Obavijest vinogradarima

Savjetujemo vinogradare da zaštitite svoj vinograd protiv najznačajnijih gljivičnih bolesti jednim od slijedećih kombiniranih sistemično-kontaktnih ili sistemičnih pripravaka.

Zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite jednim od slijedećih pripravaka: Mikal Flash WG, Soriale LX, Mikal Premium F, Forum Star, Ridomil Gold, Reboot, Orvego, LBG-01F34  i sl.

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Zato 50 WG, Tebkin 250 EV, Falcon 460 EC, Topas 100 EC, Vivando KS, Mystic EC i sl.

Kontrolom u vinogradima zamijećena je pojavnost Američkog cvrčka. Prema zakonskim odredbama svi vlasnici vinograda u obvezi su suzbijati pojavnost Američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Bell.) kao preventivnu mjeru borbe protiv fitoplazme vinove loze, poglavito Zlatne žutice vinove loze (Flavescense doree). Savjetujemo da donju sapnicu dijelom usmjerite prema tlu jer se ovaj štetnik često zadržava na vegetaciji ispod trsova.

Za suzbijanje se može koristiti jedan od slijedećih pripravaka: Sumialfa 5 FL, Sivanto Prime, Flipper, Cythrin Max, Pyregard, Krisant EC, Pirecris EC, Decis 2,5 EC,  Mavrik Flo Evure ili Direkt Green.

Pripravke iste aktivne tvari ne koristiti više od dva puta u vegetaciji kako bi se postigla maksimalna učinkovitost djelovanja korištenog pripravka i spriječila rezistentnost.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju na etiketi ili u FIS bazi Ministarstva poljoprivrede. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević       

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Pripremi za ispis