MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Bjelovarsko-bilogorska

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima bobičastog voća

Toplije vrijeme proteklih dana uvjetovalo je početak kretanja vegetacije na nekim vrstama bobičastog voća , tako da je preporuka krenuti u tretiranja protiv bolesti. Većina pripravaka na bazi bakra može se koristiti u fazi mirovanja vegetacije no isto tako i  kod pojava prvih listića . Zaštitu je najbolje obavljati neposredno nakon rezidbe, gdje je potrebno odstraniti sve bolesne, oštećene i štetnicima zaražene izboje .

U tablici 1. su navedena  sredstva na bazi bakra prema dozvolama iz fitosanitarnog informacijskog sustava (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparata Dozvola po kulturama/ bolest
 

Bakreni oksid

NORDOX 75 WG** Bobičasto voće/ purpurna pjegavost
Bakreni hidroksid  CHAMPION WG 50**  

Malina / antraknoza

Bakreni oksiklorid CUPRABLAU Z 35 WG** Borovnica ,malina, kupina, ribiz, ogrozd/

sušenje izbojaka ili izdanaka

Bordoška juha BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA

Voćke/upala kore / deznifekcija rana
Bakreni oksiklorid CUPROCAFFARO 50 WP Dezinfekcija rana

U nasadima gdje je obavljen pregled i primijećena je pojava štitastih ušiju ,( u nekim nasadima sibirske borovnice i kupine)  potrebno je bakrenim pripravcima dodati bijelo ulje ili koristiti gotove kombinacije. Pripravci su navedeni u tablici 2.

Tablica 2:         

 Parafinsko ulje BIJELO ULJE**

MINERALNO SVIJETLO ULJE**

 

 

Voćke/kaliforniska,breskvina,

šljivina štitastih ušiju, zimska jaja c.pauka

 

Parafinsko ulje i bakreni hidroksid MODRO ULJE** Nasadi u mirovanju vegetacije/ štitaste uši, zimska jaja c.pauka, lisnih ušiju, i neke bolesti

  ** Dozvole za primjenu u ekološkoj zaštiti.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima uljane repice

Obilaskom parcela pod uljanom repicom koja se većinom nalazi u fenofazi kada su cvjetni pupoljci obavijeni lišćem, nađeno je kritičan broja proljetnih pipa : velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) i male repičine pipe  (Ceutorhynchus pallidactylus ). Porast temperature uvjetovat će kopulacije i odlaganje jaja. Kako bi se to spriječilo potrebno je provesti  pregled parcela i po potrebi izvršiti tretiranja protiv ovih štetnika (će biti moguć ulazak u parcele nakon prosušivanja tla).

Kritični brojevi kod kojih je potrebno vršiti tretiranje su:

mala pipa: 1 pipa/40 biljaka ili 1 pipa/m2

velika pipa: 1 pipa/5 biljaka ili 10-20 pipa u žutoj posudi

Kod odabira insekticida treba voditi računa da pri nižim dnevnim temperaturama

( ispod 10 °C) prednost treba dati pripravcima  iz skupine sintetskih piretroida .

Pitretroidi: Decis 2,5, Karate zeon, Cytrin max, Sumialfa 5 Fl ,Poleci Plus,Fasthrin 10 EC

Ostali: Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP

Tretiranja obavljati u dijelu dana kada su više temperature i nema vjetra

Bez obzira što usjevi nisu ni blizu cvatnje, možete obavijestiti najbliže pčelare da ćete vršiti tretiranje.

Potrebno je i obići usjeve i izvršiti pregled na prisutnost korova jer u ovim fazama moguće obaviti tretmane nekim od slijedećih herbicida:

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: Fusilade forte, Select super,

Gepard 050 EC, Leopard 5 EC, Gepard 050 EC, Quick EC i dr.

 Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova: Lontrel 72, Lontrel 300, Clap 300 SL, Korvetto.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jagoda

Većina proizvođača jagoda na otvorenom obavlja ili je obavila „ pljevljenja ili čišćenje“ radi odstranjivanja dijela suhe lisne mase ili oštećenih i suhih biljaka. Iza toga moguće je izvršiti i  zaštitu protiv bolesti .Ovim tretmanom vrši se zaštita protiv crvene pjegavosti lista (Marssonina fragariae) , bakterijske pjegavosti  (Xanthomonas fragariae) i sl. ili crvena trulež  korijena (Phytophthora fragariae var. fragariae) i sl., nekim od pripravaka na bazi bakra .

Aktivna tvar Naziv preparata      Bolest / karenca
Bakreni spojevi Neoram WG crvena trulež korijena        /  3
Bakreni spojevi Nordox 75 WG crvena i bakterijska pjegavost/ kraj zime/OVP
Bakreni spojevi Cuprablau –Z* obična i crvena pjegavost lista /3

*Krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020. a  za primjenu zaliha          1.7.2021.

Kod uzgoja jagoda u zaštićenom prostoru pratiti pojavu bolesti i štetnika. Po mogućnosti postavljati žute i plave ljepljive ploče radi kontrole štetnika: lisne uši ( Aphididae ) i tripsa

(Thysanoptera). U plastenicima gdje želimo je smanjiti populaciju ovih štetnika potrebno je postaviti 20-24 ploče na 100 m² i to 15 tak cmm iznad biljaka.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća

Toplije vrijeme je uzrokovalo buđenje vegetacije tako da je potrebno  prate promjene na pupovima  koštičavog voća( breskava, nektarina, šljiva, trešnja i dr), kako bi na vrijeme obavili „ zimsku“ zaštitu bakrenim pripravcima.

Većina proizvođača je krenula ili obavila rezidbu što je mjera koju je potrebno provesti prije tretiranja, kako bi se odstranile sve bolesne i oštećene grane te uklonili „mumificirani „plodovi zaostali na stablima.

Ovim tretiranjem vrši se zaštita protiv kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans). Ovaj uzročnik  prezimljava na stablima breskve i nektarine  na površini kore i u ljuskama pupa, a  razvoju bolesti pogoduju oborine i  porast temperature .

Bakarni pripravci ujedno služe i za suzbijanje šupljikavosti lista koštičavog voća ( Stigmina carpophila), paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.), rogača šljive (Taphrina pruni) te bakterijskog raka  koštičavog voća.

Ovi pripravci imaju dozvolu za primjenu na koštičavom voću u doba mirovanja vegetacije. Tretiranja  se  mogu provoditi u fenofazi A ( još zatvoreni pup)  , no optimalno vrijeme za suzbijanje kovrčavosti lista breskve je fenofaza B  bubrenje pupa. Tretiranja obaviti prije najavljenih oborina.

Odabir bakrenih preparata izvršiti prema dozvolama koje ćete naći na stranicama Fitosanirtarnog informacijskog sustava: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ )

 Upozoravaju se proizvođači da izvrše pregled na prisutnost  štitastih uši, jaja crvenog voćnog pauka, jaja lisnih uši  te ukoliko utvrde kritične brojeve :

Jaja crvenog pauka 100jaja / 1 m grančice

Jaja lisnih ušiju 25/ 1 m grančice

Tada je moguće primijeniti kombinaciju nekog od bakrenih pripravaka uz dodatak mineralnog ulja ili koristiti gotove kombinacije prema dozvoli sa Fitosanirtarnog informacijskog sustava (https://fis.mps.hr/trazilicaszb)

 Prilikom tretiranja bakrenim pripravcima temperature zraka trebaju biti iznad  5° C za mirnog vremena  sa što više škropiva.

Tablica 1. Pripravci na bazi bakra za suzbijanje bolesti.

Djelatna tvar Pripravak Voćna vrsta Uzročnik bolesti/štetni organizam
Bakreni  oksid NORDOX 75 WG Koštičavo voće kovrčavost, šupljikavost, bakterijski rak koštičavih voćaka, palež cvijeta i mladica
Bakreni oksiklorid CUPRABLAU Z*

01.07.2021.

 

Breskva kovrčavost
Koštičavo voće šupljikavost
CUPRABLAU Z 35 WG Breskva,marelica,nektarina,

trešnja,

višnja,marelica

 
KUPROPIN*

01.07.2021.

Breskva šupljikavost

kovrčavost

Koštičavo voće,jabuka i kruška šupljikavost

kovrčavost

CUPROCAFFARO 50 WP Breskva kovrčavost
Koštičavo voće, jabukakruška šupljikavost
RAME CAFFARO 32 WP*

01.07.2021.

Koštičavo voće,jezgričavo, voćke šupljikavost

kovrčavost

CODIMUR SC

COPPER KEY FLOW

CUPRA

COPPER KEY

CODIMUR 50

COPPER LAINCO

Jabuka, kruška

Breskva

Nektarina

Marelica

Krastavost, kovrčavost

 

Bakreni oksid  

NEORAM WG

 

Koštičavo voće,jabuka,kruška,bobičasto, jagoda,orah ,lijeska kovrčavost,

šupljikavost

palež cvijeta i mladica

krastavost

Bareni hidroksid CHAMPION * Breskva kovrčavost, šupljikavost
Koštićavo voće šupljikavost, palež cvijeta i mladica
CHAMPION FLOW SC Breskva kovrčavost, šupljikavost
Višnja, trešnja kozićavost
CHAMPION W 50 Breskva, marelica, trešnja, višnja, šljiva šupljikavost, gnomonia
Bakarni hidroksid

Bakarni oksiklorid

AIRONE SC Breskva, marelica, trešnja, mektarina, šljiva,jabuka kruška Kovrčavost , vještičine metle,trulež i bakterijski rak
Bordoška juha BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

 

BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA

 

Breskva,jabuka kruška,voće

Lijeska, orah

 

Krastavost,upala kore

kovrčavost, šupljikavost

Breskva,jabuka kruška,voće

Koštačevo voće

šupljikavost

Tablica 2.

Pripravci na bazi mineralnog ulja

Djelatna tvar Pripravak Voćna vrsta Štetni organizam
Parafinsko ulje BIJELO ULJE

MINERALNO SVIJETLO ULJE

Voćke kalifornijska štitasta uš

breskvina štitasta uš

šljivina štitasta uš

crveni voćni pauk

Šljiva crveni voćni pauk

štitaste uši

lisne uši

OVITEX Breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja crveni voćni pauk
OVIPRON TOP Breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja kalifornijska štitasta uš

dudova štitasta uš

LAINCOIL

INSECTOIL KEY

ESTIUOIL

Breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja  

Štitaste uši

 

Tablica 3 :

Bakrenih pripravaka uz dodatak mineralnog ulja ili koristiti gotove kombinacije

Djelatna tvar Pripravak Voćna vrsta Uzročnik bolesti/štetni organizam
Kombinacija bakra i mineralnih ulja CVENO ULJE

01.07.2021.

Breskva kovrčavost
Koštičavo voće šupljikavost

šljivina štitasta uš

RED FOX Breskava, jabuka, kruška kovrčavost, šupljikavost

kalifornijska štitasta uš

Šljiva šupljikavost

kalifornijska štitasta uš

MODRO ULJE Voćke kovrčavost, šupljikavost

Štitaste uši, jaja lisnih uši, crveni voćni pauk

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

          

   Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Preporuka za suzbijanje ozimih žitarica!

Korovi i tijekom jesensko-zimskog perioda zakorovljuju ozime žitarice, a najčešći su: mišjakinja, jarmen čestoslavica, mrtva kopriva, divlja zob, mišji repak, slakoperka (paulj) koji ovisno o brojnosti na parceli ometaju usjev u razvoju.

Nakon sjetve i prije nicanja te nakon nicanja usjeva moguća je primjena herbicida koji djelotvornost zadržavaju do proljeća, a suzbijaju navedene korovne vrste. Obzirom da se herbicid primjenjuje na „golo“ tlo kada još ne znamo koji će korovi biti prisutni treba primijeniti herbicid širokog spektra djelovanja koji djeluje na travne i širokolisne korove.

Herbicidi koji imaju dozvolu su: Alister New (dozvolu ima samo za pšenicu), Tornado forte, Stomp 330EC, Pendigan 330EC, Fuga Delta, Filon 80 EC, Jura EC, Legacy Plus i dr.

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputi, a ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

Svi podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima uljane repice

Usjevi uljane repice nalaze seovisno o rokovima sjetve u različitim fenofazama. Neki usjevi su u fazi kotiledona dok imamo usjeve koji imaju razvijena 4 lista. Obilaskom usjeva u prethodnom tjednu kada su prevladavale visoke temperature, utvrđena je pojava pagusjenica  repičine ose listarice (Athalia rosae ) te i intenzivan let ovog štetnika. Padom temperatura vjerojatno će let ovog štetnika biti nešto manji no potrebno je pratiti pojavu pagusjenica jer je su jaja već odložena. Osim toga   primijećena je i pojava crvenoglavog repičinog buhača (Psylloides chrysocephala ) te lisnih ušiju (Aphididae). Upozoravamo proizvođače da obilaze svoje parcele i prate pojavu ovih štetnika i po potrebi izvrše tretiranja.

Pragovi odluke za tretiranje su:

Pagusjenica repičine ose listarice :  0,5 pagusjenice /list ili 50 pagusjenica na m².

Kupusna lisna uš 100 uši/ 25 biljaka.

Repičin crvenoglavi buhač 0,5 buhača/m u redu , 2 buhača /m² ili 15 buhača u žutoj posudi dnevno.

Kod pojave repičinih buhača kod ne tretiranog sjemena oštećenje više od 10 % površine mladih biljaka znače potrebu za tretiranjem

Sredstva koja imaju dozvolu za suzbijanje ovih štetnika navedeni su u tablici 1.

 

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparata       Karenca/broj primjena       Namjena Doza
Alfa-cipermetrin DIREKT*

 

FASTAC 10 EC

FASTHRIN 10 EC

FASTHRIN 15 WG

42

 

 

49

 

Repičina osa listarica

 

 

Repičin crvenogl.buhač

 

 

 

0,1   l/ha

0,067

Cipermetrin CYTHRIN MAX  

21

Kupusni buhači

Repičin crvenoglavi buhač

50ml/ha
Deltametrin DECIS 2,5 EC

 

POLECI PLUS

 

45

 

Kupusni buhači

Repičin crvenoglavi Buhač

Lisne uši

0,3l/ha
Lambda-

cihalotrin

 

KARIS 10 CS

 

 

CYCLONE

 

42

 

 

Repičina osa listarica

Lisne uši

Repin buhač

 

Rep.crvenoglavi buhač

 

50-75 ml/ha

 

 

 

0,15l/ha

Esfenvalerat SUMIALFA 5 FL 42 Repičina osa listarica

Repičin crvenoglavi buhač

 0,1-0,15 l/ha
Acetamiprid MOSPILAN 20 SG 56 Repičina osa listarica

Lisne uši

Repin buhač

150-200g/ha
Lambda-cihalotrin KARATE ZEON 28

2x

lisne uši

insekti grizući

 0,15l/ha

0,15l/ha

*Registracija važi do           1.11.2020

Za  prezimljavanje  uljane repice najpovoljniji je ulazak u zimu u fazi  10-12 listova, tako da je potrebno pratiti razvoj biljaka kao i vremenske prognoze. Ukoliko će biti jači porast moguće je upotrijebiti neke od fungicida koji su ujedno i regulatori razvoja.

U tablici 2. su navedeni fungicidi za  suzbijanje bolesti uljane repice u jesenskom periodu.

 

Tablica 2.

Aktivna tvar Naziv preparata Bolest Faza primjene Doza   l,kg/ha,
 

 

Metkonazol

 

 

CARAMBA*

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 

primjena u jesen u fazi 4-6 listova, služi za  regulator razvoja

 

 

 

0,7-1 l

 

 

 

 

 

 

 

Tebukonazol

 

 

FOLICUR  250  EW

 

 

ULYSSES*

 

 

 

 

TEBUSHA 25 % EW

TEBKIN 250 EW

TEBUCOL

TEBU SUPER 250   EW

RIZA

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

siva plijesan

 

 

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 

 

U jesen u fazi 6 – 7

 

 

primjena u jesen u fazi 4-6 listova, služi za  regulator razvoja

 

 

1,5-2

 

 

0,6

 

 

 

1

 

 

1,25

 

 

Protiokonazol

Tebukonazol

 

 

 

PROSARO 250 EC

suha trulež stabljike i korijena

 

svijetla pjegavost

u jesen odmah nakon prve pojave znakova bolesti, ponoviti primjenu u kasnu jesen/zimu ako se simptomi bolesti vrate  

 

1

Tiofanat-metil  

TOPSIN M 500 SC

bijela trulež

siva plijesan

koncentrična pjegavost

u jesen, u fazi 4-6 razvijenih listova (BBCH 14-16),  

1,2

 

Difenkonazol

Tebukonazol

 

 

MAGNELLO*

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 od faze 4-6 listova u jesen, primjenom na uljanoj repici djeluje i kao regulator rasta biljaka  

 

 

0,8

 

Fluopiram

Protiokonazol

 

PROPULSE

 

suha trulež

faza od četiri do osam razvijenih listova (BBCH 14-18), nakon pojave prvih pjega  

1

 

 

 

*Ujedno i regulatori razvoja

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima soje !

Bliže se  rokovi  kombajniranja usjeva soje. Ovisno o rokovima sjetve, epohama dozrijevanja hibrida ili sorata , kao i zakorovljenosti usjeva na nekim parcelama se javlja potreba za obavljanjem desikacije. Od ove godine dozvolu za tu namjenu ima samo pripravak Cosmic i to  u količini od 3-5 litara po ha uz utrošak 150- 250 l vode.

Pripravak se može primijeniti pri vlazi zrna od 30 %.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima uljane repice !

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u  početak je sjetve uljane repice tako da je potrebno izvršiti zaštita od korova.

Herbicida koji su registrirani za ovu namjenu navedeni su u tablici 1.

Tablica 1.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

Korovi

 Doza  l,kg/ha     

 Vrijeme primjene

Dimetaklor Teridox 500 EC jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

2

Pre-emi u fazi 2-4 listova repice
Napropamid Devrinol 45 FL jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2,5 Unošenje u tlo prije sjetve
 

Klomazon

 

 

Reactor 360 CS

Clomate

Clematis

Kalif 360 C

 

Kalif 480 EC

jednogodišnji travni  i širokolisni korovi

 

jednogodišnji širokolisni

0,33

 

 

 

0,15-0,2

 

Pre –em

Klomazon

Metazaklor

 

Kalif Mega

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

3

 

Pre- em

Dimetenamid-p

Kvinmerak

 

Tanaris

jednogodišnji travni i širokolisni korovi 1,5 Prije nicanja ili nakon nicanja do faze 8 listova
Klomazon

Dimetaklor

 

Brasan 540 E

jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2 Pre –em
 

 

Metazaklor

Butisan S

 

Sultan 50 SC

 

Rapsan

Jed,travni i širokolisni

Jednogodišnji travni

2

 

1,5-2

 

1,5

 

Pre-em ili u fazi od 1-4 lista

 

Prije nicanja ili nakon nicanja do faze 8 listova

 

Petoksamid

 

Koban 600

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

2

Pre-emi u fazi 4 listova repice
 

S-metolaklor

 

Dual gold 960 EC

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

1,25-1,4

 

Pre -em

Imazamoks

Metazaklor

 

Cleranda*

Jedenog i višeg travni i širokolisni korovi  

2

nakon nicanja kulture (post-em), od stadija razvoja kotiledona do stadija razvoja osam listova

*Samo za IMI hibridi ozime uljane repice tolerantni na imazamoks.

 

Proizvođači koji su nabavili sjeme tretirano insekticidom LUMIPOSA imaju osiguranu početnu zaštitu protiv jesenskih štetnike na uljanoj repici: crvenoglavi repičin buhač,  kupusni buhača i repičina osa listarica . Proizvođači koji će koristiti ne tretirano sjeme odmah nakon nicanja trebaju vršiti pregled na prisutnost buhača koji u ranim fazama razvoja može prouzročiti veće štete, a  svi trebaju  i kasnije obilaziti usjeve tijekom jeseni pratiti i pojavu ostalih jesenskih štetnika i bolesti.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača

Obilaskom parcela pod kupusnjačama i dalje bilježimo jake pojave kupusnog moljca  (Plutella xylostella) i to svih razvojnih stadija . Na pojedinim biljkama nađene su gusjenice kupusnog bijelca ( Pieris spp.) , a let je i dalje vrlo intenzivan. Ovisno o lokaciji  populacija bilježimo i pojavu lisnih ušiju (Aphididae).Od ostalih štetnika potrebno je i dalje pratiti štitastog moljca (Aleyrodes beassicae) , kupusne buhače (Halticinae) i tripse (Thysanoptera), kupusnih stjenica (Eurydema spp.)  dok je pojava  kupusnih lisnih sovica za sada nešto manja (Mamestra, Autographa).

Potrebno je  i dalje vršiti preglede parcela  i ovisno o pronađenom štetniku i karenci izvršiti tretiranje ,nekim od insekticida navedenih u tablici 1.

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv pripravka Štetnik Dozvole za
ostale kupusnjače
 

Metaflumizon

ALVERDE kupusna sovica

žuta kukuruzna sovica

sovice

kupusni bijelac

Kupus, kelj,kelj pupčar,kineski kupus
Klorantraniliprol
Lambda-cihalotrin
AMPLIGO Kupusni bijelac,sovice,kupusni moljac, l. uši brokula
Lambda-cihalotrin  

 

 

KARETE ZEON

 

 

 

lisne uši

povrtna sovica

kupusna sovica

kupusni bijelac

staklenički štitasti moljac

 

 

 

Kupus,kelj pupčar

 

 

 

Bacillus thuringiensis BIOBIT WP kupusni bijelac Kupusnjače
Metoksifenozid RUNNER 240 SC žuta kukuruzna sovica kupusnjače
Alfa-cipermetrin DIREKT

 

 

 

 

FASTAC 10 EC

 

 

 

 

 

kupusni moljac

 

kupusna sovica

kupusna lisna uš

kupusni buhač

mali kupusar

kupusni moljac

tripsi

kupusni štitasti moljac

kupusni buhači

 

Kupusnjače

 

 

Cvjetača,brokula,kupus,

kelj

 

 

 

 

 

 

Deltametrin DECIS 2,5 EC

 

 

 

DECIS 100 EC

 

 

ROTOR SUPER

kupusna sovica

kupusna lisna uš

kupusni buhač

mali kupusar

kupusni moljac

tripsi

kupusni štitasti moljac

k.bijelac,sovice,l.uši

Kupusnjače

 

 

Kupus,brokula,cvjetača

 

 

kupus

Tiakloprid CALYPSO SC 480* lisne uši ,kukci koji grizu osim gusjenica leptira Raštika,brokula,kelj pupčar,kelj,kineski kupus
Sulfoksaflor CLOSER Lisne uši Brokula,glavati kupus, cvjetača
Emamektin

benzoat

AFFIRM kupusni moljac Kupus,brokula,cvjetača
Cipermetrin CYTRIN MAX k.buhač k.moljac,l.uši.kupusari,

tripsi,štit.

Moljac,sovice

Kupus,cvjetača,brokula
 

Esfenvalerat

SUMIALFA 5 FL Kupusni moljac,k. bijelac kupus
Spinosad LASER Leptiri( jaja ili gusjenice),kupusna sovica

kalifornijski trips

Kupus,brokula,cvjetača,

kelj pupčar

kupusnjače

Acetampirid MOSPILAN 20 SG k.sovica,l.uši,k.moljac idr Kelj pupčar
Indoksakarb AVAUNT EC kupusni bijelac,sovica,kupusar Kupus,brokula,cvjetača,kelj pupčar
Spirotetramat MOVENTO Kupusni štit moljac Kupus,kelj,brokula,cvjetača
Bacillus thuringiensis BATURAD WP Kupusni bijelac Povrtne kulture

*Krajnji rok za primjenu zaliha           3.2.2021.

 

Promjenjivo vrijeme pogoduje pojavi bolesti. Na kupusnjačama se može javiti koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), suha trulež (Leptosphaeria maculans), prstenasta pjegavost

(Mycosphaerella brassicicola), bakterijska tamna trulež žilnog staničja  (Xanthomonas campestris pv. campestris),plamenjača kupusa(Peronospora parasitica) i dr. Obaviti pregled i po potrebi izvršiti tretiranje ovisno o dozvoli za pojedinu kulturu i bolest te prošivajući karence. Sve potrebne podatke naći ćete u Fitosanitarnom  informacijskom sustavu.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest vinogradarima !

U zaštiti vinove loze protiv peronospore primijeniti fungicide: Folpan, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Polyram DF, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Curzate B WG, Curzate F, Profilux WG, Nautile DG, Equation pro, Momentum trio, Manoxanil, Indomate 505 WG, Magma triple i dr.

Protiv pepelnice primijeniti: Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr. dr.

Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC.

Prilikom odabira fungicida prednost treba dati fungicidu kojega ste najmanje puta koristili.

 U vrijeme promjene boje i mekšanja bobica, za zaštitu od sive plijesni može se koristiti jedan od pripravaka: Switch 62,5 EC, Teldor SC 500, Geoxe, ili Cantus.

Vinogradare podsjećamo da redovito pregledavaju žute ljepljive ploče radi praćenja populacije američkog cvrčka- vektora zlatne žutice vinove loze. Ploče treba mijenjati svaka 2-3 tjedna.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka potrebno je  krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje vodeći brigu o karenci sredstva.

Radi zaštite pčela cvatući podrast u vinogradu treba pokositi, a zaštitu provoditi u večernjim satima.

Obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka propisane  su  „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze( NN 48/18, 63/19).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja

 

                                                                                               Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                               Vesna.Bradic@mps.hr