MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Brodsko-posavska

Obavijest za povrtlare

Krumpir je potrebno je zaštititi od bolesti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) koristeći jedan od fungicida: Akrobat MZ WG, Pergado MZ, Ranman top, Infinito i dr.

Prilikom prskanja koristiti dovoljno škropiva zbog povećane mase cime.

Zaštita luka od plamenjače (Peronospora destructor) može se izvršiti jednim  od pripravaka: Akrobat MZ WG, Ortiva, Quadris, Ridomil Gold pepite, Galben M. U škropivo obavezno dodati okvašivač zbog boljeg prijanjanja uz list luka.

Prije upotrebe pročitati upute, provjeriti u FIS-bazi, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest za voćare

U nasadima jabuka i krušaka potrebno je nastaviti zaštitu od bolesti mrljavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) i pepelnice na jabukama (Podosphaera leucotricha).

Preporučujemo izvršiti zaštitu prije najavljenih oborina koristeći se kontaktnim pripravcima: Dithane M-45, Polyram DF, Delan Pro, Penncozeb 75DG, Mankozeb, Star 80, Pinozeb M-45, Manfil 80 WP i dr.

Za suzbijanje pepelnice u jabukama mogu se koristiti: Luna Experience, StrobyWG, Zato 50 WG ili Chromosul 80, Thiovit jet, Sumpor SC80. Zaražene grančice obavezno mehanički odstranjivati iz voćnjaka.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella)primijeniti  jedan od insekticida: Coragen20SC, Runner 240 SC, Insegar 25WP, Calypso SC480, Mospilan 20SW.

Zbog toplog vremena obavezno pratiti pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i po potrebi koristiti dozvoljeni pripravak za suzbijanje.

U nasadima pratimo moguću pojavu kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus).

U nasadima krušaka za suzbijanje kruškine buhe (Psylla pyri) koristiti jedan od pripravaka: Vertimec 018EC, Kraft18 EC, Apache.

Pripravcima dodati mineralnog ulja prskati u večernjim satima kada pčele ne lete.

Prije svake upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)

Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl. ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Obzirom na visoku vlažnost zraka, stvoreni su  idealni uvjeti za razvoj bolesti lijeske, zato je potrebno izvršiti zaštitu protiv pjegavosti lista (Piggatia corylii), i sive pjegavosti (Gnomnia leptostyla) jednim od fungicida: Signum, Systhane 20 EW i dr.

Protiv lisnih moguće je primijeniti jedan od insekticida Decis 100, Rotor super itd.

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.
Marijana.Milusic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Iza nas je vremenski period obilnih oborina, visoke relativne vlage zraka i temperatura nižih od prosjeka, a u narednim danima očekujemo toplo i vrlo sparno razdoblje s mogućim oborinama lokalnog karaktera. Svi spomenuti uvjeti pogoduju razvoju uzročnika bolesti i širenju bolesti unutar vinograda. Preporučamo vinogradarima da redovno vrše zaštitu vinove loze od uzročnika plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i ranog botritisa (Botrytis cinerea) jednim od dozvoljenih pripravaka.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze može se upotrijebiti jedan od fungicida: RIDOMIL GOLD COMBI  45 WG, PERGADO F, ACROBAT MZ WG, MIKAL PREMIUM F, CURZATE F, FORUM STAR, MIKAL FLASH, ORVEGO, FYLAL DOUBLE, PROFILUX i dr. Folpet u pripravcima MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, FORUM STAR smanjit će mogućnost razvoja ranog botritisa vinove loze.

Protiv pepelnice upotrijebiti  jedan od sistemičnih fungicida: DOMARK 40 ME, DYNALI, LUNA EXPERIENCE FALCON EC 460, SYSTHANE 24 E, FOLICUR EW 250, NATIVO 75 WG, TALENDO, POSTALON 90 SC, STROBY WG i dr.

UPOZORENJE! VRIJEME JE ZA PRAĆENJE AMERIČKOG CVRČKA, VEKTORA UZROČNIKA ZLATNE ŽUTICE VINOVE LOZE, A VRLO BRZO DOĆI ĆE VRIJEME I ZA PRVO OBVEZNO SUZBIJANJE AMERIČKOG CVRČKA, O ČEMU ĆETE BITI PRAVOVREMENO OBAVIJEŠTENI!

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Kršić, mag. ing. agr.
E-mail: marina.krsic@mps.hr

Obavijest za voćare

Izrazito nepovoljne vremenske prilike omogućuju razvoj bolesti na jabukama i kruškama.

Preporučujemo proizvođačima  da izvrše zaštitu od bolesti čađavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) na jabukama i kruškama. Za zaštitu koristiti sistemični i preventivni pripravak  vodeći brigu o dozvoljenom broju primjene u toku vegetacijske sezone.

Sistemični pripravci su: Score 250 EC, Difcor, Indar 5EW, Domark 40 ME, Scala, Pyrus 400SC, Sercadis.

Kontaktni ili preventivni pripravci su: Polyram DF, Folpan 80 WDG, Captan 80 WG, Dithane M-45, Dithane DGneotec i dr.

U nasadima jabuka za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) mogu se primijeniti:  Stroby WG, Luna experience, Chromosul 80, Sumpor SC 80, Thiovit Jet.

Zaražene izboje pepelnicom mehanički odstranjivati iz voćnjaka.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti  sukladno FIS-u.

Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.
e-mail Mara.Maglic©mps.hr

Obavijest proizvođačima višanja

Višnje su u fazi promjene boje i stoga upozoravamo proizvođače da obave zaštitu od štetnika trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) koja uzrokuje crvljivost višnje jednim od dozvoljenih pripravaka: Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG, Decis 100EC, Chromgor.

Prilikom odabira pripravka voditi brigu o dužini karence i vremenu zriobe višnje.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti sukladno FIS-u. Evidentirati prskanje i pravilno zbrinuti ambalažu.

Mara Maglić dipl.ing.

Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporuke za zaštitu vinove loze prošlo je 8 dana. Zbog nestabilnih vremenskih uvjeta sa čestim padalinama potrebno je nastaviti sa zaštitom vinograda od uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) i ranog botritisa (Botrytis cinerea), jednim od dozvoljenih pripravaka.

Radi sprečavanja pojave crne pjegavosti i plamenjače može se upotrijebiti jedan od slijedećih pripravaka sistemičnog djelovanja: CURZATE F, FORUM STAR, MIKAL PREMIUM F, MIKAL FLASH, PROFILUX i dr. Folpet u pripravcima MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, FORUM STAR smanjit će mogućnost razvoja ranog botritisa vinove loze.

Navedenim pripravcima poželjno je dodati i fungicid za zaštitu od pepelnice kao što su: POSTALON 90 SC, DOMARK 40 ME, FALCON EC 460, FOLICUR 250 EW, TOPAS 100 EC, VIVANDO, DYNALI, NATIVO 75 WG, LUNA EXPERIENCE, STROBY WG i dr.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

Obavijest za voćare

Izrazito kišno razdoblje pogoduje razvoju bolesti na jezgričavom i koštičavom voću. Preporučujemo ponoviti zaštitu u nasadima jezgričavog voća od bolesti čađavosti lista (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) primjenjujući kombinaciju sistemičnog i preventivnog pripravka: Indar 5EW, Pyrus 400, Scala, Faban, Score 250EC uz dodatak preventivnog ili kontaktnog pripravka: Dithane M45, Dithane DG neotec, Polyram DF, Ziram 76WG, Folpan 80WDG, Captan 80 WG i dr.

Za suzbijanje pepelnice u jabukama gore navedenim pripravcima dodati  pripravke na osnovu sumpora.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) koristiti jedan od: Coragen 20SC, Runner 240SC, Insegar 25 WP, Calypso SC480, Imidan 50WG, Mospilan 20SP.

Za suzbijanje minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella) koristiti jedan od insekticida: Coragen 20SC, Runner 240SC, Calypso SC480, Mospilan 20 SP.

U nasadima koštičavog voća ponoviti zaštitu od bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophyla), narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) koristeći se jednim od pripravaka preporučenih u preporuci od 10.05.2019.

Za suzbijanje šljivinog savijača (Cydia funebrana) primijeniti jedan od insekticida: Coragen 20SC, Insegar 25 WP, Affirm opti, Decis 100 i dr.

Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia  molesta) koristiti jedan od: Runner 240SC, Avaunt EC, Imidan 50 WG, Affirm.

U nasadima kupina za suzbijanje uzročnika sušenja izdanaka (Dydimella applanata), plamenjače (Peronospora sparsa) i pjegavosti lista (Mycosphaerella rubi) primijeniti Ridomil Gold  MZ Pepite.

Sve pripravke koristiti prema preporuci proizvođača i sukladno FIS-u. Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić, dipl.ing.

E-mail Mara-Maglic@mps.hr

Obavijest povrtlarima

Nasade luka i češnjaka obavezno zaštititi od bolesti plamenjače luka (Peronospora destructor), sive plijesni (Botrytis spp.), bijele truleži (Sclerotium cepivorum) i hrđe (Puccinia allii).

Za suzbijanje plamenjače mogu se koristiti: Ridomil Gold MZ Pepite, Folio Gold, Ortiva top, Neoram WG, Quadris i dr.

Za suzbijanje plijesni i truleži može se koristiti: Signum, Switch 62,5WG, Teldor SC500, Folicur EW 250  i dr.

Za suzbijanje hrđe može se koristiti jedan od pripravaka: Folicur EW250, Signum, Luna Experience i dr.

Kod primjene pripravaka na luku obavezno dodati okvašivač.

U nasadima krumpira ponoviti zaštitu od plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pjegavosti (Alternaria solani) koristeći se pripravcima koji suzbijaju obje bolesti: Acrobat MZ WG, Antacol combi WP76, Curzate B WG, Polyram DF i dr.

Sve pripravke koristiti po preporuci proizvođača i sukladno FIS-U.

Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić, dipl. ing.
E-mail mara.Maglic@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

Upozoravamo vlasnike nasada oraha da je potrebno izvršiti zaštitu oraha od sive pjegavosti oraha ili antraknoze (Gnomania leptostyla).

U kišnim uvjetima ova gljiva se vrlo brzo širi, simptomi se javljaju na lišću u obliku tamo sivih pjega obrubljenih nešto tamnijim rubom (ova gljiva luči toksine te može doći do opadanja ili defolijacije lista tijekom ljeta), slični simptomi se javljaju na izbojima i plodovima. Plodovi se deformiraju i opadaju, a kod kasnije zaraze ovom gljivicom unutrašnjost ploda pocrni.

Zaštitu provesti jednim od fungicida: Pinozeb 75 DG, Dithane DG Neotec, Champion 50 WG, Signum, Systhane 20 EW i dr.

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Email:Marijana.Milusic@mps.hr