Obavijest maslinarima

Cvatnja maslina u zaleđu županije u potpunosti je završila (zaleđe Skradina, Miljevci, Puljane, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) te je počeo intenzivan porast zametnutih plodova.

U lovkama postavljenim na opažačkim mjestima na ovom području bilježi se let leptira 2. generacije maslinovog moljca (Prays oleae), malo iznad praga štetnosti, slabog intenziteta.

Preporuča se provesti zaštitu protiv navedenog štetnika u maslinicima u kojima je plod veličine „glavica šibice, zrno pšenice“ (cca 4 mm).

Za suzbijanje gusjenica 2. generacije maslininog moljca može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar:

  • Bacillus thuringiensis – BELTHIRUL, BOBIT WP, DIPEL DF – dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji

Za zaštitu maslina koja se ne provodi po ekološkim pravilima dozvoljeni su pripravci čija je djelatna tvar:

  • spinetoram – DELEGATE 250 WG,
  • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER,

                 RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI, GRIAL

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune kupljenih SZB, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 13.09.2024. (petak)

u Primoštenu Burnom, Draga 6 (skladište), od 10:00 -11:30

i u Drnišu lokacija Cecela – Petrovo polje, DRNIŠKI VINOGRADAR d.o.o. (Dalmacija vino Split d.o.o) od 13:00-15:00.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Pripremi za ispis