Obavijest vinogradarima

Zlatna žutica vinove loze – fitoplazma Flavescence doree jedna je od najvažnijih bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi brzo se širi te pričinjava velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova.

Vektor prijenosnik zlatne žutice vinove loze jest američki cvrčak (Scapoideus titanus), koji se hrani sišući sokove iz floemskog tkiva vinove loze, pri čemu usvaja fitoplazmu koju unosi u svoj organizam i prenosi je hranjenjem sa zaraženih trsova na zdrave trsove u tri faze:

  1. Razdoblje unošenja
  2. Latentno razdoblje
  3. Razdoblje inokulacije

Stoga svi posjednici vinove loze imaju obvezu provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze u skladu s Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja  žutice vinove loze /NN 48/18 i 63/19).

Simptomi zlatne žutice postaju vidljivi najčešće od kraja lipnja pa sve do kraja vegetacije.

Simptomi na listovima:

Listovi se uvijaju prema naličju lista i poprimaju kopljasti izgled, zatim kod bijelih sorti grožđa listovi žute, a kod crvenih sorti listovi poprimaju intenzivnu crvenu boju.

Simptomi na mladicama:

Mladice ostaju zelene zbog čega u zimskom periodu dolazi do smrzavanja i propadanja, internodiji su skraćeni.

Simptomi na grozdovima:

Cvat se suši  i ostaje na trsu, zaraženi grozdovi venu i ne dozrijevaju.

Prisutnost i brojnost odraslih oblika amerčkog cvrčka prati se postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturu žice, koje se izmjenjuju nakon 2-3 tjedna. Vrijeme postavljanja ploča je krajem lipnja ili početkom srpnja.

Pripravci koji su dozvoljeni za suzbijanje američkog cvrčka su: SIVANTO PRIME (flupiradifuron) ;

CHYTHRIN MAX (cipermetrin); SUMIALFA 5 FL (esfenvalerat) ; DECIS 2,5 EC (deltametrin) ; ABANTO (piretrin) ; CYPGOLD (cipermetrin); ASSET FIVE (pieretrin) i dr.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

                                                                                                                                      Srećko Bošković mag.ing.agr.

                                                                                                                                           srecko.boskovic@mps.hr

Pripremi za ispis