MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Bjelovarsko-bilogorska

Obavijest vinogradarima

U zaštiti vinove loze nakon cvatnje za suzbijanje peronospore  primijeniti sistemične pripravke: Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Armetil M, Orvego, F, Diflunova, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Metomor dr.

Temperaturne vrijednosti iznad 30°C uz povišenu relativnu vlagu zraka pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice vinove loze primijeniti pripravke: Nativo WG, Kusabi, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience, Difcor.

 Upozorenje – suzbijanje američkog cvrčaka!

 Praćenjem populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus)  i njegovog razvoja u vinogradima na području Bjelovarsko- bilogorske županije utvrđena je pojava ličinki  L3 (trećeg) razvojnog stadija koji je infektivan i može prenositi zlatnu žuticu.

Za suzbijanje ličinki američkog cvrčka  dozvoljeni su insekticidi: Decis 2,5 EC,  Sumialfa SL, Cythrin Max,  Avaunt EC, Asset five, Abanto, Krisant EC, Pyregard

U ekološkoj zaštiti vinove loze dopušteni su pripravci: Abanto, Kristant EC, Pyregard i Asset five.

 Drugo tretiranje ličinki treba  obaviti 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja!

 Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete ( večernji sati) a prije toga potrebno je pokositi cvjetni porast!

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede, a praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

 

                                                                                  Vesna Bradić, dipl. inž. agr

                                                                               Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kukuruza

U ovoj godini bile su specifične vremenske prilike tako da vegetacija kukuruza kasni u odnosu na prethodnu godinu. Pregledom usjeva kukuruza uočen je let leptira kukuruznog moljaca (Ostrinia nubilalis) pa se u ovom tjednu očekuje odlaganje jaja, a zbog visokih temperatura i izlazak prvih gusjenica.  Pravovaljani rok za suzbijanje se može utvrditi  vizualnim pregledom na prisutnost jajnih legla ili utvrđivanje prisutnosti tek ispiljenih gusjenica. Jajna legla je vrlo teško uočiti, no lakše se može primijetiti pojava prvih gusjenica (četiri male rupice na listovima uz prisutnost izmeta, kao i ubušivanjen u centralni list).

Tretmane obično provode proizvođači sjemenskog kukuruza kao i proizvođači kukuruza šećerca. Kod tih kultura prag odluke je  5% biljaka na kojima su odložena  jajna legla, dok je to kod merkantilnog kukuruza  10%.

Dozvolu za tretiranje imaju slijedeći preparati:

Deltrametrin: Decis 2,5 EC, Decis 100, Poleci plus, Rotor super,Scatto, Demetrina 25 EC.

Alfa-cipermetrin: Fastac 10 EC*

Cipermetrin:Cytrin max

Klorantraniliprol :Coragen 20 SC

Klorantraniliprol +Lambda- cihalotrin: Ampligo

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki:Dipel DF

Let leptira obično bude razvučen pa je  potrebno ponoviti tretiranja.

*Krajnji rok za prodaju zaliha 1.5.2021.    Krajnji rok za primjenu zaliha     1.5.2022.

Suzbijanje bolesti kukuruza se eventualno provodi na  sjemenskim usjevima. Na kukuruzu u drugom dijelu vegetacije obično pronalazimo hrđu no mogu se javiti i razni oblici lisnih pjegavosti, a u nekim godinama javljaju se problemi sa fuzariozama. Dozvolu za suzbijanje sive pjegavosti lista (Helminthosporium turcicum)  ima  pripravak Opera* dok  Retengo osim sive pjegavosti suzbija i hrđu.

Za suzbijanje paleži klasa ( Fusarium spp.) čime se umanjuje pojava mikotoksina dozvolu ima Prosaro 250 EC.U slučaju primjene obavezno se pridržavati uputa o primjeni obzirom na razvojnu fazu biljke i pratiti pojavu bolesti.

*Krajnji rok za primjenu zaliha           31.10.2021.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Tijekom vikenda zabilježene su oborine lokalnog karaktera različitog intenziteta. Na većini lokacija zabilježene su infekcije slabijeg ili srednjeg intenziteta, a u voćnjacima nalazimo dosta pjega  krastavosti jabuka  (Venturia inaequalis) .

Zbog svega navedenog preporučamo  ponoviti zaštitu sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak. Predlažemo primjenu sistemičnih fungicida na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW).  Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i fenbukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Sistemičnim pripravcima potrebno je dodati neki od preventivnih pripravaka

kaptana : Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG,  Scab 480 SC, Caption 80 WG

ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro)

mankozeba*: Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45,Manfil- 75 WG, Manfil 80-WP, Star  80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80,Cadillac 80 WP,

*Krajnji rok za prodaju zaliha 4.10.2021. Krajnji rok za primjenu zaliha  4.1.2022.

Za preventivno suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha)  na lokacijama gdje je slaba zaraza ,može provoditi pripravacima na bazi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss. Kod primjene sumpora voditi računa da dnevne temperature ne prelaze 25 °C  zbog moguće fitotoksičnosti.

Prošli tjedan zabilježen je let  leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je  potrebno je ponoviti primjenu insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

U nedovoljno zaštićenim nasadima vinove loze uočeni su simptomi plamenjače (uljna pjega), a  na naličju bijela prevlaka (spore gljivice) kojima se uzročnik plamenjače dalje širi. Obzirom na promjenjivo vrijeme: izmjena pljuskova, visoka temperatura i  relativna vlaga zraka te intenzivan porast vinove loze za očekivati je njezino daljnje širenje.

U periodu intenzivnog porasta vinove loze treba primijeniti sistemične pripravake:

Armetil M  , Acrobat MZ, Folpan gold, Forum star,  Metomor F, Diflunova, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M,  Orvego i dr.

Protiv pepelnice (Erysiphe necator)  primijeniti jedan od pripravaka za suzbijanje pepelnice:  Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

U nasadima sa osjetljivim sortimentom (rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac) kod odabira pripravaka za suzbijanje plamenjače prednost dati onima koji sadrže uz sistemičnu komponentu i  folpet, a moguća je primjena i botriticida: Teldor, Pyrus 400SC, Switch, Chorus 75 WG.    

Vinovu lozu treba pregledati  i na prisutnost gusjenica grožđanih moljaca koje se nalaze u grozdićima i koliko se na 100 pregledanih grozdića uoči 30 gusjenica preporučamo primjenu insekticida: Affirm, Avaunt 15 SC, RadiantLaser KS,  Coragen SC, Sindoxa.

Pregledom vinove loze utvđena je pojava ličinki američkog cvrčka koje su u prvom stupnju razvoja (L 1) te nije potrebno provoditi zaštitu. Obavijest o potrebi suzbijanja slijedi u idućim preporukama.

Korovna flora koja služi za pokrov u višegodišnjim nasadima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                               Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                               Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača

U tijeku je presađivanje kasnog kupusa, karfiola i brokule. Za postizanje dobrih prinosa uz optimalnu gnojidbu, pripremu tla potrebno je i provesti odgovarajuće suzbijanje korova.

Za suzbijanje korova dozvolu imaju slijedeći herbicidi: Obavezno pročitati upute o primjeni odabranog sredstva zbog pravilnog načina primjene i mogućih ograničenja.

Metazaklor:  Butisan S  (jednogodišnji širokolisni i travni korovi)

Napropamid: Devrinol 45 FL (jednogodišnji širokolisni i travni korovi; kelj, kupus, cvjetača)

Pendimetalin: Stomp aqua (jednogodišnji širokolisni i travni korovi; kupus, brokula, cvjetača)

Sharpen 330 EC, Pendus 330 EC (jednogodišnji širokolisni i travni korovi; kelj, kelj pupčar kupus, cvjetača)

Metazaklor: Butisan S, Sultan 50 SC (jednogodišnji širokolisni i travni korovi: kupus, kelj, brokula, cvjetača, na otvorenom)

Piridat: Lentagran 45 WP (jednogodišnji širokolisni; kupus, kelj pupčar, cvjetača, brokula)

Klopiralid: Lontrel 72 (jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi, glavati kupus)

Cikloksidim: Focus ultra (jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi: kelj, bijeli kupus, kelj pupčar, kineski kupus)

Obavezno se pridržavati  upute o primjeni odabranog sredstva zbog pravilnog načina primjene, dozvole za pojedinu kulturu iz skupine kupusnjača kao i dozacije.

Visoke temperature pogoduju razvoju štetnika, a jedan od najvećih problema na tek presađenom kupusu je pojava kupusni buhača (Phyllotreta spp.) Populaciju ovih štetnika treba pratiti odmah po presađivanju i po potrebi vršiti tretiranja. Do sada je na presadu primijećena pojava kupusnog štitastog moljca (Aleyrodes proletella), a na ranom kupusu kupusni moljac (Plutella xylostella) tako da je tijekom vegetacije potrebno je stalno praćenje  ovih štetnika. Osim njih na kupusnjačama se  javljaju  (lisne uši, stjenice, tripsi)  pa je potrebno vršiti preglede i po potrebi tretiranje uz praćenje daljnjih obavijesti o potrebi tretiranja.

Za suzbijanje kupusnih buhača koji se javlja i čini štete odmah nakon presađivanja mogu se primijeniti neki od slijedećih insekticida:

Decis 2,5 EC, Fastac 10 EC, Cythrin max, Decis 100, Karis 10 CS i dr.

Na kupusu se može javiti nekoliko bolesti: bakterijska tamna trulež žilnog staničja  (Xanthomonas campestris pv. campestris),plamenjača kupusa (Peronospora parasitica),prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suha trulež (Phoma lingam)  te  eventualna poja trulež korijena ( Fusariu spp.) i dr.

U zaštiti protiv bolesti moguće je koristit neki od slijedećih pripravaka : Bordoška juha caffaro, Rame caffaro *, Neoram WG, Ortiva, Ortiva top, Difcor, Score ,Signum, Proradix i dr.

*Krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020. Krajnji rok za primjenu zaliha 1.7.2021.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                      Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke

Ova godina je bila izrazito povoljna za razvoj krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis) tako da su na terenu uočeni simptomi. Meteorolozi za početak tjedna najavljuju pojavu oborina tako da je potrebno prije kiše obaviti preventivno tretiranje. Od pripravaka moguće je koristiti neke od dolje navedenih:

ditianona: (Delan 700 WDG, Delan Pro)

kaptana: Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG,  Scab 480 SC, Caption 80 WG

mankozeba*: Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45,Manfil- 75 WG, Manfil 80-WP, Star  80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80,Cadillac 80 WP,

*Krajnji rok za prodaju zaliha 4.10.2021. Krajnji rok za primjenu zaliha je 4.1.2022.

Suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) na lokacijama gdje je slaba zaraza ,može provoditi pripravacima na bazi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss. Kod primjene sumpora voditi računa da dnevne temperature ne prelaze 25 °C  zbog moguće fitotoksičnosti.

U nasadima gdje je zabilježene  jaka zaraza pepelnicom moguće je koristiti neki od slijedećih fungicida :

Luna exspirience, Sercadis, Sercadis plus, Cyflamide 5 EW, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC i dr.

Suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) moguće je  provoditi nekim od slijedećih insekticida:  Mospilan 20 SP, Coragen 20, Affirm, Voliam Targo, Delegate 250 WG i dr.

Pregledom nasada za sada nije uočena jača pojava crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi)  kao i hrđaste jabučne grinje (Aculus schlechtendali) , no najavljen je porast dnevnih temperatura tako da je potrebno vršiti preglede na te štetnike.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                   Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća

Meteorolozi najavljuju i dalje promjenjivo vrijeme tako da je potrebno provoditi preventivne zaštite koštičavog voća.

Za preventivno suzbijanje ove bolesti mogu se koristiti neki od slijedećih fungicida:

Aktivna tvar Pripravak Kultura Bolest
Ditianon Delan 700 WDG marelica, breskva, nektarina

 

trešnja

šupljikavost, pjegavost lišća i sušenje pupova

šupljikavost, kozičavost, uvijenost lista

Kaptan Captan WP 50

 

Merpan 80 WDG

Kastor

    koštičavo ,osim višnje

 

marelica, višnja

šljiva,

višnja iza berbe

šupljikavost, narančasta pjegavost šljive

šupljikavost

narančasta pjegavost šljive,

šupljikavost

Mankozeb* Dithane M-45

Pinozeb M-45

trešnja i višnja iza berbe

šljiva

kozičavost

narančasta pjegavost lista

Folpet Futura 50 WP     šljiva narančasta pjegavost, hrđe
Dodin Syllit 544 SC

Chromodin S-65

   trešnja, višnja kozičavost i uvijenost lista

kozičavost

Fluopiram,

tebukonazol

 

Luna experience

 

višnja

 

kozičavost

*Krajnji rok za prodaju zaliha             4.10.2021.

Krajnji rok za primjenu zaliha            4.1.2022.

Kod sorata  breskve i nektarine  koje su osjetljive na pepelnicu  (Sphaerotheca pannosa), moguće  je preventivno  tretiranje nekim od pripravaka (prva tri su registrirana i za nektarinu, ostali samo breskva): Systhane 20 EW, Embrelia, Nativo 75 WG, Indar 5 EW, Luna experience,  Domark 40 ME, ili nekim od pripravaka na bazi sumpora prema dozvoli.

U nasadima breskve i nektarine prati se let breskvinog moljca (Anarsia lineatella) i breskvinog savijača (Cydia molesta ) te šljivinog savijača (Cydia funebrana): Pregledom plodova šljive nađena su jaja ovog štetnika. Tako da je potrebno provesti tretiranja na šljivama, nektarinama i breskvama protiv savijača nekim od slijedećih insekticida: Coragen 20, Delegate 250 WG, Affirm opti, i dr.

U nasadima višnje i trešnje treba pratiti let trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) koja najčešće odlaže jaja u trenutku promjene boje ploda. Od sredstava može se koristiti: Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG i dr.

Potrebno je i pratiti octenu mušicu ploda (Drosophila suzukii) koja može izazvati štete na plodovima višnje, trešnje, po potrebi tretiranja protiv ovog štetnika na navedenim kulturama provoditi pripravkom: Delegate 250 WG .

Kod odabira pripravaka voditi računa o karencama jer kod nekih sorata koštičavog voća imamo početak zriobe.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                      Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Obilaskom povrća u zaštićenom prostoru ovisno o lokacijama primijećena je jača pojava lisnih ušiju (Aphididae) na paprici, rajčici, krastavcima i tripsa ( Thrips spp) na rajčici i krastavacima)  koji čine štete sisajući na listu čime se smanjuje asimilacijska površina lista no ujedno su i prenosioci raznih vrsta virusa.

Lisne uši prenosioci i  jedenog od najznačajnijih virusa, a to je  mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus – CMV), dok tripsi prenose uz ostale i ( Tomato spotted wilt virus – TSWV, virus bronzavosti rajčice), virozu čija je pojava zadnjih godina prisutna u našoj županiji.

Kod vanjskog uzgoja također su primijećene lisne uši na mrkvi, cikli i ostalim kulturama i to različitog intenziteta, tako da je potrebno vršiti preglede i tretirati samo u slučaju potrebe

Suzbijanje lisnih ušiju na rajčici, paprici, krastavcu, tikvama moguće je provesti pripravcima : Closer, Teppeci 500 WG, Pirimor 50 WG ili pripravcima iz skupine sintetskih piretroida ovisno o dozvoli za pojedinu kulturu (provjeriti u fis bazi)

Dozvolu za suzbijanje tripsa ovisno o kulturi što također treba provjeriti imaju: Vertimec 018 EC, Mospilan 20 SG, Kraft 18 EC, Laser i dr.

Za ostale povrtne kulture provjeriti dozvole u fis bazi.

U zaštićenom prostoru potrebno je provoditi prozračivanje da se ne zadržava vlaga zbog moguće pojave bolesti i provoditi preventivna tretiranja protiv bolesti.

Kod uzgoja paprike na otvorenom koja je tek presađena zbog moguće pojave bakterioza

(Xsanthomonas spp),a  čija je pojava bila prisutna u prethodnim godinama , moguće je provesti tretiranja pripravcima na bazi bakra  Champion 50 WG, Neoram WG ili vršiti tretiranja pripravcima na bazi Bacillusas pp: Pro-bac, Extrasol i sl..

 

Preporuka je i korištenje biostimulatora (aminokiseline, huminski ekstrakti, ekstrakti morskih algi i dr.), zbog sve većih temperaturnih stresova na biljkama. Biostimulatori  pozitivno utječu na otpornost biljaka vezano uz abiotske i biotske čimbenike stresa te time povećavaju  kvalitetu i visinu prinosa. Kod izbora biostimulatora potrebno je voditi računa o količini i sastavu aminokiselina u proizvodu, kako bi se polučio dobar učinak. Na tržištu danas postoji veliki broj preparata, a  izbor treba  prilagoditi  vrstama poljoprivrednog proizvoda (povrće otvoreni ili zaštićeni prostor).

Neki od biostimulatora koji postoje na našem tržištu:Amino Vital, Lyso Ammin, Bioplex, Amalgerol,Trainer, Drin, Polyamin , Bombardieri , Fitoalgen  F, Kaishi i dr.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Nestabilno vrijeme s povremenim oborinama obilježilo je proteklo razdoblje te je za zaštitu vinove loze od peronospore potrebno provesti pripravcima:  Mikal premium F, Mikal flash, Profiler, Verita, Momentum trio, Azimunt, Alfil WG, Fylal double, Magma triple. Curzate F, Equation pro, Moximate 505 WP, Manoxanil, Nautile DG, Profilux, Reboot,  Electis WG Pergado MZ,  Pergado F.

Osim peronospore važno je pravovremeno suzbijanje pepelnice fungicidima: Stroby DF, Zato 50 WG, Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Postalon SC, Talendo, Talendo exra i dr.

I dalje se prati let grožđanih moljaca i pojava ličinki američkog cvrčka. Za sada njihovo suzbijanje nije potrebno.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                                                                               Vesna Bradić, dip.inž.agr.

                                                                                               Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Nakon nicanja kukuruza u fazi 3 lista pa sve do razvijenih 8 listova  primjenjuju se herbicidi za korekciju tretmana zemljišnim herbicidima ili uslijed zakorovljenosti  višegodišnjim korovima (slak, sirak i dr.).

Za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu mogu se primijeniti herbicidi: Banvel 480 S, Callisto 480 SC, Mustang, Basagran 480, Peak 75 WG, Starane 250, Callam, Motikan, Kalimba i dr.

Za suzbijanje uskolisnih korova mogu se primijeniti herbicidi: Tarot, Motivell, Trawel, Elumis, Kelvin 40 OD i dr.

Gotove kombinacije koje suzbijaju uskolisne i širokolisne korove: Elumis  Peak, Elumis Banvel, Milagro Plus, Principal Plus 66,5 WG , Laudis i dr.

Zaštitu provoditi po mirnom vremenu kako ne bi došlo do neželjenih posljedica na osjetljive kulture.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

        Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                     Vesna.Bradic@mps.hr