MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Bjelovarsko-bilogorska

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima voćnih vrsta

Izuzetno topla jesen bez mrazeva uvjetovala je da na većini voćnih vrsta imamo velik dio lisne mase. U nasadima jabuke berbe su gotove ili pri samom kraju. Meteorolozi najavljuju oborine, no još uvijek ne značajnije zahlađenje. Stoga upućujemo voćare da provedu zaštitu svojih nasada nekim od pripravka na bazi bakra i to u stadiju kada biljka odbaci više od 50 % lisne mase, kako bi se i izvršila dezinfekcija rana nastala kod opadanja lista i samih stabala, a time će se smanjili mogućnost  infekcija uzročnika bolesti kako gljivičnih tako i bakterijskih.

Neke od gljivičnih bolesti na voćnim vrstama koje se preveniraju ovom mjerama:

rak kore (Nectria galligena), krastavost  jabuke i kruške (Ventiria inequalis, Venturia pyri), kovrčavost lista (Taphrina deformans), šupljikavost lista (Stigmina carpophilla), palež cvijeta, izboja i trulež ploda (Monilinia laxa, M. fructigena), upala kore (Botriosphaeria spp) i dr.

Bakterijske bolesti čiji potencijal smanjujemo ovom mjerom: bakterijska palež (Erwinia amylovora), bakterijski rak  (Pseudomonas syringae), bakterijska (crne) pjegavosti (Xanthomonas spp)i dr.

Pri odabiru fungicida voditi računa o dozvoli prema voćnoj vrsti.

Sredstva koristiti za mirnog vremena kada su temperature više od 5 °C.

U voćnjacima koji nisu u ekološkoj proizvodnji i proizvođači  primjenjuju ureu radi brže defolijacije doći će i do brže razgradnje lisne mase i time će se smanjiti infektivni potencijal za mnoge biljne bolesti. Kod manjih voćnjaka gdje se ne primjenjuje urea  lisnu masu je moguće skupiti i zapaliti.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                   Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Preporuka za suzbijanje ozimih žitarica

Nakon sjetve i prije nicanja te nakon nicanja usjeva moguća je primjena herbicida koji djelotvornost zadržavaju do proljeća, a suzbijaju korovne vrste koje niču zajedno sa usjevom.

Najčešći korovi koji niču zajedno s usjevom: mišjakinja, jarmen čestoslavica, mrtva kopriva, divlja zob, mišji repak, slakoperka (paulj) koji ovisno o brojnosti na parceli ometaju usjev u razvoju.

Preporuča se primjena herbicida protiv uskolisnih i širokolisnih korova:

FILON 8 E,  prije nicanja kulture i nakon nicanja  1 lista do početka busanja (ozima pšenica, ozima ječam, ozima raž i pšenoraž),

FUGA DELTA, prije nicanja i  nakon nicanja do 3 lista (ozima pšenica, oz. ječam i ozima raž)

LEGACY PLUS prije nicanja ili nakon nicanja od 2 lista do završetka busanja (ozima pšenica, ozimi ječam, i pšenoraž).

TORNADO FORTE- nakon nicanja od 3 lista do kraja busanja (ozima pšenica, pšenoraž, ozimi ječam).

Sredstva za zaštitu bilja primjenjujte sukladno uputi, ambalažu treba zbrinuti na propisan način, popuniti evidenciju primjene sredstava za zaštitu bilja.

Svi podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                                                                                                           Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima uljane repice

Zbog suše većina poljoprivrednika obavit će sjetvu uljane repice nakon pojave oborina jer bez tog teško je pripremiti tlo na odgovarajući način, a  zaštita protiv korova ovisi o oborinama.

Suzbijanje korova u uljanoj repici može se  provesti nekim od slijedećih herbicida navedenih u tablici 1.

Tablica 1.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

Korovi

 Doza  l,kg/ha     

 Vrijeme primjene

Dimetaklor Teridox 500 EC jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

2

Pre-emi u fazi 2-4 listova repice
Napropamid Devrinol 45 FL jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2,5 Unošenje u tlo prije sjetve
 

Klomazon

 

 

Reactor 360 CS

Clomate

Clematis

Kalif 360 C

Centium 36 SC

 

Kalif 480 EC

jednogodišnji travni  i širokolisni korovi

 

 

 

jednogodišnji širokolisni

0,33

 

 

 

 

 

0,15-0,2

 

Pre –em

Klomazon

Metazaklor

 

Kalif Mega

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

3

 

Pre- em

Dimetenamid-p

Kvinmerak

 

Tanaris

jednogodišnji travni i širokolisni korovi 1,5 Prije nicanja ili nakon nicanja do faze 8 listova
Klomazon

Dimetaklor

 

Brasan 540 E

jednogodišnji travni i širokolisni korovi 2 Pre –em
 

 

Metazaklor

Butisan S

 

Sultan 50 SC

 

Rapsan

Jed,travni i širokolisni

Jednogodišnji travni

 2

 

1,5-2

 

1,5

 

Pre-em ili u fazi od 1-4 lista

 

Prije nicanja ili nakon nicanja do faze 8 listova

 

Petoksamid

 

Koban 600

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

2

Pre-emi u fazi 4 listova repice
 

S-metolaklor

 

Dual gold 960 EC

jednogodišnji travni i širokolisni korovi  

1,25-1,4

 

Pre -em

Pikloram Belkar Jednogodišnji širokolisni 0,5 Od faze 6 listova repice

0,25+0,25 od 2 lista

Klopiralid Lontrel 72 Jednogodišnji  i višeg. širokolisni 170-200g 2-9 listova repice
Imazamoks

Metazaklor

 

Cleranda*

Jedenog i višeg travni i širokolisni korovi  

2

nakon nicanja kulture (post-em), od stadija razvoja kotiledona do stadija razvoja osam listova

*Samo za IMI hibridi ozime uljane repice tolerantni na imazamoks.

Proizvođači koji su nabavili sjeme tretirano insekticidom LUMIPOSA  imaju osiguranu početnu zaštitu protiv jesenskih štetnike na uljanoj repici: crvenoglavi repičin buhač,  kupusni buhača i  raniji napadi repičine ose listarica. Proizvođači koji će koristiti ne tretirano sjeme odmah nakon nicanja trebaju vršiti pregled na prisutnost buhača koji u ranim fazama razvoja može prouzročiti veće štete. Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016

                                                                                                                                                                            Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Od prošle preporuke zabilježili smo toplo i sparno vrijeme s povišenom vlagom zraka te oborinama lokalnog karaktera. Isto se očekuje i u narednim danima. Preporučamo vinogradarima da nastave redovnu zaštitu vinove loze od uzročnika pepelnice vinove loze (Uncinula necator)plamenjače vinove loze (Plasmopara viticolabotritisa (Botrytis cinerea) jednim od dozvoljenih pripravaka.

Ulaskom grozda u razvojnu fazu mekšanja i šare bobica opasnost od razvoja pepelnice na bobicama smanjuje se i prestaje, do te razvojne faze i u vinogradima u kojima je pepelnica prisutna upotrijebiti jedan od fungicida: LUNA EXPERIENCE (karenca 14 dana), DYNALI (karenca 21 dan), CYFLAMID 5 EW (karenca 21 dan), KUSABI (karenca 28 dana), COLLIS (karenca 28 dana), DOMARK 40 ME (karenca 35 dana), SYSTHANE 24 E (karenca 35 dana) i dr.

Primijeniti se mogu i  pripravci na osnovi sumpora (karenca 35 dana), ali podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Također potrebno je voditi računa o miješanju sumpornih pripravaka sa fungicidima za suzbijanje plamenjače zbog produljenja karenci.

Infekcije i  štete od plamenjače vinove loze na grožđu više nisu opasnost, no krajem srpnja i početkom kolovoza uz duže zadržavanje vlage uslijed rose ili kiše mogu se ostvariti infekcije vršnog lišća. Protiv plamenjače mogu se koristiti pripravci: MILDICAT 25 SC (karenca 21 dan), ENERVIN SC (karenca 21 dan), AMPEXIO (karenca 21 dan), LEIMAY (karenca 28 dana), FANTIC A (karenca 28 dana stolne sorte, 40 dan vinske sorte) i dr.

Moguća je i primjena bakrenih pripravaka za koje je propisana karenca 35 dana.

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) preporučujemo primjenu specifičnih botriticida: GEOXE (karenca 7 dana stolne sorte, 21 dan vinske sorte)TELDOR SC 500 (karenca 14 dana stolne sorte, 21 dan vinske sorte)SWICH 62,5 WG (karenca 21 dan), CHORUS 75 WG (karenca 21 dan)CANTUS (karenca 28 dana), PYRUS 400 SC (karenca 28 dana).

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni. Zbog velike lisne mase zaštitna sredstva potrebno je primijeniti uz veći utrošak vode i u zonu grožđa. Aplikaciju izvršiti u ranim jutarnjim satima ili kasnijim večernjim zbog visokih dnevnih temperatura zraka.

Podsjećamo vinogradare da su obavezni u svoje vinograde postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja brojnosti američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) vektora zlatne žutice vinove loze koja je potvrđena i u našoj županiji. Ukoliko se na žutim ljepljivim pločama tijekom srpnja utvrdi prisutnost odraslih oblika treba izvršiti treće tretiranje protiv američkog cvrčka u narednih nekoliko dana.

Također, simptomi zlatne žutice vinove loze pojavljuju se već krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije. U slučaju uočenih simptoma i sumnje na zarazu odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju, Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                                       Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                       Vesna.bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima voća (kupine, maline), vinove loze

U nasadima kupine počinje dozrijevanje dok je berbe malina u tijeku. Kod dozrijevanja ovih kao i mnogih drugih voćnih vrsta moguća je pojava octene voćne mušice (Drosophila suzukii).

Ovaj štetnik odlaže jaja isključivo u zdrave plodove mnogih voćnih vrsta (maline, kupine, breskva, vinove loze, jagode, smokve i dr.). Jaja odlažu u plod, u kojem se razvijaju ličinke koje u potpunosti unište plodove. Štete mogu biti izrazito velike. Plodovi voća najosjetljiviji su na napad toga štetnika kada počnu mijenjati boju prilikom sazrijevanja i razvijati šećer. osobito jaki napadi su primijećeni za kišnijeg vremena.

Radi praćenja brojnost populacije ovog štetnika i utvrđivanja pragova štetnosti zbog potrebe tretiranja, ali i kao metoda masovnog ulova, mogu se preporučiti slijedeće mjere :

Smanjenja brojnosti populacije moguće je postavljanjem velikog broja mamaca. Radi se o plastičnim bocama kapaciteta 250 ili 500 ml .Ispod čepa na otprilike 3 cm, izbuše se rupice promjera oko 4-5 mm, preporuka je omotati dio boce crvenom širokom ljepljivom trakom. U boce se ulije jabučni ocat, kombinacija jabučnog i vinskog octa u omjeru pola pola, jabučni ocat i crnog vina u omjeru (3:1 dcl) uz dodatak nekoliko kapi tekućeg deterdženta i žličice šećera. Moguće je koristiti i vodenu otopinu kvasca s dodatkom šećera. Lovne posude postavljati na 1,5 m visine uz rubove ili unutar samog nasada na udaljenost 2-3 m, a moguće ih je postavljati i na tlo između redova na 5 m udaljenosti.

Berbu obavljati što češće da se onemogući napad na plod koji je u fazi zriobe optimalan za napad.

Otklanjati prezrele i zaražene plodove te ih zbrinuti na način da se onemogući stvaranje novih generacija octene mušice.

Jedna od preventivnih mjera je i uklanjanje korovskih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ovog štetnika (bazga, đanarika, divlja kupina).

Provjeravati ambalažu kako se na njoj ne bi zadržale larve i omogućile prijenos na daljnje lokacije.

Za suzbijanje je otežano zbog toga što štetnik odlaže jaja u plod gdje nalazimo i ličinke, tako da je zaštita usmjerena na odrasle oblike. U RH  registraciju za suzbijanje ovog štetnika imaju slijedeća sredstva:

Asset Five: breskava, borovnica, ribiz, malina i kupina na otvorenom uz karencu od 2 dana.

Delegate 250 WG : višnja i trešnja.

Exalt 25 SC: jagoda, malina, kupina, borovnica, ogrozd, ribiz.

Mavrik flo: jagoda.

U nasadima  voćnih vrsta oštećeni plodovi su osobito osjetljivi na trulež ploda. Ukoliko nastupi vrijeme sa oborinama mogu se javiti problemi sa sivom plijesni (Botrytis cinerea) na plodovima. Od fungicida kratke karence za suzbijanje ove bolesti mogu se koristiti: Switch 62,5 WG (14 dana), Teldor SC (7 dana), Pyrus 400 SC 8 (3 dana) dozvola samo za malinu, prva dva imaju dozvolu i na kupini, ribiz, borovnica i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016

 

                                                                     Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima oraha

Orahova muha ( Rhagoletis completa) je zadnjih nekoliko godina najznačajniji štetnik oraha, stoga upozoravamo proizvođače, koji do sada nisu postavili žute ploče za praćenje leta ovog štetnika , da to učine čim prije. Za praćenje treba postaviti bar dvije ploče  po ha i to sa osunčane strane jednu na 2 m visine , a drugu nešto više na deblo udaljeno do 10 m od prethodnog. Poželjno bi bilo dodati i hranidbeni atraktan ( Buminal) ili feromon radi boljeg ulova. Pregled ploča obavljati svaka 2-3 dana.

Ove godine orah je izuzetno rodan i svakako bi bilo potrebno zaštititi plodove. Obično let orahove muhe kreće  u drugoj polovici mjeseca srpnja. Muha odlaže jaja u zelenu ljusku plodova , a ličinke se ubušuju u nju ,plod pocrni i gubi tržnu vrijednost.

Tretiranja obavljati  5-7 dana nakon prvih ulova ovog šetnika. Razmaci između tretiranja treba prilagoditi samim ulovima , a oni mogu biti od 7-14 dana i to do  do konca kolovoza.

U RH za suzbijanje orahove muhe registriran je samo  Imidan 50 WG, no sredstvo je izgubilo registraciju i smije se primijeniti do 1.11.2022.

Na okućnicama ili kod manjeg broja stabala moguće je postaviti veći broj žutih ploča po stablu ili prekriti tlo prije izlijetanja orahove muhe vrtlarskim folijama ( platnom), koje mora biti oko stabla do kraja rujna. Također moguće je radi smanjenja populacije orahove muhe postavljanje trapova sa hranidbenim atraktantom  u koji se dodaje insekticid prema dozvoli, jer kod nas za sada nema registracije za gotove atraktante. Potrebno je od 50 do 100 trapova po ha .Oni se postavlja sa južne strane krošnje na visinu 1,5 do 2 m iznad tla. Ekološki proizvođači neka provjere mogućnost korištenja  istih sa nadzornim stanicama.

Osim orahove muhe u plodovima oraha mogu se naći gusjenice savijača, a one izazivaju crvljivost ploda. Na orahu štete čine  orahov savijač (Cydia amplana) i jabučni savijač

(Cydia pomonella ). Sredinom ljeta odlažu jaja na plodove , a štete čine gusjenice ubušujući se u plod , čineći ga „ crvljivim“.

Ove godine bilježimo i veće pojave velike i male orahove lisne uši ( Callaphis juglanis, Chromaphis juglandicola) , no  za sada ne postoji potreba za suzbijanjem ovih štetnika. Kao i svake godine tako i ove bilježimo pojavu orahove grinje  (Eryophies tristiatus), no bez  većeg značenja. Početkom vegetacije na nekim lokacijama zabilježene su štete na listovima od smeđeg listojeda (Phyllobius oblongus).

U tablici 1 navedeni su insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje štetnika na orahu

Tablica 1.

Akrivna tvar Naziv pripravka Štetnik
Fosmet Imidan 50 WG  Orahova muha   i  jabučni savijač   2x
Klorantraniliprol Coragen 20 SC Jabučni savijač
 

Deltametrin

Decis 100 EC

Scatto

Rotor super

Demetrina 25 EC

Deltagri

 

Jabučni i kestenov savijač, lisne uši

Piretrin Asset* l.uši, medeći cvrčak, stjenice
Granulovirus Carpovirusine EVO 2* Jabučni savijač
Spinosad Laser* Jabučni savijač
Spirotetramat Movento Lisne i štitaste uši
Klorantraniliprol Voliam Jabučni savijač

*Dozvole  ekološko proizvodnji.

 

 

Na nekim lokacijama bilježimo simptomi  sive pjegavosti (Gnomonia leptostyla) no u manjem intenzitetu bolesti na orahu.

Tretiranja obavljati nakon završetka leta pčela uz obavezanu košnju cvjetnog podrasta.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016                                                                                                          .

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Povremene oborine i duže zadržavanje rose u vinogradima i dalje pogoduju sekundarnom širenju plamenjače te je i dalje potrebno pratiti zdravstveno stanje vinove loze te provoditi zaštitu.

Za  zaštitu od plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) mogu se koristiti kombinirani ili kontaktni fungicidi kao što su Leimay, Mildicut Curzate F, Pergado F, Ampexio, Orondis, Cabrio Toppripravci na osnovi bakra… Ovisno o vrsti odabranog fungicida potrebno je voditi računa o razmaku između dva tretiranja.

Toplo i sparno vrijeme pogoduje razvoju pepelnice, a za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna expirience, Dynali, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Stroby WG, Folicur 250 EC, Indar 5 EW, Domark 40 ME i sl.

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, važno je znati da oni pri temperaturi zraka iznad 25˚C mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Na sortama koje su sada u fazi pred zatvaranje grozda preporučamo primjenu botriticida.

Vinogradare podsjećamo na poduzimanje mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze:

– početkom srpnja postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti suzbijanja američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball). Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede, a praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

 

 

                                                                                  Vesna Bradić, dipl. inž. agr

                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Proteklih dva tjedna na svim mjernim uređajima na području Bjelovarsko-bilogorske županije zabilježili smo maksimalne temperature zraka u vrijednosti od 31 do 44 C°. Tijekom ovog tjedna  najavljena je mogućnost pojave lokalnih oborina, a tijekom jutra ovisno o lokacijama zabilježeno je od 0,4 do 18 mm oborina i lokalan pojava tuče. Takovo vrijeme pogodovati razvoju sekundarne zaraze krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis

Kod odabira fungicida potrebno je zbog pojave tuče upotrijebiti one na bazi aktivne tvari kaptan, koji ima i dopuštenje i za suzbijanje uzročnika gorke truleži ploda (Colletotrichum /Gloesporium spp).

Kaptan:Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG

 Za suzbijanje pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) možete koristiti : Zato plus, Zato 50 WG, Nativo 75 WG ili Luna expirience. Navedeni pripravci ujedno djeluju i protiv krastavosti.

Na područjima gdje je zabilježena tuča potrebno je primijeniti i neki od biostimulatora.

 

Zaštitu protiv  jabučnog savijača (Cydia pomonella) možete provesti  jednim od sljedećih insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo, i dr.

Upozoravamo voćare  da vrše pregled nasada jabuka na prisutnost ovog crvenog voćnog pauka kao i koprivine grinje i hrđaste grinje. Kritičnim  brojem za crvenog voćnog pauka smatra se  8 do 10 pauka po listu. Za suzbijanje crvenog voćnog pauka preporučujemo akaricide: Voliam Targo,  Zoom 11 SC, Kraft 18, Vertimec 018 SC, Apache, Milbeknock, Nealta,  Nissorun  10 WP i dr.

Tretiranje je potrebno obaviti u večernjim satima kada pčele ne lete uz obaveznu košnju cvjetnog podrasta.

 

Obavezno provjeriti prema uputama mogućnost miješanja sredstva.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016                                                                                                          

    Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps
.hr

 

Obavijest vinogradarima

Od posljednje zaštite vinove loze prošlo je 14 dana te je u tom periodu prevladavalo promjenjivo vrijeme: povremeni pljuskovi, toplo i sparno vrijeme koji pogoduju pojavi i širenju peronospore vinove loze ((Plasmopara viticola), te pepelnice ((Uncinula necator).

U zaštiti protiv peronospore mogu se primijeniti:  Mikal flash,  Cursate F,  Pergado F,  Zorvec, Vinabel,  Momentum trio,  Folpan gold,  Forum star,  Equation pro i drugi.

Protiv pepelnice vinove loze može se koristit jedan od pripravka:.  Domark 40,  Dynali,  Folicur ew 250,  Nativo WG,  Prosper SC 300,  Sercadis,  Vivando,  Topas 100 EC,  Luna Experience  i drugi.

Sorte koje ulaze u fazu zatvaranja grozda zaštitu protiv  sive plijesni (Botrytis cinerea)  primjeniti jedan od botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Cantus, Chorus 75 WG i dr.

Prilikom odabir pripravka paziti na ograničenja broja tretiranja te prednost dati pripravcima koji su najmanje puta primjenjeni.

Na feromonskim lovkama  krajem proteklog tjedna ulovljeni su leptiri pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana)  te je time započeo let druge generacije ovog štetnika. Štete od druge generacije utječu na pojavu sive plijesni i zdravstveno stanje samog grožđa.  Upućujemo vinogradare da kontroliraju stanje u nasadu te provedu  suzbijanje gusjenica insekticida: Avaunt 15 SC, Sindoxa WG, Decis 2,5 EC Sumialfa 5 FL, Cythrin Max SC, Direkt,  Affirm, Laser KS, Coragen,  I dr.

Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/18., 63/2019 navedene su obavezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanja američkog cvrčka ( Scaphoideus  titanus). Potrebno je suzbijati ličinke trećeg razvojnog stadija i odraslih oblika koji su vektora  zlatne žutice vinove loze- Flavescence doree (FD).

Dozvolu za suzbijanje američkog cvrčka imaju insekticidi: Sivanto  Prime, Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Abanto, Kristan EC , Pyregard,A sset Five Mavrik Flo, Flipper, Direkt Grren.

U ekološkoj zaštiti vinove loze dopušteni su pripravci: Abanto, Kristant EC, Pyregard i Asset five.

 Svi posjednici vinove loze dužni  su  izvršiti obvezna dva tretmana insekticidima protiv američkog cvrčka:  vinogradari, hobisti i ostali koji  imaju na okućnici vinovu lozu, a sve  kako bi smanjili njegovu brojnost i umanjili opasnost od širenja ove najopasnije bolesti vinove loze.

Krajem lipnja u nasade vinove loze treba postaviti žute ljepljive ploče na srednju žicu  radi praćenja ulova američkog cvrčka (Scaphoideus titanus).

 Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete ( večernji sati) a prije toga potrebno je pokositi cvjetni porast!

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede, a praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

Prema novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                  Vesna Bradić, dipl. inž. agr

                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima paprike i patliđana

Kod uzgoja paprike na otvorenom potrebno je od početka vegetacije vršiti praćenje pojave bolesti i štetnika i po potrebi provoditi tretiranja.

U vlažnijim godinama obično se javljaju problemi sa pojavom bakterioza (Xsanthomonas spp), a također je moguća i pojava gljivičnih oboljenja: gangrene korijenovog vrata (Phytophthora capsici) češća kod usjeva koji su navodnjavani, bijela noga (Rhizoctonia spp), trulež korijena (Fusarium spp), siva plijesan (Botrytis cinerea), pepelnice paprike (Levelillula taurica), te pjegavosti lista i ploda (Cercospora spp., Alternaria spp., Colletotrichum spp.)

Tablica 2. Fungicidi registrirani u RH na paprici.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

  Bolesti

 

Bakreni spojevi

Champion  50 WG

 

Neoram

bakterijske i gljivične bolesti osim pepelnice

bakterioze

Propamikarb Proplant gangrena korijenovog vrata
Fosetil

Propamokarb

Previcur energy gangrena korijenovog vrata
 

 

Azoksistrobin

 

Ortiva

Tazer

Zakeo 250 SC

Zaftra AZT 250 SC

Aztek 250 SL

Azbany

 

 

plamenjača

koncentrična pjegavost

pepelnica

 

Sumpor

Sulgran

Microthiol special disperss

Azumo WG

 

pepelnica

Tetrakonazol Domark 40 ME pepelnica
Trifloksistrobin

Tebukonazol

 

Nativo 75 WG

 

pepelnica

Azoksistrobin

Tebukonazol

 

Custodia

 

pepelnica

Izopirazam Reflect pepelnica
Flutriafol Pointer* pepelnica
Miklobutanil Ritual* pepelnica
Piraklostrobin

Boksalid

 

Signum

 

pepelnica

Krezoksim-metil Stroby WG pepelnica
Fluksapiroksad, Difenkonazol Sercadis plus pepelnica

koncentrična pjegavost

Ciprodinil

Fludioksinil

Switch 62,5 WG bijela trulež

siva plijesan

Fluopiram, Trifloksistrobin Luna sensation siva plijesan
Pythium oligandrum, Polyversum siva plijesan
Fludioksonil Geoxe siva plijesan
Pirimetanil Scala Siva plijesan
Pseudomonas sp. Proradix rizoktonija , trulež korijena
Bacillus pumilus soj Sonata pepelnica
Bacillus amyloliquefaciens soj Taegro pepelnica

koncentrična pjegavost

Bacillus amyloliquefaciens Serenade ASO bakterijoze

 

*Krajnji rok za primjenu zaliha           31.1.2023

Jedni od najznačajnijih štetnika paprike su  tripsi (Thysanoptera) i lisnih uši (Aphididae) koji osim  što čine štete sisanjem na listovima  i plodovima, značajni su i prenosioci virusa. Lisne uši prenose virus mozaika krastavca (Cucumber mosaic virus – CMV), dok tripsi prenose virus pjegavosti i venuća rajčice (Tomato spotted wilt virus – TSWV). Kasnije tijekom vegetacije javljaju se problemi sa kukuruznim moljac (Ostrinia nubilalis) te  kukuruzniom sovice (Helicoverpa = Heliothis armigera ) i nekim drugim vrstama sovica, čije gusjenice također rade štete na listovima ili plodovima. Posljednjih godina probleme počinju stvarati  i štetne stjenice: zelena stjenica (Nezara viridula)  te je moguća pojava mramorne stjenice( Halyomorpha halys) i dr.

Za suzbijanje štetnika u paprici  i patliđanu navedeni su insekticidi u tablici 1 no potrebno je provjeriti dozvole s obzirom na kulturu i primjenu ( na otvorenom ili u zaštićenom prostoru).

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv preparata Namjena
 

Metaflumizon

 

Alverde

žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac, južnoamerički moljac rajčice, sovice
Deltametrin Decis 2,5 EC

 

Decis 100 EC

Scatto

Rotor super

Demetrina DF

žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac, sovice, lisne uši, stjenice
Alfa-cipermetrin Fastac  10 EC lisne uši, staklenički štitasti moljci, sovice
Lambda-cihalotrin Karate zeon insekti koji grizu i sišu, štitasti moljac, lisne uši
Abamektin Vertimec 018 EC

 

Kraft 18 EC

c.pauci, minirajuće muhe,  trips
Abamektin, Klorantranilipro Voliam targo Kukuruzni moljac, žuta kukuruzna sovica,

koprivina grinja

Spinosad Laser kalifornijski trips
Acetamipirid Mospilan 20 SP

Mospilan 20 SG

lisne uši, tripsi
Pirimikarb Pirimor WG lisna uši
Sulfoksaflor Closer Lisne uši
 

Metoksifenozid

 

Runner 240 SC

 

chrysodeixis chalcites, karadrina

Emamektin benzoat Affirm žuta kukuruzna sovica,  karadrina

južnoamerički moljac rajčice, spodoptera

Indoksakarb Avaunt EC* žuta kukuruzna sovica
Spinetoram Exalt 25 SC tripsi i sovice
Piretrin Abanto

Krisant EC

Piretro Natur

Pyreard

Direkt green

Štitasti moljci
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Lepinox plus

Dipel DF

sovice
Mješavina terpenoida QRD Requiem Prime Kalifornijski trips, grinje

Štitasti moljci

Masne kiseline kalijeve soli Flipper Lisne uši, tripsi, grinje, štitasti moljci

 

*Krajnji rok za primjenu zaliha  19.9.2022

Prilikom odabira sredstava voditi računa o karencama.

Kod uzgoja patliđana mogu se javiti  koprivine grinje (Tetranychus spp.) , a može se očekivati  i jača pojava krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) osobito  nakon propadanja cime krumpira.

Za sada na patliđanu nisu primijećene bolesti kao ni neke druge vrste štetnika.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način prema.:  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 ,obaveza vođena evidencije o upotrebi SZB propisana je  Pravilnikom o izmjenama pravilnika o višestrukoj sukladnosti NN45/2016

                                                                   Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr