MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Šibensko-kninska

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi punjenja bobica pred zatvaranjem grozda.  Vremenske prilike koje su bile proteklih tjedan dana, visoke temperature praćene vjetrom (bura) smanjile su infekcijski potencijal glavnih bolesti vinove loze. Obzirom da vinova loza i dalje intenzivno raste potrebno je nastaviti sa zaštitom kako bi se spriječile skundarne zaraze u narednom periodu.

Za zaštitu od peronospore (Plasmopara viticola) koristiti jedan od pripravaka Electis WG, , Delan pro, Star 80 WP, Dithane M-45, Mankozeb, Polyram DF,  Equation Pro, Profiler i dr.

Protiv  uzročnika pepelnice (Uncinula necator) može se koristiti jedan od pripravaka:

Luna experience, Vivando, Postalon EC, Talendo  i dr..

Kako bi se smanjio negativan utjecaj visokih temperatura uputno je primjeniti neki od pripravaka, biostimulatora, koji sadrži aminokiseline: Megafol, Kendal, Deflan Plus, Drin,  i druge.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Obavijest maslinarima

Pregledom lovki na opažačkim mjestima u obalnom dijelu i zaleđu županije bilježi se jak let 2.generacije maslininog moljca (Prays oleae). 

Preporuča se maslinarima da narednih dana provedu zaštitu protiv 2. generacije maslininog moljca ,  kad plodovi dostignu veličinu cca 4mm.

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika, mogu koristiti jedan od pripravaka: ASSET, ili BATURAD WP, ili BIOBIT WP .

U konvencionalnoj proizvodnji može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar: deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS)

ili  dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION, ROGOR 40)

ili  fosmet (IMIDAN 50 WG).

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

Pripravci čija je djelatna tvar deltametrin spadaju u skupinu  sintetskih piretroida koji slabije djeluju kod visokih temperatura, te o istom treba voditi računa kod odabira pripravaka i vremenu primjene istih.

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi intenzivnog porasta a uvijeti za razvoj bolesti i dalje su izrazito povoljni.

Zaštitu vinove loze i dalje provodit u razmacima ne dužim od 10 dana a kod izbora pripravaka voditi računa da se pripravci mijenjaju , odnosno koriste pripravci iz različitih skupina.

Za zaštitu od peronospore (Plasmopara viticola) koristiti jedan od pripravaka:  Equation Pro, Electis WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Mikal Premuim F, Delan pro, ili kombinirani Shavit, Universalis, Forum Star .

Ukoliko izabrani pripravak ne suzbija uzročnika pepelnice (Uncinula necator)  može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

Luna experience, Vivando, Domark 40 ME, Postalon EC, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Topas 100 EC , Crystal i drugi.

Protiv  sive plijesni (Botrytis cinerea) može se dodati jedan od pripravaka:

Cantus, Pyrus 400 EC, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

Obavijest vinogradarima

Period izrazito povoljnih uvijeta za infekciju i razvoj uzročnika peronospore (Plasmopara viticola),  pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea) i dalje se nastavlja. Pregledom vinove loze na terenu su očeni simptomi plameljače i ranog napada sive plijesni.  

Kod provođenja zaštite vinove loze u narednom periodu posebno treba voditi računa da razmaci između prskanja nebudu duži od 10 dana. Nadalje voditi računa o izboru pripravaka koji se koriste te ih mjenjati odnosno ne koristi stalno pripravke iz iste skupine.

Za zaštitu od navedenih bolesti prednost i dalje dati pripravcima sistemičnog načina djelovanja i to za peronosporu jedan od pripravaka: Mikal Flash/Premuim F; Ridomil Gold MZ Pepite,  Fantic-F, Galben-F, Futura 50 WP, Folpan, , Solofol, Vincare, Pergado F,  ili kombinirani Shavit, Universalis, Forum Star (vidi tablicu u preporuci od 21.05.)

Ukoliko izabrani pripravak ne suzbija uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

Luna experience, Topas 100EC, Vivando, Domark 40 ME, Postalon EC, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Nativo WG, i drugi.

Protiv sive plijesni može se dodati jedan od pripravaka:  Cantus, Pyrus 400EC, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

Obavijest maslinarima

Maslinici u zaleđu županije ( zaleđe Skradina , Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) ovisno o položaju i sorti nalaze se pred cvatnjom, odnosno neke od ranijih sorata su počele sa cvatnjom.

Praćenjem leta leptita 1. cvjetne generacije maslininog moljca (Prays oleae) na opažačkim mjestima zabilježen je slab let ispod praga štetnosti.

Tijekom idućeg tjedna nije potrebno provoditi zaštitu protiv navedenog štetnika u maslinicima u kojima se očekuje cvatnja.

IZUZETAK OD NAVEDENOG JE LOKALITET U ZALEĐU PIROVCA na kom je zabilježen jak let 1. generacije maslininog moljca te se maslinarima koji uzgajaju masline na navedenom području preporuča da pred cvatnju izvrše zaštitu maslina jednim od dozvoljenih pripravaka.

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika, mogu koristiti jedan od pripravaka: ASSET, ili BATURAD WP, ili BIOBIT WP .

U konvencionalnoj proizvodnji može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar: deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS)

ili  dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION, ROGOR 40)

ili  fosmet (IMIDAN 50 WG).

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Obavijest vinogradarima

Prošlo je 7 dana od posljednje preporuke, a proteklo razdoblje obilježilo je kišno vrijeme sa gotovo svakodnevnim pljuskovima. Pregledom podataka na agrometerološkim stanicama zabilježeni su uvjeti za infekciju uzročnikom peronospore (Plasmopara viticola),  pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Zbog pogodnih uvjeta za razvoj bolesti na vinovoj lozi u narednom periodu posebno treba voditi računa o razmacima između prskanja koji ne bi smjeli biti veći od 8-10 dana.

Za zaštitu od navedenih bolesti prednost dati pripravcima sistemičnog načina djelovanja i to za peronosporu jedan od pripravaka: Fantic-F, Galben-F, Futura 50 WP, Folpan, Mikal Flash/Premuim F, Solofol, Vincare, Pergado F, Ridomil Gold MZ Pepite ili kombinirani Shavit, Universalis, Forum Star (vidi tablicu u preporuci od 21.05.).

Ukoliko izabrani pripravak ne suzbija uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

Domark 40 ME, Postalon EC, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Nativo WG, Vivando i drugi.

Na sortama i položajima sklonim napadu sive plijesni može se dodati jedan od pripravaka:  Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov, dipl. inž. agr.

Obavijest maslinarima

Masline u obalnom dijelu županije i to ranije sorte i masline na toplijim položajima započele su sa cvatnjom. Sorta oblica u obalnom dijelu je fazi razvitka cvjetnih vjenčića te se brzo očekuje početak cvatnje.

Praćenjem leta leptita 1. cvjetne generacije maslininog moljca (Prays oleae) na opažačkim mjestima zabilježen je slab let ispod praga štetnosti.

Tijekom idućeg tjedna nije potrebno provoditi zaštitu protiv navedenog štetnika u maslinicima u kojima se očekuje cvatnja.

Maslinici u zaleđu županije ( zaleđe Skradina , Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca) ovisno o položaju i sorti nalaze se u fenofazi punjenja cvjetnih pupova. Let maslininog moljca i dalje će se pratiti u tjednim intervalima a preporuke će biti pravovremeno objavljene.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Obavijest vinogradarima

Period izntenzivnog porasta vinove loze prije cvatnje uz promjenjivo vrijeme praćeno čestim kišama pogoduje infekcijama najznačajnijih bolesti vinove loze. Pregledom podataka na agrometerološkim stanicama koje imamo postavljene na području Šibensko-kninske županije uočeno je da su stvoreni uvijeti za infekciju uzročnikom peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea). Još uvijek postoje uvijeti za razvoj crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Ovisno o položaju vinograda, sorti te problemima prijašnjih sezona izabrati jedan od pripravaka iz tablice:

aktivna tavar pripravak plamenjača crna pjegavost pepelnica siva plijesan crveni palež
folpet FOLPAN +     + smanjuje zarazu  
folpet SOLOFOL + +      
folpet FUTURA 50WP +       +
folpet + triadimenol SHAVIT F + + +    
folpet + benalaksil GALBEN-F, FANTIC-F +        
folpet + fosetil-Al MIKAL FLASH + +      
dimetomorf + folpet FORUM STAR +     +  
cimoksanil + folpet CURZATE F + +      
mandipropamid + folpet PERGADO  F +        
azoksistrobin + folpet UNIVERSALIS + + +   +

Ukoliko izabrani pripravak ne suzbija uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

Domark 40 ME, Postalon EC, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Nativo WG, Vivando i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Koštičave voćke na području Šibensko-kninske županije nalaze se u fazi formiranja plodova ovisno o sortimentu i položaju. Najavljeni vremenski uvjeti pogodovat će razvoju gljivičnih oboljenja (šupljikavost lista, narančasta pjegavost, pepelnica i trulež plodova).

Za zaštitu od šupljikavosti lista, narančaste pjegavosti i pepelnice PREPORUKA OD 26.4.2019.

Kako su rane sorte trešanja u fazi zriobe velike količine oborina mogu uzrokovati pucanje plodova u dozrijevanju i infekciju uzročnikom truleži plodova (Monilinia  fructigena). Poljoprivrednicima preporučamo uporabu sljedećih pripravaka: INDAR 5 EW ( K-3 dana), SWITCH 62,5 WG ( K-7 dana), TELDOR SC 500 ( K- 3 dana)LUNA EXPERIENCE ( K- 3 dana).

Na ranim sortama trebamo dati prednost pripravcima kraće karence.

Zaštitu voćnjaka u cvatnji obavite za mirna vremena i u večernjim satima kada pčele ne lete. Prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje te o primjeni insekticida opasnog za pčele obavijestite najbližu udrugu pčelara (72 sata prije tretiranja)!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Jelena Brkić Terzanović, dipl.ing.agr.
e-mail: jelena.b-terzanovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi intenzivnog rasta, a veličina mladica ovisno o sorti i lokalitetu  prelazi 10 centimetara.

Promjenjivo vrijeme sa čestim lokalni pljuskovima, temperature i relativna vlaga zraka koje imamo ovih dana te najava kišnog vremena  tijekom idućih nekoliko dana pogoduju razvoju bolesti vinove loze peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Količina oborina koja je pala isprala je kontaktna zaštitna sredstava, a novo izrasli dijelovi  mladica nisu zaštićeni.

Preporuča se radi sprečavanja pojave peronospore (Plasmopara viticola) koristiti jedan  od sistemičnih pripravaka: Alfil WG, Azimut 80 WG, Fylal double, Mikal premium F, Mikal Flash, Profiler, Verita, Ridomil gold Combi 45 WG i drugi.

Protiv uzročnika pepelnice (Uncinula necator) može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

Domark 40 ME, Postalon EC, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Nativo WG, Vivando i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.