MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Dubrovačko-neretvanska

Obavijest proizvođačima agruma

Vrijeme je berbe agruma, stoga podsjećamo proizvođače na postupanje prema Akcijskom planu suzbijanja sredozemne voćne muhe Ceratitis capitata (Wiedemann) –gospodarski najznačajnijeg štetnika agruma. Plodovi agruma (mandarina, limuna, naranči, grejpova )  predstavljaju najznačajnijeg domaćina prije prezimljavanja u razvojnom ciklusu sredozemne voćne muhe .

U cilju smanjenja populacije štetnika za iduću vegetacijsku sezonu osobito je važno provesti higijenske mjere sanitacije voćnjaka . Sanitacija voćnjaka podrazumijeva prikupljanje i zbrinjavanje svih otpalih plodova s tla, odnosno zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe. Učinkovito zbrinjavanje  plodova zaostalih nakon berbe moguće jednim od navedenih načina:

  1. prikupljanjem plodova i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili
  2. prikupljanjem plodova i držanjem u hladnjačama na temperaturi od minimalno 0 °C najmanje 10 dana ili
  3. prikupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama na otvorenom najmanje 10 dana

Sakupljanjem i pravilnim zbrinjavanjem zaostalih plodova domaćina , osim suzbijanja štetnika sredozemne  voćne muhe smanjuje se i mogućnost zaraze biljnim bolestima.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi Fitosanitarna inspekcija sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_73_1515.html

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Ministarstvo poljoprivrede /Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva/

Obavijest maslinarima

Na opažačkim mjestima za ulov maslinine muhe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  bilježi se značajan porast broja odraslih  jedinki maslinine muhe od srednjeg do visokog intenziteta.  Oborine koje su pale u znatnoj količini dovele su do punjenja plodova , te su takvi plodovi dobar medij za polaganje jajašaca i ostvarivanje zaraze.

Maslinare upućujemo na pregled maslinika i postavljenih žutih ploča, a ovisno o stanju u masliniku i vremenu planirane berbe preporučujemo ili nastaviti s provođenjem preventivnih mjera suzbijanja, metodom zatrovanih mamaca ili tretiranje cijelog nasada. Izbor metode ovisi o prethodno poduzetim mjerama zaštite, lokalitetu i konkretnom stanju u masliniku koji se temelji na praćenju maslinine muhe žutim pločama (prag štetnosti 2-3 maslinine muhe/tjedno).

Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od dvije muhe/tjedno na običnoj žutoj ploči  ili 5% napadnutih plodova .

U tu svrhu se  može nastaviti koristiti gotovi pripravak pod nazivom Success bait  (karenca 14 dana), prskanjem samo dijelova krošnje ili samo pojedinih grana i to u pravilu koje su manje rodne.

Kurativno tretiranje (cijelog nasada) je opravdano kada je zaraženo 10-15% plodova, savjetujemo maslinarima da uzmu uzorke plodova i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima i planiranom vremenu berbe.

Vremenske prilike pogoduju razvoju i infekciji uzročnikom  paunovog oka ( Spilocaea oleagina) najznačajnije bolesti masline . Savjetujemo provesti preventivne mjere zaštite jednim od pripravaka prema registraciji u FIS-u na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
spinosad SUCCESS BAIT* insekticidni mamac s atraktantom m.muha  
deltametrin ECO-TRAP* kontaktno, želučano; insekticidni mamac za privlačenje i suzbijanje m.muha  
deltametrin DECIS 2,5 EC

 K-7dana

kontaktno m.muha,

m.moljac

 

          3
deltametrin DECIS 100 EC

K-7 dana

kontaktno, želučano m.muha, m.moljac,

m.medić, m.buha,

 

1
deltametrin POLECI PLUS (DECA 25 EC)

K-7 dana

kontaktno, želučano m.muha,

m.moljac, resičari,

m.medić

 

2
deltametrin  

SCATTO

K-7 dana

kontaktno, želučano m.muha m.moljac,

m.buha, m.medić,

1
deltametrin  

ROTOR SUPER

K-7 dana

kontaktno, želučano m.muha, m.moljac,

m.buha,

m.medić

1
deltametrin DEMETRINA 25 EC  K – 7 dana kontaktno, želučano m.muha m.moljac, m.buha,

m.medić,

 

1
fosmet IMIDAN 50 WP

K-21 dan

kontaktno,

želučano

m.moljac, m.muha 2
dodin SYLLIT 544 SC

K-7 dana

sistemično paunovo oko, antraknoza 2
bakarni oksiklorid

+bakarni hidroksid

 

 

AIRONE SC*

K-14 dana

kontaktno, površinsko paunovo oko,

olovna bolest, bakterijski rak

 

2
bakarni oksiklorid NEORAM WG*

K-7 dana

kontaktno paunovo oko,

rak masline

2

 

 

Izbor pripravaka  prilagoditi planiranom vremenu berbe ,pridržavati se  propisane karence i broja dozvoljenih tretiranja u vegetaciji istom aktivnom tvari!

Pripravke koristiti  prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu sredstava za zaštitu bilja  zbrinuti na propisani način.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima mandarina i ostalih agruma

Obavještavamo proizvođače agruma da je na lokalitetu Pržinovac  u nasadu grejpa ovaj tjedan zabilježen ulov odraslih jedinki sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata ) na feromonskim lovkama  iznad gospodarskog praga štetnosti kao i prisutnost ličinki u plodovima grejpa. Proizvođačima agruma na spomenutom području savjetujemo , čim vremenski uvjeti dozvole , tretiranje nasada usmjereno na suzbijanje mediteranske voćne muhe pripravkom Success Bait čija je karenca na agrumima 4 dana .Tretiranje ima za cilj sprječavanje odlaganja jajašaca štetnika u plodove mandarina i ostalih agruma na spomenutom lokalitetu. Ostalim proizvođačima savjetujemo postavljanje žutih ploča u nasade u cilju praćenja leta i pojavnosti populacije štetnika te  pravovremenog suzbijanja.

Praćenje populacije sredozemne voćne muhe i očitanje lovnih trapova tjedno provode djelatnici HAPIH-a u sklopu aktivnosti koje su propisane Akcijskim planom za suzbijanje sredozemne voćne muhe u cilju ranog otkrivanja žarišta .

Podsjećamo proizvođače agruma te osobito smokava da su sukladno Akcijskom planu dužni su provoditi higijenske mjere prikupljanja i zbrinjavanja svih otpalih plodova s tla, odnosno zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe te ih zbrinjavati .Trenutno smokva predstavlja optimalnog domaćina za razvoj populacije štetnika te plodovi mandarina u fazi zriobe (kad počnu mijenjati boju iz zelene u žutu).

Sakupljanjem i pravilnim zbrinjavanjem zaostalih plodova domaćina , osim suzbijanja gospodarski najznačajnijeg  štetnika agruma  sredozemne voćne muhe smanjuje se i mogućnost zaraze drugim biljnim patogenima .

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Ministarstvo poljoprivrede /Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva/

Obavijest proizvođačima jagoda

Mlade nasade posebno treba dobro pregledati i njegovati, tako kod pojave truleži korijena i korijenovog vrata(Phytophthora cactorum), crvene pjegavosti lista (Marssonina fragariae) primijeniti registrirana pripravke kao Dithane DG NEOTEC, Aliette flash i druge registrirane.

Za suzbijanje Pepelnice (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis)  primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su: Score 250 EC, Ortiva, Karathane gold 350 EC, Zaftra AZT 250 SC, Pointer i dr.

Kod pojave Crvenog pauka (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar, Milbeknock  .

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za ova dva pripravka samo u večernjim satima), Poleci Plus i sl.

Za suzbijanje Sovica (Spodoptera spp., Agrotis spp. )primijeniti pripravke:  Fastac 10 EC, Laser i dr. registrirane pripravke.

Kod pojave lisnih ušiju (Aphididae) primijeniti sredstva sukladno registracijama i pazeći na karence kao što su na otvorenom:  Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Fastac 10 EC i sl.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Kod zaštite povrća u fazi plodonošenja treba birati registrirana zaštitna sredstva što kraćih karenci.

Za Pepelnicu Krastavca (Erysiphe cichoracearum) primijeniti:  Karathane gold 350 EC, Nativo 75 WG,  Zato, a za pepelnicu  rajčice (Oidium lycopersicum ) i paprike (Leveillula taurica) dozvoljen: Signum,  Nativo 75 WG  i dr. koji su registrirani za tretiranu kulturu, a kratke su karence.

