MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Bjelovarsko-bilogorska

Preporuka za suzbijanje ozimih žitarica!

Korovi i tijekom jesensko-zimskog perioda zakorovljuju ozime žitarice, a najčešći su: mišjakinja, jarmen čestoslavica, mrtva kopriva, divlja zob, mišji repak, slakoperka (paulj) koji ovisno o brojnosti na parceli ometaju usjev u razvoju.

Nakon sjetve i prije nicanja te nakon nicanja usjeva moguća je primjena herbicida koji djelotvornost zadržavaju do proljeća, a suzbijaju navedene korovne vrste. Obzirom da se herbicid primjenjuje na „golo“ tlo kada još ne znamo koji će korovi biti prisutni treba primijeniti herbicid širokog spektra djelovanja koji djeluje na travne i širokolisne korove.

Herbicidi koji imaju dozvolu su: Alister New (dozvolu ima samo za pšenicu), Tornado forte, Stomp 330EC, Pendigan 330EC, Fuga Delta, Filon 80 EC, Jura EC, Legacy Plus i dr.

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputi, a ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

Svi podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima uljane repice

Usjevi uljane repice nalaze seovisno o rokovima sjetve u različitim fenofazama. Neki usjevi su u fazi kotiledona dok imamo usjeve koji imaju razvijena 4 lista. Obilaskom usjeva u prethodnom tjednu kada su prevladavale visoke temperature, utvrđena je pojava pagusjenica  repičine ose listarice (Athalia rosae ) te i intenzivan let ovog štetnika. Padom temperatura vjerojatno će let ovog štetnika biti nešto manji no potrebno je pratiti pojavu pagusjenica jer je su jaja već odložena. Osim toga   primijećena je i pojava crvenoglavog repičinog buhača (Psylloides chrysocephala ) te lisnih ušiju (Aphididae). Upozoravamo proizvođače da obilaze svoje parcele i prate pojavu ovih štetnika i po potrebi izvrše tretiranja.

Pragovi odluke za tretiranje su:

Pagusjenica repičine ose listarice :  0,5 pagusjenice /list ili 50 pagusjenica na m².

Kupusna lisna uš 100 uši/ 25 biljaka.

Repičin crvenoglavi buhač 0,5 buhača/m u redu , 2 buhača /m² ili 15 buhača u žutoj posudi dnevno.

Kod pojave repičinih buhača kod ne tretiranog sjemena oštećenje više od 10 % površine mladih biljaka znače potrebu za tretiranjem

Sredstva koja imaju dozvolu za suzbijanje ovih štetnika navedeni su u tablici 1.

 

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparata       Karenca/broj primjena       Namjena Doza
Alfa-cipermetrin DIREKT*

 

FASTAC 10 EC

FASTHRIN 10 EC

FASTHRIN 15 WG

42

 

 

49

 

Repičina osa listarica

 

 

Repičin crvenogl.buhač

 

 

 

0,1   l/ha

0,067

Cipermetrin CYTHRIN MAX  

21

Kupusni buhači

Repičin crvenoglavi buhač

50ml/ha
Deltametrin DECIS 2,5 EC

 

POLECI PLUS

 

45

 

Kupusni buhači

Repičin crvenoglavi Buhač

Lisne uši

0,3l/ha
Lambda-

cihalotrin

 

KARIS 10 CS

 

 

CYCLONE

 

42

 

 

Repičina osa listarica

Lisne uši

Repin buhač

 

Rep.crvenoglavi buhač

 

50-75 ml/ha

 

 

 

0,15l/ha

Esfenvalerat SUMIALFA 5 FL 42 Repičina osa listarica

Repičin crvenoglavi buhač

 0,1-0,15 l/ha
Acetamiprid MOSPILAN 20 SG 56 Repičina osa listarica

Lisne uši

Repin buhač

150-200g/ha
Lambda-cihalotrin KARATE ZEON 28

2x

lisne uši

insekti grizući

 0,15l/ha

0,15l/ha

*Registracija važi do           1.11.2020

Za  prezimljavanje  uljane repice najpovoljniji je ulazak u zimu u fazi  10-12 listova, tako da je potrebno pratiti razvoj biljaka kao i vremenske prognoze. Ukoliko će biti jači porast moguće je upotrijebiti neke od fungicida koji su ujedno i regulatori razvoja.

U tablici 2. su navedeni fungicidi za  suzbijanje bolesti uljane repice u jesenskom periodu.

 

Tablica 2.

Aktivna tvar Naziv preparata Bolest Faza primjene Doza   l,kg/ha,
 

 

Metkonazol

 

 

CARAMBA*

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 

primjena u jesen u fazi 4-6 listova, služi za  regulator razvoja

 

 

 

0,7-1 l

 

 

 

 

 

 

 

Tebukonazol

 

 

FOLICUR  250  EW

 

 

ULYSSES*

 

 

 

 

TEBUSHA 25 % EW

TEBKIN 250 EW

TEBUCOL

TEBU SUPER 250   EW

RIZA

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

siva plijesan

 

 

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 

 

U jesen u fazi 6 – 7

 

 

primjena u jesen u fazi 4-6 listova, služi za  regulator razvoja

 

 

1,5-2

 

 

0,6

 

 

 

1

 

 

1,25

 

 

Protiokonazol

Tebukonazol

 

 

 

PROSARO 250 EC

suha trulež stabljike i korijena

 

svijetla pjegavost

u jesen odmah nakon prve pojave znakova bolesti, ponoviti primjenu u kasnu jesen/zimu ako se simptomi bolesti vrate  

 

1

Tiofanat-metil  

TOPSIN M 500 SC

bijela trulež

siva plijesan

koncentrična pjegavost

u jesen, u fazi 4-6 razvijenih listova (BBCH 14-16),  

1,2

 

Difenkonazol

Tebukonazol

 

 

MAGNELLO*

 

bijela trulež

koncentrična pjegavost

suha trulež

 od faze 4-6 listova u jesen, primjenom na uljanoj repici djeluje i kao regulator rasta biljaka  

 

 

0,8

 

Fluopiram

Protiokonazol

 

PROPULSE

 

suha trulež

faza od četiri do osam razvijenih listova (BBCH 14-18), nakon pojave prvih pjega  

1

 

 

 

*Ujedno i regulatori razvoja

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima soje !

Bliže se  rokovi  kombajniranja usjeva soje. Ovisno o rokovima sjetve, epohama dozrijevanja hibrida ili sorata , kao i zakorovljenosti usjeva na nekim parcelama se javlja potreba za obavljanjem desikacije. Od ove godine dozvolu za tu namjenu ima samo pripravak Cosmic i to  u količini od 3-5 litara po ha uz utrošak 150- 250 l vode.

Pripravak se može primijeniti pri vlazi zrna od 30 %.

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima uljane repice !

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u  početak je sjetve uljane repice tako da je potrebno izvršiti zaštita od korova.

Herbicida koji su registrirani za ovu namjenu navedeni su u tablici 1.

Tablica 1.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

Korovi

 Doza  l,kg/ha     

 Vrijeme primjene

Dimetaklor Teridox 500 EC jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

2

Pre-emi u fazi 2-4 listova repice
Napropamid Devrinol 45 FL jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2,5 Unošenje u tlo prije sjetve
 

Klomazon

 

 

Reactor 360 CS

Clomate

Clematis

Kalif 360 C

 

Kalif 480 EC

jednogodišnji travni  i širokolisni korovi

 

jednogodišnji širokolisni

0,33

 

 

 

0,15-0,2

 

Pre –em

Klomazon

Metazaklor

 

Kalif Mega

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

3

 

Pre- em

Dimetenamid-p

Kvinmerak

 

Tanaris

jednogodišnji travni i širokolisni korovi 1,5 Prije nicanja ili nakon nicanja do faze 8 listova
Klomazon

Dimetaklor

 

Brasan 540 E

jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2 Pre –em
 

 

Metazaklor

Butisan S

 

Sultan 50 SC

 

Rapsan

Jed,travni i širokolisni

Jednogodišnji travni

2

 

1,5-2

 

1,5

 

Pre-em ili u fazi od 1-4 lista

 

Prije nicanja ili nakon nicanja do faze 8 listova

 

Petoksamid

 

Koban 600

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

2

Pre-emi u fazi 4 listova repice
 

S-metolaklor

 

Dual gold 960 EC

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

1,25-1,4

 

Pre -em

Imazamoks

Metazaklor

 

Cleranda*

Jedenog i višeg travni i širokolisni korovi  

2

nakon nicanja kulture (post-em), od stadija razvoja kotiledona do stadija razvoja osam listova

*Samo za IMI hibridi ozime uljane repice tolerantni na imazamoks.

 

Proizvođači koji su nabavili sjeme tretirano insekticidom LUMIPOSA imaju osiguranu početnu zaštitu protiv jesenskih štetnike na uljanoj repici: crvenoglavi repičin buhač,  kupusni buhača i repičina osa listarica . Proizvođači koji će koristiti ne tretirano sjeme odmah nakon nicanja trebaju vršiti pregled na prisutnost buhača koji u ranim fazama razvoja može prouzročiti veće štete, a  svi trebaju  i kasnije obilaziti usjeve tijekom jeseni pratiti i pojavu ostalih jesenskih štetnika i bolesti.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača

Obilaskom parcela pod kupusnjačama i dalje bilježimo jake pojave kupusnog moljca  (Plutella xylostella) i to svih razvojnih stadija . Na pojedinim biljkama nađene su gusjenice kupusnog bijelca ( Pieris spp.) , a let je i dalje vrlo intenzivan. Ovisno o lokaciji  populacija bilježimo i pojavu lisnih ušiju (Aphididae).Od ostalih štetnika potrebno je i dalje pratiti štitastog moljca (Aleyrodes beassicae) , kupusne buhače (Halticinae) i tripse (Thysanoptera), kupusnih stjenica (Eurydema spp.)  dok je pojava  kupusnih lisnih sovica za sada nešto manja (Mamestra, Autographa).

Potrebno je  i dalje vršiti preglede parcela  i ovisno o pronađenom štetniku i karenci izvršiti tretiranje ,nekim od insekticida navedenih u tablici 1.

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv pripravka Štetnik Dozvole za
ostale kupusnjače
 

Metaflumizon

ALVERDE kupusna sovica

žuta kukuruzna sovica

sovice

kupusni bijelac

Kupus, kelj,kelj pupčar,kineski kupus
Klorantraniliprol
Lambda-cihalotrin
AMPLIGO Kupusni bijelac,sovice,kupusni moljac, l. uši brokula
Lambda-cihalotrin  

 

 

KARETE ZEON

 

 

 

lisne uši

povrtna sovica

kupusna sovica

kupusni bijelac

staklenički štitasti moljac

 

 

 

Kupus,kelj pupčar

 

 

 

Bacillus thuringiensis BIOBIT WP kupusni bijelac Kupusnjače
Metoksifenozid RUNNER 240 SC žuta kukuruzna sovica kupusnjače
Alfa-cipermetrin DIREKT

 

 

 

 

FASTAC 10 EC

 

 

 

 

 

kupusni moljac

 

kupusna sovica

kupusna lisna uš

kupusni buhač

mali kupusar

kupusni moljac

tripsi

kupusni štitasti moljac

kupusni buhači

 

Kupusnjače

 

 

Cvjetača,brokula,kupus,

kelj

 

 

 

 

 

 

Deltametrin DECIS 2,5 EC

 

 

 

DECIS 100 EC

 

 

ROTOR SUPER

kupusna sovica

kupusna lisna uš

kupusni buhač

mali kupusar

kupusni moljac

tripsi

kupusni štitasti moljac

k.bijelac,sovice,l.uši

Kupusnjače

 

 

Kupus,brokula,cvjetača

 

 

kupus

Tiakloprid CALYPSO SC 480* lisne uši ,kukci koji grizu osim gusjenica leptira Raštika,brokula,kelj pupčar,kelj,kineski kupus
Sulfoksaflor CLOSER Lisne uši Brokula,glavati kupus, cvjetača
Emamektin

benzoat

AFFIRM kupusni moljac Kupus,brokula,cvjetača
Cipermetrin CYTRIN MAX k.buhač k.moljac,l.uši.kupusari,

tripsi,štit.

Moljac,sovice

Kupus,cvjetača,brokula
 

Esfenvalerat

SUMIALFA 5 FL Kupusni moljac,k. bijelac kupus
Spinosad LASER Leptiri( jaja ili gusjenice),kupusna sovica

kalifornijski trips

Kupus,brokula,cvjetača,

kelj pupčar

kupusnjače

Acetampirid MOSPILAN 20 SG k.sovica,l.uši,k.moljac idr Kelj pupčar
Indoksakarb AVAUNT EC kupusni bijelac,sovica,kupusar Kupus,brokula,cvjetača,kelj pupčar
Spirotetramat MOVENTO Kupusni štit moljac Kupus,kelj,brokula,cvjetača
Bacillus thuringiensis BATURAD WP Kupusni bijelac Povrtne kulture

*Krajnji rok za primjenu zaliha           3.2.2021.

 

Promjenjivo vrijeme pogoduje pojavi bolesti. Na kupusnjačama se može javiti koncentrična pjegavost (Alternaria spp.), suha trulež (Leptosphaeria maculans), prstenasta pjegavost

(Mycosphaerella brassicicola), bakterijska tamna trulež žilnog staničja  (Xanthomonas campestris pv. campestris),plamenjača kupusa(Peronospora parasitica) i dr. Obaviti pregled i po potrebi izvršiti tretiranje ovisno o dozvoli za pojedinu kulturu i bolest te prošivajući karence. Sve potrebne podatke naći ćete u Fitosanitarnom  informacijskom sustavu.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest vinogradarima !

U zaštiti vinove loze protiv peronospore primijeniti fungicide: Folpan, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Polyram DF, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Curzate B WG, Curzate F, Profilux WG, Nautile DG, Equation pro, Momentum trio, Manoxanil, Indomate 505 WG, Magma triple i dr.

Protiv pepelnice primijeniti: Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr. dr.

Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC.

Prilikom odabira fungicida prednost treba dati fungicidu kojega ste najmanje puta koristili.

 U vrijeme promjene boje i mekšanja bobica, za zaštitu od sive plijesni može se koristiti jedan od pripravaka: Switch 62,5 EC, Teldor SC 500, Geoxe, ili Cantus.

Vinogradare podsjećamo da redovito pregledavaju žute ljepljive ploče radi praćenja populacije američkog cvrčka- vektora zlatne žutice vinove loze. Ploče treba mijenjati svaka 2-3 tjedna.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka potrebno je  krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje vodeći brigu o karenci sredstva.

Radi zaštite pčela cvatući podrast u vinogradu treba pokositi, a zaštitu provoditi u večernjim satima.

Obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka propisane  su  „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze( NN 48/18, 63/19).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja

 

                                                                                               Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                               Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka

Od posljednje preporučene zaštite plantažnih nasada jabuka proteklo je 14 dana. U tom je razdoblju na svim mjernim stanicama zabilježeno više od 20 mm oborina te je potrebno ponoviti tretiranje nasada jabuka.

Posljednjih godina susrećemo različite uzročnike truleži plodova: gorka trulež plodova – Colletotrichum /Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp. i dr.). Zaraze uzročnicima truleži nastaju u drugom dijelu vegetacije, a simptome na plodovima često uočavamo tek u procesu skladištenja.

U narednim zaštitama prednost dajemo fungicidima, koji osim krastavosti jabuka, imaju dopuštenje i za suzbijanje spomenutih uzročnika truleži na plodovima, kao što su pripravci na bazi kaptana: Caption 80 WG, Kapetan 80 WG i Scab 80 WG. Karenca navedenih fungicida je 21 dan.

U narednom je razdoblju za suzbijanje pepelnice  (Podosphaera leucotricha) i krastavosti (Venturia inaequalis) moguća primjena strobilurinskih pripravaka: Stroby WG (karenca je 35 dana), Zato plus (karenca 21 dan), Zato 50 WG (karenca 14 dana). Pripravak Luna expirience (karenca 14 dana) ima dopuštenje za suzbijanje pepelnice i alternarijske pjegavosti jabuke.

I dalje bilježimo let jabučnog savijača (Cydia pomonella), te je u plantažnim nasadima jabuka potrebno redovito provoditi njegovo suzbijanje insekticidima: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl.ing.

E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

I dalje je potrebno provoditi zaštitu protiv plamenjače vinove loze pripravcima: Curzate B, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben-M, Fantic M, Nautile DG, Acrobat MZ, Orvego, Manoxanil WP, Profilux, Armetil M, Mildicut SC, Profiler, Alfil Duplo WG, Fylal Double, Magma Triple, Momentum trio i dr.

Pregledom vinove loze uočena je pojava simptoma pepelnice na bobama u vidu pepepljaste prevlake.  Za zaštitu od pepelnice  mogu se koristiti fungicidi: Luna expirience, Falcon ECDynaliNativo WGMystic ECVivando, Talendo, Stroby DF, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Collis SCCrystal KS, i sl.

Sorte koje zatvaraju grozd za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) predlažemo primjenu botriticida: Pyrus 400 SC, Teldor, Cantus, Swich, Chorus 75 WG i dr.

Za suzbijanje  grožđanog moljca mogu se koristiti insekticidi: Laser KSAvaunt 15 SCCoragen SC, Decis 2,5 EC, Direkt, Cythrin Max, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max ili Affirm.

Svi vinogradari trebaju u vinograd postaviti žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka, te kontrole učinkovitosti provedenih  tretiranja navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Za suzbijanje američkog cvrčka registrirani su insekticidi: Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max te ekološki insekticid Abanto, Piretro Natura i Asset Five

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada je potrebno krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

 

                                                                                              Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                              vesna.bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima voća

U posljednjih nekoliko godina javljaju se štete u zriobi kod mnogih voćnih vrsta od azijske ili octene voćne mušice (Drosophila suzukii).

Radi se o štetniku koji  napada isključivo zdrave plodove mnogih voćnih vrsta ( maline, kupine, breskva, vinove loze, jagode, smokve i dr.). Ženke odlažu jaja u plod gdje se kasnije  razvijaju ličinke koje u potpunosti unište plodove, čineći velike štete proizvođačima . Plodovi voća najosjetljiviji su na napad toga štetnika kada počnu mijenjati boju prilikom sazrijevanja i razvijati šećer.

Kako bi se smanjio rizik od pojave štete i radi praćenja brojnost populacije ovog štetnika kao preventivne mjere mogu se preporučiti slijedeće mjere :

-Smanjenja brojnosti populacije moguće je postavljanjem velikog broja mamaka. Radi se o plastičnim bocama kapaciteta 250 ili 500 ml .Ispod čepa na otprilike 3 cm , izbuše se rupice  promjera oko 5 mm i  u njih se ulije jabučni ocat , ili kombinacija jabučnog i vinskog octa u omjeru pola pola uz dodatak nekoliko kapi tekućeg deterdženta. Moguće je  koristiti i vodenu otopina kvasca s dodatkom šećera, zatim mješavina crnog vina i jabučnog octa  ( pola pola) uz dodatak deterđenta. Lovne posude postavljati na 1,5 m visine uz rubove ili unutar samog nasada na udaljenost 2-3 m, a moguće ih je postavljati i na tlo između redova na 5 m udaljenosti.

-Berbu obavljati  što češće da se onemogući napad na plod koji je u fazi zriobe optimalan za napad.

-Potrebno je stalno otklanjanje prezrelih i zaraženih plodova te ih zbrinuti na način da se onemogući  stvaranje novih generacija octene mušice.

-Jedna od preventivnih mjera je i uklanjanje korovskih  biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ovog štetnika ( bazga, đanarika, divlja kupina)

Za suzbijanje je otežano zbog toga što štetnik odlaže jaja u plod gdje nalazimo i ličinke, tako da je zaštita usmjerena na odrasle oblike. U Rh za sada  postoje tek dva registrirana pripravka za tu namjenu.
Calypso SC 480*:  dozvola za malinu i kupinu na otvorenom uz karencu od 14 dana .

Asset Five : breskava, borovnica, ribiz, malina i kupina na otvorenom uz karencu od 2 dana.

*Krajnji rok za primjenu zaliha           3.2.2021

Kod zriobe u nasadima  voćnih vrsta  ukoliko nastupi vrijeme sa oborinama mogu se javiti problemi sa  sivom plijesni (Botrytis cinerea) na plodovima. Od fungicida kratke karence za suzbijanje ove bolesti mogu se koristiti    : Switch 62,5 WG ( 14 dana), Teldor SC ( 7 dana), Pyrus 400 SC8 ( 3 dana) dozvola  samo za malinu , prva dva imaju dozvolu i na kupini.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12, 115/18)  i Zakonu o održivoj uporabi pesticida(NN 14/14).

 

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima oraha

Unazad nekoliko posljednjih godina bilježimo velike štete od orahove muhe (Rhagoletis completa), zbog toga je potrebno pratiti let ulovima na žutim ljepljivim pločama. Preporuka je postavljanje bar dvije ploče u nasadu od 1 ha i to na različitim visinama  (2 m i više). Već sada se bilježi let ovog štetnika.

Ženke odlažu jaja u zelenu lupinu desetak dana nakon početka leta. Štete čine ličinke na zelenom dijelu lupine gdje se hrane te ona  pocrni i zalijepi se za ljusku orah

Najveća brojnost ovog štetnika je od kraja srpnja pa do početka rujna. Brojnost ovisi o vlazi i temperaturi zraka.

Od mjera suzbijanja moguće je postavljanje većeg broja žutih ljepljivih ploča na stabla oraha kako bi se smanjila brojnost ovog štetnika, a kemijska tretiranja potrebno je provoditi nekoliko dana iza prvih ulova . Razmaci između tretiranja treba prilagoditi samim ulovima, a oni mogu biti od 7-14 dana i to do  do konca kolovoza. Koristiti pripravke koji imaju dozvolu za tu namjenu: Calypso 480 SC ili Imidan 50 WG.

Osim orahove muhe u plodovima oraha mogu se naći gusjenice savijača, a one izazivaju crvljivost ploda. Na orahu štete čine  orahov savijač (Cydia amplana) i jabučni savijač (Cydia pomonella ). Sredinom ljeta odlažu jaja na plodove, a štete čine gusjenice ubušujući se u plod, čineći ga „ crvljivim“

Svake godine pa tako i ove na listovima nalazimo veliku i malu orahovu lisnu uš (Callaphis juglanis,Chromaphis juglandicola), no dosadašnjim praćenjem nije utvrđena izrazito jaka populacija ovih štetnika.

Osim ovih štetnika susrećemo i orahove grinje  (Eryophies tristiatus) no njihova pojava nije većeg značenje.

U tablici 1 navedeni su insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje štetnika na orahu

Tablica 1.

Akrivna tvar Naziv pripravka Štetnik
Tiakloprid Calypso 480 SC** Orahova muha
Fosmet Imidan 50 WG  Orahova muha   i  jabučni savijač
Klorantraniliprol Coragen 20 SC Jabučni savijač
 

Deltametrin

Decis 100 EC

Scatto

Rotor super

Demetrina 25 EC

 

Jabučni i kestenov savijač, lisne uši

Granulovirus Carpovirusine EVO 2 Jabučni savijač
Spinosad Laser Jabučni savijač

Posljednja 2 imaju dozvolu u ekološkoj zaštiti.

**Krajnji rok za primjenu zaliha   3.2.2021.

 

Istraživanja provedena u Međimurskoj županiji pokazuje da primjenom kombinacije  Buminala (biljni proteinski mamac )  i  pripravaka Calypso, Laser ili Imidan tretiranjem samo dijela krošnje, daju dobre rezultate. Istraživanja su provedena samo na stablima više krošnje na okućnicama. U  nekim susjednim zemljama koristi se i Decis trap postavljanjem 50-100 trapova po ha ,no  u RH nije registrirano za tu namjenu.

Na terenu kod obilaska oraha primijećnea je pojava sive pjegavosti ili antraknoze lista (Gnomonia leptostyla) te slabija pojava bakterijoza ( Xsantomonas juglandis) no ne na svim lokacijama tako da je potrebno pratiti i po potrebi vršiti tretiranja.

Dozvoljeni pripravci za suzbijanje bolesti na orahu:

Mankozeb:Dithan DG neotec, Penncozeb 75 DG (siva pjegavost lista)

Piraklostrobin,boksalid: Signum (siva pjegavost lista)

Miklobutanil:   Systhane 20 EW (pjegavost lista i sušenje plodova)

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12, 115/18)  i Zakonu o održivoj uporabi pesticida(NN 14/14).

                                                                              

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr