Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 9 dana. Prva polovica lipnja obilježena je učestalim oborinama (prikaz u tablici 1.). Takvi vremenski uvjeti izrazito nepovoljno utječu na zdravstveno stanje vinove loze i otežavaju pravovremeno provođenje tretiranja vinograda, što za posljedicu ima jaču pojavu plamenjače na lišću, a ponegdje i na grozdićima. U narednim danima meteorolozi najavljuju porast temperature zraka, što će pogodovati sporulaciji i jačanju infektivnog potencijala plamenjače vinove loze.

Tablica: količina oborina u razdoblju od 1. do 14. lipnja 2024.

lokalitet Količina oborina (mm/m2)
Voloder 64,4
Popovača 70,1
Kutina 88,8
Gornja Jelenska 77,2
Katoličko Selišće 47,9
Letovanski Vrh 79,4
Brežane Lekeničke 87

Upozoravamo vinogradare, da kada to vremenski uvjeti dozvole, izvrše suzbijanje plamenjače vinove loze  (Plasmopara viticola). Predlažemo primjenu fungicida sistemičnog mehanizma djelovanja: Forum star, Zorvec Vinabel, Folpan Gold, Actlet F, Orvego, Momentum trio, Magma Triple, Fantic F, Orvego SC, Orondis, Sphinx extra 685 WDG, Metomor F  i dr. U odabiru pripravka prednost treba dati onima koji su najmanje puta korišteni u ovoj vegetaciji.

Porastom temperature zraka uz visoku relativnu vlagu u narednom razdoblju očekujemo povoljne uvijete za razvoj zaraze pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice preporučamo primijeniti jedan od pripravaka: Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Mystic EC, Nativo WG, Sukob, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC, Cabrio top DF i dr.

S ciljem učinkovitijeg suzbijanja pepelnice, između folijarnog tretiranja, predlažemo primjenu elementarnog sumpora metodom zaprašivanja. Sredstvo treba primijeniti pri temperaturama iznad 18°C do najviše 28°C odgovarajućim zaprašivačima.

Na lokacijama gdje se feromonskim mamcima prati let populacije grožđanih moljaca (Voloder, Popovača i Letovanski Vrh) nije utvrđen početak leta druge generacije.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/               

 

                                                                       Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                                        E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Pripremi za ispis