Tag: Brodsko-posavska

Obavijest proizvođačima ozimih kultura

Pregledom ozimina, pšenice, ječma, zobi utvrdili smo prisutnost žitnih balaca (Oulema melanopus) i lisnih uši (Aphis spp.)

Stoga upozoravamo proizvođače da pregledaju svoje usjeve i ako je potrebno da izvrše zaštitu jednim od insekticida: Poleci, Decis 2,5, Karate zeon (ima dozvolu za pšenicu, ječam, raž, zob, pšenoraž).

 Primjena insekticida za suzbijanje odraslih oblika je opravdana kada se nađe oko 25 štetnika po četvornom metru.

Tretiranje može biti lokalno jer se štetnici mogu naći u „oazma“.

 Prilikom primjene insekticida voditi računa da se tretiranje izvrši u vrijeme kad pčele ne lete!

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu zbrinuti.

 

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Obavijest voćarima

Nasadi jabuka i krušaka većinom se nalaze u fenofazi pune cvatnje F2. Obaviještavamo voćare da obave zaštitu protiv čađave krastvaosti ( Venturia inaequalis) kombinacijom kontaktnog i sistemičnog fungicida. Od kontaktnih fungicida može se primijeniti: Delan 700 WDG, Captan 80 WDG, Poliram DF i dr. , od sistemičnih: Difcor, Score i dr.

Po završetku cvatnje u nasadima koštičavog voća  šljiva i marelica obaviti zaštitu protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) jednim od sljedećih fungicida: Delan 700 WDG, Captan WP 50, Kastor i dr.

U nasadima trešanja i višanja u fenofazi pune cvatnje obaviti zaštitu protiv monilije (Monilina Laxa) koja uzrokuje sušenje cvijetova i rodnih grančica jednim od fungicida: Chorus 50 WG, Signum, i dr.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza nalazi se u fenofazi vunastog pupa do pojave prvih listića.

U vrijeme kretanja vegetacije potrebno je izvršiti preventivnu zaštitu protiv uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola) jednim od fungicidnih pripravaka na bazi bakra npr: Nordox 75 WG, Cuprablau Z i dr.

U fenofazi pojave prvih listića preporučujemo primijeniti fungicide: Delan pro, Solofol i dr.

 Ako je prijašnjih godina bilo problema sa pepelnicom sada  primijeniti jedan od fungicida na bazi sumpora kao: Sumpor WG 80, Chromosul 80, Thiovit Jet i dr.

Sumporni pripravci u povišenim koncetracijama smanjuju populaciju lozinih grinja (uzročnika akarinoze i erinoze)

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nasadi šljiva i trešanja nalaze se u fenofazi pune cvatnje. Obzirom na najavljenu kišu potrebno je izvršiti zaštitu protiv uzročnika monilije (Monilina laxa) koja uzrokuje sušenje cvijetova i rodnih grančica.

Zaštitu izvršiti izvršiti jednim od dozvoljenih fungicida: Signum,  Switch 62,5 Telor SC 500, i dr.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima lupinastog voća

U nasadima lijeske završena je cvatnja. Nakon cvatnje preporučamo izvršiti zaštitu od gljivičnih i bakterijaskih infekcija. Zaštitu provesti jednim od fungicida prije najavljene kiše. Dozvoljeni fungicidi su: Champion wg 50, Neoram WG, Bordoška juha Caffaro i dr.

Lijeskova  grinja (Phytophus avellaae)  je štetnik koji prezimi unutar pupova lijeske te izaziva deformacije listića . U fazi bubrenja pupova preporučujemo u lijesci primijeniti jedan od fungicida na osnovu sumpora:  Chromosul 80, Kumulus DF, i Microthiol special disperss.

U nasadima oraha izvršiti preventivnu zaštitu protiv uzročnika gljivičnih bolesti, raka kore i bakterioza. Zaštitu izvršiti jednim od fungicida na osnovu bakra: Champion WG, Neoram WG, Bordoška juha caffaro 20 WP i dr.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Obavijest ratarima

Pregledom parcela pod uljanom repicom uočavamo pojavu repičinog sjajnika (Meligethes aeneus)

Repičin sjajnik, štete  rade odrasli oblici dok su cvijetni pupovi zatvoreni.

Prag odluke kada izvršiti zaštitu je:

Cvjetni pupovi prekriveni lišćem 0,8-1 sjajnik /terminalnom cvatu

Nediferencirani pup 1-1,5 sjanika/terminalnom cvatu

Početak otvaranja pupa 2-3 sjajnika /terminalnom cvatu

Za suzbijanje repičonog sjajnika mogu se primijeniti slijedeći insekticidi: Mospilan 20 SG, Decis 2,5 EC, Cythrin max, Poleci plus, Karate zeon i dr.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN46/2022), ako se obavlja tretiranje pesticidima opasnim za pčele primjenitelj mora o tome obavijestiti Hrvatski pčelarski savez u propisanom roku.

Još uvijek ima vremena izvršiti korekciju korova u uljanim repicama, u ovoj fazi dozvoljeni su Fusilade forte, Focus ultra, Select super, Pantera i dr.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Obavijest voćarima

Obaviještavamo proizvđače jezgričavog voća da je potrebno ponoviti zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) prije najavljene kiše.

Jabuke se nalaze u fenofazi C 3 mišje uši,  D3 prvi listići, ili E stadij ružičastog pupa pa primjenu treba prilagoditi fenofazi.

U fenofazi mišje uši do pojava prvih listića  primjeniti jedan od fungicida na osnovi bakra kao npr: Nordox 75 WG, Champion, Cuprablau Z 35, primijeniti najniže doze.

U jabukama koje su u fenofazi ružičastog pupa zaštitu izvršiti jednim od fungicida: Delan 700 WDG, Chorus 75 WG, Ziram 76 WG.

U nasadima jabuka za zaštitu od pepelnice (Podosphera leucotricha) prilikom rezidbe bilo je potrebno odstraniti sve zaražene pupove preporučujemo zaštitu izvršiti pripravcima na osnovu sumpora: Chromosul 80 , Thiovi Jet i dr

U nasadima  u blizini šuma pratiti pojavu jabučnog cvijetara (Antonomus pomorum)

Kruške koje su u fenofazi bijeli balon i početak cvatnje primijeniti jedan od fungicida: Delan 700 WDG, Chorus 75 WG, Ziram 76 WG i dr.

U kruškama pratiti pojavu obične kruškine buhe (Psylla pyri)

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

 

 

Obavijest voćarima

Proizvođačima jezgričavog voća jabuka i krušaka savjetujemo da prije najavljenih oborina obave zimsko tretiranje voćaka protiv čađave krastavosti ( Venturia inaequalis) i bakterijske paleži (Erwinia amylovora).

Zaštitu izvršiti po mirnom vremenu, voćke dobro okupati  jednim od fungicida na bazi bakra: Bordoška juha 20 WP Manica, Nordox 75 WG, Bordoška juha Caffaro 20 WP, Cuprablau Z.

 Također je potrebno pregledati nasade na prisutnost prezimljujućih štetnika crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), lisnih uši (Aphis spp), moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliela), jaja kruškine buhe (Psylla pyri).

Ako su prisutni prezimljujući stadiji štetnika bakrenom fungicdu dodati Bijelo ili Mineralno ulje.

Pregledavati voćnjake uz rubove šuma jer je moguća pojava jabučnog cvijetara (Anthonomus pomorum) uslijed toplog vremena.

Kritičan broj je ulovljenih 20-30 jediniki metodom otresanja na 100 izboja.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

 

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Marelice se nalaze u fazi  pune cvatnje, te je potrebno izvršiti zaštitu protiv monilije (Monilia laxa) koja uzrokuje sušenje rodnih grana i cvijetova.

Zaštitu izvršiti prije najavljenih oborina  jednim od fungicida: Switch 62,5 WG, Signum, Difcor, Teldor SC 500 i dr.

Breskve su u fazi početak cvatnje, u ovoj fazi savjetujemo izvršiti zaštitu protiv monilije ( Monilina laxa) uzročnika sušenja cvijetova i rodnih grančica.

Zaštitu izvršiti jednim od fungicida: Switch 62,5, Signum, Chorus 50 WG,Teldor i dr.

Trešnje se nalaze u fazi roza balona i početak cvatnje. Zaštitu protiv monilije (Monilina laxa) izvršiti fungicidima: Chorus 50 WP, Luna experience, Teldor SC 500, Switch 62,5, Signumi dr.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

 

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

Obavijest ratarima

Ozime žitarice nalaze se u fazi busanja do početak vlatanja.Toplo vrijeme potiče intezivan rast kako kulturne biljke tako i korova.

Zaštitu od korova moguće je izvršiti u fenofazi kraj busanja do pojava zastavice jednim od dozvoljenih herbicida: Pallas 750 WG, Flurostar 200,  Sekator OD, Hussar OD , Hussar Star, Starline, Tomigan, 250 EC, i dr.

Za zaštitu od uskolisnih korova moguće primijeniti jedan od herbicida: Axial 50 EC , Timeline FX.

Na manjem dijelu ječmova primjećena je pojava bolesti, mrežasta pjegavost ječma (Pyrenophora teres) te obavještavamo proizvođače da pregledaju usjeve i izvrše zaštitu jednim od fungicida ako je potrebno: Falcon Forte, EC,  Folicur EW 250, Elatus plus, Caramba,

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr