MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Bjelovarsko-bilogorska

Obavijest ratarima

Nakon sjetve kukuruza, a prije nicanja moguća je primjena zemljišnih herbicida za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova. Za njihovu aktivaciju potrebne su oborine, te dobro pripremljeno tlo bez većih grudica.

Jednogodišnje uskolisne- travne (i pojedine širokolisne korove) prije nicanja suzbijaju:

 Dual gold 960 EC, Efica 960 EC, Frontier X2, Dost 330 EC, Koban 600Pendus 330 EC, Sharpen 330 EC, Stomp Aqua,  Wing P i dr.

 

Jednogodišnje širokolisne korove suzbijaju Click 50 FL, Calaris Pro, Merlin, Callisto 480 SC, Pledge 50 WP i dr.

Navedeni herbicidi djeluju samo na jednu skupinu korova (ili jednogodišnje travne ili jednogodišnje širokolisne) te ih je potrebno kombinirati kako bi se postigao potpuni učinak.

Osim kombinacije pripravaka moguće je  primijeniti gotove (tvorničke) kombinacije herbicida za suzbijanje  jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova: Primextra TZ gold 500 SC, Lumax, Koban TX, Lumax H 537.5 SE, Camix, Camix 560 SE, Akris, Koban T, Adengo i dr.

 

Višegodišnje korove (pirika, divlji sirak, slak, osjak) treba suzbijati nakon nicanja kukuruza i korova.

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputama, a sve podatke o registriranim sredstvima za zaštitu bilja možete provjeriti u Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                                              Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest ratarima

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) značajan je štetnik kukuruza,ali i povrća (paprike, krizanteme, rajčica). Prezimljuje u prošlogodišnjem kukuruzincu koji nezaoran predstavlja izvor zaraze za kukuruz i druge kulture. Stoga je potrebno prošlogodišni kukuruzinac što prije zaorati – svakako do 1.svibnja kako bi spriječili izlijetanje leptira kukuruznog moljca i pojavu gusjenica koje rade štete na kukuruzu i povrću.

 

Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima aronije

Nasadi aronije nisu u većoj mjeri stradali od mraza tako da slijedi cvatnja. U toj fazi štete mogu izazivati dlakavi ružičari (Tropinota hirta) čija je pojava primijećena na cvjetovima maslačka.

Dlakavi ružičar prezimljava u stadijumu imaga. Ima jednu generaciju godišnje, a njihovoj pojavi odgovaraju više temperature. Izrazito je polifagna vrsta, a štete čini odrasli oblik hraneći se na generativnim organima (cvijet), osobito na raznim voćnim kulturama no isto tako moguća je pojava i na uljanoj repici.

Za narednih tjedan dana najavljeni je porast temperatura, tako da možemo očekivati veću pojavu ovih štetnika.

Zbog svega navedenog potrebno je prije cvatnje aronije i to osobito u manjim nasadima postaviti bijele ili plave posude napunjene vodom u koje se dodaju atraktanti: zvjezdasti anis, bronhi bomboni, voćni sok , cimet i sl. (metoda masovnog ulova). Posude postaviti unutar redova na udaljenost od 10-tak metara i na samom ulasku u redove na još manje razmake

(najmanje 15 tak po ha). Dnevni ulov ovih štetnika može biti vrlo velik pa je potrebno redovito prazniti sadržaj posuda i dolijevati vodu s dodatkom atraktanta.

Na tržištu postoje i trapovi Csalomon VARb3 koji sadrže biljni atraktant na svijetloplavoj ploči. Njime se može utvrditi prva pojava kao i jačine napada. Ploče se postavljaju u krošnju  i to tako da tako budu veći dio dana na osunčanom mjestu. Za masovni ulov u voćnjaku potrebno je postaviti 20-30 trapova na hektar .

Osim ovog štetnika često nailazimo u nasadu aronije u cvatnji i na pojavu zlatne mare (Cetonia aurata).

Niti jedno kemijsko sredstvo nije registrirano za suzbijanje ovih štetnika, a isto tako u doba cvatnje voćnih kultura nije preporučljiva primjena insekticida.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest proizvođačima uljane repice

Uljana repica se nalazi u fazi početka cvatnje. Za slijedećih nekoliko dana meteorolozi predviđaju suho vrijeme bez pojave oborina. Za uljanu repicu u ovoj fazi razvoja veliku opasnost mogu predstavljati neke od slijedećih bolesti: bijela trulež  (Sclerotinia spp), koncentrična pjegavost ( Alternaria spp) i siva plijesan ( Botrytis  cinerea ) .

Za pojavu i razvoj ovih bolesti optimalne su temperature od oko 20-tak°C i vlažno vrijeme. Osim ovih uvjeta velika opasnost za pojavu posebice bijele truleži predstavlja uzak plodored, što znači da se uljana repica smije sijati na istu površinu ili površinu na kojoj je bila soja ili suncokret tek za 3-4 godine .Navedene kulture su također osjetljive na ovu bolest, a plodna tijela (sklerociji ) iza zaraženih biljaka ,ostaju u tlu više godina i predstavljaju opasnost za slijedeće osjetljive kulture u ovom slučaju uljanu repicu. Ukoliko postoji potreba za tretiranjem :uži plodored, povoljne vremenske prilike te očekivano visoki prinos, tada je potrebno provoditi tretiranja i to ovisno o uputi za pojedini registrirani pripravak.

Tretiranja se mogu provesti pripravcima navedenim u tablici 1.

 

Tablica 1.

 

Aktivna tvar Naziv preparata Bolest Faza primjene
Azoksistrobin
Ciprokonazol
 

ZAKEO EXTRA

Bijela trulež

Koncentrična pjegavost

Prvi puta kada je uljana repica u fazi BBCH 61-70 ponoviti za 21 dan
 

 

Azoksistrobin

AZAKA
TAZER

ORTIVA

ZAKEO 250 SC

ZAFTRA AZT 250 FC

 

Bijela trulež

Koncentrična pjegavost

Sredstvo se primjenjuje u razvojnoj fazi kulture BBCH 51 (početak razvoja cvjetnih pupova) do 69 (kraj cvatnje)
 

Metkonazol

 

CARAMBA

Bijela trulež

Koncentrična pjegavost

Suha trulež

 

u punoj cvatnji BBCH 65

 

 

 

 

 

Tebukonazol

 

 

FOLICUR  250  EW

 

TEBUSHA 25 % EW

TEBKIN 250 EW

TEBUCOL

TEBU SUPER 250 EW

 

RIZA       

 

 

 

ULYSSES

 

 

 

 

 

Bijela trulež

Koncentrična pjegavost

Suha trulež

 

 

 

 

 

se primjena od faze pojave cvjetnih pupova (BBCH 50) do faze početka razvoja komuški (BBCH 71).

 

 

 

od pojave prvih simptoma do pune cvatnje (BBCH 65)

Dimoksistrobin

Boskalid

 

PICTOR

Bijela trulež

Koncentrična  pjegavost

(BBCH 61) do kraja cvatnje (BBCH 69)
Protiokonazol

Tebukonazol

 

PROSARO 250 EC

 

Bijela trulež

ranoj fazi cvatnje ili u punom cvatu
Protiokonazol

Fluopiram

 

PROPULSE

 

Bijela trulež

 

Koncentrična pjegavost

 puna cvatnja (BBCH 65)

od kraja cvatnje do faze kada je 30 % komuški doseglo punu veličinu (BBCH 69-73)

 

Tiofanat-metil

 

TOPSIN M 500 SC

Bijela trulež

Siva plijesan

Koncentrična pjegavost

faze punog cvata do faze opadanja latica (BBCH 61-67),
Difenkonazol

Tebukonazol

 

MAGNELLO

Bijela trulež

Koncentrična pjegavost

 Do faze žutog pupa

BBCH 59

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest vinogradarima!

U razvojnoj fazi vunasti pup  vrijeme je za preventivnu zaštitu vinove loze protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) kada se primjenjuju sredstva na bazi bakra: Nordox 75 WG, Cuprablau Z*, Cuprablau Z 35WG  kao i gotovih kombinacija bakra i mineralnih ulja (Crveno ulje*, Red Fox) ).

Za smanjenje šteta od grinja uzročnika akarinoze i erinoze preporučuju se sredstva na bazi sumpora (Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Chromosul WG i dr.).

Kada se pojave prvi listići u zaštiti primijeniti površinske insekticide: Pinozeb M-45, Antracol WG 70, Polyram DF, Delan PRO, Ditane M-45.

 

*Krajnji rok za primjenu zaliha  1.7.2021.

Sredstva na bazi mineralnih ulje ne miješati sa sredstvima na bazi sumpora.

Sredstva za zaštitu bilja  primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, provedenu zaštitu upišite u evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12).

Podaci o dozvoljenim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

                                                                                                              Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Na području Bjelovarsko- bilogorske županije praćenjem podataka sa Metos i Pinova uređaja,  tijekom noćnih i ranojutarnjih sati 01. i 02. travnja bilježe se izrazito niske temperature i to u trajanju dužem od 6 sati. Prikaz najnižih zabilježenih temperatura u tablici 1.

Ovakve niske temperature mogu nanijeti velike štete voćnim vrstama osobito onima u cvatnji no isto tako, povrtnim kulturama u zaštićenom prostoru kao i nekim ratarskim kulturama u osjetljivim fazama razvoja ( uljana repica pred cvatnju). Negativna temperatura zraka za jabuke u početku cvatnje od -3,9°C,mogu izazvati štete znatno veće od 50 %, dok kod kruške u punoj cvatnji ovakve štete mogu izazvati temperature temperatura -4,5°C, a slična situacija je na breskvi i šljivi. Postotak štete ovisi i o dužini trajanja negativnih temperatura, kao i o samoj lokaciji ( pozicija mrazišta i sl)

Tablica 1:

 

Datum

V.Zdenci V.Trnovita K.Iva Daruvar Bjelovar V.Trojstvo Orovac Čazma Grabovnica
Min.tem zraka  

Min.tem. zraka

 

Min.tem. zraka

 

Min.tem. zraka

 

Min.tem. zraka

 

Min.tem. zraka

 

Min.tem. zraka

 

Min.tem. zraka

 

Min.tem. zraka

01.04.020 -4,45 -3,2 -2,9 -3,3 -3,34 -1,1 -1 -2,3 -2,9
02.04.020 -5,81 -5,7 -5,2 -2,2 -6,37 -1,2 -1,2 -5 -4,5

 

Neki voćari provodili su moguće zaštite od mraza u svojim voćnjacima, no usprkos tome preporuka je da se zbog ublažavanja stresa i smanjenje šteta od mraza i u takovim nasadima kao i u ostalim osjetljivim poljoprivrednim kulturama (povrtnim i ratarskim), što je moguće prije  provede tretiranje nekim od  biljnih stimulatora s naglašenim sadržajem aminokiselina ili algi (Bombardier, Drin, PolyAmin, Megafol, Auxym, Delfan plus, FitoAlgen i dr.). Ovi pripravci pomažu rastu i razvoju biljke potiču, procese fotosinteze i jačaju otpornost biljaka.

Voćare upućujemo na pregled nasada radi utvrđivanja šteta, kako bi se moglo odlučivati o provođenju daljnjih mjera vezanih uz zaštitu bilja..

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest voćarima

Podsjetnik svim korisnicima  Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene: Operacija korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK) iz programa IAKS mjere ruralnog razvoja, da pravovremeno postave klopke u voćnjake.

 

 

1.Obveza je postaviti feromonske, vizualne ili hranidbene klopke za:

trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do    30. lipnja

šljivinu osicu (Hoplocampa sp.) najkasnije do 1. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. svibnja

orahovu muhu (Rhagoletis completa) najkasnije do 30. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. kolovoza

za ostale štetnike najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini

      najmanje do 15 rujna.

  1. Pregledavati klopke dva puta tjedno u navedenom periodu ovisno o štetniku i voditi

propisanu evidenciju.

  1. Skladištiti i čuvati korištene klopke i mamce na siguran način do 31. prosinca tekuće

godine.

  1. Klopke se postavljaju u skladu s uputama proizvođača, a ako iste ne postoje koristi

se tablica s preporučenim brojem klopki ovisno o veličini proizvodne površine

(ARKOD parcele):

 

Veličina proizvodne površine (ARKOD parcele)  

Broj feromonskih klopki

 

Broj vizualnih klopki

 

Broj hranidbenih klopki

do uključivo 2 ha 1 2 2
više od 2 do uključivo 5 ha 2 4 4
više od 5 do uključivo 10 ha 3 6 6
više od 10 do uključivo 50 ha 4 8 8
više od 50 do uključivo 100 ha 10 15 15
više od 100 ha 20 40 40

 

  1. Račun o kupnji i uputu proizvođača dostaviti na uvid u APPRRR do 9.6.2020

 

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima šljiva

Tijekom prošle noći opet bilježimo vrlo niske noćne temperature i to na nekim lokacijama u trajanju dužem od 4 sata, što nikako ne pogoduje voćnim vrstama. Stoga upozoravamo proizvođače voća da pregledaju svoje nasade radi moguće pojave izmrzavanja, kako bi naknadno mogli odlučivati o mjerama suzbijanja biljnih bolesti i štetnika.

 

Datum V.Zdenci V.Trnovitica K.Iva Daruvar Bjelovar V.Trojstvo Orovac Čazma Grabovnica
                 
01.04. -4,45 -3,2 -2,9 -3,3 -3,34 -1,1 -1 -2,3 -2,9

 

U nasadima šljiva jedni od značajnijih štetnika su   žuta i crna šljivina osica (Hoplacama minuta,H. flava) .Ukoliko imamo ulove ovog štetnika iznad kritičnog broja ( 20 po bijeloj ploči) tada može doći većih šteta ( opadanja plodova), ukoliko dio cvjetova izmrzne tada šteta može biti i veća.

U ovoj specifičnoj godini ploče su postavljene već 17.03.2020. prije početaka cvatnje. U toku  slijedećih 5 dana dakle do 22.03.2020. kada bilježimo temperature do 19 °C, imamo ulov 18 osica po ploči. Nakon toga slijedi pad temperatura bez ulova te od 27 do 29.03. ponovni porast temperatura iznad 20°C i u tim danima imamo ulov veći od kritičnog broja.

Kod vrlo ranih sorata  šljiva cvatnja je završila dok se ostale vrste na početku ili u punoj cvatnji . Upozoravamo voćare da se najavljuje za vikend porast temperatura što će uvjetovati daljnji let ovih štetnika. Tretiranje je dopušteno u fazi opadanja latica , na završetku cvatnje.

Prema gore navedenim naputcima voćari bi trebali provjeriti da li je došlo do izmrzavanja i ima li potrebe vršiti tretiranje.

Ukoliko je to potrebno tada to treba obaviti u rano jutro ili predvečer, kada pčele ne lete. Osim toga potrebno je obaviti i košnju  korovnske flora jer u višegodišnjim nasadima ona ne smije biti u cvatnji, ako se obavljaju  tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Potrebno je i dalje praćenje pojave osica i na sortama koje kasnije cvatu.

Insekticidi iz skupine piretroida u integriranoj proizvodnji šljive smiju se koristiti samo jednom tijekom vegetacije.

 

Aktivna  tvar Naziv preparata Vrsta  Štetnik
 

Acetamiprid

 

Mospilan 20 SG

 

šljiva

 

Šljivine osice

Deltametrin Decis 2,5 EC šljiva Žuta i crna šljivina osica
Alfa cipermetrin Direkt voćke Žuta i crna šljivina osica

 

Nakon završetka cvatnje  može se provesti i zaštita protiv bolesti lista nekim od slijedećih fungicida : DITHANE M-45, PINOZEB M-45, FUTURA 50 .

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima dunje

U nasadima dunje također je potrebno provoditi zaštitu protiv bolesti. Veliku opasnost može predstavljati  bakterijska palež (Erwinia amylovora) te palež cvijeta i trulež ploda

( Monilinia linhartiana) . Osim ovih bolesti moguća je pojava crne pjegavosti lista i ploda Entomosporium mespili), dunjinog pikca te kasnije tijekom vegetacije pojava pepelnice (Podosphaera oxyacantha).

Kao i kod ostalih voćnih vrsta zaštitu je potrebno provoditi preventivno prije pojave simptoma te prije oborina. Kod dunje je potrebno izvršiti zaštitu prije cvatnje kada i postoji velika mogućnost za infekcijom Monilinie. Od sredstava dozvolu za tretiranje  imaju fungicidi navedeni u tablici 1.

Aktivna tvar Naziv sredstva Bolest
Ciprodinil Chorus 75 WG

 

Chorus 50 WG

Palež cvijeta i trulež ploda, crna pjegavost

Krastavost

Difenkonazol Difcor Krastavost
Mankozeb Dhitane DG neotec Dunjin pikac,siva pjegavost lista,crna pjegavost
Sumpor Cosavet DF Pepelnica

 

U prijašnjim prognozama su navedeni pripravci na bazi bakra koji imaju dozvolu na dunji no primjenjuju se kod kretanja vegetacije.

Bakterijsku palež je potrebno pratiti tijekom vegetacije , simptomi se uočavaju iza cvatnje, cvjetovi potamne, a zatim  pocrne i suše se. Oboljelo lišće također pocrni i  ne otpada, već ostaje na granama

Ako se zaraza pojavila, širenje se može zaustaviti samo oštrim rezom do zdravog tkiva uz obavezno uklanjanjem oboljelih grana i njihovim spaljivanjem.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Na području Bjelovarsko bilogorske županije u tablici je prikaz najnižih temperatura zabilježenih tijekom posljednjih nekoliko dana, uz jak sjeverni vjetar i snježne oborine

Takove vremenske neprilike ne pogoduju voćnim vrstama kod kojih je krenula vegetacija. Tako temperaure -2,2 u doba cvatnje kruške i koštićavog voća rade štete , kod jabuke u fazi roza balona ta temperatura također čini štete, a potrebno je naglasiti da i hladni sjeverni vjetar pojačava negativan učinak. Stoga upozoravamo voćare da pregledaju nasade na prisutnost oštećenja.

 

Datum V.Zdenci V.Trnovitica K.Iva Daruvar Bjelovar V.Trojstvo Orovac Čazma Grabovnica
                 
23.03. -2,02 -2,3 -1,9 -3,3 -2,62 -3,2 -3 -2,3 -2,6
24.03. -1,3 -1,7 -1,4 -2,8 -1,41 -1,7 -1,7 -1,6 -1,6
25.03. -1,26 -1,6 -1,5 -2,8 -0,96 -1,6 -1,6 -1,2 -1,6
26.03.       -1,1   0 -0,2    

 

Porastom temperatura tijekom dana uz dugotrajnije vlaženje lista pogoduje pojavi infekcije krastavosti jabuke ( Venturia inaequalis), tako da je  potrebno provesti tretiranje protiv ove bolesti. Od pripravaka se mogu koristiti neki od slijedećih pripravaka: dodina (ChromodinS-65 ili Syllit 544 SC) uz oprez prilikom miješanja sa drugim sredstvima za zaštitu bilja, ditianona (Delan 700 WDG), pirimetanil  (Pyrus 400 SC, Scala) ili kombinaciju aktivnih tvari pirimetanil + ditianon (Faban).

U nasadima gdje postoji pojava pepelnice (Podosphaera leucotricha)  prije cvatnje jabuka ovisno o mogućnosti miješanja sa drugim fungicidima moguće je koristiti neki od pripravaka na bazi sumpora.

Kod primjene preparata na bazi stupora  navedeno je da prilikom primjene na temperaturama ispod 16°C smanjeno biološko djelovanje zbog slabije hlapivosti sumpora.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr