Tag: Brodsko-posavska

Obavijest proizvođačima lijeske

U nasadima lijeske potrebno je zbog stalnih povremenih pljuskova ponoviti zaštitu od uzročnika bolesti pjegavost lista (Piggotia coryllii) i sive pjegavosti (Gnomnia leptostyla) fungicidnim pripravkom Signum

 

 

Za zaštitu od lisnih uši (Aphis spp.) može se primijeniti pripravak Scatto.

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Obavijest voćarima

Od zadnje preporuke za zaštitu jabuka i krušaka prošlo je 8 dana, promjenjivo vrijeme sa lokalnim pljuskovima pogoduje razvoju bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) na jabukama kruškama. Stoga i dalje je preporuka provoditi redovitu zaštitu korištenjem sistemičnog i preventivnog pripravka.

Dozvoljeni sistemični pripravci su: Score 250 EC, Difcore, Scala i dr.

Jednom od sistemičnih pripravaka dodati jedan kontaktnih: Delan SC, Delan 700 WDG, Polyram DF, Captan WP 50 i dr.

U nasadima jabuka za subijanje pepelnice (Podosphera leucotricha) primijeniti jedan od fungicida: Luna experience ili Stroby WG.

 

U nasadima jabuke vrhove zaražene pepelnicom kontinuirano mehanički odstranjivati.

 

Obavezno obratiti pozornost na dozvoljen broj tretiranja pojedinom aktivnom tvari.

 

Preporučujemo suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) jednim od insekticida Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospilan (djelovat će i na lisne uši koji također ima dosta u voćnjacima).

 

Prije primjene insekticida pokositi cvatući korov u voćnjaku!

 

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nasade koštičavog voće zaštiti od bolesti šupljikavost lista (Stigmina carpophila) koristeći jedan od fungicida: Captan Kastor,WP, , protiv kozičavosti (Blumeriella jaapi) primjeniti Chromodin S-65 i dr.

Višnje su u fazi primjene boje, na postavljenim žutim pločama ulovljeni su kritični brojevi trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) te je potrebno izvršiti zaštitu jednim od insekticida: Mospilan 20 SG, Decis 100 i dr.

 

Nasade šljive zaštiti od plamenjače šljive (Polystigma rubrum) jednim od pripravaka Kastor, Futura i dr.

U  nasadima šljiva izvršiti zaštitu protiv šljivinog savijača jednim od insekticida: Coragen 20 SC, Affirm opti, Delegate WG

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Obavještavamo vinogradare da je obzirom na stalnu izmjenu kišnih i sunčanih sati potrebno izvršiti zaštitu protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) jednim od fungicida: Mikal Flash, Mikal premium F, Curzate F, Pergato F i dr.

 

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) primijeniti jedan od fungicida: Vivando,Stroby WG,Nativo 75 WG, Taleno extra i dr.

 

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Obavijest voćarima

Proizvođači koštičavog voća trebaju ponoviti zaštitu protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), obzirom na stalne oborine koje su obilježile protekli tjedan.

U nasadima šljiva, trešanja i bresaka primjeniti jedan od fungicida: Kastor, Merpan 80 WDG i dr.

U nasadima višanja može se primijeniti: Chromodin S-65, Syllit.

U nasadima trešanja i višanja pratimo pojavu trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) žutim ljepljivim pločama!

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Obaviještavamo proizvođače jabuka i krušaka da je na našoj županiji ovisno o lokalitetu u proteklih tjedan dana palo od 20 do 47 l/m2. Obzirom na stalne oborine potrebno je izvršiti zaštit voćke od čađave krastavosti (Venturia inaequalis). Zaštitu izvršiti kombinacijom sistemičnog pripravaka: Score 250 EC, Difcor, Chorus 75 WG, Domark 40 ME u kombinaciji sa fungicidom preventivnog mehanizma djelovanja kao npr: Delan 700 WDG, Polyram DF, Captan 80 WG i dr.

 

U nasadima jabuka protiv pepelnice (Podosphera leucotrucha) primijeniti jedan od fungicida Stroby WG ili Luna Experience i dr.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima soje

Soja je kultura širokog sklopa te je vrlo važno suzbijati korove u ranijim fazama dok soja ne poraste i zatvori sklop. Soju načešeće zakorovljuju širokolisni korovi (loboda, ščir, ambrozija i dr.) te uskolisni ili travni korovi (koštan, muhari i dr.).

Za zaštitu soje od korova u ovoj fazi preporučujemo primjenu zemljišnih herbicida kao: Dual gold 960 EC, Dost 330 EC, Frontier X2, Sencor SC 600 i dr.

Za njihovu dobru učinkovitost potrebna je vlaga u tlu koje za sada ima dosta.

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom, ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Obaviještavamo proizvođače jabuka i krušaka da ponove zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphera leucotricha).

Za zaštitu od krastavosti primijeniti kombinaciju fungicida sistemičnog mehanizma djelovanja: Score 250 ili Difcor i fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja: Delan 700 WDG, Captan 80 WG, Polyram DF

 

Za zaštitu od pepelnice (Podosphera leucotricha) primijeniti jedan od fungicida: Luna experience, Stroby i dr.

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom, ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić, dipl.ing.agr

Email: marijana.milusic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Kukuruz je kultura širokog sklopa. Uvijek je važno u takvim kulturama na vrijeme suzbiti korove jer dok kukuruz ne zatvori sklop, korovne vrste mu mogu oduzimati vodu, hranu i svijetlost.

Jedan od dobrih načina za suzbijanje korova u kukuruzu nakon sjetve, a prije nicanja tzv. zemljišnim herbicidima.

Za dobru efikasnost zemljišnih herbicida neophodna je vlaga u tlu, koje sada ima dosta.

Zemljišnim herbicidima moguće je dobro suzbiti jednogodišnje travne i jednogodišnje širokolisne korove.

 

Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih prije nicanja mogu se upotrijebiti herbicidi: Frontier X2, Dost 330 EC, Dual gold 960 EC, Stomp aqua  i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Callisto 480 SC, Pledge 50 WP i dr.

Ili se mogu koristiti gotovi tvorničke kombinacije za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova kao što su: Lumax, Primextra TZ gold, Koban TX, Adengo i dr.

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom, ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi intezivnog porasta svih biljnih organa, vremenske prilike pogoduju razvoju bolesti kao plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola ) i crne pjegavosti (Phomopsis viticola), te je potrebno izvršiti zaštitu jednim od fungicida: Delan pro, Solofol, Universalis, Polyram DF i dr.

Za suzbijanje pepelnice (Erisiphe necator) primijeniti jedan od slijedećih fungicida: Nativo WG Talendo SC, Vivando SC, Stroby DF i dr.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu zbrinuti.

Marijana Milušić dipl ing.

                                                                                                                         E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr