MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Bjelovarsko-bilogorska

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača

U tijeku je presađivanje kasnog kupusa, karfiola i brokule. Suzbijanje korova jedna je od važnijih tehnoloških mjera.Za suzbijanje korova dozvolu imaju slijedeći herbicidi: Obavezno pročitati upute o primjeni odabranog sredstva zbog pravilnog načina primjene i mogućih ograničenja.

Metazaklor: Butisan S (jednogodišnji širokolisni i travni korovi)

Napropamid: Devrinol 45 FL(jednogodišnji širokolisni i travni korovi)

Pendimetalin: Stomp aqua, Sharpen 330 EC,Pendigan 330 EC*, Pendus 330 EC*,

Stomp 330 EC* (jednogodišnji širokolisni i travni korovi)

Metazaklor: Butisan S, Sultan 50 SC (jednogodišnji širokolisni i travni korovi)

Piridat: Lentagran 45 WP (jednogodišnji širokolisni)

Klopiralid: Lontrel 72 (jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi)

Cikloksidim: Focus ultra (jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi)

*Krajnji rok za primjenu zaliha           1.3.2020.

Obavezno se pridržavati upute o primjeni odabranog sredstva zbog pravilnog načina primjene, dozvole za pojedinu kulturu iz skupine kupusnjača kao i dozacije.

Visoke temperature pogoduju razvoju štetnika, a jedan od najvećih problema na tek presađenom kupusu je pojava kupusni buhača (Phyllotreta spp.) Populaciju ovih štetnika treba pratiti odmah po presađivanju i po potrebi vršiti tretiranja. Osim toga na terenu je kod već zasađenog kupusa primijećena pojava kupusnog štitastog moljca (Aleyrodes proletella) i kupusnog moljca (Plutella xylostella).Tijekom vegetacije potrebno je stalno praćenje tako da populacije gore navedeni štetnika štetnika kao i ostalih koji se javljaju na  kupusnjača (lisne uši, stjenice) te pratiti daljnje obavijesti zbog potrebe za tretiranjem.

Za suzbijanje kupusnih buhača mogu se primijeniti neki od slijedećih insekticida:

Decis 2,5 EC, Fastac 10 EC, Cythrin max, Decis 100, Rogor 40 i dr.

Na kupusu se može javiti nekoliko bolesti: bakterijska tamna trulež žilnog staničja  (Xanthomonas campestris pv. campestris),plamenjača kupusa(Peronospora parasitica),prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suha trulež (Phoma lingam) i dr.

U zaštiti protiv bolesti moguće je koristiti neki od slijedećih pripravaka: Bordoška juha caffaro, Rame caffaro ,Ortiva, Ortiva top, Difcor, Score,Topsin 500 ,Signum i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić, dipl. ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kukuruza

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika usjevi kukuruza su znatno manji u odnosu na prethodne godine, no bez obzira na to treba izvršiti pregled na prisutnost odloženih jaja kukuruznog moljaca (Ostrinia nubilalis).

Prema podatcima iz literature potreba za tretiranjem postoji, ukoliko s  kod kukuruza šećerca ili sjemenskog kukuruza utvrdi 5% biljaka na kojima su odložena  jajna legla, dok je to kod merkantilnog kukuruza  10%.

Dozvolu za tretiranje imaju slijedeći preparati:

Deltrametrin: Decis 2,5 EC, Decis 100, Poleci plus, Rotor super.

Alfa-cipermetrin: Fastac 10 EC

Cipermetrin:Cytrin max

Cipermetrin +Klorpirifos: Nurelle D, Chromorel-D

Klorantraniliprol :Coragen 20 SC

Klorantraniliprol +Lambda- cihalotrin: Ampligo

Suzbijanje bolesti na kukuruzu vrlo rijetko se provodi  ( eventualno sjemenski usjevi) , no za suzbijanje sive pjegavosti lista (Helminthosporium turcicum) dozvolu ima Opera .

Pripravak Retengo osim sive pjegavosti suzbija i hrđu

Za suzbijanje paleži klasa ( Fusarium spp.) čime se umanjuje pojava mikotoksina dozvolu ima Prosaro 250 EC .U slučaju primjene obavezno se pridržavati uputa o primjenis obzirom na razvojnu fazu biljke i pratiti pojavu bolesti.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima šparoge

Jedan od najznačajnijih štetnika na šparogi je šparogine zlatice (Crioceris asparagi).Štetnik se javlja već tijekom travnja , a tijekom svibnja  pronalazimo  odloženih jaja i prve ličinke. One se hrane lišćem i izbojcima. Kod jakog napada mogu izazvati golobrst.

Osim ovog štetnika moguća je i pojava lisnih ušiju (Aphididae ). Ukoliko utvrdite prisutnost nekih od navedenih štetnika u većoj populaciji , tada možete tek  nakon završetka berbe, obaviti tretitanje nekim od insekticida navedeni su u tablici 1.

Kod primjene insekticida pri temperaturama većim od 25°C  (dektametrin, esfenvalerat i cipermetrin) djelotvornost sredstva može biti umanjena pa je preporuka tretiranja vršiti pred veče.

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv pripravka  Štetnik Karenca
Tiakloprid Calypso  SC 480 Šparogina zlatica OVP
Deltametrin Decis 2,5 EC Šparogina zlatica

Lisne uši

Duhanov trips

OVP
Esfenvalerat Sumialfa 5 FL Šparogina zlatica OVP
Cipermetrin Cythrin max Šparogina zlatica OVP
Spinosad Laser Šparogina muha, tripsi,  

Na šparogi je moguća  pojava  hrđe (Puccinia spp.)  kao i purpurna pjegavost (Stemphylium spp.).Simptome hrđe možete prepoznati po pojavi blijedožutih pustulica na listovima, stabljici. Ti jastučići  kasnije poprimaju hrđastosmeđu ili crnu boju . Listovi žute i odumiru.

Kod purpurne pjegavosti simptome prepoznajete po pojavi eliptičnih pjega sivkaste boje koje su okružene tamnoljubičastom bojom, simptome treba tražiti prvo na dnu stabljike. Unutar pjega vidljive su crne točke koje predstavljaju plodna tijela. Bolest može zahvatiti i druge dijelove biljke. Potrebno je pratiti eventualnu pojavu ovih bolesti i po potrebi izvršiti tretiranja sredstva koja imaju dozvolu ( većine fungicida tretiranje je dozvoljeno nakon završetka berbe)

Tablica 2.

Djelatna tvar Naziv pripravka Bolest Karenca
Metiram Polyram DF Hrđa OVP
Mankozeb Dithane DG Neotec Hrđa 7
Difenkonazol Agro Hrđa i smeđa pjegavost  

7

 

Azoksistrobin

Tazer

Ortiva

Zakeo  250 SC

Zaftra AZT 250 SC

 

Hrđa i smeđa pjegavost

 

OVP

Piraklostrobin +boksalid Signum Hrđa ,smeđa pjegavost i siva plijesan OVP
Fluopiram i tebukonazol Luna experience hrđa OVP

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest proizvođačima graha

Većina usjeva graha je žućkaste boje zbog suviška vlage u tlu koje je posljedica izuzetno velikih količina oborina tijekom svibnja i početkom lipnja. Nagli porast temperatura polučio je i pojavu paleži na listovima .Budući da se ne radi o patološkim uzročnicima nego nepovoljnim vremenskim prilikama na takovim usjevima preporuka je primjena biostimulatora:  Amino Vital, Bioplex, Amalgerol,Trainer, Fitofert LMW, Drin, Polyamin.

Od bolesti koje se mogu javiti tijekom vegetacije  na grahu  i mahunama su problem mogu stvarati bakterijske pjegavosti (Pseudomonas syringae p.v. phaseolica, Xanthomonas campestris p.v. phaseol) vlažne pjege na listovima i plodovima. Na tim pjegama se za vrijeme vlažnog vremena javlja eksudat bakterija.

Smeđa pjegavost graha ili antraknoza (Colletotrichum lindemuthianuim), tamnosmeđe ovalne pjege na svim nadzemnim dijelovima biljke, boleti pogoduje također vlažnije vrijeme.

Hrđe (Uromyces appendiculatus), smeđi jastučići na naličju lista.

Bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) se javlja u vlažnijim godinama i kod gušćeg sklopa , a prepoznaje se kao bijeli micelij na donjim dijelovima biljke.Unutar napadnutog dijela mogu se naći crna plodna tijela ( sklerociji).

Česti uzročnici sušenja i žučenja biljke mogu biti i su fuzarijska venuća (Fusarium solani) te nekroza korjenova vrata (Rhizoctonia solani), za njihovo suzbijanje nema registriranih  fungicida , jedina preventiva je pridržavanje plodoreda.

U tablici 2 . navedeni su fungicidi koji imaju za suzbijanje graha.

Tablica 2.

Aktivna tvar Naziv preparata Namjena Doza
Bakreni hidroksid Champion

 

Champion WG 50

Bakterijska pjegavost  

0,5 %

 

 

Bakreni oksiklorid

 

 

Neoram WG

 

Antraknoze

Hrđe

Palež

Bakterioze

0,15-0,2 %

Tretirati kada nastupe uvjeti pogodni za razvoj bolesti, a najkasnije u fazi rasta plodova

Pirimetanil Pyrus 400 SC Siva plijesan 1,5 l/ha
Piraklostrobin

Boksalid

 

Signum

Siva plijesan, hrđa  

1 kg/ha

Ciprodinil

Fludioksonil

Switch 62,5 WG Bijela trulež

Siva plijesan

 

60-100g/100l vode

 

Azoksistrobin

 

Tazer

Ortiva

Zakeo 250 SC

Zaftra  AZT 250 SC

Antraknoze

Hrđe

Palež

 

 

1 l/ha

Od štetnika na grahu i mahunama najčešće se javljaju lisne uši (Aphididae )  rijeđe pipe, no u posljednjih nekoliko godina kada vladaju visoke temperature  imamo često  pojavu grinja za čije suzbijanje nema registriranih pripravaka na grahu. Kod  proizvodnje graha,  grahov žižak (Acanthoscelides obtectus) predstavlja problem kod skladištenja , a u polju je tretiranje  rijetko potrebno vršiti (kritična brojka 5 jaja po mahuni ,nema ni registriranih sredstava).

Zaštita insekticidima je potrebna tek nakon obavljenog pregleda i utvrđene veće pojava štetnika.

U tablici 1. su navedena sredstva koja imaju dozvolu u RH za suzbijanje nekih štetnika na grahu, grahu na otvorenom ,grah mahunar ,ovisno o dozvoli.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparata Namjena Doza
 

 

Alfa-cipermetrin

 

 

Fastac EC

Lisne uši

Štitasti moljci

Sovice

Prugasta pipa

 

 

 

125-300ml/ha

Lambda-cihalotrin Kaiso*

 

 

Cyclone

Karate zeon

Lisne uši

 

Prugasta pipa

Lisne uši

Insekti koji grizu

0,15-0,30 l/ha

 

 

0,1-0,15 l/ha

 

 

 

 

Deltametrin

 

 

 

Decis 100 EC

 

Rotor Super

 

Decis 2,5 EC

 

 

Rotor super

Lisne uši

Kukuruzna sovica

 

Lisne uši

Duhanov trips

Kukuruzni moljac

Prugaste pipe

L usi ,sovice

 

0,075-0,125 l/ha

 

300-500ml/ha

 

 

 

0,3-0,5L/ha

 

 

 

Tiakloprid Calypso SC480 Lisne uši Ovisno o visini biljke
Pirimikarb Pirimor Lisne uši 40-60g/100l
Emamektin benzoat Affirm sovice 1,5kg/ha

*Krajnji rok za primjenu zaliha           11.4.2020.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Zbog porasta temperature neke sorte vinove loze nalaze se pred sam početak cvatnje, dosadašnje vremenske prilike pogodovale su razvoju peronospore vinove loze (Plasmopara viticola ). Stoga je potrebno provesti zaštitu prije cvatnje nekim od slijedećih pripravaka: Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Magma triple, Momentum trio, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan gold, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC i sl.

Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti neki od slijedećih fungicida: Nativo WG, Postalon SC, Talendo, Collis SC, Crystal KS i sl..

Pregledom nasada utvrđene su pojave ličinki pepeljastog grožđanog moljca( Lobesia botrana), na područjima  gdje su populacije ovog štetnika velike moguće je prije cvatnje obaviti suzbijanje nekim od slijedećih insekticida: Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC, Affirm, Nurelle D, Chromorel D, Reldan 22 EC i dr.

Prema članku  53. iz Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), radi zaštite pčela tretiranja kontaktnim insekticidima mogu se vršiti samo u  samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca, dok je primjena sistemičnih sredstva opasnih za pčele zabranjena. Osim toga cvjetni podrast u vinogradu mora biti pokošen.

Pregledom vinograda na području Daruvara, utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus ), stadija L1 i L2. Prvo tretiranje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u razvojnom stadiju L3.Pratiti slijedeće obavijesti radi u kojima će biti rokovi za suzbijanje.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018.) upozoravamo vinogradare na važnost kontrole na moguće simptome fitoplazmi, a ponajviše na važnost naredbe o suzbijanju američkog cvrčaka (Scaphoideus titanus) koji je prenosioc zlatne žutice vinove loze. Na području naše županije utvrđena su prošle godine dva žarišna područja pa stoga preporučavamo svim proizvođačima postavljanje žutih ljepljivih ploča radi praćenja pojave ovog štetnika ( izmjena ploča potrebna je svakih 2-3 tjedna) kako bi spriječili daljnje širenje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima krumpira

Pregledom parcela krumpira primijećena  je pojava  ličinki krumpirove zlatice  krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)   tako da se upozoravaju proizvođači da obave pregled i po potrebi tretiranje nekim od pripravka navedenim u tablici 1. Suzbijanje ličinki: treba provoditi  ako do cvatnje ima prosječno 2-2,5 ličinke/busu, dok je kasnije ljeti suzbijanje ličinki potrebno provoditi ako nađemo: 20-30 ličinki /busu.

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv preparata Doza
Metaflumizon ALVERDE 200-250 ml/ha
Tiakloprid CALYPSO SC 480

BISCAYA

0,1 l/ ha

0,3l/ha

Tiakloprid + deltametrin PROTEUS 110 OD 0,5-0,7 l/ha
Acetamipirid MOSPILAN 20 SP

MOSPILAN 20 SG

0,08-0,12 kg/ha

60-100g/ha

Spinosad LASER 0,1-0,15 l/ha

(tretirati iza cvatnje)

Klorantaniliprol CORAGEN  20 SC 0,05-0,06 l/ha
Lufenuron MATCH 050 EC 0,3 l / ha
Bacillus thuringiensis NOVODOR 3 % 3-5l/ha

Posljednja 3 sredstava navedena u tablici potrebno je  upotrijebiti u vrijeme izlaska ličinki iz jaja.  Djelovanje ovih sredstava se vidi tek nakon nekoliko dana.

Također su  primijećeni  prvi simptomi plamanječe (Phytophthora infestans) ,tako da upozoravamo proizvođače da obavljaju tretiranja u kraćim razmacima sistemičnim fungicidima dok ne dođe do stabilizacije vremenskih prilika ( manje oborina i više temperature).

Djelatna tvar Naziv pripravka Bolest
Difenconazol DIFCOR

NARITA

Alternaria solani
Azoksistrobin ORTIVA

TAZER

ZAKEO 250 SC

ZAFTRA AZT 250 SC

Altrenaria solani
Benalaksil + mankozeb FANTIC M

GALBEN M

 

Phythphora infestans

 

Fosetil+ mankozeb

ALFIL DUPLO

FYLAL DOUBLE

Phythphora infestans
Benalaksil + bakar GALBEN C Phythphora infestans
 

Metalaksil-M i mankozeb

 

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

ARMETIL M

 

Phythphora infestans

Metalaksil-M

Klortalonil

 

FOLIO GOLD

 

Phythphora infestans

Propamokarb +flupikolid INFINITO Phythphora infestans
Propanokarb+cimoksanil PROXANIL 450 SC Phythphora infestans
Dimetomorf + mankozeb ACROBAT MZ WG Phythphora infestans

Altrenaria solani

Mandipropamid REVUS Phythphora infestans
Mandipropamid + mankozeb PERGADO MZ Phythphora infestans
Cimoksanil CIMBAL FLOW  
Cimoksanil + propineb ANTRACOL COMBI WP 76* Phythphora infestans

Altrenaria solani

Cimoksanil+bakar CURSATE B WG Phythphora infestans
Cimoksanil+mankozeb KAIROS M

MANOXANIL

NAUTILE DG

INDOMATE 505 WP

 

PROFILUX

Phythphora infestans

 

 

Phythphora infestans

Altrenaria solani

Ciazofamid RANMAN 400 SC

RANMAN TOP

 Phythphora infestans
Famoksadon + cimoksanil EQUATION PRO Phythphora infestans
Piraklostrobin

Boskalid

SIGNUM Altrenaria solani
Azoksistrobin

Fuazinam

ZIGNAL SUPER Phythphora infestans

Altrenaria solani

Amisulbrom LEIMAY Phythphora infestans
Zooksamid+ cimoksanil REBOOT Phytophthora infestans)

*Krajnji rok za primjenu zaliha          22.6.2019.

Upozoravaju se proizvođači da na stranicama https://rezistentnost-szb.hr/, prate pojavu rezistentnosti na krumpirovu zlaticu i na osnovu toga rade odabir sredstva.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima stočnog graška

Pregledom usjeva stočnog graška koji se nalazi u fenofazi kraja cvatnje i početka formiranja mahuna, uočena je na cvjetovima jaka pojava graškovog žiška ( Bruchus pisorum).Ovaj štetnik odlaže jaja na mlade mahune , a ličinka se ubušuje u zrno. Napadnuta zrna nisu pogodna za ishranu niti za sjetvu jer ličinka oštećuje klicu.

Kontrolu treba obavljati u cvatnji, a tretiranje poslije cvatnje. Odlaganje jaja kod ovog štetnika je razvučeno ( traje do 2 tjedna)  pa je potrebno ponoviti zaštitu i nakon 10-tak dana.

Dozvolu za tretiranje imaju slijedeći insekticidi: Sumialfa 5 FL ,Karate zeon.

Na grašku osim žiška osobito konzumnog imamo pojavu lisnih ušju( Aphididae), tripsa (Thrips spp.) , graškovog savijača(Cydia nigricana) za suzbijanje ovih štetnika dozvolu imaju:

Decis 100,Decis 2,5 EC,Cyclone, Rotor super, Fastac 10 EC  idr.

Od bolesti za sada je primijećena peonospora ( Peronospora pisi) na listovima sa donje strane siva prevlaka, kasnije se mogu javiti hrđe ( Uromices pisi,  i pepelnica ( Erysiphe pisi).

Tretiranja protiv bolesti se obično ne provode , a za suzbijanje ovih bolesti registriran je pripravak Ortiva.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima!

Zbog ispodprosječnih temperatura i velikih količina oborina tijekom ovog mjeseca kod vinove loze nije bio jače izražen porast mladica no uvjeti za razvoj bolesti su izrazito povoljni i to za  pepelnicu (Erysiphe necator) i plamenjaču vinove loze (Plasmopara viticola) ,  za ranu pojavu sive plijesni (Botrytis cinerea) crne pjegavosti (Phomopsis) i dr bolesti.

Za zaštitu od plamenjače može se koristiti : Mikal flash, Mikal premium F,Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double ,Galben F, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Magma triple, Momentum trio i dr.

Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti: Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC i sl.

Za sada ne postoji potreba za tretiranjem grožđanih moljaca.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća

Izrazito kišni period tijekom svibnja ( od 160-265 mm oborina) ,nepovoljno je djelovao  na zriobu trešnje. Veliki problem je pucanje plodova. Kod ranijih sorata berba je na samom početku, a na postavljenim žutim pločama za sada nije zabilježen jači let trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi ). Porastom temperature očekuje se jača pojava ovog štetnika, uzročnika „crvljivosti “ plodova trešnje i višnje. Upućujemo proizvođače da prate let ovog štetnika kako bi se na vrijeme obavila zaštita i to osobito kod sorata kasnijih epoha dozrijevanja, gdje ovaj štetnik  može  stvarati veće probleme. Kod odabira sredstva voditi računa o karencama.

Od pripravaka moguće je koristiti : Mospilan 20 SG (registriran i za suzbijanje lisnih ušiju), karena 14 dana, Imidan 50 WG s karencom 14 dana, Decis 100 EC, Scatto, Rotor super

( karenca 7 dana).

Oborine tijekom zriobe na koštičavom voću pogoduju pojavi  truleži ploda (Monilinia fructigena). Tretiranje protiv ove bolesti u nasadu trešnje  moguće je provoditi pripravcima: Switch 62,5 WG, karenca 7 dana, Teldor SC 500 karenca 3 dana prvi tretman kod promjene boje ploda, Luna experience, karence 3 dana .

Na ostalim vrstama koštičavog voća i dalje treba pratiti pojavu bolesti i štetnika. Tretiranje obaviti sa pripravcima navedenim u prognozi od 16.05.2019. vodeći računa o karencama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Zaštitu protiv krastavosti  jabuke ( Venturia inequalis) potrebno je provesti čim to dozvole vremenske prilike jer je u posljednjih 5 dana palo ovisno o lokalitetu između 30 i 50 litara kiše, a u tom periodu su vladali uvrijeti za jake infekcije, zaštitu treba provesti :kombinacijom fungicida preventivnog i sistemičnog djelovanja ( oni su registrirani i za suzbijanje pepelnice jabuke).

Fungicidi sistemičnog djelovanja

Febukonazol: Indar 5 EW

Difenkonazol: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone

Pirimetanil: Pyrus 400 SC, Scala SC

Fungicidi preventivnog djelovanja:

Kaptan: Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG

Ditianon: Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban

Metiram:Polyram DF

Zbog velikih količina oborina i ispodprosječnih temperatura ,let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) stagnira , kao i pojava ostalih štetnika ( crvenog voćnog pauka, minera okruglih mina, lisnih ušiju), no porastom temperature pojava ovih štetnika može preći kritične brojeve, tako da je potrebno i daljnje praćenje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr