MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Brodsko-posavska

Obavijest proizvođačima graha

U prvoj dekadi svibnja i porastom temperatura sije se grah i grah mahunar na otvorenom. Nakon sjetve i nicanja graha potrebno je provesti zaštitu od korova primjenom herbicida.

Za suzbijanje uskolisnih korova mogu se koristiti herbicidi: WISH TOP, SECURE, QUICK 5 EC, AGIL 100 EC, FOCUS ULTRA, SELECT SUPER i dr.

Za suzbijanje širokolisnih korova mogu se koristiti herbicidi: PULSAR 40,  BASAGRAN 480, BENTARROZ, BENTA 480 SL, BENTA SUPER, CORUM, LENTAGRAN 45 WP i dr.

Kod potrebe miješanja sredstava za zaštitu bilja voditi računa o preporuci proizvođača kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

 

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: Marina.Krsic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima pšenice

Pšenica je u fazi početak  klasanja, zbog stalne izmjene vremenskih prilika potrebno je izvršiti zaštitu vršnog lišća i klasja. Zaštitu je moguće napraviti jednim od fungicida: ELATUS PLUS, ELATUS ERA, AMISTAR 250 SC, AZAKA I DR.

Pregledom parcela utvrđena je prisutnost žitnih balaca (Oulema melanopus) , poljoprivrednici trebaju pregledati svoje parcele i ako je potrebno izvršiti zaštitu protiv ovog štetnika jednim od insekticida: Decis 2,5, Karate zeon, Cythrin max i dr.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira

Nestabilni vremenski uvjeti praćeni pljuskovima lokalnog karaktera stvorit će povoljne uvjete za pojavu i razvoj bolesti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) te je preporuka proizvođačima da obave prvu zaštitu.

Tretiranje krumpira protiv plamenjače (Phytophthora infestans) može se provesti sljedećim preparatima: RIDOMIL GOLD R, FANTIC A, PROXANIL 450 SC, GACHINKO, INFINITO, CYMBAL FLOW, ORVEGO i dr.

Za tretiranje krumpira protiv obje bolesti koristiti jedan od pripravaka: POLYRAM DF, CHAMPION WG 50, ZAKEO 250 SC i dr.

U usjevima krumpira gdje su prisutni korovi moguće je primijeniti slijedeće registrirane herbicide za širokolisne korove: BASAGRAN 480, SENCOR WG 70, METREX, SCORPIO 70 WG, SENAT WG, MISTRAL 70 WG  i dr.

Za zaštitu od uskolisnih korova primijeniti: FUSILADE MAX, FUSILADE FORTE, TAROT 25 DF, PANTERA QT, FOCUS ULTRA, MAGNUM, QUICK 5 EC i dr.

Kod primjene herbicida nakon nicanja obavezno voditi računa o karenci kada je u pitanju mladi krumpir kao i mogućoj osjetljivosti na herbicide pojedinih sorti.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

 

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: Marina.Krsic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Obavještavamo proizvođače koštičavog voća da ponove zaštitu voća protiv uzročnika bolesti šupljikavost lista (Stigmina carpophila) prije najavljenih oborina.

U nasadima šljiva, bresaka, marelica, višanja i trešanja zaštita se može izvršiti jednim od fungicida Merpan 80 WDG, Kastor i dr.

U nasadima bresaka i nektarina izvršiti zaštitu protiv breskvinog savijača (Cydia molesta) jednim od dozvoljenih insekticida: Runner 240 SC, Avaunt EC, Imidan 50 WG i dr.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka

Obavještavamo proizvođače jabuka i krušaka da je potrebno ponoviti zaštitu voćnjaka protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphera leucotricha).  Nestabilno vrijeme pogoduje razvoju i širenju infekcije.

Za preventivnu zaštitu protiv krastavosti mogu se koristiti slijedeći fungicidi: Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Delan PRO, Kastor, Polyram DF i dr.

Tretiranje obaviti prije najavljenih oborina.

U nasadima jabuka sa vidljivim simptomima pepelnice (Podosphera leucotricha) primijeniti jedan od fungicidnih pripravaka: Sercadis, Luna expirience i dr., ili u nasadima sa slabijom zarazom primijeniti pripravke na osnovu sumpora.

Preventivnom fungicidu može se dodati fungicid sistemičnog mehanizma djelovanja, ako je ostvarena infekcija čađavom krastvosti ili se zaštita obavlja nakon kiše,  kao npr: Score 250 EC, Difkor i dr. Navedeni pripravci imaju djelovanje i na pepelnicu.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom, ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

 

Obavještavamo proizvođače soje

Soja je fazi nicanja do razvijene prve troliske, zajedno sa rastom soje rastu i korovi. U soji naročit problem mogu stvarati širokolisni korovi, da bismo uspješno riješili problem korova  važno je korove suzbijati u fazi nicanja, a opet vodeći računa o kulturnoj biljci-soji koja mora imati razvijenu prvu trolisku.

Za zaštitu soje od većinom širokolisnih korova korova može se primijeniti jedan od herbicida :Basagran 480, Benta 480 SL, Corum, dr.

Za suzbijanje širokolisni i uskolisnih korova u praksi se dobro pokazala kombinacija herbicidnih pripravaka: Pulsar 40 i Harmony SX, uz dodatak okvašivača. Primijeniti u podijeljenoj ili split aplikaciji.

Za suzbijanje pretežito uskolisnih-travnih korova moguće je primijeniti jedan od herbicida: Focus ultra, Fusilade forte, Agil 100 i dr.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

 

 

 

Obavijest proizvođačima luka i češnjaka

Proizvođače luka i češnjaka upozoravamo da su vremenske prilike pogodne za razvoj najopasnije bolesti plamenjače (Peronospora destructor) sive plijesni (Botrytis cinera).

U zaštiti luka i češnjaka od plamenjače mogu se koristiti kontaktni pripravci: NEORAM WG, INFINITO, CHAMPION WG 50 ili sistemični: ALIETTE FLASH,  QUADRIS, ZAFTRA AZT 250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA, AZBANY, RIDOMIL GOLD R i dr.

U zaštiti od sive plijesni primijeniti: FOLICUR EW 250, SIGNUM, SWITCH 62,5 WG i dr.

Pripravcima obavezno dodati sredstva za bolje prianjanje.

Usjeve luka koji se namjeravaju koristiti kao “mladi luk” nije dopušteno tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: Marina.Krsic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Nestabilni vremenski uvjeti praćeni pljuskovima lokalnog karaktera pogoduju razvoju bolesti, a kako meteorolozi i u narednim danima najavljuju mogućnost novih oborina upozoravamo vinogradare da se izvrši nova zaštita kako bi vinogradi bili zaštićeni od uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola), pepelnice (Uncinula necator) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

Radi sprečavanja pojave crne pjegavosti i plamenjače vinove loze preporuča se izvršiti zaštitu jednim od sistemičnih pripravaka: MIKAL PREMIUM F, MIKAL FLASH, CURZATE F i dr.

Za zaštitu od pepelnice preporučamo koristiti pripravke: DIFCOR, KUSABI, MYSTIC EC, NATIVO 75 WG, VIVANDO, ZATO 50 WG i dr.

Može se upotrijebiti kombinirani pripravak UNIVERSALIS koji je registrirani protiv sve tri navedene bolesti.

U zaštiti od pepelnice mogu se primijeniti pripravci na bazi sumpora koji imaju dobro popratno djelovanje i na grinje.

Preparati na bazi sumpora: THIOVIT JET, CHROMOSUL 80, COSAVET DF, KOSSAN WG, KUMULUS DF, KALINOSUL 80 WGSULFOLAC 80 WGSUMPOR SC-80BRIMFLO, SULGRAN i dr.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Obzirom na stalne izmjene kišnih i sunčanih sati savjetujemo proizvođačima da u nasadima lijeske izvrše zaštitu protiv uzročnika bolesti pjegavost lista (Piggatia corylii) i sive pjegavosti (Gnomnia leptostyla) jednim od fungicidnih pripravaka: Signum, Systhane.

Ukoliko se u nasadima utvrdi prisutnost lisnih uši potrebno je provesti zaštitu jednim od insekticida: Decis 100, Rotor super i dr.

Početkom svibnja također treba obratiti pozornost na moguću pojavu ljeskotoča u nasadu.

Ovaj kornjaš prezimi u tlu, u proljeće se kukulji te početkom svibnja počinju izlaziti odrasli kornjaši.

Ljeskotoč je kornjaš-pipa, dug 6-9 mm, crvenkasto smeđe boje, prekriven žuto-sivim dlačicama.

Štete rade ženke ljeskotoča, bušeći plodove lijeske da bi odložile jaja, u plodovima se razvija ličinka, a mjesto uboda  vrlo često naseljavaju razne  gljivice.

Ljeskotoč se prati metodom otresanja. Proizvođači bi trebali u ranim jutarnjim satima ili predveče obići nasad, ispod nekoliko kontrolnih grmova ili stabala lijeske staviti svijetlu prostirku i otresti grm. Prag odluke  je 3-4  ljeskotoča/grmu.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

 

 

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Od zadnje preporuke upućene proizvođačima jabuke i kruške  prošlo je 7 dana,  za kraj tjedna su najavljene oborine , zbog toga obavještavamo proizvođače da ponovno izvrše zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphera leuchotricha).

Za zaštitu primijeniti preventivne fungicide: Delan 700 WDG, Delan pro, Delan SC, Alcoban, Captan 80 WG i dr.  uz dodatak jednog od  sistemičnih : Score 250  EC, Pyrus 499 SC, Scala SC i dr.

U nasadima sa vidljivim simptomima pepelnice  primijeniti jedan od fungicida: Stroby WG, Luna experience i dr.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr