Tag: Šibensko-kninska

Obavijest vinogradarima

Vinova loza na području Šibensko-kninske županije u fazi je intenzivnog porasta i ovisno  o položaju pred cvatnjom ili pred završetkom cvatnje. Tijekom prošlog tjedna na metereološkim stanicama zabilježeni su uvijeti za infekciju i razvoj uzročnika  peronospore (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Posebnu pozornost u provođenju zaštite vinove loze u narednom periodu obratiti  da razmaci između prskanja ne prelaze 10 -12 dana. Nadalje voditi računa o izboru pripravaka koji se koriste te ih mjenjati, odnosno ne koristi stalno pripravke iz iste skupine.

Za zaštitu od navedenih bolesti prednost  dati pripravcima sistemičnog načina djelovanja i to za peronosporu jedan od pripravaka:

MIKAL PREMUIM F, MIKAL FLASH, PERGADO F, FOLPAN GOLD, CURZATE F, FANTIC F, MOMENTUM TRIO  i drugi ili kombinirani, FORUM STAR   (peronospora i siva plijesan).

Za suzbijanje  uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

LUNA EXPERIENCE, VIVANDO, DOMARK 40 ME, DYNALI, FOLICUR EW 250, NATIVO 75 WG, TOPAS 100 EC i drugi.

Protiv sive plijesni u vinogradima gdje je završila cvatnja može se dodati jedan od pripravaka:  PYRUS 400EC, SWITCH 62,5 WG, LUNA PRIVILEGE CHORUS 75 WG, TELDOR SC 500 i drugi.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune kupljenih SZB, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. 

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 15.09.2023.

u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30

i u Drnišu lokalitet Cecela Petrovo polje, (Dalmacija vinod.o.o.) od 13:00-15:00.

                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest maslinarima

Na opažačkim punktovima u zaleđu županije (zaleđe Skradina, Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) bilježi se pojačan let leptira 1. cvjetne generacije maslininog moljca (Prays oleae) jakog intenziteta, iznad praga štetnosti.

 

Većina maslina u zaleđu županije nalazi se u fazi bubrenja cvjetnih vjenčića, te se ubrzo očekuje početak cvatnje.

 

Preporuča se, u maslinicima u kojima se ubrzo očekuje cvatnja, provođenje zaštite protiv navedenog štetnika.

 

Za suzbijanje gusjenica 1. cvjetne generacije maslininog moljca može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar:

  • Bacillus thuringiensis – BELTHIRUL, BOBIT WP, DIPEL DF – dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji

 

u maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primjeni jedan od pripravaka čija je djelatna tvar:

 

  • spinetoram – DELEGATE 250 WG,
  • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI, GRIAL

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 15.09.2023.

u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30

i u Drnišu lokalitet Cecela Petrovo polje, (Dalmacija vinod.o.o.) od 13:00-15:00.

 

 

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Nakon obilnih kiša koje su pale u proteklom periodu, vinova loza na području županije počela je sa intenzivnim rastom.

Preporuča se vinovu lozu zaštiti protiv uzročnika bolesti poznatih pod nazivom: crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola), plamenjača ili peronospora (Plasmopara viticola) i pepelnica (Uncinula necator).

Tijekom idućih nekoliko dana, a radi sprečavanja pojave bolesti preporuča se izvršiti zaštitu jednim od pripravaka: POLYRAM DF, SOLOFOL, DELAN PRO, MIKAL FLASH u vinogradima gdje postoji prošlogodišnja zaraza crnom pjegavostite FOLPAN 80 WDG, FANTIC F i drugi ukoliko nema simptoma crne pjegavosti.

Navedenim pripravcima mogu se dodati pripravci na bazi sumpora koji smanjuju napad grinja te preventivno djeluju na pepelnicu: CHROMOSUL 80, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS i drugi.

 Ukoliko su u vinogradima uočeni simptomi značajne stagnacije u rastu mladica, cik-cak rast mladica ili su pregledom na naličju lista uočene grinje (koprivina grinja, crveni voćni pauk) preporuča se u zasebnom tretmanu, primjena jednog od akaricida: APACHE, KRAFT 18 EC, VERTIMEC 018 EC, SHOSHI, APOLLO 50 SC.

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune kupljenih SZB,  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 15.09.2023.

u Primoštenu Burnom, Draga 6 (skladište), od 10:00 -11:30

i u Drnišu lokalitet Cecela Petrovo polje (Dalmacija vino d.o.o.) od 13:00-15:00.

 

 

 

                                     Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest maslinarima

Pregledom maslina koja se nalaze na toplijim položajima u obalnom području županije uočen je početak cvatnje, većina maslina nalazi se u fazi bubrenja cvjetnih vjenčića, te se ubrzo očekuje početak cvatnje.

Na opažačkim mjestima u obalnom području županije bilježi se let leptira 1. cvjetne generacije maslininog moljca (Prays oleae) vrlo jakog intenziteta, znatno iznad praga štetnosti.

 Preporuča se, u maslinicima u kojima se ubrzo očekuje cvatnja, provođenje zaštite protiv navedenog štetnika.

Za suzbijanje gusjenica 1. cvjetne generacije maslininog moljca može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar:

  • Bacillus thuringiensis – BELTHIRUL, BOBIT WP, DIPEL DF – dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji

U maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primjeni jedan od pripravaka čija je djelatna tvar:

  • spinetoram – DELEGATE 250 WG,
  • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI, GRIAL

 

Maslinici u zaleđu županije (zaleđe Skradina, Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) ovisno o sorti i položaju, nalaze se u fenofazi punjenja cvjetnih pupova te zaštitu nije još potrebno provoditi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 15.09.2023(petak).

u Primoštenu Burnom, Draga 6 (skladište), od 10:00 -11:30

i u Drnišu lokalitet Cecela Petrovo polje, (Dalmacija vinod.o.o.) od 13:00-15:00.

 

 

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća (trešnja, višnja)

Vlasnicima nasada višanja i trešanja savjetujemo zaštitu nasada protiv kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Chromodin S-65 ili Syllit 544 SC.

Na višnji je protiv kozičavosti lista dozvoljen i Luna experience.

Na trešnji može se upotrijebiti Delan 700 WDG protiv šupljikavosti lista i kozičavosti lista.

Kod ranijih sorti trešnje potrebno je voditi brigu o karenci.

U nasadima koštičavog voća potrebno je pratiti populaciju lisnih uši te prema potrebi obaviti tretiranje. Za suzbijanje lisnih uši dozvoljeni su insekticidi:

  • za trešnju: Closer, Movento i Mospilan 20 SG
  • za višnju: Closer, Pirimor 50 WG i Mospilan 20 SG

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

NAPOMENA: Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

 

                                                                                       Marina Samodol Farkaš, dipl.ing.agr

                                                                                      e-mail: marina.s-farkas@mps.hr

Obavijest maslinarima

Nakon provedene rezidbe preporuča se u maslinicima provesti zaštitu protiv bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina).

 

Kako bi se zaustavio razvoj bolesti te spriječilo njeno daljnje širenje preporuča se provesti zaštitu jednim od pripravaka sistemičnog djelovanja, na osnovi aktivnih tvari:

 

Trifloksistrobin + Tebukonazol – NATIVO 75 WG

Dodin SYLLIT 544 SC

Krezoksim-metilSTROBY WG, SUGOBY, QUIMERA,

Difenkonazol – ORTIVA TOP

Difenkonazol + Krezoksim-metil – DECIBEL MAX,

Kalijevi fosfonati – FOSIKA, PHYTO SARCAN, SAVIAL FORTE, MIKONOS EVO.

 

 

Protiv paunovog oka može se koristit i biološki pripravak, SERENADE ASO aktivan tvar: Bacillus amyloliquefaciens (prije subtilis) soj QST 713 dozvoljen u ekološkoj proizvodnji.

 

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere RRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika također mogu koristiti pripravke čije su djelatne tvari bakreni spojevi:

CUPRABLAU Z 35 WG, NORDOX 75 WG, NEORAM WG, CUPRA, AIRONE SC.

 

Pripravci SERENADE ASO, NEORAM WG, CUPRABLAU Z 35 WG i AIRONE SC registrirani su za tretiranje protiv bakterije (Pseudomonas syringae pv.savstanoi) uzročnika raka masline.

 

Nakon primjene pripravaka čija je djelatna tvar bakar može doći do jačeg otpadanja zaraženog lišća.

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest uzgajivačima bajama

Bajami koji se uzgajaju u intenzivnim ili poluintenzivnim nasadima, ovisno o lokalitetu i sortimentu, nalaze se u fazi cvatnje ili su već pri završetku cvatnje.

 

Vrlo često bolest poznata pod nazivom palež cvijeta i mladica – izboja (Monilinia sp.) osim koštićavog voća napad i bajam. Razvoj bolesti ovisi o zaraženosti nasada iz prijašnjih sezona te vremenskim prilikama.

 

Preporuča se nakraju cvatnje kada počnu otpadati latice cvijeta izvršiti tretiranje kako bi se spriječila zaraza i širenje ove biljne bolesti. Na bajamu se za ovu namjenu mogu koristi pripravci: SIGNUM i SERENADE ASO .

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

 

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

 

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Koštičavo voće (trešnja, višnja) se na većem dijelu Šibensko-kninske županije nalazi u fazi bubrenja pupova, te je potrebno obaviti preventivnu zaštitu protiv šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophilla) i bakterijskih oboljenja sredstvima na osnovi bakra.

Za tu namjenu može se upotrijebiti: Champion WG 50, Nordox 75 WG, Neoram WG, Bordoška juha Caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica, Cuprablau Z 35 WG.

Navedenim sredstvima se mogu dodati mineralna ulja: Bijelo ulje EC, Mineralno svijetlo ulje EC, Ovipron Top ili Ovitex za suzbijanje prezimljujućih oblika štetnika (jaja lisnih uši, štitastih uši i crvenog voćnog pauka) ili gotove kombinacije bakra i mineralnog ulja, trgovačkih naziva Red fox ili Modro ulje.

Mjere zaštite je potrebno provesti za mirna vremena, temperature zraka trebaju biti više od 5 °C, uz povećan utrošak škropiva.

Kod koštičavog voća pripravci na osnovi bakra smiju se koristiti samo do otvaranja pupova!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

NAPOMENA: Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

 

                                                                            Marina Samodol Farkaš, dipl.ing.agr

                                                                           e-mail: marina.s-farkas@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Obavještavamo proizvođače koštičavog voća (trešnja, višnja) kako je faza opadanja lista i vrijeme je da se napravi zaštita protiv gljivičnih i bakterijskih oboljenja.

Nasade treba zaštititi jednim od pripravaka na osnovi bakra, kao što su: Nordox 75 WG, Champion WG 50, Neoram WG, Bordoška juha 20 WP – Manica, Cuprablau Z 35 WG.

Prije zaštite potrebno je ukloniti sve „mumije“ sa stabla, pokupiti polomljene grane i lišće i iznijeti ih iz voćnjaka te spaliti.

Mjere zaštite je potrebno provesti za mirna vremena, a stabla je bitno dobro „okupati“ kako bi preparat dospio u sva mjesta gdje patogeni mogu prezimiti.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http//fis.mps.hr/trazilicaszb/.

NAPOMENA: Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

 

                                                                            Marina Samodol Farkaš, dipl.ing.agr

                                                                           e-mail: marina.s-farkas@mps.hr

Obavijest maslinarima

Pregledom lovki na kontrolnim punktovima na području Šibensko-kninske županije bilježi se let 2. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae) slabog do srednjeg intenziteta.

Pregledom uzoraka plodova uočeno je odlaganje jaja dok pojava ličinki 1. stadija još uvijek nije uočena.  Postotak aktivnih uboda kreće se od  4- 9 % (odloženo jaje).

Preporuča se maslinarima da uzmu uzorke plodova i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima i planiranom vremenu berbe.

 Kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje) opravdano je provoditi kada se broj aktivnih uboda (jaje+ličinka) kreće između 10 -15%.

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatnih tvari:

Deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA) – karenca 7 dana.

flupiradifuronSIVANTO PRIME– karenca 14 dana

Maslinari koji provode zaštitu metodom zatrovanih mamaka mogu nastaviti sa primjenom iste. Prag štetnosti za primjenu metode zatrovanih mamaka je više od 5% napadnutih plodova (jaje +ličinka). Metodom zatrovanih mamaka suzbijaju se odrasli oblici maslinine muhe, ženke, prije odlaganja jaja u plod. Pripravak SUCCESS BAIT primijeniti prema priloženoj uputi.

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

  Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr