Obavijest vinogradarima

Vinova loza je fazi intenzivnog porasta bobica a na toplim položajima uz obalu počinje zatvaranje grozda. Kako bi se spriječila zaraza i razvoj peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) preporuča se nastaviti sa zaštitom.

Potrebno je i dalje paziti da razmaci između prskanja ne prelaze 10 -12 dana, te kod izbora pripravaka voditi računa o broju dozvoljenih tretiranja, odnosno koristiti pripravke različitog mehanizma djelovanja.

Za zaštitu od navedenih bolesti prednost dati pripravcima sistemičnog načina djelovanja i to za peronosporu jedan od pripravaka:

RIDOMIL GOLD R, CYCLO R LIQUIDO, FOLPAN GOLD, FANTIC A, ZORVEC VINABEL, ORONDIS, ORVEGO, LEIMAY S, MILDICUT 25 SC, VALIS F, MIKAL PREMUIM F, MIKAL FLASH,  i drugi.

Za suzbijanje  uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

LUNA EXPERIENCE, VIVANDO, TALENDO, DYNALI, DECIBEL VITIS, DOMARK 40 ME, TEBKIN 250 EW, KUSABI i drugi.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune kupljenih SZB, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 13.09.2024. (petak)

u Primoštenu Burnom, Draga 6 (skladište), od 10:00 -11:30

i u Drnišu lokacija Cecela – Petrovo polje, DRNIŠKI VINOGRADAR d.o.o. (Dalmacija vino Split d.o.o) od 13:00-15:00.

                     Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr  

 

Pripremi za ispis