MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Sisačko-moslavačka

Obavijest proizvođačima uljane repice

Podsjećamo proizvođače uljane repice na mogućnost suzbijanja korova u pre-em roku, odnosno nakon sjetve, a prije nicanja. Tada se primjenjuju tzv. zemljišni herbicidi koji djeluju preko tla, a efikasnost im ovisi o kakvoći pripreme tla i količini oborina nakon primjene. Naime, potrebna je kiša da ih „unese“ u tlo u zonu klijanja korova. Zemljišni herbicidi suzbijaju jednogodišnje travne i jednogodišnje širokolisne korove. Na višegodišnje korove ne djeluju pa je njih potrebno suzbijati nakon nicanja sredstvima koja djeluju preko lista korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Butisan S, Sultan 50 SC, Teridox 500 EC (može i nakon nicanja u fazi 2-4 lista uljane repice), Koban 600 (može i nakon nicanja do faze 4 lista uljane repice), Clomate, Clematis, Kalif Mega i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Reactor 360 SC, Kalif 480 EC i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova koristi se Dual Gold 960 EC.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

             Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.  

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest voćarima

U posljednjim zaštitama plantažnih nasada jabuka predlažemo primjenu fungicida s ciljem sprječavanja „skladišnih“ bolesti ploda kao što su: trulež ploda (Monilinia spp), gorka trulež ploda (Colletotrichum spp.), siva plijesan (Botrytis), meka trulež ploda (Penicillium spp.), smeđa trulež ploda (Stemphylium spp), trulež plodova (Neofabrea spp), crna trulež (Alternaria spp) i dr. Do zaraze ovim uzročnicima može doći u drugom dijelu vegetacije, a simptomi se često razviju naknadno u postupcima skladištenja. Pri izboru preparata dati prednost onima koji djeluju na suzbijanje tih bolesti vodeći računa o propisanim karencama:

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolest Karenca
 

Kaptan

SCAB 80 WG

KAPETAN 80 WG

CAPTION 80 WG

krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova  

21

Tiofanat -metil TOPSIN M 500* trulež ploda 14
Fluopiram

Tebukonazol

LUNA EXPERIENCE pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14
Trifloksistrobin

Tebukonazol

NATIVO 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14
Piraklostrobin

Boskalid

 

BELLIS

 

krastavost, pepelnica

7 jabuke za

skladište

14 jabuke za

tržište

 

Fludioksonil

 

GEOXE

siva i plava plijesan, crna  smeđa i gorka  trulež

 

 

3

*Krajnji rok za primjenu zaliha 19.10.2021.

U prvoj polovici kolovoza zabilježene su populacije tehnoloških štetnika ploda uzročnika crvljivosti: jabučnog savijača (Cydia pomonella), savijača pokožice ploda (Adoxophies spp., Pandemis  spp) i breskvinog savijača (Cydia molesta). Zaštitu od ovih štetnika pred berbu moguće je provesti insekticidima kraće karence: Coragen20 SC (K -14), Mosiplan 20 SP (K-14), Affirm(K-7), Affirm opti (K -7), Imidan WG 50 (K-28), Delegate 250 WG (K-7), Voliam Targo ( K-14) i dr.

U odabiru pripravaka potrebno je uzeti u obzir ograničenja koja se odnose na broj dopuštenih tretmana u vegetaciji.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                                                                                  

Suzana Slovic, dipl.ing.

                                                                E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Na većini lokaliteta vinova loza je u fenofazi „šare“ ili promjeni boje bobica. Porastom količine šećera u grožđu raste opasnost od razvoja botritisa ili sive plijesni. U ovoj razvojnoj fazi loze predlažemo  primjenu botriticida: Teldor SC 500 (karenca je 21 dan), Cantus WG (K-28 dana)Pyrus 400 SC (K-28 dana), Scala (K-21 dana), Switch 62,5 WG (K-21dan) ili Geoxe (K-21 dan).

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

   Suzana Slovic, dipl.ing.               

    E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Na svim mjernim lokalitetima tijekom proteklog vikenda zabilježene su značajne količine oborina, ponegdje i više od prosječne količine za mjesec srpanj (višegodišnji prosjek je 79,4 mm).

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 17. do  20. srpnja 2021.

 

Lokalitet Količina oborina mm
Voloder 52,1
Ruškovica 47,6
Popovača 62
Katoličko Selišće 36,6
Selište (Kutina) 37
Ilova 97,6
Crnac (Sisak) 56,8
Brežane Lekeničke 37

Na nekim lokalitetima vidljivi su simptomi peronospore na listovima, što je posljedica ranijih zaraza. Zbog fenološkog stadija vinove loze i veličine bobica, prestaje opasnost od zaraze bobica s peronosporom (Plasmopara viticola). Bobice su na direktu zarazu peronosporom osjetljive dok ne postignu 2/3 prirodne veličine karakteristične za pojedinu sortu. U ovom je razdoblju moguća zaraza peteljkovine i vršnog lišća. Radi očuvanja lisne mase, u zaštiti protiv peronospore, predlažemo primjenu fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja: na bazi: mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Dithane DG neotec), metirama (Polyram DF) ili folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol). U narednom je razdoblju moguća primjena pripravaka na bazi bakra.

U mladim nasadima vinove loze (starosti do tri godine) za zaštitu od peronospore predlažemo primjenu pripravaka sistemičnog mehanizma djelovanja.

Pripravcima na bazi mankozeba ukinuta je registracija (4.7.2021.), a krajnji rok za primjenu zaliha je 4.1.2022.

Ukoliko se za zaštitu koriste pripravci iz skupine ditiokarbamata (pripravci na bazi aktivnih tvari: mankozeb i metiram) u kombinaciji sa pripravcima na osnovi sumpora produžuje se karenca, koja u tom slučaju za vinske sorte grožđa iznosi 56 dana.

U narednim danima meteorolozi najavljuju porast temperature zraka, što će uz visoku vlažnost zraka pogodovati razvoju pepelnice vinove loze. Stoga predlažemo primijeniti: Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience, Difcor, Kusabi i sl.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.

Ponovno podsjećamo na važnost praćenja brojnosti populacije američkog cvrčka u zaraženom i sigurnosnom području. Prikaz zaraženih i sigurnosnih područja prikazan je na linku:

https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso

Ukoliko se tijekom srpnja na žutim ljepljivim pločama utvrdi prisutnost cvrčka, preporuka je da se krajem srpnja ili početkom kolovoza provede tretiranje američkog cvrčka.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                                     E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Na svim mjernim lokalitetima zabilježene su značajne količine oborina koje su uzrokovale ispiranje prethodne zaštite (tablica 1.). Obavještavamo voćare da ponove tretiranje plantažnih nasada jabuka.

 

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 17. do  20. srpnja 2021.

 

Lokalitet Količina oborina mm
Voloder 52,1
Ruškovica 47,6
Popovača 62
Katoličko Selišće 36,6
Selište (Kutina) 37
Ilova 97,6
Crnac (Sisak) 56,8
Brežane Lekeničke 37

 

U zaštiti od krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), prednost dajemo fungicidima, koji osim krastavosti jabuka, imaju dopuštenje i za suzbijanje uzročnika gorke truleži ploda (Colletotrichum /Gloesporium spp.), kao što su pripravci na bazi kaptana: Caption 80 WG, Kapetan 80 WG i Scab 80 WG.

U nasadima jabuka gdje je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka: Zato plus, Zato 50 WGNativo 75 WG ili Luna expirience. Navedeni pripravci ujedno djeluju i protiv krastavosti.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) predlažemo ponoviti primjenu insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

U odabiru pripravaka potrebno je uzeti u obzir ograničenja koja se odnose na broj dopuštenih tretmana u vegetaciji.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                                     E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira

Proizvođačima krumpira preporučamo tretiranje protiv plamenjače (Phytophthora infestans). Pojava bolesti ovisi o vremenskim prilikama, a pogoduje joj toplo i vlažno vrijeme uz relativnu vlagu zraka iznad 90%.

Za tretiranje se mogu upotrijebiti slijedeći preparati: Fantic M, Galben M, Alfil duplo, Fylal double, Ridomil gold MZ pepite, Infinito, Proxanil 450 SC, Equation pro, Ranman 400 SC, Ranman top, Acrobat MZ WG*, Revus, Pergado MZ, Cymbal flow, Moximate 505 WP, Indomate 505 WP, Manoxanil,  Profilux*, Nautile DG, Reboot i dr.

 Sredstva označena zvjezdicom (*) ujedno suzbijaju i crnu (koncentričnu) pjegavost (Alternaria solani), drugu značajnu bolest krumpira.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača.

Potrebno je obratiti pozornost i na datume isteka registracije, odnosno dopuštene rokove za primjenu zaliha.

O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest ratarima

Podsjećamo poljoprivrednike na mogućnost suzbijanja korova nakon žetve žitarica – na strništima. Time ćemo, osim jednogodišnjih, smanjiti brojnost i višegodišnjih korova, poput pirike, osjaka i divljeg sirka.

Nakon žetve potrebno je ukloniti slamu i pustiti da korovi izrastu do visine 20-40 cm te primijeniti jedan od neselektivnih (tzv. totalnih) herbicida.

U RH dozvolu za tu namjenu imaju herbicidi na osnovi glifosata.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka

Od posljednje preporuke za zaštitu plantažnih nasada jabuka proteklo je 14 dana. U tom razdoblju bilježimo iznadprosječno toplo vrijeme, s maksimalnim temperaturama zraka do 35 °C. Lokalne oborine zabilježene su 11. i 14.7. u količini 15 do 27 mm na području Moslavine, dok su na ostalim mjernim lokalitetima zabilježene manje količine.

Mogućnost novih oborina najavljena je tijekom vikenda, pa predlažemo da se prije oborina izvrši tretiranje nasada. U narednoj zaštiti od krastavosti plodova (Venturia inaequalis), prednost dajemo fungicidima, koji osim krastavosti jabuka, imaju dopuštenje i za suzbijanje uzročnika gorke truleži ploda (Colletotrichum /Gloesporium spp.), kao što su pripravci na bazi kaptana: Caption 80 WG, Kapetan 80 WG i Scab 80 WG.

U nasadima jabuka gdje je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka: Zato plus, Zato 50 WGNativo 75 WG ili Luna expirience. Navedeni pripravci ujedno djeluju i protiv krastavosti.

Na većini lokaliteta zabilježen je let jabučnog savijača (Cydia pomonella), stoga u plantažnim nasadima gdje je od zadnje primjene insekticida proteklo više od 14 dana predlažemo ponoviti primjenu insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

U odabiru pripravaka potrebno je uzeti u obzir ograničenja koja se odnose na broj dopuštenih tretmana u vegetaciji.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

Suzana Slovic, dipl.ing.   

E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Na području Sisačko-moslavačke županije 2019. godine prvi je puta potvrđena zaraza fitoplazmom – zlatnom žuticom vinove loze, a 2020. g. bilježimo njeno širenje na novim lokacijama. Do sada je potvrđena na području Popovače, Volodera, Katoličkog Selišće, Kutine i Ilove.

Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 75/21), definirana su zaražena i sugurnosna područja (više na linku: https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso ).

U zaraženom i sigurnosnom području svi vlasnici vinograda imaju obavezu pratiti brojnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ploča te provoditi mjere njegova suzbijanja. Praćenjem razvojnog stadija američkog cvrčka utvrđena je prisutnost ličinki završnih razvojnih stadija, a odrasli oblici prisutni su od početka ovog tjedna. U narednim danima potrebno je provesti drugo ovogodišnje tretiranje američkog cvrčka. Dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC, Cythrin Max, Abanto, Kristan EC, Pyregard i Asset Five.  U ekološkoj zaštiti vinove loze dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC, Pyregard i Asset five.

Insekticidi navedeni za konvencionalno suzbijanje američkog cvrčka imaju djelovanje i na gusjenice grožđanih moljaca, čija je prisutnost zabilježena ovog tjedna.

Visoke temperature zraka pogoduju razvoju zaraze s pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator), čije smo simptome uočili početkom srpnja na nekoliko lokaliteta. Za njeno suzbijanje predlažemo primijeniti: Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience, Difcor, Kusabi i sl.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.

Vremenski uvjeti trenutno ne pogoduju širenju peronospore vinove loze (Plasmopara viticola), stoga u odabiru fungicida predlažemo primjenu pripravaka kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi: mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Dithane DG neotec), metirama (Polyram DF) ili folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol). U slučaju nevremena i tuče prednost dajemo pripravcima na bazi folpeta. U narednom je razdoblju moguća primjena pripravaka na bazi bakra.

Pripravcima na bazi mankozeba uskoro će biti ukinuta registracija (4.7.2021.), krajnji rok za primjenu zaliha je 4.1.2022.

Vinogradari koji u prethodnoj zaštiti nisu primijenili botriticide za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) mogu to učiniti narednih dana pripravcima: Pyrus 400 SC, Teldor, Cantus, Swich, Chorus 75 WG i dr.

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

                          Suzana Slovic, dipl.ing. 

    E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

 

Obavijest poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede je još 2007. godine donijelo Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (NN 72/07) sa ciljem njenog suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području RH. Sukladno tome, vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta dužni su provoditi mjere njenog uklanjanja.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi korisnici državnih potpora jer je isto propisano Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (točnije GAEC-om 6).

Uklanjanje je moguće izvršiti mehanički (plijevljenje, čupanje, košnja, okopavanje) ili kemijski (uporabom herbicida na osnovi glifosata – u skladu s uputom priloženom uz sredstvo).

Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo izlučivanje peluda (alergije kod ljudi), a potom i stvaranje sjemena (daljnje širenje).

Nadzor nad provedbom ove mjere provode poljoprivredna, fitosanitarna i šumarska inspekcija.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing. 

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr