Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lijeske

Pregledom nasada lijeske metodom otresanja utvrđena je pojava ljeskotoča (Balaninus nucum), prema  literaturi 3-4 ljeskotoča po grmu smatra se kritičnim brojem. Osim toga primijećena je slabija pojava lisnih ušiju (Aphididae) te pojava zelenog i smeđeg listojeda (Phyllobius spp. )

Tijekom svibnja može se očekivati i pojava odraslih oblika ljeskove strizibubom (Oberea linearis) koji odlažu jaja u mlade izbojke. Štete čine ličinke  ovog štetnika koje buše  izbojke  tako da dolazi do sušenje vrhova izbojka. Najčešće ovakve simptome nalazimo u mlađim nasadima  u blizini šume, no mogući su simptomi i u starijim nasadima no obično manjeg značenja.

Jedan od značajnijih probleme u nekim nasadima lijeske mogu predstavljati  stjenice (Gonocerus, Piezidorus, Palomena, Piezodorus, Nezara, Dolycoris i dr.) , tako da je potrebno vršiti preglede tijekom vegetacije i po potrebi tretiranje.

Za suzbijanje štetnika na lijesci dozvolu imaju insekticidi navedeni u tablici 1.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv pripravka Štetenik Karenca
Spirotetramat Movento+ Lisne i štitaste uši 14 dana
Spinosad  * Laser Jabučni savijač 7 dana
 

Deltametrin

Decis 100 EC

Scatto

Rottor super

Demetrina 25 SC

Deltagri

 

Lisne uši, jabučni i kestenov savijač

 

30 dana

 

 

Emamaktin benzoat Affirm opti Savijači 7 dana
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Dipel DF Savijači,granotoč i sl nema

*Dozvola u ekološkoj

+Krajnji rok za primjenu zaliha 30.10.2025.

U ekološkoj proizvodnji za suzbijanje štetnika o preporučaju se sredstva registrirana kao ojačivači ili gnojiva: Dominus ,Boundary , FitoAfiser ,FitoMite,FitoDimel smanjuje pojavu lisnih ušiju i dr.

Na velikom broju lokacija već unazad 10-tak dana bilježimo pojavu i širenje simptoma  pepelnice lijeske (Phyllactinia coryli), dok lisne (Phyllosticia, Mycosphaerella, Septoriai dr) za sada ne nalazimo u većem intenzitetu.

Ukoliko nastupi vlažniji period kao i jača pojava oštećenja od štetnika na plodu je moguća pojava bolesti  (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria).

U ekološkoj proizvodnji preventivna tretiranja protiv lisnih pjegavosti mogu se provoditi pripravcima koji su registrirani kao ojačivači ili gnojiva: Fitobacilus, Frutifolia ,Fitomil L-60, protiv bolesti ploda Fusver, pepelnice Fitofert sumpor, Secur zolfo, Aspida i sl. za pravilan odabir obratiti se firmama koje distribuiraju takove proizvode.

Preparati na bazi kaolina štite list od napada štetnika, gljivičnih bolesti i bakterioza, visokih temperatura i sunčevog zračenja, te nedostatka vlage.

Za suzbijanje bolesti na lijesci dozvolu imaju slijedeći pripravci.

Tablica 2.

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolesti
Bakreni spojevi   * Bordoška juha caffaro 20 WP trulež ploda-svibanj, lipanj

bakterioze-jesen

Bakreni spojevi * Champion WG 50

Arione SC

bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)
Bakreni spojevi  * Neoram WG rak kore
Sumpor * Cosavet DF pepelnica
Sumpor * Chromosul 80

Kumulus DF

Microthiol

special disperss

pepelnica i grinje

pepelnica i grinje

Piraklostrobin,boksalid Signum siva pjegavost lista

*Sredstva dozvoljena i u ekološkoj proizvodnji

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva, skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

 

    Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja

                                                                                 E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis