Obavijest proizvođačima lijeske i oraha

Posljednjih tjedna zabilježene su veće količine oborina. Takvi su uvjeti pogodni za infekciju uzročnicima truleži ploda i pjegavosti lista lijeske. Protiv navedenih gljivičnih bolesti potrebno je tretirati nasade pripravkom Signum.

U ekološkim nasadima moguće je koristiti bakrene pripravke.

Preporuča se pregledati nasade na prisutnost ljeskotoča i fitofagnih stjenica, a zabilježena je i pojava lisnih ušiju. Ubodna mjesta ovih štetnika ulazni su put bolestima lijeske. Protiv navedenih štetnika u ekološkoj proizvodnji mogu se koristiti pripravci kao npr. Laser (aktivna tvar spinosad) ili Dipel (Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki ).

Za lisne uši preporuča se pripravak Movento.

U nasadima oraha u ovakvim se uvjetima javlja siva pjegavost lista (Gnomonia leptostyla), te bakterioze oraha. U slučaju izostanka tretiranja zaraza se može proširiti i uzrokovati sušenje i opadanje lista. To je posebno opasno u mladim nasadima.

Tretiranja provoditi prema potrebi sve do sredine lipnja dok su uvjeti širenja bolesti povoljni. Za zaštitu od bakterioza koristiti pripravke na bazi bakra ili biološki pripravak Serenade ASO. Navedeni pripravci su dozvoljeni u ekološkoj prizvodnji.

Za zaštitu od sive pjegavosti koristiti pripravak Signum.

Navedene pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Zvonimir Vukov

Zvonimir.vukov@mps.hr

Pripremi za ispis