Obavijest proizvođačima koštičavog voća (trešnja, višnja)

Feromonskim praćenjem leta trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) utvrđenja je pojava ovog štetnika, te je potrebno obaviti suzbijanje insekticidima.

Za zaštitu možete koristiti pripravke: Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP (karenca 14 dana), Decis 100 ECScatto, Demetrina 25 EC, Rotor Super (karenca 7 dana).

Navedeni pripravci učinkoviti su i na lisne uši čiju populaciju je potrebno pratiti.

Za zaštitu nasada protiv kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) mogu se koristiti Chromodin S-65 ili Syllit 544 SC (karenca 14 dana), a na višnji je dozvoljen i Luna Experience (karenca 7 dana).

Kod voća ranijeg dozrijevanja potrebno je voditi računa o karenci!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

NAPOMENA: Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

                                                                                  Marina Samodol Farkaš, dipl.ing.agr

                                                                                      e-mail: marina.s-farkas@mps.hr

 

Pripremi za ispis