Obavijest vinogradarima

Prognozni modeli na agometerološkim stanicama postavljenim u vinovoj lozi, bilježe uvijete za razvoj bolesti peronospore (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) i sive plijesni (Botrytis cinerea).

Vinova loza je fazi intenzivnog porasta lisne mase i bobica, a na pojedinim lokalitetima počinje zatvaranje grozda te se preporuča nastaviti sa zaštitom posebno vodeći računa da razmak između prskanja ne prelazi 10 dana.

Prilikom izbora pripravaka prednost dati  pripravcima sistemičnog načina djelovanja, koristiti pripravke različitog mehanizma djelovanja, pridržavajući se broja dozvoljenih tretiranja.

Za zaštitu od peronospore  koristit jedan od pripravaka:

RIDOMIL GOLD R, CYCLO R LIQUIDO, FOLPAN GOLD, FANTIC A, ZORVEC VINABEL, ORONDIS, ORVEGO, LEIMAY S, MILDICUT 25 SC, VALIS F, MIKAL PREMUIM F, MIKAL FLASH,  i drugi.

Za suzbijanje  uzročnika pepelnice može se koristiti jedan od pripravaka:

LUNA EXPERIENCE, VIVANDO, TALENDO, DYNALI, DECIBEL VITIS, DOMARK 40 ME, TEBKIN 250 EW, KUSABI, TOPAS 100 EC i drugi.

U vinogradima koji su u fazi zatvaranja grozda, ukoliko ove sezone nisu korišteni pripravci protiv sive plijesni može se primjeniti jedan od pripravaka: LUNA PRIVILEGE, PYRUS 400EC, SWITCH 62,5 WG, CHORUS 75 WG, TELDOR SC 500 i drugi.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune kupljenih SZB, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 13.09.2024. (petak)

u Primoštenu Burnom, Draga 6 (skladište), od 10:00 -11:30

i u Drnišu lokacija Cecela – Petrovo polje, DRNIŠKI VINOGRADAR d.o.o. (Dalmacija vino Split d.o.o) od 13:00-15:00.

                                                        Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

Pripremi za ispis