MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Sisačko-moslavačka

Obavijest proizvođačima soje

U periodu nakon sjetve, a prije nicanja soje primjenjuju se tzv. zemljišni herbicidi koji djeluju preko tla, a efikasnost im ovisi o kakvoći pripreme tla i količini oborina nakon primjene.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Sencor 70 WG, Sencor SC 600, Metriphar, Senat WG, Scorpio 70 WG, Metro, Mistral 70 WG i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (i nekih širokolisnih) korova prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Dual gold 960 EC, Efica 960 EC, Frontier X2, Koban 600, Dost 330 EC, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC, Stomp Aqua, Wing P i dr.

Jednogodišnje širokolisne i neke uskolisne korove suzbija Proman, Sirtaki, …

Ukoliko se parcela pod sojom koristi kao EZP (ekološki značajna površina) tada je zabranjena primjena sredstava za zaštitu bilja, osim onih dozvoljenih u ekološkoj proizvodnji!

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Podsjećamo proizvođače kukuruza na mogućnost suzbijanja korova u pre-em roku, odnosno nakon sjetve, a prije nicanja. Tada se primjenjuju tzv. zemljišni herbicidi koji djeluju preko tla, a efikasnost im ovisi o kakvoći pripreme tla i količini oborina nakon primjene. Naime, potrebna je kiša da ih „unese“ u tlo u zonu klijanja korova. Zemljišni herbicidi suzbijaju jednogodišnje travne (koštan, muhari, svračica,…) i jednogodišnje širokolisne (ambrozija, loboda, štir, dvornici,…) korove. Na višegodišnje korove ne djeluju pa je njih potrebno suzbijati nakon nicanja sredstvima koja djeluju preko lista korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (i nekih širokolisnih) korova prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Dual gold 960 EC, Efica 960 EC, Frontier X2, Koban 600, Dost 330 EC, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC, Stomp Aqua,  Wing P i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Click 50 FL, Calaris Pro, Merlin, Callisto 480 SC, Pledge 50 WP i dr.

Budući da navedena sredstva djeluju samo na jednu skupinu korova (ili jednogodišnje travne ili jednogodišnje širokolisne), potrebno ih je kombinirati kako bi se postigao potpuni učinak. No, možete koristiti i već gotove kombinacije za suzbijanje  jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, čime uvelike pojednostavljujete primjenu. Od gotovih (tvorničkih) kombinacija na tržištu možete naći: Primextra TZ gold 500 SC, Lumax, Lumax H 537.5 SE, Camix, Camix 560 SE, Akris, Koban T, Koban TX, Adengo i dr.

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) jedan je od najznačajnijih poljoprivrednih štetnika koji, osim na kukuruzu, štete nanosi na paprici, rajčici, krizantemi, …

Pored uzgoja kukuruza u monokulturi, nepotpuno uništavanje kukuruzinca razlog je njegovoj brojnosti i štetnosti.

Budući da prezimljuje kao gusjenica u kukuruzincu, podsjećamo poljoprivrednike da što prije zaoru stari kukuruzinac i na taj način spriječe izlijetanje leptirića moljca.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Na većini lokaliteta vinova se loza nalazi u fenofazi „vunasti pup“. Niske noćne temperature usporavaju prolistavanje pupova.

Vinogradare upućujemo da izvrše prvu preventivnu zaštitu za suzbijanje fomopsisa ili crne pjegavosti (Phomopsis viticola). Vinova loza je na zarazu uzročnikom crne pjegavosti najosjetljivija u fenofazi otvaranja pupova i pojavi prvih listića. Učinkovita zaštita provodi se isključivo preventivno u vrijeme pojave prvih listića, odnosno prije najavljenih oborina.

U ovom razvojnom stadiju moguća je primjena pripravaka na osnovi bakra: Nordox 75 WG,  Cuprablau-Z.

Nakon otvaranja pupova i pojave prvih listića preporučujemo primjenu pripravaka kontaktnog mehanizma djelovanja: Dithan M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Delan PRO, Polyram DF ili Solofol.

 

Blaga zima pogodovala je uspješnom prezimljenju lozinih grinja, koje u vrijeme bubrenja pupova sišu stanice tkiva, uzrokujući oštećenja pupa i listića.

Za smanjenje populacije grinja uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) i erinoza (Eriophyes vitis) bakrenim je pripravcima moguće dodati pripravke na osnovi sumpora, u gornjoj preporučenoj dozi.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

                                                              Suzana Slovic, dipl.ing.               

  E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest voćarima

U noćnim i ranojutarnjim satima 2. travnja na većini mjernih lokaliteta agroklimatske stanice zabilježile su negativne temperature zraka, čije vrijednosti prikazujemo u tablici. Na većini lokaliteta koštićavo voće je u fazi  cvatnje, a jabuke i kruške su, ovisno o sorti, u fazi početka cvatnje. Negativne temperature zraka u razvojnoj fazi cvatnje u pravilu nanose velike štete. Kritična negativna temperatura zraka za jabuke u početku cvatnje je -2,2°C, dok je u punoj cvatnji kritična temperatura -2°C. Postotak štete ovisi i o dužini trajanja negativnih temperatura. Na pojedinim lokalitetima negativne temerature trajale su tijekom cijele noći (prikaz u tablici), što će utjecati na konačni postotak šteta u nasadima jabuka, krušaka i koštićavog voća.

Za ublažavanje nastalih šteta moguća je primjena biljnih stimulatora s naglašenim sadržajem aminokiselina ili algi (Drin, PolyAmin, Megafol i dr.). Takvi pripravci potiču fotosintezu, rast i razvoj tkiva te tako jačaju otpornost biljaka.

Voćare upućujemo na pregled nasada radi utvrđivanja šteta.

Tablica 1. Minimalne temperature zraka zabilježene na mjernim postajama u noći 2. travnja

prikaz po satima

Datum

sati

Katoličko Selišće Ruškovica Popovača  

Voloder

Selište-Kutina  

Repušnica

Glina
Min. temp.(°C) Min. temp. (°C) Min. temp. (°C) Min. temp. (°C) Min. temp. (°C) Mini. temp. (°C) Min. temp. (°C)
2.4. 8:00 2,1 -2,4 -2,9 -1,6 -3,6 -2,3 – 6,3
2.4. 6:00 -5,1 -3,5 -3,8 -3,1 -4,3 -1,8 -7,6
2.4. 4:00 -4,8 -2,3 -3,5 -3,1 -5,0 -1,8 -6,3
2.4. 2:00 -3,1 -2 -0,7 -0,1 -5,5 -0,3 -5,3
2.4. 0:00 -2,1 0,7 0,7 3,2 – 2,7 3,2 -3,1

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Na većini lokaliteta jabuke su u fazi početka cvatnje ili u fenofazi „roza balona“. Tijekom ovog tjedna prevladavale su nepovoljne vremenske prilike, obilježene niskim temperaturama zraka i snijegom, što je moglo nanijeti štete u nasadima jabuka. Prikaz minimalnih temperatura zraka dat je u tablici 1. Negativne temperature zraka u razvojnoj fazi cvatnje u pravilu nanose velike štete. Kritična negativna temperatura zraka za jabuke u početku cvatnje je -2,2°C, dok je u punoj cvatnji kritična temperatura -2°C.

Zbog dugotrajnog zadržavanja vlažnosti lista i pupova, a sa porastom temperature zraka u dopodnevnim satima na dan 27.3. bilježimo laganu zarazu uzročnikom krastavosti jabuka ( Venturia inaequalis).

Od pripravaka predlažemo primjenu fungicida na bazi ditianona (Delan 700 WDG) ili na bazi aktivne tvari pirimetanil  (Pyrus 400 SC, Scala) ili kombinaciju aktivnih tvari pirimetanil + ditianon (Faban). Također je moguća primjena pripravka na osnovi dodina (ChromodinS-65 ili Syllit 544 SC) uz oprez prilikom miješanja sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.

Voćare upućujemo na pregled nasada radi utvrđivanja šteta.

Tablica 1. Minimalne temperature zraka zabilježene na mjernim postajama

Datum Katoličko Selišće Ruškovica Popovača Voloder Selište-Kutina Repušnica Glina
Min. temp. zraka (°C) Min. temp. zraka (°C) Min. temp. zraka (°C) Min. temp. zraka (°C) Min. temp. zraka (°C) Mini. temp. zraka (°C) Min. temp. zraka (°C)
25.3. – 1,3 – 1,7 – 1,9 – 1,4 – 1,8 – 1,8 – 1,6
24.3. – 1,4 -1,6 -1,7 – 1,5 – 1,3 – 1,7 -1,6
23.3. – 2,2 – 2,2 – 2,3 – 2,1 – 2,4 – 2,3 – 1,5

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Suzana Slovic, dipl.ing.

E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka

Na većini lokaliteta jabuke su u fenofazi zeleni cvjetni pup do faze roza balona. Protekla tri dana bilježimo maksimalne dnevne temperature zraka u vrijednostima  od 18 do 20 °C, što pogoduje razvoju cvjetnih pupova. Meteorolozi najavljuju mogućnost oborina u danima vikenda, stoga voćarima savjetujemo da izvrše zaštitu nasada jabuka i krušaka protiv krastavosti (Venturia inaequalis). Od fungicida predlažemo: pripravke na osnovi ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro), na osnovi mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil 75 WG, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80 WD).

Također je moguća primjena pripravka na osnovi dodina (ChromodinS-65 ili Syllit 544 SC) uz oprez prilikom miješanja sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.

 U nasadima jabuka gdje je tijekom prethodne vegetacije zabilježena jaka zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) postoji veliki infektivni potencijal za infekcije iz zaraženih pupova, stoga na tim lokalitetima, do početka cvatnje, predlažemo primjenu pripravaka na osnovi sumpora ili primjenu fungicida Nimrod 25 EC.

Ukoliko se koristi pripravak Nimrod 25 EC ne preporuča se miješanje s pripravcima na bazi mankozeba, propineba i metirama, također nije poželjna njegova primjena tijekom cvatnje.

U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus ) može se primijeniti insekticid Pyxal EC, Closer, Proximo ili Brai.

Zabilježena je aktivnost prezimljujuće populacije jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum).  U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza s jabučnom krvavom uši, prije početka cvatnje predlažemo primjenu pripravka Closer. Budući da ovaj štetnik prezimljava na korjenovom vratu i korjenovim izdancima, za učinkovitu zaštitu potrebno je rasprskivače prskalica usmjeriti prema tim dijelovima stabla.

U voćnjacima gdje su ranijih godina zabilježene štete od potkornjaka (Scolytidae), za smanjenje populacije ovog štetnika mogu se postavljati crvene ljepljive ploče i bočice s etilnim alkoholom.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima luka

Zaštita luka od zemljišnih štetnika (žičnjaci, grčice) može se provesti za vrijeme sjetve ili sadnje, primjenom preparata Force 1,5 G u redove pomoću depozitora granula.

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih (muhar, svračica, koštan, …) i nekih širokolisnih korova (limundžik, loboda, dvornik, …) nakon sadnje, a prije nicanja luka, može se primijeniti sredstvo Challenge 600,  a Stomp Aqua ili Filon 80 EC rano poslije nicanja.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova nakon nicanja luka mogu se koristiti preparati: Lentagran 45 WP i Xinca. Starane 250, Lontrel 300 i Lontrel 72 uz jednogodišnje suzbijaju i višegodišnje širokolisne korove.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.               

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Zemljišni štetnici (žičnjaci, grčice, gusjenice sovica) velike štete nanose bušenjem odnosno izgrizanjem gomolja krumpira.

Za suzbijanje žičnjaka može se koristiti preparat  Force 1,5-G,  koji se primjenjuje u redove, uz obveznu inkorporaciju (plitko unošenje u tlo). Pri uzgoju mladog krumpira primjena ovog preparata je zabranjena!

Za zaštitu krumpira od bolesti bijela noga (Rhizoctonia solani) preporuča se tretiranje gomolja fungicidima  Monceren 250 FS ili Moncut.  Moguća je i primjena fungicida Ortiva, Zakeo 250 SC ili Zaftra AZT  250 SC na način da se tretira tlo (brazda) u vrijeme sadnje krumpira, ali bez tretiranja gomolja.

Nakon sadnje, a prije nicanja krumpira, suzbijaju se sjemenski jednogodišnji korovi koji niču iz plitkog površinskog sloja. Izbor sredstava za njihovo suzbijanje ovisi o stanju zakorovljenosti, odnosno vrsti najčešće prisutnih korova:

– za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova koriste se: Dost 330 EC, Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC, Stomp Aqua, Planteen WG 41,5, …

– za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova koriste se: Filon 80 EC, Proman, Sencor WG 70, Metriphar, Scorpio 70 WG, Senat WG, Metro, Mistral 70 WG, Sencor SC 600, Sharmetrin, Racer 25 CS, Racer 25 EC, …

– za suzbijanje širokolisnih korova koriste se Reactor 360 CS, Kalif 360 CS, Clomate, Clematis, Sirtaki …

Navedena sredstva su tzv. zemljišni herbicidi koji djeluju preko tla. Zbog toga je nakon sadnje potrebno obaviti nagrtanje, sačekati da se zemljište slegne i dovoljno navlaži pa tek onda primijeniti herbicide. Nagrtanjem nedugo nakon prskanja ili bilo kakvom mehaničkom obradom nakon primjene zemljišnih herbicida remeti se herbicidni površinski sloj pa se smanjuje učinkovitost herbicida i korovi kasnije nesmetano niču.

Pri uzgoju mladog krumpira potrebno je mehaničko suzbijanje korova (okopavanje, …) jer se većina zemljišnih herbicida ne smije koristiti zbog kratke karence ili zbog toga što su ranije sorte osjetljivije na neke herbicide.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Na većini lokaliteta breskve, trešnje i nektarine su u fenofazi početka cvatnje.

S početkom cvatnje koštićavog voća potrebno je izvršiti tretiranje protiv monilije (Monilinia laxa) uzročnika paleži i sušenja cvata i rodnih grančica. Najosjetljivije voćne vrste su marelice, višnje, šljive i breskve. Uzročnik bolesti prezimljuje na zaraženim granama, a zaraza se najlakše ostvaruje preko dijelova cvijeta u prisutnosti kiše koja je najavljena početkom tjedna.

Osim provođenja kemijskih mjera zaštite, potrebno je mehanički odstraniti zaražene mladice.

Tablica: Pripravci za suzbijanje uzročnika sušenja rodnih grančica i paleži cvata  (Monilinia laxa)

Voćna vrsta Djelatna tvar Pripravak
Koštićavo voće boskalid+piraklostrobin Signum
Šljiva Fenheksamid Teldor SC 500
ciprodinil + fludioksonil Switch 62,5 WG
fenbukonazol Indar 5 EW
difenkonazol Difcor
ciprodinil Chorus 50
tiofanat-metil Topsin M500 SC
miklobutanil Systhane 20 EW
Breskva fenheksamid Teldor SC 500
ciprodinil + fludioksonil Switch 62,5 WG
fenbukonazol Indar 5 EW
ciprodinil Chorus 50
fluopiram + tebukonazol Luna expirience
miklobutanil Systhane 20 EW
Nektarina ciprodinil + fludioksonil Switch 62,5 WG
ciprodinil Chorus 50
miklobutanil Systhane 20 EW
Marelica fenbukonazol Indar 5 EW
difenkonazol Difcor
ciprodinil Chorus 50
fenheksamid Teldor SC 500
ciprodinil + fludioksonil Switch 62,5 WG
miklobutanil Systhane 20 EW
Trešnja fenheksamid Teldor SC 500
ciprodinil + fludioksonil Switch 62,5 WG
ciprodinil Chorus 50
fluopiram + tebukonazol Luna expirience
fenbukonazol Indar 5 EW
Višnja ciprodinil Chorus 75 WG
ciprodinil Chorus 50
tiofanat-metil Topsin M500 SC

U nasadima šljive, s početkom cvatnje, mogu se postavljati bijele ljepljive ploče za praćenje populacije šljivinih osica.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

  Suzana Slovic, dipl.ing.               

 E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr