MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Šibensko-kninska

Obavijest maslinarima

Intenzivan let maslinine muhe nastavljen je i u proteklom razdoblju a na području Tribunja, Tisna, Murtera zabilježen je intenzivan let 3. generacije maslinine muhe.

Postotak aktivnih uboda povećan je u uzrorcima na svim područjima te je i dalje jako različit od lokaliteta do lokaliteta.

Najveća zaraza maslininom muhom, preko 60 -70%  aktivnih uboda, bilježi se na uzorciam sa područja Murtera i Tisna te Tribunja. Zaraza na uzorcima sa područja Primoštena kreće se od 20-50 %, dok je zaraza na uzorcima sa područja Danila, Donjeg Polja i zaleđa županije od 10 – 20%.

Odluku o početku berbe te eventualnu odluku o kurativnom tretiranju maslina donijeti nakon pregleda uzoraka maslina iz svojih maslinika.

Preporuča se maslinarima da uzmu uzorke plodova i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima i planiranom vremenu berbe.  

Kurativna zaštita može se provesti na područjima gdje je postotak odloženih jaja veći od postotka ličinki , odnosno u uzorcima gdje se večina ličinki nalazi plitko ispod pokožice ploda.

Ukoliko je večina ličinki napravila uočljive hodnike, nalazi se u sredini ploda  ili već blizu koštitce tada treba što prije planirati berbu, jer se provođenje zaštite nebi ostvario  očekivani rezultat.

 Kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje) može se provesti jednim od pripravaka kratke karence:

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatne tvari:

Deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER) – karenca 7 dana.

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

E-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest maslinarima

Pregledom kontrolnih lovki na opažačkim punktovima u proteklom tjednu zabilježen je značajno veći ulov ženki 2. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae) te se može reći da je let 2. generacije maslinine muhe jakog intenziteta.

Postotak aktivnih uboda utvrđen pregledom uzetih uzoraka plodova jako je različit od lokaliteta do lokaliteta.

Najveća zaraza maslininom muhom, preko 20% aktivnih uboda, bilježi se na uzorciam sa područja Murtera i Tisna. Zaraza na uzorcima sa područja Primoštena kreće se od 5-12 %, dok je zaraza na uzorcima sa područja Danila, Donjeg Polja i zaleđa županije od 4- 10%.

Shodno sitauciji na terenu odluku o kurativnom tretiranju maslina donijeti nakon pregleda uzoraka maslina iz svojih maslinika.

Preporuča se maslinarima da uzmu uzorke plodova i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima i planiranom vremenu berbe.

Kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje) opravdano je provoditi kada se broj aktivnih uboda (jaje+ličinka) kreće između 10 -15%.

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatnih tvari:

Deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER) – karenca 7 dana.

Dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION) – karenca 42 dana.

ROGOR 40 – karenca 28 dana

Fosmet (IMIDAN 50 WG) – karenca 21 dan

Maslinari koji provode zaštitu metodom zatrovanih mamaka mogu nastaviti sa primjenom iste. Prag štetnosti za primjenu metode zatrovanih mamaka je više od 5% napadnutih plodova (jaje +ličinka). Metodom zatrovanih mamaka suzbijaju se odrasli oblici maslinine muhe, ženke, prije nego odlože jaje u plod. (vidi preporuku od 12.07. 2019.)

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

 

Obavijest maslinarima

Pregledom kontrolnih lovki na opažačkim punktovima i dalje se bilježi slabi intenzitet  leta 2. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae).

Pregledom uzoraka plodova maslina utvrđeno je da je postotak aktivnih uboda još uvijek ispod praga štetnosti.

JAKI LET 2. GENERACIJE MASLININE MUHE UOČEN JE NA LOKALITETU MURTER .

Postotak aktivnih uboda u uzorcima uzetim na ovom lokalitetu i lokalitetu Jezera je iznad praga štetnosti.

Preporuča se maslinarima sa ovog područja da u narednih nekoliko dana obiđu svoje maslinike, uzmu uzorke plodva i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima.

 Kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje) opravdano je provoditi kada se broj aktivnih uboda (jaje+ličinka) kreće između 10 -15%.

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatnih tvari:

Deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER) – karenca 7 dana.

Dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION)   – karenca 42 dana.

ROGOR 40 – karenca 28 dana

Fosmet (IMIDAN 50 WG) – karenca 21 dan

Maslinari koji provode zaštitu metodom zatrovanih mamaka mogu nastaviti sa primjenom iste. Prag štetnosti za primjenu metode zatrovanih mamaka je više od 5% napadnutih plodova (jaje +ličinka). Metodom zatrovanih mamaka suzbijaju se odrasli oblici maslinine muhe, ženke, prije nego odlože jaje u plod.  (vidi preporuku od 12.07. 2019. )

NAPOMENA!

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019.(srijeda) u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Sva poljoprivredna gospodrstav pa tako i obiteljska poljoprivredna gospodrastva imaju zakonsku obvezu  ambalažni otpad nastao nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja pravilno zbinuti.

Praznu ambalažu preuzimat će tvrtka C.I.A.K.d.o.o.  i pritom posjedniku otpada ovjeriti Prateći list.

Sakuplja se isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika:

Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija,  Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB u okviru akcije „Prateći list“ za područje Šibensko-kninske županije provest će se 18.09.2019.  (srijeda) na lokalitetima:

 Primošten Burni, Draga 6, od 10:00 -11:30

 Drniš lokalitet Cecela (Dalmacija vino), od 13:00-15:00.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest maslinarima

Pregledom kontrolnih lovki na opažačkim punktovima bilježi se slabi intenzitet leta 2. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae).

Pregledom uzoraka plodova maslina utvrđeno je da je postotak aktivnih uboda ispod praga štetnosti.

Izuzetak od navedenog je LOKALITET MURTER gdje je zabilježen srednje jak let 2. generacije maslinine muhe.

Postotak aktivnih uboda u uzorcima uzetim na ovom lokalitetu također je ispod praga štetnosti. Obzirom na registrirani ulov maslinari na području Murtera mogu provesti metodu zaštite zatrovanim mamcima koja ima najbolji učinak ako se provodi na većem području.

Prag štetnosti za primjenu metode zatrovanih mamaka je više od 5% napadnutih plodova (jaje +ličinka). Metodom zatrovanih mamaka suzbijaju se odrasli oblici maslinine muhe, ženke, prije nego odlože jaje u plod (vidi preporuku od 12.07. 2019).

NAPOMENA!

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Obavijest maslinarima

Pregledom lovki na kontrolnim punktovima bilježi se opadanje ulova i leta  1. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae)  te je isti slabijeg  intenziteta. Izuzetak od navedenog je lokalitet Široke u zaleđu Primoštena gdje je let maslinine muhe srednjeg intenziteta.

 

Nakon pregleda  uzoraka plodova maslina,  sa različitih područja županije, utvrđena je zaraza koja se kreće od 7-9%  aktivnih uboda (pronađena su jaja i žive ličinke ). Postotak živih ličinki kreće se od 0- 6%.

Žive ličinke pronađene su u uzorcima sa područja zeleđa Primoštena 6% i zaleđa Pirovca 2%.

Na sortama sitnijeg ploda uočen je pojačan napad svrdlaša.

 

Preporuča se maslinarima da u narednih nekoliko dana obiđu svoje maslinike, uzmu uzorke plodva i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima.

 

Kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje) opravdano je provoditi kada se broj aktivnih uboda (jaje+ličinka) kreće između 10 -15%.

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatnih tvari:

Deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER)

Dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION, ROGOR 40)

Fosmet (IMIDAN 50 WG).

Pripravak ROGOR 40 registriran je za suzbijanje maslininog svrdlaša. 

 

Prag štetnosti za primjenu metode zatrovanih mamaka je više od 5% napadnutih plodova (jaje +ličinka). Metodom zatrovanih mamaka suzbijaju se odrasli oblici maslinine muhe, ženke, prije nego odlože jaje u plod.  (vidi preporuku od 12.07. 2019. )

 

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

 

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

 

Obavijest vinogradarima

Preporuča se vinogradarima da prije kiše koja se najavljuje za dane vikenda provedu još jednu, posljednju zaštitu vinove loze.

Protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) i uzročnika pepelnice (Uncinula necator) koristiti kombinaciju pripravaka a škropivo primjeniti samo u zoni grožđa

Kod izbora pripravaka voditi računa o broju tretiranja tijekom vegetacijske sezone.

Za pepelnicu može se koristiti: LUNA EXPERIENCE, VIVANDO, TALENDO, DOMARK 40 ME, POSTALON EC, FALCON EC 460, FOLICUR 250 EW, TOPAS 100 EC , i  drugi.

Za sivu plijesan može se koristit jedan od pripravaka: CANTUS, PYRUS 400 EC, TELDOR SC 500, SWITCH 62,5 WG, LUNA PRIVILEGE.

Radi zaštite lisne mase, posebno mladorasta, od napada kasne plamenjače (Plasmopara viticola) uputno je provesti zaštitu jednim od pripraka čija je djelatna tvar bakar:

NEORAM WG, CUPRABLAU Z, NORDOX 75 WG, KUPROPIN, CHAMPION/50 WG/FLOW, BORDOŠKA JUHA i dr.

Kako bi se smanjio negativan utjecaj visokih temperatura a posebno u vinogradima koji su oštećeni od tuče preporuča se dodati jedan od biostimulatora ili isti primjeniti neovisno o zaštiti  (Drin, Megafol, Kendal, Kendal TE i drugi). Miješanje biostimulatora i pripravaka na osnovi bakra se ne preporuča!

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

Obavijest maslinarima!

Pregledom lovki na kontrolnim punktovima bilježi se let  1. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae)  slabog intenziteta.

Pregledom uzoraka plodova maslina, sa različitih područja županije nisu pronađeni aktivni ubodi (jaja i žive ličinke).

Obzirom da odrasle ženke svojim ubodom prenose gljivicu Sphaeropsis dalmatica  uzročnika patule a vremenske prilike posljednjih dana pogoduju razvoju ove gljivice preporuča se primjena metode zatrovanih mamaka.

Metodom zatrovanih mamaka suzbijaju se odrasli oblici maslinine muhe, ženke, prije nego odlože jaje u plod.

Za ovu namjenu moguće je koristiti pripravak SUCCESS BAIT (spinosad+atraktant). Mamke primjeniti prema priloženoj uputi te voditi računa da mamci imaju najbolji učinak ako se upotrebljavaju na širem području.

Također se može koristi kombinacija atraktanta Buminala i insekticida na osnovi dimetoata. Mamak se pripravlja na način da se u 10 litara vode stavi 60 ml Buminala i 10-15 ml jednog od insekticida. Pripremljenim škropivom  tretira se jedna grana na maslini uz utrošak 1-2 dcl škropiva ili se pripremljenim mamkom pune boce sa otvorima.

Mamke je potrebno obnavljati , ponavljati tretiranje svakih 10-12 dana.

Pripravak  SUCCESS BAIT mogu koristiti maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika.

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

 

 

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.kozaric-silov@savjetodavna.hr

Obavijest vinogradarima

Nakon kiše koja je pala protekla dva dana i pregledom podataka na agrometerološkim stanicama koje imamo postavljene na području Šibnsko-kninske županije uočeno je da su stvoreni uvijeti za infekciju uzročnikom peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Čim prilike dozvole potrebno je obaviti zaštitu protiv uzročnika navednih bolesti pripravcima sistemičnog načina djelovanja. Kod izbora pripravaka voditi računa o broju dozvoljenih tretiranja tijekom vegetacijske sezone.

Na pojedinim lokalitetima u županiji zabilježena je i tuča te u vinogradima koji imaju oštećenja od tuče prednost dati pripravcima čija je djelatna tvar folpet (vidi preporuku od 12.05.2019.). U tučom oštećenim vinogradima može se dodati jedan od biostmulatora (Drin, Megafol, Kendal i drugi).

U vinogradima koji nisu oštećeni od tuče za zaštitu od peronospore (Plasmopara viticola) koristiti jedan od pripravaka: Equation Pro, Electis WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Mikal Premuim F, Delan pro, ili kombinirani Shavit, Universalis, Forum Star.

Ukoliko izabrani pripravak ne suzbija uzročnika pepelnice (Uncinula necator) može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka: Luna experience, Vivando, Talendo, Domark 40 ME, Postalon EC, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Topas 100 EC i drugi.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) može se dodati jedan od pripravaka: Cantus, Pyrus 400 EC, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG, Luna privilege i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Upozoravamo poljoprivrednike da bi zbog povremenih oborina lokalnog karaktera, praćenih sparinom i  povišenom vlagom zraka, te najavljenim oborinama za sljedeći tjedan trebali provesti zaštitu nasada koštićavog voća uz poštivanje karence. Takvi uvjeti pogoduju razvoju i infekcijama uzročnikom  pepelnice (Podosphaera pannosa) i truleži ploda (Monilinia sp.).

Preporučamo redovite preglede  nasada voća i pravovremenu zaštitu sa jednim od navedenih registriranih pripravaka sa kraćom karencom:

Trgovački naziv pripravka Uzročnik bolesti kultura Karenca
INDAR 5 EW Monilijska trulež, pepelnica, Breskva, marelica, šljiva, 3 dana
TELDOR SC 500 Trulež plodova Breskva, šljiva, marelica 3 dana
LUNA EXPERIENCE Trulež plodova, pepelnica, kozičavost Breskva, 3 dana – breskva

7 dana – višnja

NATIVO 75 WG Trulež plodova, pepelnica,   hrđa Breskva, nektarina, marelica, šljiva, 7 dana
CHORUS 50 WG Trulež plodova Breskva, nektarina, marelica, šljiva, 7 dana
SIGNUM DF Trulež plodova Koštičavo voće 7 dana

Ukoliko se pregledom pronađu lisne uši  preporučamo suzbijati jednim od registriranih selektivnih aficida: Mospilan 20 SP ( K-14 dana), Calypso SC 480 (osim šljive, K-14 dana) . Visoke temperature i dalje će pogodovati i razvoju crvenog  voćnog pauka preporučamo redovito obavljati pregled nasada i po potrebi primijeniti pripravak: Envidor SC 240 ( dozvola na breskvi, nektarini,K 14 dana),Vertimec 018 ECVertimec Pro(breskva, nektarina, K 14 dana).

Upozoravamo poljoprivrednike da strogo vode računa o  karencama odabranih pripravaka radi berbe ranijih sorata koja je u tijeku!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB za Šibensko – kninsku županiju provest će se na sljedećim lokacijama:

18.09.2019.

PZ Primošten Burnji (skladište) Draga 6 Primošten Burnji 10.00 – 11.30
Dalmacija vino Split d.o.o.

Radna jedinica Drniš

I. Meštrovića 38

(lokacija Cecela)

Drniš 13.00 – 15.00

Jelena Brkić Terzanović, dipl.ing.agr.

E-mail: Jelena.Brkic.Terzanovic@mps.hr