Obavijest voćarima

Vremenske prilike povoljno utječu na razvoj uzročnika pepelnice (Sphaerotheca pannosa)  i truleži ploda ( Monilinia spp. ) u nasadima bresaka i nektarina .  Mjere usmjerene zaštite provoditi kod sorata kasnije epohe dozrijevanja  .  Zaštita od  oba uzročnika  je moguća pripravcima Luna experience  (k-3) ili  Nativo 75 WG (k-7), a protiv truleži ploda primijeniti: Switch 62,5 ili Chorus 50 WG (k-7).

Vremenske prilike pogoduju razvoju populacije crvenog voćnog pauka, upućujemo proizvođače na redovite preglede voćnjak i po potrebi primjenu akaricida http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Na feromonskim lovkama za praćenje  2. generacije  breskvinog savijača ( Cydia molesta), bilježimo srednji intenzitet ulova. Suzbijanje je moguće jednim od pripravaka: Delegate 250EW (k-7), Carpovirusine EVO 2, Affirm (k-7), Runner 240 SC (k-7), Affirm opti (k-14), Coragen 20 SC (k-14), Voliam targo (k-14) i dr.

Prilikom izbora pripravaka prednost dati pripravcima kraće karence. http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide. Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju  imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način planirano je u  Dubrovačko-neretvanskoj županiji :

1) 25.07.2024. ( Poljoprivredna zadruga Putniković )

2) 01.08.2024. ( ATTS , Gruda )

3) 21.08.2024. ( Opuzen -Jasenska)

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

                              e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis