MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Šibensko-kninska

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Obavještavamo proizvođače koštičavog voća (trešnja, višnja) kako je faza opadanja lista i vrijeme je da se napravi zaštita protiv gljivičnih i bakterijskih oboljenja.

Nasade treba zaštititi jednim od pripravaka na osnovi bakra, kao što su: Nordox 75 WG, Champion WG 50, Neoram WG, Bordoška juha 20 WP – Manica, Cuprablau Z 35 WG.

Prije zaštite potrebno je ukloniti sve „mumije“ sa stabla, pokupiti polomljene grane i lišće i iznijeti ih iz voćnjaka te spaliti.

Mjere zaštite je potrebno provesti za mirna vremena, a stabla je bitno dobro „okupati“ kako bi preparat dospio u sva mjesta gdje patogeni mogu prezimiti.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http//fis.mps.hr/trazilicaszb/.

NAPOMENA: Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

 

                                                                            Marina Samodol Farkaš, dipl.ing.agr

                                                                           e-mail: marina.s-farkas@mps.hr

Obavijest maslinarima

Pregledom lovki na kontrolnim punktovima na području Šibensko-kninske županije bilježi se let 2. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae) slabog do srednjeg intenziteta.

Pregledom uzoraka plodova uočeno je odlaganje jaja dok pojava ličinki 1. stadija još uvijek nije uočena.  Postotak aktivnih uboda kreće se od  4- 9 % (odloženo jaje).

Preporuča se maslinarima da uzmu uzorke plodova i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima i planiranom vremenu berbe.

 Kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje) opravdano je provoditi kada se broj aktivnih uboda (jaje+ličinka) kreće između 10 -15%.

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatnih tvari:

Deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA) – karenca 7 dana.

flupiradifuronSIVANTO PRIME– karenca 14 dana

Maslinari koji provode zaštitu metodom zatrovanih mamaka mogu nastaviti sa primjenom iste. Prag štetnosti za primjenu metode zatrovanih mamaka je više od 5% napadnutih plodova (jaje +ličinka). Metodom zatrovanih mamaka suzbijaju se odrasli oblici maslinine muhe, ženke, prije odlaganja jaja u plod. Pripravak SUCCESS BAIT primijeniti prema priloženoj uputi.

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

  Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Preporuča se vinogradarima da izvrše pregled grozdova jer su na više lokaliteta uočeni simptomi pojave pepelnice (Uncinula necator) na grozdu. Vidljiv je sivi mašak na bobicama. Kao bi se spriječilo širenje uzročnika bolesti unutar nasada preporuča se zaražene grozdove poprskati otopinom kalijeva permanganata. 125 grama kalijeva permanganata otopi se u 100 litara vode i doda 1-2 kg gašenog vapna.

 

Nakon tzv „ispiranja bobica“, preporuča se u zoni grožđa primijeniti jedan od pripravaka protiv pepelnice (Uncinula necator), a ukoliko ove sezone nije provedena preventivna zaštita protiv sive plijesni (Botrytis cinerea)  dodati jedan od pripravaka protiv ove bolesti.

 

Protiv pepelnice vinove loze može se koristit jedan od pripravka:. VIVANDO 50 WG, TALENDO, LUNA EXPERIENCE, TOPAS 100 EC, FOLICUR EW 250 i drugi ( vidi  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. ).

 

Protiv  sive plijesni može se koristiti jedan od pripravaka:

CANTUS, PYRUS 400 EC, TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, CHORUS 75 WG, LUNA PRIVILEGE i drugi ( vidi  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. ).

 

Radi zaštite lisne mase, posebno mladorasta, od napada kasne plamenjače (Plasmopara viticola) preporuča se provesti zaštitu jednim od pripravaka čija je djelatna tvar bakar: NEORAM WG, CUPRABLAU Z 35 WG, NORDOX 75 WG, CHAMPION 50 WG, CUPROCAFFARO 50 WP, BORDOŠKA JUHA i dr. ( vidi  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. ).

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09.2022. u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

 

 

 

 

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fenofazi zatvaranja grozdova te se preporuča nastaviti sa zaštitom protiv plamenjače – peronospore (Plasmopara viticola), te  pepelnice (Uncinula necator). Potrebno je obratiti pozornost da razmak između dviju zaštita bude od 10 – 12 dana. Voditi računa da se isti pripravak u sezoni  koristi najviše 2-3 puta.

Za zaštitu od plamenjače može se koristit jedan od sistemičnih pripavaka:

MIKAL FLASH,  CURSATE F,  PERGADO F,  ZORVEC VINABEL,  MOMENTUM TRIO,  FOLPAN GOLD,  FORUM STAR,  EQUATION PRO i drugi.

Protiv pepelnice vinove loze može se koristit jedan od pripravka:.  DOMARK 40 ME,  DYNALI,  FOLICUR EW 250,  NATIVO WG,  PROSPER SC 300,  SERCADIS,  VIVANDO,  TOPAS 100 EC,  ZATO 50 WG,  LUNA EXPERIENCE  i drugi.

CABRIO TOP za obje navedene bolesti.

Na lokalitetu Biskupija ulov leptira žutog grožđanog moljca ( Eupoecilia ambiguella)  prešao je prag štetnosti te se preporuča zaštita od navedenog štetnika. (vidi preporuku od 15.06.2022.).

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09.2022. u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

 Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Pregledom lovki na opažačkim mjestima, Primošten, Kruševo, Mratovo, Siverić  zabilježen je let žutog grožđanog moljca ( Eupoecilia ambiguella) iznad praga štetnosti te se na ovim područjima preporuča provesti zaštita.

Na opažačkim mjestima Biskupija i Oklaj kumulativna populacija leptirića je malo ispod praga štetnosti dok je na lokalitetima Dubravice i Grabovci let značajno ispod praga štetnosti.

Za zaštitu se može koristit jedan od pripravaka: LASER, AVAUNT EC, AFFIRM , CORAGEN, 20 SC, RUNNNER 240 SC, MIMIC , VERTIMEC 018 EC.

Pripravci se mogu primijeniti samo po zoni grožđa a preporuča se dodati jedan od pripravaka za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) : CANTUS, PYRUS 400EC, SWITCH 62,5 WG, CHORUS 75 WG, TELDOR SC 500, LUNA PRIVILEGE i drugi.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09.2022. u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

Obavijest maslinarima

U zaleđu županije (zaleđe Skradina, Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) plodovi maslina su veličine cca 2 – 4mm.

Na opažačkim mjestima zabilježen je let srednjeg intenziteta, izdan praga  štetnosti leptira 2. generacije maslininog moljca (Prays oleae).

Preporuča se provesti zaštitu protiv navedenog štetnika u maslinicima u kojima je plod veličine „glavica šibice, zrno pšenice“.

Za suzbijanje gusjenica 2. cvjetne genetaracije maslininog moljca može se koristit jedan o d pripravaka čija je djelatna tvar:

 • Bacillus thuringiensis – BATURAD WP, BOBIT WP, DIPEL DF – dozvoljeni u ekološkojoj proizvodnji

u maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primeni jedan od  pripravaka čija je djelatna tvar:

 • spinetoram – DELEGATE 250 WG,
 • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER,

                 RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI

 • fosmet – IMIDAN 50 WG

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09.2022. u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Nakon kiše koja protekla dva dana pala na području cijele županije preporuča se u vinogradarima nastaviti sa zaštitom vinove loze protiv uzročnika bolesti poznatih  pod nazivom: plamenjača – peronospora (Plasmopara viticola), te  pepelnica (Uncinula necator). Potrebno je obratiti pozornost na razmak između dviju zaštita bude od 10 – 12 dana.

Za zaštitu od plamenjače može se koristit jedan od sistemičnih pripavaka:

MIKAL FLASH,  CURSATE F,  PERGADO F,  ZORVEC VINABEL,  MOMENTUM TRIO,  FOLPAN GOLD,  FORUM STAR,  EQUATION PRO i drugi.

Protiv pepelnice vinove loze može se koristit jedan od pripravka:.  DOMARK 40 ME,  DYNALI,  FOLICUR EW 250,  NATIVO WG,  PROSPER SC 300,  SERCADIS,  VIVANDO,  TOPAS 100 EC,  ZATO 50 WG,  LUNA EXPERIENCE  i drugi.

CABRIO TOP za obje navedene bolesti.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09.2022. u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

                                               e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

Obavijest maslinarima

Maslina je u obalnom području županije završila sa cvatnjom a plodovi su veličine cca 4 mm.

Praćenjem leta leptira 2. generacije maslininog moljca (Prays oleae) na opažačkim mjestima zabilježen je let srednjeg intenziteta, izdan praga  štetnosti.

Preporuča se provesti zaštitu protiv navedenog štetnika u maslinicima u kojima je plod veličine „glavica šibice, zrno pšenice“.

Za suzbijanje gusjenica 2. cvjetne genetaracije maslininog moljca može se koristit jedan o d pripravaka čija je djelatna tvar:

 • Bacillus thuringiensis – BATURAD WP, BOBIT WP, DIPEL DF – dozvoljeni u ekološkojoj proizvodnji

u maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primeni jedan od  pripravaka čija je djelatna tvar:

 • spinetoram – DELEGATE 250 WG,
 • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER,

                 RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI

 • fosmet – IMIDAN 50 WG

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.  

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09.2022. u Primoštenu Burnom, Draga 6 (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Preporuča se u vinogradarima da pije početka cvatnje zaštite vinovu lozu protiv uzročnika bolesti poznatih  pod nazivom: plamenjača – peronospora (Plasmopara viticola), te  pepelnica (Uncinula necator).

Za zaštitu od plamenjače može se koristit jedan od sistemičnih pripavaka:

MIKAL FLASH,  CURSATE F,  PERGADO F,  ZORVEC VINABEL,  MOMENTUM TRIO,  FOLPAN GOLD,  FORUM STAR,  EQUATION PRO i drugi.

Protiv pepelnice vinove loze može se koristit jedan od pripravka:.  DOMARK 40 ME,  DYNALI,  FOLICUR EW 250,  NATIVO WG,  PROSPER SC 300,  SERCADIS,  VIVANDO,  TOPAS 100 EC,  ZATO 50 WG,  LUNA EXPERIENCE  i drugi.

CABRIO TOP za obje navedene bolesti.

Let žutog i pepeljastog grožđanog moljca , na opažačkim punktovima je ispod praga štetnosti te zaštitu zasad  nije potrebno provoditi.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022),  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09.2022. u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

Obavijest maslinarima

Tijekom idućeg tjedna u maslinicima u zaleđu županije  (zaleđe Skradina, Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) očekuje početak cvatnje.

 

Praćenjem leta leptira 1. cvjetne generacije maslininog moljca (Prays oleae) na opažačkim mjestima zabilježen je let izdan praga  štetnosti, srednjeg do jakog intenziteta.

 

Preporuča se provesti zaštitu protiv navedenog štetnika u maslinicima u kojima se ubrzo očekuje cvatnja.

 

Za suzbijanje gusjenica 1. cvjetne genetaracije maslininog moljca može se koristit jedan o d pripravaka čija je djelatna tvar:

 • Bacillus thuringiensis – BATURAD WP, BOBIT WP, DIPEL DF – dozvoljeni u ekološkojoj proizvodnji,

 

u maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primeni jedan od  pripravaka čija je djelatna tvar:

 

 • spinetoram – DELEGATE 250 WG,
 • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER,

                 RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI

 • fosmet – IMIDAN 50 WG

 

 

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.