MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Bjelovarsko-bilogorska

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima krastavac

Kod prošlotjednog pregleda usjeva krastavca za proizvodnju kornišona koji se nalazi u početnim fazama cvatnje osim  pojave lisnih ušiju nisu primijećeni simptomi bolesti. Za ljeto se predviđaju izuzetno visoke temperature sa eventualnom pojavom ljetnih pljuskova. Zbog toga je potrebno tijekom vegetacije vršiti tretiranja biostimulatorima i folijarne prihrane, koji će ublažiti posljedice temperaturnih stresova, a ovisno o vremenskim prilikama i pregledima obavljati zaštitu protiv bolesti i štetnika.

Najčešće bolesti krastavca su plamenjači krastavca (Pseudoperonospora cubensis).Simptome bolesti  primijetiti ćete na licu lista kao svijetle pjege dok na naličju lista nalazimo sivi“ mašak“, nakon  toga  tkivo nekrotizira „posmeđi“ .Kod toplijih i vlažnijih vremenskih prilika , postoji velika vjerojatnost pojave  bakterijoza ( Pseudomonas spp.) .

Za razliku od plamenjače na listu nalazimo uglatim pjegicama, bez pojave maška na naličju lista. Nakon izvjesnog vremena to napadnuto tkivo ispada i list izgleda prošupljeno. Kod uzgoja krastavca  u zaštićenim prostorima mogu se pojaviti pepelnice ( Sphaerotheca fuliginea ) i to u vidu  pepeljasto sive prevlake na listu, dok je kod pojave ( Erysiphe cichoracearum) prevlaka ć bjeličasta.

Siva plesan (Botrytis cinerea) se  češće javlja u  zaštićenom prostoru. Od virusnih oboljenja moguća je pojava virusa ( CMV,ZYMV) i dr.

U tablici 1 su svi registrirani fungicidi koji imaju dozvole za suzbijanje bolesti na krastavcu.  Najbolja primjena je prije pojave samih simptoma. Kod izbora preparata voditi računa o karencama.

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv pripravka Bolest Dozvole
 

Preparati na bazi bakra

NEORAM WG

 

CHAMPION FLOW SC

CHAMPION 50 WG

NORDOX 75 WG

CUPRABLAU Z 35 WG

plamenjača

uglata pjegavost lista

 

 

Krastavac

 

 

 

 

Krastavac u zaštićenom pros.

 

Preparati na bazi sumpora COSAVET

KOSSAN WG

KUMULUS DF

SULFOLAC 80 WG

SUMPOR SC 80

BRIMFLO

THIOVET JET

SULGRAN

MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS

 

pepelnica

 

 

krastavac

Azoksistrobin ORTIVA

ZAKEO 250 SC
ZAFTRA AZT 250 SC

plamenjača

 

pepelnice

krastavac zaštićeni prostor

 

Azoksistrobin

Tebukonazol

CUSTODIA pepelnica krastavac zaštićeni prostor
Krezoksim-meti STROBY WG pepelnica krastavac zaštićeni prostor
Trifloksistrobin ZATO 50 WG pepelnica krastavac
Fosetil ALIETE FLASH

AVI WG

plamenjača

 

krastavac
Mandipropamid REVUS plamenjača krastavac
Mandipropamid

Mankozeb

PERGADO MZ plamenjača krastavac,

 

 

Difenkonazol

 

DIFCOR

ARGO

koncentrična pjegavost,pepelnica krastavac
Fenbukonazol INDAR 5 EW pepelnica krastavac
Meptil-dinokap KARATHANE GOLD 350 EC pepelnica krastavac,dinja lubenica
Bupirimat NIMROD 25 EC pepelnica lubenica krastavac,dinja,lubenica
Tetrakonazol DOMARK 40 ME pepelnice krastavac,dinje,lubenice,tikvice
 

Ciazofamid

 

RANMAN 400 SC

 

 

RANMAN TOP

 

 

plamenjača

 

 

krastavac

krastavac za preradu

 

krastavac,krastavac za preradu

Famoksadon

Famoksadon

EQUATION PRO plamenjača krastavac
Benalaksil

Mankozeb

GALBEN M* plamenjača krastavac
Metalaksil-M

Mankozeb

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE  

plamenjača

 

krastavac

 

 

Mankozeb

Dimetomorf

ACROBAT MZ WG plamenjača krastavac
Dimetomorf

Ametoktradin

ORVEGO plamenjača krastavac
Tiofanat-metil TOPSIN 500 SC antracnoza krastavac zaštićeni prostor
Propamokarb

Fluopikolid

INFINITO plamenjača krastavac u zaštićenom prostoru

na otvorenom

Pirimetanil PYRUS 400 SC Siva plijesan krastavac u zaštićenom prostoru
Izopirazam REFLECT peplnica Krastavac u zaštićenom prostoru
Miklobutanil SYSTHANE 20 EW

 

FOND 12 E

REFLEKT

pepelnica krastavac

 

krastavci,

 

Krajnji rok za primjenu zaliha 1.8.2021.

Kod uzgoja krastavac u zaštićenom prostoru česta je pojava  tripsa (Thripidae) , lisnih ušiju

( Aphididae) , njihovo suzbijanje je potrebno i zbog sprečavanja širenja viroza.Kod porasta temperatura obićno se javljaju  koprivine grinje (Tetranichus urticae)  . Osim toga moguća je i pojava  lisnih minera (Liriomyza spp.) i štitastih moljaca (Trialeurodes vaporariorum ).

Kod uzgoja krastavaca na otvorenom prostoru najčešći problem budu lisne uši i grinje te trips.

U  tablici 2 navedene su dozvole preparata za suzbijanje ovih štetnika, a izbor sredstva odabrati prema pregledu i utvrđenom štetniku.

Tablica 2.

Djelatna tvar Naziv pripravka Štetnik  

Dozvole

Lambda-cihalotrin KARATE ZEON lisne uši,lisne sovice,resičari krastavac
Alfa-cipermetrin DIREKT

 

 

FASTAC 10 EC

staklenički štitasti moljac

 

lisne uši, staklenički štitasti i duhanov moljac,sovice

krastavac u zaštićenom prostoru

 

krastavac,

 

 

 

 

Deltametrin

 

 

 

 

DECIS 2,5 EC

ROTOR SUPER

POLECI PLUS

RITMUS

 

duhanov trips i neke vrste lisnih ušiju

 

 

krastavac na otvorenom,u zaštićenom prostoru i za preredu

 

 

Imidakloprid* CONFIDOR SL 200  

Duhanov štit. moljac

 

Krastavac zaštićeni prostor

Tiametoksam* ACTARA 25 WG*** lisne uši, staklenički štitasti moljac, kalifornijski trips, duhanov trips Krastavac zaštićeni prostor
Pirimikarb PIRIMOR 50 WG lisne uši krastavac
 

Tiakloprid

CALYPSO SC     480 ** lisne uši krastavac

 

Acetamiprid MOSPILAN 20 SP

MOSPILAN 20 SG

lisne uši

 

krastavac

 

krastavac ( zaštićeni prostor)

 

Flonikamid TEPPEKI 500 WG lisne uši krastavac ( i za preradu)
Abamektin KRAFT 18 EC

 

 

 

VERTIMEC 018 EC

APACHE

crveni pauci, kalifornijski trips, muhe lisni mineri, grinje

 

crveni pauci,tripsi,

 

 

 

krastavac

 

 

 

Sulfoksaflor CLOSER Štitasti moljci,lisne uši Krastavac salatni
Spinosad LASER krastavac,kalifornijski trips,muhe lisnih minera

sovice

krastavac u zaštićenom prostoru

 

Emamektin

Benzoat

AFFIRM sovice krastavac zaštićenom prostoru,

 

Piriproksifen HARPUN Štitasti moljac krastavac zaštićenom prostoru,
Klorantraniliprol

Abamektin

VOLIAM TARGO Koprivina grinja,lisni mineri,sovice krastavac u zaštićenom prostoru
Piretrin ABANTO

KRISTANTEC

PIRETRO NATUR

Štitasti moljci Krastavci na otvorenom i u zaštićnom prostoru

 

* Dozvola samo u zaštićenom prostoru ( trajno zaštićeni)

**Krajnji rok za primjenu zaliha          3.2.2021.

***Krajnji rok za primjenu zaliha           31.10.2021.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                           

    Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Zaštitu vinove loze i dalje je potrebno provoditi zaštitu protiv plamenjače vinove loze primjenom  sistemičnih pripravaka; Folpan gold, Mikal premium F, Mikal flash, Ampexio WG, Vincare WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Fantic FGalben F, Galben M, Armetil M, Orvego, Acrobat MZ, Forum star, Metomor F, Melody

 Za suzbijanje pepelnice (Erysiph necator) mogu se koristiti npr. Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience, Talendo i sl.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) moguća je primjena pripravakaTeldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

Vinogradari su obavezni provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno pratiti pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje potrebno je postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu. Nakon prvog tretiranja (prethodna preporuka za vinovu lozu od 19.6 2020.) potrebno je ponoviti zaštitu nakon 2-3 tjedna.

Registrirani su insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) su: DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, AVAUNT EC, CYTHRIN MAX, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)

                                                                                                                             Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                             Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke proteklo je dva tjedna. Na terenu nije primijećena pojava krastavosti jabuke , a ciklus primarnih zaraza krastavosti jabuke  je završio. Zaštitu protiv ove bolesti potrebno je ponoviti prije najavljenih oborina fungicidima preventivnog djelovanja :

ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro)

kaptana : Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG,  Scab 480 SC, Caption 80 WG

mankozeba: Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45,Manfil- 75 WG, Manfil 80-WP, Star  80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80

Suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha)  na lokacijama gdje je slaba zaraza ,može provoditi pripravacima na bazi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss. Kod primjene sumpora voditi računa da dnevne temperature ne prelaze 25 °C  zbog moguće fitotoksičnosti.

U nasadima gdje je zabilježene  jaka zaraza pepelnicom moguće je koristiti neki od slijedećih fungicida :

Luna exspirience, Sercadis , Sercadis plus, Cyflamide 5 EW,  i dr

Suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella)  moguće je  provoditi nekim od slijedećih insekticida : Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Coragen 20, Affirm  , Voliam Targo, Delegate 250 WG i dr.

Pregledom nasada za sada nije uočena jača pojava crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi)  kao i hrđaste jabučne grinje (Aculus schlechtendali) , no najavljen je porast dnevnih temperatura tako da je potrebno vršiti preglede na te štetnike.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača

Prošlog tjedna većina je  proizvođača kasnih kupusnjača ( kupusa, kelja, cvjetače), obavili  sadnju. Najvažniji štetnici koji se javljaju vrlo brzo nakon sadnje su kupusni buhača

( Phyllotreta spp.) i nihovu pojavu treba  pratiti odmah po presađivanju,a po potrebi vršiti tretiranja. Osim njih moguće probleme mogu stvarati i kupusne stjenice (Euridema

 spp.).Posljednjih godina imamo sve veću pojavu kupusnog štitastog moljca (Aleyrodes proletella)  i veliki problem stvara kupusni moljac (Plutella xylostella).

Tijekom ove vegetacije na ranim kupusnjačama bio je dosta jaki napad kupusnih lisnih ušiju

(Brevicoryne brassicae), a primijećen je i let kupusnih bjelaca (Pieris spp.).

Za suzbijanje kupusnih buhača koji se javljaju na samom početku vegetacije, a njegova pojava je primijećena  već sada  u jačoj mjeri, mogu se primijeniti neki od slijedećih insekticida ( koji imaju djelovanje i na neke od gore navedenih štetnika):

Decis 2,5 EC, Decis 100, Karis  10 CS, Fastac 10 EC, Cythrin max, Decis 100 ,

Rogor 40 * dr.

*Krajnji rok za primjenu zaliha           30.6.2020.

Za pojavu ostalih štetnika pratite daljnje preporuke.

 

Na kupusu se može javiti nekoliko bolesti: bakterijska tamna trulež žilnog staničja  (Xanthomonas campestris pv. campestris),plamenjača kupusa(Peronospora parasitica),prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suha trulež (Phoma lingam) i dr.

U zaštiti protiv bolesti moguće je koristit neki od slijedećih pripravaka : Bordoška juha caffaro, Rame caffaro ,Ortiva, Zakeo 250 SC, Difcor, Score, Topsin 500 ,Signum i dr.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Kod proizvodnje rajčice  rajčici u vanjskom uzgoju promjenjivo vrijeme sa pojavom oborina i dnevnim temperaturama većim od 20 °C pogoduje pojavi bolesti i to osobito plamenjači (Phytophthora infestans) . Osim toga  porastom temperatura vrlo česta je i pojava koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) . U uzgoju rajčice u zatvorenom prostoru javlja se  problem sa sivom plijesni (Botrytis cinerea) .Pepelnica rajčice je bolest koja se može javiti u zaštićenom prostoru (Leveillula taurica) kao i baršunasta plijesan rajčice ( Fulvia fulva). Osim toga moguća je pojava raznih bakterijoza i virusnih oboljenja tako da je potrebno vršiti stalne preglede.

U tablici 1. navedena su neka od sredstava koja imaju dozvolu za suzbijanje bolesti na rajčici.

 

Djelatna tvar Naziv preparata Dozvole za bolesti      Karence / dani
Benalaksil Galben M*

Fantic-M

Galben-C*

plamenjača 14

3

14

Metalaksil –M

 

Ridomil gold MZ  pepite plamenjača 14 rajčica u polju

7 rajčica u zaštičenom prostoru

Metalaksil –M

 

Bakar

 

Ridomil gold R

plamenjača  

3 ( zaštićeni prostor)

Azoksistrobin Ortiva

Zakeo 250 SC

Zaftra AZT 250 SC

plamenjača

baršunasta plijesan

pepelnica

3
Azoksistrobin

+

difenkonazol

Ortiva top plamenjača

koncentrična pjegavost

pepelnica

7
Trifloksistrobin Tebukonazol Nativo 75 WG pepelnica 3
Flutriafol Pointer pepelnica 1
Famoksadon
+
cimoksanil
Equation pro plamenjača 7
Ciazofamid Ranman 400 SC

Ranman top

plamenjača 3
Difenkonazol Difcor

Argo

koncentrična pjegavost

siva pjegavost

baršunasta plijesan

pepelnica

7
Mandipropamid Revus

Pergado MZ

plamenjača 3

14

Folpet

Bentiavalikarb

Vincare plamenjača 7
Folpet

Dimetomorf

Sphinx exstra 685 WDG plamenjača 7
Cimoksanil + bakar Cursate B WG* plamenjača 14
 Tetrakonazol Domark ME 40 Pepelnica

barš.plijes

4
Izopirazam Reflect pepelnica 1 rajčica u zaštić. prostoru
Miklobutanil Systhane 20 EW peplenica  
Tiofanat-metil Topsin 500 SC baršunasta plijesan  

3

Propamokarb

Cimoksanil

Proxsanil 450 SC plamenjača 3
Mankozeb

Cimoksanil

Nautile DG plamenjača 3
fenheksamid Teldor SC 500 siva plijesan

bijela trulež

4
fludioksonil Switch 62,5 WG siva trulež

bijela trulež

3
Fludioksonil Geoxe Siva plijesan 3
boksalid Signum siva plijesan

pepelnica

3
pirimetanil Pyrus 400 SC

Scala

siva plijesan 3

*Krajnji rok za primjenu zaliha           1.7.2021.

 

Pregledom rajčice na otvorenom od  štetnika primijećena je pojava lisnih ušiju, a u zaštićenim prostorima uz lisne uši za sada slabija pojava minera. Pratiti daljnje obavijesti.

Lisne uši na rajčici moguće tretirati nekim od slijedećih insekticida neki su namijenjeni samo za primjenu u zaštićenom prostoru.:

Calypso SC 480*, Mospilan 20 SP, Poleci Plus, Fastac 10, Pirimor 50 WG i dr.

*Krajnji rok za primjenu zaliha           3.2.2021.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Prema podacima s agrometeoroloških stanica u BBŽ je u posljednja četiri dana palo između 20-24 mm oborina što je dovelo do novih infekcija s uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), u slabije  zaštićenim vinogradima prisutna je sporulacija ( bijela prevlaka na naličju lista).

Za zaštitu protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) preporučamo korištenje sistemičnih pripravaka; Folpan gold, Mikal premium F, Mikal flash, Ampexio WG, Vincare WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Fantic FGalben F, Galben M, Armetil M, Orvego, Acrobat MZ, Forum star, Metomor F, Melody

 Za suzbijanje pepelnice (Erysiph necator) ) mogu se koristiti npr. Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience, Talendo i sl.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) moguća je primjena pripravakaTeldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje zlatne žutice vinove loze upozoravamo vinogradare na važnost kontrole na moguće simptome fitoplazmi, te praćenje populacije i razvoja američkog cvrčaka (Scaphoideus titanus) koji je prijenosnik zlatne žutice vinove loze.

Posjednici vinograda dužni su pratiti pojavu vektora zlatne žutice vinove loze- američkog cvrčka pomoću žutih ljepljivih ploča te provoditi tretiranje prema naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze (NN48/2018). Krajem tjedna/početak idućeg tjedna potrebno je izvršiti tretiranje ličinki američkog cvrčka insekticidima: Decis 2,5 EC,  Sumialfa sL, Cythrin Max,  Avaunt EC, Abanto, Krisant EC, Piretro Natura, Asset five.

Drugo tretiranje provesti nakon 2-3 tjedna.

 

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete,  cvjetni podrast  prije primjene insekticida treba bit pokošen.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)

Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kukuruza

Pregledom usjeva kukuruza još proteklog tjedna pronađena su jajana legla kukuruznog moljaca (Ostrinia nubilalis) kao i prvo ubušivanje gusjenica ovog štetnika. Poljoprivrednici koji žele vršiti tretiranja moraju obaviti  vizualne preglede na prisutnost jajnih legla ili utvrđivanje prisutnosti tek ispiljenih gusjenica i na osnovu pregleda donijeti odluku o tretiranju. Jajna legla je vrlo teško uočiti lakše se može primijetiti pojava prvih gusjenica

( četiri male rupice na listovima uz prisutnost izmeta ,kao i ubušivanjenu centralni list).

Prema podatcima iz literature potreba za tretiranjem postoji, ukoliko s  kod kukuruza šećerca ili sjemenskog kukuruza utvrdi 5% biljaka na kojima su odložena  jajna legla, dok je to kod merkantilnog kukuruza  10%.

Dozvolu za tretiranje imaju slijedeći preparati:

Deltrametrin: Decis 2,5 EC, Decis 100, Poleci plus, Rotor super, Demetrina 25 EC.

Alfa-cipermetrin: Fastac 10 EC

Cipermetrin:Cytrin max

Klorantraniliprol :Coragen 20 SC

Klorantraniliprol +Lambda- cihalotrin: Ampligo

Zbog razvučenog leta tretiranje je potrebno ponoviti.

 

Suzbijanje bolesti na kukuruzu vrlo rijetko se provodi  ( eventualno sjemenski usjevi) , no za suzbijanje sive pjegavosti lista (Helminthosporium turcicum) dozvolu ima Opera* .

Pripravak Retengo osim sive pjegavosti suzbija i hrđu

Za suzbijanje paleži klasa ( Fusarium spp.) čime se umanjuje pojava mikotoksina dozvolu ima Prosaro 250 EC .U slučaju primjene obavezno se pridržavati uputa o primjenis obzirom na razvojnu fazu biljke i pratiti pojavu bolesti.

 

*Krajnji rok za primjenu zaliha           31.10.2021.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Za početak slijedećeg tjedna predviđaju se oborine ,tako da je potrebno ponoviti zaštitu krastavosti (Venturia inaequalis) i to pripravcima preventivnoj na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro) ili metirama (Polyram).

Za zaštitu od pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) mogu se koristiti: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC, Sercadis, Crystal te pripravci na bazi strobilurina ili sumpora.

Let jabučnog savijača je ponovno intenziviren te predlažemo primjenu insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

 

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Od posljednje zaštite vinove loze ( prije 12 dana) obilježile su česte oborine koje uz temperaturu  i duže zadržavanje vlage na listu pogoduju razvoju bolesti.

Ranije sorte završavaju s cvatnjom dok kasnije sorte počinju s cvatnjom, te je unatoč promjenjivom vremenu i fenofazi vinove loze (cvatnja) potrebno provoditi zaštitu.

 

Za zaštitu protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) preporučamo korištenje sistemičnih pripravaka; Folpan gold, Mikal premium F, Mikal flash, Ampexio WG, Vincare WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Fantic FGalben F, Galben M, Armetil M, Orvego, Acrobat MZ, Forum star, Metomor F, Melody

 Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) ) mogu se koristiti npr. Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

Osjetljive sorte (zeleni silvanac, rajnski rizling, traminac) osjetljivije su na raniju pojavu sive plijesni.  Za suzbijanje sive plijesni  ili botritisa moguća je primijeniti botriticide nakon cvatnje: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje zlatne žutice vinove loze upozoravamo vinogradare na važnost kontrole na moguće simptome fitoplazmi, te praćenje populacije i razvoja američkog cvrčaka (Scaphoideus titanus) koji je prenosnik zlatne žutice vinove loze.

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i u prošloj godini proveden je monitoring na lokacijama: Kraljevac, Bedenik, Podgorci, Siščani, Pupelica te je na tim lokalitetima potvrđena zlatna žutica vinove loze.

Trenutno su u vinogradima prisutne ličinke američkog cvrčka u stadiju L1i L2.

Ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana. Prvo tretiranje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u razvojnom stadiju L3 jer ličinke u tom stadiju postaju infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu.

Obavijest o suzbijanju ličinki L3 stadija dati ćemo u sljedećim preporukama.

 

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)

                                                                                                                             Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                             Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U  nasadima višnje dolazi do promjene boje ploda , a ujedno je zabilježen let muhe (Rhagoletis cerasi) ,tako da je moguće provesti tretiranje protiv ovog štetnika.

Od pripravaka može se koristiti Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG (registriran i za suzbijanje lisnih ušiju) s karencom 14 dana, Imidan 50 WG s karencom 14 dana, Decis 100 EC, Scatto, Rotor super , Demetrina 25 EC( karenca 7 dana).

Promjenjivo vrijeme sa pojavom oborina pogoduje razvoju truleži ploda koštičavog voća, dozvolu za tretiranja ove bolesti  u ovim fazama , imaju slijedeći pripravci ovisno o kulturi :

Signum, karenca 7 dana za koštićavo voće.

Teldor SC 500, karenca 3 za šljivu, breskvu i trešnju.

Luna experience, karence 7 dana za višnju, trešnja i breskva 3 dana .

Ostale bolesti kao i lisne uši čija je prisutnost i dalje vrlo izražena možete provesti pripravcima navedenima u preporukama od 18.05.2020.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr