Obavijest vinogradarima

Najavljene oborine pogodovati će razvoju sekundarnih zaraza uzročnikom plamenjače, pepelnice i sive plijesni na vinovoj lozi.

Na sortama vinove u razvojnom stadiju zatvaranja grozda, osobito kod osjetljivih sorata  provesti usmjerenu zaštitu  od uzročnika sive plijesni  (Botrytis cinerea) jednim od pripravaka Cantus,  Pyrus 400, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG i dr.  https://fis.mps.hr/trazilicaszb

Zaštitu od uzročnika plamenjače i pepelnice nastaviti pripravcima sistemičnog djelovanja. Prilikom odabira voditi računa o izboru pripravaka koji se koriste, broju dozvoljenih tretiranja, odnosno koristiti pripravke različitog mehanizma djelovanja.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb

Na opažačkim mjestima za praćenje populacije 2. generacije pepeljastog groždanog  moljca (Lobesia botrana)  od prošlog tjedna bilježimo ulove iznad gospodarskog praga štetnosti. Usmjereno suzbijanje  je moguće jednim od pripravaka: Affirm, Laser, Vertimec 018 EC i dr. https://fis.mps.hr/trazilicaszb

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju  imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način planirano je u  Dubrovačko-neretvanskoj županiji :

1) 25.07.2024. ( Poljoprivredna zadruga Putniković )

2) 01.08.2024. ( ATTS , Gruda )

3) 21.08.2024. ( Opuzen -Jasenska)

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

                              e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis