MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Šibensko-kninska

Obavijest vinogradarima

Preporuča se vinogradarima da izvrše pregled grozdova jer su na više lokaliteta uočeni simptomi pojave pepelnice (Uncinula necator) na grozdu. Vidljiv je sivi mašak na bobicama. Kao bi se spriječilo širenje uzročnika bolesti unutar nasada preporuča se zaražene grozdove poprskati otopinom kalijeva permanganata. 125 grama kalijeva permanganata otopi se u 100 litara vode i doda 1-2 kg gašenog vapna.

 

Nakon tzv „ispiranja bobica“, preporuča se u zoni grožđa primijeniti jedan od pripravaka protiv pepelnice (Uncinula necator), a ukoliko ove sezone nije provedena preventivna zaštita protiv sive plijesni (Botrytis cinerea)  dodati jedan od pripravaka protiv ove bolesti.

 

Protiv pepelnice vinove loze može se koristit jedan od pripravka:. VIVANDO 50 WG, TALENDO, LUNA EXPERIENCE, TOPAS 100 EC, FOLICUR EW 250 i drugi ( vidi  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. ).

 

Protiv  sive plijesni može se koristiti jedan od pripravaka:

CANTUS, PYRUS 400 EC, TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, CHORUS 75 WG, LUNA PRIVILEGE i drugi ( vidi  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. ).

 

Radi zaštite lisne mase, posebno mladorasta, od napada kasne plamenjače (Plasmopara viticola) preporuča se provesti zaštitu jednim od pripravaka čija je djelatna tvar bakar: NEORAM WG, CUPRABLAU Z 35 WG, NORDOX 75 WG, CHAMPION 50 WG, CUPROCAFFARO 50 WP, BORDOŠKA JUHA i dr. ( vidi  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. ).

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09.2022. u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

 

 

 

 

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fenofazi zatvaranja grozdova te se preporuča nastaviti sa zaštitom protiv plamenjače – peronospore (Plasmopara viticola), te  pepelnice (Uncinula necator). Potrebno je obratiti pozornost da razmak između dviju zaštita bude od 10 – 12 dana. Voditi računa da se isti pripravak u sezoni  koristi najviše 2-3 puta.

Za zaštitu od plamenjače može se koristit jedan od sistemičnih pripavaka:

MIKAL FLASH,  CURSATE F,  PERGADO F,  ZORVEC VINABEL,  MOMENTUM TRIO,  FOLPAN GOLD,  FORUM STAR,  EQUATION PRO i drugi.

Protiv pepelnice vinove loze može se koristit jedan od pripravka:.  DOMARK 40 ME,  DYNALI,  FOLICUR EW 250,  NATIVO WG,  PROSPER SC 300,  SERCADIS,  VIVANDO,  TOPAS 100 EC,  ZATO 50 WG,  LUNA EXPERIENCE  i drugi.

CABRIO TOP za obje navedene bolesti.

Na lokalitetu Biskupija ulov leptira žutog grožđanog moljca ( Eupoecilia ambiguella)  prešao je prag štetnosti te se preporuča zaštita od navedenog štetnika. (vidi preporuku od 15.06.2022.).

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09.2022. u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

 Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Pregledom lovki na opažačkim mjestima, Primošten, Kruševo, Mratovo, Siverić  zabilježen je let žutog grožđanog moljca ( Eupoecilia ambiguella) iznad praga štetnosti te se na ovim područjima preporuča provesti zaštita.

Na opažačkim mjestima Biskupija i Oklaj kumulativna populacija leptirića je malo ispod praga štetnosti dok je na lokalitetima Dubravice i Grabovci let značajno ispod praga štetnosti.

Za zaštitu se može koristit jedan od pripravaka: LASER, AVAUNT EC, AFFIRM , CORAGEN, 20 SC, RUNNNER 240 SC, MIMIC , VERTIMEC 018 EC.

Pripravci se mogu primijeniti samo po zoni grožđa a preporuča se dodati jedan od pripravaka za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) : CANTUS, PYRUS 400EC, SWITCH 62,5 WG, CHORUS 75 WG, TELDOR SC 500, LUNA PRIVILEGE i drugi.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09.2022. u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

Obavijest maslinarima

U zaleđu županije (zaleđe Skradina, Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) plodovi maslina su veličine cca 2 – 4mm.

Na opažačkim mjestima zabilježen je let srednjeg intenziteta, izdan praga  štetnosti leptira 2. generacije maslininog moljca (Prays oleae).

Preporuča se provesti zaštitu protiv navedenog štetnika u maslinicima u kojima je plod veličine „glavica šibice, zrno pšenice“.

Za suzbijanje gusjenica 2. cvjetne genetaracije maslininog moljca može se koristit jedan o d pripravaka čija je djelatna tvar:

 • Bacillus thuringiensis – BATURAD WP, BOBIT WP, DIPEL DF – dozvoljeni u ekološkojoj proizvodnji

u maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primeni jedan od  pripravaka čija je djelatna tvar:

 • spinetoram – DELEGATE 250 WG,
 • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER,

                 RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI

 • fosmet – IMIDAN 50 WG

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09.2022. u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Nakon kiše koja protekla dva dana pala na području cijele županije preporuča se u vinogradarima nastaviti sa zaštitom vinove loze protiv uzročnika bolesti poznatih  pod nazivom: plamenjača – peronospora (Plasmopara viticola), te  pepelnica (Uncinula necator). Potrebno je obratiti pozornost na razmak između dviju zaštita bude od 10 – 12 dana.

Za zaštitu od plamenjače može se koristit jedan od sistemičnih pripavaka:

MIKAL FLASH,  CURSATE F,  PERGADO F,  ZORVEC VINABEL,  MOMENTUM TRIO,  FOLPAN GOLD,  FORUM STAR,  EQUATION PRO i drugi.

Protiv pepelnice vinove loze može se koristit jedan od pripravka:.  DOMARK 40 ME,  DYNALI,  FOLICUR EW 250,  NATIVO WG,  PROSPER SC 300,  SERCADIS,  VIVANDO,  TOPAS 100 EC,  ZATO 50 WG,  LUNA EXPERIENCE  i drugi.

CABRIO TOP za obje navedene bolesti.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09.2022. u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

                                               e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

Obavijest maslinarima

Maslina je u obalnom području županije završila sa cvatnjom a plodovi su veličine cca 4 mm.

Praćenjem leta leptira 2. generacije maslininog moljca (Prays oleae) na opažačkim mjestima zabilježen je let srednjeg intenziteta, izdan praga  štetnosti.

Preporuča se provesti zaštitu protiv navedenog štetnika u maslinicima u kojima je plod veličine „glavica šibice, zrno pšenice“.

Za suzbijanje gusjenica 2. cvjetne genetaracije maslininog moljca može se koristit jedan o d pripravaka čija je djelatna tvar:

 • Bacillus thuringiensis – BATURAD WP, BOBIT WP, DIPEL DF – dozvoljeni u ekološkojoj proizvodnji

u maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primeni jedan od  pripravaka čija je djelatna tvar:

 • spinetoram – DELEGATE 250 WG,
 • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER,

                 RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI

 • fosmet – IMIDAN 50 WG

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.  

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09.2022. u Primoštenu Burnom, Draga 6 (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Preporuča se u vinogradarima da pije početka cvatnje zaštite vinovu lozu protiv uzročnika bolesti poznatih  pod nazivom: plamenjača – peronospora (Plasmopara viticola), te  pepelnica (Uncinula necator).

Za zaštitu od plamenjače može se koristit jedan od sistemičnih pripavaka:

MIKAL FLASH,  CURSATE F,  PERGADO F,  ZORVEC VINABEL,  MOMENTUM TRIO,  FOLPAN GOLD,  FORUM STAR,  EQUATION PRO i drugi.

Protiv pepelnice vinove loze može se koristit jedan od pripravka:.  DOMARK 40 ME,  DYNALI,  FOLICUR EW 250,  NATIVO WG,  PROSPER SC 300,  SERCADIS,  VIVANDO,  TOPAS 100 EC,  ZATO 50 WG,  LUNA EXPERIENCE  i drugi.

CABRIO TOP za obje navedene bolesti.

Let žutog i pepeljastog grožđanog moljca , na opažačkim punktovima je ispod praga štetnosti te zaštitu zasad  nije potrebno provoditi.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022),  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09.2022. u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

Obavijest maslinarima

Tijekom idućeg tjedna u maslinicima u zaleđu županije  (zaleđe Skradina, Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) očekuje početak cvatnje.

 

Praćenjem leta leptira 1. cvjetne generacije maslininog moljca (Prays oleae) na opažačkim mjestima zabilježen je let izdan praga  štetnosti, srednjeg do jakog intenziteta.

 

Preporuča se provesti zaštitu protiv navedenog štetnika u maslinicima u kojima se ubrzo očekuje cvatnja.

 

Za suzbijanje gusjenica 1. cvjetne genetaracije maslininog moljca može se koristit jedan o d pripravaka čija je djelatna tvar:

 • Bacillus thuringiensis – BATURAD WP, BOBIT WP, DIPEL DF – dozvoljeni u ekološkojoj proizvodnji,

 

u maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primeni jedan od  pripravaka čija je djelatna tvar:

 

 • spinetoram – DELEGATE 250 WG,
 • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER,

                 RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI

 • fosmet – IMIDAN 50 WG

 

 

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Obavijest maslinarima

Masline koja se nalaze na toplijim položajima u obalnom području županije u fazi su razvitka cvjetnih vjenčića te se ubrzo očekuje početak cvatnje.

Praćenjem leta leptita 1. cvjetne generacije maslininog moljca (Prays oleae) na opažačkim mjestima zabilježen je let srednjeg intenziteta, izdan praga  štetnosti.

Preporuča se provesti zaštitu protiv navedenog štetnika u maslinicima u kojima se ubrzo očekuje cvatnja.

Za suzbijanje gusjenica 1. cvjetne genetaracije maslininog moljca može se koristit jedan o d pripravaka čija je djelatna tvar:

 • Bacillus thuringiensis – BATURAD WP, BOBIT WP, DIPEL DF – dozvoljeni u ekološkojoj proizvodnji

u maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primeni jedan od  pripravaka čija je djelatna tvar:

 • spinetoram – DELEGATE 250 WG,
 • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER,

                 RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI

 • fosmet – IMIDAN 50 WG

Ovisno o položaju i sorti maslinici u zaleđu županije  (zaleđe Skradina, Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) nalaze se u fenofazi punjenja cvjetnih pupova te zaštitu nije još potrebno provoditi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Vinova loza na području županije počela je sa intenzivnijim rastom te su mladice dužine 20 cm i više.

Novi porast potrebno je zaštiti protiv uzročnika bolesti poznate pod nazivom: plamenjača ili peronospora (Plasmopara viticola), i pepelnica (Uncinula necator).

Tijekom idućih nekoliko dana, a radi sprečavanja pojave bolesti preporuča se izvršiti zaštitu jednim od pripravaka:

POLYRAM DF, SOLOFOL, DELAN PRO, FOLPAN 80 WDG, FANTIC F i drugi.

Navedenim pripravcima mogu se dodati pripravci na bazi sumpora koji smanjuju napad grinja te preventivno djeluju na pepelnicu: CHROMOSUL 80,  KUMULUS DF, , MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS i drugi.

U vinogradima gdje je na pojedinim trsovima ili sortama uočljiva značajna stagnacija u rastu mladica, cik-cak rast mladica ili su pregledom na naličju lista uočene grinje (koprivina grinja, crveni voćni pauk)  preporuča se primjena jednog od akaricida:  APACHE, KRAFT 18 EC, VERTIMEC 018 EC, ZOOM 11SC, SHOSHI, APOLLO

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr