MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Dubrovačko-neretvanska

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare Dubrovačko-neretvanske županije da se na opažačkim mjestima bilježi let leptira 2. generacije maslininog moljca (Prays oleae)  u srednjem do jakom intenzitetu .  Preporučujemo usmjerene mjere suzbijanja štetnika. Štete od maslinina moljca najvidljivije su tijekom rujna kada  prividno zdravi plodovi otpadaju na tlo.

Za suzbijanje maslininog moljca mogu se primijeniti biološki pripravci na osnovi Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki  trgovačkog imena : Baturad WP, Biobit WP, Dipel DF koji su  dozvoljeni u sustavu  ekološke proizvodnje ili su  korisnici plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika.

Za suzbijanje maslininog moljca u konvencionalnoj proizvodnji dozvoljeni i registrirani su pripravci na osnovi aktivnih tvari:

Spinetoram:  Delegate 250 EW

Fosmet : Imidan 50 WG

Deltametrin:  Decis 2,5 EC, Cythrin max, Decis 100 EC, Poleci plus, Scatto, Rotor super, Ritmus, Demetrina 25 EC.

Upućujemo maslinare na redovito  pregledavanje maslinika (1x tjedno ) na prisutnost maslinina svrdlaša (Rhynchites cribripennis)  koji u ovom stadiju razvoja ploda može biti vrlo opasan, osobito na kamenitim terenima. Pregled maslinika na prisutnost maslinina svrdlaša obavlja se trešnjom grana na bijelu podlogu te pregledom plodova u ranim jutarnjim satima do okoštavanja maslina.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Nasade jagoda treba redovito pregledati i pratiti pojavu štetnika i bolesti da se odradi pravovremena zaštita od istih, a pazeći na karence za primijenjena sredstva za zaštitu bilja. U nasadima u kojima je završeno branje mogu se koristiti registrirana sredstva dužih karenci.

Radi lakšeg praćenja štetnika u nasadima poželjno je postaviti ljepljive žute i plave ploče malo iznad listova i redovito pratiti promjene na pločama.

Protiv pepelnice jagode (Podosphaera aphanis syn. Oidium sp.,  Sphaerotheca macularis) preventivno primijeniti Ortiva, Karathane gold 350EC, Quadris ili Pointer ili dr registrirane pripravke sa kraćom karencom.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Pyrus 400 SC, Signum, ili Geoxe.

U slučaju pojave lisnih uši (Aphididae) primijeniti pripravke registrirane za primjenu, a kratkih karenci: Decis 100 Ec, Poleci plus, Scatto, Rotor super i dr. registrirani.

Kod pojave crvenog pauka (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od pripravaka registriranih za tu namjenu kao Milbeknock,  Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC (na otvorenom) ili Vertimec pro (u zaštićenom), i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar.

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za oba pripravka samo u večernjim satima) ili Poleci plus.

Svakako je uputno primijeniti pripravke za jačanje imuniteta i kondicije biljaka (aminokiseline, ojačivači, biljni ekstrakti ) i nešto iz programa korisnih mikroorganizama koji se koriste u ekološkoj proizvodnji, a pogodni su za primjenu sustavima kap po kap kao trichoderma vrste ili bacillus vrste.

Na malim površinama za sve bolesti lista korisna je mjera sakupljanja i spaljivanja zaraženih listova. Zaštitu kemijskim sredstvima treba započeti čim se primijete prvi simptomi, pazeći na registracije sredstava i karence.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Za Plamenjaču rajčice i krumpira (Phytophthora infestans), Plamenjaču krastavca (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti pripravke kraćih karenci kao što su: Ortiva, Revus, Ranman top, Proplant, ranman 400 SC, Aliette flash, Avi WG, Equation pro,  Neoram WG, Champion WG 50 i dr., pazeći na registracije po kulturama.

Za Plamenjaču kupusnjača (Peronospora parasitica) sukladno registracijama za pojedinu vrstu primijeniti Ortiva, Neoram WG, Infinito.

Za Pepelnicu tikvenjača (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Podosphaera xanthii) primijeniti Nativo 75 WG,  Karathane gold 350 EC, pepelnicu rajčice i paprike (Leveillula taurica) primijeniti Nativo 75 WG, Signum i dr. pazeći na registracije.

Protiv Sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Pyrus 400 SC, Signum, Switch 62,5 WG,Geoxe, Scala i sl.

Postaviti ljepljive žute i plave ploče iznad vršnih listova biljaka (podizati ih kako biljke rastu), da se može pratiti populaciju štetnika u nasadu.

Za Lisne uši (Aphididae) primijeniti pripravke: Karate zeon, Pirimor 50 WG, Teppeki 500 WG, Neemazal-T/S, Poleci plus, i sl. pazeći na registracije po kulturama.

Za Štitaste moljce (Trialeurodes vaporariourum) primijeniti Requiem prime ili dr., za kupusne štitaste moljce (Aleyrodesproletella)primijeniti Movento ili dr registrirane pripravke.

Na kupusnjačama za Kupusne moljce (Plutella xylostella) i Sovice (Noctuidae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Cythrin max, Sumialfa 5 FL, Affirm, Laser, Decis 100 EC pazeći na registracije.

Kod pojave Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis)  primijeniti neki od dopuštenih pripravaka:  Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Laser, Requiem prime. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari. Dok pripravak Neemazal-T/S, bitno je primijeniti dok su ličinke u mlađim stadijima.

Kod pojave Koprivine grinje (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC; Requiem prime.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima agruma

Obilaskom nasada mandarina u kojima je završila cvatnja uočena je populacija štitastih uši (lovorova štitasta uš ,siva štitasta uš agruma , narančina štitasta uš, narančin crvac) iznad gospodarskog praga štetnosti . Za suzbijanje na agrumima registrirani su pripravci: Closer, Movento, Pyxal, Brai, Proximo. Štitaste uši mogu se suzbijati i pripravcima na osnovi mineralnog ulja ili parafinskog ulja, trgovačkog naziva : Mineralno svijetlo ulje, Bijelo ulje, Ovipron Top, Promanal neu , Ovitex, Laincoil, insectoil Key, Estiuoil .

Proizvođače upućujemo da redovito pregledavaju nasade agruma na prisutnost populacije lisnih uši, crvenog pauka i koprivine grinje te po potrebi primjene insekticide prema dozvoli i registraciji.

Za suzbijanje lisnih uši  dozvolu imaju pripravci : Closer, Movento, Asset Five, Decis 100 EC, Decis 2,5 EC, Scatto, Demetrina 25 EC, Rotor Super i Vydate 10 L (putem navodnjavanja).

Za suzbijanje crvenog pauka i koprivine grinje na agrumima dozvolu imaju : Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Vertimec Pro, Zoom 11 ,Envidor SC 240, Diablo SC, Milbeknock, Shoshi.

Za zaštitu od gljivičnih oboljenja antraknoze (Colletotrichum gleosporioides) i vršne truleži plodova     (Alternaria citri) mogu se koristiti pripravci na osnovi mankozeba: Penkozeb, Dithane DG Neotec.

Za zaštitu od uzročnika truleži korijena i korijenova vrata (Phytophthora spp.) na agrumima  dozvolu imaju pripravci na osnovi aktivne tvari :

Al-fosetila : Aliette flash, Alfil, Alfil WG, Azimut 80 WG

Propamokarba: Proplant (osim naranče)

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji. Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest voćarima

Koštićave voćke se nalaze u razvojnom stadiju intenzivnog porasta ploda i lisne mase. U narednim danima najavljene su oborine koje će pogodovati će razvoju i infekcijama uzročnikom  truleži ploda (Monilinia fructigena)  na koštićavim voćkama . Za suzbijanje na breskvama ,nektarinama, trešnjama i šljivama primijeniti  jedan od pripravaka: Signum DF,  Switch 62,5 WG, Indar 5 EW, Nativo WG, Chorus 50 WG, Teldor  SC 500,  Luna experience (dozvola na trešnji, višnji i breskvi)

Na marelici primijeniti jedan od pripravaka : Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Indar 5 EW,  Nativo WG, Signum,.

Na višnji primijeniti jedan od pripravaka : Signum, Chorus 50 WG, Chorus 75 WG, Luna experience.

Zaštitu od uzročnika truleži ploda i pepelnice  pružaju fungicidi : Luna experience,  Indar 5 EW  , Nativo WG, Systhane 20 EW  (dozvola na breskvi, nektarini, šljivi).

Vremenske prilike pogoduju razvoju štetnika , upućujemo voćare da redovito pregledavaju voćnjake na prisutnost populacije lisnih uši i crvenog voćnog pauka te ukoliko je potrebno naprave ciljano suzbijanje.

Za suzbijanje populacije lisnih uši primijeniti jedan od pripravaka:

Pirimor 50 WG – dozvoljen za višnju, šljivu, breskvu i marelicu( 1 x u vegetaciji)

Mospilan SG 20 –  dozvoljen za višnju, trešnju, šljivu, breskvu, nektarina

Movento  – dozvoljen  za breskvu, marelicu, šljivu i trešnju (2 primjene u razmaku 7 -14 dana (Suzbija i dudovu štitastu uš)

Closer – dozvoljen za breskvu, nektarinu, trešnju i višnju (suzbija i jabučnu krvavu uš (Eriosoma lanigerum)

Teppeki 500 WG – dozvola na šljivi i breskvi ( 2x u vegetaciji

Za suzbijanje crvenog voćnog pauka na koštićavom voću u RH registrirani su pripravci: Zoom 11 SC (breskva, nektarina, marelica) , Envidor  SC 240 (marelica, breskva, nektarina, šljiva, višnja), Vertimec 018 EC (breskva ,nektarina) , Vertimec  Pro ( breskva, nektarina ,marelica šljiva), Voliam targo (breskva ,nektarina), Apache (breskva )

U nasadima bresaka i nektarina traje let leptira breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella ) iznad gospodarskog praga štetnosti. Za suzbijanje primijeniti jedan od pripravaka: Runner 240 SC, Insegar 25 WG, Voliam targo, Coragen 20 SC, Delegate 250 WG, , Imidan 50 WG, Affirm, Avaunt EC.

Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti dodatne mjere za zaštitu pčela: prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje te primijeniti insekticide nakon cvatnje, u kasnim večernjim satima kada nema leta pčela.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U Dubrovačko –neretvanskoj županiji vinova loza se nalazi u fazi intenzivnog  porasta listova i mladica dok sorte ranije epohe dozrijevanja ulaze u cvatnju. U narednim danima očekuju se oborine koje će povoljno djelovati razvoj i infekcije uzročnicima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) , pepelnice ( Erysiphe necator) te ranog botritisa –sive plijesni (Botrytis cinerea ) kod osjetljivih sorata. Vinogradarima i dalje preporučujemo uporabu sistemičnih pripravaka za zaštitu od navedenih uzročnika, uz napomenu da pripravci koji u sebi imaju djelatnu tvar folpet postrano djeluju i na uzročnika sive plijesni.

Zaštitu od plamenjače vinove loze  moguće je napraviti jednim od pripravaka: Mikal premium F, Mikal flash, Momentum trio,  Curzate F, Pergado F, Vincare, Acrobat MZ, Forum star , Ampexio, Actlet F i dr. U vinogradima sa vidljivim znakovima infekcije plamenjačom  (žuta uljana pjega) prednost dati pripravcima Acrobat MZ i Forum Star.

Zaštitu od pepelnice vinove loze moguće je  napraviti jednim od pripravaka: Karathane Gold 350 EC, Systhane 20 EW,Stroby DF, Mystic EC, Spirox, Nativo WG, Prosper CS 300,Topas 100 EC, Luna experience, Indar 5 EW ,Talendo, Talendo extra, Collis, Sercadis, Sinstar, Cyflamid 5 EW i dr.

Osjetljive sorte na razvoj sive pljesni ili botritisa u fazi početka cvatnje ili punoj cvatnji možete zaštititi jednim od botriticida  npr: Pyrus 400 SC, Scala, Switch 62,5 WG, Cantus, Chorus 75 WG , Geoxe  i dr.

Na opažačkim mjestima ulov pepeljastog i žutog grožđanog moljca je ispod praga štetnosti. Zasad nije potrebno provoditi mjere suzbijanja. Vinogradare upućujemo na praćenje preporuka.

Mjere zaštite planirati prema razvojnom stadiju vinove loze, vremenskim prilikama  te razmacima između mjera zaštite , a u slučaju da padne više od 20 mm oborina potrebno je ponoviti tretiranje .

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Za Plamenjaču rajčice i krumpira (Phytophthora infestans), Plamenjaču krastavca (Pseudoperonospora cubensis)  primijeniti pripravke kraćih karenci kao što su: Ortiva, Revus, Ranman top, Proplant, ranman 400 SC, Aliette flash, Avi WG, Equation pro,  Neoram WG, Champion WG 50 i dr., pazeći na registracije po kulturama.

Za Plamenjaču kupusnjača (Peronospora parasitica) sukladno registracijama za pojedinu vrstu primijeniti Ortiva, Neoram WG, Infinito.

Za Pepelnicu tikvenjača (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Podosphaera xanthii) primijeniti Nativo 75 WG,  Karathane gold 350 EC, pepelnicu rajčice i paprike (Leveillula taurica) primijeniti Nativo 75 WG, Signum i dr. pazeći na registracije.

Protiv Sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Pyrus 400 SC, Signum, Switch 62,5 WG,Geoxe, Scala i sl.

Postaviti ljepljive žute i plave ploče iznad vršnih listova biljaka (podizati ih kako biljke rastu), da se može pratiti populaciju štetnika u nasadu.

Za Lisne uši (Aphididae) primijeniti pripravke: Karate zeon, Pirimor 50 WG, Teppeki 500 WG, Neemazal-T/S, Poleci plus, i sl.

Za Štitaste moljce (Trialeurodes vaporariourum) primijeniti Requiem prime ili dr., za kupusne štitaste moljce (Aleyrodesproletella)primijeniti Movento ili dr registrirane pripravke.

Na kupusnjačama za Kupusne moljce (Plutella xylostella) i Sovice (Noctuidae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Cythrin max, Sumialfa 5 FL, Affirm, Laser, Decis 100 EC pazeći na registracije.

Kod pojave Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis)  primijeniti neki od dopuštenih pripravaka:  Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Laser, Requiem prime i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari. Dok pripravak Neemazal-T/S, primijeniti dok su ličinke u mlađim stadijima.

Kod pojave Koprivine grinje (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, primjena u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju; Requiem prime.

Kod biološkog modela suzbijanja tripsa u paprici i posebno kod unosa predatorskih organizama, treba pripaziti na uvjete primjene zaštitnih sredstava u nasadu, tražiti od dobavljača koji pripravci se smiju koristiti u nasadu prije unosa predatora.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Nasade jagoda treba redovito pregledati i pratiti pojavu štetnika i bolesti da se odradi pravovremena zaštita od istih, a pazeći na karence za primijenjena sredstva za zaštitu bilja.

Radi lakšeg praćenja štetnika u nasadima poželjno je postaviti ljepljive žute i plave ploče malo iznad listova i redovito pratiti promjene na pločama.

Protiv pepelnice jagode (Podosphaera aphanis syn. Oidium sp.,  Sphaerotheca macularis) preventivno primijeniti Ortiva, Karathane gold 350EC, Quadris ili Pointer ili dr registrirane pripravke sa kraćom karencom.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Pyrus 400 SC, Signum, ili Geoxe.

U slučaju pojave lisnih uši (Aphididae) primijeniti pripravke registrirane za primjenu, a kratkih karenci: Decis 100 Ec, Poleci plus, Scatto, Rotor super i dr. registrirani.

Kod pojave crvenog pauka (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od pripravaka registriranih za tu namjenu kao Milbeknock,  Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC (na otvorenom) ili Vertimec pro (u zaštićenom), i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar.

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za oba pripravka samo u večernjim satima) ili Poleci plus.

Svakako je uputno primijeniti pripravke za jačanje imuniteta i kondicije biljaka (aminokiseline, ojačivači, biljni ekstrakti ) i nešto iz programa korisnih mikroorganizama koji se koriste u ekološkoj proizvodnji, a pogodni su za primjenu sustavima kap po kap kao trichoderma vrste ili bacillus vrste.

Na malim površinama za sve bolesti lista korisna je mjera sakupljanja i spaljivanja zaraženih listova. Zaštitu kemijskim sredstvima treba započeti čim se primijete prvi simptomi, pazeći na registracije sredstava i karence.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

U Dubrovačko –neretvanskoj županiji vinova loza se nalazi u fazi intenzivnog  porasta listova i mladica. Nestabilne vremenske prilike s povremenim oborinama i povišenom relativnom vlagom zraka te temperaturama od 20-26 ⁰C pogoduju razvoju i infekcijama uzročnicima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) , pepelnice ( Erysiphe necator) te ranog botritisa sive plijesni (Botrytis cinerea ) kod osjetljivih sorata. U takvim okolnostima preporučujemo uporabu sistemičnih pripravaka za zaštitu od navedenih uzročnika, uz napomenu da pripravci koji u sebi imaju djelatnu tvar folpet postrano djeluju i na uzročnika sive plijesni.

Zaštitu od plamenjače vinove loze  moguće je napraviti jednim od pripravaka: Mikal premium F, Mikal flash, Momentum trio,  Curzate F, Pergado F, Vincare,Acrobat MZ, Forum star , Ampexio, Actlet F i dr. U vinogradima sa vidljivim znakovima infekcije plamenjačom  (žuta uljana pjega) prednost dati pripravcima Acrobat MZ i Forum Star.

Zaštitu od pepelnice vinove loze moguće je  napraviti jednim od pripravaka: Karathane Gold 350 EC, Systhane 20 EW,Stroby DF, Mystic EC, Spirox, Nativo WG, Prosper CS 300,Topas 100 EC, Luna experience, Indar 5 EW ,Talendo, Talendo extra, Collis, Sercadis, Sinstar, Cyflamid 5 EW i dr.

Mjere zaštite planirati prema razvojnom stadiju vinove loze, vremenskim prilikama  te razmacima između mjera zaštite , a u slučaju da padne više od 20 mm oborina potrebno je ponoviti tretiranje .

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Obavještavamo maslinare Dubrovačko-neretvanske županije da se na opažačkim mjestima bilježi let leptira 1. generacije maslininog moljca (Prays oleae)  u srednjem do jakom intenzitetu.

Razvojni stadiji maslina variraju ovisno o položaju i sorti , na južnim položajima uz more u sljedećem tjednu očekuje se  početak cvatnje. Upućujemo maslinare na pregled maslinika na prisutnost štetnika te da  pred otvaranje cvjetnih resa naprave usmjerenu zaštitu .

Za suzbijanje maslininog moljca mogu se primijeniti biološki pripravci na osnovi Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki  trgovačkog imena : Baturad WP, Biobit WP, Dipel DF koji su  dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji .

Za suzbijanje maslininog moljca u konvencionalnoj proizvodnji dozvoljeni i registrirani su pripravci na osnovi aktivnih tvari:

Spinetoram:  Delegate 250 EW

Fosmet : Imidan 50 WG

Deltametrin:  Decis 2,5 EC, Cythrin max, Decis 100 EC, Poleci plus, Scatto, Rotor super, Ritmus, Demetrina 25 EC.

Prilikom primjene insekticida u voćnjaku potrebno je poduzeti dodatne mjere za zaštitu pčela: prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje te primijeniti insekticide nakon cvatnje, u kasnim večernjim satima kada nema leta pčela.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr