Obavijest vinogradarima

Tijekom proteklog tjedna u vinogradima je uočena jača pojava simptoma pepelnice (Uncinula necator) na grozdu, vidljiv je sivi mašak na bobicama.

Radi sprečavanja širenja uzročnika bolesti unutar nasada preporuča se zaražene grozdove poprskati otopinom kalijeva permanganata.         125 grama kalijeva permanganata otopi se u 100 litara vode i doda 1-2 kg gašenog vapna.

 

Nakon tzv „ispiranja bobica“, preporuča se u zoni grožđa primijeniti jedan od pripravaka protiv pepelnice (Uncinula necator), a može se dodati i pripravak protiv sive plijesni (Botrytis cinerea).

 

Protiv pepelnice vinove loze može se koristit jedan od pripravka: VIVANDO 50 WG, , LUNA EXPERIENCE, TALENDO, TOPAS 100 EC, FOLICUR EW 250 i drugi ( vidi  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. ).

 

Protiv  sive plijesni može se koristiti jedan od pripravaka: SWITCH 62,5 WG, CHORUS 75 WG, LUNA PRIVILEGE, CANTUS, PYRUS 400 EC, TELDOR SC 500 i drugi ( vidi  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. ).

 

Radi zaštite lisne mase, posebno mladorasta, od napada kasne plamenjače (Plasmopara viticola) preporuča se provesti zaštitu jednim od pripravaka MILDICAT 25 SC ili POLYRAM DF  ili pripravcima čija je djelatna tvar bakar: NEORAM WG, CUPRABLAU Z 35 WG, NORDOX 75 WG, CHAMPION 50 WG, CUPROCAFFARO 50 WP, BORDOŠKA JUHA i dr. ( vidi  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. ).

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja (NN 46/2022)  a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 15.09.2023:

u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30 i

u Drnišu lokalitet Cecela (Dalmacija vino) od 13:00-15:00.

 

 

 

 

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

                                                           e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

Pripremi za ispis