Obavijest ratarima

Kukuruz je kultura širokog sklopa, kojemu dok ne zatvori sklop korovi mogu biti veliki kompetitori za vodu, hranjiva, svijetlo, prostor i dr.
Ovisno o mogućnostim primjene herbicida, o zatupljenosti i vrsti korova zaštitu kukuruza možemo provesti u nekoliko rokova.
-većina posijanog kukurza nalazi se u fenofazi 2-6 listova. U navedenoj razvojnoj fenofazi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolsnih mogu se primijeniti slijedeći herbicidi.
Motivell, Task 64 WG, Tarot 25 DF, Laudis WG, Callisto 480 SC i dr.

Ukoliko je kukuruz zakorovljen samo sa širokolisnim korovima suzbijanje se može provesti slijedećim herbicidima: Banvel 480 S, Deherban A, Deherban A Extra, Mustang i dr

Prilikom aplikacije herbicida voditi računa da temperature nisu previsoke.

Preporučena sredstva primijeniti prema uputi proizvođača i u skladu sa FIS-bazom, obavezno evidentirati izvršeno tretiranje i propisno ambalažu zbrinuti.

Marijana Milušić dipl ing.
E-mail. Marijana.Milusic@mps.hr

 

Pripremi za ispis