Obavijest vinogradarima

Pregledom lovki na kontrolnim punktovima BUCAVAC (Primošten), KRUŠEVO (primoštensko zaleđe) i DRINOVCI (okolica Drniša) zabilježen je pojačan let, iznad praga štetnosti pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) dok je let žutog grožđanog moljaca (Eupoecilia ambiguela)  značajno ispod praga štetnosti.

Na ostalim kontrolnim punktovima u županiji, let grožđanih moljaca značajno je ispod praga štetnosti.

Vinogradarima koji uzgajaju vinovu lozu na području Primoštena i primoštenskog zaleđa, kao i vinogradarima na području Miljavaca preporuča se da u narednih tjedan dana izvrše zaštitu jednim od pripravaka koji imaju dozvolu za suzbijanje grožđanih moljaca.

AFFIRM, LASER, MIMIC, VERTIMEC 018EC, CYTRIN MAX, RADIANT, CYPGOLD.

Škropivo je potrebno primjeniti u zoni grožđa.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, čuvati račune kupljenih SZB, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 13.09.2024. (petak)

u Primoštenu Burnom, Draga 6 (skladište), od 10:00 -11:30

i u Drnišu lokacija Cecela – Petrovo polje, DRNIŠKI VINOGRADAR d.o.o. (Dalmacija vino Split d.o.o) od 13:00-15:00.

 

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

Pripremi za ispis