Obavijest voćarima

U nasadima jabuka i krušaka nastaviti preventivnu zaštitu od bolesti čađave krastavosti list i ploda (Venturia inaequalis) jednim od pripravaka: Merpan 80 WDG, Kastor, Captan 80 WG, Kapetan  80 WG, Scab 80 WG i dr.

Za zaštitu od  pepelnice (Podosphera leucotricha) u jabukama tamo gdje  pepelnica predstavlja velik problem,  primijeniti jedan od pripravaka :Nativo 75 WG, Topas 100 EC ili Luna expeience, inače u nasadima gdje ima manje problema predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora.

Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida  propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o uporabi SZB  i čuvati ju 3 godine.

Profesionalni korisnici  dužni su čuvati i račune od kupljenih pesticida.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno zbrinuti ambalažu.

Marijana Milušić dipl ing.

E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis