Obavijest maslinarima

Na feromonskim lovkama  za ulov i praćenje   1. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae)   na području Dubrovačko-neretvanske županije bilježi se  let odraslih jedinki iznad praga štetnosti u srednjem do visokom intenzitetu na svim lokalitetima.

Vremenske prilike s povremenim oborinama pogoduju razvoju populacije štetnika , te se osobito na južnim položajima  gdje je vegetacija krenula ranije ubrzo očekuje polaganje jajašaca u plod.

Savjetujemo maslinarima početak provođenja preventivnih mjera suzbijanja maslinine muhe u cilju smanjenja populacije metodom masovnog ulova  kako bi izlovili što veći broj odraslih jedinki prije odlaganja jajašaca u plod.

Metoda masovnog ulova provodi se primjenom :

–             gotovog pripravka Success Bait

Na leđnu prskalicu od 10-15 litara vode, potrebno je otopiti oko pola litre Success Baita( 3-5 % otopina). Pola litre pripravka prvo se otopi u manjoj količini vode (5 litara), uz dosta miješanja, a zatim se doda u leđnu prskalicu i nadopuni vodom uz miješanje. Prska se s krupnim kapima jedna grana s južne ili jugoistočne strane. Sa dobivenih 15 litara otopine može se tretirati 70 do 100 stabala maslina (odnosno pojedine grane na toliko stabala). Tretirati u razmacima 14-21 dan.- dozvoljeno u eko proizvodnji.

–             gotove lovke Karate trap B -dozvoljeno u eko proizvodnji

–             kombinacijom Buminala uz dodatak insekticida

Mamci se pripremaju na način da se u 10 l vode doda 60 ml hidroliziranog proteina (Buminal) uz dodatak insekticida dozvoljenog za suzbijanje maslinine muhe. Tretira se krupnim kapima jedna slabo rodna ili nerodna grana uz utrošak oko 2 dcl škropiva ili se pripremljeni mamak puni u prikladne lovke (boce s otvorima). Tretiranje treba ponavljati svakih 10-12 dana te nadopunjavati ili mijenjati prema potrebi.

Metoda masovnog ulova daje bolje rezultate ukoliko se provodi na širem području ili uključivanjem većeg broja maslinika na određenom lokalitetu.

Zbog ukidanja dijela sredstava za zaštitu bilja ili smanjenje učinkovitosti na djelatnu tvar deltametrin (https://rezistentnost-szb-hr ) sve češća je upotreba gline (kaolina) u zaštiti plodova masline. Upotreba kaolina ima dvojaku ulogu u zaštiti plodova: stvaranje tankog sloja čestica na maslinama zbog čega su takvi plodovi slabije vidljivi maslininoj muhi te je smanjeno polaganje jajašaca i nastanak patule , a glina ujedno djeluje povoljno na plod kod visokih temperatura. Preporučuje tretman glinom ponoviti nakon 30 dana , a u  slučaju kiše i ispiranja ponovo tretirati

Moguće je primijeniti  više mjera zaštite: tretiranje kaolinom uz korištenje metode masovnog ulova.

Redovito raditi pregled plodova na zarazu s maslininom muhom!

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju  imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način planirano je u  Dubrovačko-neretvanskoj županiji :

1) 25.07.2024. ( Poljoprivredna zadruga Putniković )

2) 01.08.2024. ( ATTS , Gruda )

3) 21.08.2024. ( Opuzen -Jasenska)

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

                              e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

 

Pripremi za ispis