Tag: Bjelovarsko-bilogorska

Obavijest proizvođačima soje

Nakon sjetve, a prije nicanja soje primjenjuju se tzv. zemljišni herbicidi koji djeluju preko tla, a efikasnost im ovisi o kakvoći pripreme tla i količini oborina nakon primjene.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova koriste se herbicidi: Sencor WG 70, Sencor SC 600, Metrex, Senat WG, Scorpio 70 WG, Metro, Mistral 70 WG, Centium 36 CS i dr.

Jednogodišnje travne (i nekih širokolisne) korove prije nicanja prije nicanja suzbijaju: Dual gold 960 EC, Efica 960 EC, Deflexo, Stomp Aqua, Deluge 960 EC, Frontier X2, Koban 600, Dost 330 EC, Pendus 330 EC, Sharpen 330,  i dr.

Jednogodišnje travne (uskolisne ) i pojedine širokolisne korove suzbijaju: Proman, Sirtaki, Chanon.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                              Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                              vesna.bradic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U protekla tri dana zabilježeno je ovisno o lokacijama od 20-40-tak mm oborina i znatan pad temperatura. Duži period vlaženja lista na nekim lokacijama uzrokovao je pojavu  infekcije krastavosti jabuke( Venturia inaequalis). Zbog toga je  potrebno  ponoviti zaštitu  primjenom sistemičnog fungicida u kombinaciji sa nekim od fungicida preventivnog djelovanja:

Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone,  Sercadis ,Scercardis plus, uz pripravke na bazi metirama, ditianona ili kaptana.

Pripravku na bazi metirama registracija važi do 28.5.2024., a krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024. godine.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

 

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća

Kod koštičavog voća cvatnja je završila. Prognoz za slijedećih nekoliko dana predviđa mogućnost pojave oborina kao i pad temperatura .Povišena vlaga   pogoduje pojavi i razvoju bolesti na koštičavom voću: šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), pjegavosti lista (Venturia carpophila) , sušenje pupova (Fusicoccum amygdali) ,kozičavosti (Blumeriella jaapii).

Zbog svega navedenog potrebno je provoditi tretiranja  prije navedenih oborina protiv gore navedenih bolesti.

Za preventivno suzbijanje ove bolesti mogu se koristiti neki od slijedećih fungicida:

Aktivna tvar Pripravak Kultura Bolest
Ditianon Delan 700 WDG marelica, breskva, nektarina

 

trešnja

šupljikavost, pjegavost lišća i sušenje pupova

šupljikavost,kozičavost, uvijenost lista

Kaptan Captan WP 50

 

Merpan 80 WDG

Kastor

 

 

Koštičavo voće,višnja iza berbe

 

Marelica,višnja

Šljiva,višnja

 

šupljikavost,narančasta pjegavost šljive

šupljikavost

narančasta plegavost šljive,

šupljikavost

Folpet Futura 50 WP       šljiva narančasta pjegavost, hrđe
Dodin Syllit 544 SC

Chromodin S-65

  trešnja,višnja,breskva,nektarina

trešnja,višnja,breskva

kozičavost i uvijenost lista

kozičavost

Fluopiram,

tebukonazol

 

Luna experience

 

višnja

 

kozičavost

Kod sorata  breskve i nektarine  koje su osjetljive na pepelnicu  (Sphaerotheca pannosa) , moguće  je preventivno  tretiranje nekim od pripravaka (ovisno o dozvoli):  Nativo 75 WG, Revyona, Luna experience ,  Kantarel , ili nekim od pripravaka na bazi sumpora prema dozvoli.

U nasadima breskve i nektarine prati se let breskvinog moljca (Anarsia lineatella)   i breskvinog savijača ( Cydia molesta ) kao i let i odlaganje jaja kod šljivinog savijača (Cydia funebrana) .Kod obje vrste savijača još prošli tjedan zabilježili smo kritičan broj.

Pratiti i pojavu lisnih ušiju jer uočena pojava nekih vrsta na šljivi, trešni i višnji.

Potrebno je izvršiti pregled , kritičan broj je pojava   5 kolonija na 100 pregledanih izbojaka.

Suzbijanje možete provesti nekim od slijedećih pripravaka:

Koštičavo voće: Mospilan 20 SP

Breskva i šljiva: Teppeki 500 WG

Breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja: Movento

Šljiva, breskva, nektarina, višnja: Pirimor 50 WG  i dr.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

            

Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Iznadprosječne temperature zraka početkom travnja pogodovali su početnom rastu vinove loze. Toplo vrijeme pogoduje jačanju infektivnog potencijala pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator). Vinogradarima preporučujemo primjenu fungicida na bazi sumpora.

Nove oborine najavljene početkom tjedna  pogodovat će razvoju fomopsisa ili crne pjegavosti (Phomopsis viticola), a za zaštitu iste primjeniti  kontaktne fungicide: Delan PRO, Polyram DF *ili Solofol, te Universalis (djeluje na pepelnicu, crnu pjegavosti i peronosporu vinove loze).

* Polyram-u registracija važi do 28.5.2024., a krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024. godine.

Navedeni pripravci preventivno suzbijaju plamenjaču vinove loze (Plasmopara viticola), čije prve infekcije mogu nastati nakon kiše u količini većoj od 10 l/m2.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

 

                                                                                                                      Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                       Vesna.bradic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Tijekom cijelog travnja bilježimo izvan prosječne temperature, tako da je kod većine voćnih vrsta završila cvatnja. Od protekle preporuke za zaštitu jabuke proteklo je više od 10 dana, a u tom periodu nisu zabilježene infekcije krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Najava meteorologa je mogućnost oborina u prvoj polovici slijedećeg tjedna. Prije najavljenih oborina potrebno je provesti preventivnu nekim od slijedećih pripravaka:

ditanona: Delan 700 WDG, Delan Pro, Alcoban, Dynamo, Envita, Ditioflo 700 WG.

metiram: Polyram DF *

*Krajnji rok za primjenu zaliha

28.11.2024.

U nasadima gdje postoji problem sa pepelnicom koristiti pripravke Sercadis, Luna experience, Stroby WG 50 WG ili Zato. Osim navedenih pripravaka moguća je primjena fungicida na bazi sumpora.

Pratiti pojavu lisnih ušiju kao i crvenog voćnog pauka .Suzbijanje lisnih ušiju moguće je provesti nekim od slijedećih pripravaka: Mospilan 20 SG, Teppeki 500 WG, Pirimor 50 WG i dr.

U nasadima kruške primijećena su jaja i prve ličinke kruškine buhe( Psylla spp.) ,a cvatnja je završila. Potrebno je izvršiti pregled i po potrebi tretiranje. Od sredstva moguće je koristiti: Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC, Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG i dr. uz dodatak Bijelog ulja ili okvašivača radi boljeg prianjanja.

Na fereomonskim lovkama bilježimo prve ulove jabučnog savijača kao i minere okruglih mina.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane : Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Visoke temperature ovog mjeseca uzrokovale su ranije kretanje vegetacije ,tako da kod uzgoja jagoda na otvorenom imamo fenofazu cvatnje ,a kod jagoda u zaštićenom nalazimo fenofazu plodonošenja pa i početak zriobe.

Jedna od najopasnijih bolesti kod jagoda može biti sive plijesan (Botrytis cinerea).

Pojavi ove bolesti pogoduje vlažno vrijeme sa učestalim oborinama te dnevne temperature 15-20°C .Najave meteorologa su oborine tek u slijedećem tjednu sa manjim padom temperatura. Jagode u cvatnji i plodonošenju mogu biti osjetljive na pojavu ove bolesti. Ukoliko nastupi vlažnije vrijeme moglo bi se provesti preventivno tretiranje protiv ove sive plijesni.vrijeme sa temperaturama koje pogoduju ovoj bolesti. Prilikom odabira sredstva voditi računa o karencama i fenofazama biljke

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparata Kultura Bolest Karenca

Pirimetanil PYRUS 400 SC SCALA Jagoda Jagoda na otvorenom i zaštićenom prostoru siva plijesan 3

Piraklostrobin

Boksalid SIGNUM Jagoda siva plijesan 3

Ciprodinil

Fludioksonil SWITCH 62,5 WG Jagoda siva plijesan 7

Fenheksamid TELDOR jagoda na otvorenom siva plijesan 3

Fludioksonil GEOXE Jagoda na otvorenom i zašt prostoru siva plijesan 3

Bacillus amyloliquefaciens SERENADE ASO TAEGRO SERIFEL Jagoda na otvorenom i zaštićenom prostoru Jagoda u zaštićenom prostoru siva pijesan Nije propisana 1

Pythium oligandrum POLYVERSUM Jagoda na otvorenom i zaštićenom prostoru siva plijesan Nije propisana

Pratiti i mogućnost pojave pepelnice jagode (Podosphaera spp. Sphaerotheca spp)u zaštićenom prostoru te po potrebi provesti tretiranje nekim od dozvoljenih sredstva vodeći računa o karencama: Ortiva, Zakeo 250 SC, Stroby WG, Sercadis, Karbicure, Sonata i dr.

U ovim fazama razvoja potrebno je vršiti primjenu odgovarajućih folijarnih gnojiva i biostimulatora.

Pratiti pojavu štetnika tripsi , lisne uši, grine, pipa ( u cvatnji nije dozvoljeno tretiranje).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane : Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

 

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Pregledom usjeva ozimog ječma, pšenice, pšenoraži uočena su oštećenja od imaga (odrasle jedinke) žitnog balca (Oulema melanopus), primjećena su i odložena jaja na listovima.

Opravdanim se smatra više od 25 odraslih /m². Trenutno njihova brojnost nije iznad kritičnog broja.

Glavno suzbijanje provodi se protiv ličinki, a kritičan broj je prisustvo 1-2 ličinke po zastavici. Tijelo ličinki je prekriveno sa sluzi, najviše štete nanose oštećivanjem (izgrizanjem) vršnog lista – zastavice, o kojem ovisi nalijevanje zrna.

Poljoprivrednicima se preporučuje da redovito pregledavaju usjeve.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu provoditi samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisan način, a primjenjeno sredstvo  upisati u evidenciju.

 

                                                                                                                      Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                      Vesna.bradic@mps.hr

Obavijest proizvođačima žitarica

Poljoprivrednici koji su propustili jesensku primjenu herbicida mogu u proljetnom periodu primijeniti herbicide za suzbijanje širokolisnih korova Starane 250, Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Hurler, Starline, Biathlon 4D, Nuance, Tribe 75 WG, Trailer,  Tridente, Trick, Grody.

Jednogodišnje širokolisne i uskolisne korove suzbijaju: Tornado forte, Carmina forte, Legacy plus Pallas 75 WG, Hussar OD, Sekator OD, Corello Duo i dr.

Ukoliko su u usjevu prisutni uskolisni korovi, mogu se upotrijebiti Axial 50 EC, Foxtrot ili Sunda.

Porast lisne mase u gušćim i bujnijim usjevima uz promjenjivo vrijeme stvaraju idealne uvjete za razvoj bolesti lista i stabljike. Neprovođenje zašite u slučaju njihove pojave dovodi do sušenja i propadanja lisne mase i na kraju do značajnijeg smanjenja uroda. Na pojedinim parcelama ozimog ječma uočeni su simptomi mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). Pregledati i usjeve pšenoraži, na pojedinim parcelama uočeni su simptomi  sive pjegavosti lista

(Rynchosporium sp.) bolest koja se često javlja u usjevima ječma,  prepoznatljiva  po sivim ovalnim pjegama obrubljenim tamnosmeđim rubom na listu. Za razvoj bolesti optimalna je temperatura između 12-24°C, visoka relativna vlažnost zraka viša od 90%.

Tretiranje protiv navedenih bolesti, ali i ostalih važnih bolesti strnih žitarica: hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis) može se izvršiti fungicidima: Amistar 250 SC, Mirador 250 SC, Zoxis 250 SC, Legado, Diagonal, Sinstar, Tazer, Azaka, Sivar, Aztek 250 SL,Custodia,  Folicur EW 250, Tebusha 25% EW, Tebkin 250 EW, Tebucol, Prosaro 250 EC, Smaragd, Zantara, Ascra Xpro, Revystar XL, Revycare, Revytrex.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, čuvati račune od kupljenih sredstava, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

                                                                                                          Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                          Vesna.bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima šljiva

Većina nasada šljive nalazi se u punoj cvatnj  i unazad 15 tak dana bilježimo  let žute i crne šljivine osice (Hoplacama minuta, H.flava) na bijelim pločama .Dana  15.03.2024. je uočena je prva jedinka crne šljivine osice. U tjednu iza  prvog ulova (19 i 20.03.) zabilježen je let obje vrste osica u kritičanom broju. Žuta šljivina osica preko 40 kom u 2 dana, dok crna osica 30 tak komada i manji broj male šljivine osice.

Kritičnim brojem  smatra se ulov   20 i više osica po bijeloj ploči što znači da je potrebno provoditi tretiranje . Primjena insekticida u nasadima  šljive dopuštena je tek na kraju cvatnje u  fazi opadanja latica . Tretiranja je potrebno provoditi u ranijim jutarnjim satima ili predvečer, kada pčele ne lete. Osim toga potrebno je obaviti i košnju unutar nasada kako bi se odstranile cvjetne vrste , koje su također paša pčela. Od insekticida moguće je koristiti: Mospilan 20 SG, Deis 2,5 EC.

 Nakon završetka cvatnje, a prije  oborina  može se provesti i zaštita protiv bolesti lista nekim od slijedećih fungicida : FUTURA 50  ( najviše 4 primjene ) ili KASTOR ,CAPTAN WP 50

( najviše 3 primjene).

 Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Rane sorte vinove loze nalaze se u fenofazi otvaranja pupova, a ostale sorte u fenofazi “vunasti pup“.  Otvaranje pupova je najosjetljvija faza na zarazu s crnom pjegavosti (Phomopsisi viticola)  kada  je vrijeme za zaštitu preventivnim  sredstvima na bazi bakra: Nordox 75 WG, Cuprablau Z. Preventivnu zaštitu treba provesti prije oborina.

Nakon otvaranja pupova i razvojem prvih listića primijeniti organske fungicide: Polyram DF, Solofol, Delan PRO

Napomena: Pripravku Polyram DF registracija važi do 28.5.2024, krajnji rok za primjenu zaliha je 28.11.2024.

Na većini nasada vinove loze prisutne su lozine grinje uzročnika akarinoze ( (Calepitrimerus vitis) i erinoza (Eriophyes vitis), koje su najaktivnije u vrijeme bubrenja pupova sišu stanice tkiva, uzrokujući oštećenja pupa i listića. Za smanjenje populacije lozinih grinja u fazi vunastog pupa i pojave prvih listića preporuka je primjeniti pripravaka na bazi sumpora u povišenoj koncentraciji. Primjena pripravaka na bazi sumpora u ovoj razvojnoj fazi smanjuje razvoj pepelnice vinove loze.

Pripravci na bazi sumpora ne miješati s pripravcima na bazi mineralnih ulja.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način te voditi evidenciju o uporabi pesticida.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: https://fis.mps.hr/fis/javna-trazilica-szb/

 

                                                                                                          Vesna Bradić, dipl.inž.

                                                                                                                                     Vesna.bradić@mps.hr