Tag: Bjelovarsko-bilogorska

Obavijest proizvođačima krumpira

Proteklih mjeseci bilježimo izvan prosječno velike količine oborina preko 400 mm, što je dovelo do toga da su se rokovi sadnje krumpira znatno pomakli. Na terenu prevladavaju usjevi krumpira koji su u fazi nicanja ili 15-tak cm visine, a samo na pojedinim parcelama imamo krumpir koji zatvara redove. Velike količine oborina i porast temperatura pogodovali su pojavi najznačajnije bolesti krumpira su plamenjače krumpira (Phytophora infestans). Obilaskom krumpira na parcelama gdje je krumpir bio pod agrotekstilom uočeni su simptomi plamenjače.
Upozoravamo proizvođače kod kojih je krumpir u fazama zatvaranja redova da obiđu usjeve i po potrebi izvrše tretiranje. Ukoliko primjete pojavu bolesti tada je potrebno primijeniti neki od sistemičnih pripravaka: Ridomil Gold R, Reboot, Fantic A, Zignal Super,Orveg i sl.

Parcele na kojima krumpir nije zatvorio redove moguće je preventivno zaštititi nekim od slijedećih pripravaka:  Polyram DF, Leimay,Ranman top, Shirlan 500 SC i sl., a na manjim površinama moguće je koristiti i pripravke na bazi bakra ovisno o dozvoli.

Tretiranja obaviti prije najavljenih oborina.

 

Upozoravaju se proizvođači da vrše pregled na pojavu krumpirove zlatice( Leptinotarsa decemlineata), jer se javljaju odrasli oblici, a počelo je i odlaganje uočeno jaja ovog štetnika.

Prilikom odabira sredstva treba voditi računa o razvojnom stadiju štetnika.

Od insekticida može se koristiti: Coragen 20 SC, Voliam, Mospilan 20 SP, Ampligo i sl.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane: Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN 26/2023.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

U protekla tri dana palo je ovisno o lokalitetu i do 60 mm oborina. Meteorolozi najavljuju tijekom vikenda prestanak oborina, stoga upozoravamo proizvođače da što prije obave zaštitu protiv krastavosti jabuke i kruške. Od pripravaka je moguće koristiti neki od dolje navedenih fungicida.

Kaptana:(Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Khapo 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG)

Metiram: (Polyram) i dr

Ditianon: Delan 700 WDG,Ditoflo 700 WG, Delan pro, Delan SC, Alcoban ili Dynamo

Prilikom odabira sredstva birati onaj koji ste do sada najmanje puta koristili.

Kod suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) osim mehaničkog odstranjivati zaraženih izboja moguće je koristiti i pripravke na bazi sumpora. Kod primjene sumpora voditi računa da primjena na temperaturama iznad 25°C može dovesti do fitotoksičnosti.

U nasadima gdje postoji imamo jake napade pepelnice preporuča se primjena pripravaka Luna Experience, Sercadis plus i sl.

Obavezno provjeriti prema uputama mogućnost miješanja sredstva.

Potrebno je izvršiti  zaštitu protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella). Neki od insekticida dozvoljeni za suzbijanje ovog štetnika su: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Praćen je i let moljac miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella), no u ovoj godini nisu zabilježeni kritični ulovi ovog štetnika jer su vladali nepovoljni vremenski uvjeti. Oni poljoprivrednici koji imaju problem sa ovim štetnikom neka obave tretiranje sredstvima koji suzbijaju oba štetnika (Coragen, Voliam, Mospilan i sl.). Osim ovih štetnika na nekim lokacijama su primijećeni napadi lisnih ušiju (Aphididae), tako da je kod odabira sredstava, ukoliko utvrdite napad moguće koristiti insekticid koji djeluje i na ovog štetnika.

Na lokacijama gdje postoji problem sa jabukovom staklokrilkom (Synanthedon myopaeformis) moguće je postavljanje hranidbenih atraktanata (plastične boce sa jabučnim sokom) radi ulova odraslih, praćenja populacije i eventualno smanjivanja brojnosti. Let leptira počinje u svibnju i traje do kolovoza.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva, skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane: Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps
.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lijeske

U nasadima lijeske je proteklih 10-tak dana primijećene pojava lisnih ušiju (Aphididae) te smeđeg i zelenog listojeda (Phyllobius spp. ) .Lisne uši moguće je suzbijati zajedno sa ljeskotočem (Balaninus nucum), koji je uočen 21.05.2023. godine u večernjim satima.

Upozoravamo proizvođače da obavljaju preglede nasad metodom otresanja i to predvečer ili ujutro. Oko biljke postaviti bijelu podlogu i stresti biljku ili koristiti kečere. Kritičnom brojkom smatra se ulov 3-4 pipe po grmu.

Tijekom svibnja mogu se javiti odrasli oblici ljeskove strizibubom ( Oberea linearis) koji odlažu jaja u mlade izbojke. Štete čine ličinke ovog štetnika koje buše  izbojke  tako da  dolazi do sušenje vrhova izbojka. Problemi su se javljali u mlađim nasadima  u blizini šuma, dok u starijima šteta budu manjeg značenja.

U nasadima lijeske velik problem mogu predstavljati  stjenice (Gonocerus, Piezidorus, Palomena, Piezodorus, Nezara, Dolycoris i dr.) , tako da je potrebno vršiti preglede tijekom vegetacije i po potrebi tretiranje.

Za suzbijanje štetnika na lijesci dozvolu imaju insekticidi navedeni u tablici 1.

 

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv pripravka Štetenik Karenca
Spirotetramat Movento Lisne i štitaste uši 14 dana
Spinosad  * Laser Jabučni savijač 7 dana
 

Deltametrin

Decis 100 EC

Scatto

Rottor super

Demetrina 25 SC

Deltagri

 

Lisne uši, jabučni i kestenov savijač

 

30 dana

 

 

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Dipel DF Savijači,granotoč i sl nema

*Dozvola u ekološkoj

** Dozvola u hitnim situacijama.

 

 

U ekološkoj proizvodnji za suzbijanje štetnika o preporučaju se sredstva registrirana kao ojačivači ili gnojiva: Dominus , Boundary, FitoAfiser i sl. smanjuje pojavu lisnih ušiju i dr.

 

U većini pregledanih nasad lijeske  imamo za sada slabiju pojavu simptoma  pepelnice lijeske (Phyllactinia coryli),  i blage simptome lisnih pjegavosti (Phyllosticia, Mycosphaerella, Septoriai dr).

Na plodu je moguća pojava bolesti  (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria) , a za njihovu pojavu i razvoj pogoduje vlažnije vrijeme kao i oštećenja od gore navedenih štetnika ( stjenice, ljeskotoč).

U ekološkoj proizvodnji preventivna tretiranja protiv lisnih pjegavosti mogu se provoditi pripravcima koji su registrirani kao ojačivači ili gnojiva: Fitobacilus, Frutifolia ,Fitomil L-60, bolesti ploda Fusver, pepelnica Fitofert sumpor, Secur zolfo ,Aspida i sl. za pravilan odabir obratiti se firmama koje distribuiraju takove proizvode.

 

Za suzbijanje bolesti na lijesci dozvolu imaju slijedeći pripravci.

Tablica 2.

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolesti
Bakreni spojevi   * Bordoška juha caffaro 20 WP trulež ploda-svibanj,lipanj

bakterijoze-jesen

Bakreni spojevi * Champion WG 50

Arione SC

bakterijske i gljivične bolesti (osim pepelnice)
Bakreni spojevi  * Neoram WG rak kore
Bakreni spojevi * Cuprablau Z 35 WG bakterijska pjegavost
Sumpor * Cosavet DF pepelnica
Sumpor * Chromosul 80

Kumulus DF

Microthiol

special disperss

pepelnica i grinje

pepelnica i grinje

Piraklostrobin,boksalid Signum siva pjegavost lista

*Sredstva dozvoljena i u ekološkoj proizvodnji

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane: Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

 

            

 

 

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja

                                                                                 E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze na području Bjelovarsko bilogorske županije, a prema podacima s agroklimatskih stanica palo je između 40- 110 mm oborina te su zabilježene infekcije s plamenjačom vinove loze (Plasmopara viticola).

Zaštitu vinove loze treba što prije provesti fungicidima sistemičnog načina djelovanja: Mikal Premium F, Mikal Flash, Ampexio, Pergado F.

U nasadima vinove loze osim plamenjače zaštitu treba provesti i protiv pepelnice (Uncinula necator) fungicidima: Nativo, Vivando, Talendo, Stroby WG, Chromosul 80.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisan način, a primijenjeno sredstvo upisati u evidenciju.

 

                                                                                                                      Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                      Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U protekla nekoliko dana na području naše županije zabilježene su oborine i preko 60 mm, to je uvjetovalo ispiranje sredstva, a uvjeti za infekciju krastavosti jabuke su i dalje jaki (Venturia inaequalis). Zbog toga treba tijekom dana provesti zaštitu primjenom sistemičnog fungicida u kombinaciji sa nekim od fungicida preventivnog djelovanja:

Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone,  Sercadis uz pripravke na bazi metirama, ditianona ili kaptana.

Moguće je ovim sredstvima dodati i pripravke na bazi sumpora.

Kišno i hladno vrijeme ne pogoduje razvoju štetnika, a meteorolozi najavljuju i dalje oborine tako da tretiranje protiv štetnika potrebno provesti iza oborina.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva, skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane: Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN 26/2023.

 

                                                                   Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Prema najavama meteorologa od četvrtka slijedi kišni period. Prije najavljenih oborina potrebno je provesti preventivnu zaštitu jabuke i kruške protiv krastavosti jabuke nekim od pripravka na bazi: metirama, ditianona ili kaptana. Od pripravaka koristiti onaj koji je do sada najmanje korišten.

Protiv pepelnice zaštitu provesti i nekim od pripravaka na bazi sumpora jer se predviđa porast temperatura , a u nasadima sa jako pojavom pepelnice Sercadis plus, Luna experience, Stroby WG 50 WG, Zato, Tercel* i sl.

Obaviti pregled na lisne uši i po potrebi izvršiti i tretiranje nekim od slijedećih pripravaka:

Teppeki 500 WG, Pirimor 50 WG i sl.

*Krajnji rok za primjenu zaliha 31.07.2023.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN 26/2023.

 

                                                                     Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima žitarica

Obilaskom usjeva pšenice uočena je vrlo jaka pojava žute hrđe (Puccinia striiformis), prepoznatljive po žuto- narančastim pustulama koje su pune spora s kojima se vrlo brzo šire unutar usjeva. Zaštitu treba provesti što prije da se zaustavi njezino širenje te da se sačuva zastavica.

Početkom cvatnje žitarica potrebno je provesti zaštitu protiv uzročnika bolesti paleži klasa (Fusarium vrste) fungicidima, a ujedno suzbijaji bolesti lista: hrđe (Puccinia vrste ), pjegavosti lista (Septoria tritici), pepelnice (Eryisiphe graminis).

Fungicidi dozvoljeni za zaštitu su:  Ascra xpro, Legado, Tazer,  Elatus Era,  Magnello, Prosaro Plus, Ulysses, Revycare, Zamir, Falcon forte, Mirador 250 SC

 

 

Sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, a sve podatke o registriranim sredstvima za zaštitu bilja možete pronaći na stranicama  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisan način, a primijenjeno sredstvo za zaštitu upisati u evidenciju.

 

                                                                                                                      Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                      Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinovu lozu potrebno je zaštititi prije najavljenih oborina protiv  crne pjegavosti (Phomopsis viticola) kontaktnim fungicidima:  Delan PRO,  Polyram DF, Solofol i dr

Protiv pepelnice (Uncinula necatorprimijeniti fungicide na bazi sumpora.

U vinovoj lozi uočene su grinje šiškarice te se u zaštiti  može primijeniti Ovipron Top.

 

Sredstva za zaštitu bilja  primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, provedenu zaštitu upišite u evidenciju, ambalažu zbrinuti na propisan način.

Podaci o dozvoljenim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                                          Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                           Vesna.bradic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima graha i mahuna

U tijeku je sjetva graha, a za postizanje dobrih prinosa potrebno je uz dobru pripremu tla, pravilnu  gnojidbu, provesti i odgovarajuću zaštitu protiv korova, bolesti i šetnika.

Suzbijanje korova moguće je obaviti neposredno nakon sjetve, a prije nicanja graha ili nakon nicanja korova i graha. Djelovanje herbicida koji se koriste nakon sadnje, a prije nicanja,  ovisan je o oborinama. Zemljišni herbicidi za dobro djelovanje moraju imati dovoljne količine oborina (10 mm) i to u periodu od 10-tak dana nakon primjene. Zbog toga je potrebno pratiti najave meteorologa kako bi se odabrao odgovarajući herbicid.

Ukoliko najavama bude suho vrijeme bez oborina bolja odluka je primjena herbicida nakon nicanja kulture i korova, ukoliko korovi niču neujednačeno tada ih je bolje primijeniti u odvojenim aplikacijama. Predviđenu dozu možete primijeniti u dva ili tri navrata, nakon nicanja korova i kulture te ponoviti postupak za 7-10 dana, nakon novog ponika korova.

U tablici 1. navedeni su neki od herbicidi koji imaju dozvolu u grahu i grahu mahunaru.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparata Namjena/vrijeme primjene Doza
S-metolaklor  

DUAL GOLD 960 EC

EFICA 960

DELUGE  960

DEFLEXO

Jednogodišnji uskolisni korovi, nakon sadnje prije nicanja  

1,25-1,4 l/ha

Pendimetalin DOST 330 Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi, nakon sadnje prije nicanja 3,6-6l/ha
Piridat LENTAGRAN 45 WP Jednogodišnji širokolisni

korovi, nakon nicanja

do 2 kg/ha
 

Imazamoks

PULSAR 40** Neki jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i neki travni korovi, grah u fazi 2-4 lista 0,75-1l/ha
 

Bentazon

 

 

BASAGRAN 480

 

 

BENTA 480 SL**

BENTARROZ**

BENTA SUPER**

Jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 4 lista graha

do 15 cm visine graha

 

Grah visine 1-3 lista (8-12 cm)

1,5-2l/ha

 

2l/ha

Imazamoks

Bentazon

 

CORUM**

Jednogodišnji širokolisni i travni korovi, grah u fazi 2-3 lista  

1,25 l/ha

 

Propakizafop

 

AGIL 100 EC

Jednogodišnji uskolisni i neki višegodišnji korovi, primjena kad korov razvije 2 lista pa do početka busanja, a kod višegodišnjih kad im je visina 10-20 cm  

0,8-1,5l/ha

Kletodim SELECT SUPER Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi 0,8-2 l/ha
Cikloksidim FOCUS ULTRA**                        „ 1-4l/ha
Kizalofop-p WISH TOP

SECURE

 

QUICK 5 EC

 

                       „ 0,4-1,25l/ha

 

 

1-3

 

**Dozvola i za grah mahunar

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane: Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN 26/2023.

                           

  Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

                                                                       E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

                                                                                                                  

 

Obavijest proizvođačima ranog kupusa

Pregledom površina pod mladim kupusom uočen je let kupusne muhe (Delia radicum) te odlaganje jaja na korijenov vrat i tlo. Zabilježen je let leptira kupusnog moljca (Plutella xylostella), kupusnog bijelca (Pieris spp), kupusni buhači (Phyllotreta spp.) te kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae ). Porastom temperatura može se očekivati jača pojava i štete od ovih štetnika tako da je potrebno pratiti njihovu pojavu i vršiti tretiranja po potrebi.

Osobito su osjetljive biljke u fazi 2-4 lista:

Insekticida koji imaju dozvolu za tretiranje nekih od navedenih štetnika (provjeriti dozvole u Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS), propisane karence i broj dozvoljenih tretiranja): Deltagri, Scato, Demetrina 25 SC, Cytrhin max, Karate zeon, Mospilan 20 SG, Alverde i dr.

Korekcija širokolisnih korova u kupusu u fazi od 2-9 lista može se provesti Lontrelom 72, dok travne korove u post tretmanu možete suzbiti Focus ultra.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva, skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane: Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN 26/2023.

 

 

                                                                   Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr