Tag: Sisačko-moslavačka

Obavijest voćarima

Posljednjih sedam dana bilježimo maksimalne temperature zraka u vrijednostima između 11 i 18°C, što pogoduje razvoju pupova koštićavog voća (breskva, nektarina, šljiva, trešnja i dr.). U fazi nabubrenih pupova koštičavog voća, a prije otvaranja pupova, za  zaštitu se mogu koristiti pripravci na osnovi bakra. Primjenom pripravaka na bazi bakra preventivno se suzbijaju bolesti koštičavog voća: kovrčavosti lista breskve i nektarine (Taphrina deformans), šupljikavost lista (Sigmina carpophila), palež cvijeta i grančica (Monilinia spp.), rogač šljive (Taphrina pruni) i dr.

Povoljni uvjeti za razvoj kovrčavosti lista breskve su temperature zraka od 5 do 18°C te kišovito vrijeme, praćeno visokom relativnom vlagom zraka. Zaštitu je poželjno obaviti prije najavljenih oborina.

Zbog suzbijanja štitastih uši, jaja lisnih ušiju i crvenog voćnog pauka, pripravcima na bazi bakra mogu se dodati mineralna ulja.

 U razvojnoj fazi bubrenja pupova moguća je primjena kombinacije bakrenih pripravaka i mineralnih ulja.

Tretiranje je potrebno provesti za mirna vremena pri dnevnim temperaturama zraka većim od 5˚C, a pri aplikaciji utrošiti što više škropiva. Tretiranje ovim pripravcima mora biti obavljeno najkasnije u fenofazi nabubrenih pupova, a svakako prije nego se pupovi otvore.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi:

https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

                                                                                                                                                                                               Suzana Slovic, dipl.ing.                                                                      

                                                                                   E-mail: suzana.slovic@mps.hr

 

Obavijest ratarima

Ozime žitarice u jesen zakorovljuju ozimi koroviširokolisni (bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak,…) i travni (mišji repak, slakoperka, vlasnjača, divlja zob,…). Oni prezimljuju zajedno sa usjevom te su mu u proljeće konkurencija  za prostor, svjetlo, hranu, vodu.

U fazi nakon sjetve, a prije nicanja primjenjuju se herbicidi koji svoju djelotvornost u tlu zadržavaju sve do proljeće te djeluju na navedene i širokolisne i travne korove. To su npr.: Sharpen 330 EC, Pendus 330 EC , Filon 80 EC, Jura EC, Fuga delta, Legacy Plus i dr. Jednogodišnje uskolisne suzbija Fluent 500 SC.

Navedena sredstva mogu se primijeniti i nakon nicanja usjeva, do početka busanja.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest voćarima

Proteklih 7 dana obilježeno je ekstremnim vremenskim uvjetima te su na nekim lokalitetima zabilježene štete od tuče i olujnog vjetra. U nasadima koji su stradali od tuče u odabiru fungicida za suzbijanje krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) prednost dajemo pripravcima na bazi kaptana. Također u tim je nasadima moguća primjena biostimulatora bogatih aminokiselinama koje će ubrzati zacjeljivanje nastalih oštećenja i ublažiti stres biljaka:  Isabion, Polyamin, FitoAlgen F, Delfan plus, Fitofert LMW, Drin i dr.

U posljednjim zaštitama plantažnih nasada jabuka predlažemo primjenu fungicida s ciljem sprječavanja „skladišnih“ bolesti ploda kao što su: trulež ploda (Monilinia spp), gorka trulež ploda (Colletotrichum spp.), siva plijesan (Botrytis), meka trulež ploda (Penicillium spp.), smeđa trulež ploda (Stemphylium spp), trulež plodova (Neofabrea spp),  crne trulež (Alternaria spp) i dr. Do zaraze ovim uzročnicima može doći u drugom dijelu vegetacije, a simptomi se često razviju naknadno u postupcima skladištenja. Pri izboru preparata dati prednost onima koji djeluju na suzbijanje tih bolesti vodeći računa o propisanim karencama:

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolest Karenca
 

Kaptan

SCAB 80 WG

KHAPO 80 WG

CAPTION 80 WG

krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova  

21

Fluopiram

Tebukonazol

LUNA EXPERIENCE pepelnica, krastavost, alternariska pjegavost 14
Trifloksistrobin

Tebukonazol

NATIVO 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14
 

 

Pirimetanil

 

 

SCALA

 

 

krastavost, smeđa trulež, siva i plava plijesan, crna pjegavost,

7 dana za suzbijanje skladišnih bolesti

56 dana za krastavost

Piraklostrobin

Boskalid

 

BELLIS

 

krastavost, pepelnica, smanjenje pojave bolesti kod uskladištenja ploda

7 jabuke za

skladište

14 jabuke za

tržište

 

Fludioksonil

 

GEOXE

siva i plava plijesan, crna i  smeđa trulež, gorka trulež ploda

 

 

3

 

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora. U nasadima gdje je pepelnica dominantan problem moguća je primjena pripravaka: Luna Experience ili Sercadis.

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella). Stoga je potrebno obaviti zaštitu jednim od sljedećih insekticida: Affirm (karenca 7 dana), Affirm opti (K-7 dana), Coragen 20 SC (K-14 dana), Mospilan 20 SP (K-14 dana), Delegate 250 WG (K-7 dana), Voliam targo  (K-14 dana) i dr.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                  

 

 

Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                          E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporučene zaštite vinograda prošlo je 11 dana. To razdoblje obilježeno je ekstremnim vremenskim uvjetima te smo zabilježili maksimalne temperature zraka u vrijednostima 35 i 37 °C. Na području Moslavine i Letovanskog vrha zabilježene su štete od tuče i olujnog vjetra. U većini vinograda i dalje je dominantan zdravstveni problem u plamenjača vinove loze, što je posljedica ranijih zaraza. Zbog fenološkog stadija vinove loze i veličine bobica, prestaje opasnost od direktne zaraze bobica s plamenjačom (Plasmopara viticola). Bobice su na direktu zarazu peronosporom osjetljive dok ne postignu 2/3 prirodne veličine karakteristične za pojedinu sortu. U ovom je razdoblju moguća zaraza peteljkovine i vršnog lišća. Radi očuvanja lisne mase, u zaštiti protiv peronospore, predlažemo primjenu fungicida: Orondis (karenca-14) Mildicat, (K 21 dan), Enervin, (K 21 dan), Ampeksio (K 21 dan), Leimay (K 28 dana).

Moguća je i primjena kombiniranih bakrenih pripravaka (Ridomil gold R, K 21 dan) ili pojedinačnih bakrenih pripravaka za koje je propisana karenca 35 dana.

Ukoliko se za zaštitu koriste pripravci iz skupine ditiokarbamata (Polyram DF, Captan WP 50, Delan pro, Kastor) u kombinaciji sa pripravcima na osnovi sumpora produžuje se karenca, koja u tom slučaju za vinske sorte grožđa iznosi 56 dana.

Visoke temperature zraka praćene visokom vlagom zraka pogoduju razvoju zaraze s pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida sistemičnog mehanizma djelovanja: Luna experience (K 14 dana), Dynali EC (K 21 dan), Cyflamid 5 EW (K 21 dan), Collis SC (K 28 dana), Sugoby (K 35 dana), Talendo EC (K 28 dana), Kusabi SC (K 28 dana),

Primijeniti se mogu i  pripravci na osnovi sumpora (K 35 dana). U ovakvim vremenskim uvjetima rizik od zaraze pepelnicom iznimno je velik, sve do razvojne fenofaze mekšanja bobica.

Podsjećamo vinogradare na važnost provođenja mjera za sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze:

  • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome zajedno sa korijenjem
  • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba), sekundarnog domaćina zlatne žutice vinove loze
  • Krčenje zapuštenih vinograda
  • Praćenje prisutnosti vektora američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) žutim ljepljivim pločama. Ukoliko se tijekom srpnja na žutim ljepljivim pločama utvrdi prisutnost cvrčka, preporuka je da se krajem srpnja ili početkom kolovoza provede treće tretiranje američkog cvrčka.

U vinogradima koji su stradali od tuče moguća je primjena biostimulatora bogatih aminokiselinama koje će ubrzati zacjeljivanje nastalih oštećenja i ublažiti stres biljaka:  Isabion, Polyamin, FitoAlgen F, Delfan plus, Fitofert LMW, Drin i dr.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

 

 

 

                                                                           Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                                           E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima soje

Vrlo visoke temperature (25 – 30 ºC) i suho vrijeme pogoduje pojavi i razvoju grinja na soji, koje u navedenim uvjetima razvijaju i više od 10 generacija.

Na soji se javljaju obična koprivina grinja (Tetranycus urticae) ili atlanska grinja (Tetranycus atlanticus) – vrlo sitne grinje žućkaste boje, jedva vidljive prostim okom. Štete čine sišući biljne sokove najčešće na naličju lista. Na licu lista štete se vide u obliku sitnih sivkastih točkica. Kod jakog napada uništava se klorofil, list dobiva žutu pa crvenkastu boju, suši se i otpada. Sa donje strane lista kod jakog napada nalazimo paučinaste prevlake u kojima se mogu primijetiti grinje (pregled povećalom!). Ukoliko se ne prati njihova pojava, u povoljnim uvjetima za njihov razvoj može doći do znatnog smanjenja prinosa.

Suzbijanje se vrši akaricidima, a primjena akaricida je opravdana ako je prisutno više od 3 grinje/listu ili ako se na više od 50 % listova nađu grinje bez obzira na njihovu brojnost.

Dozvolu za suzbijanje ovih štetnika kod nas imaju insekticid  i akaricid Flipper.

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Jučer je u večernjim satima zabilježeno, ovisno o lokalitetu 8 do 20 mm oborina, s mjestimičnom tučom. Na većini lokaliteta prisutni su simptomi prethodnih zaraza s plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola) u vidu pjega na listu. Nakon sinoćnjih oborina očekuje se sporulacija na pjegama i daljnje širenje zaraze. Zbog takvih uvjeta u vinogradima predlažemo provođenje tretiranja. U zaštiti protiv plamenjače predlažemo primjenu pripravaka koji sadrže aktivnu tvar folpet, koji će pomoći pri sanaciji nastalih oštećenja uzrokovanih tučom: Valis F, Metomorf F, Vincare, Fantic F, Momentum trio, Universalis, Pergado F, Curzate F i dr.

U vinogradima koji su stradali od tuče predlažemo primjenu botriticida za suzbijanje sive plijesni: Teldor, Pyrus 400 SC, Switch, Cantus, Chorus 75 WG ili Geox.

Početkom narednog tjedna najavljene su temperature zraka u vrijednostima većim od 30°C, što će pogodovati razvoju zaraze s pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida sistemičnog mehanizma djelovanja: Collis SC, Dynali, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC i dr.

U vinogradima koji su stradali od tuče moguća je primjena biostimulatora bogatih aminokiselinama koje će ubrzati zacjeljivanje nastalih oštećenja i ublažiti stres biljaka:  Isabion, Polyamin, FitoAlgen F, Delfan plus, Fitofert LMW, Drin i dr.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

 

 

 

                                  Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                  E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Budući da je završio primarni ciklus razvoja krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), u plantažnim nasadima razmaci između tretiranja u ovom dijelu vegetacije mogu biti 14 dan. U narednom razdoblju prednost dajemo preventivnoj zaštiti plodova jabuka primjenom fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram DF).

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora. U nasadima gdje je pepelnica dominantan problem moguća je primjena pripravaka: Luna Experience ili Sercadis.

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella). Stoga je potrebno obaviti zaštitu jednim od sljedećih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

S porastom temperature zraka očekujemo porast brojnosti grinja, ponajviše crvenog voćnog pauka. Savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada jabuka na prisutnost ovog štetnika. Kritičnim se smatra 8 do 10 pauka po listu. Za suzbijanje crvenog voćnog pauka preporučujemo akaricide: Zoom 11, SC, Shirudo, Vertimec 018SC, Kraft 18 EC, Milbenock, Apache, Nealta, Nissuron 10 WP, Voliam Targo i dr.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                  

 

 

Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                          E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest ratarima

Na uskladištenim žitaricama najčešće se javljaju: žitni žižak (Sitophilus granarius), kukuruzni žižak (Sitophilus zeamays), žitni moljac (Sitotroga cerealella), žitni kukuljičar  (Rhizopertha domenica) i dr. Zaštita se provodi na dva načina: tretiranjem praznog i očišćenog skladišta ili primjenom na zrno posebnim uređajem za tretiranje žita na pokretnoj traci (Uputa o primjeni sredstva!)

Za pripremu skladišnog prostora u cilju zaštite od skladišnih štetnika koristiti se mogu slijedeći insekticidi: K-Obiol EC 25, Granprotec, Kofumin 308 EC, Actellic 50 EC, Actellic dimni generator, Silico-Sec, …

Podsjećamo poljoprivrednike na mogućnost suzbijanja korova nakon žetve žitarica – na strništima. Time ćemo, osim jednogodišnjih, smanjiti brojnost i višegodišnjih korova, poput pirike, osjaka i divljeg sirka.

Nakon žetve potrebno je ukloniti slamu i pustiti da korovi izrastu do visine 20-40 cm te primijeniti jedan od neselektivnih (tzv. totalnih) herbicida.

U RH dozvolu za tu namjenu imaju herbicidi na osnovi glifosata.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Tretiranje krumpira protiv plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) može se izvršiti slijedećim preparatima: Fantic A, Ridomil gold R, Infinito, Proxanil 450 SC, Equation pro, Ranman  400 SC, Ranman top, Revus, Cymbal flow, Leimay, Gachinko, Zongruum, Shakal 500 SC i dr.

Suzbijanje krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) potrebno je provesti u fazi ličinki, a upotrijebiti se mogu slijedeći preparati: Alverde, Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, Coragen 20 SC, Voliam, Laser i dr.

O rezistentnosti krumpirove zlatice na insekticide možete pročitati na stranici: https://rezistentnost-szb.hr/stetnici/agronomija/krumpirova-zlatica

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednicima

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis)  jedan je od najznačajnijih poljoprivrednih štetnika, koji osim na kukuruzu, štete nanosi na paprici, rajčici, krizantemi, jabuci

Stoga preporučamo redovite preglede parcela i po potrebi provođenje tretiranja.

Koristiti se mogu slijedeći insekticidi:

  • U kukuruzu – Decis 2,5 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor super, Demetrina 25 EC, Decis 100 EC, Cythrin max, Coragen 20 SC, Ampligo, Voliam, …
  • U paprici – Decis 2,5 EC, Alverde (ZP), Voliam Targo (ZP), …
  • U rajčici – Decis 2,5 EC, Poleci Plus, Voliam Targo (ZP) …
  • U jabuci – Voliam Targo

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing. 

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr