MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Tag: Bjelovarsko-bilogorska

Obavijest vinogradarima

Zbog fenološkog stadija vinove loze i veličine bobica, prestaje opasnost od zaraze bobica s peronosporom (Plasmopara viticola). Bobice su na direktu zarazu peronosporom osjetljive dok ne postignu 2/3 prirodne veličine ovisno o pojedinoj sorti. U ovom je razdoblju moguća zaraza peteljkovine i vršnog lišća. Radi očuvanja lisne mase, u zaštiti protiv peronospore, predlažemo primjenu fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja: na bazi: mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Dithane DG neotec), metirama (Polyram DF), folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol). U narednom periodu moguća jeprimjena pripravaka na bazi bakra.

U narednim danima meteorolozi najavljuju porast temperature zraka, što će uz visoku vlažnost zraka pogodovati razvoju pepelnice vinove loze. Stoga predlažemo primijeniti: Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience, Difcor, Kusabi i sl.

Prilikom odabira  fungicida  prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.

U vrijeme promjene boje i mekšanja bobica, za zaštitu od sive plijesni ( Botrytis cinerea) može se koristiti jedan od pripravaka: Switch 62,5 EC( karenca 21 dan), Teldor SC 500 ( K- 21 dan), Geoxe ( K-21) ili Cantus  ( K-28 dana) .

Podsjećamo na važnost praćenja brojnosti populacije američkog cvrčka u zaraženom i sigurnosnom području.

Ukoliko se tijekom srpnja na žutim ljepljivim pločama utvrdi prisutnost cvrčka, preporuka je da se krajem srpnja ili početkom kolovoza provede tretiranje američkog cvrčka.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Tijekom protekla 4-5 dana ovisno o lokacijama na Bjelovarsko-bilogorskoj županiji palo je između 40 i 110 ( Kaniška Iva) litara kiše. To je dovelo do ispiranja sredstava tako da je potrebno ponoviti zaštitu protiv  krastavosti jabuka  (Venturia inaequalis) .

Koristiti pripravka kao i u prethodnoj preporuci.

kaptana : Captan 80 WG,  Scab 80 WG,  Caption 80 WG.

U  zaštiti   pepelnice (Podosphaera leucotricha) moguće je koristiti: Luna Experience, Nativo 75 WG, Zato 50 WG, Zato plus

Protiv  jabučnog savijača (Cydia pomonella), ponoviti primjenu insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Ponovo je najava stabilizacije vremena i  visokih temperatura pa i dalje pratiti pojavu grinja.

 

Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima kupusnjača !

 

Ove godine je sadnja kasnih kupusnjača zbog suše išla u nešto kasnijim rokovima nego prijašnjih godina.

Kod proizvodnje i uzgoja kasnih kupusnjača obično na početku vegetacije  najveći problem predstavljaju kupusni buhači ( Phyllotreta spp ).Na  području naše županije imamo velike površine pod uljanom repicom te nakon žetve dio tih štetnika prelazi na kupusnjače.

Na nekim lokacijama je primijećena i jača pojava kupusnog štitastog moljca (Aleyrodes proletella), a dalje tijekom vegetacije potrebno je pratiti pojavu kupusnih stjenica (Euridema spp.), let kupusnih bjelaca (Pieris spp.), kupusnih lisnih ušiju (Brevicoryne brassicae), te kupusnog moljca( Plutella xylostella), tripsa i sovica .

Za suzbijanje kupusnih buhača koristiti insekticide:

Decis 2,5 EC,  Fastac 10 EC*, Cythrin max i dr.

Za suzbijanje kupusnog štitastog moljca: Movento, Decis 2,5 EC, Promanal neu ( brokula i cvjetača početak vegetacije) i dr.

*Krajnji rok za primjenu zaliha 1.5.2022.

Za pojavu ostalih štetnika pratite daljnje preporuke.

 

Na kupusu se može javiti nekoliko bolesti: bakterijska tamna trulež žilnog staničja  (Xanthomonas campestris pv. campestris) ,u prethodnim godinama dosta česta pojava, plamenjača kupusa (Peronospora parasitica),prstenasta pjegavost (Mycosphaerella brassiciola), koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), suha trulež (Phoma lingam) te rizoktonija  (Rhizoctonia spp.) i trulež korijena ( Fusarium spp).

U zaštiti protiv bolesti moguće je koristit neki od slijedećih pripravaka ovisno o dozvoli za pojedinu bolest i vrstu: Bordoška juha caffaro, Neoram WG , Ortiva, Ortiva top,  Zakeo 250 SC,  Difcor,  Score, Signum, Proradix  i dr.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

U zadnjih 14 dana koliko je proteklo od zadnje preporuke zabilježene su izrazito visoke temperature, na nekim lokacijama u našoj županiji i do max 42 °C . Oborine bilježimo u periodu od 11.07., a one su bile različitog intenziteta tako da je  na nekim lokacijama  palo preko 40 mm kiše, dok u većini ostalih dijelova imamo zabilježeno oko 10 tak mm oborina.

Tijekom dana kao i za vikend predviđa se promjenjivo vrijeme pa je potrebno ponoviti zaštitu  protiv  krastavosti jabuka  (Venturia inaequalis). Od  pripravaka odabrati one koji ujedno imaju registracije za suzbijanje uzročnika gorke truleži ploda (Colletotrichum /Gloesporium spp.) i na bazi kaptana : Captan 80 WG,  Scab 80 WG,  Caption 80 WG.

U ovom periodu u zaštiti  od pepelnice (Podosphaera leucotricha) moguće je koristiti provoditi neki od slijedećih pripravaka: Luna Experience, Nativo 75 WG, Zato 50 WG, Zato plus

I dalje bilježimo let jabučnog savijača (Cydia pomonella), stoga u plantažnim nasadima gdje je od zadnje primjene insekticida proteklo više od 14 dana predlažemo ponoviti primjenu insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Zbog visokih temperatura i dalje pratiti pojavu grinja.

Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                  Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da  i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika  pepelnice (Erysiphe necator) i peronospore (Plasmopara viticola).

Protiv plamenjače (Plasmopara viticola) primjeniti fungicide:  Galben M,  Galben, Fantic M, Acrobat MZ WG, Forum star, Ridomil Gold MZ Pepite, Mildicut Sc ili neki drugi preparat.

U slučaju nevremena i tuče prednost dajemo pripravcima na bazi folpeta.

Protiv pepelnice (Erysiphe necator) primijeniti: Domark ME, Nativo WG, Mystic EC, Collis SC, Luna Expirience, Difcor, Dynali EC, Kusabi i sl.

Ukoliko se primjenjuju sredstva na bazi  sumpora voditi brigu da sredstva na bazi sumpora mogu na temperaturi zraka iznad 25˚C  uzrokovati fitotoksične promjene.

Na sortama koje zatvaraju grozd za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) primjeniti botriticidePyrus 400 SC, Teldor, Cantus, Swich, Chorus 75 WG i dr..

Sukladno Odluci o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 75/21), definirana su zaražena i sigurnosna područja (link : https://nextcloud.mps.hr/s/iY9wz85Qw76nLso ).

U zaraženom i sigurnosnom području svi vlasnici vinograda imaju obavezu pratiti brojnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ploča te provoditi mjere njegova suzbijanja. U narednim danima potrebno je provesti drugo  tretiranje protiv američkog cvrčka insekticidima koji imaju dopuštenje u RH: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Avaunt EC, Cythrin Max, Abanto, Kristan EC, Pyregard i Asset Five. U ekološkoj zaštiti vinove loze dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC, Pyregard i Asset five.

Vrijeme je za suzbijanje gusjenica grožđanih moljaca te se u zaštiti mogu primijeniti: Avaunt 15 SC, Decis 2,5 EC Sumialfa 5 FL, Cythrin Max SC, Direkt,  Affirm, Laser KS, Coragen.

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete te da u vinogradu prije primjene insekticida bude pokošen cvjetni podrast.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                                                                                                                              Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima paprike i patliđana

Pregledom parcela paprike i na otvorenom i u zaštićenom prostoru utvrđeno je da biljke uslijed visokih temperatura trpe pretežno od temperaturnog stresa, paleži stabljike, ploda i sl. Primjena biostimulatora, odgovarajuće količine vode i prihrane mogu omogućiti biljci da lakše podnese nepovoljne temperature. Paziti tijekom vegetacije na moguću pojavu virusa jer su u nekim plastenicima primijećeni simptomi (TSWV).

Ukoliko se u usjevu utvrdi prisutnost virusa obavezno je uništiti zaražene biljke te  provoditi suzbijanje tripsa i lisnih ušiju koji su najčešće vektori tih virusa. Osim toga potrebno je  uništavanje korova jer su oni  također staništa  štetnika i bolesti.

Najznačajnije bolesti paprike koje susrećemo tijekom vegetacije ovisno o vremenskim prilikama su: gangrene korijenovog vrata (Phytophthora capsici), bijela noga (Rhizoctonia spp), trulež korijena (Fusarium spp), bakterioze  (Xsanthomonas spp), siva plijesan (Botrytis cinerea), pepelnice paprike (Levelillula taurica), te pjegavosti lista i ploda (Cercospora spp., Alternaria spp., Colletotrichum spp.)

Tablica 1. Fungicidi registrirani u RH na paprici.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

  Bolesti

 

Bakreni spojevi

Champion  50 WG

 

Neoram

bakterijske i gljivične bolesti, osim pepelnice

bakterioze

 

Sumpor

Sulgran

Microthiol special disperss

 

pepelnica

Metalaksil -M Fonganil gold gangrena korjenovog vrata
Propamikarb Proplant gangrena korjenovog vrata
Fosetil

Propamokarb

Previcur energy gangrena korjenovog vrata
Tetrakonazol Domark 40 ME pepelnica
Trifloksistrobin

Tebukonazol

 

Nativo 75 WG

 

pepelnica

 

 

Azoksistrobin

 

Ortiva

Tazer

Zakeo 250 SC

Zaftra AZT 250 SC

 

 

plamenjača

koncentrična pjegavost

pepelnica

Azoksistrobin

Tebukonazol

 

Custodia

 

pepelnica

Izopirazam Reflect pepelnica
Flutriafol Pointer pepelnica
Miklobutanil Ritual pepelnica
Pirimetanil Scala siva plijesan
Piraklostrobin

Boksalid

 

Signum

 

pepelnica

Krezoksim-metil Stroby WG pepelnica
Ciprodinil

Fludioksinil

Switch 62,5 WG bijela trulež

siva plijesan

Fludioksonil Geoxe siva plijesan
Pseudomonas sp. Proradix rizoktonija, trulež korijena
Bacillus amyloliquefaciens Serenade ASO bakterioze

Jedni od najznačajnijih štetnika paprike su  tripsi (Thysanoptera) i lisnih uši (Aphididae) koji osim  što čine štete na listovima  i plodovima, prenose i štetne viruse. Kasnije tijekom vegetacije javljaju se problemi sa kukuruznim moljac (Ostrinia nubilalis), te  kukuruzniom sovice (Helicoverpa = Heliothis armigera ) i nekim drugim vrstama sovica, čije gusjenice također rade štete na listovima ili plodovima.

Za suzbijanje štetnika u paprici navedeni su insekticidi u tablici 2.

Tablica 2.

Djelatna tvar Naziv preparata Namjena
Tiametoksam* Actara 25 WG

Krajnji rok za primjenu zaliha                 31.10.2021.

lisne uši
 

Metaflumizon

 

Alverde

žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac, južnoamerički moljac rajčice, sovice
Deltametrin Decis 2,5 EC

 

Decis 100 EC

Scatto

Rotor super

Demetrina DF

žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac,  sovice, lisne uši, stjenice
Alfa-cipermetrin Fastac  10 EC lisne uši, staklenički štitasti moljci, sovice
Lambda-cihalotrin Karate zeon insekti koji grizu i sišu, štitasti moljac, lisne uši
Abamektin Vertimec 018 EC

 

Kraft 18 EC

c. pauci, minirajuće muhe,  trips
Spinosad Laser kaliforniski trips
Lufenuron Match 050 EC kukuruzni moljac
Acetamipirid Mospilan 20 SP

Mospilan 20 SG

lisne uši, tripsi
Pirimikarb Pirimor WG lisna uši
 

Metoksifenozid

 

Runner 240 SC

 

chrysodeixis chalcites, karadrina

Emamektin benzoat Affirm žuta kukuruzna sovica,  karadrina

južnoamerički moljac rajčice, spodoptera

Indoksakarb Avaunt EC žuta kukuruzna sovica
Piretrin Abanto

Krisant EC

Piretro Natur

Pyreard

štitasti moljci
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Lepinox plus

Dipel DF

sovice

*Dozvola samo u  zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik.

Prilikom odabira sredstava voditi računa o karencama kao o tome da li imaju dozvolu za tretiranje paprike uzgajane na otvorenom ili u zaštićenom prostoru.

Kod uzgoja patliđana primijećena je jača pojava koprivine grinje (Tetranychus spp.), a može se očekivati  i jača pojava krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)  nakon propadanja cime krumpira.

Suzbijanje grinja na patliđanu može se provesti pripravcima: Kraft 18 EC, Vertimec 018 EC, Apache, dok za suzbijanje krumpirove zlatice dozvolu ima: Match 050 EC  dozvola za primjenu 30.6.2022., Novodor 3 % , dozvola za primijenu im je do 31.10.2021.

Za sada na patliđanu nisu primijećene bolesti kao ni neke druge vrste štetnika.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema

Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima krastavaca

Izuzetno visoke temperature u proteklim danima nepovoljno utječu na rast i razvoj biljaka, a osobito na cvatnju u zaštićenom i nezaštićenom prostoru. Pregledom krastavaca nisu uočeni veći problemi sa pojavom bolesti, nego stres uslijed visokih temperatura. Zbog toga je potrebno tijekom vegetacije vršiti tretiranja biostimulatorima i folijarnom prihranom, koji će pomoći biljkama da lakše podnesu nepovoljne vremenske prilike uz obvezno navodnjavanje.

Neki od biostimulatora na tržištu: Kendal, Megafol, Amino Vital, Bioplex, Amalgerol, Fitofert LMW, Drin, Poly-Amin, Bombardieri, Fitoalgen  F, Kaishi i dr.

Ovakve temperature pogoduju razvoju štetnika te stoga treba pratiti pojavu lisnih ušiju (Aphididae),  tripsa (Thripidae) čija je pojava je prisutna u jačem intenzitetu ovisno o lokacijama. Primijećena je  pojava  koprivine grinje (Tetranichus urticae), a  potrebno je pratiti i  pojavu  lisnih minera (Liriomyza spp.) i štitastih moljaca (Trialeurodes vaporariorum).

U tablici 1. navedeni su registrirani preparati za suzbijanje štetnih insekata kod uzgoja krastavaca.

Tablice 1.

Djelatna tvar Naziv pripravka Štetnik  

Dozvole

Lambda-cihalotrin KARATE ZEON lisne uši, lisne sovice, resičari krastavac
Alfa-cipermetrin* DIREKT

 

 

FASTAC 10 EC

Krajnji rok za primjenu zaliha     1.5.2022.

 

staklenički štitasti moljac

 

lisne uši, staklenički štitasti i duhanov moljac, sovice

krastavac u zaštićenom prostoru

 

krastavac

 

 

 

 

Deltametrin

 

 

 

 

DECIS 2,5 EC

ROTOR SUPER

POLECI PLUS

RITMUS

SCATTO

DEMETRINA 25

 

duhanov trips i neke vrste lisnih ušiju

 

 

krastavac na otvorenom, u zaštićenom prostoru i za preradu

 

 

Imidakloprid* CONFIDOR SL 200

Krajnji rok za primjenu zaliha     1.5.2022.

 

 

Duhanov štit. moljac

 

krastavac samo u zaštićeni prostor

Tiametoksam* ACTARA 25 WG

Krajnji rok za primjenu zaliha     31.10.2021.

lisne uši, staklenički štitasti moljac, kalifornijski trips, duhanov trips krastavac samo u zaštićeni prostor
Pirimikarb PIRIMOR 50 WG lisne uši krastavac
Acetamiprid MOSPILAN 20 SP

MOSPILAN 20 SG

lisne uši

 

krastavac

 

krastavac (zaštićeni prostor)

 

Flonikamid TEPPEKI 500 WG lisne uši krastavac (i za preradu)
Abamektin KRAFT 18 EC

 

 

 

VERTIMEC 018 EC

APACHE

crveni pauci, kalifornijski trips, muhe lisni mineri, grinje

 

crveni pauci,tripsi,

 

 

 

krastavac

 

 

 

Sulfoksaflor CLOSER Štitasti moljci,lisne uši krastavac salatni
Spinosad LASER krastavac,kalifornijski trips,muhe lisnih minera

sovice

krastavac u zaštićenom prostoru

 

Emamektin

Benzoat

AFFIRM sovice krastavac zaštićenom prostoru

 

Piriproksifen HARPUN Štitasti moljac krastavac zaštićenom prostoru
Klorantraniliprol

Abamektin

VOLIAM TARGO Koprivina grinja,lisni mineri,sovice krastavac u zaštićenom prostoru
Piretrin ABANTO

KRISTANTEC

PIRETRO NATUR

PYREGARD

Štitasti moljci krastavci na otvorenom i u zaštićenom prostoru

 

krastavac na otvorenom

Azadiraktin NEEMAZAL-T/S Štitasti moljci,

grinje,

l. uši,

l. mineri i dr.

krastavci na otvorenom i u zaštićenom prostoru
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ LEPINOX PLUS

 

DIPEL DF

sovice krastavci na otvorenom i u zaštićenom prostoru

krastavci u zaštićenom prostoru

Mješavina terpenoida REQUIEM PRIME Grinje, tripsi, štitasti moljci krastavci u zaštićenom prostoru

Potrebno je pratiti i pojavu bolesti i po potrebi vršiti tretiranja.

Najčešće bolesti krastavca su plamenjači krastavca (Pseudoperonospora cubensis), bakterioza (Pseudomonas spp.), pepelnice (Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum), siva plijesan (Botrytis cinerea).  Od virusnih oboljenja moguća je pojava virusa (CMV, ZYsV) i dr.

U tablici 2. su navedeni fungicidi koji imaju dozvole za suzbijanje bolesti na krastavcu.  Najbolja primjena je prije pojave samih simptoma. Kod izbora preparata voditi računa o karencama.

Tablica 2.

Djelatna tvar Naziv pripravka Bolest Dozvole
 

Preparati na bazi bakra

NEORAM WG

 

CHAMPION FLOW SC

CHAMPION 50 WG

NORDOX 75 WG

CUPRABLAU Z 35 WG

plamenjača

uglata pjegavost lista

 

 

krastavac

 

 

 

 

krastavac u zaštićenom pros.

 

Preparati na bazi sumpora COSAVET

KOSSAN WG

KUMULUS DF

SULFOLAC 80 WG

SUMPOR SC 80

BRIMFLO

THIOVET JET

SULGRAN

MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS

 

pepelnica

 

 

krastavac

Azoksistrobin ORTIVA

ZAKEO 250 SC
ZAFTRA AZT 250 SC

plamenjača

 

pepelnice

krastavac u zaštićenom prostoru

 

Azoksistrobin

Tebukonazol

CUSTODIA pepelnica krastavac u zaštićenom prostoru
Krezoksim-meti STROBY WG pepelnica krastavac u zaštićenom prostoru
Trifloksistrobin ZATO 50 WG pepelnica krastavac
Fosetil ALIETE FLASH

AVI WG

plamenjača

 

krastavac
Mandipropamid REVUS plamenjača krastavac
Mandipropamid

Mankozeb

PERGADO MZ*

Krajnji rok za primjenu zaliha 4.1.2022.

plamenjača krastavac

 

 

Difenkonazol

 

DIFCOR

ARGO

koncentrična pjegavost,pepelnica krastavac
Fenbukonazol INDAR 5 EW pepelnica krastavac
Meptil-dinokap KARATHANE GOLD 350 EC pepelnica krastavac, dinja, lubenica
Bupirimat NIMROD 25 EC pepelnica lubenica, krastavac, dinja, lubenica
Tetrakonazol DOMARK 40 ME pepelnice krastavac, dinja, lubenica, tikvice
 

Ciazofamid

 

RANMAN 400 SC

 

 

RANMAN TOP

 

 

plamenjača

 

 

krastavac

krastavac za preradu

 

krastavac, krastavac za preradu

Famoksadon

Famoksadon

EQUATION PRO plamenjača krastavac
Benalaksil

Mankozeb

GALBEN M*

Krajnji rok za primjenu zaliha     1.8.2021.

plamenjača krastavac
Metalaksil-M

Mankozeb

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

Krajnji rok za primjenu zaliha     4.1.2022.

 

plamenjača

 

krastavac

 

 

Mankozeb

Dimetomorf

ACROBAT MZ WG*

Krajnji rok za primjenu zaliha 4.1.2022.

plamenjača krastavac
Dimetomorf

Ametoktradin

ORVEGO plamenjača krastavac
Tiofanat-metil TOPSIN 500 SC

Krajnji rok za primjenu zaliha     19.10.2021.

antracnoza krastavac u zaštićenom prostoru
Propamokarb

Fluopikolid

INFINITO plamenjača krastavac u zaštićenom prostoru

na otvorenom

Pirimetanil PYRUS 400 SC Siva plijesan krastavac u zaštićenom prostoru
Izopirazam REFLECT peplnica krastavac u zaštićenom prostoru
Miklobutanil SYSTHANE 20 EW

 

FOND 12 E

pepelnica krastavac

 

 

Izopirazam REFLEKT pepelnica krastavac u zaštićenom prostoru

Bakarni pripravci imaju karence 20 dana i primjenjuju se na početcima vegetacije.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje zaštite vinove loze prevladavalo je razdoblje bez oborina s temperaturama zraka iznad 30°C koje trenutno ne pogoduju širenju zaraze peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola) te se u zaštiti mogu primijeniti fungicidi kontaktnog načina djelovanja na bazi a.t. mankozeb (Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Dithane DG neotec), metirama (Polyram DF), folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol).

Protiv pepelnice (Erysiphe necator) primijeniti:  Domark ME, Nativo WG, Mystic EC, , Collis SC, Luna Expirience, Difcor, Dynali EC, Kusabi i sl.

Ukoliko se primjenjuju sredstva na bazi  sumpora voditi brigu da sredstva na bazi sumpora mogu na temperaturi zraka iznad 25˚C  uzrokovati fitotoksične promjene.

Pripravcima na bazi mankozeba uskoro će biti ukinuta registracija (4.7.2021.), krajnji rok za primjenu zaliha je 4.1.2022.

Na sortama koje zatvaraju grozd za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) primjeniti botriticide:  Pyrus 400 SC, Teldor, Cantus, Swich, Chorus 75 WG i dr.

Praćenje  pojave američkog cvrčka provodi se postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu, a  zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                                                                                                                              Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                                                                              Vesna.Bradic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Zaštita protiv  krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) u ovom periodu  provodi se u razmacima od dva tjedna, osobito pri ovakvim vremenskim prilikama. Za početak tjedna najavljena je mogućnost pojave lokalnih oborina. Tretiranje protiv ove bolesti potrebno je provesti pripravcima preventivnog djelovanja:

Sistemičnim pripravcima potrebno je dodati neki od preventivnih pripravaka na osnovu:

kaptana : Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG,  Scab 480 SC, Caption 80 WG

ditianona: (Delan 700 WDG, Delan Pro)

metirama: Polyram DF

Bilježimo i dalje jaču pojavu pepelnice  pepelnice (Podosphaera leucotricha)  te je zaštitu potrebno provoditi nekim od slijedećih pripravaka: Sercadis, Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC, Cyflamid 5 EW i sl.

Zbog visokih temperatura obavezno provesti pregled na prisutnost crvenog voćnog pauka (Panonicus ulmi), hrđaste grinje (Aculus spp) i koprivine grinje (Tetranycus urticae). U ovom periodu kritičnim  brojem se smatra 8 do 10 pauka po listu. Tretiranje se može provesti nekim od slijedećih akaricida ovisno o registraciji: Kraft 18, Vertimec 018 SC, Apache, Shirudo, Shoshi, Milbeknock, Nealta, Zoom 11 SC, Voliam Targo, Diablo SC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                      Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

U zaštiti vinove loze nakon cvatnje za suzbijanje peronospore  primijeniti sistemične pripravke: Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Armetil M, Orvego, F, Diflunova, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Metomor dr.

Temperaturne vrijednosti iznad 30°C uz povišenu relativnu vlagu zraka pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice vinove loze primijeniti pripravke: Nativo WG, Kusabi, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Collis SC, Luna Expirience, Difcor.

 Upozorenje – suzbijanje američkog cvrčaka!

 Praćenjem populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus)  i njegovog razvoja u vinogradima na području Bjelovarsko- bilogorske županije utvrđena je pojava ličinki  L3 (trećeg) razvojnog stadija koji je infektivan i može prenositi zlatnu žuticu.

Za suzbijanje ličinki američkog cvrčka  dozvoljeni su insekticidi: Decis 2,5 EC,  Sumialfa SL, Cythrin Max,  Avaunt EC, Asset five, Abanto, Krisant EC, Pyregard

U ekološkoj zaštiti vinove loze dopušteni su pripravci: Abanto, Kristant EC, Pyregard i Asset five.

 Drugo tretiranje ličinki treba  obaviti 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja!

 Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete ( večernji sati) a prije toga potrebno je pokositi cvjetni porast!

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede, a praznu ambalažu zbrinuti na propisan način.

 

                                                                                  Vesna Bradić, dipl. inž. agr

                                                                               Vesna.Bradic@mps.hr