MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Sisačko-moslavačka

Obavijest ratarima

Ozime žitarice u jesen zakorovljuju ozimi koroviširokolisni (bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak,…) i travni (mišji repak, slakoperka, vlasnjača, divlja zob,…). Oni prezimljuju zajedno sa usjevom te su mu u proljeće konkurencija  za prostor, svjetlo, hranu, vodu.

U fazi nakon sjetve, a prije nicanja primjenjuju se herbicidi koji svoju djelotvornost u tlu zadržavaju sve do proljeće te djeluju na navedene i širokolisne i travne korove. To su npr.: Sharpen 330 EC*, Pendus 330 EC*, Stomp Aqua, Filon 80 EC*, Jura EC*, Fuga delta*, Legacy Plus* i dr. Jednogodišnje uskolisne suzbija Fluent 500 SC*.

Sredstva označena zvjezdicom (*) mogu se primijeniti i nakon nicanja usjeva, do početka busanja.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.  

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest voćarima

U posljednjim zaštitama plantažnih nasada jabuka predlažemo primjenu fungicida s ciljem sprječavanja „skladišnih“ bolesti ploda kao što su: trulež ploda (Monilinia spp), gorka trulež ploda (Colletotrichum spp.), siva plijesan (Botrytis), meka trulež ploda (Penicillium spp.), smeđa trulež ploda (Stemphylium spp), trulež plodova (Neofabrea spp),  crne trulež (Alternaria spp) i dr.  Do zaraze ovim uzročnicima može doći u drugom dijelu vegetacije, a simptomi se često razviju naknadno u postupcima skladištenja. Pri izboru preparata dati prednost onima koji djeluju na suzbijanje tih bolesti vodeći računa o propisanim karencama:

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolest Karenca
 

Kaptan

SCAB 80 WG

KAPETAN 80 WG

CAPTION 80 WG

krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova  

21

Fluopiram

Tebukonazol

LUNA EXPERIENCE pepelnica, krastavost, alternariska pjegavost 14
Trifloksistrobin

Tebukonazol

NATIVO 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14
 

 

Pirimetanil

 

 

SCALA

 

 

krastavost, smeđa trulež, siva i plava plijesan, crna pjegavost,

7 dana za suzbijanje skladišnih bolesti

56 dana za krastavost

Piraklostrobin

Boskalid

 

BELLIS

 

krastavost, pepelnica

7 jabuke za

skladište

14 jabuke za

tržište

 

Fludioksonil

 

GEOXE

siva i plava plijesan, crna  smeđa i gorka  trulež

 

 

3

Na većini lokaliteta, sredinom srpnja zabilježena je veća populacije jabučnog savijača (Cydia pomonella). Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm (K -7), Affirm opti (K -7), Coragen 20 SC (K -14), Mospilan 20 SP (K -14), Delegate 250 WG (K-7), Voliam targo (K -14) i dr.

U odabiru pripravaka potrebno je uzeti u obzir ograničenja koja se odnose na broj dopuštenih tretmana u vegetaciji.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                                                                              

                                                                                                               

  Suzana Slovic, dipl.ing.   

                                                                E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike krajem lipnja i početkom srpnja pogodovale su razvoju pepelnice vinove loze  (Erysiphe necator). U ovoj fazi vinove loze moguća je primjena pripravaka na osnovi sumpora. Podsjećamo da je karenca za te pripravke 35 dana. U vinogradima sa vidljivim simptomima pepelnice moguća je primjena fungicida: Nativo WG, Domark ME, Luna Expirience, Cyflamid 5 EW, Mystic EC, Dynali EC, Kusabi, Collis SC, Prosper SC 300, Spirox, Sugoby  i dr.

Iznadprosječne temperature zraka i izostanak oborina ne pogoduju razvoju plamenjače vinove loze. Zbog fenološkog stadija vinove loze i veličine bobica, u narednom razdoblju prestaje opasnosti od zaraze bobica s plamenjačom ili peronosporom (Plasmopara viticola). Bobice su na napad peronospore osjetljive dok ne postignu 2/3 prirodne veličine karakteristične za sortu.

Radi očuvanja lisne mase i očvršćivanja bobica predlažemo primjenu pripravaka na osnovi bakra. Za vinske sorte karenca pripravaka na osnovi bakra je 35 dana.

Na ranim sortama, gdje postoji bojazan da će pripravci na bazi bakra nepovoljno utjecati na aromu vina, moguća je primjena pripravaka drugačijeg sastava: Mildicat (karenca 21 dan), Enervin (karenca 21 dan), Ampeksio (karenca 21 dan), Leimay (karenca 28 dana) i dr.

U fazi promjene boje tj. fazi mekšanja bobice moguća je primjena pripravaka za suzbijanje botritisa ili sive plijesni: Switch 62,5 WG, Scala, Teldor, Luna Privilage, Geox koji imaju karencu 21 dan.

Podsjećamo vinogradare na važnost provođenja mjera za sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze:

 • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome zajedno sa korijenjem
 • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba), sekundarnog domaćina zlatne žutice vinove loze
 • Krčenje zapuštenih vinograda
 • Praćenje prisutnosti vektora američkog cvrčka (Scaphoideus titanusBall)  žutim ljepljivim pločama. Ukoliko se tijekom srpnja na žutim ljepljivim pločama utvrdi prisutnost cvrčka, preporuka je da se krajem srpnja ili početkom kolovoza provede tretiranje američkog cvrčka.

Zaražena područja  zakonski su definirana „Odlukom o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze“(Narodne novine 82/22).

Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

          Suzana Slovic, dipl.ing.  

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest ratarima

Podsjećamo poljoprivrednike na mogućnost suzbijanja korova nakon žetve žitarica – na strništima. Time ćemo, osim jednogodišnjih, smanjiti brojnost i višegodišnjih korova, poput pirike, osjaka i divljeg sirka.

 

Nakon žetve potrebno je ukloniti slamu i pustiti da korovi izrastu do visine 20-40 cm te primijeniti jedan od neselektivnih (tzv. totalnih) herbicida.

U RH dozvolu za tu namjenu imaju herbicidi na osnovi glifosata.

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede je još 2007. godine donijelo Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (NN 72/07) sa ciljem njenog suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području RH. Sukladno tome, vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta dužni su provoditi mjere njenog uklanjanja.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi korisnici državnih potpora jer je isto propisano Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (točnije GAEC-om 6).

 

Uklanjanje je moguće izvršiti mehanički (plijevljenje, čupanje, košnja, okopavanje) ili kemijski (uporabom herbicida na osnovi glifosata – u skladu s uputom priloženom uz sredstvo).

 

Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo izlučivanje peluda (alergije kod ljudi), a potom i stvaranje sjemena (daljnje širenje).

 

Nadzor nad provedbom ove mjere provode poljoprivredna, fitosanitarna i šumarska inspekcija.

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

 

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporučene zaštite vinograda proteklo je 11 dana. U tom razdoblju zabilježene su iznadprosječne temperature zraka, na svim mjernim stanicama zabilježili smo maksimalne temperature zraka u vrijednosti 33 do 36,1 °C. U istom razdoblju bilježimo visoku relativnu vlažnost zraka (prosječne vrijednosti od 66 do 78 %). Takvi vremenski uvjeti pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Nativo WG, Domark ME, Luna Expirience, Cyflamid 5 EW, Mystic EC, Dynali EC, Kusabi, Collis SC, Prosper SC 300, Spirox, Sugoby  i dr. U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni. U zaštiti od pepelnice moguća je primjena pripravaka na osnovi sumpora, ali upozoravamo na oprez, jer pripravci na osnovi sumpora pri temperaturama zraka iznad 25°C mogu uzrokovati fitotoksičnost. U uvjetima visokog rizika od zaraze pepelnicom poželjno je smanjiti razmak između tretiranja (do 12 dana).

Visoke temperature zraka trenutno ne pogoduju širenju plamenjače vinove loze. U zaštiti protiv peronospore ili plamenjače (Plasmopara viticola) predlažemo primjenu fungicida: Leimay, Curzate F,  Pergado F,  Ampexio,  Orondis, Cabrio top,  Mildicut,  dr.

Let leptira druge generacije sivog grožđanog moljca (Lobesia botrana) bilježimo od sredine lipnja. Zbog velike brojnosti druge generacije moljca predlažemo da se ponovi njegovo suzbijanje. Za suzbijanje grožđanih moljaca predlažemo primjenu insekticida: Radiant, Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC, Affirm, Voliam, i dr. Pripravku Avaunt FC ukinuta je registracija, a krajnji rok za primjenu zaliha je 19.9.2022.

S ciljem sprečavanja širenja zlatne žutice vinove loze, podsjećamo na važnost praćenja brojnosti populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), postavljanjem žutih ljepljivih ploča. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju svaka dva do tri tjedna. Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 75/21), definirana su zaražena i sigurnosna područja. Prikaz zaraženih i sigurnosnih područja prikazan je na linku:

https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso

Osim suzbijanja američkog cvrčka važno je uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome bolesti. Zaraženi trsovi uklanjaju se s korijenom.

 

Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Proteklih desetak dana na svim mjernim stanicama zabilježili smo maksimalne temperature zraka u vrijednosti 33 do 36,1 °C. U narednim danima najavljena je mogućnost lokalnih oborina, što može pogodovati razvoju sekundarne zaraze krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U odabiru fungicida prednost dajemo pripravcima, koji osim krastavosti jabuka, imaju dopuštenje i za suzbijanje uzročnika gorke truleži ploda (Colletotrichum /Gloesporium spp.), kao što su pripravci na bazi kaptana: Caption 80 WG, Kapetan 80 WG i Scab 80 WG.

Za suzbijanje pepelnice jabuka (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka: Zato plus, Zato 50 WGNativo 75 WG ili Luna expirience. Navedeni pripravci ujedno djeluju i protiv krastavosti.

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella). Stoga je potrebno obaviti zaštitu jednim od sljedećih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo, i dr.

 

Iznadprosječno toplo vrijeme pogoduje razvoju grinja, ponajviše crvenog pauka. Savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada jabuka na prisutnost ovog štetnika. Kritičnim se smatra 8 do 10 pauka po listu. Za suzbijanje crvenog voćnog pauka preporučujemo akaricide: Zoom 11 SC, Kraft 18, Vertimec 018 SC, Apache, Milbeknock, Nealta,  Nissorun  10 WP, Voliam Targo

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele. Tretiranje je potrebno obaviti u večernjim satima kada pčele ne lete.

Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednicima

Udruga CROCPA u suradnji sa tvrtkom CIAK na području Sisačko-moslavačke županije organizira akciju „Prateći list“- sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.

Akcija će se održati prema slijedećem rasporedu:

 

 • Velika Ludina – 08.07.2022., 08.00 – 11.00 (Abundan d.o.o. – Sv.Mihovila 19)
 • Kutina – 11.07.2022., 08.00 – 11.00 (Kod Društvenog doma – Radićeva ulica)
 • Lipovljani – 11.07.2022., 12.00 – 14.00 (Kod Veterinarske ambulante – Sajmišna ulica)
 • Glina – 13.07.2022., 08.00 – 11.00 (Komunalac Glina d.o.o. – Jukinačka 104)
 • Sisak – 13.07.2022., 12.30 – 16.00 (PZ Prvča – Barice Rapić 1a)
 • Popovača –15. 07.2022., 08.00 – 11.00 (Sajmište – Moslavačka 12)
 • Sunja – 27.07.2022., 08.00 – 11.00 (Stočni sajam – Sajmište bb)

 

Akcijom „Prateći list“ osiguran je besplatan povrat prazne ambalaže isključivo korisnicima proizvoda ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF, Bayer CropScience, Belchim Crop Protection HR (Orchem), Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Novag Agrochemicals (Genera), Nufarm, Monsanto, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Mole se poljoprivrednici da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki, koje nisu dio projekta, obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

 

Akcija sakupljanja ambalažnog otpada organizira se za poljoprivredna gospodarstva (pravne osobe, OPG) koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su pravilno postupili s otpadnom ambalažom. Na gore navedenim punktovima takvi gospodarstvenici će moći vratiti praznu ambalažu i dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o. ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisani način.

 

Mole se poljoprivrednici koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m3)  da ne donose ambalažu na lokacije iz mreže nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 01/3463-521, 0800 0003, ekologija@ciak.hr ) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

 

 

                                                                        Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Početak lipnja obilježen je iznadprosječnom količinom oborina, te su u tom razdoblju zabilježeni povoljni uvjeti za razvoj sekundarnih zaraza peronosporom vinove loze. Na nekim su lokalitetima vidljivi simptomi zaraze po listu. U narednim danima meteorolozi najavljuju maksimalne dnevne temperature oko 30°C i malu vjerojatnost oborina, stoga u narednim danima ne očekujemo širenje peronospore. U zaštiti protiv peronospore (Plasmopara viticola) predlažemo primjenu fungicida: Leimay, Curzate F,  Pergado F,  Ampexio,  Orondis, Cabrio top,  Mildicut,  dr.

Vremenski uvijeti pogoduju razvoju zaraze pepelnicom vinove loze, čije smo simptome na bobama uočili sredinom lipnja. Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) predlažemo primjenu fungicida: Nativo WG, Domark ME, Cyflamid 5 EW, Mystic EC, Dynali EC, Kusabi, Collis SC, Luna Expirience i sl. U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.

 

Na ranim sortama grožđa dolazi do zatvaranja grozda te je moguća primjena botriticida za suzbijanje sive truleži ili botritisa: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

 

Početak leta druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) zabilježen je sredinom prošlog tjedna. Zbog opasnosti od razvoja sive truleži kao posljedice oštećenja od moljaca upozoravamo na važnost pravovremenog suzbijanja druge generacije moljaca. Za suzbijanje grožđanih moljaca predlažemo primjenu insekticida:  Radiant, Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC, Affirm, Voliam I dr.

 

Zlatna žutica vinove loze do sada je potvrđena na području Popovače, Volodera, Katoličkog Selišće, Kutine i Ilove.

Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 75/21), definirana su zaražena i sugurnosna područja (više na linku: https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso ).

U zaraženom i sigurnosnom području svi vlasnici vinograda imaju obavezu pratiti brojnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ploča te provoditi mjere njegova suzbijanja. Praćenjem razvojnog stadija američkog cvrčka utvrđena je prisutnost ličinki završnih razvojnih stadija, a odrasli oblici prisutni su od početka ovog tjedna. U narednim danima potrebno je provesti drugo ovogodišnje tretiranje američkog cvrčka. Dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC, Cythrin Max, Sivanto Prime, Mavrik Flo. Pripravku Avaunt FC ukinuta je registracija, a krajnji rok za primjenu zaliha je 19.9.

Insekticidi Cythrin Max, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC imaju dopuštenje i za suzbijanje grožđanih moljaca.

U ekološkoj zaštiti vinove loze za suzbijanje američkog cvrčka dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC, Asset five, Direkt Green ili Pyregard.

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele. Tretiranje je potrebno obaviti u večernjim satima kada pčele ne lete.

Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

 

 

 

Obavijest ratarima

U Sisačko-moslavačkoj županiji započela je žetva ječma. Ubrzo će slijediti i žetva ostalih strnih žitarica. Stoga podsjećamo ratare na pripremu skladišnog prostora u cilju zaštite od skladišnih štetnika.

Na uskladištenim žitaricama najčešće se javljaju: žitni žižak (Sitophilus granarius), kukuruzni žižak (Sitophilus zeamays), žitni moljac (Sitotroga cerealella), žitni kukuljičar  (Rhizopertha domenica) i dr. Zaštita se provodi na dva načina: tretiranjem praznog i očišćenog skladišta ili primjenom na zrno posebnim uređajem za tretiranje žita na pokretnoj traci (Uputa o primjeni sredstva!)

Koristiti se mogu slijedeći insekticidi: K-Obiol EC 25, Granprotec, Kofumin 308 EC, Kofumin 77 UL, Actellic 50 EC, Actellic dimni generator, Silico-Sec, …

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.  

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr