Obavijest vinogradarima

U razdoblju od 1. do 4. svibnja zabilježeno je, ovisno o lokalitetu, 10 do 22 mm oborina uz prosječne temperature zraka u vrijednostima 13 do 15 °C. Takvi vremenski uvjeti pogodovali su razvoju primarne infekcije uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), koju smo zabilježili 2. svibnja na lokalitetima: Voloder, Popovača, Velika Ludina, Brežane Lekeničke te 3. svibnja na lokalitetu Repušnica.

S obzirom na promjenjivo vrijeme i veliki infektivan potencijal plamenjače od prethodne sezone predlažemo primjenu kombiniranih fungicida na bazi fosetila: Mikal Flash, Mikal premium, Profiler, Azimut 80 WG, Alfil, i dr.

U razdoblju od 1. do 3. svibnja zabilježeni su povoljni uvjeti za razvoj zaraze pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator). Za zaštitu od pepelnice predlažemo primjeniti: Collis SC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC , te pripravaka na bazi sumpora.

S ciljem učinkovitijeg suzbijanja pepelnice, između folijarnog tretiranja, predlažemo primjenu elementarnog sumpora metodom zaprašivanja. Sredstvo treba primijeniti pri temperaturama iznad 18°C do najviše 28°C odgovarajućim zaprašivačima. Elementarni sumpor ima popratno akaricidno djelovanjem na grinje iz porodice Eryophidae.

U vinogradima u kojima je došlo do potpunog smrzavanja mladica, sa zaštitom treba pričekati dok ne potjeraju novi izboji iz spavajućih pupova i suočica.

Let grožđanih moljaca  bilježimo od sredine travnja. Upućujemo vinogradare na daljnje praćenje preporuka kada će biti objavljeni rokovi suzbijanja ovog štetnika.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Suzana Slovic, dipl.ing.  

                                                      E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis