Obavijest proizvođačima jagodičastog i bobičastog voća

Pregledom nasada maline, kupine i borovnice zabilježili smo pojačan napad octene mušice ploda (Drosophila suzukii).

Drosophila suzukii je štetnik azijskog podrijetla. Krajem 2010. godine prvi puta je registriran u Hrvatskoj, a u rujnu 2016. godine na našem su području zabilježene gospodarski važne štete.

Riječ je o štetniku vrlo sličnom dobro poznatoj vinskoj mušici, no za razliku od nje koju smatramo sekundarnim štetnikom, octena mušica ploda je primarni štetnik voća. Razlika je i u tome što mužjak octene mušice ima na krilima karakterističnu crnosivu pjegu. Štetnik pričinjava vrlo velike štete na voću neposredno prije berbe, ali i nakon toga. Ženka oštrom leglicom ošteti nježnu kožicu ploda i odlaže jaja neposredno ispod nje. Jedna ženka u svom životnom ciklusu odloži oko 300 jaja. Iz njih se razviju bijele ličinke koje se ubuše u plod i razaraju njegovu unutrašnjost. Napadnuti plodovi u kojima se razvijaju ličinke octene mušice vrlo brzo omekšaju i trunu. Takvi plodovi više nemaju tržnu vrijednost.

 

Octena mušica ploda ima širok spektar domaćina te može napasti mnoge voćne vrste kao što su jagodičasto, bobičasto,  koštičavo i jezgričavo voće te vinova loza! Ove smo godine već zabilježili prisutnost octene mušice na trešnjama i višnjama, a zbog toplog ljeta vjerujemo da će populacija štetnika prema jeseni značajno porasti.

 

Dozvolu za suzbijanje na borovnici, malini, kupini i jagodama imaju Asset Five s karencom 2 dana, Exalt 25 SC s karencom 3 dana.

 

Za suzbijanje octene mušice ploda možemo koristiti i biotehničke mjere zaštite, odnosno postavljanje većeg broja hranidbenih mamaca koje proizvođači mogu sami pripremiti. Na plastičnim bocama zapremine 250, 500 ili 750 ml potrebno je izbušiti četiri simetrično smještene rupice promjera do 5 mm, približno 3 cm ispod čepa. Polovinu zapremine boce potrebno je napuniti jabučnim ili vinskim octom (ili njihovom kombinacijom).

Osim toga, poželjno je odstraniti i uništiti sve zaražene plodove kako štetnik ne bi završio svoj razvojni ciklus.

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis