Obavijest voćarima

Zadnja preporuka za zaštitu koštunjavih voćaka od gljivičnih oboljenja objavljena je prije 10 dana. U periodu od 27.05.-04.06.2024. agroklimatske stanice Pinova i Methos  zabilježile su ovisno o lokalitetima količinu oborina:

Lokalitet Količina oborina u l
Lumbarda 10
Babino polje 17
Baćina 18
Blato 8
Boljenovići 36
Čara 17
Dingač 9
Konavle 41
Kuna -Zagruda 22
Lastovo 8
Lumbarda 10
Metković-Koševo 18
Opuzen 11
Pojezerje 15
Potomje 11
Slivno-Raba 8
Smokvica 10
Trsteno 16
Vela luka 3

Upućujemo voćare koji nisu napravili usmjerenu zaštitu od uzročnika truleži ploda  prije najavljenih oborina  da to učine čim prije jednim od dozvoljenih i registriranih pripravaka :

Geoxe (dozvola na breskvi, nektarini, šljivi, trešnji)

Scab (trešnja, breskva , nektarina)

Luna experience (breskva, trešnja, višnja)

Serenade Aso (trešnja, breskva, šljiva)

Switch 62,5 WG , Teldor 500 SC (breskva, nektarina, trešnja, šljiva)

Na feromonskim lovkama za praćenje  2. generacije  breskvinog savijača ( Cydia molesta), breskvinog moljca ( Anarsia lineatella)  bilježimo srednji intenzitet ulova . Suzbijanje je moguće jednim od pripravaka : Delegate 250EW ,Carpovirusine EVO 2, Dipel DF, Affirm opti, Affirm, Coragen 20 SC, i dr.

Prilikom primjene sredstava za zaštitu bilja voditi brigu o vremenu dozrijevanja i karenci pripravaka te shodno tome izabrati pripravke kraće karence .

Popis registriranih i dozvoljenih pripravaka nalazi se na poveznici Fitosanitarnog  informacijskog sustava  Ministarstva poljoprivrede  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju  imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način planirano je u  Dubrovačko-neretvanskoj županiji :

  1) 25.07.2024. ( Poljoprivredna zadruga Putniković )

  2) 01.08.2024. ( ATTS , Gruda )

 3) 21.08.2024. ( Opuzen -Jasenska)

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

                              e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

 

Pripremi za ispis