Za Plamenjaču rajčice (Phytophthora infestans) ,Plamenjaču krastavca (Pseudoperonospora cubensis)  primijeniti pripravke kao što su: Ortiva, Revus, Ranman top, Ranman 400 SC, Pergado MZ, Acrobat MZ Neoram WG, Champion WG 50 i dr., pazeći na registracije po kulturama.

Za Plamenjaču kupusnjača (Peronospora parasitica) primijeniti registrirana sredstva po kulturi: Bordoška juha Caffaro 20WP, Neoram WG i dr. registrirane pripravke.

Za Koncentričnu pjegavost (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola)na kupusnjačama primijeniti registrirane pripravke Ortiva, Ortiva top, Difcor, Nativo 75 Wg, Signum i dr. registrirane pripravke.

Kod pojave Sive plijesni (Botrytis cinerea) i Bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) na povrću po potrebi primijeniti pripravke : Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Signum, Pyrus 400 SC, Geoxe, Domark 40 ME i dr. pri tom pazeći na karence i registracije za pojedine kulture.

Kod pojave Kupusnog štitastog moljac (Aleyrodes proletella)na kupusnjačama, treba sukladno registracijama primijeniti jedan od pripravaka: Movento, Decis 2,5 EC, Promanal Neu i druge registrirane

Za Sovice (Spodoptera sp) prije ubušivanja u plod napraviti tretiranje dopuštenim pripravcima uz dodatak okvašivača: Affirm, Alverde, Rotor super, Scatto, Cythrin max i drugim pripravcima koji su registrirani za tretiranu kulturu.

Za Lisne uši (Aphididae) primijeniti pripravke:Closer,  Fastac 10 EC, Karate zeon, Poleci plus, i dr. registrirane pripravke po kulturama.

Za slučaj pojave Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis)  primijeniti neki od dopuštenih pripravaka, za rajčicu i krastavac:  Kraft 18 EC, za papriku: Laser, Kraft 18 EC. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari.

Kod pojave Koprivine grinje (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, i to također u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju.

Postaviti ljepljive žute i plave ploče iznad vršnih listova biljaka (podizati ih kako biljke rastu), da se može pratiti populacija štetnika u nasadu.

U ekološkim nasadima i usjevima primjenjivati samo pripravke koji su dopušteni za primjenu u ekološkoj proizvodnji. Primjena ovakvih pripravaka je poželjna i jako uspješna u manjim i raznovrsnim vrtovima gdje je posađeno više biljnih vrsta i različitih sorti na malom prostoru.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare da se nakon perioda u kojem smo bilježili smanjenje populacije maslinine muhe ( 7-20 kom/feromonskoj lovci), ovih dana bilježi ponovno značajniji porast odraslih jedinki maslinine muhe druge generacije ( 30-60 kom/feromonskoj lovci).

Na području Dubrovačko-neretvanske županije, u tijeku je promjena vremenskih prilika te je sa ponedjeljka na utorak pala kiša, poslije čega slijedi pad noćne temperature na 18°-26°C, a dnevne temperature će u prosjeku pasti na 21°-30°C  što će omogućiti optimalne uvjete za polaganje jajašaca u plodove, a potom i masovniji razvoj maslinine muhe.

Zato maslinarima, poslije kiše, preporučujemo ili nastaviti s provođenjem preventivnih mjera suzbijanja, metodom zatrovanih mamaca ili tretiranje cijelog nasada. Izbor metode ovisi o prethodno poduzetim mjerama zaštite, lokalitetu i konkretnom stanju u masliniku koji se temelji na praćenju maslinine muhe žutim pločama (prag štetnosti 2-3 maslinine muhe/tjedno).

Registraciju prema FIS-bazi( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) na dan 24.08.2020. za suzbijanje maslinine muhe imaju sljedeći pripravci.

AKTIVNA TVAR  

TRGOVAČKI NAZIV

 

NAČIN DJELOVANJA

 
fosmet IMIDAN 50 WG

(najviše 2x u vegetaciji)

Kontaktno, želučano
deltametrin* DECIS 2,5 EC

(najviše 3x u vegetaciji),

DECIS 100 EC

( 1x u vegetaciji),

POLECI PLUS

( 2 x u vegetaciji), SCATTO

( 1 x u vegetaciji), ROTOR SUPER

(1 x u vegetaciji), DEMETRINA 25 EC

( 1 x u vegetaciji)

 

ECO-TRAP

(Mamci)

Kontaktno-želučano IMAJU DOZVOLU,

ALI NISU UČINKOVITI U SUZBIJANJU MASLININE MUHE

(Prema projektu istraživanja Agronomskog fakulteta na osjetljivosti maslinine muhe

(Bactrocera oleae) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom dijelu Hrvatske

Izvor: https://rezistentnost-szb-hr

Spinosad + atraktant SUCCESS  BAIT Metoda zatrovanih mamaca Jako osjetljiv na svjetlost, zato primjena treba biti samo u večernjim satima. Dozvoljen u ekološkoj proizvodnji
  BUMINAL

+registrirani insekticid

Metoda zatrovanih mamaca  

 

 

Zbog ukidanja  pripravaka sistemičnog djelovanja na osnovi aktivne tvari dimetoata ( Rogor 40, Calinogor, Chromgor, Perfekthion)  i ograničenog djelovanja pripravaka na osnovi deltametrina, apeliramo svim maslinarima da se aktivno uključe u mjere smanjenja populacije odraslih jedinki maslinine muhe, jer ukoliko zaraza značajnije uđe u maslinike, sada kad su pred branje, preostat će nam samo zbrajanje nastalih šteta.

Pripravke koristiti  prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Zoran Kajić dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva

Obavijest proizvođačima jagoda

Nasade jagoda, nakon završenih branja treba pregledati, održavati i njegovati za slijedeću sezonu.

Za suzbijanje Pepelnice (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis)  primijeniti jedan od registriranih pripravaka kratke karence kao što su: Ortiva, Karathane gold 350 EC, Crystal, Zaftra AZT 250 SC, Pointer i dr, ili ako je branje završeno: Score 250 EC, i drugi registrirani.

Kod pojave Crvenog pauka (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC, Vertimec 18 EC i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar, Milbeknock  .

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za ova dva pripravka samo u večernjim satima), Poleci Plus i sl.

Kod pojave lisnih ušiju (Aphididae) primijeniti sredstva sukladno registracijama i pazeći na karence kao što su na otvorenom:  Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Fastac 10 EC i sl.

Mlade nasade posebno treba dobro pregledati i njegovati, tako kod pojave truleži korjena i korijenovog vrata(Phytophthora cactorum), crvene pjegavosti lista (Marssonina fragariae)

primijeniti registrirana pripravke kao Dithane DG NEOTEC i dr.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Kod zaštite povrća u fazi plodonošenja treba birati registrirana zaštitna sredstva što kraćih karenci.

Posađene presadnice kupusnjača, bilo bi uputno tretirati jednim od registriranih bakrenih pripravaka za dezinfekciju ranica, nastalih prilikom sadnje te kao prevenciju mogućih pojava bakterioza.

Za Pepelnicu Krastavca (Erysiphe cichoracearum) primijeniti:  Karathane gold 350 EC, Nativo 75 WG,  Zato, a za pepelnicu  rajčice (Oidium lycopersicum ) i paprike (Leveillula taurica) dozvoljen: Signum,  Nativo 75 WG  i dr. koji su registrirani za tretiranu kulturu, a kratke su karence.

Za Plamenjaču rajčice (Phytophthora infestans) ,Plamenjaču krastavca (Pseudoperonospora cubensis)  primijeniti pripravke kao što su: Ortiva, Revus, Ranman top, Ranman 400 SC, Pergado MZ, Acrobat MZ Neoram WG, Champion WG 50 i dr., pazeći na registracije po kulturama.

Kod pojave Sive plijesni (Botrytis cinerea) i Bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) na povrću po potrebi primijeniti pripravke : Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Signum, Pyrus 400 SC, Geoxe, Domark 40 ME i dr. pri tom pazeći na karence i registracije za pojedine kulture.

Za Sovice (Spodoptera sp) prije ubušivanja u plod napraviti tretiranje dopuštenim pripravcima uz dodatak okvašivača: Affirm, Alverde, Rotor super, Scatto, Cythrin max i drugim pripravcima koji su registrirani za tretiranu kulturu.

Za Lisne uši (Aphididae) primijeniti pripravke:Closer,  Fastac 10 EC, Karate zeon, Poleci plus, i dr. registrirane pripravke.

Za slučaj pojave Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis)  primijeniti neki od dopuštenih pripravaka, za rajčicu i krastavac:  Kraft 18 EC, za papriku: Laser, Kraft 18 EC. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari.

Kod pojave Koprivine grinje (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, i to također u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju.

Postaviti ljepljive žute i plave ploče iznad vršnih listova biljaka (podizati ih kako biljke rastu), da se može pratiti populacija štetnika u nasadu.

U ekološkim nasadima i usjevima primjenjivati samo pripravke koji su dopušteni za primjenu u ekološkoj proizvodnji. Primjena ovakvih pripravaka je poželjna i jako uspješna u manjim i raznovrsnim vrtovima gdje je posađeno više biljnih vrsta i različitih sorti na malom prostoru.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Zbog obilnih oborina koje su u protekla dva dana ovisno o lokalitetu pale na području Dubrovačko-neretvanske županije upućujemo vinogradare na tretiranje protiv uzročnika sive plijesni ( Botrytis cinerea ) u zonu grozda jednim od pripravaka : Switch  62,5 WG (k-21 dan), Luna Privilege ( k-21 dan),Teldor SC 500 (k-21 dan), Geoxe (k-21 dan ), Scala (k-21 dan), Cantus WG (k-28 dana),Pyrus 400 SC (k-28 dana) ili nekim drugim pripravkom :  http://fis.mps.hr/trazilicaszb

 

Lokalitet Količina oborina /l
Potomje 78,6
Čara 21,4
Slivno 59,2
Pojezerje 50,2
Koševo 51,6
Ušće 46,2
Mljet 2,2
Konavle 6,4

 

Za zaštitu od uzročnika plamenjače (Plasmophara viticola) u završnim prskanjima preporučamo uporabu jednog od pripravaka : Curzate B WG,Galben C, Ridomil Gold Plus, Ridomil Gold R ili pripravcima na osnovi bakra : Amaline Flow, Airone SC, Neoram WG, Nordox 75 WG, Champion 50 WG, Champion Flow, Cuprablau Z,Kupropin, Rame caffaro 32 WP, Cupocaffaro 50 WP, Bordoška juha, A i dr. https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Protiv uzročnika pepelnice (Uncinula necator) primijeniti jedan od pripravaka: Mystic EC, Nativo WG, Systhane 20 EW, Postalon SC, , Misha 20EW,Indar 5 EW, Talendo, Talendo extra, Collis, Luna Experiance, Dynali EC, Vivando, ili neki drugi registrirani pripravak http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Kod izbora pripravaka voditi računa o broju tretiranja tijekom vegetacijske sezone. Nakon tretiranja potrebno je  ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Sakupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 26.08.2020. na parkingu ispred tvrtke  Poljopromet d.o.o.  na adresi Jasenska bb   Opuzen u periodu 14.00 – 16.00.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima agruma!

Obavještavamo proizvođače agruma da se na izdvojenom lokalitetu Pržinovac  u nasadu grejpa u kojem su postavljene feromonske  lovke za praćenje i ulov populacije sredozemne voćne muhe (Ceratitis capitata) , bilježi ulov jedinki  iznad gospodarskog praga štetnosti kao i prisutnost ličinki u plodovima grejpa. Proizvođačima na spomenutom području savjetujemo provođenje mjera zaštite pripravkom Success Bait čija je karenca na agrumima 4 dana. Ostalim proizvođačima savjetujemo postavljanje žutih ploča u nasade u cilju praćenja leta i pojavnosti populacije štetnika te   pravovremenog suzbijanja. Praćenje populacije mediteranske voćne muhe i očitanje lovnih trapova tjedno provode djelatnici HAPIH-a u sklopu aktivnosti koje su propisane Akcijskim planom za suzbijanje sredozemne voćne muhe u cilju ranog otkrivanja žarišta .

Podsjećamo proizvođače agruma kao i ostalih biljaka domaćina sredozemne voćne muhe ( bresaka, nektarina ,šljiva, marelica, smokava , kakija i dr.)  da su sukladno Akcijskom planu dužni su provoditi higijenske mjere prikupljanja i zbrinjavanja svih otpalih plodova s tla, odnosno zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe te ih zbrinjavati . Sakupljanjem i pravilnim zbrinjavanjem zaostalih plodova domaćina , osim suzbijanja gospodarski najznačajnijeg  štetnika agruma  sredozemne voćne muhe smanjuje se i mogućnost zaraze drugim biljnim patogenima .

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr