Tag: Sisačko-moslavačka

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Ozime žitarice u jesen zakorovljuju ozimi koroviširokolisni (bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak,…) i travni (mišji repak, slakoperka, vlasnjača, divlja zob,…). Oni prezimljuju zajedno sa usjevom te su mu u proljeće konkurencija  za prostor, svjetlo, hranu, vodu. Herbicidi koji se primjenjuju u fazi nakon sjetve, a prije nicanja svoju djelotvornost u tlu zadržavaju sve do proljeće.

Poljoprivrednici koji su propustili jesensku primjenu herbicida, mogu od stadija busanja za suzbijanje širokolisnih korova upotrijebiti: Starane 250, Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Hurler, Starline, Biathlon 4D, Nuance, Tribe 75 WG, Trailer, Grodyl …

Jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove suzbijaju: Tornado forte, Legacy plus Pallas 75 WG, Hussar OD, Sekator OD, Corello Duo i dr.

Ukoliko su u usjevu prisutni uskolisni korovi, mogu se upotrijebiti Axial 50 EC ili Foxtrot.

 

Porast lisne mase u gušćim i bujnijim usjevima uz promjenjivo vrijeme stvaraju idealne uvjete za razvoj bolesti lista i stabljike. Neprovođenje zašite u slučaju njihove pojave dovodi do sušenja i propadanja lisne mase i na kraju do značajnijeg smanjenja uroda. Na pojedinim parcelama ozimog ječma uočeni su simptomi mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). Tretiranje protiv navedene bolesti, ali i ostalih važnih bolesti strnih žitarica (sive pjegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis), hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis),…) može se izvršiti preparatima na osnovi aktivne tvari:

 • azoksistrobin (Amistar 250 SC, Mirador 250 SC, Zoxis 250 SC, Legado, Diagonal, Sinstar, Tazer, Azaka, Sivar, Aztek 250 SL)
 • azoksistrobin u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima (Custodia)
 • tebukonazol (Folicur EW 250, Tebusha 25% EW, Tebkin 250 EW, Tebucol, Tebu Super 250 EW, Riza, Ulysses)
 • tebukonazol u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima (Prosaro 250 EC, Zantara)
 • protiokonazol (Curbatur 250 EC, Proline, Pecari 300 EC, Protendo 300 EC)
 • protiokonazol u kombinaciji s drugim aktivnim tvarima (Ascra Xpro, Seguris Era, Elatus Era)
 • metentriflukonazol (Revystar XL, Revycare)

 

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

 

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka

Od posljednje preporučene zaštite plantažnih nasada jabuka proteklo je 7 dana. Tijekom jučerašnjeg dana zabilježena je manja količina oborina što je pogodovalo razvoju primarne zaraze uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). U zaštiti plantažnih nasada predlažemo primijeniti pripravke na osnovi aktivne tvari dodin: Chromodin S-65 ili Syllit 544 SC.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

 

 

                                                                Suzana Slovic, dipl.ing.               

     E-mail: suzana.slovic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima uljane repice

Obavještavamo proizvođače uljane repice da je na usjevima uljane repice utvrđeno prisustvo  repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), najvažnijeg štetnika uljane repice. Stoga preporučamo obilazak usjeva i njihov pregled na prisustvo navedenog štetnika.

Prag štetnosti ovisi o fenofazi razvoja uljane repice:

 • Cvjetni pupovi prekriveni lišćem: 0,8 do 1 sjajnik/terminalni cvat
 • Pupovi vidljivi, nediferencirani: 1-1,5 sjajnik/terminalni cvat
 • Početak diferencijacije pupova: 2-3 sjajnika /terminalni cvat 

Utvrđena je i prisutnost proljetnih pipa – velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus).

Pragovi odluke su:

 • velika repičina pipa: 1 pipa / 5 biljaka ili 10-20 pipa / žutoj lovnoj posudi
 • mala repičina pipa: 1 pipa / 40 biljaka ili 1 pipa / m2

Pregled (i eventualno tretiranje) usjeva trebalo bi obaviti u toplijem dijelu dana.

Za suzbijanje navedenih štetnika mogu se koristiti preparati  Mospilan 20 SP i Mospilan 20 SG.

Dozvolu za suzbijanje sjajnika i repičinih proljetnih pipa imaju i sredstva iz skupine piretroida (Cythrin Max, , Decis 2,5 EC, Poleci Plus, Karate Zeon, Sumialfa  5 FL, Mavrik FLO i dr.), ali je njihova primjena u suzbijanju repičinog sjajnika upitna. Naime, prema rezultatima VIP projekta Agronomskog fakulteta u Zagrebu („Rezistentnost repičinog sjajnika na piretroide u RH“, 2013.-2014.) utvrđena je rezistetnost (smanjena osjetljivost) repičinog sjajnika na piretroide na svim područjima uzgoja uljane repice (https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/repicin-sjajnik).

Ujedno preporučamo i pregled na prisutnost korova te njihovo suzbijanje, ukoliko je potrebno.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova mogu se upotrijebiti: Lontrel 300*, Clap 300 SL, Boss, Lontrel 72, Korvetto i dr.

* sredstvu je ukinuta/istekla registracija, ali je dopuštena primjena zaliha do 01.04.2024.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova mogu se upotrijebiti: Fusilade forte, Fusilade max, Leopard 5 EC, Graminis 05 EC, Quiz 5 EC, Zamzar, Quick 5 EC, Trepach, Targa, Wish Top, Secure, Agil 100 EC, Zetrola i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.  

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.h

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Na većini lokaliteta jabuke i kruške su u razvojnom stadiju nabubrenih pupova i otvaranja vršnih pupova. Praćenjem sume temperatura zraka od početka godine, u narednim danima očekujemo dozrijevanje prezimljujućih plodnih tijela (pseudotecija) uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Nakon dozrijevanja plodišta sa prvim oborinama moguće je oslobađanje askospora koje će uzrokovati primarne zaraze tek otvorenih pupova.

Obavještavamo voćare da izvrše tretiranje pripravcima na osnovi bakra: Nordox 75, Neoram WG, Kupropin, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP, Champion, Champion 50 WG, Champion flow SC, Cuprablau Z, Cupra, Kupropin, Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP – Manica i dr.

Topla zima pogodovala je uspješnom prezimljenju brojnih štetnika: štitastih ušiju, jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum), jaja lisnih ušiju (Aphis pomi) i jaja crvenog pauka (Panonychus ulmi). Za smanjenje brojnosti ovih štetnika, pripravcima na bazi bakra mogu dodati mineralna ulja (Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Ovipron top, Ovitex, Promanal neu, Laincoil, Plantoil, Insectoil key i dr.).

Upozoravamo voćare da vrše pregled pupova na moguću prisutnost jabučnog cvjetojeda (Anthomus pomorum), naročito u voćnjacima koji su u blizini šume. Pregled i suzbijanje jabučnog cvjetojeda potrebno je obaviti pri temperaturi zraka većoj od 12˚C jer je tada pojačana aktivnost ovog štetnika i odlaganje jaja u pupove. Kritičnim brojem smatra se 15 odraslih insekata na 100 pregledanih pupova.

Za suzbijanje jabučnog cvjetojeda dopuštenje imaju pripravci Decis 2,5 EC i Poleci plus.

U nasadima gdje je uočena šteta od potkornjaka (Scolytidae), potrebno je objesiti crvene ploče ili posude sa 50% etilnim alkoholom radi praćenja i smanjenja populacije štetnika. Za praćenje ovih štetnika dovoljan je 1 lovka po ha, a za smanjivanje populacije 8-16 lovki po ha.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

                                                                Suzana Slovic, dipl.ing.               

     E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada koštićavog voća

Na većini lokaliteta breskve su u razvojnom stadiju otvaranja pupova.

U narednim danima meteorolozi najavljuju mogućnost povremenih oborina. Takvi vremenski uvjeti pogodovati će razvoju zaraze uzročnikom kovrčavosti lista (Taphrina deformans). Najosjetljivija faza je od vremena kada se lisni pupovi počnu otvarati i vidi se 3-4 mm zelenog vrha listića pa do faze kraja cvatnje.  

Uzročnik bolesti prezimljava na stablima breskve i nektarine – na površini kore i u ljuskama pupova. Kad voćka prolistava, kiša koja se cijedi niz grane prenosi uzročnika na mlade listiće koji rastu iz pupova. Ukoliko je od prethodnog tretiranja prošlo više od sedam dana, preporučujemo ponoviti tretiranje, vodeći računa o razvojnom stadiju pupa.

U nasadima gdje nije došlo do otvaranja zimskih pupova, za suzbijanje kovrčavosti lista moguća je primjena pripravaka na osnovi bakra. Na sortama i lokalitetima gdje je došlo do otvaranja pupova breskve preporučujemo primjenu organskih fungicida: Chromodin S-65, Syllit 544 SC, Nativo 75 WG, Difcor, Argo, Ziram 76 WG ili Scab 480 SC.

Nakon otvaranja zimskih pupova na koštićavom voću ne preporučujemo primjenu bakrenih pripravaka zbog moguće fitotoksičnosti.

Tretiranje je potrebno provesti za mirna vremena, a pri aplikaciji utrošiti što više škropiva.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi:

https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

             Suzana Slovic, dipl.ing.   

                                                                     E-mail: suzana.slovic@mps.hr

 

 

 

 

 

Obavijest proizvođačima luka

Zaštita luka od zemljišnih štetnika (žičnjaci,..) može se provesti tijekom presađivanja, primjenom preparata Columbo 0,8 MG u redove (brazdu) pomoću depozitora granula. Navedeno sredstvo koristi se i za suzbijanje ličinki lukove muhe.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (muhar, svračica, koštan, …) i nekih širokolisnih korova (limundžik, loboda, dvornik, …) nakon sadnje, a prije nicanja luka, može se primijeniti sredstvo Challenge 600,  a Stomp Aqua ili Filon 80 EC rano poslije nicanja.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova nakon nicanja luka može se koristiti preparat Lentagran 45 WP.  Starane 250, Starane forte, Lontrel 300* i Lontrel 72 uz jednogodišnje suzbijaju i višegodišnje širokolisne korove.

* sredstvu je ukinuta/istekla registracija, ali je dopuštena primjena zaliha do 01.01.2024. 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

 

 

 

Obavijest proizvođačima krumpira

Zemljišni štetnici (žičnjaci, grčice, gusjenice sovica) velike štete nanose bušenjem odnosno izgrizanjem gomolja krumpira.

Za suzbijanje žičnjaka mogu se koristiti preparati Trika Expert, Force Evo i Lebron 0,5 G,  koji se primjenjuju u redove, uz obveznu inkorporaciju (plitko unošenje u tlo). Također se mogu koristiti i Columbo 0,5 MG, Picador 1,6 MG te Laser GR, inkorporacijom u  tlo pomoću depozitora za granulirane insekticide. Pri uzgoju mladog krumpira primjena ovih preparata je zabranjena!  

Za zaštitu krumpira od bolesti bijela noga (Rhizoctonia solani) preporuča se tretiranje gomolja fungicidima  Moncut* ili Serenade ASO. Moguća je i primjena fungicida Ortiva, Zakeo 250 SC ili Zaftra AZT  250 SC na način da se tretira tlo (brazda) u vrijeme sadnje krumpira, ali bez tretiranja gomolja.

* samo sjemenski krumpir

Nakon sadnje, a prije nicanja krumpira, suzbijaju se sjemenski jednogodišnji korovi koji niču iz plitkog površinskog sloja. Izbor sredstava za njihovo suzbijanje ovisi o stanju zakorovljenosti, odnosno vrsti najčešće prisutnih korova:

– za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova koriste se: Dost 330 EC, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC, Stomp Aqua, Planteen WG 41,5…

– za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova koriste se: Filon 80 EC, Proman, Sencor WG 70, Metriphar, Scorpio 70 WG, Senat WG, Metro, Metrex, Mistral 70 WG, Sencor SC 600, Sharmetrin, Racer 25 CS, Racer 25 EC…

– za suzbijanje širokolisnih korova koriste se Reactor 360 CS, Kalif 360 CS, Clomate, Clematis, Sirtaki, Centium 36 SC…

Navedena sredstva su tzv. zemljišni herbicidi koji djeluju preko tla. Zbog toga je nakon sadnje potrebno obaviti nagrtanje, sačekati da se zemljište slegne i dovoljno navlaži pa tek onda primijeniti herbicide. Nagrtanjem nedugo nakon prskanja ili bilo kakvom mehaničkom obradom nakon primjene zemljišnih herbicida remeti se herbicidni površinski sloj pa se smanjuje učinkovitost herbicida i korovi kasnije nesmetano niču.

Pri uzgoju mladog krumpira potrebno je mehaničko suzbijanje korova (okopavanje, …) jer se većina zemljišnih herbicida ne smije koristiti zbog kratke karence ili zbog toga što su ranije sorte osjetljivije na neke herbicide.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.   

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest voćarima

Posljednjih sedam dana bilježimo maksimalne temperature zraka u vrijednostima između 13 i 18°C, što pogoduje razvoju pupova koštićavog voća (breskva, nektarina, trešnja i dr.). U fazi nabubrenih pupova koštičavog voća, a prije otvaranja pupova, za  zaštitu se mogu koristiti pripravci na osnovi bakra. Primjenom pripravaka na bazi bakra preventivno se suzbijaju bolesti koštičavog voća: kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans), šupljikavost lista (Sigmina carpophila), palež cvijeta i grančica (Monilinia spp.), rogač šljive (Taphrina pruni) i dr.

Povoljni uvjeti za razvoj kovrčavosti lista breskve su temperature zraka od 5 do 18°C te kišovito vrijeme, praćeno visokom relativnom vlagom zraka. Zaštitu je poželjno obaviti prije najavljenih oborina.

Zbog suzbijanja štitastih uši, jaja lisnih ušiju i crvenog voćnog pauka, pripravcima na bazi bakra mogu se dodati mineralna ulja.

 U razvojnoj fazi bubrenja pupova moguća je primjena kombinacije bakrenih pripravaka i mineralnih ulja.

 Tretiranje je potrebno provesti za mirna vremena pri dnevnim temperaturama zraka većim od 5˚C, a pri aplikaciji utrošiti što više škropiva. Tretiranje ovim pripravcima mora biti obavljeno najkasnije u fenofazi nabubrenih pupova, a svakako prije nego se pupovi otvore.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi:

https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

                                                         Suzana Slovic, dipl.ing.     

                                                                             E-mail: suzana.slovic@mps.hr

 

Obavijest ratarima

Ozime žitarice u jesen zakorovljuju ozimi koroviširokolisni (bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak,…) i travni (mišji repak, slakoperka, vlasnjača, divlja zob,…). Oni prezimljuju zajedno sa usjevom te su mu u proljeće konkurencija  za prostor, svjetlo, hranu, vodu.

U fazi nakon sjetve, a prije nicanja primjenjuju se herbicidi koji svoju djelotvornost u tlu zadržavaju sve do proljeće te djeluju na navedene i širokolisne i travne korove. To su npr.: Sharpen 330 EC*, Pendus 330 EC*, Stomp Aqua, Filon 80 EC*, Jura EC*, Fuga delta*, Legacy Plus* i dr. Jednogodišnje uskolisne suzbija Fluent 500 SC*.

Sredstva označena zvjezdicom (*) mogu se primijeniti i nakon nicanja usjeva, do početka busanja.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.  

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest voćarima

U posljednjim zaštitama plantažnih nasada jabuka predlažemo primjenu fungicida s ciljem sprječavanja „skladišnih“ bolesti ploda kao što su: trulež ploda (Monilinia spp), gorka trulež ploda (Colletotrichum spp.), siva plijesan (Botrytis), meka trulež ploda (Penicillium spp.), smeđa trulež ploda (Stemphylium spp), trulež plodova (Neofabrea spp),  crne trulež (Alternaria spp) i dr.  Do zaraze ovim uzročnicima može doći u drugom dijelu vegetacije, a simptomi se često razviju naknadno u postupcima skladištenja. Pri izboru preparata dati prednost onima koji djeluju na suzbijanje tih bolesti vodeći računa o propisanim karencama:

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolest Karenca
 

Kaptan

SCAB 80 WG

KAPETAN 80 WG

CAPTION 80 WG

krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova  

21

Fluopiram

Tebukonazol

LUNA EXPERIENCE pepelnica, krastavost, alternariska pjegavost 14
Trifloksistrobin

Tebukonazol

NATIVO 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14
 

 

Pirimetanil

 

 

SCALA

 

 

krastavost, smeđa trulež, siva i plava plijesan, crna pjegavost,

7 dana za suzbijanje skladišnih bolesti

56 dana za krastavost

Piraklostrobin

Boskalid

 

BELLIS

 

krastavost, pepelnica

7 jabuke za

skladište

14 jabuke za

tržište

 

Fludioksonil

 

GEOXE

siva i plava plijesan, crna  smeđa i gorka  trulež

 

 

3

Na većini lokaliteta, sredinom srpnja zabilježena je veća populacije jabučnog savijača (Cydia pomonella). Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm (K -7), Affirm opti (K -7), Coragen 20 SC (K -14), Mospilan 20 SP (K -14), Delegate 250 WG (K-7), Voliam targo (K -14) i dr.

U odabiru pripravaka potrebno je uzeti u obzir ograničenja koja se odnose na broj dopuštenih tretmana u vegetaciji.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                                                                              

                                                                                                               

  Suzana Slovic, dipl.ing.   

                                                                E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr