MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Sisačko-moslavačka

Obavijest voćarima

Od posljednje preporučene preventivne zaštite plantažnih nasada jabuka prošlo je 5 dana. U tom razdoblju bilježimo nepovoljne prilike za cvatnju. 15. travnja ponovno su zabilježene negativne temperature zraka. U prvoj polovici tjedna zabilježeno je, ovisno o lokalitetu, 14 do 21 mm oborina. Meteorolozi nove oborine najavljuju početkom idućeg tjedna.

Obavještavamo voćare da tijekom vikenda izvrše preventivnu zaštitu plantažnih nasada jabuka. Od pripravaka predlažemo primjenu fungicida na bazi:  mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP) ili metirama (Polyram DF) ili pirimetanila (Pyrus SC, Scala, Faban) ili ciprodinila (Chorus 75 WG).

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo pripravke iz skupine strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Zato plus ili Tercel WG. Navedeni pripravci preventivno suzbijaju krastavost i pepelnicu.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

                                                             Suzana Slovic, dipl.ing.                

       E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima soje

U periodu nakon sjetve, a prije nicanja soje primjenjuju se tzv. zemljišni herbicidi koji djeluju preko tla, a efikasnost im ovisi o kakvoći pripreme tla i količini oborina nakon primjene.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Sencor WG 70, Sencor SC 600, Metrex, Senat WG, Scorpio 70 WG, Metro, Mistral 70 WG, Centium 36 CS i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (i nekih širokolisnih) korova prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Dual gold 960 EC, Efica 960 EC, Frontier X2, Koban 600, Dost 330 EC, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC, Stomp Aqua, Wing P i dr.

Jednogodišnje širokolisne i neke uskolisne korove suzbija Proman, Sirtaki, …

Ukoliko se parcela pod sojom koristi kao EZP (ekološki značajna površina) tada je zabranjena primjena sredstava za zaštitu bilja, osim onih dozvoljenih u ekološkoj proizvodnji!

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.  

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima kukuruza

Podsjećamo proizvođače kukuruza na mogućnost suzbijanja korova u pre-em roku, odnosno nakon sjetve, a prije nicanja. Tada se primjenjuju tzv. zemljišni herbicidi koji djeluju preko tla, a efikasnost im ovisi o kakvoći pripreme tla i količini oborina nakon primjene. Naime, potrebna je kiša da ih „unese“ u tlo u zonu klijanja korova. Zemljišni herbicidi suzbijaju jednogodišnje travne (koštan, muhari, svračica,…) i jednogodišnje širokolisne (ambrozija, loboda, štir, dvornici,…) korove. Na višegodišnje korove ne djeluju pa je njih potrebno suzbijati nakon nicanja sredstvima koja djeluju preko lista korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (i nekih širokolisnih) korova prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Dual gold 960 EC, Efica 960 EC, Frontier X2, Koban 600, Dost 330 EC, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC, Stomp Aqua,  Wing P i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Click 50 FL, Merlin, Callisto 480 SC, Pledge 50 WP i dr.

Budući da navedena sredstva djeluju samo na jednu skupinu korova (ili jednogodišnje travne ili jednogodišnje širokolisne), potrebno ih je kombinirati kako bi se postigao potpuni učinak. No, možete koristiti i već gotove kombinacije za suzbijanje  jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, čime uvelike pojednostavljujete primjenu. Od gotovih (tvorničkih) kombinacija na tržištu možete naći: Primextra TZ gold 500 SC, Lumax, Lumax H 537.5 SE, Camix, Camix 560 SE, Akris, Koban T, Koban TX, Adengo i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr. 

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) jedan je od najznačajnijih poljoprivrednih štetnika koji, osim na kukuruzu, štete nanosi na paprici, rajčici, krizantemi …

Pored uzgoja kukuruza u monokulturi, nepotpuno uništavanje kukuruzinca razlog je njegovoj brojnosti i štetnosti.

Budući da prezimljuje kao gusjenica u kukuruzincu, podsjećamo poljoprivrednike da što prije zaoru stari kukuruzinac i na taj način spriječe izlijetanje leptirića moljca.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing. 

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Sredinom prošlog tjedna zabilježene su minimalne temperature zraka ispod nule. Na većini lokalitetima, 7. i 8. travnja negativne temperature trajale su tijekom cijele noći (od 22 do 6 sati). Štete od izmrzavanja pupova učestalije su na ranijim sortama i lokalitetima gdje je pup jače nabubrio ili je došlo do njegova otvaranja.

Tablica 1. Minimalne temperature zraka zabilježene na mjernim postajama u noći 7. i 8.  travnja

 

Lokalitet

7.4.2021.

Min. tem. zraka (°C)

8.4.2021.

Min. tem. zraka (°C)

Voloder – 2,3 – 2,9
Ruškovica – 3,6 – 3
Repušnica – 2,7 – 3,1
Popovača – 3,4 – 4,3
Katoličko Selišće – 3,4 – 4,1
Glina – 3,4 – 4,8
Selište (Kutina) -2,1 – 4,3
Ilova – 3 – 2,3
Crnac (Sisak) – 3,8 – 3,6
Letovanski Vrh – 4,8 – 2,3
Brežane Lekeničke – 3,6 – 2,6

 

U narednim danima najavljeno je prohladno vrijeme s povremenim oborinama, što će usporiti prolistavanje pupova. Kišovito vrijeme u fazi otvaranja pupova pogoduje razvoju zaraze uzročnikom fomopsisa ili crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Vinova loza je na zarazu uzročnikom crne pjegavosti najosjetljivija u fenofazi otvaranja pupova i pojavi prvih listića. Učinkovita zaštita provodi se isključivo preventivno u vrijeme pojave prvih listića, odnosno prije najavljenih oborina. U ovoj razvojnoj fazi vinove loze moguća je primjena pripravaka na bazi bakra, no zbog oštećenja pupova uslijed niskih temperatura u prvim zaštitama prednost dajemo organskim fungicidima: Dithan M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF ili Solofol.

U uvjetima usporenog razvoja pupova i prohladnog vremena, očekujemo pojačanu štetnost lozinih grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoze  (Eriophyes vitis). Za smanjenje šteta od lozinih grinja u fazi vunastog pupa i pojave prvih listića, predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora u povišenoj koncentraciji.

Za ublažavanje nastalih šteta moguća je primjena biljnih stimulatora s naglašenim sadržajem aminokiselina ili algi (Drin, PolyAmin, Megafol i dr.). Takvi pripravci potiču fotosintezu, rast i razvoj tkiva te tako jačaju otpornost biljaka. Ne preporuča se miješanje aminokiselinskih pripravaka s pripravcima na bazi bakra.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                              Suzana Slovic, dipl.ing.  

       E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Na većini lokaliteta zabilježene su značajne štete od mraza. Negativne temperature zraka zabilježene su u noćima 7. i 8. travnja.

Tablica 1. Minimalne temperature zraka zabilježene na mjernim postajama u noći 7. i 8.  travnja

 

Lokalitet

7.4.2021.

Min. tem. zraka (°C)

8.4.2021.

Min. tem. zraka (°C)

Voloder – 2,3 – 2,9
Ruškovica – 3,6 – 3
Repušnica – 2,7 – 3,1
Popovača – 3,4 – 4,3
Katoličko Selišće – 3,4 – 4,1
Glina – 3,4 – 4,8
Selište (Kutina) -2,1 – 4,3
Ilova – 3 – 2,3
Crnac (Sisak) – 3,8 – 3,6
Letovanski Vrh – 4,8 – 2,3
Brežane Lekeničke – 3,6 – 2,6

Unatoč takvoj situaciji i dalje je potrebno provoditi tretiranja, ponajprije za suzbijanje krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), osobito u razdoblju trajanja primarnog ciklusa bolesti, koji završava u prvoj dekadi lipnja.

Meteorolozi najavljuju mogućnost oborina početkom ovog tjedna (veća količina tijekom utorka), pa voćarima savjetujemo da prije najavljenih oborina provedu zaštitu plantažnih nasada jabuka. Od pripravaka predlažemo primjenu fungicida na bazi:  mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP) ili metirama (Polyram DF) ili pirimetanila (Pyrus SC, Scala, Faban) ili ciprodinila (Chorus 75 WG).

U nasadima jabuka, gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) prednost dajemo pripravcima iz skupine strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Zato plus ili Tercel WG. Navedeni strobilurini preventivno suzbijaju krastavost i pepelnicu. Za preventivno suzbijanje fuzikladija i pepelnice moguća je primjena pripravka na osnovi fuksapiroksada (Sercadis).

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

                                                    Suzana Slovic, dipl.ing. 

       E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest voćarima!

U noćnim i ranojutarnjim satima 7. travnja na većini mjernih lokaliteta agroklimatske stanice zabilježile su negativne temperature zraka, čije vrijednosti prikazujemo u tablici. Na većini lokaliteta koštićavo voće i kruške su u fazi  cvatnje, a jabuke su ovisno o sorti, u fazi početka cvatnje. Negativne temperature zraka u razvojnoj fazi cvatnje u pravilu nanose velike štete. Kritična negativna temperatura zraka za jabuke u početku cvatnje je -2,2°C, dok je u punoj cvatnji kritična temperatura -2°C. Postotak štete ovisi i o dužini trajanja negativnih temperatura. Na pojedinim lokalitetima negativne temperature trajale su tijekom cijele noći (od 22 do 6 sati),  što će utjecati na konačni postotak šteta u nasadima jabuka, krušaka i koštićavog voća.

Za ublažavanje nastalih šteta moguća je primjena biljnih stimulatora s naglašenim sadržajem aminokiselina ili algi (Drin, PolyAmin, Megafol i dr.). Takvi pripravci potiču fotosintezu, rast i razvoj tkiva te tako jačaju otpornost biljaka.

Voćare upućujemo na pregled nasada radi utvrđivanja šteta.

Tablica 1. Minimalne temperature zraka zabilježene na mjernim postajama u noći 7. travnja

Lokalitet Min. tem. zraka (°C)
Voloder – 2,3
Ruškovica – 3,6
Repušnica – 2,7
Popovača – 3,4
Katoličko Selišće – 3,4
Glina – 3,4
Selište (Kutina) -2,1
Ilova – 3
Crnac (Sisak) – 3,8
Letovanski Vrh – 4,8

 

 

   Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Proteklih četiri dana bilježimo temperature zraka u vrijednostima iznad 20°C, što ubrzava početak cvatnje jabuka i krušaka. Na većini lokaliteta jabuke su u fazi roza balona ili početka cvatnje. U narednim danima meteorolozi najavljuju mogućnost lokalnih oborina, što može pogodovati razvoju primarne zaraze uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaeqalis). Voćarima savjetujemo da prije najavljenih oborina izvrše preventivno tretiranje.

Od pripravaka predlažemo primjenu fungicida na bazi:  pirimetanila (Pyrus SC, Scala), metirama (Polyram DF), cirama (Ziram 76 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

U nasadima jabuka, gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) prednost dajemo pripravcima iz skupine strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Zato plus ili Tercel WG. Navedeni strobilurini preventivno suzbijaju krastavost i pepelnicu. Za preventivno suzbijanje fuzikladija i pepelnice moguća je primjena pripravka na osnovi fuksapiroksada (Sercadis).

Uz provođenje redovitih tretiranja, za smanjenje infektivnog potencijala pepelnice preporuča se mehaničko odstranjivanje zaraženih izbojaka. Navedene pripravke potrebno je primijeniti prije kiše.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

 

   Suzana Slovic, dipl.ing. 

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima luka

Zaštita luka od zemljišnih štetnika (žičnjaci, grčice) može se provesti za vrijeme sjetve ili sadnje, primjenom preparata Force 1,5 G u redove pomoću depozitora granula.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (muhar, svračica, koštan, …) i nekih širokolisnih korova (limundžik, loboda, dvornik, …) nakon sadnje, a prije nicanja luka, može se primijeniti sredstvo Challenge 600,  a Stomp Aqua ili Filon 80 EC rano poslije nicanja.

 Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova nakon nicanja luka mogu se koristiti preparati: Lentagran 45 WP i Xinca* (*sredstvu je istekla registracija, dopuštena primjena zaliha do  14.09.2021.)

Starane 250, Lontrel 300 i Lontrel 72 uz jednogodišnje suzbijaju i višegodišnje širokolisne korove.

 Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr. 

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Zemljišni štetnici (žičnjaci, grčice, gusjenice sovica) velike štete nanose bušenjem odnosno izgrizanjem gomolja krumpira.

Za suzbijanje žičnjaka mogu se koristiti preparati Trika Expert i Force 1,5-G,  koji se primjenjuju u redove, uz obveznu inkorporaciju (plitko unošenje u tlo). Pri uzgoju mladog krumpira primjena ovih preparata je zabranjena!

Za zaštitu krumpira od bolesti bijela noga (Rhizoctonia solani) preporuča se tretiranje gomolja fungicidima  Monceren 250 FS ili Moncut.  Moguća je i primjena fungicida Serenade ASO, Ortiva, Zakeo 250 SC ili Zaftra AZT  250 SC na način da se tretira tlo (brazda) u vrijeme sadnje krumpira, ali bez tretiranja gomolja.

Nakon sadnje, a prije nicanja krumpira, suzbijaju se sjemenski jednogodišnji korovi koji niču iz plitkog površinskog sloja. Izbor sredstava za njihovo suzbijanje ovisi o stanju zakorovljenosti, odnosno vrsti najčešće prisutnih korova:

– za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova koriste se: Dost 330 EC, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC, Stomp Aqua, Planteen WG 41,5, …

– za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova koriste se: Filon 80 EC, Proman, Sencor WG 70, Metriphar, Scorpio 70 WG, Senat WG, Metro, Metrex, Mistral 70 WG, Sencor SC 600, Sharmetrin, Racer 25 CS, Racer 25 EC, …

– za suzbijanje širokolisnih korova koriste se Reactor 360 CS, Kalif 360 CS, Clomate, Clematis, Sirtaki, Centium 36 SC …

Navedena sredstva su tzv. zemljišni herbicidi koji djeluju preko tla. Zbog toga je nakon sadnje potrebno obaviti nagrtanje, sačekati da se zemljište slegne i dovoljno navlaži pa tek onda primijeniti herbicide. Nagrtanjem nedugo nakon prskanja ili bilo kakvom mehaničkom obradom nakon primjene zemljišnih herbicida remeti se herbicidni površinski sloj pa se smanjuje učinkovitost herbicida i korovi kasnije nesmetano niču.

Pri uzgoju mladog krumpira potrebno je mehaničko suzbijanje korova (okopavanje, …) jer se većina zemljišnih herbicida ne smije koristiti zbog kratke karence ili zbog toga što su ranije sorte osjetljivije na neke herbicide.

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr. 

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr