MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Brodsko-posavska

Obavijest poljoprivrednicima

Mreža sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja  za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način

 

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da će se odvoz ambalaže od sredstava za zaštitu bilja odvoziti isključivo od tvrtki: Agroavant, Agro-Chem-Maks, Agroteks, BSF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroScience), danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monasnto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

 

17.06.2020.

PPK d.o.o NOVA GRADIŠKA                        URIJE bb     NOVA GRADIŠKA     od 9:00 do 13:00

 

19.06.2020.

 

AGRONOM d.o.o            JOSIPA KOZARCA 12                      BUKOVLJE          od 11:30 do 13:00

 

01.07.2020

 

BRANITELJSKA ZADRUGA KOBAŠ        KLOŠTARSKA 6      SLAVONSKI KOBAŠ   od 9:00 do 11:00

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je u fazi cvatnje ili  završetka cvatnje, od zadnje preporuke proteklo je 13 dana, obzirom na promjenjivo vrijeme potrebno je ponoviti zaštitu.

Za  zaštitu od plamenjače (Plasmopara viticola) moguće je primijeniti jedan od sisitemičnih fungicida: Folpan gold, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic MGalben F, Galben M, Armetil M, Acrobat MZ, Forum star, Curzate F  i dr.

Na pojedinim lokacijama županije bilo je nevremena sa ledom, da bi se vinova loza bolje oporavila od posljedica tuče preporučljivo je koristiti fungicide koji u sebi sadrže folpet.

 

Za zaštitu od  pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator)  primijeniti jedan od slijedećih fungicida: Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Postalon SC, Luna Expirience, Indar EW, Talendo i dr.

 

Na lovkama  bilježimo prisutnost ličinki američkog cvrčka stadija L1 i L2, a prva zaštita protiv ovog štetnika se radi kada je ličinka u stadiju L3, tako da ćemo obavijest o zaštiti u slijedećim preporukama.

 Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje zlatne žutice vinove loze upozoravamo vinogradare na važnost kontrole na moguće simptome fitoplazmi, a ponajviše na važnost naredbe o suzbijanju američkog cvrčaka (Scaphoideus titanus) koji je prenosi zlatnu žuticu vinove loze.

 

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.

                                                                                                                      Marijana.Milusic@mps.hr

Obavijest proizvođačima suncokreta

Obavještavamo proizvođače suncokreta da je suncokret u fazi početak razvoja butona, pregledani usjevi su u dobroj kondiciji ali zbog promjenjivog vremena preporuka je izvršiti zaštitu od bolesti kao što su:  crna pjegavost (Phoma macdonaldi), siva plijesan (Botritis cinerea), alternaria (Alternaria spp.), sclerotinia (Sclerotinia sclerototium) , plamenjača (Plasmopara halstedii)

Zaštitu izvršiti jednim od fungicida: Amistar Gold, Pictor, Folicur EW 250 i dr

 

 

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

                                                                                                                      Marijana.Milusic@mps.hr

                                                                       

Obavijest vinogradarima!

Vinova loza je pred cvatnju, prevladava vrlo nestabilno i promjenjivi vrijeme te potrebno izvršiti zaštitu protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) jednim od slijedećih fungicida:  Curzate F , Folpan gold, Mikal Flash, Mikal premium F, Pergado F i dr.

 Protiv pepelnice (Unicula necator) mogu se primijeniti slijedeći fungicidi: Talendo, Stroby, Indar 5 EW, Nativo WG, Folicur EW i dr.

Obilaskom vinograda i pregledom lovki još nije zabilježen let pepeljastog i žutog grožđanog moljca.

 

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr

Obavijest za povrtlare

Obavještavaju se povrtlari za ponove zaštitu na povrću iz prošle preporuke i da obavezno izvrše folijarnu prihranu.

U malim vrtovima na okučnicama za suzbijanje lisnih uši preporučujemo korištenje žutih ljepljivih ploča 1 na 2m2   .

Kod korištenja sredstava za zaštitu voditi brigu o karenci i koristiti pripravke kratke karence.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Nasade koštičavog voća zaštititi od bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) koristeći se jednim od pripravaka: Captan WP 50, Kastor, Delan 700 WDG, Merpan 80 WDG za šupljikavost i Chromodin S-65, Delan 700 WDG, Topsin M500 SC, Luna experience za kozičavost lista.

Nasade šlive zaštititi od bolesti plamenjače šljive (Polystigma rubrum) koristeći se jednim od pripravaka:Dithane M-45, Kastor, Futura 50 WP, Pinozeb M-45.

Višnje koje su u fazi mijenjanja boje  a na postavljenim žutim pločama uhvaćen je kritičan broj trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) potrebno je zaštititi jednim od insekticida: Mospilan 20 SG, Imidan 50 WG, Decis 100 EC, Scatto, Rotor super.

Prije upotrebe pročitati upute proizvođača, primijeniti u skladu s FIS-om, evidentirati prskanje i zbrinuti propisno ambalažu.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest za voćare

Promjenjivo vrijeme sa lokalnim pljuskovima pogoduje razvoju bolesti čađave krastavosti ( Venturia inaequalis) na jabukama i kruškama.

Stoga preporučujemo redovitu zaštitu  korištenjem sistemičnog i preventivnog pripravka.

Sistemični pripravci Score 250EC, Difcor, Difenzone, Argo EC, Indar 5EW djeluju i na pepelnicu.

Jednom od sistemičnih pripravaka dodati jedan od kontaktnih: Dithane M-45, Star 80 WP, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Manfi 80 WP, Indofil 80 WP, Delan 700WDG, Merpan 80 WDG, Kapetan 80 WG i dr.

Obavezno obratiti pozornost na dozvoljeni broj tretiranja  pojedinom aktivnom tvari.

Preporučujemo suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) jednim od insekticida Calypso SC480 ili Mospilan 20 SP koji su učinkoviti i za lisne uši.

Vrhove zaražene pepelnicom jabuke (Podosphaera leucotricha) kontinuirano mehanički odstranjivati.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i sukladno FIS-u, evidentirati prskanje, zbrinuti ambalažu .

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Pregledom nasada lijeske uočena je pojava ljeskotoča (Curculio nucum). Potrebno je pregledati svoje nasade metodom otresanja grmova, ispod grma koji pregledavamo postaviti nešto bijelo, na takav način je puno lakše uočiti ovu pipu. Ukoliko se po grmu pronađe 3-4 pipe potrebno je izvršiti tretiranje.

Također u pojedinim  nasadima uočen jak napad lisnih ušiju.

 

Za zaštitu od ljeskotoča moguće je izvršiti tretiranje insekticidom Calypso Sc 480.

 

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

                                                                                                                      Marijana.Milusic@mps.hr

                                                                      

Obavijest za povrtlare

Vremenske prilike  pogodne su za razvoj lisnih uši  na povrtnim kulturama na otvorenom rajčica, paprika, krastavci, mahune, tikve,  grah i dr.

Preporučujemo povrtlarima da izvrše zaštitu koristeći se jednim od dozvoljenih insekticida: Decis 2,5EC, Scatto, Closer, Movento, Fastac 10EC, Tappeki 500WG, Rotor Super, Karate Zeon.

Potrebno je izvršiti i zaštitu od plamenjače , koncentrične pjegavosti, hrđa i antraknoza koristeći se jednim od fungicida: Ortiva, Zafira AZT 250 SC, Zakeo 250SC,Tazer.

Nasad češnjaka  i luka potrebno je zaštititi od bolesti plamenjače( Peronospora destructor), hrđe (Puccinia allii), bijele truleži (Sclerotinia spp.) i sive plijesni (Botrytis spp.) koristeći se jednim od pripravaka.

Za plamenjaču :Neoram WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Ortiva , Fantic M i dr.

Za hrđu: Score 250 EC, Difcor EC, Ortiva , Luna experience te Signum koji ima djelovanje na hrđu i bijelu plijesan.

Pripravcima zbog učinkovitijeg prijanjanja dodati okvašivač.

Nasad krumpira potrebno je zaštititi od plamenjače (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) jednim od fungicida: Akrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Star 80 WP.

Pregledom usjeva uočen je izlazak ličinki iz jaja krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Za suzbijanje može se koristiti : Mospilan 20 SG, Cythrin Max, Match 050EC i dr.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti  u skladu sa FIS-om.

Registrirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest za voćare!

U nasadima jabuka i krušaka potrebno je izvršiti zaštitu od bolesti čađavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) koristeći se kombinacijom  sistemičnih  i preventivnih pripravaka.

Primijeniti jedan od: Indar 5EW, Difcor, Score 250EC, Pyrus 400 SC, Scala SC  uz dodatak preventivnog pripravka: Dithane M-45, Star 80WP, Mankozeb, Manfil 80 WP, Delan 700WDG, Merpan 80 WDG, Chorus 75 WG.

Za pepelnicu na jabukama mogu se koristiti  preventivni pripravci na osnovu sumpora a kod jačeg izraženog napada pepelnice koristiti pripravke Luna experience  ili Sercadis. Zaražene vrhove potrebno je i kontinuirano mehanički odstranjivati iz voćnjaka.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) koristiti jedan od insekticida koji djeluju i na minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella): Coragen 20 S, Calypso  SC 480, Mospilan 20SG, Affirm opti.

Prije upotrebe pripravaka obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti sukladno FISU, evidentirati prskanje i pravilno zbrinuti ambalažu.

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr