MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Brodsko-posavska

Obavijest proizvođačima uljane repice

Nakon oborina koje su pale u proteklih 15-ak dana na našoj županiji počele su pripreme za sjetvu uljane repice. Vrlo je važno jesensko suzbijanje korova jer u tom periodu mlade biljčice uljane repice su nježne te ih korovi lako prerastu, oduzimaju im vodu, hranjiva, svjetlo i prostor za razvoj.

Herbicide se mogu primijeniti u  različito vrijeme ovisno o potrebama i mogućnostima.

-nakon sjetve a prije nicanja za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih mogu se primijeniti slijedeći herbicidi

Teridox 500 EC, Dual gold 960 EC, Kalif 360 C, Kalif 480 EC,Clomate, Kalif Mega, Brasan 540  E i dr.

Nakon nicanja usjeva za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova: Teridox 500 EC,(faza razvoja (2-4 lista), Tanaris (do faze 8 razvijenih listova), Koban 600 (u fazi 4 lista razvijena) i dr.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova može se primijeniti herbicid Lontrel 72 (faza razvoja 2-9 listova).

Nakon nicanja uljane repice mlade biljke napadaju jesenski štetnici repičin buhač, kupusnih buhača, raniji napadi repičine ose listarice, tako da usjeve valja redovito pregledavati i pratiti.

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima kasnog kupusa

Zbog promijene vremenskih uvjeta, oborina, pada temperature, najavljenih vremenskih prilika i pljuskova lokanog karaktera preporuka proizvođačima kasnog kupusa je da prate moguću pojavu simptoma bolesti i po potrebi provedu mjere zaštite protiv: plamenjače kupusa (Peronospora parasitica), prstenaste pjegavosti (Mycosphaerella brassicicola), koncentrične pjegavosti (Alternaria  spp.), suhe truleži (Phoma lingam)bakterioza.

U zaštiti protiv bolesti moguće je koristit neki od slijedećih pripravaka ovisno o dozvoli za pojedinu bolest: BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, NEORAM WG, NATIVO 75 WG, ORTIVA, ORTIVA TOP,  ZAKEO 250 SC, ZAFTRA AZT 250 SC,  DIFCOR,  SCORE 250 EC, SIGNUM, PRORADIX i dr. 

Također proizvođače kupusa upozoravamo da redovito pregledaju svoj nasad jer pregledom terena prisutni su štetnici: kupusni bijelac (Pieris brassicae), kupusni  moljac (Plutella xylostella), kupusne sovice (Mamestra brassicae), kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae), kupusni štitasti moljac-bijela mušica (Aleyrodes proletella), buhači (Phyllotreta spp.).

Preporuča se postaviti žute ljepljive ploče iznad biljaka kupusa kako bi prema ulovu odraslih oblika štetnika lakše procijenili pojavu njihovih ličinki na biljkama i na vrijeme proveli zaštitu. 

Izvršiti zaštitu od ovih štetnika primjenom jednih od insekticida: DECIS 2,5 EC, ROTOR SUPER, SCATTO, CYTHRIN MAX, ALVAREDE, SUMIALFA 5 FL, DEMERTINA 25 EC i dr.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od prošle preporuke zabilježili smo toplo i sparno vrijeme s povišenom vlagom zraka te oborinama lokalnog karaktera. Isto se očekuje i u narednim danima. Preporučamo vinogradarima da nastave redovnu zaštitu vinove loze od uzročnika pepelnice vinove loze (Uncinula necator), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i botritisa (Botrytis cinerea) jednim od dozvoljenih pripravaka.

IZNIMNO JE VAŽNO POŠTIVATI KARENCU.

Ulaskom grozda u razvojnu fazu mekšanja i šare bobica opasnost od razvoja pepelnice na bobicama smanjuje se i prestaje, do te razvojne faze i u vinogradima u kojima je pepelnica prisutna upotrijebiti jedan od fungicida: LUNA EXPERIENCE (karenca 14 dana), DYNALI (karenca 21 dan), CYFLAMID 5 EW (karenca 21 dan), KUSABI (karenca 28 dana), COLLIS (karenca 28 dana), DOMARK 40 ME (karenca 35 dana), SYSTHANE 24 E (karenca 35 dana) i dr.

Primijeniti se mogu i  pripravci na osnovi sumpora (karenca 35 dana), ali podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Također potrebno je voditi računa o miješanju sumpornih pripravaka sa fungicidima za suzbijanje plamenjače zbog produljenja karenci.

Infekcije i  štete od plamenjače vinove loze na grožđu više nisu opasnost, no krajem srpnja i početkom kolovoza uz duže zadržavanje vlage uslijed rose ili kiše mogu se ostvariti infekcije vršnog lišća. Protiv plamenjače mogu se koristiti pripravci: MILDICAT 25 SC (karenca 21 dan), ENERVIN SC (karenca 21 dan), AMPEXIO (karenca 21 dan), LEIMAY (karenca 28 dana), FANTIC A (karenca 28 dana stolne sorte, 40 dan vinske sorte) i dr.

Moguća je i primjena bakrenih pripravaka za koje je propisana karenca 35 dana.

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) preporučujemo primjenu specifičnih botriticida: GEOXE (karenca 7 dana stolne sorte, 21 dan vinske sorte), TELDOR SC 500 (karenca 14 dana stolne sorte, 21 dan vinske sorte), SWICH 62,5 WG (karenca 21 dan), CHORUS 75 WG (karenca 21 dan)CANTUS (karenca 28 dana), PYRUS 400 SC (karenca 28 dana).

Karenca na vinskim sortama vinove loze je duža nego na stolnim sortama zbog mogućeg negativnog utjecaja fungicida na vrenje i kakvoću vina.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni. Zbog velike lisne mase zaštitna sredstva potrebno je primijeniti uz veći utrošak vode i u zonu grožđa. Aplikaciju izvršiti u ranim jutarnjim satima ili kasnijim večernjim zbog visokih dnevnih temperatura zraka.

Podsjećamo vinogradare da su obavezni u svoje vinograde postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja brojnosti američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) vektora zlatne žutice vinove loze koja je potvrđena i u našoj županiji. Ukoliko se na žutim ljepljivim pločama tijekom srpnja utvrdi prisutnost odraslih oblika treba izvršiti treće tretiranje protiv američkog cvrčka u narednih nekoliko dana.

Također, simptomi zlatne žutice vinove loze pojavljuju se već krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije. U slučaju uočenih simptoma i sumnje na zarazu odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju, Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira

Zbog promijene vremenskih uvjeta, pada temperature, najavljenih vremenskih prilika i pljuskova lokanog karaktera preporuka proizvođačima kasnih sorti krumpira je da provode redovite mjere zaštite primjenom fungicida protiv plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).

Upotrijebiti fungicid koji je najmanje puta korišten, voditi računa o ograničenju broja tretiranja za svako sredstvo i o karenci.

Tretiranje krumpira protiv plamenjače može se provesti sljedećim preparatima: RIDOMIL GOLD R, FANTIC A, PROXANIL 450 SC, REBOOT, ORVEGO, RANMAN TOP, LEIMAY i dr.

Fungicidi koji djeluju na koncentričnu pjegavost su: DIFCOR, NARITA, ARGO, TAZER, SIGNUM, ZAFTRA AZT 250 SC, AZTEK 250 SL i dr.

Za tretiranje krumpira protiv obje bolesti koristiti: ZIGNAL SUPER.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednicima

Podsjećamo poljoprivrednike, da su vlasnici obradivog i neobradivog zemljišta, šuma i lovišta, te ovlaštenici koji upravljaju površinama uz vodotoke  i kanale, površinama uz javne prometnice i željezničke pruge, površinama u parkovima i drugim zelenim površinama obavezni redovito tijekom sezone provoditi mjere (agrotehničke, mehaničke i kemijske) za uklanjanje ambrozije.

Ambrozija (Ambrosia artemisifolia) ili partizanka ili limundžik agresivna je i alergena biljka koja proizvodi velike količine peludi te na taj način izaziva alergijske reakcije.

Ambroziju je moguće ukloniti mehanički (plijevljenje, čupanje, košnja, okopavanje) ili kemijski (uporabom herbicida kao što su: Total TF, Boom fect, Cidokor plus i dr.

Vrlo je važno da uklanjanje ambrozije treba izvršiti prije cvatnje da bi se spriječilo oslobađanje peludi i daljnje širenje ovog korova sjemenom. 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima oraha

Obavještavamo proizvođače oraha da u proteklih pet dana na našim vizualnim mamcima (žutim ljepljivim pločama) nalazimo prve ulove orahove muhe (Rhagoletis completa).

U slijedećih nekoliko dana pravi je trenutak da se izvrši zaštita oraha od ovog štetnika po preporuci koja je upućena 04.07.2022.g.

Na pojedinačnim stablima oraha, na okućnicama savjetujemo primjenu metode masovnog ulova, na način da se na stablo postave dvije žute ljepljive ploče i hranidbeni atraktant na osnovu amonijeva karbonata. Žute ljepljive ploče postaviti u donjem dijelu krošnje oraha. Žutu ploču mijenjamo svakih mjesec dana ili kraće ovisno o količini uhvaćenih štetnika.

Na ovaj način metodom masovnog ulova mogu se značajno smanjiti štete na plodovima oraha čak do 80 %.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Od prošle preporuke zabilježili smo toplo i sparno vrijeme s povišenom vlagom zraka te oborinama lokalnog karaktera. Isto se očekuje i u narednim danima. Preporučamo vinogradarima da nastave redovnu zaštitu vinove loze od uzročnika pepelnice vinove loze (Uncinula necator), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i botritisa (Botrytis cinerea) jednim od dozvoljenih pripravaka.

Protiv pepelnice upotrijebiti jedan od sistemičnih fungicida: COLLIS, DYNALI, LUNA EXPERIENCE, TALENDO, STROBY WG, TOPAS 100 EC, VIVANDO i dr.

Plamenjačom vinove loze u ovoj fazi razvoja može biti zaraženo vršno lišće te ga je važno zaštiti kako ne bi došlo do defolijacije. Mogu se koristiti pripravci: FANTIC A, CYCLO R LIQUIDO, LEIMAY, RIDOMIL GOLD R, ORVEGO i dr., te pripravci na osnovi bakra: NEORAM WG, CUPRABLAU Z 35 WG, CHAMPION WG 50, CUPROCAFFARO 50 WP i dr.

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) preporučujemo primjenu specifičnih botriticida: TELDOR SC 500, CANTUS, SWITCH 62,5 WG, PYRUS 400 SC, CHORUS 75 WG i dr.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni. Zbog velike lisne mase zaštitna sredstva potrebno je primijeniti uz veći utrošak vode i u zonu grožđa.

Aplikaciju izvršiti u ranim jutarnjim satima ili kasnijim večernjim zbog visokih dnevnih temperatura zraka.

Ponavljamo da je obavezno postaviti žute ljepljive ploče u vinograde za praćenje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus)-vektora zlatne žutice vinove loze. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju se svaka 2-3 tjedna.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.(NN 63/2019, Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze)

U slučaju provođenja i trećeg tretiranja  nužno je voditi računa o propisanim karencama insekticida i početku berbe grožđa!

 Također, simptomi zlatne žutice vinove loze pojavljuju se već krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije. U slučaju uočenih simptoma i sumnje na zarazu odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju, Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

 Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

Obavijest voćarima

Obavještavamo voćare da ponovno obave zaštitu od uzročnika bolesti krastavost jabuke (Venturia inaequalis)  jednim od pripravaka preventivnog djelovanja koji ujedno djeluju i na suzbijanje truleži i gorke truleži ploda: Kapetan 80 WG, Caption, Scab 80 WG.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphera leucotricha) mogu se primijeniti pripravci na osnovu sumpora uz oprez pri visokim temperaturama.

Jabučnog savijača (Cydia pomonella) moguće je suzbiti jednim od insekticida Coragen 20, Affirm, Mospilan 20 SP i dr.

U pojedinim nasadima prisutan je crveni voćni pauk (Panonychus ulmi). Za suzbijanje može se koristiti jedan od akaricida: Vertimec 018 SC, Kraft 18 EC i dr.

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

UPOZORAVAMO vinogradare da je prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018, NN 63/2019) u narednim danima, a ukoliko je prošlo dva tjedna od prvog tretiranja obavezno provesti drugo ovogodišnje usmjereno suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus).

Upotrijebiti jedan od registriranih insekticida: SIVANTO PRIMEDECIS 2,5 EC,  SUMIALFA 5 FLAVAUNT ECCYTHRIN MAXMAVRIK FLO, KRISANT EC i dr. 

U ekološkoj proizvodnji dozvoljeni su: ABANTO, FLIPPER, ASSET FIVE, DIREKT GREEN I PYREGARD.

Prije primjene insekticida kako bi zaštitili pčele potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradima, a tretiranje obaviti u večernjim satima kada nema pčela.

Radi poduzimanja mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze vinogradari početkom srpnja trebaju postaviti žute ljepljive ploče u svoje vinograde za praćenje gore navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju se svaka 2-3 tjedna. Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje. U slučaju provođenja i trećeg tretiranja nužno je voditi računa o propisanoj karenci insekticida i početku berbe grožđa.

 Također, vinogradare podsjećamo da su prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze obavezni redovito pregledavati svoje vinograde na prisustvo simptoma zlatne žutice vinove loze. Simptomi se pojavljuju već krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije.

 Simptomi na mladicama: skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, ne dozrijevaju, zbog čega tijekom zime dolazi do smrzavanja i propadanja.

Simptomi na listovima: kod bijelih sorti listovi žute, a kod crvenih intenzivno crvene, listovi se uvijaju prema naličju i list poprima kopljast izgled, lišće zbog nagomilanih šećera postaje krto pa se nakon stiskanja u ruci mrvi.

Simptomi na grozdovima: cvat se suši i ostaje na trsu, a zaraženi grozdovi potpuno venu i ne dozrijevaju.

U slučaju sumnje na zarazu odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju, Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

 Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka

Vruće i sparno vrijeme praćeno lokanim povremenim oborinama pogoduje daljnjem  razvoju bolesti u voćnjacima. Stoga je važno nastaviti provoditi zaštitu.

U nasadima sa vidljivim simptomima pepelnice (Podosphera leucotricha) primijeniti jedan od fungicida: Luna experience, Nativo 75 WG, Zato 50 WG i dr. Navedeni fungicidi djeluju i protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis).

Tijekom srpnja kako rastu plodovi uz čađavu krastavost i pepelnicu potrebno je i obavljati zaštitu i protiv uzročnika bolesti ploda: gorke truleži (Gleosporium spp.), smeđe truleži ploda (Stemphylim spp.) i dr., za tu namjenu primijeniti jedan od fungicida: Caption 80 WG, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG i dr.

 

Praćenjem leta jabučnog savijača (Cydia pomonella) zabilježili smo kritične brojeve, pa potrebno izvršiti zaštitu jednim od dozvoljenih insekticida : Coragen 20 SC, Mospilan 20 SC, Affirm, Affirm opti, Carpovirusine EVO 2 i dr.

 

I dalje pratiti pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) te hrđastih grinja, obzirom na vrijeme moguća je jača pojava i ovog štetnika. Kritičan broj je 8-10 pronađenih pauka po listu,  ako je potrebno zaštitu izvršiti jednim od  akaricida: Vertimec 018 SC, Kraft 18, Apache i dr.

 

Preporučena sredstava primijeniti sukladno uputama proizvođača i u skladu sa FIS bazom , ambalažni otpad propisno zbrinjavati te voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.agr

Email:marijana.milusic@mps.hr