MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Bjelovarsko-bilogorska

Preporuka za suzbijanje ozimih žitarica

Nakon sjetve ozimih žitarica (o.ječam, o.pšenica, pšenoraž, o.zob) poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primjena herbicida u jesen i to u periodu nakon sjetve prije nicanja ili nakon nicanja žitarica kada imaju razvijena tri lista.

Korovi koji najčešće niču i prezimljuju s usjevom možemo podijeliti u dvije skupine U jesenskom periodu zajedno s usjevom prezimljuju korovi iz skupina:

  1. Širokolisnih korova s vrstama: priljepača, divlji mak, mišjakinja, jarmen, mrtva kopriva, čestoslavica, maćuhica, pastirska torbica i
  2. uskolisnih ili travnih korova koji većinom niču u jesen: slakoperka (paulj) – vrlo čest korov posljednjih godina u usjevima pšenice, divlja zob, vlasnjača (Poa), mišji repak.

Nakon sjetve, a prije nicanja primjenjuju se herbicidi koji djelotvornost zadržavaju do proljeća, a suzbijaju navedene korovne vrste. Obzirom da se herbicid primjenjuje na „golo“ tlo kada još ne znamo koji će korovi biti prisutni treba primijeniti herbicid širokog spektra djelovanja koji djeluje na travne i širokolisne korove.

Herbicidi koji imaju dozvolu su: Alister New, Tornado forte, Stomp 330EC, Pendigan 330EC, Fuga Delta, Filon 80 EC i dr.

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputi, a ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

Svi podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jesenskog luka i češnjaka

U narednim danima obavi će se sadnja jesenskog češnjaka i luka u zaštiti protiv zemljišnih štetnika  dozvolu ima pripravak Force 1,5 G tretiranjem u redove.

Ukoliko postoji potreba za suzbijanjem   jednogodišnjih  uskolisnih i širokolisnih korova, dozvolu za primjenu nakon sadnje ,a prije nicanja imaju : Chellenge 600 ,Stomp 330 E*, a za primjenu nicanja kulture mogu se  koristiti za istu namjenu  i Stomp aqua, Filon 80 EC.

*Krajnji rok za primjenu zaliha           1.3.2020.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima uljane repice

U tijeku su pripreme za sjetvu uljane repice, a za vikend meteorolozi najavljuju mogućnost pojave oborina i pad temperature tako da će uslijediti sjetva ove kulture. Jedna od prvih mjera je zaštita od korova. Herbicida koji su registrirani za ovu namjenu navedeni su u tablici 1.

Tablica 1.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

Korovi

 Doza  l,kg/ha     

 Vrijeme primjene

Dimetaklor Teridox 500 EC jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

2

Pre-emi u fazi 2-4 listova repice
Napropamid Devrinol 45 FL jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2,5 Unošenje u tlo prije sjetve
 

Klomazon

 

 

Reactor 360 CS

Clomate

Clematis

 

Kalif 480 EC

jednogodišnji travni  i širokolisni korovi

 

jednogodišnji širokolisni

0,33

 

 

 

0,15-0,2

 

 

Pre –em

Klomazon

Metazaklor

 

Kalif Mega

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

3

 

Pre- em

Klomazon

Dimetaklor

 

Brasan 540 E

jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2 Pre –em
Propizamid Kerb 50 EW jednogodišnji travni 1

 

Nakon nicanja u fazi 4 lista
Metazaklor Butisan S

 

Sultan 50 SC

Jed,travni i širokolisni

Jednogodišnji travni

2

 

1,5-2

 

Pre-em

 

Petoksamid

 

Koban 600

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

2

Pre-emi u fazi 4 listova repice
 

S-metolaklor

 

Dual gold 960 EC

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

1,25-1,4

 

Pre -em

Imazamoks

Metazaklor

 

Cleranda*

Jedenog i višeg travni i širokolisni korovi 2 nakon nicanja kulture (post-em), od stadija razvoja kotiledona do stadija razvoja osam listova

*Samo za IMI hibridi ozime uljane repice tolerantni na imazamoks.

Od ove godine na tržištu mogu se nabaviti hibridi i sorte koje su tretirane insekticidom LUMIPOSA. Sjeme tretirano ovim pripravkom djeluje na sve najvažnije jesenske štetnike na uljanoj repici: crvenoglavi repičin buhač, kupusna muha, kupusni buhač i repičina osa listarica. Proizvođači koji će koristiti ne tretirano sjeme odmah nakon nicanja trebaju vršiti pregled na prisutnost buhača koji u ranim fazama razvoja može prouzročiti veće štete, a kasnije tijekom vegetacije pratiti i pojavu ostalih jesenskih štetnika.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača

Obilaskom parcela pod kupusnjačama i dalje bilježimo jake pojave kupusnog moljca  (Plutella xylostella) i to svih razvojnih stadija.Primijećena je i jaka populacija kao i dosta jaka lisnih ušiju (Aphididae).Od ostalih štetnika imamo pojavu srednjeg intenziteta štitastog moljca (Aleyrodes beassicae) . Osim ovih štetnika i dalje traju napadi kupusnih buhača (Halticinae) i tripsa (Thysanoptera), dok  je prisutnost kupusnih stjenica (Eurydema spp.)  i kupusnih lisnih sovica (Mamestra, Autographa) nešto manja . Osim toga traje intenzivan let kupusnih bjelaca ( Pieris spp.) te odlaganje jaja  Zbog svega navedenog potrebno je obaviti pregled parcela pod kupusnjačama  i ovisno o pronađenom štetniku i karenci izvršiti tretiranje nekim od insekticida navedenih u tablici 1.

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv pripravka Štetnik Dozvole za
ostale kupusnjače
 

Metaflumizon

ALVERDE kupusna sovica

žuta kukuruzna sovica

sovice

kupusni bijelac

Kupus, kelj,kelj pupčar,kineski kupus
Klorantraniliprol
Lambda-cihalotrin
AMPLIGO Kupusni bijelac,sovice,kupusni moljac, l. uši brokula
Klorantraniliprol CORAGEN Kupusari,kupusna sovica ,moljac Brokula,cvjetača
Lambda-cihalotrin  

 

 

KARETE ZEON

 

 

 

lisne uši

povrtna sovica

kupusna sovica

kupusni bijelac

staklenički štitasti moljac

 

 

 

Kupus,kelj pupčar

 

 

 

Bacillus thuringiensis BIOBIT WP kupusni bijelac Kupusnjače
 

 

 

Dimetoat

 

 

 

 

CALINOGOR

 

CHROMGOR

 

 

PERFEKTHION

 

 

 

 

 

ROGOR 40

Osim Rogora svi za kupusnu muhu

 

lisne uši,tripsi

 

 

 

 

 

 

 

kupusni buhači,l.uši,gusjenice

 

 

Kupusnjače

 

 

 

 

 

 

 

 

kupus

Metoksifenozid RUNNER 240 SC žuta kukuruzna sovica kupusnjače
Alfa-cipermetrin DIREKT

 

 

 

 

FASTAC 10 EC

 

 

 

 

 

kupusni moljac

 

kupusna sovica

kupusna lisna uš

kupusni buhač

mali kupusar

kupusni moljac

tripsi

kupusni štitasti moljac

kupusni buhači

 

Kupusnjače

 

 

Cvjetača,brokula,kupus,

kelj

 

 

 

 

 

 

Deltametrin DECIS 2,5 EC

 

 

 

DECIS 100 EC

 

 

ROTOR SUPER

kupusna sovica

kupusna lisna uš

kupusni buhač

mali kupusar

kupusni moljac

tripsi

kupusni štitasti moljac

k.bijelac,sovice,l.uši

Kupusnjače

 

 

Kupus,brokula,cvjetača

 

 

kupus

Pirimikarb PIRIMOR 50 WG lisne uši Kupusnjače
Pimetrozin CHESS 50 WG* lisne uši Crveni i bijeli kupus,kelj
Tiakloprid CALYPSO SC 480 lisne uši ,kukci koji grizu osim gusjenica leptira Raštika,brokula,kelj pupčar,kelj,kineski kupus
Emamektin

benzoat

AFFIRM kupusni moljac Kupus,brokula,cvjetača
Cipermetrin CYTRIN MAX k.buhač k.moljac,l.uši.kupusari,

tripsi,štit.

Moljac,sovice

Kupus,cvjetača,brokula
 

Esfenvalerat

SUMIALFA 5 FL Kupusni moljac,k. bijelac kupus
Spinosad LASER Leptiri( jaja ili gusjenice),kupusna sovica

kalifornijski trips

Kupus,brokula,cvjetača,

kelj pupčar

kupusnjače

Acetampirid MOSPILAN 20 SG k.sovica,l.uši,k.moljac idr Kelj pupčar
Indoksakarb AVAUNT EC kupusni bijelac,sovica,kupusar Kupus,brokula,cvjetača,kelj pupčar
Spirotetramat MOVENTO Kupusni štit moljac Kupus,kelj,brokula,cvjetača
Bacillus thuringiensis BATURAD WP Kupusni bijelac Povrtne kulture

*Krajnji rok za primjenu zaliha           30.1.2020

 

Od bolesti najviše nailazimo na simptome crne truleži ( Xanthomonas campestris pv.campestris), za preventivno ( prije pojave simptoma) suzbijanje ove bolesti moguća je primjena primjena mikro-bioloških pripravaka te kod uzgoja kasnih  kupusnjača, uz poštivanje karenci koristiti i manje količine  bakarnih pripravaka prema dozvoli .

Za većinu usjeva zbog toga što već postoje simptomi i bliže se rokovi berbe ove mjere je teže provesti.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U zaštiti vinove loze protiv peronospore primijeniti fungicide: Curzate B WG, Curzate F, Equation pro, Mildicut 25 SC,  Momentum trio, Manoxanil, Indomate 505 WG, Magma triple.

Protiv pepelnice primijeniti: Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr. Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC.

Prilikom odabira fungicida prednost treba dati fungicidu kojega ste najmanje puta koristili. 

Vinogradare podsjećamo da redovito pregledavaju žute ljepljive ploče radi praćenja populacije američkog cvrčka- vektora zlatne žutice vinove loze. Ploče treba mijenjati svaka 2-3 tjedna.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka potrebno je  krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

Radi zaštite pčela cvatući podrast u vinogradu treba pokositi, a zaštitu provoditi u večernjim satima.

Obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka donesene su „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze( NN 48/18, 63/19).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja

Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima malina i kupina

U nasadu maline traje berba dok kod kupina počinje zrioba. Posljednjih godina na malinama i kupinama javljaju se problemi sa azijskom ili octenom voćnom mušicom (Drosophila suzukii). Ovaj štetnik napada isključivo zdrave plodove mnogih voćnih vrsta ( breskva, maline, kupine, vinove loze, jagode, smokve i dr.), odlažući jaja u njih. U plodu se razvijaju ličinke koje u potpunosti unište plodove, čineći velike štete proizvođačima. Plodovi voća najosjetljiviji su na napad toga štetnika kada počnu mijenjati boju prilikom sazrijevanja i razvijati šećer.

Suzbijanje se može provoditi pripravkom Calypso SC 480 koji ima dozvolu za malinu i kupinu na otvorenom uz karencu od 14 dana.

Osim kemijskog suzbijanja moguće je postavljanje lovnih posuda, radi se o plastičnim bocama kapaciteta 250 ili 500 ml. Ispod čepa na otprilike 3 cm, izbuše se rupice promjera oko 5 mm i u njih se ulije jabučni ocat ili kombinacija jabučnog i vinskog octa u omjeru pola pola uz dodatak nekoliko kapi tekućeg deterdženta. Moguće je koristiti i vodenu otopina kvasca s dodatkom šećera. Lovne posude postavljati na 1,5 m visine uz rubove ili unutar samog nasada, a moguće ih je postavljati i na tlo između redova. Potrebno je vršiti stalne preglede i odstranjivanje zaraženih plodova.

Kod zriobe u nasadima ovih voćnih vrsta ukoliko nastupi vrijeme sa oborinama mogu se javiti problemi sa sivom plijesni (Botrytis cinerea) na plodovima. Od fungicida kratke karence za suzbijanje ove bolesti mogu se koristiti: Switch 62,5 WG ( 14 dana), Teldor SC ( 7 dana), Pyrus 400 SC8 ( 3 dana) dozvola samo za malinu.

Za smanjivanje pojave ove bolesti preporuča se i odstranjivanje zaraženih plodova. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuka

 

Prema najavljenim prognozama i dalje će vladati visoke temperature uz moguće oborine lokalnog karaktera. U posljednjim zaštitama osobitu pozornost treba posvetiti  zaštiti samog ploda od moguće pojave bolesti na plodu:  trulež ( Monilinia spp), kastavosti ( Venturia spp), gorke truleži plodova (Colletotrichum spp.), sive plijesani (Botrytis),smeđe trulež ploda ( Stemphylium spp), truleži plodova (Neofabrea spp), crne trulež ( Alternaria spp) i dr.

Pri izboru preparata dati prednost onima koji djeluju na suzbijanje tih bolesti vodeći računa o karencama:

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolest Karenca
 

Kaptan

SCAB 80 WG

KAPETAN 80 WG

CAPTION 80 WG

krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova  

21

Tiofanat -metil TOPSIN M 500 trulež ploda 14
Fluopiram

Tebukonazol

 

LUNA EXPERIENCE

pepelnica, krastavost, alternariska pjegavost  

14

NATIVO 75 WG Krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14
Piraklostrobin

Boskalid

 

BELLIS

 

krastavost, pepelnica

7 jabuke za skladište

14 jabuke za tržište

 

Fludioksonil

 

GEOXE

siva i plava plijesan, crna  smeđa i gorka  trulež  

3

Zaštitu protiv pepelnice provoditi pripravcima: Zato plus ( karenca 21 dan), Zato ( karenca 14), Stroby (35 dana) ,Nativo  75 WG karenca 35)) oni ujedno preventivno djeluju i na krastavost jabuke.

Provoditi i zaštitu protiv jabučnog savijača: Coragen20 SC, Calypso SC 480, Mosiplan 20 SP, Affirm, , Reldan 22 EC, Laser, Imidan WG 50, Harpun, Delegate 250 WG.

I dalje pratiti pojavu crvenog voćnog pauka i koprivine grinja (Panonychus ulmi ,Tetranychus urticae) jer visoke temperature pogoduju njihovoj pojavi. Kod odabira akaricida  također je potrebno voditi računa o karencama jer se one kreću od 28 pa do 3 dana.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Početkom srpnja većina proizvođača krizantema obavila je sadnju presadnica. Kod onih koji „ vraćaju „ krizantemu na isto mjesto uvijek postoji veća vjerojatnost za pojavu bolesti korijena i prizemnog dijela stabljike ( Fusarium spp, Pytium spp i sl) , stoga slijedećih mjesec dana treba vršiti zaštitu protiv tih bolesti.

Promjenjivo vrijeme jutarnje magle ,povišena relativna vlaga i visoke temperature pogodovat će razvoju bolesti krizanteme. Najčešće bolesti koje se javljaju na području naše županije su: bijela hrđa (Puccinia horiana) , smeđe pjegavosti ( Septoria chrysanthemella  ), crne ili koncentričnoj pjegavosti lista (Alternaria chrysanthemi). Vrlo česta je i pojava  sive plijesni ( Bortytis cinerea ) kao i smeđe truleži krizanteme (Didymella liguicola).

Osim ovih bolesti u proteklim vegetacijama na nekim lokacijama uočena je pojava viroza  i slabija pojava bekterijoza. Ukoliko se radi o pojedinačno zaraženim biljkama njih je najbolje iznijeti i uništiti.

U tablici 1. navedeni su fungicidi registrirani za suzbijanje bolesti na krizantemi te na ukrasnom bilju i cvijeću.

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv pripravka Bolest Biljna vrsta
Metalaksil- M FONGANIL GOLD pythium i treulež korijena  

ukrasno bilje

Propamokarb PROPLANT           „          „
Bakreni NEORAM WG

COPPER KEY FLOW

CUPRA

COPPER KEY

CODIMUR 50

COPPER LAINCO

plamenjače, hrđe,lisne hrđe ukrasno bilje
Sumpor  

CHROMOSUL 80, SULFOLAC ,

KUMULUSDF,

KALINOSUL 80 WG, SUMPOR SC 80, THIOVIT JET

MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS

pepelnica  

 

krizantema i dr vrste cvijeća

Mankozeb DITHANE DG NEOTEC

CADILLAC

bijela hrđa

hrđe

krizantema

ukrasno bilje

Kaptan CAPTAN WP 50

KASTOR

konc. i smeđa pjegavost cvijeće
Folpet FUTURA 50 WP             „ cvijeće
Metiram POLYRAM DF bijela hrđa,hrđe , plamenjače ukrasno bilje
Tetrakonazol DOMARK 40 ME    „       „
Ciazofamid RANMAN TOP   cvijeće
Fosetil ALIETTE FLASH    „       „
Miklobutanil SYSTHANE 20 ME

 

FOND 12 E

peplnica, hrđa, lisne pjegavosti

pepelnica i hrđe

      „

 i dr. vrste cvijeća

ukrasno bilje

Propikonazol BUMPER 25 EC pepelnica ukrasno bilje
Azoksistrobin QUADRIS

ORTIVA

pepelnice i hrđe

hrđe

 

ukrasno bilje

Ciprodinil,Fludioksonil SWITCH 62,5 WG siva plijesan ukrasno bilja
Fenheksamid TELDOR SC 500 siva plijesan ukrasno bilje
Piraklostrobin

Boskalid

SIGNUM siva plijesan ukrasno bilje i cvijeće u zatvorenom prostoru
Pirimetanil PYRUS 400 SC Siva plijesan cvijeće

Najčešći štetnici  krizanteme su tripsi  ,mogu se javiti  lisne uši, a porastom temperatura  može se očekivati i veća pojava crveni pauci i štetne gusjenice ( sovice, kukuruzni moljac i dr).

U tablici 1. Navedeni su pripravci za suzbijanje štetnika u cvijeću i ukrasnom bilju.

Tablica 1

Djelatna tvar Naziv pripravka štetnik Dozvola
Imidaklopirid CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

trips Ukrasno bilje/zaštićeni prostor
Tiametoksam ACTARA 25 WG trips, lisne uši, štitasti moljac Ukrasno bilje/zaštićeni

prostor

Tiakloprid CALYPSO SC 480 lisne uši

trips

Ukrasno bilje

Ukrasno bilje zaštićeni prostor

Deltametrin DECIS 2,5 EC

DECIS 100 EC

POLECI PLUS

SCATTO

lisne uši tripsi, lisni mineri, štitasti moljac i dr cvijeće otvoreni i zaštićeni prostor, ukrasno bilje
Alfa cipermetrin DIREKT  štitasti moljac ukrasno bilje zaštićeni prostor
Lufenuron MATCH 050 EC trips ukrasno bilje
Acetamiprid MOSPILAN 20 SG

MOSPILAN 20 SP

tripsi, lisne uši i dr ukrasno bilje
Pimetrozin CHESS 50 WG* l.uši ukrasno bilje
Dimetoat PERFEKTHION l.uši, štitaste uši ukrasno bilje
Cipermetrin CYTHRIN MAX trips, lisne uši, štitasti moljac i dr. cvijeće i ukrasno bilje
Abamektin KRAFT 18 EC

VERTIMEC 018 EC

VERTIMEC PRO

lisni mineri.c.pauci, trips cvijeće

ukrasno bilje

Mibemektin MILBENOCK koprivina grinja ukrasno bilje
Piriproksifen PYXAL štitasti moljci i št.uši cvijeće i ukrasno bilje
Fenazakin DEMITAN c.pauk i koprivina grinja ukrasno bilje u zaštićenom prostoru, krizantema i dr
Etoksazol ZOOM 11 SC c.pauk i koprivina grinja cvijeće
Spirodiklofen ENVIDOR SC 240 Koprivina grinja ukrasno bilje
MILBEKNOCK Koprivina grinja ukrasno bilje  
Tebufenpirad MASAI koprivine , mekokožna i grinje šiškarice ukrasno bilje
Klorpirifos-metil RELDAN 22 lisne uši krizantema, lavandin
Parafinsko ulje OVITEX l. uši, grinje ukrasno bilje
Piretrin BIOTIP APHICID

TERMINATOR APHICID

l.uši, leptiri,s taklenički štitasti moljac Ukrasno bilje
Metoksifenozid RUNNER 240 SC gusjenice cvijeće

*Krajnji rok za primjenu zaliha           30.1.2020

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima oraha

Na terenu kod obilaska oraha i dalje primjećujemo jače napade sive pjegavosti ili antraknoze lista (Gnomonia leptostyla) te bakterijoza ( Xsantomonas juglandis). Dozvoljene pripravke za suzbijanje ovih bolesti možete naći u preporuci od 30.05.2019.

 

Praćenjem leta orahove muhe (Rhagoletis completa) na žutim ljepljivim pločama, utvrđen je početak leta ovog štetnika. Ženke odlažu jaja u zelenu lupinu desetak dana nakon početka leta. Štete čine ličinke na zelenom dijelu lupine gdje se hrane te ona  pocrni i zalijepi se za ljusku orah

Najveća brojnost ovog štetnika je od kraja srpnja pa do početka rujna. Brojnost ovisi o vlazi i temperaturi zraka.

Od mjera suzbijanja moguće je postavljanje većeg broja žutih ljepljivih ploča na stabla oraha kako bi se smanjila brojnost ovog štetnika , a kemijska tretiranja potrebno je provoditi u razmacima najdulje od dva tjedna do konca kolovoza. Koristiti pripravke koji imaju dozvolu za tu namjenu : Calypso 480 SC ili Imidan 50 WG.

Osim orahove muhe u plodovima oraha mogu se naći gusjenice savijača, a one izazivaju crvljivost ploda. Na orahu štete čine  orahov savijač (Cydia amplana) i jabučni savijač

(Cydia pomonella ). Sredinom ljeta odlažu jaja na plodove , a štete čine gusjenice ubušujući se u plod , čineći ga „ crvljivim“

Na orahu možemo pronaći veliku i malu orahovu lisnu uš ( Callaphis juglanis,Chromaphis juglandicola) , no dosadašnjim praćenjem nije utvrđena izrazito jaka populacija ovih štetnika.

U tablici 1 navedeni su insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje štetnika na orahu

Tablica 1.

Akrivna tvar Naziv pripravka Štetnik
Tiakloprid Calypso 480 SC Orahova muha
Fosmet Imidan 50 WG  Orahova muha   i  jabučni savijač
Klorantraniliprol Coragen 20 SC Jabučni savijač
 

Deltametrin

Decis 100 EC

Scatto

Rotor super

 

Jabučni i kestenov savijač, lisne uši

Lambda-cihalotrin Kaiso * Lisne uši
Granulovirus Carpovirusine EVO 2 Jabučni savijač
Spinosad Laser Jabučni savijač
Piretrin* Asset Lisne uši, medeči cvrčak, stjenice

Posljednja tri imaju dozvolu u ekološkoj zaštiti.

*Krajnji rok za primjenu zaliha        11.4.2020

 

Istraživanja provedena u Međimurskoj županiji pokazuje da primjenom kombinacije  Buminala (biljni proteinski mamac ) i pripravaka Calypso, Laser ili Imidan tretiranjem samo dijela krošnje, daju dobre rezultate. Istraživanja su provedena samo na stablima više krošnje na okućnicama.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest vinogradarima!

Vinogradare upućujemo da narednih nekoliko dana izvrše drugo tretiranje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus)  glavnog prijenosnika zlatne žutice vinove loze.

Za suzbijanje američkog cvrčka mogu se koristiti insekticidi:  Avaunt EC, Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Cythrin max, Abanto, Krisant EC, Piretro Natura.

Vinogradare podsjećamo da u vinograde postave žute ljepljive ploče na srednju armaturnu žicu radi praćenja pojave odraslih oblika američkog cvrčka- vektora zlatne žutice vinove loze. Ploče treba mijenjati svaka 2-3 tjedna.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka potrebno je  krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

Radi zaštite pčela cvatući podrast u vinogradu treba pokositi, a zaštitu provoditi u večernjim satima.

Obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka donesene su „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze( NN 48/18, 63/19).

Vinogradare upućujemo da i dalje provode zaštitu protiv pepelnice  fungicidma:  Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Dynali EC, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr. Ukoliko su prisutni simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC.

Prilikom odabira fungicida prednost treba dati fungicidu kojega ste najmanje puta koristili. 

Uz pepelnicu zaštitu i dalje provoditi protiv plamenjače fungicidima sistemičnog načina djelovanja: Galben F, Fantic F, Galben C, Fantic M, Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double i dr.

Za suzbijanje grožđanih moljaca mogu se koristiti insekticidi:  Avaunt 15 SC Coragen SC, Reldan 22 EC Decis 2,5 EC, Direkt, Sumialfa 5 FL, Nurell D, Chromorel D, Laser KS, Cythrin Max ili Affirm.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

 

                                                                                                                             Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                       Vesna.Bradic@mps.hr