Obavijest maslinarima

Na svim lokalitetima na kojima se na području Šibensko-kninske županije prati pojava i dinamika populacije maslinine muhe (Bactrocera oleae) uočen je let 1. generacije srednjeg intenziteta.

Sljedom navednog za zaštitu od maslinine muhe preporuča se koristiti metoda masovnog ulova, korištenjem gotovih lovki ili zatrovanih mamaka čime se suzbijaju odrasli oblici maslinine muhe.

Za ovu namjenu moguće je koristiti gotove lovke trgovačkog naziva:

KARATETRAP B, CONETRAP BACTROCERA, DELMUR TRAP DACUS, ECO-TRAP ili gotovi mamak SUCCESS BAIT (spinosad+atraktant).

Gotove lovke i mamke primjeniti prema priloženoj uputi te voditi računa da metoda masovnog ulova ima najbolji učinak ako se upotrebljava na širem području.

Navedene pripravke mogu koristiti maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRH, te imaju obvezu za zaštitu maslina koristiti ekološke pripravke.

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune od kupljenih SZB, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 15.09.2023.

u Primoštenu Burnom, Draga 6 (skladište), od 10:00 -11:30

i u Drnišu lokalitet Cecela Petrovo polje, (Dalmacija vino d.o.o.) od 13:00-15:00.

 

 

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

Pripremi za ispis