MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Bjelovarsko-bilogorska

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća i ostalog voća

U nasadima  koštičavog voća (šljive, breskve, marelice, višnje, trešnje i dr.) ovisno o lokalitetu, vrsti  došlo je do opadanja 70% listova i to je vrijeme za provođenja  zaštita nekim od  preparata na bazi bakra. Pripravke odabrati  prema dozvoli iz Fitosanirtarnog informacijskog sustava: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ )

Bakarni pripravci u jesen prije svega namijenjeni su umanjivanju infektivnog potencijala bakterioza (Pseudomonas syringae i dr) i nekih  drugih bolesti kao što su: šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.), rogača šljive (Taphrina pruni), kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Na ostalim voćnim vrstama (lijeska, jabuka i dr.) vrijedi isto pravilo, a ovi tretmani također smanjuju mogućnosti infekcija bakteriozama, rakom kore i drugim bolestima.

Prije provođenja tretiranja bilo bi poželjno odstraniti bolesne i oštećene dijelove biljaka kao  i mumificirane plodove. Tretiranje obavljati za mirnog vremena sa većim količinama vode i uz temperature iznad 5°C.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                        Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Preporuka za suzbijanje korova u ozimim žitaricama

Nakon sjetve i prije nicanja, te nakon nicanja usjeva moguća je primjena herbicida koji djelotvornost zadržavaju do proljeća, a suzbijaju korovne vrste koje niču zajedno sa usjevom.

Najčešći korovi koji niču zajedno s usjevom su: mišjakinja, jarmen, čestoslavica, mrtva kopriva, divlja zob, mišji repak, slakoperka (paulj) koji ovisno o brojnosti na parceli ometaju usjev u razvoju.

Herbicidi koji imaju dozvolu za primjenu u jesenskom periodu  su:

Alister New (jednogodišnji travni i širokolisni korovi),

Tornado forte (jednogodišnji travni i širokolisni),

Pendus 330EC (jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi),

Fuga Delta (jednogodišnji travni i širokolisni),

Filon 80 EC (jednogodišnji širokolisni i travni),

Jura EC (jednogodišnji travni i širokolisni),

Legacy Plus (jednogodišnji travni i širokolisni),

Flash 500SC (jednogodišnji širokolisni korovi).

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputi, ambalažu treba zbrinuti na propisan način te popuniti evidenciju primjene sredstava za zaštitu bilja.

Svi podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

                                                                                                                              Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                            Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima lukovičastog povrća

U tijeku su pripreme i sadnja jesenskog luka i češnjaka. Dobar urod kod svih kultura ovisi o pravilnoj pripremi tla , gnojidbi , poštivanju plodoreda i korištenje zdravog sjemena te kulture čiste od korova .

Suzbijanje korova može se provodit:

nakon sadnje prije nicanja,

nakon nicanja kulture u ranom postu ,

primjenama nakon nicanja kulture i korova u split aplikaciji 2 ili 3 puta sa sniženim dozama.

Zaštita jesenskog lukovičastog povrća najčešće se provodi nakon sadnje prije nicanja ili rani post , no potrebno je pratiti  i kasnije pojavu korova i po potrebi izvršiti korekcije .

Dozvole za suzbijanje korova u lukovičastom povrću ovisno o dozvolama imaju pripravci navedeni u tablici 1 . Kod odabira herbicida voditi računa o tome ima li dozvolu za mladi luk.

Tablica 1.

Aktivna tvar  Naziv preparata        Korov Kultura
Aklonifen Challenge 600 Jed.uskolisni i širokolisni korovi Luk iz sjemena i lučica,vlasac,češnjak
 

 

Pendimetalin

 

 

Stomp aqua

 

 

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi

 

 

luk i češnjak

 

 

 

Prosulfokarb

 

Filon 80 EC

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi luk,češnjak

poriluk

 

Metazaklor

 

Btisan S

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi Češnjak na otvorenom
 

Piridat

 

Lentagran 45 WP

Jednogodišnji širokolisni luk,češnjak,poriluk,luk kozjak
Klorpiralid Lontrel 300

 

Lontrel 72

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Luk iz lučica

 

Luk,češnjak,kozjak

na otvorenom

 

 

Fluroksipir

 

Starane 250

 

Starane forte

 

 

 

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi

 

Luk iz lučica ( ne za mladi)

 

 

Fluazifop-P Fusilade forte

Fusilade max

Jednogodišnji i višegodišnji travni Luk

Luk,češnjak,vlasac

Kletodim Select super Jednogodišnji i višegodišnji travni Luk i češnjak
Cikloksidim Focus ultra Jednogodišnji i višegodišnji travni Luk, češnjak ,kozjak
Kizalofop-P Quick 5 EC Jednogodišnji i višegodišnji travni Luk, češnjak
Propakizafop Agil 100 EC

Zetrola

Jednogodišnji i višegodišnji travni Luk ( ne za mladi)

Kod uzgoja luka na manjim površinama moguće je prekrivanje tek izniklog luka sa agrotekstilom (lutrasilom, agril i sl) , da se spriječi napad češnjakove i lukove muhe ( Delia spp.).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima uljane repice

Usjevi uljane repice nalaze se u različitim fazama razvoja što ovisi o rokovima sjetve. Let ose listarice zabilježen je u jakom intenzitetu još početkom mjeseca i to na postrnim usjevima uljane repice, rauole i sl., a nakon toga su uslijedili i nalazi  pagusjenica  repičine ose listarice (Athalia rosae). Na nekim lokacijama zabilježena je pojava pamukove sovice jačeg intenziteta. Zadnjih godina  primijećena je i  jača pojava crvenoglavog repičinog buhača (Psylloides chrysocephala) te lisnih ušiju (Aphididae). Upozoravamo proizvođače da obilaze svoje parcele i prate pojavu ovih štetnika i po potrebi izvrše tretiranja.

Pragovi odluke za tretiranje su:

Pagusjenica repičine ose listarice :  0,5 pagusjenice /list ili 50 pagusjenica na m².

Kupusna lisna uš 100 uši/25 biljaka.

Repičin crvenoglavi buhač 0,5 buhača/m u redu, 2 buhača /m² ili 15 buhača u žutoj posudi dnevno.

Kod pojave repičinih buhača kod ne tretiranog sjemena oštećenje više od 10 % površine mladih biljaka znače potrebu za tretiranjem

Sredstva koja imaju dozvolu za suzbijanje ovih štetnika navedeni su u tablici 1.

 

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparata       Namjena Doza
Alfa-cipermetrin DIREKT*

 

FASTAC 10 EC*

FASTHRIN 10 EC**

FASTHRIN 15 WG**

Repičina osa listarica

 

 

Repičin crvenogl.buhač

0,1   l/ha

0,067

Cipermetrin CYTHRIN MAX Kupusni buhači

Repičin crvenoglavi buhač

50ml/ha
Deltametrin  

DECIS 2,5 EC

 

 

Kupusni buhači

Repičin crvenoglavi Buhač

Lisne uši

0,3l/ha
Lambda-

cihalotrin

 

KARIS 10 CS

 

 

CYCLONE

Repičina osa listarica

Lisne uši

Repin buhač

 

Rep.crvenoglavi buhač

 

50-75 ml/ha

 

 

 

0,15l/ha

Esfenvalerat SUMIALFA 5 FL Repičina osa listarica

Repičin crvenoglavi buhač

 0,1-0,15 l/ha
Acetamiprid MOSPILAN 20 SG Repičina osa listarica

Lisne uši

Repin buhač

150-200g/ha
Lambda-cihalotrin KARATE ZEON lisne uši

insekti grizući

 0,15l/ha

0,15l/ha

*Krajnji rok za primjenu zaliha       1.5.2022.

**Krajnji rok za primjenu zaliha      7.12.2022

 

Topla jesen pogodovat će rastu biljaka uljane repice, a za  prezimljavanje  uljane repice najpovoljniji je ulazak u zimu u fazi  10-12 listova. Pratite faze razvoja i vremenske prilike te po potrebi primijenite fungicide koji su ujedno i regulatori razvoja.

U tablici 2. su navedeni fungicidi za  suzbijanje bolesti uljane repice u jesenskom periodu.

 

Tablica 2.

Aktivna tvar Naziv preparata Bolest Faza primjene Doza   l,kg/ha,
 

 

Metkonazol

 

 

CARAMBA*

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 

primjena u jesen u fazi 4-6 listova, služi za  regulator razvoja

 

 

 

0,7-1 l

 

 

 

 

 

 

 

Tebukonazol

 

 

FOLICUR  250  EW

 

 

ULYSSES*

 

 

 

 

TEBUSHA 25 % EW

TEBKIN 250 EW

TEBUCOL

TEBU SUPER 250   EW

RIZA

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

siva plijesan

 

 

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 

 

U jesen u fazi 6 – 7

 

 

primjena u jesen u fazi 4-6 listova, služi za  regulator razvoja

 

 

1,5-2

 

 

0,6

 

 

 

1

 

 

1,25

 

 

Protiokonazol

Tebukonazol

 

 

 

PROSARO 250 EC

suha trulež stabljike i korijena

 

svijetla pjegavost

u jesen odmah nakon prve pojave znakova bolesti, ponoviti primjenu u kasnu jesen/zimu ako se simptomi bolesti vrate  

 

1

 

Difenkonazol

Tebukonazol

 

 

MAGNELLO*

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 od faze 4-6 listova u jesen, primjenom na uljanoj repici djeluje i kao regulator rasta biljaka  

 

 

0,8

 

Fluopiram

Protiokonazol

 

PROPULSE

 

suha trulež

faza od četiri do osam razvijenih listova (BBCH 14-18), nakon pojave prvih pjega  

1

 

 

 

*Ujedno i regulatori razvoja

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                  Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima uljane repice

Nakon oborina koje su se pojavile nakon izrazito  sušnog perioda, uslijedit će pripreme i sjetva uljane repice. Uz odgovarajuću pripremu sjetvenog sloja, potrebno je izvršiti i zaštitu protiv korova. Za tu namjenu u našoj zemlji imamo registrirano nekoliko herbicida navedenih u tablici 1.

Tablica 1.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

Korovi

 Doza  l,kg/ha     

 Vrijeme primjene

Dimetaklor Teridox 500 EC jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

2

Pre-emi u fazi 2-4 listova repice
Napropamid Devrinol 45 FL jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2,5 Unošenje u tlo prije sjetve
 

Klomazon

 

 

Reactor 360 CS

Clomate

Clematis

Kalif 360 C

Centium 36 SC

 

Kalif 480 EC

jednogodišnji travni  i širokolisni korovi

 

 

 

jednogodišnji širokolisni

0,33

 

 

 

 

 

0,15-0,2

 

Pre –em

Klomazon

Metazaklor

 

Kalif Mega

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

3

 

Pre- em

Dimetenamid-p

Kvinmerak

 

Tanaris

jednogodišnji travni i širokolisni korovi 1,5 Prije nicanja ili nakon nicanja do faze 8 listova
Klomazon

Dimetaklor

 

Brasan 540 E

jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2 Pre –em
 

 

Metazaklor

Butisan S

 

Sultan 50 SC

 

Rapsan

Jed,travni i širokolisni

Jednogodišnji travni

 2

 

1,5-2

 

1,5

 

Pre-em ili u fazi od 1-4 lista

 

Prije nicanja ili nakon nicanja do faze 8 listova

 

Petoksamid

 

Koban 600

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

2

Pre-emi u fazi 4 listova repice
 

S-metolaklor

 

Dual gold 960 EC

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

1,25-1,4

 

Pre -em

Pikloram Belkar Jednogodišnji širokolisni 0,5 Od faze 6 listova repice

0,25+0,25 od 2 lista

Klopiralid Lontrel 72 Jednogodišnji  i višeg. širokolisni 170-200g 2-9 listova repice
Imazamoks

Metazaklor

 

Cleranda*

Jedenog i višeg travni i širokolisni korovi  

2

nakon nicanja kulture (post-em), od stadija razvoja kotiledona do stadija razvoja osam listova

*Samo za IMI hibridi ozime uljane repice tolerantni na imazamoks.

Proizvođači koji su nabavili sjeme tretirano insekticidom LUMIPOSA  imaju osiguranu početnu zaštitu protiv jesenskih štetnike na uljanoj repici: crvenoglavi repičin buhač,  kupusni buhača i  raniji napadi repičina osa listarica. Proizvođači koji će koristiti ne tretirano sjeme odmah nakon nicanja trebaju vršiti pregled na prisutnost buhača koji u ranim fazama razvoja može prouzročiti veće štete.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuka i kruške

Posljednje zaštite jabuke (ranije sorte) potrebno je provoditi radi sprečavanja pojave bolesti  ploda. Najznačajnije bolesti koje se javljaju na plodovima jabuke:  trulež ploda (Monilinia spp), gorke truleži plodova (Colletotrichum spp.), sive plijesani (Botrytis), meke truleži ploda (Penicillium spp.), smeđe trulež ploda ( Stemphylium spp), truleži plodova (Neofabrea spp), kastavosti (Venturia spp),  crne trulež ( Alternaria spp) i dr.

Pri izboru preparata dati prednost onima koji djeluju na suzbijanje tih bolesti vodeći računa o karencama:

Aktivna tvar Naziv pripravka Bolest Karenca
 

Kaptan

SCAB 80 WG

KAPETAN 80 WG

CAPTION 80 WG

krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova

(jabuka i kruška)

 

21

Tiofanat -metil TOPSIN M 500* trulež ploda 14
Fluopiram

Tebukonazol

 

LUNA EXPERIENCE

pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost

(jabuka i kruška)

 

14

Trifloksistrobin

Tebukonazol

NATIVO 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost

(jabuka i kruška)

14
Piraklostrobin

Boskalid

 

BELLIS

 

krastavost, pepelnica

7 jabuke za skladište

14 jabuke za tržište

 

Fludioksonil

 

GEOXE

siva i plava plijesan, crna  smeđa i gorka  trulež

( jabuka i kruška)

 

3

*Krajnji rok za primjenu zaliha 19.10.2021.

Primijećene su pojave početka ubušivanja jabučnog savijača (Cydia pomonella) kao i pojava savijača pokožice ploda (Adoxophies spp, Pandemis  spp). Zaštitu na ranim sortama pred berbu potrebno je provoditi pripravcima kraće karence : Coragen20 SC (K -14), Mosiplan 20 SP (K-14), Affirm(K-7), Affirm opti (K -7),  Imidan WG 50 (K-28), Delegate 250 WG (K-7), Voliam Targo ( K 14) i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima voća ( kupina, malina) i vinove loze

U tijeku je berba kupina dok je berbe malina pri kraju. Prvi ulovi octene voćne mušice (Drosophila suzukii) zabilježeni su koncem srpnja, a ovih dana su u nekim plodovima kupine pronađene ličinke.

Ovaj štetnik odlaže jaja  isključivo u zdrave plodove mnogih voćnih vrsta (maline, kupine, breskava, vinove loze, jagode, smokve i dr.). Jaja odlažu u  plod, gdje se kasnije razvijaju ličinke koje ga u potpunosti unište. Štete mogu biti izrazito velike. Plodovi voća najosjetljiviji su na napad toga štetnika kada počnu mijenjati boju prilikom sazrijevanja.

Kako bi se smanjio rizik od pojave štete i radi praćenja brojnost populacije ovog štetnika kao preventivne mjere mogu se preporučiti slijedeće mjere:

-Smanjenja brojnosti populacije moguće je postavljanjem velikog broja mamaka. Radi se o plastičnim bocama kapaciteta 250 ili 500 ml. Ispod čepa na otprilike 3 cm izbuše se rupice promjera oko 4-5 mm i u njih se ulije jabučni ocat, kombinacija jabučnog i vinskog octa, jabučnog octa i crnog vina u omjeru pola-pola (1,5 + 1,5 dcl) uz dodatak nekoliko kapi tekućeg deterdženta. Moguće je  koristiti i vodenu otopina kvasca s dodatkom šećera. Lovne posude postavljati na 1,5 m visine uz rubove ili unutar samog nasada na udaljenost 2-3 m, a moguće ih je postavljati i na tlo između redova na 5 m udaljenosti.

-Berbu obavljati  što češće, kako bi se  spriječio  napad na plod koji je u fazi zriobe idealan za zarazu.

-Potrebno je stalno otklanjanje prezrelih i zaraženih plodova kako bi se onemogućilo stvaranje novih generacija octene mušice.

-Jedna od preventivnih mjera je i uklanjanje korovnih  biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ovog štetnika (bazga, đanarika, divlja kupina).

Provjeravati ambalažu kako se na njoj ne bi zadržale larve i omogućile prijenos na daljnje lokacije.

Suzbijanje je otežano zbog toga što štetnik odlaže jaja u plod gdje nalazimo i ličinke, tako da je zaštita usmjerena na odrasle oblike. U RH za sada  postoje tek dva registrirana pripravka za tu namjenu:
Asset Five : breskava, borovnica, ribiz, malina i kupina na otvorenom uz karencu od 2 dana.

Delegate 250 WG : višnja i trešnja.

U nasadima  voćnih vrsta oštećeni plodovi su osobito osjetljivi na trulež ploda. Ukoliko nastupi vrijeme sa oborinama mogu se javiti problemi sa  sivom plijesni (Botrytis cinerea) na plodovima. Od fungicida kratke karence za suzbijanje ove bolesti mogu se koristiti : Switch 62,5 WG ( 14 dana), Teldor SC ( 7 dana), Pyrus 400 SC8 ( 3 dana) dozvola  samo za malinu, prva dva imaju dozvolu i na kupini.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12, 115/18)  i Zakonu o održivoj uporabi pesticida(NN 14/14).

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača

Zbog visokih temperatura i nedostatka oborina kasnilo se sa rokovima sadnje kupusnjače, a posljedice lošijih vremenskih prilika vidljive su u slabijem razvoju biljaka osobito na parcelama bez navodnjavanja. Obilaskom parcela pod kupusnjačama kao i svake godine imamo jaku pojavu  kupusnog moljca (Plutella xylostella) i to svih razvojnih stadija. Bilježi se let  kupusnog bijelca (Pieris spp.), te ponegdje pojava gusjenica. Ovisno o lokaciji  populacija bilježimo i pojavu lisnih ušiju (Aphididae).Od ostalih štetnika potrebno je i dalje pratiti pojavu tripsa (Thysanoptera), štitastog moljca (Aleyrodes beassicae), kupusne buhače (Halticinae), kupusnih stjenica (Eurydema spp.)  te  kupusne lisne sovica  (Mamestra, Autographa).

Potrebno je  i dalje vršiti preglede parcela  i ovisno o pronađenom štetniku i karenci izvršiti tretiranje ,nekim od insekticida navedenih u tablici 1.

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv pripravka Štetnik Dozvole za
ostale kupusnjače
 

Metaflumizon

ALVERDE kupusna sovica

žuta kukuruzna sovica

sovice

kupusni bijelac

Kupus, kelj,kelj pupčar,kineski kupus
Klorantraniliprol
Lambda-cihalotrin
AMPLIGO Kupusni bijelac,sovice,kupusni moljac, l. uši brokula
Lambda-cihalotrin  

 

 

KARETE ZEON

 

 

 

lisne uši

povrtna sovica

kupusna sovica

kupusni bijelac

staklenički štitasti moljac

 

 

 

Kupus,kelj pupčar

 

 

 

Bacillus thuringiensis BIOBIT WP

LEPINOX PLUS

DIPEL DF

BATURAD WP

kupusni bijelac

kupusni bijelac, k.moljac, sovice

kupusni bijelac

 

Kupusnjače

 

Povrtne kulture

       
Metoksifenozid RUNNER 240 SC žuta kukuruzna sovica kupusnjače
Alfa-cipermetrin  

 

DIREKT

 

 

FASTAC 10 EC

Krajnji rok za primjenu zaliha                1.5.2022.

 

 

 

 

 

kupusni moljac

 

kupusna sovica

kupusna lisna uš

kupusni buhač

mali kupusar

kupusni moljac

tripsi

kupusni štitasti moljac

kupusni buhači

 

Kupusnjače

 

 

Cvjetača,brokula,kupus,

kelj

 

 

 

 

 

 

Deltametrin DECIS 2,5 EC

 

 

 

DECIS 100 EC

 

 

ROTOR SUPER

RITMUS

kupusna sovica

kupusna lisna uš

kupusni buhač

mali kupusar

kupusni moljac

tripsi

kupusni štitasti moljac

k.bijelac,sovice,l.uši

Kupusnjače

 

 

Kupus,brokula,cvjetača

 

 

Kupus

Cvjetača i brokula

Sulfoksaflor CLOSER lisne uši Brokula,glavati kupus, cvjetača
Emamektin

benzoat

AFFIRM kupusni moljac Kupus,brokula,cvjetača
Cipermetrin CYTRIN MAX k.buhač k.moljac,l.uši.kupusari,

tripsi,štit.

Moljac,sovice

Kupus,cvjetača,brokula
 

Esfenvalerat

SUMIALFA 5 FL Kupusni moljac,k. bijelac kupus
Spinosad LASER Leptiri( jaja ili gusjenice),kupusna sovica

kalifornijski trips

Kupus,brokula,cvjetača,

kelj pupčar

kupusnjače

Acetampirid MOSPILAN 20 SG k.sovica,l.uši,k.moljac idr Kelj pupčar
Indoksakarb AVAUNT EC kupusni bijelac,sovica,kupusar Kupus,brokula,cvjetača,kelj pupčar
Spirotetramat MOVENTO Kupusni štit moljac Kupus,kelj,brokula,cvjetača

Kod visokih temperatura može se desiti da neki insekticidi vrlo brzo „ishlape„ te im je skraćen period djelovanja, zbog čega je potrebno češće obilaziti usjeve i pratiti populacije štetnika.

Na  nekim vrstama kupusnjača primijećeni su slabiji simptomi bakterijske tamne trulež žilnog staničja (Xanthomonas campestris pv. campestris), dok su ostali simptomi bolesti slabijeg intenziteta. Od bolesti mogu se javiti :koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), suha trulež (Leptosphaeria maculans), prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassicicola), plamenjača kupusa (Peronospora parasitica) i dr. Pojava bolesti ovisi o vremenskim prilikama. Obično visoke temperature ne pogoduju toliko pojavi gljivičnih oboljenje, no potrebno je obavljati preglede i po potrebi izvršiti tretiranje ovisno o dozvoli za pojedinu kulturu i bolest te prošivajući karence. Sve potrebne podatke naći ćete u Fitosanitarnom  informacijskom sustavu.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima oraha

U ovoj godini je na dosta lokacija zbog mraza izostao ili je znatno smanjen urod oraha.

Zadnjih dana bilježi se ulov orahove muhe (Rhagoletis completa), najznačajnijeg štetnika oraha u zadnjih nekoliko godina. Razmaci između tretiranja treba prilagoditi samim ulovima, a oni mogu biti od 7-14 dana i to do konca kolovoza. Na lokacijama gdje nema ploda nije potrebno vršiti tretiranja.

U RH za tu namjenu registriran je Imidan 50 WG.

Osim orahove muhe u plodovima oraha mogu se naći gusjenice savijača, a one izazivaju crvljivost ploda. Na orahu štete čine  orahov savijač (Cydia amplana) i jabučni savijač (Cydia pomonella ). Sredinom ljeta odlažu jaja na plodove, a štete čine gusjenice ubušujući se u plod, čineći ga „crvljivim“.

Svake godine pa tako i ove na listovima nalazimo veliku i malu orahovu lisnu uš (Callaphis juglanis, Chromaphis juglandicola), no dosadašnjim praćenjem nije utvrđena izrazito jaka populacija ovih štetnika.

Osim ovih štetnika susrećemo i orahove grinje  (Eryophies tristiatus), no njihova pojava nije većeg značenje.

U tablici 1 navedeni su insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje štetnika na orahu.

Tablica 1.

Akrivna tvar Naziv pripravka Štetnik
Fosmet Imidan 50 WG  Orahova muha i jabučni savijač
Klorantraniliprol Coragen 20 SC Jabučni savijač
 

Deltametrin

Decis 100 EC

Scatto

Rotor super

Demetrina 25 EC

 

Jabučni i kestenov savijač, lisne uši

Piretrin Asset L. uši, medeći cvrčak, stjenice
Granulovirus Carpovirusine EVO 2 Jabučni savijač
Spinosad Laser Jabučni savijač

 

Istraživanja provedena u Međimurskoj županiji pokazuje da primjenom kombinacije  Buminala (biljni proteinski mamac)  i  pripravaka Laser ili Imidan tretiranjem samo dijela krošnje, daju dobre rezultate. Istraživanja su provedena samo na stablima više krošnje na okućnicama. Moguće je i  postavljenje trapova ili lovki (Buminal uz dodatak insekticida registriranih za orah), 50 do 100 kom/ha čime se smanjuje populacija orahove muhe. U  nekim susjednim zemljama koristi se  gotov mamac, Decis trap  i to postavljanjem 50-100 trapova po ha, no  u RH nije registrirano za tu namjenu. Kod postavljanja trapova zbog izuzetno visokih temperatura treba pratiti i dolijevati po potrebi pripravke u trapove.

Zbog visokih temperatura i manje količine oborina nisu primijećeni značajniji simptomi bolesti na orahu.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12, 115/18)  i Zakonu o održivoj uporabi pesticida(NN 14/14).

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima krizantema, cvijeća i ukrasnog bilja

Visoke temperature pogoduju pojavi štetnika kod uzgoja krizantema i ukrasnog bilja. Najveće probleme u uzgoju predstavljaju tripsi, crveni pauci te lisne uši i štetne gusjenice (sovice, kukuruzni moljac i dr).

U tablici 1. Navedeni su pripravci za suzbijanje štetnika u cvijeću i ukrasnom bilju.

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv pripravka štetnik Dozvola
Imidaklopirid CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

Krajnji rok za primjenu zaliha      1.6.2022.

trips  

ukrasno bilje/zaštićeni prostor, trajni staklenik

Pirimikarb PIRIMOR 50 WG lisne uši ukrasno bilje
Tiametoksam ACTARA 25 WG

Krajnji rok za primjenu zaliha      31.10.2021.

trips, lisne uši, štitasti moljac ukrasno bilje/zaštićeni

prostor,trajni staklenik

Deltametrin DECIS 2,5 EC

DECIS 100 EC

POLECI PLUS

SCATTO

DEMETRINA 25 EC

lisne uši, trips, lisni mineri, štitasti moljac i dr.  

cvijeće otvoreni i zaštićeni prostor, ukrasno bilje

Alfa cipermetrin DIREKT

Krajnji rok za primjenu zaliha      1.5.2022.

 štitasti moljac ukrasno bilje, zaštićeni prostor
Lufenuron MATCH 050 EC

Krajnji rok za primjenu zaliha                30.6.2022.

 

trips ukrasno bilje
Acetamiprid MOSPILAN 20 SG

MOSPILAN 20 SP

trips, lisne uši i dr. ukrasno bilje i cvijeće otvoreni i zatvoreni prostor
Cipermetrin CYTHRIN MAX trips, lisne uši, štitasti moljac i dr. cvijeće i ukrasno bilje
Abamektin KRAFT 18 EC

VERTIMEC 018 EC

VERTIMEC PRO

lisni mineri, c.pauci, trips cvijeće,

ukrasno bilje

Mibemektin MILBENOCK koprivina grinja ukrasno bilje
Piriproksifen PYXAL štitasti moljci i št.uši cvijeće i ukrasno bilje
Fenazakin DEMITAN c.pauk i koprivina grinja ukrasno bilje u zaštićenom prostoru, krizantema i dr
Etoksazol ZOOM 11 SC c.pauk i koprivina grinja cvijeće
Spirodiklofen ENVIDOR SC 240

Krajnji rok za primjenu zaliha      31.12.2021.

koprivina grinja  

ukrasno bilje

Tebufenpirad SHIRUDO koprivine, mekokožna i grinje šiškarice ukrasno bilje
Acekvinocil KANEMITE SC crveni pauci ukrasno bilje
Parafinsko ulje OVITEX l. uši, grinje ukrasno bilje
Piretrin BIOTIP APHICID

TERMINATOR APHICID

BIO PLANTELLA FLORA KENYATOX VERDE PLUS

l. uši, leptiri, staklenički štitasti moljac  

 

ukrasno bilje

Metoksifenozid RUNNER 240 SC gusjenice cvijeće

Najčešće bolesti koje se javljaju na području naše županije su: bijela hrđa (Puccinia horiana), smeđe pjegavosti (Septoria chrysanthemella ), crne ili koncentričnoj pjegavosti lista (Alternaria chrysanthemi). Vrlo česta je i pojava  sive plijesni (Bortytis cinerea ) kao i smeđe truleži krizanteme (Didymella liguicola). Osim ovih gljivičnih oboljenja moguća je i pojava  viroza te bekterioza. Ukoliko se radi o pojedinačno zaraženim biljkama njih je najbolje odstraniti iz plastenika i spaliti.

Preparati koji imaju dozvole za suzbijanje bolesti na cvijeću, ukrasnom bilju i krizantemi navedeni su u tablici 2.

Tablica 2.

Djelatna tvar Naziv pripravka Bolest Biljna vrsta
Metalaksil- M FONGANIL GOLD pythium i treulež korijena  

ukrasno bilje

Propamokarb PROPLANT           „          „
Bakreni NEORAM WG

ARIONE SC

COPPER KEY FLOW

CUPRA

COPPER KEY

CODIMUR 50

COPPER LAINCO i dr.

plamenjače, hrđe, lisne hrđe  

 

 

ukrasno bilje

Mankozeb           

Bakarni spojevi

LAINCOBRE M

DOUBLE COPPER KEY

Krajnji rok za primjenu zaliha                4.1.2022.

pamenjače, lisne pjegavosti, hrđe  

Ukrasno bilje

Sumpor  

CHROMOSUL 80, SULFOLAC ,

KUMULUSDF,

KALINOSUL 80 WG, SUMPOR SC 80, THIOVIT JET

MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS

pepelnica  

 

krizantema i dr. vrste cvijeća

Mankozeb DITHANE DG NEOTEC

CADILLAC

Krajnji rok za primjenu zaliha         4.1.2022.

bijela hrđa,

hrđe

krizantema

ukrasno bilje

Kaptan CAPTAN WP 50

KASTOR

konc. i smeđa pjegavost cvijeće
Folpet FUTURA 50 WP             „ cvijeće
Metiram POLYRAM DF bijela hrđa, hrđe , plamenjače ukrasno bilje
Tetrakonazol DOMARK 40 ME    „       „
Ciazofamid RANMAN TOP   cvijeće
Fosetil ALIETTE FLASH    „       „
Miklobutanil SYSTHANE 20 ME

 

FOND 12 E

pepelnica, hrđa, lisne pjegavosti,

pepelnica i hrđe

      „

 i dr. vrste cvijeća

ukrasno bilje

Azoksistrobin QUADRIS

ORTIVA

pepelnice i hrđe,

hrđe

 

ukrasno bilje

Ciprodinil,Fludioksonil SWITCH 62,5 WG siva plijesan ukrasno bilja
Fenheksamid TELDOR SC 500 siva plijesan ukrasno bilje
Piraklostrobin

Boskalid

SIGNUM siva plijesan ukrasno bilje i cvijeće u zatvorenom prostoru
Pirimetanil PYRUS 400 SC siva plijesan cvijeće
Bacillus amyloliquefaciens (prije subtilis) soj QST 713

              

SERENADE ASO pepelnice  

 

cvijeće

Pythium oligandrum POLYVERSUM siva plijesan ukrasno bilje

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr