MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Sisačko-moslavačka

Obavijest vinogradarima

Početak lipnja obilježen je iznadprosječnom količinom oborina, te su u tom razdoblju zabilježeni povoljni uvjeti za razvoj sekundarnih zaraza peronosporom vinove loze. Na nekim su lokalitetima vidljivi simptomi zaraze po listu. U narednim danima meteorolozi najavljuju maksimalne dnevne temperature oko 30°C i malu vjerojatnost oborina, stoga u narednim danima ne očekujemo širenje peronospore. U zaštiti protiv peronospore (Plasmopara viticola) predlažemo primjenu fungicida: Leimay, Curzate F,  Pergado F,  Ampexio,  Orondis, Cabrio top,  Mildicut,  dr.

Vremenski uvijeti pogoduju razvoju zaraze pepelnicom vinove loze, čije smo simptome na bobama uočili sredinom lipnja. Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) predlažemo primjenu fungicida: Nativo WG, Domark ME, Cyflamid 5 EW, Mystic EC, Dynali EC, Kusabi, Collis SC, Luna Expirience i sl. U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.

 

Na ranim sortama grožđa dolazi do zatvaranja grozda te je moguća primjena botriticida za suzbijanje sive truleži ili botritisa: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

 

Početak leta druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) zabilježen je sredinom prošlog tjedna. Zbog opasnosti od razvoja sive truleži kao posljedice oštećenja od moljaca upozoravamo na važnost pravovremenog suzbijanja druge generacije moljaca. Za suzbijanje grožđanih moljaca predlažemo primjenu insekticida:  Radiant, Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC, Affirm, Voliam I dr.

 

Zlatna žutica vinove loze do sada je potvrđena na području Popovače, Volodera, Katoličkog Selišće, Kutine i Ilove.

Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 75/21), definirana su zaražena i sugurnosna područja (više na linku: https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso ).

U zaraženom i sigurnosnom području svi vlasnici vinograda imaju obavezu pratiti brojnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ploča te provoditi mjere njegova suzbijanja. Praćenjem razvojnog stadija američkog cvrčka utvrđena je prisutnost ličinki završnih razvojnih stadija, a odrasli oblici prisutni su od početka ovog tjedna. U narednim danima potrebno je provesti drugo ovogodišnje tretiranje američkog cvrčka. Dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC, Cythrin Max, Sivanto Prime, Mavrik Flo. Pripravku Avaunt FC ukinuta je registracija, a krajnji rok za primjenu zaliha je 19.9.

Insekticidi Cythrin Max, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC imaju dopuštenje i za suzbijanje grožđanih moljaca.

U ekološkoj zaštiti vinove loze za suzbijanje američkog cvrčka dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC, Asset five, Direkt Green ili Pyregard.

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele. Tretiranje je potrebno obaviti u večernjim satima kada pčele ne lete.

Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

 

 

 

Obavijest ratarima

U Sisačko-moslavačkoj županiji započela je žetva ječma. Ubrzo će slijediti i žetva ostalih strnih žitarica. Stoga podsjećamo ratare na pripremu skladišnog prostora u cilju zaštite od skladišnih štetnika.

Na uskladištenim žitaricama najčešće se javljaju: žitni žižak (Sitophilus granarius), kukuruzni žižak (Sitophilus zeamays), žitni moljac (Sitotroga cerealella), žitni kukuljičar  (Rhizopertha domenica) i dr. Zaštita se provodi na dva načina: tretiranjem praznog i očišćenog skladišta ili primjenom na zrno posebnim uređajem za tretiranje žita na pokretnoj traci (Uputa o primjeni sredstva!)

Koristiti se mogu slijedeći insekticidi: K-Obiol EC 25, Granprotec, Kofumin 308 EC, Kofumin 77 UL, Actellic 50 EC, Actellic dimni generator, Silico-Sec, …

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.  

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednicima

Obavještavaju se poljoprivrednici da je uočena pojava gusjenica kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis)  jednog od najznačajnijih poljoprivrednih štetnika, koji osim na kukuruzu, štete nanosi na paprici, rajčici, krizantemi, jabuci

Stoga preporučamo redovite preglede parcela i po potrebi provođenje tretiranja.

Koristiti se mogu slijedeći insekticidi:

  • U kukuruzu – Decis 2,5 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor super, Demetrina 25 EC, Decis 100 EC, Cythrin max, Coragen 20 SC, Ampligo, Voliam, …
  • U paprici – Decis 2,5 EC. Match 050 EC (ZP), Alverde (ZP), Voliam Targo (ZP), …
  • U rajčici – Decis 2,5 EC, Poleci Plus, Voliam Targo (ZP) …
  • U jabuci – Voliam Targo

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.  

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest voćarima

Od početka lipnja na svim mjernim lokacijama bilježimo nadprosječnu količinu oborina (prikaz u tablici 1). Opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuka prestaje u prvoj dekadi lipnja, kada započinje sekundarni ciklus razvoja patogena. U nasadima jabuka s vidljivim simptomima krastavosti na listu (Venturia inaequalis), može se očekivati sporulacija primarnih pjega, a naredne oborine pogodovati će širenju zaraze. Razmake između tretiranja potrebno je prilagoditi učestalosti i količini oborina.

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 1. do 10. lipnja 2022.

Lokalitet Količina oborina mm
Voloder 69,2
Ruškovica 33,7
Katoličko Selišće 42,2
Popovača 64,1
Repušnica 97,15
Glina 27,7
Selište (Kutina) 45
Ilova 113,8
Crnac (Sisak) 63,8
Letovanski Vrh 42,1
Brežane Lekeničke 55,9

 

U narednom razdoblju prednost dajemo preventivnoj zaštiti plodova jabuka primjenom fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro) ili metirama (Polyram DF) ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG).

Visoka vlažnost zraka pogoduje razvoju pepelnice (Podosphaera leucotricha). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora, a u jače zaraženim nasadima moguća je primjena pripravaka Sercadis ili Luna expirience.

Predlažemo ponoviti tretiranje protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella). Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide“.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Suzana Slovic, dipl.ing.   

                                                          E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Početak lipnja obilježen je značajnom količinom oborina (prikaz u tablici 1.) što može imati nepovoljne posljedice na zdravstveno stanje vinove loze. Krajem svibnja i početkom lipnja zabilježeni su povoljni uvjeti za fruktifikaciju (sporulaciju) primarnih zaraza peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola), te postoji značajan infektivni potencijal za sekundarne zaraze peronosporom. U zaštiti nakon cvatnje za suzbijanje peronospore predlažemo primjenu sistemičnih pripravaka: Folpan gold, Armetil 25, Actlet F, Forum star, Orvego, Sphinx extra 685 WDG, Metomorf i dr.

 

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 1. do  9. lipnja 2022.

 

Lokalitet Količina oborina mm
Voloder 67,4
Ruškovica 33,3
Popovača 63,4
Repušnica 94,9
Glina 26,8
Selište (Kutina) 41,4
Ilova 89,4
Crnac (Sisak) 53,6
Letovanski Vrh 41,2
Brežane Lekeničke 54,5

 

Visoka vlažnost zraka pogoduje razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), tako da smo na nedovoljno štićenim nasadima uočili prve simptome pepelnice na tek zametnutim bobicama grožđa. Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Kusabi, Collis SC, Luna Expirience i sl.

 

Kišovito vrijeme koje je obilježilo prethodno razdoblje pogoduje razvoju ranog btritisa ili sive plijesni, naročito kod osjetljivih sorata: rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac. Za suzbijanje razvoja sive truleži ili botritisa na početku cvatnje moguća je primjena botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

Pregledom vinograda, utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka u trećem razvojnom stadiju (L3) te je potrebno izvršiti njegovo suzbijanje. Ličinke mlađih razvojnih stadija zadržavaju se i hrane na bazalnim mladicama koje rastu iz panja, stoga se vizualni pregled vrši na lišću bazalnih mladica. Podsjećamo vinogradare da ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana.

Prvo tretiranje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u razvojnom stadiju L3 jer ličinke u tom stadiju postaju infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu.

Za suzbijanje američkog cvrčka dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC, Cythrin Max, Sivanto Prime, Mavrik Flo. Pripravku Avaunt FC ukinuta je registracija, a krajnji rok za primjenu zaliha je 19.9.

U ekološkoj zaštiti vinove loze dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC, Asset five, Direkt Green ili Pyregard.

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

 

 

Obavijest voćarima

Tijekom proteklog vikenda pala je značajna količina oborina (tablica 1.) te su zabilježene srednje jake i jake zaraze s uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis).

Nakon prestanka oborina, voćari mogu izvršiti zaštitu plantažnih nasada jabuka i krušaka sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja. Predlažemo primjenu sistemičnih fungicida na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW).  Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i fenbukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke. Za preventivno suzbijanje pepelnice mogu se dodati pripravci na bazi sumpora.

Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi metirama (Polyram DF) ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG).

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 28. do  31. svibnja 2022.

Lokalitet Količina oborina mm
Voloder 42
Ruškovica 44
Popovača-Palovine 50,7
Repušnica 52,6
Glina 60,4
Selište (Kutina) 47
Ilova 54
Crnac (Sisak) 52
Letovanski Vrh 48,6
Brežane Lekeničke 78,6

Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide“.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                  Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest ratarima

U fenofazi klasanja strnih žitarica potrebno je izvršiti zaštitu klasa i vršnog lišća od bolesti, jer njihovo zdravstveno stanje direktno utječe na nalijevanje zrna i sam prinos. Posebno podsjećamo da u vrijeme cvatnje dolazi do zaraze klasa koju uzrokuju gljive iz roda Fusarium (palež klasa). Fusarium vrste proizvode mikotoksine koji imaju štetno djelovanje na zdravlje ljudi i životinja. Razvoju bolesti pogoduje kišovito vrijeme tijekom cvatnje.

Stoga ratarima preporučamo da obiđu svoje usjeve, izvrše pregled njihovog zdravstvenog stanja te provedu tretiranje nekim od slijedećih fungicida: Zakeo Xtra, Ascra Xpro, Elatus Era, Riza, …

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

Vremenski uvjeti koji vladaju proteklih dana pogoduju razvoju plamenjače luka  (Peronospora destructor), najčešće i najštetnije bolest luka. Štetnost se očituje na dva načina – tijekom vegetacije uništava lisnu masu (čime se direktno smanjuje prinos), a nakon berbe dolazi do brzog propadaju zaraženih glavica u skladištu. Pojava navedene bolesti moguća je i na češnjaku.

Stoga je potrebno provesti zaštitu nekim od sistemičnih fungicida: Aliette Flash, Ortiva, Quadris, Zakeo 250 SC, Zaftra AZT 250 SC, Ridomil gold R i dr., uz obavezan dodatak sredstva za poboljšanje prianjanja.

Osim plamenjače, moguća je pojava sive plijesni (Botrytis spp.) i hrđe (Puccinia allii) pa se u tom slučaju mogu koristiti sredstva Folicur EW 250, Signum i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.  

E-mail:  mirta.k-bozuric@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira

S obzirom na izuzetno promjenjive vremenske prilike uz ponešto oborina proteklih dana, preporučamo izvršiti tretiranje krumpira protiv plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora infestans).

Upotrijebiti se mogu slijedeći preparati: Fantic A, Ridomil gold R, Infinito, Proxanil 450 SC, Equation pro, Ranman  400 SC, Ranman top, Revus, Cymbal flow, Leimay, Gachinko, Zongruum, Shakal 500 SC i dr.

 Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) najvažniji je štetnik krumpira. Na većini lokaliteta uočeni su odrasli oblici i odložena jaja. Suzbijanje je potrebno provesti u fazi ličinki, a upotrijebiti se mogu slijedeći preparati: Alverde, Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, Coragen 20 SC, Voliam, Laser i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

    Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Proteklih dana bilježimo maksimalne temperature zraka u vrijednostima 28 do 31°C što je pogodovalo početku cvatnje ranih sorata vinove loze. Sredinom svibnja završilo je inkubacijsko razdoblje prvih primarnih infekcija peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola) te se u nedovoljno štićenim vinogradima mogu naći simptomi u vidu uljnih pjega na listu. U uvjetima intenzivnog porasta mladica, uzimajući u obzir vremenske uvjete, razmaci između tretiranja trebali bi biti 8 do 12 dana.

Tijekom vikenda najavljena je mogućnost oborina, stoga vinogradarima predlažemo tretiranje primjenom fungicida sistemičnog mehanizma djelovanja: Folpan gold, Armetil 25, Actlet F, Forum star, Orvego, Sphinx extra 685 WDG, Metomorf i dr.

Porast temperature zraka uz visoku relativnu vlagu zraka pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience i sl.

Od sredine svibnja na području Popovače i Letovanskog Vrha prati se brojnost i razvojni stadiji ličinki američkog cvrčka. Budući da prevladavaju ličinke prvog razvojnog stadija – L1, nije potrebno provoditi njihovo suzbijanje.

Novi Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 46/22) propisuje da je profesionalni korisnik obvezan voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i račune za kupljene pesticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr