MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Šibensko-kninska

Obavijest vinogradarima

Vinova loza u obalnom području županije nalazi se u fazi razvoja 3-5 lista, dok je u zaleđu županije razvoj sporiji.

Bolest poznata pod nazivom crna pjegavost (Phomopsis viticola), raširena je u vinogradima  na području cijele županije. Razvojni stadij 3-5 listova period je kad se ova bolest širi na mladim izbojima.

Tijekom idućih nekoliko dana, a radi sprečavanja pojave bolesti preporuča se izvršiti zaštitu jednim od pripravaka: Izbor pripravaka prilagoditi tipu proizvodnje:

POLYRAM DF, DELAN PRO,

NORDOX 75 WG, CUPRABLAU Z 35 WG.

Navedenim pripravcima mogu se dodati pripravci na bazi sumpora koji smanjuju napad grinja te preventivno djeluju na pepelnicu: CHROMOSUL 80,  KUMULUS DF, COSAVET DF, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA: Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća (trešnja, višnja)

Kišno i nestabilno vrijeme pogoduje razvoju bolesti na koštičavom voću, osobito šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla).

Za zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista možete koristiti:

za trešnju: Captan WP 50, Kastor i Delan 700 WDG

za višnju: Merpan 80 WDG

U nasadima trešnja koje su još uvijek nalazi u fazi cvatnje ili kraja cvatnje potrebno je radi najavljenih oborina izvršiti tretiranje protiv uzročnika paleži i sušenja cvata i rodnih grančica (Monilinia laxa).

Tretiranje je potrebno obaviti jednim od slijedećih sredstava za zaštitu bilja: Signum, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Luna expirience.

U nasadima koštičavog voća potrebno je pratiti populaciju lisnih uši te prema potrebi nakon cvatnje obaviti tretiranje. Za suzbijanje lisnih uši dozvoljeni su insekticidi:

  • za trešnju: Closer, Movento i Mospilan 20 SG
  • za višnju: Closer, Pirimor 50 WG i Mospilan 20 SG,

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

NAPOMENA: Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

 

           Marina Samodol Farkaš, dipl.ing.agr

                                                                                      e-mail: marina.s-farkas@mps.hr

 

 

Obavijest maslinarima

Pregledom lisne mase uzete sa više različitih lokaliteta, metodom brze detekcije sa lužinom, utvrđena je prisutnost latentne zaraze uzročnikom bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina).

Kišno vrijeme i temperature zraka koje se najavljuju idućih dana pogodovat će daljnjem  razvoju bolesti paunovo oko te se preporuča provesti zaštitu maslina jednim od pripravaka sistemičnog načina kretanja u biljci:

SUGOBY, QUIMERA, NATIVO 75 WG, DECIBEL MAX, SYLLIT 544 SC.

Protiv paunovog oka može se koristit i biološki pripravak  SERENADE ASO, dozvoljen u ekološkoj proizvodnji.

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere RRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika također mogu koristiti pripravke čije su djelatne tvari bakreni spojevi:

CUPRABLAU Z 35 WG, NORDOX 75 WG, NEORAM WG, CUPRA, AIRONE SC.

Pripravci SERENADE ASO, NEORAM WG, CUPRABLAU Z 35 WG i AIRONE SC registrirani su za tretiranje protiv bakterije (Pseudomonas syringae pv.savstanoi) uzročnika raka masline.

Nakon primjene pripravaka čija je djelatna tvar bakar može doći do jačeg otpadanja zaraženog lišća.

Ukoliko su masline zaražene maslininim medićem (Saissetia oleae) ili drugim vrstama štitastih ušiju, gore navedenim pripravcima mogu se dodati pripraci koji imaju djelatnu tvar parafinsko ulje : BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE ili OVIPRON TOP.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Koštičavo voće (trešnja, višnja) se na većem dijelu Šibensko-kninske županije nalazi u fazi bubrenja pupova. Nakon obavljene rezidbe potrebno je napraviti preventivnu zaštitu protiv šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophilla) i bakterijskih oboljenja sredstvima na osnovi bakra.

Za tu namjenu može se upotrijebiti: Champion WG 50, Nordox 75 WG, Neoram WG, Bordoška juha Caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica, Cuprablau Z 35 WG.

Navedenim sredstvima se mogu dodati mineralna ulja: Bijelo ulje EC, Mineralno svijetlo ulje EC, Ovipron Top ili Ovitex za suzbijanje prezimljujućih oblika štetnika (jaja lisnih uši, štitastih uši i crvenog voćnog pauka) ili gotove kombinacije bakra i mineralnog ulja, trgovačkih naziva Red fox ili Modro ulje.

Mjere zaštite je potrebno provesti za mirna vremena, temperature zraka trebaju biti više od 5 °C, uz povećan utrošak škropiva.

Kod koštičavog voća pripravci na osnovi bakra smiju se koristiti samo do otvaranja pupova!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http//fis.mps.hr/trazilicaszb/.

NAPOMENA: Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

 

                                                                            Marina Samodol Farkaš, dipl.ing.agr

                                                                           e-mail: marina.s-farkas@mps.hr

Obavijest maslinarima

Nakon provedene berbe maslina preporuča se izvršiti zaštitu protiv uzročnika bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina).

Kišno vrijeme i temperature zraka koje bilježimo ovih dana pogoduju razvoju bolesti paunovo oko te se preporuča provesti zaštitu maslina jednim od pripravaka  na bazi bakra:

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika mogu koristiti pripravke  čije su djelatne tvari bakreni spojevi:

NEORAM WG, NORDOX 75 WG, CUPRA, AIRONE SC.

Uz navedene pripravke maslinari koji nisu obveznici navedenih mjera mogu koristiti i pripravke:

CODIMUR SC, CODIMUR 50, COPER KEY/FLOW, COPPER LAINCO.

Pripravci  NEORAM WG i AIRONE SC imaju registraciju za tretiranje protiv bakterije (Pseudomonas syringae pv.savstanoi) uzročnika raka masline.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest maslinarima

Nakon pregleda lovki na kontrolnim punktovima na području Šibensko-kninske županije uočen je let 2. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae) slabog do srednjeg intenziteta.

 

Izvršeno je uzorkovanje plodova sa većeg broja lokaliteta u županiji te je  pegledom istih  uočeno odlaganje jaja i pojava ličinki 1. stadija u vrlo niskom intenzitetu. Postotak aktivnih uboda kreće se od  2- 5 % (jaje + ličinka).

 

Prema trenutnom stanju na području Šibensko-kninske  županije  odluku o  kurativnom tretiranju maslina donijeti nakon pregleda uzoraka maslina iz svojih maslinika. Maslinici koji se navodnjavaju ili su u blizini vodenih površina mogu imati veći potencijal zaraze maslininom muhom.

Preporuča se maslinarima da uzmu uzorke plodova i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a odluku o provođenju zaštite prilagode dobivenim rezultatima i planiranom vremenu berbe.

 

Kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje) opravdano je provoditi kada se broj aktivnih uboda (jaje+ličinka) kreće između 10 -15%.

 

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatnih tvari:

Deltametrin –  (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA 25 EC) – karenca 7 dana.

Fosmet –  (IMIDAN 50 WG) – karenca 21 dan

 

Maslinari koji provode zaštitu metodom zatrovanih mamaka mogu nastaviti sa primjenom iste. Prag štetnosti za primjenu metode zatrovanih mamaka je više od 5% napadnutih plodova (jaje +ličinka). Metodom zatrovanih mamaka suzbijaju se odrasli oblici maslinine muhe, ženke, prije nego odlože jaje u plod a dozvolu ima pripravak SUCCES BAIT.

 

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

                                               e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Na kontrolnom punktu BUCAVAC  ( Primošten) zabilježen je pojačan let, iznad praga štetnosti pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana) dok je let  žutog grozdovog moljaca (Eupoecilia ambiguela)  značajno ispod praga štetnosti.

Let grozdovih moljaca na ostalim kontrolnim punktovima u županiji, pa tako i na punktu  KRUŠEVO (zaleđe Primoštena) značajno je ispod praga štetnosti.

Preporuča se vinogradarima koji uzgajaju vinovu lozu na području Primoštena, na položajima koji su blizu mora  da u narednih tjedan dana izvrše zaštitu jednim od pripravaka koji imaju dozvolu za suzbijanje grozdovih moljaca.

AVAUNT  EC, INSEGAR 25 WG, MIMIC, RADIANT, CORAGEN 20 SC, AFFIRM, RUNNER 240 SC.

Škropivo je potrebno primjeniti u zoni grožđa.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača, zbog visokih temperatura preporuča se zaštitu provesti rano u jutro ili kasno navečer.

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 17.09.2021. u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

 

 

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Tijekom vikenda na području Šibensko-kninske županije lokalno je pala obilnija kiša. Količina oborina u obalnom dijelu županije kreće se od 0,2 mm – Tribunj do 4,2 mm Donje Polje, dok je u zaleđu županije  palo od 20 – 40 mm.

Prognozni modeli na meterološkim stanicama bilježe rizik za infekciju i razvoj uzročnika  pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea). i do 80%. Rizik za infekciju uzročnikom  peronospore (Plasmopara viticola), je niži,  ispod 50%.

Vinova loza  je u fenofazi zatvaranja grozda pa se preporuča u vinogradaima u kojima je od posljednje zaštite prošlo 10 i više dana da se u zoni grožđa izvrši zaštita kombinacijom pripravaka protiv pepelnice i sive plijesni.  Izbor pripravaka prilagoditi te ih mjenjati odnosno ne koristi stalno pripravke iz iste skupine.

Za suzbijanje  uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

LUNA EXPERIENCE, VIVANDO, SUGOBY,  DOMARK 40 ME, DYNALI, TOPAS 100EC, NATIVO WG, SYSTHANE 20 EW i drugi.

Protiv sive plijesni može se dodati jedan od pripravaka:  CANTUS, PYRUS 400EC, TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, CHORUS 75 WG i drugi.

Kako bi se spriječio razvoj kasne peronospore na mladorastu, a posebno u vinogradima gdje je pala veća količina kiše i isprala primjenjeno sredstvo peporuča se primjena jednog od dozvoljenih kontaknih pripravaka čija je djelata tvar bakar.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 17.09.2021. u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

 

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Obavijest vinogradarima

Pregledom podataka sa agrometereoloških stanica u protekla 24 sata na svim stanicama zabilježana je kiša a količina oborina kreće se od 4-8,5 litara.

Također su zabilježeni uvijeti za infekciju i razvoj uzročnika  peronospore (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Preporuča se  provođenju zaštite vinove loze u naredna 24 sata u svim vinogradima gdje je od zadnje zaštite prošlo  10 i više dana . Nadalje voditi računa o izboru pripravaka koji se koriste te ih mjenjati odnosno ne koristi stalno pripravke iz iste skupine.

Za zaštitu od navedenih bolesti prednost dati pripravcima sistemičnog načina djelovanja i to za peronosporu jedan od pripravaka:

PERGADO F,  FOLPAN GOLD,  DELAN PRO,  FANTIC-F,  RIDOMIL GOLD, MIKAL PREMUIM F,  EQUATION PRO i drugi  ili kombinirani, FORUM STAR   (peronospora i siva plijesan).

Za suzbijanje  uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

LUNA EXPERIENCE, VIVANDO, SUGOBY,  DOMARK 40 ME, DYNALI, TOPAS 100EC, NATIVO WG, SYSTHANE 20 EW i drugi.

Protiv sive plijesni može se dodati jedan od pripravaka:  CANTUS, PYRUS 400EC, TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, CHORUS 75 WG i drugi.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

 

Obavijest maslinarima

Pregledom lovki na kontrolnim punktovima  u zaleđu županije (zaleđe Skradina, Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) bilježi se let 2. generacije maslininog moljca (Prays oleae)  srednjeg intenziteta, iznad praga štetnosti.

Obzirom da je u većini maslinika, nakon cvatnje, vidljiv manji broj plodova, ispod prosijeka što će uvjetovati smanjenu rodnost, preporuča se tijekom ovog tjedna (plod veličine „glavica šibice, zrno pšenice“) izvršiti zaštitu jednim od pripravaka:

Za suzbijanje 2. generaracije maslininog moljca može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar:

  • Bacillus thuringiensis – BATURAD WP, BOBIT WP, DIPEL DF – dozvoljeni u ekološkojoj proizvodnji u maslinicima koji nisu u sustavu ekološke proizvodnje može se primeni jedan od  pripravaka čija je djelatna tvar:
  • spinetoram – DELEGATE 250 WG,
  • deltametrin – DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER,

                 RITMUS, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC

  • fosmet – IMIDAN

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

                                               Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr