Obavijest poljoprivrednim proizvođačima krumpira

Proizvođači krumpira vrše pripreme za početak sadnje krumpira. Za ostvarivanje dobrih prinosa potreban je  pravilan odabir parcela radi poštivanja plodoreda, nabava kvalitetnog sjemenskog materijala, gnojiva. Osim toga  potrebno je nabaviti  potrebna sredstva za zaštitu krumpira protiv zemljišnih štetnika te bolesti koje se prenose gomoljima.

Suzbijanje zemljišnih štetnika, osobiti  žičnjacima (Elteridae), može se provoditi nekim od dolje navedenih insekticida prema propisanim dozama:

lambda-cihalotrin Trica Exper, teflutrin Force 1,5 G, cipermetrin Picador 1,6 MG, Columbo 0,8 MG, spinosad Laser GR (sredstva se primjenjuju pomoću depozitora montiranih na sijačice).

Kod osjetljivijih sorata (kondor, cdesiree, carrera, arlita, tresor, red scarlett, artemis, impala, kuroda, aladin, adora, jaerla ) na bolest bijela noga ( Rhizoctonia solani) zaštita se može provesti  tretiranjem brazde neposredno prije sadnje pripravcima: Ortiva , Zakeo 250 SC, Zaftra AZT 250 SC, Serenade ASO ili tretiranjem gomolja prije sadnje  ili  tijekom sadnje pripravkom, Proradix  Moncut.

Za dobar prinos nužno je osigurati usjev bez korova, odabrati parcelu koja nije zakorovljena višegodišnjim širokolisnim korovima (slak,štavljak i dr).

Kod odabira herbicida većina proizvođača predlaže kombinacije dvije ili više aktivnih tvari zbog šireg spektra djelovanja. Pridržavati se uputa.

U tablici  1. navedeni su herbicidi koji se koriste nakon sadnje ,a prije nicanja krumpira ili u ranom postu kada je krumpir do 10 cm. Učinkovitost ovih herbicida ovisna je o količinama oborina koje padnu u određenom vremenskom periodu ( za aktivaciju  herbicida potrebno je preko 10 mm oborina kroz 10-tak dana). Ukoliko oborine izostanu može se očekivati slabiji učinak herbicida i potrebno je provoditi korekcije.

Pripravci na bazi glifosata, piraflufen-etil ili  pelargonične kiseline mogu se koristiti 3-5 dana prije sadnje ili 2-3 dana nakon sadnje, a prije nicanja krumpira.

Tablica 1.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

Korovi

    

 Vrijeme primjene

Metobromuron Proman Jednogodišnji širokolisni korovi i neki uskolisni  

Nakon sadnje prije nicanja.

 

 

 

Metribuzin

Senat WG

Sencor WG 70

Metrex

Mistral 70 WG

Scorpio 70 WG

Metro

Sharmetrin

Sencor SC 600

 

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

Nakon sadnje , prije nicanja ili nakon nicanja kad je krumpir 5-10 cm ili 5-6 listova.

 

Flufenacet

Metribuzin

 

Plateen WG 41,5

Jednogod. širokolisni

i jednog. uskolisni

Nakon sadnje prije nicanja

 

 

Flurokloridon

Racer 25 CS

Racer 25-EC

Jednogodišnji širokolisni korovi Nakon sadnje prije nicanja
 

Rimsulfuron

Rimuron

Rincon 25 SG

Plaza

Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi  

Kada je krumpir visine 10-20 cm

 

Prosulfokarb

 

Filon 80 EC

Professional

Jednogodišnji travni  i širokolisni korovi  

Nakon sadnje prije nicanja

 

Klomazon

Reactor 360 CS

Clomate

Clematis

Sirtaki

Kalif 360 CS

 

 

Jednogodišnji širokolisni korovi

 

Nakon sadnje prije nicanja

 

 

Pendimetalin

 

Dost 330 E

Sharpen  330 EC

Pendus 330 EC

Stomp aqua

 

Jednogodišnji travni  i širokolisni korovi

 

Nakon sadnje prije nicanja,

nakon 2 zagrtanja

 

 

 

Aklonifen

 

Challenge 600

Chanon

Jednog. uskolisni i jednog. širokolisni Nakon sadnje prije nicanja
 

 

 

Glifosati

Cidokor plus

 

Roundup rapid

 

Gallup super 480 *

Barbarian xtra 610*

 

 

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi

 

 

2-3 dana iza sadnje ako su korovi u stadiju 2-4 lista

Pelargonična kiselina Beloukha Jednogodišnji travni i širokolisni korovi Primjena prije nicanja krumpira
Piraflufen-etil Mizuki jednogodišnji širokolisni korovi

 

Primjena prije nicanja krumpira do 5 % izniklih

*Kranji rok za primjenu zaliha 05.07.2024                                                                    

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane :  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023 .

                                                                                  Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

                                                                                         E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis