MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Brodsko-posavska

Obavijest voćarima

Proizvođačima koštičavog voća (trešanja, višanja, šljiva, marelica) preporučujemo da u jesen u fazi opadanja lista naprave zaštitu protiv gljivičnih i bakterijskih oboljenja.  Zaštitu napraviti jednim od pripravaka na osnovu bakra kao što su Nordox 75 WG, Champion WG 50, Neoram WG, Bordoška juha 20 WP Manica, Cuprablau Z 35 EW.

Vrlo važno je skinuti mumije sa stabala, iznijeti iz voćnjaka i spaliti bolesno lišće, te na taj način smanjiti potencijal bolesti za narednu godinu.

U nasadima lijeske i oraha također provesti zaštitu od gljivičnih i bakterijskih oboljenja kao što su bakterijski rak (Pseudomonas syringae), bakterijska palež (Xantomonas spp.) na lijesci, crna pjegavost oraha (Xanthomonas juglandis).

Zaštitu provesti jednim od pripravaka na bazi bakra:

Bordoška juha caffaro 20 WP, Neoram WG, Cuprablau Z35 WG

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

Vrijeme je za sadnju jesenskog luka i češnjaka. Upozoravamo povrtlare da prilikom sadnje obrate pozornost na zdravstveno stanje lukovica i češnjeva. Zaraženo sjeme i lučice su jedan od važnijih načina širenja stabljikine nematode luka i češnjaka te uzročnika bolesti. Najvažnija i ekološki najprihvatljivija mjera protiv stabljikine nematode luka i češnjaka (Ditylenchus) i bijele i suhe truleži (Sclerotium) koje mogu pričiniti vrlo velike štete usjevu luka i češnjaka je plodored, a poželjno je da kulture iz porodice ljiljana (luk, češnjak, poriluk) na isto mjesto dođu tek nakon 5 godina.

Prilikom sadnje može se provesti zaštita od žičnjaka primjenom granuliranog insekticida COLUMBO 0,8 MG.

Nakon sadnje može se provesti zaštita od korova primjenom jednog od herbicida.

Za zaštitu od jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova nakon sadnje, a prije nicanja može se koristiti: BELOUKHA, CHALLENGE 600.

Nakon nicanjafaza biča može se primijeniti: STOMP AQUA.

Kada luk i češnjak imaju razvijena 1-3 lista koristiti: FILON 80 EC, LENTAGRAN 45 WP, LONTREL 72.

Za proizvodnju luka i češnjaka na manjim površinama ne preporučujemo korištenje herbicida. Preporuka je prekrivanje agril folijom nakon sadnje koja će spriječiti i napad češnjakove muhe.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

Obavijest ratarima

Nicanjem ozimih žitarica niču i mnogobrojni uskolisni i širokolisni korovi. Pregledom parcela možemo primijetiti pojavu mladih širokolisnih korova kao npr: mišjakinja, broćika priljepača, crvena mrtva kopriva, čestoslavica, od uskolisnih korova  u jesen se pojavljuju ljuljevi, slakoperka, mišiji  repak, vlasnjača i dr. Jedan od preporučenih rokova za zaštitu pšenice od korova je i ovaj jesenski rok pogotovo na parcelama na kojima je teža primjena u proljeće.

U jesen  je moguća primjene herbicida nakon sjetve a prije nicanja ili nakon nicanja žitarica.

Za učinkovitost zemljišnih herbicida neophodna je vlaga u tlu. Također valja voditi računa o temperaturi tla koja ne bi smjela biti ispod 0 ⁰C.

Za zaštitu žitarica u jesen moguće je primijeniti jedan od slijedećih herbicida: Tornado forte, Tolurex 50 SC, Alister New, Sharpen 330 EC, Filon 80 EC, Corello Duo i dr.

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima uljane repice

Nakon oborina koje su pale u proteklih 15-ak dana na našoj županiji počele su pripreme za sjetvu uljane repice. Vrlo je važno jesensko suzbijanje korova jer u tom periodu mlade biljčice uljane repice su nježne te ih korovi lako prerastu, oduzimaju im vodu, hranjiva, svjetlo i prostor za razvoj.

Herbicide se mogu primijeniti u  različito vrijeme ovisno o potrebama i mogućnostima.

-nakon sjetve a prije nicanja za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih mogu se primijeniti slijedeći herbicidi

Teridox 500 EC, Dual gold 960 EC, Kalif 360 C, Kalif 480 EC,Clomate, Kalif Mega, Brasan 540  E i dr.

Nakon nicanja usjeva za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova: Teridox 500 EC,(faza razvoja (2-4 lista), Tanaris (do faze 8 razvijenih listova), Koban 600 (u fazi 4 lista razvijena) i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova može se primijeniti herbicid Lontrel 72 (faza razvoja 2-9 listova).

Nakon nicanja uljane repice mlade biljke napadaju jesenski štetnici repičin buhač, kupusnih buhača, raniji napadi repičine ose listarice, tako da usjeve valja redovito pregledavati i pratiti.

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima kasnog kupusa

Zbog promijene vremenskih uvjeta, oborina, pada temperature, najavljenih vremenskih prilika i pljuskova lokanog karaktera preporuka proizvođačima kasnog kupusa je da prate moguću pojavu simptoma bolesti i po potrebi provedu mjere zaštite protiv: plamenjače kupusa (Peronospora parasitica), prstenaste pjegavosti (Mycosphaerella brassicicola), koncentrične pjegavosti (Alternaria  spp.), suhe truleži (Phoma lingam)bakterioza.

U zaštiti protiv bolesti moguće je koristit neki od slijedećih pripravaka ovisno o dozvoli za pojedinu bolest: BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, NEORAM WG, NATIVO 75 WG, ORTIVA, ORTIVA TOP,  ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC,  DIFCOR,  SCORE 250 EC, SIGNUM, PRORADIX i dr. 

Također proizvođače kupusa upozoravamo da redovito pregledaju svoj nasad jer pregledom terena prisutni su štetnici: kupusni bijelac (Pieris brassicae), kupusni  moljac (Plutella xylostella), kupusne sovice (Mamestra brassicae), kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae), kupusni štitasti moljac-bijela mušica (Aleyrodes proletella), buhači (Phyllotreta spp.).

Preporuča se postaviti žute ljepljive ploče iznad biljaka kupusa kako bi prema ulovu odraslih oblika štetnika lakše procijenili pojavu njihovih ličinki na biljkama i na vrijeme proveli zaštitu. 

Izvršiti zaštitu od ovih štetnika primjenom jednih od insekticida: DECIS 2,5 EC, ROTOR SUPER, SCATTO, CYTHRIN MAX, ALVAREDE, SUMIALFA 5 FL, DEMERTINA 25 EC i dr.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od prošle preporuke zabilježili smo toplo i sparno vrijeme s povišenom vlagom zraka te oborinama lokalnog karaktera. Isto se očekuje i u narednim danima. Preporučamo vinogradarima da nastave redovnu zaštitu vinove loze od uzročnika pepelnice vinove loze (Uncinula necator), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i botritisa (Botrytis cinerea) jednim od dozvoljenih pripravaka.

IZNIMNO JE VAŽNO POŠTIVATI KARENCU.

Ulaskom grozda u razvojnu fazu mekšanja i šare bobica opasnost od razvoja pepelnice na bobicama smanjuje se i prestaje, do te razvojne faze i u vinogradima u kojima je pepelnica prisutna upotrijebiti jedan od fungicida: LUNA EXPERIENCE (karenca 14 dana), DYNALI (karenca 21 dan), CYFLAMID 5 EW (karenca 21 dan), KUSABI (karenca 28 dana), COLLIS (karenca 28 dana), DOMARK 40 ME (karenca 35 dana), SYSTHANE 24 E (karenca 35 dana) i dr.

Primijeniti se mogu i  pripravci na osnovi sumpora (karenca 35 dana), ali podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Također potrebno je voditi računa o miješanju sumpornih pripravaka sa fungicidima za suzbijanje plamenjače zbog produljenja karenci.

Infekcije i  štete od plamenjače vinove loze na grožđu više nisu opasnost, no krajem srpnja i početkom kolovoza uz duže zadržavanje vlage uslijed rose ili kiše mogu se ostvariti infekcije vršnog lišća. Protiv plamenjače mogu se koristiti pripravci: MILDICAT 25 SC (karenca 21 dan), ENERVIN SC (karenca 21 dan), AMPEXIO (karenca 21 dan), LEIMAY (karenca 28 dana), FANTIC A (karenca 28 dana stolne sorte, 40 dan vinske sorte) i dr.

Moguća je i primjena bakrenih pripravaka za koje je propisana karenca 35 dana.

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) preporučujemo primjenu specifičnih botriticida: GEOXE (karenca 7 dana stolne sorte, 21 dan vinske sorte), TELDOR SC 500 (karenca 14 dana stolne sorte, 21 dan vinske sorte), SWICH 62,5 WG (karenca 21 dan), CHORUS 75 WG (karenca 21 dan)CANTUS (karenca 28 dana), PYRUS 400 SC (karenca 28 dana).

Karenca na vinskim sortama vinove loze je duža nego na stolnim sortama zbog mogućeg negativnog utjecaja fungicida na vrenje i kakvoću vina.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni. Zbog velike lisne mase zaštitna sredstva potrebno je primijeniti uz veći utrošak vode i u zonu grožđa. Aplikaciju izvršiti u ranim jutarnjim satima ili kasnijim večernjim zbog visokih dnevnih temperatura zraka.

Podsjećamo vinogradare da su obavezni u svoje vinograde postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja brojnosti američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) vektora zlatne žutice vinove loze koja je potvrđena i u našoj županiji. Ukoliko se na žutim ljepljivim pločama tijekom srpnja utvrdi prisutnost odraslih oblika treba izvršiti treće tretiranje protiv američkog cvrčka u narednih nekoliko dana.

Također, simptomi zlatne žutice vinove loze pojavljuju se već krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije. U slučaju uočenih simptoma i sumnje na zarazu odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju, Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira

Zbog promijene vremenskih uvjeta, pada temperature, najavljenih vremenskih prilika i pljuskova lokanog karaktera preporuka proizvođačima kasnih sorti krumpira je da provode redovite mjere zaštite primjenom fungicida protiv plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).

Upotrijebiti fungicid koji je najmanje puta korišten, voditi računa o ograničenju broja tretiranja za svako sredstvo i o karenci.

Tretiranje krumpira protiv plamenjače može se provesti sljedećim preparatima: RIDOMIL GOLD R, FANTIC A, PROXANIL 450 SC, REBOOT, ORVEGO, RANMAN TOP, LEIMAY i dr.

Fungicidi koji djeluju na koncentričnu pjegavost su: DIFCOR, NARITA, ARGO, TAZER, SIGNUM, ZAFTRA AZT 250 SC, AZTEK 250 SL i dr.

Za tretiranje krumpira protiv obje bolesti koristiti: ZIGNAL SUPER.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednicima

Podsjećamo poljoprivrednike, da su vlasnici obradivog i neobradivog zemljišta, šuma i lovišta, te ovlaštenici koji upravljaju površinama uz vodotoke  i kanale, površinama uz javne prometnice i željezničke pruge, površinama u parkovima i drugim zelenim površinama obavezni redovito tijekom sezone provoditi mjere (agrotehničke, mehaničke i kemijske) za uklanjanje ambrozije.

Ambrozija (Ambrosia artemisifolia) ili partizanka ili limundžik agresivna je i alergena biljka koja proizvodi velike količine peludi te na taj način izaziva alergijske reakcije.

Ambroziju je moguće ukloniti mehanički (plijevljenje, čupanje, košnja, okopavanje) ili kemijski (uporabom herbicida kao što su: Total TF, Boom fect, Cidokor plus i dr.

Vrlo je važno da uklanjanje ambrozije treba izvršiti prije cvatnje da bi se spriječilo oslobađanje peludi i daljnje širenje ovog korova sjemenom. 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima oraha

Obavještavamo proizvođače oraha da u proteklih pet dana na našim vizualnim mamcima (žutim ljepljivim pločama) nalazimo prve ulove orahove muhe (Rhagoletis completa).

U slijedećih nekoliko dana pravi je trenutak da se izvrši zaštita oraha od ovog štetnika po preporuci koja je upućena 04.07.2022.g.

Na pojedinačnim stablima oraha, na okućnicama savjetujemo primjenu metode masovnog ulova, na način da se na stablo postave dvije žute ljepljive ploče i hranidbeni atraktant na osnovu amonijeva karbonata. Žute ljepljive ploče postaviti u donjem dijelu krošnje oraha. Žutu ploču mijenjamo svakih mjesec dana ili kraće ovisno o količini uhvaćenih štetnika.

Na ovaj način metodom masovnog ulova mogu se značajno smanjiti štete na plodovima oraha čak do 80 %.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Od prošle preporuke zabilježili smo toplo i sparno vrijeme s povišenom vlagom zraka te oborinama lokalnog karaktera. Isto se očekuje i u narednim danima. Preporučamo vinogradarima da nastave redovnu zaštitu vinove loze od uzročnika pepelnice vinove loze (Uncinula necator), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i botritisa (Botrytis cinerea) jednim od dozvoljenih pripravaka.

Protiv pepelnice upotrijebiti jedan od sistemičnih fungicida: COLLIS, DYNALI, LUNA EXPERIENCE, TALENDO, STROBY WG, TOPAS 100 EC, VIVANDO i dr.

Plamenjačom vinove loze u ovoj fazi razvoja može biti zaraženo vršno lišće te ga je važno zaštiti kako ne bi došlo do defolijacije. Mogu se koristiti pripravci: FANTIC A, CYCLO R LIQUIDO, LEIMAY, RIDOMIL GOLD R, ORVEGO i dr., te pripravci na osnovi bakra: NEORAM WG, CUPRABLAU Z 35 WG, CHAMPION WG 50, CUPROCAFFARO 50 WP i dr.

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) preporučujemo primjenu specifičnih botriticida: TELDOR SC 500, CANTUS, SWITCH 62,5 WG, PYRUS 400 SC, CHORUS 75 WG i dr.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni. Zbog velike lisne mase zaštitna sredstva potrebno je primijeniti uz veći utrošak vode i u zonu grožđa.

Aplikaciju izvršiti u ranim jutarnjim satima ili kasnijim večernjim zbog visokih dnevnih temperatura zraka.

Ponavljamo da je obavezno postaviti žute ljepljive ploče u vinograde za praćenje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus)-vektora zlatne žutice vinove loze. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju se svaka 2-3 tjedna.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.(NN 63/2019, Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze)

U slučaju provođenja i trećeg tretiranja  nužno je voditi računa o propisanim karencama insekticida i početku berbe grožđa!

 Također, simptomi zlatne žutice vinove loze pojavljuju se već krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije. U slučaju uočenih simptoma i sumnje na zarazu odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju, Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

 Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr