Tag: Dubrovačko-neretvanska

Obavijest vinogradarima

Vinova loza se nalazi u razvojnom stadiju intenzivnog porasta listova i mladica dok sorte ranije epohe dozrijevanja ulaze u cvatnju. Najavljene oborine povoljno će utjecati na razvoj i infekcije uzročnicima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), te sive plijesni (Botrytis cinerea ) kod osjetljivih sorata. Za zaštitu od navedenih uzročnika preporučujemo pripravke sistemičnog  djelovanja, uz napomenu da pripravci koji u sebi imaju djelatnu tvar folpet postrano djeluju i na uzročnika sive plijesni.

Zaštitu od plamenjače vinove loze moguće je napraviti jednim od pripravaka: Forum star, Mikal Flash, Mikal Premium F, Curzate F , Pergado F, Fantic F, Momentum trio, Magma Triple, Sphinx extra 685 WDG. Navedeni pripravci sadrže folpet koji će dati zaštitu i od ranog razvoja sive plijesni.

Razmak između zaštita ne bi trebao biti duži od 10-12 dana.

Vremenske prilike osobito pogoduju infekcijama uzročnikom pepelnice ( Erysiphe necator)

Zaštitu od pepelnice vinove loze moguće je  napraviti jednim od pripravaka: su Dynali, Luna expirience, Revyona, Collis, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo extra, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Prosper CS 300 i sl.

Osjetljive sorte na razvoj sive pljesni ili botritisa u razvojnom stadiju početka cvatnje možete zaštititi jednim od botriticida  https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Upućujemo vinogradare pregled vinograda na prisutnost gusjenica grozdovih moljaca te prema potrebi obaviti suzbijanje jednim od pripravaka: Coragen SC, Affirm, Voliam, Radiant, Laser KS, Vertimec 018 EC i sl.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest voćarima

Nestabilno vrijeme s povremenim oborinama koje su najavljene u narednom tjednu pogodovati će razvoju uzročnika truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) i  narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) na koštunjavim voćkama.

Proizvođačima koji nisu obavili mjere usmjerene zaštite u proteklih 7 dana savjetujemo da to učine prije oborina.

Za zaštitu od uzročnika truleži ploda primijeniti jedan od pripravaka: Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Geoxe, Signum. Navedeni pripravci imaju karencu 7 dana. Na trešnji i breskvi  je registriran i Luna experince (k-3), na višnji (k-7)

U nasadima trešanja i višanja protiv kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) moguća je primjena pripravka Syllit 544 SC ( K-14) te Luna experience (dozvola na višnji K- 3 dana ), Merpan 80 WDG (višnja k-21)

U nasadima marelica, bresaka, marelica i nektarina protiv uzročnika šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) moguća je primjena pripravaka: Kastor (k-21), Scab 480 SC osim marelice (k-23), Merpan 80WDG ( marelica k-21)

U nasadima šljiva za zaštitu od uzročnika narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) registrirani su pripravci: Futura 50 W i  Kastor P (K-21)

Vremenske prilike pogoduju zarazama uzročnikom pepelnice (Sphaerotheca pannosa), zaštitu od uzročnika truleži ploda i pepelnice  pružaju fungicidi: Nativo WG, Luna experience

Porastom temperature raste populacija lisnih ušiju i crvenog voćnog pauka u voćnjacima. Savjetujemo redovito pregledavanje voćnjaka i po potrebi primjenu insekticida.

Za suzbijanje populacije lisnih uši: Pirimor (dozvola višnja), Mospilan 20 SG (trešnja, višnja, šljiva, breskva, nektarina), Teppeki 500 WG (breskva, šljiva)

Za suzbijanje populacije crvenog voćnog pauka: Vertimec Pro (breskva, nektarina, marelica ,šljiva), Voliam targo (breskva,nektarina), Apache (breskva).

U nasadima bresaka i nektarina traje let leptira breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) iznad gospodarskog praga štetnosti. Suzbijanje je moguće s jednim od pripravaka.

Coragen 20 SC ( b. moljac, b.savijač )

Lepinox plus ( b. moljac, b.savijač )

Voliam targo (b.moljac, b.savijač)

Delegate 250 WG (b. moljac, b. savijač)

Mavrik Flo ( b. moljac, b.savijač )

Runner 240 SC (b.savijač i b.moljac) sredstvu istekla registracija, krajnji rok za primjenu zaliha je 14.08.2024.

Prilikom primjene sredstava za zaštitu bilja voditi brigu o vremenu dozrijevanja i karenci pripravaka te shodno tome izabrati pripravke kraće karence.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Nakon nestabilnog vremena i velikih dnevnih oscilacija temperatura, primjena bio-stimulatora i ojačivača biljaka na osnovi aminokiselina znatno doprinosi jačanju i oporavku od nastalih šokova, obnovi žila te pomaže u aktiviranju i jačanju obrambenih mehanizama biljaka.

Prije presađivanja bi bilo dobro zaštititi presadnice registriranim pripravkom za tu kulturu, kao što su Previcur Energy, Proplant, Serenade aso, Proradix, i dr. slični pripravci sa dopuštenjem za primjenu na kulturi. Po potrebi na površini primijeniti pripravke za nematode kao: Velum prime, Vydate, Nemadate, Bioact Prime i dr. Nakon ukorjenjivanja presadnica povrća dobro bi bilo primijeniti jedan od registriranih fungicida na osnovi bakra da pomogne u jačanju površine lista kao što su: Neoram WG, Champion WG 50 i dr. pazeći na registracije po kulturama.

Za plamenjaču rajčice i krumpira (Phytophthora infestans), plamenjaču krastavca (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti pripravke kao što su: Revus, Ranman top, Proxanil 450SC, Ortiva, Ridomil gold R, Previcur Energy, Proplant, Polyram DF, Neoram WG, Champion WG 50, i dr., pazeći na registracije po kulturama.

Za pepelnicu tikvenjača (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Podosphaera xanthii) primijeniti Nativo 75 WG,  Karathane gold 350 EC, pepelnicu rajčice i paprike (Leveillula taurica) primijeniti Nativo 75 WG, Signum i dr. pazeći na registracije.

Za lakše praćenja štetnika u nasadima poželjno je postaviti ljepljive žute i plave ploče malo iznad listova i redovito pratiti promjene ulova štetnika na pločama.

Za lisne uši (Aphididae) primijeniti pripravke: Pirimor 50 WG, Teppeki 500 WG, Mospilan 20 SG, Closer, Karate zeon, Neemazal-T/S i sl.

Za stakleničkog i duhanovog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) primijeniti pripravke kao: Closer, Abanto, Requiem prime i dr. pazeći na registracije po kulturama.

Za slučaj pojave kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) primijeniti neki od dopuštenih pripravaka: Requiem prime, Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Laser. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari, dok Exalt 25SC, Neemazal-T/S primijeniti dok su ličinke u mlađim stadijima.

Za južnoameričkog moljca rajčice (Tuta absoluta), neke sovice (Noctuidae) primijeniti: Alverde, Ampligo, Voliam targo, Neemazal-T/S, Lepinox plus i druge registrirane po kulturi.

Kod pojave koprivine grinje (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Voliam Targo, Requiem prime, dok Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, treba primijeniti u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju.

Pri odluci za biološki model suzbijanja tripsa u paprici treba pripaziti na uvjete primjene zaštitnih sredstava u nasadu i prije sadnje, a već kod sadnje tražiti od dobavljača informaciju koji pripravci se smiju koristiti u nasadu prije i nakon unosa korisnih organizama.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS baza) Ministarstva poljoprivrede na web adresi : https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Na opažačkim mjestima za praćenje populacije 1. generacije maslininog moljca (Prays oleae) tijekom ovog tjedna na feromonskim lovkama zabilježeni su ulovi u visokom intenzitetu značajno iznad gospodarskog praga štetnosti.

Masline se na većini lokaliteta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nalaze u razvojnom stadiju početka cvatnje i pune cvatnje. Savjetujemo provesti mjere suzbijanja jednim od pripravaka na osnovi Bacillus thuringiensis – BELTHIRUL, BIOBIT WP, DIPEL DF koji su dozvoljeni i za primjenu u ekološkom sustavu proizvodnje.

 

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

ivana.tomac.talajic@mps.hr  

Obavijest proizvođačima jagoda

Za sivu plijesan (Botrytis cinerea) primijeniti pripravke Taegro, Pyrus 400 SC, Signum, Switch 62,5 WG, Serenade aso, Ortiva, i dr.

Protiv pepelnice jagode (Podosphaera aphanis syn. Oidium sp.,  Sphaerotheca macularis) primijeniti Ortiva, Quadris, Score ili dr. registrirane pripravke sa kraćom karencom pred branje.

Kod pojave tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za oba pripravka samo u večernjim satima), Scatto ili Poleci plus.

U zaštićenim prostorima i tunelima, pogotovo u starim nasadima, već može doći do pojave jednog od crvenih pauka (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) pa će trebati primijeniti jedan od pripravaka registriranih za tu namjenu Milbeknock, Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC ili Vertimec pro i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar.

Protiv lisnih ušiju (Aphis spp.) primijeniti jedan od pripravaka: Decis 100 EC, Poleci plus, Scatto ili dr. registrirane.

Poslije kišnog perioda poželjno je primjenjivati pripravke za jačanje otpornosti i kondicije biljaka (aminokiseline, ojačivači, biljni ekstrakti) i nešto iz programa korisnih mikroorganizama koji se koriste u ekološkoj proizvodnji, a mogu se primijeniti i sustavima kap po kap kao trichoderma vrste, pseudomonas ili bacillus vrste.

Oštećene plodove bi trebalo pobrati da ne ostaju na biljkama kao hranjiva podloga za razvoj patogena.

Na malim površinama za sve bolesti lista korisna je mjera sakupljanja i spaljivanja zaraženih listova. Zaštitu kemijskim sredstvima treba započeti čim se primijete prvi simptomi, pazeći na registracije sredstava i poštivanje karenci.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Vremenske prilike praćene velikom količinom oborina od početka mjeseca povoljno utječu za razvoj i zarazu s uzročnikom paunova oka (Spilocaea oleagina) masline. Savjetujemo čim bude moguće napraviti usmjerenu zaštitu maslinika posebno radi zaštite mladog porasta.

Na položajima na kojima još nije započela cvatnja moguća je primjena jednog od pripravka: Nativo 75 WG, Stroby WG, Syllit 544 SC, Ortiva top,  Sugoby, Quimera, Fosika, Savial forte, Phyto Sarcan.

Na južnim položajima uz more gdje je započela cvatnja dozvoljena je primjena jednog od pripravaka: Syllit 544 SC, Fosika, Savial forte, Phyto Sarcan.

U ekološkim maslinicima dozvoljen je biološki  pripravak Serenade ASO.

Na opažačkim lokalitetima u prošlom tjednu ulov maslininog moljca je bio od u srednjem intenzitetu. Tretiranje maslinika protiv cvjetne generacije maslininog moljca opravdana je samo u maslinicima s oskudnom količinom cvjetnih resa. U tom slučaju mogu se koristiti pripravci na osnovi (Bacillus thuringiensis – Belthurel, Biobit WP, Dipel DF). Ostalim savjetujemo daljnje praćenje feromonskim lovkama i pregled cvjetnih resa.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

ivana.tomac.talajic@mps.hr  

Obavijest voćarima

Zbog velike količine oborina koje su pale proteklih dana potrebno je provesti usmjerenu zaštitu koštunjavih voćaka (marelice, breskve, nektarine, šljive, trešnje, višnje) od uzročnika truleži ploda (Monilinia spp. ) šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) i narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum).

Za zaštitu od uzročnika truleži ploda primijeniti jedan od pripravaka: Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Geoxe, Signum. Navedeni pripravci imaju karencu 7 dana. Na trešnji i breskvi  je registriran i Luna experince (k-3), na višnji (k-7).

U nasadima trešanja i višanja protiv kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) moguća je primjena pripravka Syllit 544 SC ( K-14) te  Luna experience (dozvola na višnji K- 3 dana), Merpan 80 WDG (višnja k-21).

U nasadima marelica bresaka, marelica i nektarina protiv uzročnika šupljikavosti lista ( Stigmina carpophila ) moguća je primjena pripravaka: Kastor (k-21), Scab 480 SC osim marelice (k-23), Merpan 80WDG ( marelica k-21)

U nasadima šljiva za zaštitu od uzročnika narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum)  registrirani su pripravci: Futura 50 W i  Kastor P (K-21 ).

Prilikom primjene sredstava za zaštitu bilja voditi brigu o vremenu dozrijevanja i karenci pripravaka te shodno tome izabrati pripravke kraće karence.

 

Radi mjera dodatne zaštite pčela potrebno je sve kemijske mjere u voćnjaku provoditi u vrijeme kad pčele ne lete (u kasnim večernjim satima) te voditi računa da je cvjetni uzrast pokošen.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest vinogradari

Uslijed učestalih oborina i nepovoljnih vremenskih uvjeta prethodnih dana ostvareni su povoljni uvjeti za razvoj i infekciju uzročnicima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Savjetujemo da se zaštita vinove loze provede čim vremenske prilike to dopuste.

Zaštitu od plamenjače i crne pjegavosti moguće je napraviti jednim od pripravaka: Mikal premium, Mikal flash, Pergado F, Ampexio.

Vremenske prilike osobito pogoduje infekcijama uzročnikom pepelnice (Erysiphe necator).

Zaštitu vinove loze od pepelnice moguće je napraviti jednim od pripravaka: Stroby, Zato 50 WG, Collis, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Dynali, Domark 40 ME, Vivando i dr.

Sredstvima za zaštitu od pepelnice moguće je dodati sumporne pripravke radi smanjenja populacija štetnih lozinih grinja.

 

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi:

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu

 

                                                                                                      Srećko Bošković mag.ing.agr.

                                                                                                         srecko.boskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Nakon nestabilnog vremena i velikih dnevnih oscilacija temperatura, primjena bio-stimulatora i ojačivača biljaka na osnovi aminokiselina znatno doprinosi jačanju i oporavku od nastalih šokova te pomaže u aktiviranju i jačanju obrambenih mehanizama biljaka. Nakon sadnje, uputno je postaviti ljepljive žute i plave ploče iznad vršnih listova biljaka (podizati ih kako biljke rastu), da se može pratiti pojava štetnika u nasadu.

Prije presađivanja bi bilo dobro zaštititi presadnice registriranim pripravkom za tu kulturu, kao što su Previcur Energy, Proplant, Serenade aso, Proradix, i dr. slični pripravci sa dopuštenjem za primjenu na kulturi. Po potrebi na površini primijeniti pripravke za nematode kao: Velum prime, Vydate, Nemadate, Bioact Prime i dr. Nakon ukorjenjivanja presadnica povrća dobro bi bilo primijeniti jedan od registriranih fungicida na osnovi bakra da pomogne u jačanju površine lista kao što su: Neoram WG, Champion WG 50 i dr. pazeći na registracije po kulturama.

Za plamenjaču rajčice i krumpira (Phytophthora infestans), plamenjaču krastavca (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti pripravke kao što su: Ridomil gold R, Previcur Energy, Proplant, Polyram DF, Ranman top, Proxanil 450SC, Ortiva, Neoram WG, Champion WG 50, i dr., pazeći na registracije po kulturama.

Za pepelnicu tikvenjača (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea, Podosphaera xanthii) primijeniti Nativo 75 WG,  Karathane gold 350 EC, pepelnicu rajčice i paprike (Leveillula taurica) primijeniti Nativo 75 WG, Signum i dr. pazeći na registracije.

Za Lisne uši (Aphididae) primijeniti pripravke: Closer, Pirimor 50 WG, Teppeki 500 WG, Mospilan 20 SG, Karate zeon, Neemazal-T/S i sl.

Za stakleničkog i duhanovog štitastog moljca (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) primijeniti pripravke kao: Closer, Abanto, Requiem prime i dr. pazeći na registracije po kulturama.

Za slučaj pojave kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) primijeniti neki od dopuštenih pripravaka: Requiem prime, Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Laser i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ove aktivne tvari, dok Exalt 25SC, Neemazal-T/S, primijeniti dok su ličinke u mlađim stadijima.

Pri odluci za biološki model suzbijanja tripsa u paprici treba pripaziti na uvjete primjene zaštitnih sredstava u nasadu i prije sadnje, a već kod sadnje tražiti od dobavljača informaciju koji pripravci se smiju koristiti u nasadu prije i nakon unosa korisnih organizama.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u razvojnom stadiju intenzivnog porasta listova i mladica. Najavljene oborine u narednim danima povoljno će utjecati na razvoj i infekciju uzročnicima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Zaštitu od plamenjače i crne pjegavosti moguće je napraviti jednim od pripravaka: Mikal premium, Mikal flash, Pergado F, Ampexio, Polyram DF, Delan Pro, Universalis, Solofol i dr.

Vremenske prilike osobito pogoduje infekcijama uzročnikom pepelnice (Erysiphe necator).

Zaštitu vinove loze od pepelnice moguće je napraviti jednim od pripravaka: Stroby, Zato 50 WG, Collis, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Dynali, Domark 40 ME, Vivando i dr.

Sredstvima za zaštitu od pepelnice moguće je dodati sumporne pripravke radi smanjenja populacija štetnih lozinih grinja.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute na etiketi. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja te propisno zbrinuti ambalažu

 

                                                                                                      Srećko Bošković mag.ing.agr.

                                                                                                         srecko.boskovic@mps.hr