Obavijest voćarima

 Voćarima posjednicima intenzivnih nasada jabuka i krušaka savjetujemo  izvršiti  zaštitu protiv  uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis). Zbog promjenjivog vremena i padalina, zabilježene su na agroklimatskim stanicama infekcije  krastavosti i preporučuje  se kombinacija pripravka: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Sercadis plus, Faban (Ove navedene pripravke primijeniti najviše četiri puta u vegetaciji!) u kombinaciji s preventivnim ili kontaktnim fungicidom protiv krastavosti: Delan 700 WDG, Delan Pro, Captan 80 WG,  Captan 50 WP, Kastor, Scab 80, Alcoban, Polyram DF( dozvola važi do 28.05.2024., krajnji rok  za primjenu zaliha je 28.11.2024.)

U voćnjacima jabuka  gdje ima  simptoma pepelnice (Podosphaera leucotricha), preporučuje primijeniti fungicid Luna experience koja ima dozvolu i djelovanje protiv krastavosti.

VAŽNA NAPOMENA :Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

 

 

Pripremi za ispis