Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 9 dana, rane sorte završavaju sa cvatnjom dok kod sorata kasnijih epoha dozrijevanja ona još uvijek traje.

Glavno obilježje vremenskih uvjeta u prvoj polovini mjeseca svibnja su učestale padaline često s jakim pljuskovima lokalnog karaktera. Pregled rasporeda oborina na lokalitetima na kojima su smještene agroklimatske stanice:

 

Dubravica Sv.Jana Plešivica Vlaškovec Molvice Sesvete Dugo Selo Nespeš Križ
24.5.2024. 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,6
23.5.2024 0 14,8 3,1 4,1 1,2 15,2 1,2 1,8 2,9
22.5.2024. 0 3,5 18,5 21,1 8,6 1,3 4,2 1,3 15,8
21.5.2024. 14,1 6,2 16,3 26,3 14,5 2,7 3,8 6,5 21,5
20.5.2024. 0 0,4 0,1 0 0 0 0,1 0 0
19.5.2024. 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0
18.5.2024. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.5.2024. 12,7 4,9 3,5 4 6,5 3,7 2,4 3,1 4,7
16.5.2024. 6,9 0,6 0 1,4 2,4 1,4 2,3 2,6 0,7
15.5.2024. 0,3 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0
UKUPNO 35 30,4 41,5 57 33,2 24,5 14,1 15,4 46,2

 

Bilježimo i porast temperature zraka čije se maksimalne vrijednosti u posljednjih nekoliko dana  kreću od 24-27 C , te povišenu relativnu  vlagu zraka čije se maksimalne vrijednosti kreću od 78-98 % . Opisani vremenski uvjeti pogoduju razvoju najvažnijih bolesti vinove loze plamenjače vinove loze  (Plasmopara viticola), čije smo simptome u vidu pjege s bijelom prevlakom (sporulacija) na naličju lista pronašli početkom tjedna (20.5). Prema prognoznim modelima povoljni uvjeti za sekundarne infekcije bili su 21., 22., 23., svibnja.

Napominjemo da se zbog  visoke relativne vlage zraka i dugog zadržavanje vlage na biljnim organima tijekom dana nakon sporulacije  može očekivati jače sekundarno širenje plamenjače, ali i  pepelnice vinove loze  (Erysiphe necator),  te sive plijesni (Botrytis cinerea). Prema prognoznim modelima  povoljni uvjeti za infekcije pepelnicom i sivom plijesni zabilježeni su u dane 17., 21., 23. i 24. svibnja.

Upućujemo vinogradare na oprez, redovite preglede nasada i redovito provođenje kemijskih mjera zaštite. Razmaci između tretmana ovise o odabiru sredstva za zaštitu bilja te količini oborina od posljednjeg  tretmana.

Prema prognozama sinoptičara nove oborine moguće su početkom narednog tjedna stoga je potrebno  pravovremeno obaviti zaštitu.

 

Za suzbijanje plamenjače preporučamo korištenje sistemičnih pripravaka: Forum star, Zorvec Vinabel, Folpan Gold, Actlet F, Orvego,  Momentum trio,  Magma Triple,  Fantic F, Orvego SC, Orondis,   Sphinx extra 685 WDG, Metomor F,  i dr..

Za zaštitu od pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) preporučujemo: Collis SC, Nativo WG, Sugoby, Talendo EC, Kusabi SC, Spirox EC, Prosper EC.

Pregledom vinograda na prisutnost ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus)  vektora zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) utvrđen je  L1 razvojni stadij, te u ovom trenutku ne preporučamo primjenu insekticida za njegovo suzbijanje.

Prvo usmjereno suzbijanje ličinki američkog cvrčka treba obaviti kada vinova loza završi sa cvatnjom!

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida  zbog zaštite pčela uporaba insekticida nije dozvoljena u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura!

Kod  primjene insekticida voditi računa da je cvatući pokrov u vinogradu pokošen zbog zaštite pčela i ostalih oprašivača te da se tretiranje obavlja u vrijeme kada pčele ne lete.

 

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja (SZB), potrebno je primjenjivati sukladno uputama na etiketi. Ambalažni otpad potrebno je propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Prije svake primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu, preporuča se  redovito praćenje web-aplikacije Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), Ministarstva poljoprivrede radi moguće promjene u registraciji SZB (https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/). Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida  NN 46/22 (članak 73) profesionalni korisnik sredstava za zaštitu bilja obavezan je voditi i čuvati evidenciju o uporabi pesticida na razdoblje od tri godine, uključujući i  račune za kupljene pesticide.

                                                                                                                 Aleksandra Radić dipl.ing

                                                                                                                 e-mail: aleksandra.radic@mps.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis