Obavijest vinogradarima

Toplo i sparno vrijeme osobito  pogoduje razvoju uzročnika pepelnice (Erysiphe necator) vinove loze  koja se nalazi u razvojnom stadiju intenzivnog rasta i razvoja bobica. Za zaštitu primijeniti pripravke sistemičnog djelovanja  https://fis.mps.hr/trazilicaszb

Zaštitu od uzročnika plamenjače nastaviti pripravcima sistemičnog djelovanja na novoizraslim dijelovima i u vinogradima s vidljivim simptomima zaraze vodeći računa da razmaci između tretiranja ne budu veći od 12 dana.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb .Prilikom odabira voditi računa o izboru pripravaka koji se koriste, broju dozvoljenih tretiranja, odnosno koristiti pripravke različitog mehanizma djelovanja.

Na opažačkim mjestima za praćenje populacije pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana) i dalje bilježimo ulove ispod praga štetnosti.

Meterolozi krajem tjedna najavljuju prvi toplotni val s dnevnim  temperaturama višim pod 36 C za Dubrovačko-neretvansku županiju. Kako bi biljke lakše podnije stresne uvjete savjetujemo primjenu biostimulatora na osnovi aminokiselina.

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju  imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način planirano je u  Dubrovačko-neretvanskoj županiji :

1) 25.07.2024. ( Poljoprivredna zadruga Putniković )

2) 01.08.2024. ( ATTS , Gruda )

3) 21.08.2024. ( Opuzen -Jasenska)

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

                              e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis