MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Brodsko-posavska

Obavijest o obveznom uklanjanju ambrozije

Podsjećamo poljoprivrednike, da su vlasnici obradivog i neobradivog zemljišta, šuma i lovišta, te ovlaštenici koji upravljaju površinama uz vodotoke  i kanale, površinama uz javne prometnice i željezničke pruge, površinama u parkovima i drugim zelenim površinama obavezni redovito tijekom sezone provoditi mjere (agrotehničke, mehaničke i kemijske) za uklanjanje ambrozije.

Zbog toga je donesena Naredbe o poduzimanju obaveznog uklanjana ambrozije (NN 72/2007), ovom Naredbom propisane su mjere obveznog uklanjanja korova ambrozije u cilju njenog suzbijanja i daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.

 

Ambrozija (Ambrosia artemisifolia) ili partizanka ili limundžik agresivna je i alergena biljka koja proizvodi velike količine peludi te na taj način izaziva alergijske reakcije.

Ambroziju je moguće ukloniti mehanički (plijevljenje, čupanje, košnja, okopavanje) ili kemijski (uporabom herbicida kao što su: Total TF, Boom fect, Cidokor plus i dr.

 

Vrlo je važno da uklanjanje ambrozije treba izvršiti prije cvatnje da bi se spriječilo oslobađanje peludi i daljnje širenje ovog korova sjemenom.

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporuke prošlo je 13 dana. Vremenski uvjeti i dalje pogoduju razvoju i širenju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) čije simptome u obliku bijele prevlake pronalazimo u pojedinim nasadima. Stoga je potrebno  ponoviti zaštitu jednim od slijedećih fungicida: Luna expirience, Domark ME, Nativo WG, Collis SC, Dynali EC, Difcor EC,  Systhane 24 E i dr. ili pripravci na bazi sumpora.

Ukoliko se koriste pripravci na bazi sumpora valja voditi računa da prilikom primjene sredstva temperature zraka ne prelaze 25 C .

Pri izboru fungicida prednost treba dati onima koji su najmanje puta korišteni tijekom vegetacije.

Bobice vinove loze su dosegle 2/3 prirodne veličine te time prestaje opasnost zaraze bobica  plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola), međutim oborine koje su padale u protekla tri dana pogoduju širenju  plamenjače na  peteljku i vršno lišće Stoga  je potrebno izvršiti zaštitu protiv ove bolesti jednim od navedenih fungicida: Dithane M-45, Star 80 WP, Dithane DG neotec, Polyram DF, Solofol, Folpan 80 WDG i dr. U narednom periodu  mogu se koristiti i pripravci na osnovu bakra.

 

Također je potrebno u vrijeme mekšanja bobica i promjene boje izvršiti zaštitu u zonu grožđa protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) za tu namjenu može se primijeniti jedan od fungicida: Switch 62,5 EC, Cantus, Teldor SC 500 i dr.

 

 Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

 

 

 

 

Obavijest proizvođačima oraha

Obavijest proizvođačima oraha!

Pregledom feromona i žutih ploča postavljenim na nekoliko lokaliteta u Brodsko-posavskoj županiji uočili smo pojavu  odraslih oblika orahove muhe (Rhagoletis comleta). Muha je crvenkasto smeđe boje,  prepoznatljiva po tri tamne pruge na krilima od kojih je jedna u obliku slova V.

Štete rade ličinke orahove muhe hraneći se lupinom oraha, koja trune, plodovi posmeđe i propadaju, stoga je važno pravovremeno uočiti i suzbiti odrasle muhe kao ne bi došlo do odlaganja jaja i izlaska ličinki.

Za zaštitu se može primijeniti insekticid: IMIDAN 50 WG

Za zaštitu oraha od sive pjegavosti  (Gnomonia leptostyla) primijeniti jedan od slijedećih fungicida: Systhane 20 EW, Signum

Za nasade oraha u kojima se provodi ekološka zaštita, preporučujemo postaviti žute ploče u većem broju, kako bi se ulovom većeg broja ovog štetnika-orahove muhe spriječilo odlaganje jaja i štete od ličinki.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

Obavijest voćarima

U nasadima jabuka i krušaka potrebno je izvršiti zaštitu od bolesti čađave krastavosti jabuka i krušaka (Venturia inaequalis) koristeći se pripravcima koji  ujedno djeluju i na trulež ploda (Colletotrichum/Gloesporium spp.): Captan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG, Bellis.

Za suzbijanje pepelnice na jabukama (Podosphaera leucotricha) koristiti jedan od pripravaka: Luna experience, Nativo 75WG, Zato 50 WG, Zato plus.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) ponoviti zaštitu jednim od insekticida vodeći računa o vremenu dozrijevanja jabuka  i krušaka i karenci insekticida: Affirm, Affirm opti, Delgate 250 WG, Coragen20 SC, Mospilan 20SP, Voliam targo i dr.

Prije svake upotrebe pročitati upute proizvođača i primijeniti u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom ,evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporuke prošlo je 13 dana. Tijekom  proteklog tjedna  na opažačkim mjestima na žutim pločama pronalazimo odrasle oblike američkog cvrčka (Scaphoidus titanus). Stoga je potrebno u  slijedećih nekoliko dana provesti drugo ovogodišnje tretiranje protiv ovog štetnika. Za suzbijanje je moguće upotrijebiti jedan od slijedećih insekticida: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC, Cytrin Max, Asset Five i dr.

Američki cvrčak (Scaphoideus titanus) je vektor ili prijenosnik zlatne žutice vinove loze.

Posjednici vinograda obavezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze, te uoče li se simptomi zaraze odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Visoke temperature zraka koje prevladavaju posljednjih nekoliko dana su pogoduju razvoju i širenju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) čije simptome također nalazimo.

Za suzbijanje pepelnice primijeniti jedan od fungicida: Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience, Difkor i dr.

Prilikom odabira fungicidnog pripravka prednost treba dati onima koji su najmanje puta korišteni tijekom vegetacije.

Za suzbijanje plamenjače  vinove loze (Plasmopara viticola) primijeniti jedan od fungicida kontaktnog djelovanja kao što su: Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Dithane DG neotec, Polyram DF, Folpan 80 WDG, Solofol) budući da vremenske prilike manje pogoduju razvoju ove bolesti.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U nasadima trešnje i višnje nakon berbe potrebno je izvršiti zaštitu od bolesti kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) jednim od fungicida: Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Pinozeb M-45 i dr.

U breskvama  za suzbijanje pepelnice (Podosphaera pannosa) i truleži ploda (Monilinia spp.) mogu se koristiti fungicidi koji djeluju na obje bolesti: Nativo 75 WG ili Luna experience.  

Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) mogu se koristiti insekticidi: Affirm, Avaunt EC, Delegate 250WG, Runner 240 SC karenca 7 dana.

U nasadima šljiva za suzbijanje šljivinog savijača (Cydia funebrana) koristiti insekticide kraće karence: Delegate 250WG, Affirm opti, karenca 7 dana, Coragen 20 SC karenca 14 dana.

Zaštita od truleži plodova šljiva (Monilinia spp.) koristiti jedan od pripravaka: Teldor, Indar 5EW, Nativo75WG, SWitch 62,5WG, Chorus 50WG.

Prskati u večernjim  ili noćnim satima zbog izrazito visokih temperatura.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača, evidentirati prskanje, ambalažu propisno zbrinuti i primijeniti u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS) .

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporuke prošlo je 12 dana, u tom periodu zabilježene su izuzetno visoke temperature i visoka vlaga u zraku. Takve vremenske prilike pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice vinove loze primijeniti jedan od fungicida: Nativo WG, Luna expirience, Domark ME,  Vivando, Talendo , Indar 5 EW,dr.

U odabiru pripravaka prednost dati fungicidu koji je najmanje puta korišten tijekom sezone.

Zbog najavljenih oborina nastaviti zaštitu od plamenjače vinove loze ( Plasmpara viticola) jednim od pripravaka sistemičnog djelovanja:  Forum star, Ridomil gold pepeite MZ, Acrobat MZ, Pergado F, Curzate F, i dr.

Na sortama vinove loze koje su u fazi zatvaranja grozda izvršiti zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) jednim od botriticida: Chorus 75 WG, Teldor, Pyrus 400 SC

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

Obavijest za voćare

U nasadima jabuka i krušaka  nastaviti preventivnu zaštitu od bolesti čađave krastavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) jednim od pripravaka: Captan 80WG, Captan WP50, Merpan 80WDG, Kaptan 80 WG, Delan 700WG, Delan pro, Polyram DF i dr.

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) u jabukama može se primijenit: Luna experience, Domark 40 ME, Nimrod25 EC i dr.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) koristiti jedan od pripravaka: Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Affirm. Za suzbijanje minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) Coragen 20 SC.

Za suzbijanje crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i hrđastih grinja (Aculus spp.) preporučujemo koristiti jedan od pripravaka: Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Zoom11SC, Apache, Masai, Nissuron 10 WP i dr.

Prije svake upotrebe pripravka pročitati upute proizvođača, obratiti pozornost na dozvoljeni broj tretiranja u jednoj vegetacijskoj sezoni, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti .

Pripravke primijeniti u skladu s FItosanitarnim informacijskim sustavom (FIS) https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Mara Maglić dipl.ing.

E-Mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke prošlo je 12 dana. Vinova loza je u fazi završetka cvatnje. Nakon cvatnje  potrebno je provesti zaštitu vinove loze protiv plamenjače  (Plasmopara viticola),  budući da vremenske prilike  pogoduju razvoju infekcije i širenju ove bolesti. Za zaštitu moguće primijeniti jedan od fungicida: Acrobat MZ, Mikal Flash, Mikal premium, Forum star, Pergado D, Ridomil Gold MZ Pepite,  Galben M i dr

Za zaštitu od pepelnice (Eyisiphe necator) može se primijeniti jedan od slijedećih fungicida: Luna expirience, Vivando, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Nativo WG i dr.

Vrlo je važno pri suzbijanju pepelnice ne koristiti isti fungicidni pripravak dva puta tijekom sezone!

Za zaštitu vinove loze od infekcije botritisom ili sivom plijesni (Botriytis cinerea) primijeniti jedan od botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Chorus 75 WG i dr.

Zlatna žutica vinove loze (Flavescence doree) najopasnija je bolest vinove loze u Europi .U vinogradima u kojima se pojavi brzo se širi vektorom ili prijenosnikom , američkim cvrčkom (Scafoideus taitanus).

Pregledom vinove loze u proteklom periodu pronalazili smo ličinke mlađih stadija američkog cvrčka (Scaphoideus titanus ) na području naše županije. Za očekivati je da će narednih dana pojaviti ličinka L3 stadija.

Stoga je potrebno izvršiti zaštitu protiv ovog štetnika jednim od insekticida :Decis 2,5 EC, Avaunt EC, Cythrin max, Asset five i dr.

-prvo tretiranje se obavlja u skladu sa uputama koje se donose i rokovima koji se određuju na temelju redovitog praćenja pojave i razvoja američkog cvrčka.

-drugo tretiranje se obavlja 2-3 tjedna nakon prvog

-treće ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika.

Radi zaštite pčela, prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu!

 Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima suncokreta

Obavještavamo proizvođače da je u nasadima suncokreta u fazi butonizacije potrebno izvršiti zaštitu protiv slijedećih uzročnika bolesti: siva alternaria (Alternaria spp), plijesan (Botrytis cinerea), crna pjegavost (Phoma macdonaldii), sklerotinia (Slerotinia sclerotiorum),plamenjača (Plasmopara halstedeii), siva pjegavost stabljike (Phomopsis helianthi).

Za suzbijanje navedenih bolesti moguće je primijeniti jedan od fungicida: Amistar gold, Folicur EW 250, Pictor, Mistic EC i

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr