MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Sisačko-moslavačka

Obavijest poljoprivrednicima

Udruga CROCPA u suradnji sa tvrtkom CIAK na području Sisačko-moslavačke županije organizira akciju „Prateći list“- sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.

Akcija će se održati prema slijedećem rasporedu:

 • Velika Ludina – 09.07.2021., 08.00 – 11.00 (Abundan d.o.o. – Sv.Mihovila 19)
 • Kutina – 12.07.2021., 08.00 – 11.00 (Kod Društvenog doma – Radićeva ulica)
 • Lipovljani – 12.07.2021., 12.00 – 14.00 (Kod Veterinarske ambulante – Sajmišna ulica)
 • Glina – 14.07.2021., 08.00 – 11.00 (Komunalac Glina d.o.o. – Jukinačka 104)
 • Sisak – 14.07.2021., 12.30 – 16.00 (PZ Prvča – Barice Rapić 1a)
 • Popovača – 07.2021., 08.00 – 11.00 (Sajmište – Moslavačka 12)
 • Sunja – 28.07.2021., 08.00 – 11.00 (Stočni sajam – Sajmište bb)

Akcijom „Prateći list“ osiguran je besplatan povrat prazne ambalaže isključivo korisnicima proizvoda ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Mole se poljoprivrednici da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki, koje nisu dio projekta, obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Akcija sakupljanja ambalažnog otpada organizira se za poljoprivredna gospodarstva (pravne osobe, OPG) koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su pravilno postupili s otpadnom ambalažom. Na gore navedenim punktovima takvi gospodarstvenici će moći vratiti praznu ambalažu i dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o. ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisani način.

Mole se poljoprivrednici koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m3)  da ne donose ambalažu na lokacije iz mreže nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 01/3463-521, 0800 0003, ekologija@ciak.hr ) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

 

                                            Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr. 

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Obavještavaju se poljoprivrednici da je uočena pojava gusjenica kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis)  jednog od najznačajnijih poljoprivrednih štetnika, koji osim na kukuruzu, štete nanosi na paprici, rajčici, krizantemi, jabuci

Stoga preporučamo redovite preglede parcela i po potrebi provođenje tretiranja.

Koristiti se mogu slijedeći insekticidi:

 • U kukuruzu – Decis 2,5 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor super, Demetrina 25 EC, Decis 100, Fastac 10 EC, Cythrin max, Coragen 20 SC, Ampligo,…
 • U paprici – Decis 2,5 EC. Match 050 EC (ZP), Alverde (ZP), Voliam Targo (ZP), …
 • U rajčici – Decis 2,5 EC, Poleci Plus, Voliam Targo (ZP) …
 • U jabuci – Voliam Targo

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing. 

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Mjesec lipanj obilježen je s iznadprosječnim temperaturama zraka. Na nekim je lokalitetima zabilježeno 16 dana s maksimalnim temperaturama zraka u vrijednosti iznad 30 °C. Takve temperature zraka praćene visokom vlagom zraka pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice vinove loze predlažemo primjenu pripravaka: Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience, Difcor, Kusabi i sl.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice. Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Na nekim su lokalitetima vidljivi simptomi ranijih zaraza peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola), ali zbog izostanka oborina i visokih temperatura zraka trenutno ne dolazi do daljnjeg širenja zaraze. Stoga u odabiru fungicida predlažemo primjenu pripravaka kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi: mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Dithane DG neotec), metirama (Polyram DF) ili folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol).

Pripravcima na bazi mankozeba uskoro će biti ukinuta registracija (4.7.2021.), krajnji rok za primjenu zaliha je 4.1.2022.

Na sortama koje zatvaraju grozd za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) predlažemo primjenu botriticida: Pyrus 400 SC, Teldor, Cantus, Swich, Chorus 75 WG i dr.

Vinogradarima savjetujemo da prate pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

Tijekom ovog tjedna započeo je let leptira druge generacije grožđanih moljaca pa vinogradare upućujemo na praćenje narednih obavijesti o rokovima suzbijanja gusjenica druge generacije grožđanih moljaca.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

   Suzana Slovic, dipl.ing. 

    E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Budući da je završio primarni ciklus razvoja krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), u plantažnim nasadima razmaci između tretiranja u ovom dijelu vegetacije mogu biti 14 dana. U narednom razdoblju prednost dajemo preventivnoj zaštiti plodova jabuka primjenom fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro) ili metirama (Polyram).

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora. U nasadima gdje je pepelnica dominantan problem moguća je primjena pripravaka: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC ili Sercadis.

Iznadprosječno toplo vrijeme pogoduje razvoju grinja, ponajviše crvenog pauka. Savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada jabuka na prisutnost ovog štetnika. Kritičnim se smatra 8 do 10 pauka po listu. Za suzbijanje crvenog voćnog pauka preporučujemo akaricide: Zoom 11 SC, Kraft 18, Vertimec 018 SC, Apache, Masai, Milbeknock, Nealta,  Nissorun  10 WP, Voliam Targo .

Za suzbijanje grinja u voćarstvu registrirana su i neka mineralna ulja, no njihova primjena preporuča se u početnim napadima ovih štetnika: Promanal Neu i Ovipron Top.

U odabiru pripravaka potrebno je uzeti u obzir ograničenja koja se odnose na broj dopuštenih tretmana u vegetaciji.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

Suzana Slovic, dipl.ing. 

    E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

U zadnjoj dekadi svibnja zabilježeni su povoljni uvjeti za fruktifikaciju (sporulaciju) primarnih zaraza peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola), te postoji značajan infektivni potencijal za sekundarne zaraze peronosporom. U zaštiti nakon cvatnje za suzbijanje peronospore predlažemo primjenu sistemičnih pripravaka: Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Orvego, Metomor F, Diflunova, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Armetil M  i dr.

Porastom dnevnih temperatura zraka u vrijednostima iznad 30°C traju povoljni uvjeti za razvoj pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice vinove loze predlažemo primjenu pripravaka: Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience, Difcor, Kusabi i sl.

Važno upozorenje za suzbijanje američkog cvrčaka!

Na području moslavačkog vinogorja 2019. godine potvrđena je zaraza zlatnom žuticom vinove loze, stoga upozoravamo vinogradare na obavezno pridržavanje mjera suzbijanja i praćenja populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) koji je prenositelj zlatne žutice.

Tijekom prošle dvije godine provodio se monitoring američkog cvrčka na slijedećim lokacijama: Kutina, Repušnica-Mramor brdo, Ilova, Voloder, Popovača, Ruškovica i Letovanski vrh te je na tim lokalitetima utvrđena njegova prisutnost.

Pregledom vinograda na području Popovače i Letovanskog Vrha, utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka u trećem razvojnom stadiju (L3) te je potrebno izvršiti njegovo suzbijanje. Ličinke mlađih razvojnih stadija zadržavaju se i hrane na bazalnim mladicama koje rastu iz panja, stoga se vizualni pregled vrši na lišću bazalnih mladica. Podsjećamo vinogradare da ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana.

Prvo tretiranje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u razvojnom stadiju L3 jer ličinke u tom stadiju postaju infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu.

Za suzbijanje američkog cvrčka dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC, Cythrin Max, Abanto, Kristan EC, Pyregard i Asset Five.  U ekološkoj zaštiti vinove loze dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC, Pyregard i Asset five.

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravnjivanje u vinogradima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl.ing.               

    E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Povremene oborine tijekom vikenda pogodovale su razvoju infekcije uzročnikom krastavosti jabuka  (Venturia inaequalis) slabog intenziteta. Voćari mogu ponoviti zaštitu sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak. Predlažemo primjenu sistemičnih fungicida na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW).  Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i fenbukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke. Za preventivno suzbijanje pepelnice mogu se dodati pripravci na bazi sumpora.

Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja na bazi mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP) ili metirama (Polyram DF) ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG).

Početkom prošlog tjedna zabilježen je let  leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je  potrebno je ponoviti primjenu insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

U odabiru pripravaka potrebno je uzeti u obzir ograničenja koja se odnose na broj dopuštenih tretmana u vegetaciji.

 Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl.ing.               

    E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

U zadnjoj dekadi svibnja završilo je inkubacijsko razdoblje primarnih infekcija uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), te se u nedovoljno štićenim vinogradima mogu naći simptomi peronospore. Porast temperature zraka na vrijednosti iznad 28 °C potaknuo je početak cvatnje ranih sorata (Chadonnay, Pinot i dr.).

Za suzbijanje plamenjače predlažemo korištenje sistemičnih pripravaka: Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Orvego, Metomor F, Diflunova, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Armetil M  i dr.

Porast temperature zraka uz visoku relativnu vlagu zraka pogodovati će razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

Kišovito vrijeme koje je obilježilo prethodno razdoblje pogoduje razvoju ranog btritisa ili sive plijesni, naročito kod osjetljivih sorata: rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac. Za suzbijanje razvoja sive truleži ili botritisa na početku cvatnje moguća je primjena botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Chorus 75 WG i dr.

Početak leta grožđanih moljaca bilježimo od 20. travnja, a početak pojave gusjenica prve generacije grođžanih moljaca zabilježen je 27. svibnja. Prije početka pune cvatnje vinogradarima savjetujemo primjenu insekticida: Radiant, Laser KS, Avaunt 15 SC, Sindoxa, Coragen SC ili Affirm.

Od kraja svibnja na području Popovače i Letovanskog Vrha prati se brojnost i razvojni stadiji ličinki američkog cvrčka. Budući da još uvijek prevladavaju ličinke prvog razvojnog stadija – L1, nije potrebno provoditi njihovo suzbijanje.

Radi zaštite pčela, primjena kontaktnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca.

Korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.               

 E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 7 dana. Učestale oborine tijekom svibnja pogodovale su jačem razvoju krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), tako da u nedovoljno štićenim nasadima nalazimo simptome u vidu pjega na listu. Mogućnost lokalnih oborina meteorolozi najavljuju krajem vikenda i početkom narednog tjedna. U narednom razdoblju prednost dajemo preventivnoj zaštiti plodova jabuka primjenom fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP) ili metirama (Polyram DF) ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro).

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora. Također je moguća primjena pripravaka iz skupine strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Zato plus ili Tercel WG. Navedeni strobilurini preventivno suzbijaju krastavost i pepelnicu.

U nasadima gdje je pepelnica dominantan problem moguća je primjena pripravaka: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC ili Sercadis.

U nasadima gdje je od posljednjeg suzbijanja jabučnog savijača (Cydia pomonella) prošlo više od 14 dana predlažemo primjenu insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr. Voćarima savjetujemo redovite preglede nasada jabuka na prisutnost crvenog voćnog pauka, jer zbog porasta temperature zraka možemo očekivati jačanje populacije ovog štetnika.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl.ing.

                                                                                             E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća (breskva, nektarina, šljiva)

Učestale oborine tijekom svibnja pogodovale su razvoju bolesti lista koštićavog voća, ponajprije šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). Za suzbijanje šupljikavosti lista na koštićavom voću mogu se primijeniti pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50 i Kastor). Fungicid Delan 700 WDG ima dopuštenje za suzbijanje šupljikavoti lista na breskvi, nektarini i marelici.

Od početka svibnja u nasadima bresaka bilježimo let breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), a u nasadima šljiva let šljivinog savijača (Cydia funebrana). Iako je većina nasada znatno stradala od mraza, preostali mali broj plodova ugrožen je od navedenih štetnika.

U nasadima breskve za suzbijanje breskvinog savijača dopušteni su: Avaunt EC (karenca 7 dana), Affirm (karenca 7 dana), Affirm opti (karenca 14 dana), Imidan 50 WG (karenca 14 dana), Coragen 20 SC (karenca 14 dana) , Delegate 250 WG (karenca 7 dana).

Pripravci Affirm opti, Coragen 20 SC i Delegate 250 WG dopušteni su za suzbijanje šljivinog savijača.

Pregledom nasada koštičavog voća uočena je  jaka pojava lisnih ušiju  (Aphididae). Voćarima predlažemo pregled nasada i ukoliko se utvrdi  5 % napadnutih izbojaka, potrebno je izvršiti tretiranje nekim od slijedećih pripravaka:

Za suzbijanje lisnih uši na breskvi i nektarini dopuštenje imaju insekticidi: Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Movento, Closer, a na šljivi: Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG ili Movento.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 Suzana Slovic, dipl.ing.    

    E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

 

 

 

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporučene zaštite vinove loze proteklo je 10 dana. U tom je razdoblju prevladavalo promjenjivo vrijeme s povremenim oborinama. Na većini lokaliteta prve primarne infekcije peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola) zabilježene su 12. svibnja, a završetak inkubacijskog razdoblja zabilježen je početkom ovog tjedna, te se u nedovoljno štićenim vinogradima mogu naći simptomi peronospore u vidu uljnih pjega.

 

Raspored tretiranja i odabir pripravaka treba prilagoditi intenzitetu rasta i učestalosti oborina. I u narednim danima meteorolozi najavljuju mogućnost oborina, što će pogodovati razvoju novih zaraza uzročnikom peronospore vinove loze.

 

U zaštiti od peronospore vinove loze predlažemo ponovnu primjenu pripravaka na osnovi fosetila: Mikal premium F, Mikal flash, Profiler, Verita, Momentum trio, Azimunt, Alfil WG, Fylal double, Magma triple. Osim pripravaka na osnovi fosetila mogu se primijeniti i pripravci na bazi cimoksanila, zoksamida ili mandipropamida: Curzate F, Equation pro, Moximate 505 WP, Manoxanil, Nautile DG, Profilux, Reboot,  Electis WG Pergado MZ ili Pergado F.

 

Upozoravamo vinogradare na važnost pravovremenog suzbijanja pepelnice (Erysiphe necator), naročito na lokalitetima s jakom prošlogodišnjom zarazom. Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Stroby DF, Zato 50 WG, Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Postalon SC, Talendo, Talendo exra i dr.

U zaštiti od pepelnice mogu se primijeniti pripravci na bazi sumpora.

 

Pregledom vinograda na području Popovače i Letovanskog Vrha, utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka u prvom razvojnom stadiju – L1. Ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana. Suzbijanje se provodi kada su ličinke u trećem razvojnom stadiju, stoga za sada nije potrebno njihovo suzbijanje.

 

Let grožđanih moljaca  bilježimo od 20. travnja. Upućujemo vinogradare na daljnje praćenje preporuka kada će biti objavljeni rokovi suzbijanja ovog štetnika. Trenutno nije potrebno primijeniti insekticide.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

   Suzana Slovic, dipl.ing.               

    E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr