MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Brodsko-posavska

Obavijest proizvođačima ozime pšenice i ječma

Pšenice polako ulaze u fazu klasanja, dok su ječmovi već u fazi klasanja. Slijedećih nekoliko dana najavljeno je zatopljenje što će pogodovati razvoju gljivičnih oboljenja, stoga je preporuka u vrijeme klasanja i sa početkom cvatnje izvršiti preventivnu zaštitu klasa i vršnih listova.

Za tu namjenu primijeniti jedan od fungicida: Prosaro, Amistar 250 SC, Tazer , Elatus era, Tebusha 25%, Tebucol, Riza i dr.

Pratiti i pregledati usjeve na pojavu lisnih uši i žitnih  balaca, pa ako je potrebno suzbijanje dodati insekticide: Decis, Fastac i dr

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

 

Obavijest za voćare

Prije najavljenih oborina izvršiti zaštitu od bolesti mrljavosti lista (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) koristeći se jednim od preventivnih pripravaka: Dithane M-45, Star 80WP, Penncozeb 75DG, Mankozeb, Indofil 80 WD, Delan 700WDG, Delan Pro i dr.

Za suzbijanje peplnice u jabukama mogu se koristiti pripravci na osnovi sumpora.

Pratimo let jabučnog savijača (Cydia pomonella) i minera kružnih mina(Leucoptera scitella). Pratimo i pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).

Prije upotrebe pripravka obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara.Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

 

Obavijest za povrtlare

Vrijeme je presadnje presadnica začinske paprike na otvorenom. Upozoravamo poljoprivredne proizvođače da obavezno 4-5 dana prije presađivanja prilagode biljke vanjskim uvjetima, ostave nepokrivene, uz obaveznu zaštitu od bolesti gangrene  paprike (Phytophthora capsici) pripravkom Previcur Energy.

Protiv  štetnika u tlu žičnjaci (Elateriodae) grčice hrušta (Melolontinae) prilikom sadnje Force 1,5G primijeniti u redove pomoću depozitora za granulirane insekticide .

Za suzbijanje uskolisnih i nekih širokolisnih korova prije presadnje koristiti Dost 330EC ili pripravak Devrinol 45FL uz plitku inkorporaciju.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr.

Obavijest proizvođačima jagoda

Jagode na otvorenom uglavnom su u fazi  početka cvatnje a promjenjive vremenske prilike pogodne su za moguću infekciju bolesti sive plijesni (Botrytis cinerea).

Preporučujemo izvršiti zaštitu jednim od pripravaka: Signum, Scala, Teldor SC 500, Pyrus 400SC, Geoxe.

Pripravci imaju karencu 3 dana.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača, evidentirati prskanje  i pripravak primijeniti u skladu  sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom (FIS)

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest proizvođačima češnjaka

Jesenski češnjak je u fazi formiranja češnjeva, a vremenske prilike pogoduju razvoju bolesti plamenjače (Peronospora destructor), plijesni (Botrytis spp.), bijele truleži (Sclerotium cepivorum) i hrđe(Puccinia allii).

Dithane Neo Tec, Ortiva, Zakeo, za suzbijanje plamenjače i hrđe,

Signum za suzbijanje hrđe, bijela truleži i sive plijesni,

 Quadris i Akrobat MZ WG za  suzbijanje plamenjače.

Pripravcima obavezno dodati sredstva za bolje prijanjanje.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača, primijeniti s skladu sa FIS-om evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E mailMara.Maglic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Povrat prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja isključivo je od ovih tvrtki: Agroavant, BSF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina kemijska industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Stocton, Syngenta Agro.

 

06.05.2021.

PPK NOVA GRADIŠKA    KRALJA DMITRA ZVONIMIRA 292          NOVA GRADIŠKA        09:00 DO 13:00

 

10.05.2021.

 

AGRONOM D.O.O        JOSIPA KOZARCA 12                            BUKOVLJE               09:00  DO   11:00

 

12.05.2021.

 

GRATIS- COMMERCE  D.O.O.     BEBRINA 81                                 BEBRINA         08:30  DO   10:00

GRATIS-COMMERCE  D.O.O        GORNJA BEBRINA 67                RUŠČICA          11:00  DO 13:00

 

 

Mara Maglić dipl.ing.

E- mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest za voćare

U nasadima jabuke i kruške preporučujemo izvršiti  preventivnu zaštitu od bolesti čađavosti lista (Venturia inaequalis)  jednim od pripravaka: Dithane M-45, Manfil 75WG, Mankozeb, Indofil 80 WD, Star 80 WP, Delan 700 WDG, Polyram DF i dr.

Suzbijanje pepelnice  u jabukama (Podosphaera leucotricha) koristiti jedan od pripravaka: Tercel , Zato 50 WG, Stroby WG idr. zaražene vrhove mehanički odstranjivati iz voćnjaka.

Upozoravamo proizvođače krušaka da pregledaju svoj nasad na prisutnost ličinki kruškine buhe(Psylla pyri)  koju je moguće suzbiti jednim od pripravaka: Movento, Harpun, Kraft 18EC, Vertimec 018EC, Delegate 250 WG.

Pripravcima dodati 0,25% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog okvašivača zbog boljeg prijanjanja i bolje djelotvornosti.

Zaštitu od kruškine buhe potrebno je provesti uz povećan utrošak vode.

Pripravke primijeniti po preporuci proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Obavezno zabilježiti prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Obavještavamo vinogradare da ponove zaštitu vinove loze protiv crne pjegavosti (Phompsis viticola) obzirom na kišu koja je padala  u proteklih nekoliko dana i intezivan porast vinove loze koju očekujemo zbog najavljenog toplog vremena. Zaštitu napraviti jednim od fungicida  Polyram DF, Pinozeb, Folpan i dr.

Protiv pepelnice (Unicula necator) primijeniti slijedeće fungicide: Karathane, Thiovet jet, Sumpor SC, Kossan i dr

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima uljane repice

Obavještavamo proizvođače uljane repice da se usjevi većinom nalaze u fazi cvatnje, u ovoj fazi važno je obratiti pozornost na gljivične bolesti koncetričnu pjegavost lista i komuške (Alternaria sp.) i bijelu trulež (Sclerotinia sclerotiorum) koje se mogu pojaviti nakon kiše koje su padale i toplog perioda koji slijedi.

Za zaštitu od navedenih bolesti primijeniti jedan od fungicida: Prosaro 250 EC, Magnello, Folicur EW 250, Ortiva, Riza i dr.

 

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednicima

Obavijest poljoprivrednicima!

Obavještavamo poljoprivrednike da su dužni do 01.05. zaorati kukuruzinac koji je ostao na parcelama ako to do sada nisu napravili. Takve parcele ako se ne zaoru leglo su kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis), koji će u narednom periodu izlijetati iz kukuruzinca i raditi velike štete na voću-jabuke, povrću jer je kukac izraziti polifag odnosno hrani se mnogobrojnim biljkama.

 

Marijana Milušić dipl.ing.

Email: marijana.milusic@mps.hr