MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Šibensko-kninska

Obavijest maslinarima

Nakon provedene rezidbe maslina preporuča se izvršiti zaštita protiv uzročnika bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina).

Kišno vrijeme i temperature zraka koje bilježimo ovih dana pogoduju razvoju bolesti paunovo oko te se preporuča provesti zaštitu maslina jednim od pripravaka sistemičnog odnosno kvazisistemičnog načina kretanja u biljci:

NATIVO 75 WG, SUGOBY, QUIMERA, DECIBEL MAX ILI STROBY WG

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere RRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika mogu koristiti pripravke  čije su djelatne tvari bakreni spojevi:

CUPRABLAU Z/Z 35 WG, NORDOX 75 WG, NEORAM WG, CUPRA, AIRONE SC.

 Pripravak NEORAM WG, CUPRABLAU Z 35 WG i AIRONE SC ima registraciju za tretiranje protiv bakterije (Pseudomonas syringae pv.savstanoi) uzročnika raka masline.

Kod izbora pripravaka voditi računa da nakon primjene pripravaka čija je djelatna tvar bakar može doći do jačeg otpadanja zaraženog lišća.

Ukoliko su masline zaražene maslininim medićem (Saissetia oleae) ili drugim vrstama štitastih ušiju, gore navedenim pripravcima treba dodati pripravke koji imaju djelatnu tvar parafinsko ulje : BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE ili OVIPRON TOP.

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail. gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Nakon provedene rezidbe vinove loze preporuča se provesti zaštitu vinove loze od uzročnika bolesti poznate pod nazivom crna pjegavost rozgve (Phomopsis viticola). Za ovu namjenu može se koristi jedan od pripravaka na osnovi bakra: NORDOX 75 WG ili CUPRABLAU Z 35 WG.

 

Ukoliko su na rozgvi prisutne štitaste uši bakrenim pripravcima mogu se dodati pripravci na bazi mineralnih ulja: BIJELO ULJE ili MINERALNO SVIJETLO ULJE.

Isti djeluju i na štetne grinje, za ovu namjenu mogu se koristiti i gotove tvorničke kombinacije bakra i mineralnih ulja. RED FOX ili CRVENO ULJE.

 

Škropivo treba primijeniti metodom prskanja, za mirna vremena.

Popis pripravaka, dozvoljenih za određene namjene dostupan je na  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

 

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

                                                           gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest maslinarima

Pregledom lovki na kontrolnim punktovima na području Šibensko-kninske županije bilježi se let 2. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae) slabog do srednjeg intenziteta.

 

Pregledom uzoraka plodova uočeno je odlaganje jaja i pojava ličinki 1. stadija . Postotak aktivnih uboda kreće se od  2- 9 % (jaje + ličinka).

 

Odluku o kurativnom tretiranju maslina donijeti nakon pregleda uzoraka maslina iz svojih maslinika.

Preporuča se maslinarima da uzmu uzorke plodova i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima i planiranom vremenu berbe.

 

Kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje) opravdano je provoditi kada se broj aktivnih uboda (jaje+ličinka) kreće između 10 -15%.

 

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatnih tvari:

Deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER) – karenca 7 dana.

Fosmet (IMIDAN 50 WG) – karenca 21 dan

 

Maslinari koji provode zaštitu metodom zatrovanih mamaka mogu nastaviti sa primjenom iste. Prag štetnosti za primjenu metode zatrovanih mamaka je više od 5% napadnutih plodova (jaje +ličinka). Metodom zatrovanih mamaka suzbijaju se odrasli oblici maslinine muhe, ženke, prije nego odlože jaje u plod.  (vidi preporuku od 01.09.2020. )

 

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Sva poljoprivredna gospodrstav pa tako i obiteljska poljoprivredna gospodrastva imaju zakonsku obvezu  ambalažni otpad nastao nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja pravilno zbinuti.

 

Praznu ambalažu preuzimat će tvrtka C.I.A.K.d.o.o.  i pritom posjedniku otpada ovjeriti Prateći list.

Sakuplja se isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika:

Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija,  Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

 

Skupljanje ambalažnog otpada SZB u okviru akcije „Prateći list“ za područje Šibensko-kninske županije provest će se 18.09.2020. (petak) na lokalitetima:

Primošten Burni, Draga 6, od 10:00 -11:30

 Drniš lokalitet Cecela (Dalmacija vino), od 13:00-15:00.

 

 

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest maslinarima!

Na kontrolnim punktovima na području Šibensko-kninske županije još uvijek se bilježi slab, sporadičan let maslinine muhe (Bactrocera oleae). Obzirom da su tijekom noći i jučerašnjeg dana pale veće količine oborina uz pad temperatura u narednom periodu možemo očekivati pojačani let 2. generacije maslinine muhe.

Preporuča se maslinarima koji koristite metodu zatrovanih mamaka čime se suzbijaju odrasli oblici maslinine muhe, da istu u svojim maslinicima primjene u narednih nekoliko dana.

Za ovu namjenu moguće je koristiti pripravke trgovačkog naziva  SUCCESS BAIT (spinosad+atraktant) ili ECO- TRAP. Mamke koristiti prema priloženoj uputi te voditi računa da mamci imaju najbolji učinak ako se upotrebljavaju na širem području.

Navedene pripravke mogu koristiti maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika.

Pregledom plodova sa različitih lokaliteta još uvijek nije utvrđen postotak aktivnih uboda iznad praga štetnosti. Obzirom da uvijek postoji mogućnost izuzetaka preporuča se maslinarima koji svoje masline navodnjavaju, redovito zalijevaju ili se iste nalaze uz vodene površine da u svojim maslinicima izvrše pregled plodova.

Uzima se uzorak plodova (100 plodova po lokalitetu) utvrđuje postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima.

Kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje) opravdano je provoditi kada se broj aktivnih uboda (jaje + ličinka) kreće između 10 -15%.

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatnih tvari:

Deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER) – karenca 7 dana.

Fosmet (IMIDAN 50 WG) – karenca 21 dan

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2020. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail:gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Sezona zaštite vinove loze približava se kraju te je uputno narednih dana provesti posljednje tretmane zaštite vinove loze jer se najavljuju oborine  što pogoduje stvaraju uvijeta za nove infekcije.

Preporuča se vinogradarima da radi zaštite lisne mase, posebno mladorasta, od napada kasne plamenjače (Plasmopara viticola) provedu zaštitu jednim od pripraka čija je djelatna tvar bakar: Neoram WG, Cuprablau Z, Nordox 75 WG, Kupropin, Champion/50 WG/FLOW, Bordoška juha i dr. ( vidi  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. ).

 

U vinogradima koji su u napadnuti pepelnicom, ukoliko nakon napada nije provedena zaštita od sive plijesni preporuča se provesti zaštita a pripravke primjeniti u zoni grožđa.

 

Protiv  sive plijesni (Botrytis cinerea) može se koristiti jedan od pripravaka:

Cantus, Pyrus 400 EC, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG i drugi ( vidi  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. ).

 

Kako bi se smanjio negativan utjecaj visokih temperatura a posebno u vinogradima koji su oštećeni od tuče preporuča se dodati jedan od biostimulatora ili isti primjeniti neovisno o zaštiti  ( Megafol, Kendal, Kendal TE i drugi).  Miješanje biostimulatora i pripravaka na osnovi bakra se ne preporuča!

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2020. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

Obavijest maslinarima

Na kontrolnim punktovima u obalnom dijelu županije uočen je let  1. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae) jačeg intenziteta a na kontrolnim punktovima u zaleđu županije let  1. generacije maslinine muhe je slabog do srednjeg intenziteta.

 

Pregledom uzoraka plodova maslina, sa različitih područja županije nisu pronađeni aktivni ubodi ( jaja i žive ličinke ).

Sljedom navednog za zaštitu od maslinine muhe preporuča se koristiti metoda zatrovanih mamaka čime se suzbijaju odrasli oblici maslinine muhe.

 

Za ovu namjenu moguće je koristiti pripravake trgovačkog naziva  SUCCESS BAIT (spinosad+atraktant) ili ECO- TRAP. Mamke primjeniti prema priloženoj uputi te voditi računa da mamci imaju najbolji učinak ako se upotrebljavaju na širem području.

 

Navedene pripravke mogu koristiti maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika.

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2020. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail:gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Pregledom nasada vinove loze na pojedinim lokalitetima su uočeni simptomi pojave pepelnice (Uncinula necator) na grozdu. Vidljiv je sivi mašak na bobicama. Kao bi se spriječilo daljnje širenje uzročnila bolesti po nasadu preoruča se zaražene grozdove poprskati otopinom kalijeva permanganata. 125 grama kalijeva permanganata otopi se u 100 litara vode i doda 1-2 kg gašenog vapna.

Sljedeći dan je potrebno zaražene grozdove ili cijeli nasad, ukoliko je prošlo 10 dana i više od zadnje primjene fungicida zaštitit jednim od sistemičnih pripravaka:

Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Topas 100 EC, Luna experience, Vivando, Talendo, Domark 40 ME i drugi ( vidi  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. )

Preporuča se provesti i zaštitu od peronospore (Plasmopara viticola) te koristiti jedan od pripravaka: Ridomil Gold MZ Pepite, Mikal Premuim F, Forum Star, Electis WG, Equation Pro i drugi ( vidi  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. )

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2020. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

 

 

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

                                                           gordana.k-silov@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi intenzivnog porasta bobica a obzirom da su uvijeti za razvoj bolesti i dalje povoljni potrebno je i dalje provoditi zaštitu vinove loze i u razmacima ne dužim od 10 dana. Prilikom izbora pripravaka voditi računa da se koriste pripravci iz različitih skupina.

 

Preporuča se za zaštitu od peronospore (Plasmopara viticola) koristiti jedan od pripravaka: Electis WG, Equation Pro, Ridomil Gold MZ Pepite, Mikal Premuim F, Delan pro, ili kombinirani Shavit, Universalis, Forum Star .

Ukoliko se ne koriste kombinirani pripravci za zaštitu protiv uzročnika pepelnice (Uncinula necatorkoristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

Luna experience, Vivando, Talendo, Domark 40 ME, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Topas 100 EC , i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

                                                           gordana.k-silov@mps.hr

 

Obavijest maslinarima

Masline koje se uzgajaju na području zaleđa Skradina i Miljeveca te nešto sjevernije uz gornji tok rijeke Krke, završile su sa cvatnjom.

 

Obzirom da se na opažačkim punktovima na tom području bilježi jaki let 2.generacije maslininog moljca (Prays oleae)  iznad praga štetnosti, preporuča se maslinarima, koji uzgajaju masline na navedenom području da u narednom tjednu, kad plodovi dostignu veličinu cca 4 mm provedu zaštitu jednim od pripravak koji imaju dozvolu za tu namjenu.

 

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRRH; OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika, mogu koristiti jedan od pripravaka BATURAD WP ili BIOBIT WP .

 

U konvencionalnoj proizvodnji može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar: deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS, DEMETRINA 25 EC)

ili fosmet (IMIDAN 50 WG).

pripravci čija je djelatna tvar dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION, ROGOR 40) imaju krajnji rok za primjenu zaliha 30.06.2020.

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

Pripravci čija je djelatna tvar deltametrin mogu se primjeniti 1x godišnje s izuzetkom pripravaka POLECI PLUS 2x godišnje, DECIS 2,5 EC i RITMUS  3x godišnje.

2 x godišnje može se koristiti priravak čija je djelatna tvar fosmet (IMIDAN 50 WG).

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

gordana.k-silov@mps.hr