Obavijest proizvođačima jagoda

Visoke temperature ovog mjeseca uzrokovale su ranije kretanje vegetacije ,tako da kod uzgoja jagoda na otvorenom imamo fenofazu cvatnje ,a kod jagoda u zaštićenom nalazimo fenofazu plodonošenja pa i početak zriobe.

Jedna od najopasnijih bolesti kod jagoda može biti sive plijesan (Botrytis cinerea).

Pojavi ove bolesti pogoduje vlažno vrijeme sa učestalim oborinama te dnevne temperature 15-20°C .Najave meteorologa su oborine tek u slijedećem tjednu sa manjim padom temperatura. Jagode u cvatnji i plodonošenju mogu biti osjetljive na pojavu ove bolesti. Ukoliko nastupi vlažnije vrijeme moglo bi se provesti preventivno tretiranje protiv ove sive plijesni.vrijeme sa temperaturama koje pogoduju ovoj bolesti. Prilikom odabira sredstva voditi računa o karencama i fenofazama biljke

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparata Kultura Bolest Karenca

Pirimetanil PYRUS 400 SC SCALA Jagoda Jagoda na otvorenom i zaštićenom prostoru siva plijesan 3

Piraklostrobin

Boksalid SIGNUM Jagoda siva plijesan 3

Ciprodinil

Fludioksonil SWITCH 62,5 WG Jagoda siva plijesan 7

Fenheksamid TELDOR jagoda na otvorenom siva plijesan 3

Fludioksonil GEOXE Jagoda na otvorenom i zašt prostoru siva plijesan 3

Bacillus amyloliquefaciens SERENADE ASO TAEGRO SERIFEL Jagoda na otvorenom i zaštićenom prostoru Jagoda u zaštićenom prostoru siva pijesan Nije propisana 1

Pythium oligandrum POLYVERSUM Jagoda na otvorenom i zaštićenom prostoru siva plijesan Nije propisana

Pratiti i mogućnost pojave pepelnice jagode (Podosphaera spp. Sphaerotheca spp)u zaštićenom prostoru te po potrebi provesti tretiranje nekim od dozvoljenih sredstva vodeći računa o karencama: Ortiva, Zakeo 250 SC, Stroby WG, Sercadis, Karbicure, Sonata i dr.

U ovim fazama razvoja potrebno je vršiti primjenu odgovarajućih folijarnih gnojiva i biostimulatora.

Pratiti pojavu štetnika tripsi , lisne uši, grine, pipa ( u cvatnji nije dozvoljeno tretiranje).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Vođenje evidencije uporabe SZB, atestiranje strojeva , skladištenje i zbrinjavanje ambalaže SZB te korištenje zaštitne opreme obveze su propisane : Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 46/2022 te Pravilnikom o uvjetovanosti NN26/2023.

 

Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis