MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Brodsko-posavska

Obavijest za povrtlare

Obavještavaju se povrtlari za ponove zaštitu na povrću iz prošle preporuke i da obavezno izvrše folijarnu prihranu.

U malim vrtovima na okučnicama za suzbijanje lisnih uši preporučujemo korištenje žutih ljepljivih ploča 1 na 2m2   .

Kod korištenja sredstava za zaštitu voditi brigu o karenci i koristiti pripravke kratke karence.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nasade koštičavog voća zaštititi od bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) koristeći se jednim od pripravaka: Captan WP 50, Kastor, Delan 700 WDG, Merpan 80 WDG za šupljikavost i Chromodin S-65, Delan 700 WDG, Topsin M500 SC, Luna experience za kozičavost lista.

Nasade šlive zaštititi od bolesti plamenjače šljive (Polystigma rubrum) koristeći se jednim od pripravaka:Dithane M-45, Kastor, Futura 50 WP, Pinozeb M-45.

Višnje koje su u fazi mijenjanja boje  a na postavljenim žutim pločama uhvaćen je kritičan broj trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) potrebno je zaštititi jednim od insekticida: Mospilan 20 SG, Imidan 50 WG, Decis 100 EC, Scatto, Rotor super.

Prije upotrebe pročitati upute proizvođača, primijeniti u skladu s FIS-om, evidentirati prskanje i zbrinuti propisno ambalažu.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest za voćare

Promjenjivo vrijeme sa lokalnim pljuskovima pogoduje razvoju bolesti čađave krastavosti ( Venturia inaequalis) na jabukama i kruškama.

Stoga preporučujemo redovitu zaštitu  korištenjem sistemičnog i preventivnog pripravka.

Sistemični pripravci Score 250EC, Difcor, Difenzone, Argo EC, Indar 5EW djeluju i na pepelnicu.

Jednom od sistemičnih pripravaka dodati jedan od kontaktnih: Dithane M-45, Star 80 WP, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Manfi 80 WP, Indofil 80 WP, Delan 700WDG, Merpan 80 WDG, Kapetan 80 WG i dr.

Obavezno obratiti pozornost na dozvoljeni broj tretiranja  pojedinom aktivnom tvari.

Preporučujemo suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) jednim od insekticida Calypso SC480 ili Mospilan 20 SP koji su učinkoviti i za lisne uši.

Vrhove zaražene pepelnicom jabuke (Podosphaera leucotricha) kontinuirano mehanički odstranjivati.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i sukladno FIS-u, evidentirati prskanje, zbrinuti ambalažu .

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Pregledom nasada lijeske uočena je pojava ljeskotoča (Curculio nucum). Potrebno je pregledati svoje nasade metodom otresanja grmova, ispod grma koji pregledavamo postaviti nešto bijelo, na takav način je puno lakše uočiti ovu pipu. Ukoliko se po grmu pronađe 3-4 pipe potrebno je izvršiti tretiranje.

Također u pojedinim  nasadima uočen jak napad lisnih ušiju.

 

Za zaštitu od ljeskotoča moguće je izvršiti tretiranje insekticidom Calypso Sc 480.

 

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

                                                                                                                      Marijana.Milusic@mps.hr

                                                                      

Obavijest za povrtlare

Vremenske prilike  pogodne su za razvoj lisnih uši  na povrtnim kulturama na otvorenom rajčica, paprika, krastavci, mahune, tikve,  grah i dr.

Preporučujemo povrtlarima da izvrše zaštitu koristeći se jednim od dozvoljenih insekticida: Decis 2,5EC, Scatto, Closer, Movento, Fastac 10EC, Tappeki 500WG, Rotor Super, Karate Zeon.

Potrebno je izvršiti i zaštitu od plamenjače , koncentrične pjegavosti, hrđa i antraknoza koristeći se jednim od fungicida: Ortiva, Zafira AZT 250 SC, Zakeo 250SC,Tazer.

Nasad češnjaka  i luka potrebno je zaštititi od bolesti plamenjače( Peronospora destructor), hrđe (Puccinia allii), bijele truleži (Sclerotinia spp.) i sive plijesni (Botrytis spp.) koristeći se jednim od pripravaka.

Za plamenjaču :Neoram WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Ortiva , Fantic M i dr.

Za hrđu: Score 250 EC, Difcor EC, Ortiva , Luna experience te Signum koji ima djelovanje na hrđu i bijelu plijesan.

Pripravcima zbog učinkovitijeg prijanjanja dodati okvašivač.

Nasad krumpira potrebno je zaštititi od plamenjače (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) jednim od fungicida: Akrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Star 80 WP.

Pregledom usjeva uočen je izlazak ličinki iz jaja krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Za suzbijanje može se koristiti : Mospilan 20 SG, Cythrin Max, Match 050EC i dr.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti  u skladu sa FIS-om.

Registrirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest za voćare!

U nasadima jabuka i krušaka potrebno je izvršiti zaštitu od bolesti čađavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) koristeći se kombinacijom  sistemičnih  i preventivnih pripravaka.

Primijeniti jedan od: Indar 5EW, Difcor, Score 250EC, Pyrus 400 SC, Scala SC  uz dodatak preventivnog pripravka: Dithane M-45, Star 80WP, Mankozeb, Manfil 80 WP, Delan 700WDG, Merpan 80 WDG, Chorus 75 WG.

Za pepelnicu na jabukama mogu se koristiti  preventivni pripravci na osnovu sumpora a kod jačeg izraženog napada pepelnice koristiti pripravke Luna experience  ili Sercadis. Zaražene vrhove potrebno je i kontinuirano mehanički odstranjivati iz voćnjaka.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) koristiti jedan od insekticida koji djeluju i na minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella): Coragen 20 S, Calypso  SC 480, Mospilan 20SG, Affirm opti.

Prije upotrebe pripravaka obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti sukladno FISU, evidentirati prskanje i pravilno zbrinuti ambalažu.

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima kukuruza!

Kukuruz je kultura širokog sklopa i dok na zatvori sklop velik problem znaju stvarati korovi, zaštitu od korova nakon nicanja pa do 8 razvijenih listova kukuruza moguće je provesti jednim od herbicida:

 

Za suzbijanje većinom širokolisnih korova moguće je primijeniti slijedeće herbicide: Calisto 480 SC, Harmony SX, Peak 75 WG, Casper 55 WG, Spandis, Mustang, Cambio, i dr.

 

Za suzbijanje većinom uskolisnih korova primijeniti: Tarot 25 DF, Trawel , Motivell, Motivel extrai dr.

Ili koristi gotove tvorničke pripravke čija je namjene suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova:  Task, 64 WG. Elumis, Temsa SC, Nikita i dr.

 

Korove je najlakše suzbiti kada su mali, dakle u nicanju pa do nekoliko razvijenih listića, veći korovi razvijaju razne obrambene mehanizme lista,  tako da herbicid teže prolazi kroz  list i na taj način imamo slabije djelovanje pojedinog herbicida.

Tretiranje obaviti po mirnom vremenu.

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.

Email: marijana.milusic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća!

U nasadima koštičavog voća višanja i trešanja potrebno je izvršiti zaštitu od i uzročnika bolesti kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) i šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) u breskvama, marelicama, nektarinama. U nasadima šljiva potrebno je izvršiti zaštitu od bolesti narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum).

Za suzbijanje kozičavosti lista u trešnjama može se koristiti: Delan 700WDG, Chromodin S- 65.

U višnjama  može se koristiti: Chromodin S-65, Luna Experience, Topsin M500 SC.

Za suzbijanje šupljikavosti lista u koštičavom voću osim višnje ima Captan WP50 i Kastor.

Delan 700WDG u nasadima breskve, marelice, nektarine, trešanja.

Merpan 80 WDG u nasadu marelice i višnje.

Za suzbijanje uzročnika bolesti narančaste pjegavosti u šljivama može se koristiti: Dithane M-45, Pinozeb, Futura 50WP, Kastor.

Na koštičavom voću prisutne su i lisne uši . Za suzbijanje primijeniti jedan od insekticida :

Tappeki 500 WG u breskvi i šljivi.

Pirimor 50WG u višnji,breskvi, šljivi, marelici.

Mospilan 20SG u breskvi, nektarini, šljivi , višnji i trešnji.

Movento u breskvi, nektarini, marelici, trešnji i šljivi.

Closer u breskvi, nektarini, trešnji i višnji.

Calypso u breskvi, marelici, nektarini i trešnji)-prodaja zaliha dozvoljena do 03.11.2020.

 

Pripravke koristiti po preporuci proizvođača i u skladu sa FIS-om , evidentirati prskanje, ambalažu propisno zbrinuti.

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-mailMara.Maglic@mps.hr

Obavijest voćarima!

Nestabilno vrijeme pogoduje zarazi bolešću čađave krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis). Preporučujemo izvršiti zaštitu  kombinacijom preventivnih i sistemičnih pripravaka.

Preventivni su: Dithane M-45, Delan 700WDG, Delan Pro, Penncozeb 75 WG, Mankozeb, Indofil80 WP i dr.

Sistemični su: Score 250 EC, Nativo WG, Indar 5EW, Difcor.

Navedeni sistemični pripravci djeluju i na pepelnicu u jabukama (Podosphaera leucotricha).

Zaražene vrhove peplnicom mehanički odstranjivati iz voćnjaka.

Obratiti pozornost o mogućnosti miješanja pripravaka  zbog utjecaja na mrežavost plodova jabuka.

U nasadima jabuka uočena je pojava crvenog voćnog puka( Panonychus ulmi) .

Kada pregledom  ustanovimo kritičan broj ( 2-3 grinje )po listu prskati dozvoljenim akaricidima .

 

Pripravke koristiti prema preporuci proizvođača i sukladno FIS-u, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima!

Pojedine sorte vinove loze nalaze se u razvojnom stadiju mladice koja je dosegla duljinu 10 –ak cm, uz vlagu lista i dnevne visoke temperature stvoreni su uvjeti za razvoj plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Zaštitu protiv gore navedenih bolesti izvršiti jednim od fungicida: Dithane M-45, Pinozeb M-45, Polyram DF,  kada je vrijeme kišovito i brz porast mladica sigurniju zaštitu daju fungicidi kao što su: Mikal Flash, Mikal premium i dr.

Za suzbijanje pepelnice (Unicula necator) primijeniti slijedeće fungicide: Talendo, Stroby WG, Nativo WG, Topas 100 EC.

 

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.

Email: marijana.milusic@mps.hr