MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Šibensko-kninska

Obavijest maslinarima

Nakon provedene berbe maslina preporuča se izvršiti zaštitu protiv uzročnika bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina).

Kišno vrijeme i temperature zraka koje bilježimo ovih dana pogoduju razvoju bolesti paunovo oko te se preporuča provesti zaštitu maslina jednim od pripravaka  na bazi bakra:

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika mogu koristiti pripravke  čije su djelatne tvari bakreni spojevi:

NEORAM WG, NORDOX 75 WG, CUPRA, AIRONE SC.

Uz navedene pripravke maslinari koji nisu obveznici navedenih mjera mogu koristiti i pripravke:

CODIMUR SC, CODIMUR 50, COPER KEY/FLOW, COPPER LAINCO.

Pripravci  NEORAM WG i AIRONE SC imaju registraciju za tretiranje protiv bakterije (Pseudomonas syringae pv.savstanoi) uzročnika raka masline.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest maslinarima

Nakon pregleda lovki na kontrolnim punktovima na području Šibensko-kninske županije uočen je let 2. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae) slabog do srednjeg intenziteta.

 

Izvršeno je uzorkovanje plodova sa većeg broja lokaliteta u županiji te je  pegledom istih  uočeno odlaganje jaja i pojava ličinki 1. stadija u vrlo niskom intenzitetu. Postotak aktivnih uboda kreće se od  2- 5 % (jaje + ličinka).

 

Prema trenutnom stanju na području Šibensko-kninske  županije  odluku o  kurativnom tretiranju maslina donijeti nakon pregleda uzoraka maslina iz svojih maslinika. Maslinici koji se navodnjavaju ili su u blizini vodenih površina mogu imati veći potencijal zaraze maslininom muhom.

Preporuča se maslinarima da uzmu uzorke plodova i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a odluku o provođenju zaštite prilagode dobivenim rezultatima i planiranom vremenu berbe.

 

Kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje) opravdano je provoditi kada se broj aktivnih uboda (jaje+ličinka) kreće između 10 -15%.

 

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatnih tvari:

Deltametrin –  (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA 25 EC) – karenca 7 dana.

Fosmet –  (IMIDAN 50 WG) – karenca 21 dan

 

Maslinari koji provode zaštitu metodom zatrovanih mamaka mogu nastaviti sa primjenom iste. Prag štetnosti za primjenu metode zatrovanih mamaka je više od 5% napadnutih plodova (jaje +ličinka). Metodom zatrovanih mamaka suzbijaju se odrasli oblici maslinine muhe, ženke, prije nego odlože jaje u plod a dozvolu ima pripravak SUCCES BAIT.

 

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

                                               e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Na kontrolnom punktu BUCAVAC  ( Primošten) zabilježen je pojačan let, iznad praga štetnosti pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana) dok je let  žutog grozdovog moljaca (Eupoecilia ambiguela)  značajno ispod praga štetnosti.

Let grozdovih moljaca na ostalim kontrolnim punktovima u županiji, pa tako i na punktu  KRUŠEVO (zaleđe Primoštena) značajno je ispod praga štetnosti.

Preporuča se vinogradarima koji uzgajaju vinovu lozu na području Primoštena, na položajima koji su blizu mora  da u narednih tjedan dana izvrše zaštitu jednim od pripravaka koji imaju dozvolu za suzbijanje grozdovih moljaca.

AVAUNT  EC, INSEGAR 25 WG, MIMIC, RADIANT, CORAGEN 20 SC, AFFIRM, RUNNER 240 SC.

Škropivo je potrebno primjeniti u zoni grožđa.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača, zbog visokih temperatura preporuča se zaštitu provesti rano u jutro ili kasno navečer.

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 17.09.2021. u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

 

 

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Tijekom vikenda na području Šibensko-kninske županije lokalno je pala obilnija kiša. Količina oborina u obalnom dijelu županije kreće se od 0,2 mm – Tribunj do 4,2 mm Donje Polje, dok je u zaleđu županije  palo od 20 – 40 mm.

Prognozni modeli na meterološkim stanicama bilježe rizik za infekciju i razvoj uzročnika  pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea). i do 80%. Rizik za infekciju uzročnikom  peronospore (Plasmopara viticola), je niži,  ispod 50%.

Vinova loza  je u fenofazi zatvaranja grozda pa se preporuča u vinogradaima u kojima je od posljednje zaštite prošlo 10 i više dana da se u zoni grožđa izvrši zaštita kombinacijom pripravaka protiv pepelnice i sive plijesni.  Izbor pripravaka prilagoditi te ih mjenjati odnosno ne koristi stalno pripravke iz iste skupine.

Za suzbijanje  uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

LUNA EXPERIENCE, VIVANDO, SUGOBY,  DOMARK 40 ME, DYNALI, TOPAS 100EC, NATIVO WG, SYSTHANE 20 EW i drugi.

Protiv sive plijesni može se dodati jedan od pripravaka:  CANTUS, PYRUS 400EC, TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, CHORUS 75 WG i drugi.

Kako bi se spriječio razvoj kasne peronospore na mladorastu, a posebno u vinogradima gdje je pala veća količina kiše i isprala primjenjeno sredstvo peporuča se primjena jednog od dozvoljenih kontaknih pripravaka čija je djelata tvar bakar.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 17.09.2021. u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

 

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Obavijest vinogradarima

Pregledom podataka sa agrometereoloških stanica u protekla 24 sata na svim stanicama zabilježana je kiša a količina oborina kreće se od 4-8,5 litara.

Također su zabilježeni uvijeti za infekciju i razvoj uzročnika  peronospore (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Preporuča se  provođenju zaštite vinove loze u naredna 24 sata u svim vinogradima gdje je od zadnje zaštite prošlo  10 i više dana . Nadalje voditi računa o izboru pripravaka koji se koriste te ih mjenjati odnosno ne koristi stalno pripravke iz iste skupine.

Za zaštitu od navedenih bolesti prednost dati pripravcima sistemičnog načina djelovanja i to za peronosporu jedan od pripravaka:

PERGADO F,  FOLPAN GOLD,  DELAN PRO,  FANTIC-F,  RIDOMIL GOLD, MIKAL PREMUIM F,  EQUATION PRO i drugi  ili kombinirani, FORUM STAR   (peronospora i siva plijesan).

Za suzbijanje  uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

LUNA EXPERIENCE, VIVANDO, SUGOBY,  DOMARK 40 ME, DYNALI, TOPAS 100EC, NATIVO WG, SYSTHANE 20 EW i drugi.

Protiv sive plijesni može se dodati jedan od pripravaka:  CANTUS, PYRUS 400EC, TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, CHORUS 75 WG i drugi.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

 

Obavijest maslinarima

Pregledom lovki na kontrolnim punktovima  u zaleđu županije (zaleđe Skradina, Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) bilježi se let 2. generacije maslininog moljca (Prays oleae)  srednjeg intenziteta, iznad praga štetnosti.

Obzirom da je u većini maslinika, nakon cvatnje, vidljiv manji broj plodova, ispod prosijeka što će uvjetovati smanjenu rodnost, preporuča se tijekom ovog tjedna (plod veličine „glavica šibice, zrno pšenice“) izvršiti zaštitu jednim od pripravaka:

Za suzbijanje 2. generaracije maslininog moljca može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar:

  • Bacillus thuringiensis – BATURAD WP, BOBIT WP, DIPEL DF – dozvoljeni u ekološkojoj proizvodnji u maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primeni jedan od  pripravaka čija je djelatna tvar:
  • spinetoram – DELEGATE 250 WG,
  • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER,

                 RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC

  • fosmet – IMIDAN

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Na kontrolnom punktu KRUŠEVO  (zaleđe Primoštena) zabilježen je pojačan let, iznad praga štetnosti ,  žutog grozdovog moljaca (Eupoecilia ambiguela),dok je zabilježeni let pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana)  značajno ispod praga štetnosti.

Let grozdovih moljaca na ostalim kontrolnim punktovima u županiji značajno je ispod praga štetnosti.

Preporuča se vinogradarima koji uzgajaju vinovu lozu na području zaleđa Primoštena da u narednih tjedan dana izvrše zaštitu jednim od pripravaka koji imaju dozvolu za suzbijanje grozdovih moljaca.

AVAUNT  EC, INSEGAR 25 WG, MIMIC, RADIANT, CORAGEN 20 SC, AFFIRM, RUNNER 240 SC.

Bitno je škropivo primjeniti u zoni grožđa.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

Obavijest maslinarima

Na kontrolnim punktovima  u obalnom djelu županije bilježi se let 2. generacije maslininog moljca (Prays oleae)  srednjeg intenziteta, iznad praga štetnosti.

Obzirom da je u većini maslinika, nakon cvatnje, vidljiv manji broj plodova, ispod prosjeka što će uvjetovati smanjenu rodnost, preporuča se tijekom ovog tjedna (plod veličine „glavica šibice, zrno pšenice“) izvršiti zaštitu jednim od pripravaka:

Za suzbijanje 2. generacije maslininog moljca može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar:

  • Bacillus thuringiensis – BATURAD WP, BOBIT WP, DIPEL DF – dozvoljeni u ekološkojoj proizvodnji

u maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primeniti jedan od  pripravaka čija je djelatna tvar:

  • spinetoram – DELEGATE 250 WG,
  • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER,

                 RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC

  • fosmet – IMIDAN

Maslinici u zaleđu županije (zaleđe Skradina, Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) ovisno o položaju i sorti nalaze se pred završetkom cvatnje te zaštitu još nije potrebno provoditi jer je plod sitan, a let 2. generacije još ispod praga štetnosti.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza u većini vinograda na području Šibensko-kninske županije nalazi se u fazi završetka cvatnje.  Tijekom prošlog tjedna na metereološkim stanicama zabilježeni su uvijeti za infekciju i razvoj uzročnika  peronospore (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea). Pregledom vinove loze na terenu su očeni simptomi peronospore.

Posebnu pozornost u provođenju zaštite vinove loze u narednom periodu obratit  da razmaci između prskanja nebudu duži od 10 dana. Nadalje voditi računa o izboru pripravaka koji se koriste te ih mjenjati odnosno ne koristi stalno pripravke iz iste skupine.

Za zaštitu od navedenih bolesti prednost  dati pripravcima sistemičnog načina djelovanja i to za peronosporu jedan od pripravaka:

MIKAL PREMUIM F,  EQUATION PRO, PERGADO F, FOLPAN GOLD, FANTIC-F,  RIDOMIL GOLD, i drugi   ili kombinirani, FORUM STAR   (peronospora i siva plijesan).

Za suzbijanje  uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

LUNA EXPERIENCE, VIVANDO, DOMARK 40 ME, DYNALI, TOPAS 100EC, NATIVO WG, i drugi.

Protiv sive plijesni može se dodati jedan od pripravaka:  CANTUS, PYRUS 400EC, TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, CHORUS 75 WG i drugi.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Toplo vrijeme u tjednu iza nas pogodovalo je rastu i razvoju vinove loze koja je na toplijim položajima uz more u fazi cvatnje.

Preporuča se vinogradarima u zaleđu županije da prije početka cvatnje zaštite vinovu lozu protiv uzročnika bolesti poznatih  pod nazivom: plamenjača – peronospora (Plasmopara viticola), te pepelnica (Uncinula necator).

Za zaštitu od plamenjače može se koristit jedan od sistemičnih pripavaka:

ALFIL DUPLO, MIKAL FLASH , EQUATION PRO, FOLPAN GOLD, PERGADO F, te FORUM STAR  – koji se preporuča u vinogradima podložnim napadu sive plijesni (Botrytis cinerea) jer se na metereološkim stanicama bilježe uvijeti koji pogoduju infekiji ovim uzročnikom. .

Protiv pepelnice vinove loze može se koristit jedan od pripravka:.  DOMARK 40 ME NATIVO WG, VIVANDO, TOPAS 100 EC, SYSTHANE 20 EW, FOND 12 E, LUNA EXPERIENCE  i drugi.

Navedenim pripravcima mogu se dodati pripravci na bazi sumpora koji djeluju na pepelnicu: CHROMOSUL 80,  KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS i drugi.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr