programa korisnih mikroorganizama koji se koriste u ekološkoj proizvodnji, a pogodni su za primjenu sustavima kap po kap kao trichoderma vrste ili bacillus vrste.

Na malim površinama za sve bolesti lista korisna je mjera sakupljanja i spaljivanja zaraženih listova. Zaštitu kemijskim sredstvima treba započeti čim se primijete prvi simptomi, pazeći na registracije sredstava i poštivanje karenci.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

U tijeku je aktivna sadnja presadnica plodovitog povrća u zaštićenom prostoru. Kod same obrade i pripreme tla za sadnju bilo bi dobro primijeniti korisne mikroorganizme u tlo, kao što su pripravci sačinjeni od  npr. Trichoderma spp., Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Glommus spp. i dr. a same presadnice tretirati nekim od ojačivača na osnovi aminokiselina (tzv. biostimulatori) za poticanje razvoja korijena.

Zbog velikih kolebanja temperatura, jakih zagrijavanja i brzih zahlađenja i velike zasićenosti tla vodom posađene biljke postaju podložne razvoju bolesti osobito Gangreni korijenova vrata (Phytophthora capsici), Polijeganje presadnica (Pythium spp.) Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis). Prije presađivanja ili tek presađene biljke zaliti sa nekim od registriranih fungicida za tu namjenu,  kao što su Previcur energy, Infinito, Proplant,  ili Fonganil gold i sl., a primijeniti po registracijama za svaku kulturu i uputama na pripravku.

Ako ste se odlučili za biološki model suzbijanja tripsa u paprici treba pripaziti na uvjete primjene zaštitnih sredstava na presadnicama. Stoga ako primjenjujete neki od neonikotinoida kao što su Actara 25 WG ili Mospilan 20 SP, unos predatora ne smije biti u slijedećih 6 tjedana od trenutka zadnje primjene ovih pripravaka, jer u tom slučaju biološko suzbijanje štetnika neće biti uspješno.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.
e-mail: zoran.kajic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima agruma

Proizvođači agruma koji nisu proveli preventivnu mjeru zaštite nasada agruma od  uzročnika bakterijskih i gljivičnih oboljenja mogu to učiniti dok pup ne krene. U razvojnom stadiju mirovanja pupa mogu se primijeniti pripravci na osnovi bakra: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Kako bi se učinkovito suzbili prezimljujući oblici štitastih uši, lisnih uši i grinja bakrenom pripravku je uputno dodati pripravak na osnovi mineralnog ulja. Zaštitu je moguće napraviti i pripravkom koji je kombinacija bakrenog hidroksida i parafinskog ulja.

Preporučujemo mjere kemijske zaštite pripravcima sukladno registraciji i dozvoli pripravka  koji se vode u FIS bazi Ministarstva poljoprivrede : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Pripravke primijeniti prema uputi na etiketi ! Svako tretiranje je potrebno zabilježiti  u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja  , a praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Vrijeme je za zaštitu maslina od uzročnika bolesti paunovog oka ( Spilocaea oleagina) . Za tu namjenu preporučujemo jedan od pripravaka: Stroby  WG, Nativo  75 WG  ili Syllit 544 SC.

U maslinicima gdje je obavljena rigorozna rezidba  smisleno je zaštitu napraviti  jednim od pripravaka na osnovi bakra zbog dezinfekcijskog djelovanja na rane nastale od rezidbe i preventivne zaštite od uzročnika  bakterijskog raka  (Pseudomonas syringae pv. savastanoi ) .Preporučujemo mjere kemijske zaštite pripravcima sukladno registraciji i dozvoli pripravka https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Kod primjene bakrenih sredstava na stablima zaraženim paunovim okom  moguća je pojava  tzv. bakrenog šoka koji se očituje u masovnom opadanju zaraženog lišća.

Pripravke primijeniti prema uputi na etiketi! Svako tretiranje je potrebno zabilježiti  u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja  , a praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.

Obavještavamo poljoprivrednike da se zbog pandemije koronavirusa otkazuju sve planirane radionice i tečajevi do 31.03.2020.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

Email: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Breskve, nektarine i marelice se ovisno o razvojnom stadiju i lokalitetu nalaze u razvojnom stadiju početka cvatnje i punoj cvatnji. U ovom osjetljivom razdoblju voćkama, osobito za kišna vremena prijete infekcije uzročnikom sušenja rodnih grančica i paleži cvjetova (Monilinia spp.). Preporučujemo mjere kemijske zaštite pripravcima sukladno registraciji i dozvoli pripravka https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Kasne sorte bresaka i nektarina u razvojnom stadiju otvaranja pupa prije najavljenih oborina treba zaštiti od uzročnika kovrčavosti lista (Taphrina deformans) organskim pripravcima https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Šljive, trešnje i  višnje koje se nalaze u razvojnom stadiju bubrenja mogu se još uvijek  zaštititi od gljivičnih i bakterijskih oboljenja pripravcima na osnovi bakra https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Radi mjera dodatne zaštite pčela potrebno je sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete  te voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen.

Zaštitu voćnjaka obaviti za mirna vremena uz dovoljan utrošak škropiva prema uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja . Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima!

Povišene dnevne temperature potaknuti će bubrenje pupova vinove loze na ranim sortama i položajima uz more. U slučaju oborina  stvoriti će se povoljni uvjeti za razvoj i infekciju uzročnikom crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola). Usmjerena zaštita od crne pjegavosti počinje se provoditi u vrijeme bubrenja pupova i razvojnog stadija vunastog pupa kad se primjenjuju pripravci na osnovi bakra. Radi suzbijanja prezimljujućih oblika štitastih uši i štetnih grinja bakrenom pripravku je uputno dodati mineralno ulje ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja.

Radi smanjenja populacije lozinih grinja bakrenom pripravku je moguće dodati topivi sumporni pripravak u povišenoj koncentraciji, ali se u tom slučaju ne preporučuje dodavati mineralna ulja.

Pripravci na osnovi bakra smiju se koristiti do otvaranja pupova!

Registrirana i dozvoljena sredstva zaštite bilja u Republici Hrvatskoj  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Pripravke koristiti prema uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Nakon tretiranja ispunite evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Ivana Tomac Talajić dipl .ing. agr.

Email: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest voćarima!

Koštunjave voćke (breskva, nektarina, marelica, višnja, trešnja, šljiva) u razvojnom stadiju  bubrenja pupova potrebno je preventivno  zaštititi od uzročnika gljivičnih i bakterijskih oboljenja uporabom pripravaka na osnovi bakra tzv. Plavim prskanjem.

Pripravcima na osnovi bakra moguće je dodati pripravak na osnovi  mineralnog  ulja koji će djelovati na prezimljujuće oblike štetnika ( jaja lisnih uši, štitastih uši, crvenog pauka, štetnih grinja) .

Gotovi tvornički pripravci koji su  kombinacija bakra i mineralnog ulja pružiti će zaštitu od prezimljujućih oblika bolesti i štetnika .

Provođenjem mjere preventivne zaštite voćke štitimo od uzročnika šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla), paleži cvijeta i rodnih  mladica (Monilinia laxa)  ,kovrčavosti lista  (Taphrina deformans) na breskvama i nektarinama rogača šljive (Taphrina pruni) i bakterijskog raka koštičavog voća kojima prijeti zaraza za vrijeme kišnog vremena.

Pripravci na osnovi bakra smiju se koristiti do otvaranja pupova!

Registrirana i dozvoljena sredstva zaštite bilja u Republici Hrvatskoj  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Pripravke koristiti prema uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Nakon tretiranja ispunite evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Dopunske djelatnosti, Prerada, Vijest

Uspješno završena dva tečaja prerade i dorade voća u Metkoviću

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, u okviru Mjere 1 “Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja”, Programa ruralnog razvoja 2014.- 2020., u Metkoviću je u prosincu 2019. organiziran tečaj strukovnog osposobljavanja za poljoprivrednike kroz podmjeru 1.1.2. Prerada i dorada voća s 25 polaznika. Zbog velikog broja zainteresiranih polaznika organiziran je još jedan tečaj,  21. – 24. siječnja 2020. u Metkoviću s 28 polaznika.

Tečaj je namijenjen svim zainteresiranim poljoprivrednicima bilo da se već bave preradom voća ili to namjeravaju. Pohađanje tečaja za polaznike je besplatno. Program edukacije sadrži tehnološke teme koje obrađuju sušenje voća, preradu voća u sok, džem, marmeladu, pekmez, kompot, ulje, voćni ocat, voćno vino i voćne rakije. Dio predavanja daje naglasak na higijenske standarde za proizvodnju hrane, objekte za preradu te senzoričke karakteristike pojedinih proizvoda, kao i sve potrebne zakonske i zdravstvene zahtjeve za stavljanje gotovih proizvoda na tržište.

Provedbom tečaja prerade poljoprivrednih proizvoda nastojimo zainteresirati poljoprivrednike za ostvarenje dodane vrijednosti vlastitom poljoprivrednom proizvodu, podizanje kvalitete prerađevina koje iako ograničenog kapaciteta, mogu biti daleko kvalitetnije u odnosu na industrijsku proizvodnju. Poznato je da  za kvalitetne, tradicijske proizvode, postoji interes kupaca i mjesto na tržištu, posebno u krajevima gdje turizam postaje sve značajniji faktor gospodarstva.

Pozivamo zainteresirane za pohađanje tečaja da se jave djelatnicima Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) u svojoj županiji.

Zoran Kajić dipl. ing. agr.