Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi intenzivnog porasta lisne mase i rasta – punjenja bobica. Vremenske prilike i najavljene oborine i dalje pogoduju razvoju uzročnika bolesti:

peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

 

Preporuča se vinogradarima da za zaštitu vinove loze i dalje koriste pripravke sistemičnog načina djelovanja te da razmaci između prskanja ne prelaze 10 -12 dana. Kod izbora pripravaka paziti da se koriste pripravci iz različitih skupina, potrebno je mijenjati pripravke.

 

Za zaštitu od peronospore može se koristiti jedan od pripravaka:

MIKAL PREMUIM F, MIKAL FLASH, PERGADO F, FOLPAN GOLD, CURZATE F, FANTIC F, MOMENTUM TRIO  i drugi ili kombinirani, FORUM STAR   (peronospora i siva plijesan). CABRIO TOP (peronospora i pepelnica).

 

Za suzbijanje  uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka:

LUNA EXPERIENCE, VIVANDO, DOMARK 40 ME, DYNALI, FOLICUR EW 250, NATIVO 75 WG, TOPAS 100 EC i drugi.

 

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune kupljenih SZB, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 15.09.2023.

u Primoštenu Burnom, Draga 6   (skladište), od 10:00 -11:30

i u Drnišu lokalitet Cecela Petrovo polje, (Dalmacija vino d.o.o.) od 13:00-15:00.

 

 

     Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

Pripremi za ispis